K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/24., jún. 15.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Etikai problémák kezelése az iskolai könyvtárban
- A hovatartozás kincsesbányája -- helyismeret Békésben
- Vállalati szolgálatból közszolgálatba: a közkönyvtárak vonzereje
- Könyvtárosok a foglalkozások rangsorában -- Finnországban is csökken?
- Könyvtár és közösségi tér is -- 'szakszervezeti' a Kálvária sugárúton
- Normatív támogatást szeretnének a könyvtáraknak
- Kistelepülések tudásközpontja -- havonta 3-5 nyílik
- Vállalkozzon-e a nonpro 592 fit? S ha igen, hogyan?
- Oroszországban is státuszalapú centralizációs fejlesztés
- Félnek a bosszútól a diszkriminált dolgozók
- Beolvasómozgalom -- a kilépési interjú hasznai
- Ismét lehet pályázni a Családbarát Munkahely címre
- A közszférában a legnehezebb elhelyezkedniük a hátrányos helyzetűeknek
- A nagy könyv -- kiderült a tizenkét legkedvesebb könyv
- Közérdekű adatok a világhálón
- Támogatott tartalomszolgáltatás
- A Főpolgármesteri Hivatal rendrakásba kezdett az informatikában
- Ismét felfúvódik az internetlufi?
- Dinamikusan növekszik az online hirdetési piac

KISSZÍNES
- Veszedelmes könyvek
- Petőfi lappangó verse bukkant fel Jókai kézirásával
- Több a szélessávú internetező Európában, mint a tengerentúlon
- Tantárgy lesz az okos vásárlás -- felkészülhet a könyvtár
- Tájékoztatás az internetről brit szülőknek
- Szakcikkek a TMT-ből a BOSS-ban
- Társadalmi vitán az Országos fejlesztési koncepció munkaanyaga 
- Munkába állt a Jelszóellenőr
- Továbbra is Petőfi és Ady a diákok kedvence  
- Kecskemétre érkezik az eMagyarország Roadshow
- Az épületet nem roncsoló villámok is károsíthatják a PC-t
- Leányok álma lesz a tudományos kutató
- Átadták a graffitit az Akadémiai Könyvtár falán  
- Eddig ismeretlen Bach-mű k 592 erült elő

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Beindult a Privátprofit.ro gazdasági portál
- Újra megjelenik az Esti Hírlap
- Fapadosok Budapestről 
- A T-Online portál kínálataE lapszám szerkesztője: Káldi EmeseA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlEtikai problémák kezelése az iskolai könyvtárban

Az iskolai könyvtáros professzionális politika-alakító, a személyzet oktatója, valamint az információs és technológiai etika szakértője az (amerikai) iskolákban. Alapfeladatai közül az oktatás fontosságában, az őrzés komplexitásában növekedett meg. Etikai feladatai túlnőttek a szerzőijog-védő kopóén, és naponta néz szembe öt komoly etikai kihívással.
1. A szellemi szabadságot kell védi: törekednie kell a minél engedékenyebb szűrésre, és biztosítania kell legalább egy ponton a teljes hozzáférést. Megfogalmazza és oktatja a használati politikát.
2. Meg kell előznie a plagi 592 zálást, amit a digitális források minden eddiginél könnyebben elkövethetővé tesznek (egy felmérés szerint minden második hallgató plagizál).
3. Védi a magánszférát és a bizalmasan kezelendő információkat egy mindinkább 'behálózott' információs környezetben. A gyerekeknek meg kell tanulniuk tiszteletben tartani mások magánszféráját (attól, hogy valami megjelenik egy számítógép monitorán, még nem válik nyilvánossá), és tisztában kell lenniük azzal, hogy az iskolának jogában áll megtekinteni azokat a fájlokat, melyeket a tanulók az iskola gépein hoznak létre és tárolnak.
4. Terjeszti a kritikus információhasználatot.
5. Ügyel arra, hogy az iskola által beszerzett információtechnológiai eszköz (vagy digitális forrás) az egész iskola rendelkezésére álljon.
Az iskolai könyvtáros (könyvtári média-szakember) feladatai a változó technológiai környezetben is változatlanok: ...
- F: Johnson: Lessons school librarians teach others. Class: the subject of integrity. In: Am. Libr. 2004/11. Referálva: Könyvtári Figyelő, 2005/2. (várható megjelenés júliusban), ref.: Mohor J.


A hovatartozás kincsesbányája - helyismeret Békésben

Tömött polcsorokon másfél száz folyóméternyi békési kötődésű könyv, a raktárakban helyi kapcsolódású újság- és folyóirattömeg - félezernél jóval több cím - és különféle más nyomtatványok egész garmadája. A Békés Megyei Könyvtár 592 már a megszületése, 1952 utáni első évtizedben fokozott figyelmet fordított a 'szűkebb haza' dokumentumaira. Így lett hamarosan az identitástudat, a hovatartozás valóságos kincsesbányája. - A helytörténeti gyűjteménybe tartoznak - sorolja Ambrus Zoltán igazgató - a megyéről szóló vagy a megyében nyomtatott könyvek, folyóiratok, újságok, bizonyos aprónyomtatványok, plakátok, illetőleg a megyéhez kötődő alkotók legfontosabb munkái.
- F: jún. 11., http://www.nol.hu/cikk/365755/

 
Vállalati szolgálatból közszolgálatba: a közkönyvtárak vonzereje

Gyakran fordul elő, hogy sok éves szakkönyvtári gyakorlattal rendelkező könyvtárosokat megkísért a közkönyvtári munkavállalás gondolata. A vállalati szakkönyvtárban jobb a fizetés, de bizonytalan a munkahely; a közkönyvtár kétségtelenül alacsonyabb fizetéssel, de biztos munkahellyel, kedvezőbb betegség- és nyugdíjbiztosítással, könnyebben kivehető szabadsággal és betegszabadsággal jár.
Szakmai szempontból a különbség elsősorban a referensz pultnál tapasztalható. A főleg telefonon és e-mailban folytatott és szűk tárgykörben mozgó konzultációt a személyes találkozás, a rendkívül változatos kérdés- és kérésözön, valamint az elektronikus források használatában járatlan olvasókkal való foglalkozás váltja fel, és a visszatérés a nyomtatott forrásokat 592 is igénybe vevő tájékoztatáshoz. A vállalati szakkönyvtárban gyakoribb a stressz és az azonnali válasz iránti igény. A kényelmesebb munkát a volt szakkönyvtáros promóciós és marketing-gyakorlatával tudja "meghálálni".
Bár a szakkönyvtáros homogénebb olvasóközönséggel találkozik (és szokatlan számára a hajléktalanokkal, friss bevándorlókkal, gyerekekkel vagy idősekkel való foglalkozás), tudásának, tapasztalatainak legnagyobb része transzferábilis. Aki a váltás gondolatával foglalkozik, töltsön el néhány órát (vagy napot) a helyi közkönyvtárban, önkéntesként, hogy lássa, mi várhat rá. Lehet, hogy már azt is élvezni fogja, ha nem információspecialistának, hanem könyvtárosnak nevezik.
- F: K. Baker: Going public. In: Libr.J.  2004/19. Referálva: Könyvtári Figyelő, 2005/2. (várható megjelenés júliusban), ref.: Mohor J.


Könyvtárosok a foglalkozások rangsorában - Finnországban is csökken?

A Suomen Kuvalehti című vezető magazin 1991 és 2004 között négy alkalommal végzett közvélemény-kutatást az egyes szakmák (380 db) rangsorát illetően. A könyvtárosok három csoportja (diplomás könyvtáros, könyvtáros asszisztens és segédkönyvtáros) elkülönítve szerepelt. Helyezésük a következőképpen alakult:
1991: 210. (asszisztens: 219, segéd: 314.)
1996: 195., megosztva a börtönőrrel és a tengerésszel (asszisztens: 202, segéd: 301)
2001: 209. ( 592 asszisztens: 230, segéd: 336).  Érdekesség: az új szakmának számító informatikus helyezése: 283
2004: 237. hely megosztva a vadgondozóval (asszisztens: 261, segéd: 357). Érdekesség: az informatikus helyezési száma 312., ugyancsak a 300-asok között van a tőzsdeügynök. Mind a négy felmérés során a sebészorvos került a rangsor élére, és őt más szakorvosok követik. 2004-ben meglepetésre az 5. helyre lépett előre a tűzoltó, a 21-re a gyermekgondozó.
Az óvónők a 34., a szociális munkások a 42. helyen állnak. A társadalom nagy értéket tulajdonít a testi-lelki-szellemi gondozáshoz és oktatáshoz kapcsolódó foglalkozásoknak. Ezekhez igen erősen társul a felelősség fogalma. A rangsorban nincs döntő szerepe a fizetésnek.
- F: Hokka-Ahti: Kirjastoammattiin hohtoa. In: Kirjastolehti 2004/8. Referálva: Könyvtári Figyelő, 2005/2. (várható megjelenés júlisban) ref.: Sz. Nagy L.


Könyvtár és közösségi tér is - 'szakszervezeti' a Kálvária sugárúton

A nehezedő körülmények között is működik még a szegedi Kálvária sugárúti bibliotéka. A volt szakszervezeti könyvtár régóta nyilvános, bárki látogathatja. Százezer kötetes gyűjteménnyel, rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Bár a szegedi bibliotéka a rendszerváltozás óta nyilvános, sokan még mindig 'szakszervezeti könyvtárként' emlegetik az 1958-ban létrehozott Kálvária sugárúti gyűjteményt.
Veres Gyuláné köny 592 vtárvezető emlékeztetett rá, hogy a fénykorban 130 megyei szakszervezeti könyvtár tartozott a központi feladatokat ellátó intézményhez.
Az idők változásával a szakszervezet megvonta támogatását. A bibliotéka fenntartási költségeinek mintegy felét pályázati támogatásból, a fönnmaradó részt pedig saját bevételeiből fedezi.
- F: jún. 16., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=70&cid=98759


Normatív támogatást szeretnének a könyvtáraknak

Az egyetemi könyvtárak normatív - a kutatók és a hallgatók számához kötött - finanszírozását sürgette a Szegedi Tudományegyetem könyvtárának főigazgatója kedden. "Miközben az egyes karok, egyetemi egységek normatívák alapján finanszírozódnak, ugyanezek a normatívák nem jelennek meg a könyvtárakban" - mondta Máder Béla az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának szegedi konferenciáját megelőzően. A főigazgató úgy vélte, hogy miközben mindenki a könyvtár és a szakirodalom fontosságát hangsúlyozza, a támogatás mégis mintha maradékelven történne. Hozzátette: az átláthatóbb finanszírozás tervezhetőbb és hatékonyabb gazdálkodást végső soron az olvasók és a felhasználók jobb kiszolgálását tenné lehetővé. Kitért arra is, hogy a felsőoktatási intézmények könyvtárai között rendkívül szoros a szakmai együttműködés. Példaként az elektron 592 ikus adatbázisok, vagy folyóiratcsomagok előfizetésére létrehozott konzorciumokat említette, melyekkel lényegesen kedvezőbb árat tudnak elérni. A kooper!
 áció fontos terepe a közös feldolgozás, amely a Mokka nevű közös adatbázison keresztül történik, így nem kell minden könyvtárnak az összes dokumentumot katalogizálnia. A több mint 1,7 millió már ismert kötet jellemzői lehívhatók a közös adatbázisból, ezzel rendkívüli módon felgyorsul a munka, mondta Máder Béla.
- F: jún. 14., http://index.hu/kultur/khirek/?main:2005.06.14.&225760


Kistelepülések tudásközpontja - havonta 3-5 nyílik

Számítógépes szolgáltatást, fax és fénymásoló használatát, pályázati tanácsadást, közhasznú tájékoztatást, képzés szervezését s a helyi közösség életét segítő megannyi szolgáltatást kínálnak a kistelepülések teleházai. Mármint ott, ahol létrehozták őket, s a falu életébe beágyazódva segítik a lakosságot. Ha egy faluban teleházat kívánnak létrehozni, először is meg kell felelni a Magyar Teleházszövetség (MTSZ) minősítési rendszerének.
A teleház a kis falvak olyan tájékoztató és tudásközpontja, amely kiszolgálja a lakosság széles körét. A legtöbb nemcsak helyi feladatokat old meg, hanem a szomszédos falvaknak is nyújt szolgáltatást, mint a taszári, a cserénfai vagy a marc 592 ali. Hogy van létjogosultságuk, azt jelzi az is: még ma is országszerte havonta 3-5 új teleházat nyitnak.
- F: jún. 13., http://www.somogyihirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-06-13&r=1&c=411830


Vállalkozzon-e a nonprofit? S ha igen, hogyan?

Egyre több nonprofit szervezet kezd vállalkozásba -- égve a vágytól, hogy kevésbé függjön az adományoktól --, kiábrándító eredménnyel -- írja a HBm. Jellemző a szervezetekre a megalapozatlan optimizmus, a küldetéstől való eltérülés. Az irreális elvárások emellett torzítják is a menedzserek döntéseit. A nonprofitok hajlamosak elfeledkezni vagy alábecsülni az üzleti vállalkozások működési költségeit (pl. menedzsment ideje, létesítmények költségei, más általános költségek).
A nonprofitok hátrányai: 1. összeférhetetlen prioritások, 2. üzleti perspektíva hiánya, 2. közvetett, kevéssé ismert ügyfelekre támaszkodás (a saját ügyfélkör gyakran nem fizetőképes), 4. emberbaráti tőke és az elkötelezettség megkövesedése.
A tényleges pénzügyi profit esélye igen kicsi. Kérdés lehet inkább: hozzájárul-e a vállalkozás a szervezet eredeti küldetéséhez? Nagyobb baj, hogy gyakran elmosódik a misszió kérdése. A cikk segítőkérdéseket közöl a vállalkozás indítása előtt 592 re, melynek célja: csökkenjen a missziós cél eltűnésének és a pénz elpazarolásának veszélye. (ref.: MG)
- F: Törekedjen-e profitra a nonprofit? / William Foster, Jeffery Bradach. In: Harvard Businessmanager (2005) június p. 16-25


Oroszországban is státuszalapú centralizációs fejlesztés

'Az Orosz Föderáció köztársasági, kerületi és megyei könyvtárainak létre kellene hozniuk a közös regionális forrásokat, amelyekhez a régió minden könyvtára egyformán hozzáférhetne. Ilyen forrásközpontot csak a 300 ezer lakosúnál nagyobb városok könyvtáraiban lehetne hatékonyan létrehozni és működtetni. Ezek a regionális központok adnák át a regionális forrásokról szóló rekordokat a nemzeti központba.
A regionális központ fő feladatai lehetnek: az egységes informatizációs koncepció kidolgozása és megvalósítása; módszertani tevékenység a számítógépes technológiák alkalmazásának elősegítésében; innovatív információs technológiák kidolgozása; piackutatás, központi beszerzés; a régió információforrásaihoz való hozzáférés megszervezése; koordináció a nemzeti, illetve más regionális központokkal. A regionális központ létrehozása először jelentős anyagi ráfordításokat igényel, de, ha kiépül, gazdaságos lesz a kultúra minden területén.'
- F: Gavrilko--Cygankov: Sverhzadača segodnânego dnâ. In: Biblioteka 2004/6. Referálva: A könyvtárügy fejlesztési feladatai Oroszországban. 592 In: Könyvtári Figyelő 2005/2. (várható megjelenés júliusban), ref.: Rácz Á.


Félnek a bosszútól a diszkriminált dolgozók

Ötvenezertől hatmillió forintig terjedő bírsággal sújtható az a munkáltató, aki hátrányos megkülönböztetést alkalmaz valamely munkavállalójával szemben. A sértettek, akik a munkaügyi bíróság mellett az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz is fordulhatnak, félelmükben gyakran visszavonják bejelentésüket, írja a Világgazdaság.
- F: jún. 6., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=19693&pat=2


Beolvasómozgalom - a kilépési interjú hasznai

Ma már a legtöbb magára adó cég alapos kikérdezésnek veti alá távozó alkalmazottait. Az egyre divatosabb exitinterjúk ugyanis sok hasznos visszajelzést adhatnak a szervezet működéséről. ... A Raiffeisen Bank belső informatikai rendszerén név nélkül lehet akár bántóan kemény kérdéseket is feltenni a menedzsmentnek, a Praktikernél évente dolgozóielégedettség-felmérés keretében kérik ki kollégáik véleményét, s ma már a legtöbb cégnél nemcsak a menedzser bírálja beosztottait az éves eredményértékelésen, hanem azok is beszámolhatnak a szervezettel kapcsolatos észrevételeikről.
- F: jún. 8., http://hvg.hu/hv 592 gfriss/2005.23/200523HVGFriss121.aspx


Ismét lehet pályázni a Családbarát Munkahely címre

A cégek, költségvetési és non-profit szervezetek július 30-ig pályázhatnak a Családbarát Munkahely 2005 címre a munkaügyi minisztériumnál. A pályázatokat július végéig lehet beküldeni, az eredményeket szeptemberben hirdetik ki.
- F: jún. 13., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/csaladbarat20050612.html?h=1


A közszférában a legnehezebb elhelyezkedniük a hátrányos helyzetűeknek

Továbbra is nehézséget okoz a fogyatékos- és hátrányos helyzetű személyek elhelyezkedése. Noha a versenyszéfrában működő vállalkozások nyitottabbak lettek, továbbra is elkülönült munkahelyeken történő alkalmazásuk a jellemző, miközben az EU-ban ezzel ellentétes folyamat, az integrált foglalkoztatás a jellemző. Nincs tervezhető, normatív támogatásuk a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek integrált foglalkoztatását előkészítő alapítványoknak, miközben egész Európában az általános, tehát nem elkülönült munkahelyeken történő alkalmazásuk a cél -- hangsúlyozta Bugarszki Zsolt, a Soteria Alapítvány ügyvezetője.
- F: jún. 8., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?art 592 icle=19728&pat=2


A nagy könyv - kiderült a tizenkét legkedvesebb könyv

Lezárult A nagy könyv olvasásnépszerűsítő játék második fordulója; a Magyar Televízió szombat esti élő műsorában ismertették a top12-es listát, a magyar olvasók tizenkét legkedvesebb könyvét.
Az egyes és kettes csatornán egy időben sugárzott "irodalmi showműsorban" vált ismertté, melyik 12 regény kapta a legtöbb szavazatot az áprilisban kihirdetett top100-as listáról. A 12 kedvenc könyv: Gárdonyi Géza Egri csillagok, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, J. R. R. Tolkien: A gyűrűk ura, A. A. Milne: Micimackó, Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg, Szabó Magda: Abigél, J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve, Fekete István: Tüskevár, George Orwell: 1984, Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita, Jókai Mór: Az arany ember, G. G. Márquez: Száz év magány.
- F: jún. 12., http://ma.hu/page/cikk/af/0/122785/1


Közérdekű adatok a világhálón

Az Országgyűlés elé került az elektronikus információszabadságról szóló törvényjavaslat, mely 2006. január 1-jétől előírja a közszféra által kezelt közérdekű adatok nagy többségének kötelező elektronikus közzétételét. A javaslat mellékletében szereplő általános közzétételi listában feltüntetett adatokat a közszféra egészére nézve kötelezően k 592 özzé kell tenni az interneten. Ezek az adatok az adott szervezet felépítésével, működésével, gazdálkodásával kapcsolatban tartalmaznak részletes információkat.
A törvény kötelezően írja elő, hogy a jogszabály-előkészítés során a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos legfontosabb dokumentumok már a szabályozási koncepció kialakításától kezdve az elérhetőek legyenek a világhálón. Arra is lesz lehetőség, hogy a jogszabálytervezeteket bárki véleményezhesse. A törvényjavaslat a jogszabályok hiteles szövegének internetes közléséről is rendelkezik. A Magyar Közlöny ingyenes elektronikus közzétételre kerül a megjelenés napján, a Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye adott naptári napon hatályos valamennyi jogszabály hatályos szövegét az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben fogja tartalmazni.
Az interneten közzétett adatokhoz bárki, bármikor, ingyenesen, azonosítás nélkül hozzáférhet majd. A közzétett adatokat főszabály szerint egy évig nem lehet eltávolítani a honlapról.
- F: jún. 10., http://it.news.hu/rios3_content.php?mod=10&id=13681


Támogatott tartalomszolgáltatás

Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztésének, illetve egyéb üzleti célú tartalmak előállításának támogatására az idén nyolcszázmillió forintot szánnak. A pályázaton 592 elnyerhető összeg öt- és százmillió forint között változik. A gvop-2005-4.2.2. pályázat célja a közcélú, közérdekű üzleti, tudományos és kulturális tartalmak online elérhetővé tételének, szolgáltatásának, kereskedelmének, újrafelhasználásának elősegítése. Támogatásra a vonatkozó törvény hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások (kkv) jogosultak.
Ugyancsak adhatnak be pályázatot a kamarák; egyesületek, szövetségek, alapítványok, közalapítványok (kivéve önkormányzatok által létrehozott közalapítványok), köztestületek; közhasznú adatbázisokat kezelő intézmények; állami és nonprofit szervezetek (kivéve önkormányzatok és szervezeteik); közgyűjtemények és közszolgáltatók is.
- F: jún. 13.,
http://www.vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-06-13&d=2005-06-13&r=5&c=5


A Főpolgármesteri Hivatal rendrakásba kezdett az informatikában

Budapest éves költségvetése 380 milliárd forint. E gigantikus összeggel ma már csak fejlett informatikai rendszerek segítségével lehet jól gazdálkodni. Érdekes módon eddig (a közigazgatásban) semmiféle szabvány nem írta elő, hogy ezeknek a rendszereknek miféléknek kell lenniük. A fővárosban ennek véget vetettek. Lezárult a Főpolgármesteri Hivatal (FPH) Rendszerfejlesztési Technológiai 592 Szabványának fejlesztése, amely 2004 júliusában indult, és a Grepton Informatikai Rt., valamint az FPH közös munkájával jött létre. Mára a mintegy 300 szervezetet magába foglaló hivatal irányítása elképzelhetetlen korszerű informatikai támogatás nélkül.
- F: jún. 9., http://hvg.hu/Tudomany.it/20050609fph.aspx


Ismét felfúvódik az internetlufi?

Mintha ismét kezdene felfúvódni a .com-lufi, az internetes cégekért már megint a nyereségük sokszorosát fizetik ki a befektetők.
Tíz éve vezették be a New York-i Értéktőzsdére a Netscape részvényeit, amivel kezdetét vette az internetpapírok rövid tündöklése, majd később gyors bukása. A .com-lufi kipukkanását azonban mintha kezdenék elfelejteni a befektetők, a jelek szerint ismét kezd felfúvódni az a bizonyos buborék - írja a CNNMoney.
A legegyértelműbb jeleket a Google produkálja, a cég részvényeinek árfolyama az alig fél évvel korábbi tőzsdei bevezetéshez képest több mint háromszorosára emelkedett, s a kezdetben még 85 dolláros jegyzés immár a 300 dolláros határt közelíti. A jövőbeli fejlődés ígéretéért cserébe mintha a befektetők nem is figyelnének a megtermelt profitra, az internetpapírok többsége ugyanis ismét nyereségének többszörösén forog. A Google-ért például a tavalyi egy részvényre jutó nyereség 87-szeresét, a Yahoo-ért 8 592 5-szörösét, de az e-bay-papírokért is a profit 56-szorosát fizetik ki a befektetők.
- F: jún. 14., http://index.hu/gazdasag/vilag/lufi050614/


Dinamikusan növekszik az online hirdetési piac
 
Az Interactive Advertising Bureau szerint az idei év első negyedévében 2,8 milliárd dollárt költöttek a hirdetők az internetes reklámokra, ez 26 %-os erősödés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A magyar online reklámpiac gyors ütemben bővül, a teljes reklámpiac viszont lassabb növekedésű. Az online reklámokra fordított kiadások még 5 százaléknál kevesebbet képviselnek hazánkban az összes reklámra fordított összegből. A magyar reklámpiac 2004-ben elérte a 150 milliárd forintot, ez közel húsz százalékos javulás a 2003-as 130 milliárd forint nagyságrenddel szemben - mondta el a közelmúltban a Menedzsment Fórumnak Novák Péter, a Kirowski Digitális Marketing és Média divízió üzletág igazgatója.
Ebből a szakember szerint az online piaci szegmens 2004-ben közel 4,3 milliárd forintot tett ki, ami megközelíti a 3 százalékos részesedést az összes reklámpiaci költésből. 
- F: jún. 10., http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=5664::::: KISSZÍNES :::::


Vesz 592 edelmes könyvek

A Human Events konzervatív hetilap bizarr felmérést készített a közelmúltban: összeállította a legkártékonyabb könyvek listáját. A 15 amerikai tudósból és közéleti személyiségből álló bizottság a 19. ás 20. század tíz legveszedelmesebb könyvét gyűjtötte csokorba. A Top 10-es listát Marx és Engels könyve magasan vezeti, az ezüstérem Adolf Hitler Mein Kampfjának jutott, amelyet csak Mao Ce-tung kínai elnök "Kis piros könyve" előzött meg. A kommunista pártvezér könyvét Alfred Kinsey A férfiak szexuális viselkedése című műve követte.
Az ötödik helyet John Dewey amerikai szabad gondolkodó Demokrácia és nevelés című műve birtokolja, majd a hatodik helyen ugyancsak Marxot találjuk A tőkével. Futottak még: Betty Friedan, amerikai feminista 1963-ban megjelent A misztikus nőiség című munkája, Auguste Comte A pozitív filozófia útja című hatkötetes, a történetírást alapjaiban megváltoztató műve.
- F: jún. 10., http://gondola.hu/cikk.php?szal=42455


Petőfi lappangó verse bukkant fel Jókai kézirásával

Igazi kuriózummal, Petőfi Sándor "egy lappangó" versének kéziratával gazdagodott a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), a levélpapír hátulján Jókai Mór feljegyzése olvasható - mondta a budapesti intézmény sajtóreferense. A virágok című, 1847 áprilisában ír 592 t vers kéziratáról Unger Zsolt azt mondta: "tudni lehetett, hogy valakinél megvan, de eltűnt, lappangó kézirat volt". A felbecsülhetetlen jelentőségű eredeti relikvia egy műgyűjtő felajánlása révén, egy magyar óriásvállalat anyagi támogatásával került a PIM tulajdonába - tette hozzá.
A levélpapírra vetett öt versszakos költemény hátoldalára Jókai Mór azt írta: Jól ismerem Petőfinek ezt a versét.
- F: jún.13., http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&rov=3&id=4969


Több a szélessávú internetező Európában, mint a tengerentúlon

A Telecom Paper által készített felmérés szerint jelenleg több szélessávú internetfelhasználó található Európában, mint az Egyesült Államokban. Az idei első negyedévben rögzített adatok alapján Európában ma 48 millióan interneteznek szélessávon, míg Amerikában ez a szám 47,53 millió. Ez azt jelenti, hogy az öreg kontinens most először orrhosszal megelőzte vetélytársát ezen a területen, ami azonban még mindig csak az előkelő második helyhez elegendő. A legelőrébb tartó régió ugyanis a Távol-Kelet, ahol 61 millió szélessávon internetező személyt regisztráltak.
- F: jún. 11., http://hirek.prim.hu/cikk/46711/


Tantárgy lesz az okos 592 vásárlás - felkészülhet a könyvtár

Szeptembertől a középiskolások arról is tanulhatnak majd, hogy hogyan ne verjék át őket a boltokban, hogyan előzzék meg az eladósodást és miként reklamáljanak, ha hibás árut kaptak. Az iskolai oktatást egy fogyasztóvédelmi füzet is segíti, amit 35 ezer diákhoz juttatnak el.
- F: jún. 13., http://www.origo.hu/itthon/20050613tantargy.html


Tájékoztatás az internetről brit szülőknek

Az internetről, és az ott folyó illegális fájlcserélésről a szülők többségének fogalma nincs - azt sem értik hogy lehet zenét letölteni a világhálóról - derült ki egy brit felmérésből.
Felvilágosító kampányt hirdetett szülők számára a Childnet elnevezésű nagy-britanniai székhelyű, online gyermekjóléti program, arra szólítva fel a felnőtt korosztályt, hogy próbálják folyamatosan ellenőrizni, gyermekük milyen fájlokat tölt le az internetről, és milyen - elsősorban illegálisan letöltött - fájlokat cserélget társaival. Az 'Ifjúság, zene és az internet - útmutató a fájlok letöltéséről és cseréjéről' elnevezésű röpiratot 19 országban, nyolc nyelven kívánják terjeszteni, elsősorban zeneműboltokban, könyvtárakban és középületekben.
- F: jún. 13., http://www.origo. 592 hu/techbazis/internet/20050613butaszulok.html


Szakcikkek a TMT-ből a BOSS-ban

A BOSS magazin májusi számában több cikket is közöl a TMT közelmúltbeli, már interneten is elérhető számaiból válogatva. A rovat cikkei: Aranyrög vagy csillogó szemét, Tudásalapú megoldások, Ahol a számok beszélnek, Az Európai Unióval kapcsolatos információs stolgáltatók köre. 
- F: BOSS Magyazin, 2005. május


Társadalmi vitán az Országos fejlesztési koncepció munkaanyaga 

Elkészült az a munkaanyag, amely a nyári társadalmi egyeztetés után az Országos fejlesztési koncepció gerincéül szolgálhat. A dokumentum alapján készül majd el a második Nemzeti fejlesztési terv.  
- F: jún. 9., http://www.magyarorszag.hu/hirek/eu/ofk20050608.html?h=1


Munkába állt a Jelszóellenőr

A mai napon megkezdte működését az első magyar Jelszóellenőr. A
NetAcademia Oktatóközpont most bemutatott online szolgáltatásának
segítségével bárki másodpercek alatt megtudhatja, hogy mennyire
ellenálló a számítógépét védő jelszó.
- F: jún. 8., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/46652/


Továbbra is Petőfi és Ady a diákok kedvence   592 ;

Nem változott a diákok irodalmi népszerűségi listája, a két évvel korábbi felméréshez hasonlóan idén is Petőfi Sándor, Ady Endre és József Attila a legnépszerűbb az érettségi előtt álló diákok körében - derül ki a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) felméréséből.
Meglepő tendencia, hogy azok a diákok, akik irodalomból emelt szintű érettségire készülnek, gyakrabban említették Tolkien, Stephen King, Rowling, Lőrincz L. László nevét, míg a középszintre készülőknél Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza és Rejtő Jenő neve szerepelt gyakrabban. Természetesen a poéták népszerűségét nagymértékben befolyásolja, hogy az egyes korosztályok mely költőkről tanultak az adott évben. Csokonai a tizedik évfolyamosoknál a negyedik helyen szerepel, míg a tizenkettedikeseknél már csak kilencedikként végzett. Janus Pannonius pedig kizárólag a tizedikeseknél vitte el a pálmát.
- F: jún. 8., http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=99678&hirlevelkatt=1


Kecskemétre érkezik az eMagyarország Roadshow

Az ország valamennyi régiójába eljutó eMagyarország Roadshow-n
népszerűsíti az eMagyarország pontokat és a szélessávú internetezést az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium. A roadshow negyedik állomása a
Nemzetközi Animációs Filmfesztivál Kecskeméten, ah 592 ol az eMagyarország
kamion június 14-16. között várja a kezdő és haladó internetezőket.
- F: jún. 10., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/46685/


Az épületet nem roncsoló villámok is károsíthatják a PC-t

Magyarországon a háztartásokban több százezer forintos értéket
képviselnek az elektronikai eszközök - például a televíziókészülékek,
mosógépek, számítógépek -, melyek a villámok okozta túlfeszültség
hatására tönkremehetnek. Bár az APC felmérése szerint a háztartások egy
hatodának volt már villámláshoz kapcsolódó áramellátási problémája, az
emberek 60 százaléka mégsem tudja, hogy milyen villám- és
túlfeszültségvédelmi megoldások léteznek. Annál inkább időszerű ez a
probléma, mert júniusban csap le a legtöbb villám.
- F: jún. 11., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/46708/ ; térképpel: http://hvg.hu/Tudomany/20050610villam.aspx


Leányok álma lesz a tudományos kutató

A kutatómunka eredményeinek gyakorlati hasznosításában hazánk ma még meglehetősen rosszul áll. A szegedi Solvo Biotechnológiai Rt. elnöke úgy látja: az eredményes külföldi módszerek átvételével változtathatunk ezen. A Magy 592 arországon megszülető élettudományi kutatási eredményeknek alig öt százaléka hasznosul úgy, hogy piaci termékké sikerül kifejleszteni. A többit rendszerint levédetni sem tudják, hanem ellopják, eladják külföldre. A Solvo Biotechnológiai Rt. azért kapott idén innovációs nagydíjat, mert azzal foglalkozik sikeresen, ami eddig a legkevésbé ment Magyarországon: az alapkutatási eredménytől a termékké váláshoz vezető út egyengetésével.
Duda Ernő, a Solvo Rt. elnöke azzal indítja beszélgetésünket, hogy ő is tanít most azon az egyetemen, ahonnét hallgató korában kirúgták. Amikor meghirdették az előadását az egyetemen - Biotechnológia üzleti szemmel volt a címe -, azt hitték, legfeljebb tíz-tizenkét hallgatót érdekel majd. Ehhez képest tavaly 90-en jelentkeztek, az idén pedig már 420-an. Annyian, amennyien már csak az egyetem új tudományos és információs központjának nagyelőadójába férnek be. Nemcsak biológusok jönnek: van közöttük jogász, közgazdász, orvos, jó sok programozó informatikus, sőt néhány filozófia szakos hallgató is.
Ők már úgy gondolják: nem létezik, hogy a kutatás-fejlesztés minden fejlett országban sikeres életpályát, jó jövedelmet, nemzetközi versenyképességet kínál - csak Magyarországon jelent egyet a tisztes szegénységgel.
- F: jún. 9., http://www.nol.hu/cikk/365436/


Átadták a graffiti 592 t az Akadémiai Könyvtár falán  

Szabályos megnyitón mutatták be a kolozsvári Akadémiai Könyvtár falára festett graffitit. Boc aláírta. A megnyitóra érkezésünkkor nem várt tömeg fogad az Emil Racovita líceummal szemben, az Akadémiai Könyvtár melletti átjáróban: prefektus, polgármester, iskolaigazgató, rajztanár, diákok, egyetemisták, egy DJ meg persze sajtó minden mennyiségben.
- F: jún. 9., http://fotoriport.transindex.ro/?cikk=3306


Eddig ismeretlen Bach-mű került elő

Egy eddig ismeretlen Bach-mű kéziratára bukkantak egy weimari könyvtárban. Az Anna Amália hercegnőről elnevezett könyvtár anyagai között fellelt ária Wilhelm-Ernst Sachsen-Weimar herceg születésnapjára született a barokk zeneóriástól 1713-ban. A kotta eredetét írásszakértők is megerősítették. Tudományos jelentősége, hogy pontos dátumozása révén megkönnyíti majd az akkortájt szerzett más Bach-művek keletkezési időpontjának pontosabb meghatározását. Óriási szerencse, hogy a kézirat épen maradt: tavaly, a könyvtár más anyagaival együtt közvetlenül azelőtt vitték restaurálni, hogy tűz pusztított a weimari könyvtárban, ahol addig őrizték.
- F: jún. 7., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=139817592 ::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

Beindult a Privátprofit.ro gazdasági portál

Új lappal bővült az erdélyi magyar internet palettája: a www.privatprofit.ro gazdasági hírportál elsősorban romániai magyar vállalkozóknak és Romániában érdekelt vagy befektetni szándékozó magyarországi üzletembereknek nyújt hasznos infomációkat, naponta többször frissülő gazdasági híreket, tőzsdei mutatókat, tudnivalókat, elemzéseket. A befektetők döntéseit a legfrissebb statisztikák alapján készített régió és megyeelemzések is segítik. A honlapról letölthető a román társasági törvény fordítása és hamarosan újabb jogszabályok is felkerülnek.
- F: jún. 10., http://tech.transindex.ro/?hir=3798


Újra megjelenik az Esti Hírlap

Hétvégi bulvárlapként jelenik meg újra az Esti Hírlap. Politikai hírek nem, kizárólag szórakoztató, ismeretterjesztő cikkek jelennek meg. A hetilapban angol oldalak is. lesznek. Politikai témájú cikkek nem, kizárólag szórakoztató és ismeretetterjesztő információk, bulvárhírek jelennek majd meg az Esti Hírlap Weekend című új hetilapban. Az újság egyrészt valamit megőriz a nagy múltú bulvárnapilap logójából, másrészt bizonyos mértékben - a mai elvárásokhoz igazodva - tartalmi elemeibő 592 l is átvesz valamennyit, ugyanakkor teljesen új megoldásokat is tartalmaz - mondta a Napi Gazdaságnak Kiss L. György főszerkesztő.
A főleg a 18-49 éves korosztálynak szánt, 69 forintba kerülő kiadvány kezdetben 32 színes oldalon jelenik meg, egyelőre 25 ezer példányban, és kifejezetten a sztárvilággal, autós-motoros témákkal, bűnügyekkel foglalkozik, valamint - négy oldalon - angol nyelven megjelenő cikkek is lesznek a lapban.
- F: jún. 8., http://www.btl.hu/


Fapadosok Budapestről 

Hazánkban jelenleg 13 légitársaság indít járatokat a fővárosból, s ezek segítségével 36 európai városba lehet eljutni átszállás nélkül. A Figyelő folyamatosan frissülő táblázata a megfelelő célpont és légitársaság kiválasztásában próbál segítséget nyújtani.
- F: jún. 8., http://www.fn.hu/index.php?id=23&cid=99332


A T-Online portál kínálata

A portálon hazánkban egyedülálló szolgáltatások találhatóak, amelyek közül sokat a T-Online vezetett be Magyarországon elsőként. Ilyen a T-Online Zeneáruház, ahol több mint 130000 zeneszám közül válogathatnak az internetezők, és a kedvenc számokat, albumokat le is tölthetik. Az új honlapon üzemel a T-Online Rádió, ahol több tematikus rádió műsorából választhatnak és 592 saját játszási listákat állíthatnak össze a látogatók. Ugyancsak saját fejlesztés a T-Online Téka, ahol online DVD-minőségű filmet nézhetnek a szolgáltatásra előfizetők. A multimédiás tartalmakhoz kapcsolódik a T-Online Fotótár, melynek segítségével az ügyfelek tárolhatják és ismerőseikkel meg is oszthatják fényképeiket.
A T-Online.hu összegyűjti, és mindenki számára elérhetővé teszi azokat a szolgáltatásokat, amelyre a mindennapokban szükség lehet: fejlett időjárás- és pollenjelentés, térképek, útvonaltervezők, menetrendek, fapados járatok összehasonlításai, szótár, telefonkönyv, tévé-, moziműsorok, illetve horoszkóp. Az oldalon érhető el egyúttal az egyik leghatékonyabb kereső az interneten, amely a szabadszavas, magyar nyelvű kereső mellett tematikus linktárakat kínál. (VGO)
- F: jún. 13., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-06-13&d=2005-06-13&r=&c=98
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezeto) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszék 216 vezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmetes hírlevélre:
http://www.swgy.hu/php/hirlevel/user/1/php/maileruser.php?action=regist&mailer=1
0
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf