K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/21., máj. 25.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Egy jó csapat és 'a Béla'
- A könyvtár fizikai helyének megválasztása
- A mobiltelefon megváltoztatja a problémamegoldás módját (belekerül a
könyvtár?)
- A digitalizálás nem cél, hanem eszköz
- 'Házhoz megy' a nemzeti könyvtár
- Információmegosztás a gyakorlatban -- a vállalati könyvtárak helyzete
- Heteken belül bejelentik a kulturális tárca lépéseit
592 - Újságírói listával is bővül a Nagy Könyv szavazás  
- Tekervényes irodalom -- ókori könyvtártörténelem
- Adatbázisok -- mi van a világban? (És mi lehet itthon?)
- Ahány feldolgozó, annyiféle tárgyszavazás? Osztályozásminőség
- Intelligens információkereső rendszerek... + a mai szereplők
- Az első képregény megjelenése
- Közszféra: emelnek a hatvanötről?
- Törvény az elektronikus információs szabadságról
- Létrejön a kormányzati ügyfél-tájékoztató központ -- könyvtári is kívánkozna...
- Mit is csinálnak a fiatalok a hálón?
- Előadások az Egyetemi Rádióban -- könyvtári konkurens vagy partner?
- Keresőmotorok versenye
- Aranyfák az olvasásért
- Könyvadomány az Erdélyben maradásért
- A dohányos kollégák miatt ítéltek el egy munkahelyet
- A szervezetnek árt a legtöbbet az elégedetlen dolgozó
- Tippek az értékes dolgozók megtartásához
- Kiút a rossz munkahelyről -- vagy mégis maradás?
 
KISSZÍNES
- A gyerekek jelentősen gyorsítják az internet terjedését
- Az infománia csökkenti az IQ-t
- A HVG.hu keresi a legjobb bloggert
- Kihasználatlan a blogos reklám
- Kovács Kálmán bejelentette IT-mentorok foglalkoztatását
- Kedvenc könyvem -- irodalmi délután Tiszabökényben 592
- A New York Times Online részben fizetős lesz
- 'Az internet egy szemétdomb'
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Online is 'lapozható' a Számítástechnika magazin 
- Holland kutatási anyagok ingyenesen a netről
- Területfejlesztési honlapot indított a kormány
 
 
 
Kedves Olvasó,
a jövő héttől kezdve a KIT egy másik hírlevél-küldő szerverről jut el Önhöz.
Ez egyelőre a szerkesztőknek jelent könnyebb munkát (reméljük, az átállás nem
is jár Önnek észrevehető technikai zökkenővel), ám a második lépésben
Olvasóink is érzékelni fogják a változást; például saját adatok módosításának
lehetősége, vagy az azonnali statisztikai visszajelzések és a gyorsabban
tanuló szerkesztők által :-) az érdekesebb lap okán.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
 
 
 

Egy jó csapat és 'a Béla'
 
Ritkaságszámba megy mifelénk az a pályaív, ami Mader Bélának adatott:
raktárosként kezdte az egyetemi könyvtárban 45 592 évvel ezelőtt, végigjárta a
könyvtárosság minden lépcsőjét, 15 esztendeje az intézmény főigazgatója --
tavaly óta immár abban az új épületben, amit az ő áldozatos munkájának is
köszönhet az egyetem és a város. Könyvtáros berkekben egyöntetű elismeréssel
nyilatkoznak a szegedi egyetemi könyvtár munkatársi gárdájának nemcsak a
szakmai minőségéről, hanem kezdeményező, újító szellemiségéről is. Nagy részük
volt abban, hogy a 90-es évek elején hatalmas ugrás történt a könyvtári
informatikában. Ez a szakma ébredt először: nemcsak megismerték, mi van a
világban, hanem gyorsan el is kezdték kihasználni a feltáruló hazai
lehetőségeket, hogy felzárkózhassanak.
- F: máj. 23., http://www.delmagyar.hu/cikk.php?id=70&cid=97072
Szeged Pro Urbe-díjasa lett Máder Béla. A kitüntető címet Szeged szabad
királyi várossá válásának 286. évfordulóján, évfordulós díszközgyűlésen kapta
Tényi Mária belgyógyászprofesszor és Máder Béla, a Szegedi Tudományegyetem
könyvtárának főigazgatója.
- F: máj. 21., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=39540
 

A könyvt 592 ár fizikai helyének megválasztása
 
Többféle módszer létezik a könyvtárak fizikai helyének optimalizálására. Az
Information Today friss cikke e módszereket és szempontokat veszi sorra. Az
ezekkel tisztában lévő könyvtárosok jó eséllyel adhatnak tanácsot a helyi
tervezőknek -- persze az adott könyvtár céljainak ismeretében. A módszer
alkalmas arra is, hogy meglévő, akár több száz évvel ezelőtt épült könyvtárak
helyét elemezze. Ugyanis nem egy könyvtárépület kikerült azokból az
áramlatokból, amelyekbe esetleg annak idején beleépítették. Felvetődhet
szintén a települések drága, centrumbéli helyén lévő könyvtárak 'izgalmas'
kérdése, illetve potenciális használók által gyakran látogatott könyvtár
nélküli körzetek (pl. bevásárlóközpontok) esete. Érdemes észre venni, hogy a
régi, megszokott helyhez való ragaszkodás nemegyszer a használók
lemorzsolódását is eredményezheti. (MG)
- F: May/June, http://www.infotoday.com/mls/may05/Koontz.shtml
 

A mobiltelefon megváltoztatja a problémamegoldás módját (belekerül a könyvtár?)
 
A mobil a családon belül is erősíti az összetartozást, az egymásra való
od 592 afigyelést, miközben a baráti-érzelmi kommunikációt is harmonikusabbá teszi
a gyerekek között, illetve a gyerekek és a felnőttek kapcsolatában. A kutatók
szerint az állandó kommunikációs lehetőség nagy valószínűséggel módosítja a
modern európai személyiséget is: míg korábban az introvertált, befelé forduló
típus boldogult jobban az iskolában és a munkahelyen, napjainkban már az
extrovertált, a külső világ felé forduló ember kerül előnybe. A mindennapi
életben ugyanis az állandó kommunikációt lehetővé tevő térben megnőtt a
problémák kollektív kezelésének és megoldásának a lehetősége, illetve szerepe.
Mivel mindezzel együtt megváltozott a problémamegoldás menete, gyorsasága és
hatékonysága, az kerül előnybe, aki ki tudja használni a folyamatos
kommunikáció teremtette intellektuális háló adta lehetőségeket.
- F: máj. 23., http://hvg.hu/itthon/20050523mobilozas.aspx
-- A könyvtárak és a mobiltelefonok közötti kapcsolatnak továbbra is szegényes
a szakirodalma. Legtöbbet talán az SMS-ben való kommunikálás kerül szóba. Ám
kihasználható a wap-os keresés a katalógusban, a mobiltelefonon történő
előjegyzés, hosszabbítás, késedelmi díj fizetés 592 e, térítéses tartalmak -- zene,
adat -- letöltésének (mint micropayment) lehetősége is. A könyvtár ilyen módon
szerepet vállalhat az újfajta probléma-megoldási sémában. (MG)
 

A digitalizálás nem cél, hanem eszköz
 
Elérkezett a digitális média adventje, a hagyományos média uralmának vége --
mondta Bozóki András kulturális miniszter Tihanyban, a Média Hungary
konferencián. Szerinte támogatni kell a minőségi, közszolgálati tartalmak
létrejöttét és folyamatos működését. Bozóki András hangsúlyozta,
a 'digitalizáció nem cél, hanem eszköz, aminek segítségével demokratikussá
válhat az információhoz való hozzáférés.'
- F: máj. 24., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/46368/
 

'Házhoz megy' a nemzeti könyvtár
 
A Society of Chief Librarians (könyvtárvezetők szervezete) kérésére a British
Library online tréning csomagot hozott létre
http://www.bl.uk/training_package/introduction.html szolgáltatásainak
bemutatására a közkönyvtárak és használóik számára. A cikk bemutatja a csomag
létrehozásának 591 , bevezetésének, értékelésének módját és tapasztalatait,
valamint a rá vonatkozó további fejlesztési terveket.
- F: április, http://www.ariadne.ac.uk/issue43/cook-kenna/
 

Információmegosztás a gyakorlatban -- a vállalati könyvtárak helyzete
 
A vállalati könyvtárak szerepe az elmúlt 10-15 évben alapvetően megváltozott:
a fenntartó által igényelt szakirodalom gyűjtésének és archiválásának aránylag
statikus szerepétől el kellett jutniuk a felhasználóikat piaci versenyelőnyhöz
juttató, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, kreatív, dinamikus
információszolgáltató szerepéig. Jellemzőjük, hogy az információrobbanás, a
piaci verseny drámai felgyorsulásának kihívásait rugalmasan kezelni tudják, s
állományuknak, technikai eszközeiknek, munkamódszereiknek fejlődésével,
átalakításával, és nem utolsósorban az információszolgáltató munkatársaknak
alapvető szemléletváltásával, a környezetükkel kialakított újszerű partneri
viszony kialakításával meghatározó részeseivé válnak az alakuló és átalakuló
információ- és tudásgazdaságnak.
- F: máj. 23., Kóródy Judit (Infodok Kft.) előadása a 'Versenyképesség és 593
információ' -- avagy ahol a  tartalékok rejtőznek c. konferencián; 2005. máj.
30-31. http://www.hirszerzes.ogh.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=27
 

Heteken belül bejelentik a kulturális tárca lépéseit
 
A Közkincs program, az NKA reformja, az egyházi ingatlanok helyzetének
rendezése, és az amatőr együttesek támogatása - ezek lesznek a kulturális
minisztérium legfontosabb 'lépései', melyekről heteken belül konkrét döntések
születhetnek.
- F: máj. 21.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/bozoki20050521.html?h=1
 

Újságírói listával is bővül a Nagy Könyv szavazás  
 
Az angol ötlet alapján elindult a Nagy Könyv-vetélkedő, a TOP 12 szavazás
idejére több mini-listával bővült.  
- F: máj. 18., http://www.fn.hu/index.php?id=10&cid=98456
 

Tekervényes irodalom -- ókori könyvtártörténelem
 
Olvashatatlannak hitt papiruszteke 592 rcseket is értelmezni lehet egy új
eljárással -- e tudományos szenzáció örvendeztette meg az elmúlt hetekben az
antikvitás iránt fogékonyakat. Sajnos kissé korai volt az öröm: meglehetősen
valószínűtlen az a több helyütt is hangoztatott becslés, hogy akár ötödével
bővülhet az eddig ismert ókori irodalom. Csalódni fognak az ókori kultúra azon
rajongói, akik készpénznek vették a világsajtó minap felröppentett
bejelentését, hogy újabb drámák és evangéliumok bukkanhatnak elő azokon az
évezredes oxürhünkhoszi papiruszokon, amelyeket most a utahi Brigham Young és
az Oxfordi Egyetem közös programjában 21. századi technológiával vizsgálnak.
Ez ugyanis felettébb valószínűtlen. Hogy miért, annak megértéséhez nem árt egy
kis ókori könyvtártörténet...
- F: HVG, máj. 11., 2005/19., p. 93-5, regisztráció után:
http://hvg.hu/hvgfriss/2005.19/200519HVGFriss149.aspx
 

Adatbázisok -- mi van a világban? (És mi lehet meg itthon!?)
 
BBC Monitoring, Dialog, Esmerk, Factiva, LexisNexis és a többiek -- a TMT
2005/5. 254-5. oldalán jellemzőkkel (adattartalom, ár, célcsoport, felület,
fejlesztése 56c k) és referenciákkal. A világ nagy adatbázis-aggregátorait
felsoroló táblázat áttekintést nyújt a legnagyobb merítésről. Az viszont
továbbra is elgondolkodtató, hogy nincsen olyan hazai könyvtári kimutatás,
hogy a honi könyvtári rendszerben mely adatbázisokat érdemes keresni (legalább
a fontosabbakra vonatkozóan). Így nem lehet megmondani, hogy a hazai könyvtári
rendszer mit, illetve miből szolgáltat! Ilyen módon saját adatvagyonunkkal,
szolgáltatásunk második legfontosabb bázisával kapcsolatban vagyunk
bizonytalanok. Ennek alapján azt sem állíthatjuk jogosan, hogy mi az, aminek
(kényszerű) lemondásával megszűnik az információ hazai elérhetősége. Vagy nem
is a nemzeti keretek közötti elérhetőség a fontos? Hiszen számos kutató saját
személyes kapcsolatain keresztül kér le fájlokat, dokumentumokat pl. az
Óperencián túli köz- és szakkönyvtárakból. Mindemellett növelhetné a szakma
hitelét, ha tisztában lennénk saját információvagyonunkkal. Tudom, a kimutatás
veszélyes: a fenntartó ürügyet láthat a párhuzamosságok megszüntetésére. Ám a
homály fenntartása viszont a felelőtlen gazdálkodás imázsát is fenntartja. (MG)
- F: Hír- és referenszszolgáltatók.
5b8 www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/242/index.html
 

Ahány feldolgozó, annyiféle tárgyszavazás? Osztályozásminőség
 
Az információkereső nyelveken belül a tárgyszavas rendszerek használata
elválaszthatatlan a nyelv és a gondolkodás kölcsönhatásából
származó 'természetes' nehézségektől. Ezek szorosan összefüggnek a
nyelvszokással, az egyéni nyelvhasználattal, a fogalmi választások, nyelvi
vonzások és a változások problémakörével. A tanulmány néhány külföldi és
magyar példával megkísérli szemléltetni ezeket a nehézségeket. Pl.: Érzelmi
intelligencia / Daniel Goleman. Tárgyszavai különböző hazai könyvtárakban:
HBMK: Intelligencia, érzelmi; Érzelem; Intelligenciavizsgálat (a 2. kiad.
alapján)
KJMK: Intelligencia, érzelmi; Érzelem - Intelligenciavizsgálat; Érzelmek
KKMK: pszichológia
MVKK: Érzelmi intelligencia; Érzelem
S-K: 1. Értelem és érzelem; 2. Érzelem és értelem; 3. Mentálhigiéné.
- F: Fogalmi választás és nyelvi vonzás a tárgyszavas információkereső nyelvi
modellekben / Prókay Margit. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2005. 5.
 

Intelligens információkereső rendszerek... + a mai szereplők
 
A tanul 592 mány Varga Katalin nemrégiben megvédett PhD disszertációjának része. A
tartalmi elemzés és feltárás egyik legégetőbb problémakörével, a szövegek
elemzésének legújabb, legkorszerűbb módszereivel foglalkozik, ezen belül is
hangsúlyosan az automatizálás lehetőségeivel. A számítógépes nyelvészeti
kutatások igen előrehaladottak ezen a területen, az érdekes és
gondolatébresztő kísérletek azonban még mindig csak viszonylag szűk térben
működőképesek. Ezekből a kutatásokból ad a tanulmány egy kis ízelítőt, azzal a
nem titkolt céllal, hogy a könyvtárak megértsék, most kell megtalálniuk a
helyüket az új igények piacán, mielőtt tényleg mások veszik a kezükbe a
minőségi információszolgáltatás kulcsát.
- F: Intelligens információkereső rendszerek: Automatizálási lehetőségek és
projektek a szövegelemzésben / Varga Katalin, Tudományos és Műszaki
Tájékoztatás, 2005. 5.
-- A szerző tapasztalata szerint már 2000-ben is bizonytalan volt, kinek
kezében van a minőségi információszolgáltatás kulcsa (a cikk és a PhD az
eseményeket ugyanis ez időpontig követi). E lapszám is beszámol újabb
fejleményekről, pl. a 257. oldalon, a Google Scholar kapcsán. Más példák
alapján is úgy tűnik, hogy az intelligens információkeresés - 592 - sőt, a
szolgáltatás is -- jelentős részben üzleti vállalkozások kezébe került. A
jéghegy csúcsát a gyakran emlegetett Amazon.com, Google, Yahoo! mellett
számtalan kisebb szolgáltató is végez információkeresést automatizáló
tevékenységeket, idehaza pl. a TEXTlab, az empolis, vagy a Morphologic. Így
nem újdonság már, hogy akár dobozos szoftverek megállapítsák a szöveg
tartalmát, grafikusan (színes--szagosan :-) megmutassák tématérképét, sőt, a
feldolgozás közben 'tanuljanak' is az algoritmusok. Kérdés, hogy mennyi és
milyen tudású feldolgozóra lesz szükség a közeli jövőben. (MG)
 

Az első képregény megjelenése
 
1890. május 17-én az amerikai 'New York World' hetilapban jelent meg a világ
első képregénye, ami a napjainkban létező népszerű képregény-sorozatok elődjét
jelentette. A lap gyér eladási statisztikát mutatott kezdetben, azonban a
képregénynek köszönhetően jelentős példányszámban fogyott. A 20. századi
modern gyerekek számára teljesen természetes, hogy az újságárusnál képregények
tucatjai közül választhat. Tarzan, Superman, Garfield, Mickey Mouse sokak
számára jól ismert képregény-figura, azonban ez nem volt mindig ilyen
nyilvánvaló.
592 - F: máj. 17.,
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&rov=5&id=4791
 

Közszféra: emelnek a hatvanötről?
 
Egy szerdán beadott MSZP-s módosító indítvány alapján a közalkalmazottak és a
köztisztviselők számára mégsem 65 év lenne júliustól a közalkalmazotti
korhatár, hanem 70 év -- tudta meg a NAPI Gazdaság. 
- F: máj. 20.,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=247989
 

Törvény az elektronikus információs szabadságról
 
A kormány szerdai ülésén elfogadta az elektronikus információs
szabadságról szóló előterjesztést, amelynek célja az állam működésének
átláthatóbbá tétele - mondta Batiz András sajtótájékoztatón.
- F: máj. 19., http://hirek.prim.hu/cikk/46250/
 

Létrejön a kormányzati ügyfél-tájékozató központ -- könyvtári is kívánkozna...
 
Batiz András kormányszóvivő szerint ez a jogszabály előírja a közérdekű adatok
világhálón keresztül történő közzét 592 ételét. A döntés értelmében jövő januártól
például könnyebb lesz betekinteni a minisztériumok, önkormányzatok, bíróságok
működésébe és szervezeti felépítésébe, valamint személyi, gazdálkodási
adataiba. Szeptember 15-éig létrejön a kormányzati ügyfél-tájékozató központ,
ez hangolja majd össze a kormányzati szervek ügyfélszolgálati munkáját, és
közvetlenül is kiszolgálja az állampolgárokat -- vezette be Batiz András
kormányszóvivő Baja Ferenc államtitkár ismertetőjét.
- F: márc. 19., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=137363
-- Ugyan a könyvtári szakmai anyagok nyilvánossága ügyében történtek lépések
az utóbbi években, ám számos dokumentum csak szűk vezetői körben (és
befolyásos lobbikörben) válik ismeretessé. A könyvtári hierarchiában lévő
vezetői, azaz nem feltétlenül szakmai körben -- mondván: a szakma
esetleg 'szétcincálná' azt. Ilyen dokumentum például a 'Javaslatok a
kulturális örökség megőrzése érdekében digitalizálandó dokumentumok körére, a
digitalizálás országos összehangolására és a projektek nyilvántartására'
(milyen módon történjen a digitalizálás, melyek a prioritások stb.). A
döntéshozatal ideje így kétségtelenül röv 592 idebb lesz, a 'felül', rögzített
erőviszonyok között már elfogadott elveket 'alulról' kis eséllyel lehet
módosítani, a döntések minősége tehát valószínűleg gyengül, már csak azért is,
mert a kisebb bevonás miatt kétségesebbé válik a végrehajtás. Az információ --
hatalom. A hatalomkultúra óhatatlanul visszaél ezzel. A rendszerváltozás után
tizenöt évvel időszerű szélesebbre tárni a demokráciát -- még talán a
lobbiérdekek ellenében is. (MG)
 
 
Mit is csinálnak a fiatalok a hálón?
 
Az otthoni internet-használók-számának növekedése minőségi változást hozhat a
fiatalok nethasználatában is, mivel a tapasztalatok szerint az egyes
felhasználók lényegesen hosszabb időt töltenek el online tartalmakkal és
szolgáltatásokkal, ha nyugodt körülmények között internetezhetnek. A
háztartási penetráció további bővüléséhez azonban mindenekelőtt további
árcsökkenésre volna szükség, különösen a szélessávú internet-hozzáférés
piacán -- hangzott el a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete által
szervezett kerekasztal-beszélgetésen.
- F: máj. 18., http://hirek.prim.hu/cikk_print/46234
 

592 Előadások az Egyetemi Rádióban -- könyvtári konkurens vagy partner?
  
A vizsgaidőszakban, május 20-tól kibővíti prózai műsorainak adásidejét az Első
Pesti Egyetemi Rádió ("EPER 97,00"). Az ELTE BTK Múzeum körúti campusán és a
VIII. kerületben URH-n fogható közösségi rádió -- elsősorban a diákok kérései
alapján -- a vizsgaidőszakban naponta 5 alkalommal sugározza a félév során
rögzített és 'rádióra átdolgozott' egyetemi előadásokat, hogy akik
esetleg 'lemaradtak' róla, azok is meghallgathassák vizsgára való
felkészüléskor. Az előadások szerkesztett és szöveges vázlattal ellátott
változatai a rádió honlapjáról (http://eper.elte.hu) is meghallgathatók.
Jelenleg több mint 150 egyetemi előadás érhető el az interneten az
EPER 'Rádióegyetem' című sorozata révén, valamint hírmagazinok, rádiójátékok,
irodalmi és kvízműsorok. Az EPER 97,00 műsorait az ELTE bölcsész,
természettudományi és informatikai karainak hallgatói készítik.
- F: máj. 19., http://www.btl.hu/cgi-bin/oregano/hirek.cgi?siteidx=1&hiridx=6016
-- A könyvtárhasználók legmasszívabb táborában, a diákok között jelent új 592
konkurenciát (vagy innovatív könyvtárosoknak együttműködési lehetőséget) az
EPER. A szolgáltatása testre szabottabb, mint a könyvtári kínálat, hiszen az
oktatók általában szívesebben hallgatják vissza 'saját hangjukat' a vizsgán. A
könyvtárak világában nem újdonság az egyetemi előadások hanganyagának
elérhetővé tétele. Az izraeli Haifa egyetemének például egyik legnépszerűbb
patinás szolgáltatását jelenti e műfaj. (MG)
 

Keresőmotorok versenye
 
Az informit.com portál az asztali rendszerekben használható legelterjedtebb
kereső motorok összehasonlítására vállalkozott.
- F: máj. 19., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/46259/
 

Aranyfák az olvasásért
 
Már gyerekkortól olvasásélmény kell az olvasás szeretetéhez, s ehhez kitűnő
eszköz, út, módszer az Aranyfa könyvsorozat, vallják ennek készítői és eddigi
hívei. Az 'aranyfákról' részletesen hallhattak a salgótarjáni Balassi Bálint
Megyei Könyvtárban nemrégiben megrendezett szakmai nap résztvevői. Angliában
már huszonöt éve használják, s más országokban is egyre népszerűbbek ezek a
kiadványok, mel 591 yeket egy oxfordi kiadó jelentetett meg kétszáz példányban.
- F: máj. 23., Nógrád Megyei Hírlap Online

 
Könyvadomány az Erdélyben maradásért
 
Mintegy hatvanezer kötetnyi tankönyv érkezett a Magyar Polgári Szövetség Bihar
megyei szervezetéhez, a budapesti Erdélyben Maradásért Alapítvány
ajándékaként. A mintegy kilenc és fél millió forint értékű adomány jórészt
általános iskolai matematika- és fizikatankönyvekből, illetve munkafüzetekből
áll. A könyveket iskoláknak, könyvtáraknak, valamint civil szervezeteknek
osztják ki, de magánszemélyek is jelentkezhetnek. A projekt folytatódik...
- F: máj. 20., http://www.erdely.com/jotekonysag.php?id=10540
 

A dohányos kollégák miatt ítéltek el egy munkahelyet
 
Szakértők szerint történelmi jelentőségű döntés született a héten egy római
bíróságon. A testület 400 ezer euró kártérítést ítélt meg egy dolgozó
hozzátartozóinak, aki a munkahelyi passzív dohányzás miatt lett tüdőrákos.
- F: máj. 13., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=19380
 
593
A szervezetnek árt a legtöbbet az elégedetlen dolgozó
 
A Chandler Hill Partners új, amerikai álláskeresők körében végzett közvélemény
kutatása kimutatta, hogy csupán 27 százalékuk elégedett mostani állásával. Ez
aggasztóan alacsony szám, ha figyelembe vesszük, hogy a munkahellyel való
elégedettség hatással van a termelékenységre, a csapatmunka minőségére s a
társadalomra általában is.
- F: máj. 17., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=19405
 

Tippek az értékes dolgozók megtartásához
 
A vállalatok egyik legkellemetlenebb élménye, ha legjobb alkalmazottjuk készül
távozni. Ha azonban elég figyelmesen és rugalmasan járunk el egy ilyen
helyzetben, lehetséges megmásítani a munkavállaló korábban véglegesnek
tekintett döntését.
- F: máj. 17. http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=19400
 

Kiút a rossz munkahelyről -- vagy mégis maradás?
 
Az álommunkahely csupán keveseknek adatik meg, a legtöbb esetben van egy-két
olyan faktor, amely kapcsán felvetődik az alkalmazott fe 592 jében, hogy másfelé
veszi az irányt, ez azonban ritkán megy gördülékenyen.
- F: máj. 11., http://hvg.hu/karrier/20050511hivatali.aspx
 


:::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::
 

A gyerekek jelentősen gyorsítják az internet terjedését
 
Egy brit felmérés szerint meglepően nagy az internetet használó
gyerekek száma, és gyakran ők a szélessávú kapcsolatok bevezetésének
mozgatórugói.
- F: máj. 24., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/46365/
 

Az infománia csökkenti az IQ-t
 
A világ egyik legnagyobb informatikai vállalata, a Hewlett-Packard (HP)
nemrégiben tette közzé azt a tanulmányt, amely arról számol be, hogy azok az
alkalmazottak, akiket a folyamatosan beérkező e-mailek és sms-ek állandó
készenlétben tartanak az új és újabb információk felhörpintésére, kétszer
olyan gyorsan veszítenek IQ-jukból, mintha folyamatosan marihuánát szívnának.
- F: máj. 24., http://hvg.hu/print/20050524infomania.aspx
 
592
A HVG.hu keresi a legjobb bloggert
 
(BTL.hu) Magyarországon a blogolás mindinkább teret nyer. A hvg.hu elhatározta,
hogy e rokonszenves műfaj támogatására versenyt indít, s megalapítja a Golden
Blog-díjat a legjobb magyar nyelvű webnaplók szerzőinek elismerésére.
- F: máj. 19., http://www.btl.hu/cgi-bin/oregano/hirek.cgi?siteidx=1&hiridx=6019
 

Kihasználatlan a blogos reklám
 
Egy nem hivatalos felmérés szerint az amerikai nagyvállalatok csupán 4
százaléka rendelkezik a nagyközönség által is hozzáférhető webnaplóval. A
kisvállalatok körében a blogok használata még kevésbé elterjedt. Ahogy a
Menedzsment Fórum az Electronic Business-t idézve korábban megírta, a blog az
üzleti kommunikációban zseniálisan használható eszköz, legyen szó akár egy
cégen belüli tudásmenedzsmentről, akár az üzletfelekkel, fogyasztókkal való
kapcsolattartásról. Így az online marketing egyre gyorsabb térhódítását
megfigyelve meglepő, hogy a cégek nem használják ki a blogok adta
lehetőségeket - írja az eMarketer. A tanulmány készítője szerint a blogolás
egy nagyon népszerű új jelenség, amelynek a pénzügyekre gyakoro 592 lt hatása
azonban ma még minimális. Egy januári felmérés szerint az amerikaiak 62
százaléka nem tudja, mit jelent a 'blog' kifejezés.
- F: máj. 13., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=19382&pat=2
 
 
Kovács Kálmán bejelentette IT-mentorok foglalkoztatását
 
Az informatikai miniszter: 'az elektronikus ügyintézést segítendő ősztől több
település eMagyarország pontján úgynevezett IT-mentorok kezdik meg munkájukat.
Feladatuk az lesz, hogy támogassák az állampolgárokat ügyeik elektronikus
intézésében.' A bejelentés a 2005. november 1-vel hatályba lépő új
közigazgatási eljárási törvény informatikai - e-ügyintézési -
következményeinek elemzése kapcsán hangzott el. Az IT-mentorálás előkészítése -
- lásd www.itmentor.hu -- ez év elejétől kezdődött meg a gyakorlatban, az
informatikai stratégiák (Magyar Információs Társadalom Stratégia, eKormányzat
2005, eMagyarország pontok, eEsély részstratégiák) már közel két éve
tartalmazzák a szükségességét. Az IT-mentorálás szakma-, képzés és
foglalkoztatás-fejlesztés esélyt ad a közösségi hozzáférés há 592 lózatának
(teleházak, eMagyarország pontok) széles körű, közcélú felhasználására, hosszú
távú fenntarthatóságuk egyik - közfeladatok ellátása - pillérének
megerősítésére.
- F: SG, MATISZ Hírlevél
 

Kedvenc könyvem -- irodalmi délután Tiszabökényben
 
Immár második alkalommal került sor a tiszabökényi kis könyvtár helységében
irodalmi összejövetelre, melyen gyermekek (általános iskolások, gimnazisták)
és felnőttek (Király Benedek Lőrinc meseíró, Illyés István polgármester - hogy
csak az ismertebbeket említsem) jöttek össze, hogy elmeséljék, kinek mi a
kedvenc olvasmánya. Tudjuk, a legújabb kor technikai vívmányainak, a
televíziónak, a videónak és a számítógépnek köszönhetően a könyvek
visszaszorultak a könyvespolcokra, és ott porosodnak érintetlenül. A fiatalok
egyre ritkábban vesznek kézbe könyvet, újságot pedig egyáltalán nem olvasnak.
- F: máj. 20. http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=18812
 
 
A New York Times Online részben fizetős lesz
 
A New York Times azt tervezi, hogy néhány online-írását szeptember 592 től
kezdődően csak azon olvasók számára teszi elérhetővé, akik megváltják
az éves szinten 49,95 dollárra rúgó előfizetést - adta hírül az
amerikai lap.
- F: máj. 18., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/46213/
 

'Az internet egy szemétdomb'
 
Hamis az illúzió, hogy információs társadalomban élünk, és hogy az emberiség
összes tudása a rendelkezésünkre áll. A felhasználó túlbecsüli magát és
elfelejt gondolkodni, mondta egy előadáson Joseph Weizenbaum.
- F: máj. 5., http://index.hu/tech/net/szemet4400/
 
 

:::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::::::::::::
 

Online is 'lapozható' a Számítástechnika magazin  
 
Az ún. webscreenpaper technológia lehetővé teszi, hogy internet eléréssel
rendelkező olvasóink egy felhasználóbarát felületen, pufferelési idő nélkül
már jóval a következő szám megjelenése előtt elolvashassák az őket érdeklő
írásokat. Az így elkészített oldalak az egér segítségével 'lapozhatók',
nagyíthatók, nyomtathatók, illetve akár videó állományok is integrálhatók 571
beléjük.
 - F: máj. 20., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=98602&hirlevelkatt=1
 

Holland kutatási anyagok ingyenesen a netről
 
http://www.darenet.nl/ -- A holland kutatói társadalom eredményeinek mindenki
számára ingyenesen elérhetővé tétele mellett tette le a voksát a DAREnet
webkikötő
létrehozásával. A kezdeményezéshez minden nagyobb holland egyetem
csatlakozott, így a szájt máris azt ígéri, hogy 16 intézmény mintegy 40 ezer
anyagához férhetünk hozzá digitális formában; a színvonalat pedig az ország
200 'csúcskutatójának' a programban való részvétele garantálja.
- F: máj. 19., www.infinit.hu
 

Területfejlesztési honlapot indított a kormány
 
A honlap a Magyarországon jelenleg elérhető legteljesebb internetes pályázati
kereső és pályázati előrejelző rendszert is magában foglalja. Kolber István
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter
honlapot indított 5b3 www.fejlesztes.gov.hu címen. Az oldal 187 különféle
támogatási konstrukció keretében mintegy 137 milliárd forintnyi potenciális
pályázati lehetőséget mutat be.
- F: máj. 7., http://www.sg.hu/cikk.php?cid=36932
 
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezeto) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapo 2a6 t ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők 0 a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf