K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/18., máj. 4.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- A kiszervezett könyvtár példája, az infobróker marketingmixe és képzése
- A következő nemzedék könyvtárvezetői
- A bíróság érdeke is az ítéletek nyilvánosságra hozatala 
- Mozgókönyvtár: dupla költség -- megyei könyvtári tapasztalatok
- Nagy Könyv -- álarcosbál?
- Bokros-csomag a közszférának? Vadász szerint fejnehéz a szféra -- Vagy csak aránytalan?
- Az ötven év felettiek elhelyezkedését támogatja az FMM
- 592 A két legnagyobb keresőt hasonlítja össze a Yagoohoogle
- Újabb mérföldkő  -- Firefox webböngésző
- Személyes keresésinapló-szolgáltatást indított a Google
- A net-analfabéta szülők rontják gyermekeik esélyeit -- feltehetően a könyvtárosok is
- Könyvtárak az információs társadalomban (Magyarország, 2004)
- Európai digitális könyvtárat akar Gyurcsány (is)
- Leváltás a Könyvtárosok Napja kapcsán?
- Népkönyvtár: a néphez közel álló közkönyvtár? -- argentin tapasztalat
- Meggyilkolták a bagdadi könyvtárépítő professzort
- Vízi: MTA-célok mérföldkövek nélkül
- Felhasználó szempontú információprezentálás -- utasbarát lesz a menetrend?
- Kötelező beszámolás a társadalmi felelősségvállalásról
- Célegyenesben a sárospataki könyvek visszaadása
 
HUMÁNERŐ
- Érzelmi intelligencia: a főnök vakfoltjai
- HR-es probléma a rossz szagú kolléga
- Dzsingisz kán, mint menedzser
- Szakmai intelligenciát mérő vetélkedő indul
 
KISSZÍNES
- K+F pályázat vállalkozásoknak és kutatóhelyeknek
- Informatikai tanfolyam mozgássérülteknek
- 100 'Nagy Könyv' 100-100 szóban
- 'Legszebb könyveink a Corvinák'
- ARIC - spanyol partnerkeresés
- Canterbury könyvadomány Esztergomnak 
- Tilos a könyvtárban aludni, enni és fürdeni
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- 592 Wikipedia: Össznépi kezdeményezés
- Magyarország Képes Történelmi Kronológiája
- Ingyenesen letölthető dalokat kínál a RealNetworks zeneszolgáltatása
- Megújult a www.sziget.hu
- Könyvsorozat a hazai műemlékekről
- Új gazdasági magazin: Tőke
- Új tudományos folyóirat a neten
- Virtuális múzeum -- képtár marketing-célból
- Mobiltelefonos térképet, műholdas navigációt kínál a T-Mobile
 
 
 
Az ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék hallgatói Kiszl Péter
vezetésével ismét segítettek a hírkeresésben. E számunkba Boros Tibor, Csordós
Róbert, Kiss Kati, Marosvári Nóra, Ocsovszky Zsófia, Omakel Judit, Vasné Varga
Zita küldött híreket.
 
E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
 
 
 

A kiszervezett könyvtár példája, az infobróker marketingmixe és képzése
 
- A vállalati könyvtáraknak a szakirodalom gyűjtésének és archiválásának
szerepétől el kellett jutniuk a felhasználóikat versenyelőnyhöz juttató, a
rugalmasan alkalmazkodó, kreatív, dinamikus információszolgáltató szerepig. E
változás a szolg 592 áltató egység szervezeti formáját is érintette. A Matáv
kiszervezte az információszolgáltatási tevékenységet. Mi tette szükségessé és
mi tette lehetővé azt, hogy más szervezeti formában nyújtsuk a cég által
változatlanul igényelt szolgáltatásokat? Milyen változásokat jelent az új
forma a szolgáltatási lehetőségek terén? (Kóródy Judit előadása)
- Az információbróker, mint szolgáltató, speciális marketingmixet alkalmaz. Ez
eltérő lehet a rendszeres és az alkalmi információszolgáltatás esetében. A
szolgáltatáskínálat, a árképzés, az ügyfélkapcsolati menedzsment, a pr- és
marketingkommunikáció egyaránt feltétele a sikernek. (Bárd András előadása)
- Mi a tartalma az ELTE BTK könyvtártudományi tanszék 'Vállalkozói, üzleti
ismeretek, információforrások', valamint az 'Információbrókeri ismeretek,
térítéses információszolgáltatások' kurzusának, és melyek az oktatói
tapasztalatok? Következtetések a könyvtárosképzés modernizálása, a könyvtáros
hallgatók piaci-vállalkozói szemléletre való felkészítésének tárgyában. A
prezentáció a MIBE információbróker-képzési terveinek ismertetésével zárul.
(témák Kiszl Péter előadásából.)
- F: a máj. 26-i MIBE-konferencia részletei: www.mibe.info
 
 
A következő nemzedék könyvtárvezetői
 
Két nemzedék eg 592 y-egy képviselőjének a könyvtár-vezetésről vallott nézeteit
ütközteti a folyóirat szerkesztője telefon-interjú formájában, az ún. X-
generáció (vagyis egy 1965 és 1980 között született) és az idősebb 'baby
boomer'-ek (1946-1964) megszólaltatásával. A májusi cikk (What Will Gen Next
Need to Lead? azaz Milyenek legyenek a következő nemzedék vezetői?) egyik
szerzője és a houstoni egyetemi könyvtár középvezetője mondja el véleményét
ebben a beszélgetésben, amellyel a folyóirat (feltehetőleg) a cikk keltette
felzúdulást kívánta lecsendesíteni. A téma és a felmérés eredménye is érdekes:
arról van szó, mely vezetői tulajdonságokat tartják munkájukban a
legfontosabbnak a jelenlegi könyvtárigazgatók. A cikkben megfogalmazottakat
azonban a fiatalok inkább önhittnek és álságosnak találták, mintsem hasznosnak.
- F: Young--Ccasburn: Gen X bites back. In: Americal Libraries 2004/8. Ref.:
Könyvtári Figyelő, 2005/1. ref.: Murányi L. Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?05/073*50866
 

A bíróság érdeke is az ítéletek nyilvánosságra hozatala 
 
A bírói döntések nyilvánosságra hozataláról és az igazságszolgáltatás
függetlenségéről esett szó a Legfelsőbb Bíróság elnökének és jogvédő c 592 ivil
szervezetek képviselőinek találkozóján. Lomnici Zoltán szerint az ítéletek
nyilvánossá tétele a bíróságok érdeke is. 
-- Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ítéletek nyilvánosságát biztosítsuk és
hogy minél több döntés hozzáférhető legyen - mondta Lomnici Zoltán, a
Legfelsőbb Bizottság elnöke miután jogvédő civil szervezetek képviselőivel
találkozott. Lomnici Zoltán nem tartja azt sem kizártnak, hogy az érdeklődők
valamennyi bírói döntést megismerhessék, hiszen ez is a nyilvánosság része. A
találkozón egyetértés volt abban, hogy ez nem az ítéletet hozó bíró hanem az
állam feladata, amely jogi szabályozást igényel és ehhez a költségvetésből
kell forrásokat rendelni. 
- F: ápr. 25., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/birosag20050425.html?h=1
 

Mozgókönyvtár: dupla költség -- megyei könyvtári tapasztalatok
 
A TLC modell: egy amerikai megyei könyvtári rendszer bibliobusz-szolgáltatása
idős emberek számára. Az amerikai King County Library System (KCLS) 1,1 millió
ember számára szolgáltat Seattle környékén (43 fiókkönyvtár és egy Traveling
Library Centernek nevezett bibliobusz, a továbbiakban TLC). 1990 óta a terület
népessége több mint háromszorosára nőtt, és me 592 gnőtt az igény a házhoz
szállított és a könyvtárak épületén kívül nyújtott szolgáltatások iránt. A
célközönség: idős emberek, börtönlakók, írást-olvasást tanulók, rendezvények
résztvevői. A mozgókönyvtári szolgáltatás során intenzívebb a személyes
kontaktus, mint egy szokványos könyvtárban. A könyvtárosok az olvasókat név
szerint ismerik, ha például az idős emberek állapotuk változása miatt más
intézménybe kerülnek, ott is nyomon követik a sorsukat. A szolgáltatás jó
fizikai erőnlétet is igényel (ki-berakodás, a visszahozott könyvek
visszasorolása, a számítógépek szállítása stb.). A TLC-nél az egyes
kölcsönzések költsége meghaladja a tíz dollárt, szemben a KLCS átlagos 5,38
dolláros költségével. Hosszú távon az önkéntes munkaerő felhasználásával (a
házhoz szállítás egyharmadát már ma is ők végzik el) és a technológia fokozott
alkalmazásával (például a távoli előjegyzések lehetőségét biztosítva)
szeretnék a költségeket csökkenteni.
- F: Miller: Model TLC. In: Library Journal 2004/12.  Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?05/069*50826
 

Nagy Könyv -- álarcosbál?
 
Gereben Ferenc olvasásszociológus volt a Péntek kávéház vendége, hiszen a
napokban két áll 592 ó hétig a könyvekről szólt a világ, egyrészt a Budapesti
Könyvfesztiválról, másrészt a brit Big Read magyar változata, a Nagy Könyv
televíziós 'beindulásáról'. Mégis az az érzésünk, hogy ez egy álarcosbál, és
amikor vége lesz, elrakják a maszkokat, díszleteket, és hazamegy mindenki.
- F: máj 3., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=135347
 

Bokros-csomag a közszférának? Vadász szerint fejnehéz -- Vagy csak aránytalan?
 
Értesüléseink szerint legalább annyi elbocsátás várható az idén a
közszférából, mint a Bokros-csomag idején. Akkor két év alatt több mint 22
ezerrel csappant meg az ott dolgozók száma. Azt még nem lehet tudni, hogy a
közigazgatást, a honvédelmet, a társadalombiztosítást, az oktatást, az
egészségügyet, vagy a szociális ellátást érinti-e a létszámcsökkentés.
- F: ápr. 29., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-04-29&d=2005-04-29&r=&c=27
http://hvg.hu/gazdasag/20050429elbocsatasihullam.aspx
Magától is apad a közszféra. A versenyszféra képviselői indokoltnak tartanának
elbocsátásokat a közhiva 592 talokból. Kormányzati körök cáfolják lapunk múlt heti
értesülését a tervezett nagyarányú leépítésekről. A miniszterelnök viszont
bejelentette: elszánta magát az állam működésének átalakítására.
- F: http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-05-02&d=2005-05-02&r=&c=21
 

Az ötven év felettiek elhelyezkedését támogatja az FMM
 
A munkaügyi központok az első negyedévben 20.815 ötven év feletti
munkanélkülit értesítettek ki, tájékoztatva őket az elhelyezkedési támogatások
lehetőségeiről - közölte Schranz Edit, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium szóvivője pénteken.
- F: ápr. 29., http://hvg.hu/itthon/20050429fmm.aspx
 

A két legnagyobb keresőt hasonlítja össze a Yagoohoogle
 
A Google és a Yahoo oldalain egyszerre keres a napokban feltűnt Yagoohoogle. A
keresés eredményeit egyszerre jeleníti meg a beszédes nevű keresőmotor, a
képernyő egyik oldalán a Google, a másik oldalán pedig a Yahoo találatait
mutatva. A párhuzamos megjelenítés arra jó például, hogy a két kereső
képességeit egy pillanat alatt össze tudjuk hasonlítani. Egyelőre úgy tűnik,
592 hogy a Yagoohoogle-t szórakoztató érdekességként hozta létre valaki, és szó
sincs arról, hogy a két nagy keresőrivális fogott volna össze. Sem a Yahoo,
sem a Google, sem a nagyobb hírügynökségek nem adtak ki sajtóanyagot, vagy
bármilyen információt a szájtról, a privát blogokon kívül egyedül az Inquirer
című lapban írtak a szájt megjelenéséről. A blogokon megoszlik a vélekedés a
Yagoohoogle-lal kapcsolatban, egyesek a jövő keresőjének tartják, mások
szerint egyszerű vicc.
- F: ápr. 6., http://index.hu/tech/net/yagoohoogle/
 

Újabb mérföldkő  -- Firefox webböngésző
 
A Mozilla Foundation közleménye szerint pénteken újabb mérföldkövet lépett át
a Firefox webböngésző alkalmazás: a programból ezidáig több mint 50 millió
példányt töltöttek le a felhasználók. A tavaly novemberben 1.0--ás változatban
megjelent Firefox webböngésző hosszú évek után elsőként volt képes megtörni az
Internet Explorer egyeduralmát, majd mérhető módon befolyásolni a Microsoft
böngészőjének piaci részesedését. A felhasználóknak elsősorban a rengeteg
biztonsági hiányosságból lett elegük, a Firefox pedig éppen ezen a téren nyújt
(ott) többet riválisánál. A böngészőháború újabb kezdetét mi sem bizonyítja
jobban, minthogy a Microsoft bejelen 592 tette, még következő operációs rendszere,
a Longhorn megjelenése előtt elérhetővé teszi az Internet Explorer következő,
7--es változatát, melyet eredetileg csak az új operációs rendszerrel együtt
terjesztettek volna.
- F: máj.2., www.hwsw.hu
 

Személyes keresésinapló-szolgáltatást indított a Google
 
A Google internetes kereső olyan személyre szabott szolgáltatással bővíti
palettáját, mellyel a felhasználó minden eddigi keresését visszanézheti. Az új
ötlet amilyen hasznos, olyan zavarba ejtő is lehet. A Google 'My Search
History', melyet a http://labs.google.com oldalon keresztül érhetünk el,
regisztrációt igényel és személyes jelszóval érhető el, kivéve a már
regisztrált Gmail és Google fórum felhasználóneveket, melyekhez nem szükséges
újabb regisztráció.
- F: ápr. 21., http://hvg.hu/Tudomany/20050421googlemysearch.aspx
 

A net-analfabéta szülők rontják gyermekeik esélyeit -- feltehetően a
könyvtárosok is
 
Az olyan szülők, akik nem tudnak segíteni gyerekeiknek az internet
használatában, hátráltatják fiaik-lányaik tanulmányait és rontják későbbi
elhelye 592 zkedési esélyeiket - állapították meg kutatók.
- F: ápr. 29., http://hvg.hu/Tudomany/20050429netanalfabeta.aspx
-- A felmérés nem terjedt ki a könyvtárosokra, ám joggal feltételezhető, hogy
ha a tájékoztatási munka során a könyvtáros az olvasó számára 'tettenérhetően'
nem vesz igénybe webes forrásokat, akkor hasonló negatív hatást ér el. A
könyvtár minőségirányítási rendszerében viszont előírhatja, hogy agy
referenszkérdésnél a tájékoztató milyen forrásokat tekintsen át. Ilyen lehet
pl.: saját könyvek, saját folyóiratok, saját kollégák dokumentumismeretének
bevonása, webes források magyar nyelven, webes, más könyvtárak hasonló
állománya, egyéb külső információforrások, s mindezek idegen nyelven is. (MG)
 

Könyvtárak az információs társadalomban (Magyarország, 2004)
 
ITTK által készített, frissen közreadott tanulmány részletei:
'Az 1000 főre jutó nyilvános hozzáférések (PIAP) számát tekintve -- teleházak,
könyvtári információs és hálózati pontok, teleposta házak, Internet-kávézók,
webterminálok -- Magyarország a csatlakozás előtt álló országok közül az elsők
között, az EU átlagában pedig a középmezőnyben van. A közösségi elérési pontok
viszont kevésbé látszanak népszerűnek: könyvtárban a használók 9 száz 592 aléka,
teleházban pedig csupán 3 százaléka szokott számítógépezni. Ahhoz, hogy az
immár közlekedési táblával is megjelölt e-Magyarország pontok teljes
lefedettséget biztosítsanak, az IHM azokat a szervezeteket és intézményeket --
könyvtárakat, közművelődési intézményeket, teleházakat, önkormányzatokat,
egyházi intézményeket, kórházakat, szanatóriumokat, az idősek otthonait,
klubjait, alapítványokat -- támogatja, amelyek már működtetnek közösségi
Internet-hozzáférési helyeket, vagy vállalják új közösségi Internet-
hozzáférést szolgáltató pontok létrehozását és eMagyarország pontként történő
működtetését.'
'2003-ban 1000-nél is több nagymama és nagypapa korú ember végzett
számítástechnikai tanfolyamot, melynek szervezésében elsősorban a könyvtárak
és a teleházak járnak az élen. Ezeken a könyvtár hetente átlagosan 86-90 fél-
félórás használatot regisztrál csak a nagyik korosztályából.' (pl.: Kecskemét,
Katona József Könyvtár).
'Jövőre több figyelmet fogunk szentelni az információs társadalom olyan,
hagyományos hídfőállásainak is, mint a könyvtárak, a könyvtári hálózat, az
olvasáskultúra, a média- és könyvfogyasztás – örömmel vesszük, ha az adatok
gyűjtésében és az értékelésb 592 en segítséget kapunk.'
- F: Magyar információs társadalom -- éves jelentés, 2004. / Molnár Sz., Z.
Karvalics L., Kollányi B., Infinit Műhely
http://www.ittk.hu/web/docs/mo_orszagjelentes_2004_ittk.pdf
 

Európai digitális könyvtárat akar Gyurcsány (is)
 
Európai államfők francia kezdeményezésre íródott levélben egy európai
digitális könyvtár létrehozását kezdeményezik a világhálón. Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök Jacques Chirac francia és Aleksander Kwasniewski lengyel
köztársasági elnökkel, Gerhard Schröder német kancellárral, Silvio Berlusconi
olasz és José Luis Rodrigez Zapatero spanyol miniszterelnökkel együtt levelet
intézett az Európai Bizottság vezetőjéhez és az Európai Tanács soros
elnökéhez. A José Manuel Durao Barrosonak és Jean-Claude Junckernek címzett
levélben egy európai digitális könyvtár létrehozását kezdeményezik a
világhálón.
- F: ápr. 28., http://www.sg.hu/cikkek/36783
Az Európai Unió hat tagállama, köztük Magyarország felkérte csütörtökön az
Európai Uniót, hogy indítsa el az európai digitális könyvtár létrehozását
592 célzó programot a nemzeti könyvtárak tevékenységének összehangolásával.
- F: ápr. 29., http://hirek.prim.hu/cikk/45846/
 

Leváltás a Könyvtárosok Napja kapcsán?
 
Constantin Strujan főispán sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy Váli
István, a Hargita Megyei Művelődési, Vallásügyi és Nemzeti Kulturális Örökség
Felügyelőségének vezetője nem tudja, mi történik hatáskörében, és az intézmény
működése nem megfelelő, ezért az elöljáró menesztését kezdeményezi. Ezt azzal
indokolta, hogy nemrég, a Könyvtárosok Napja után azt a tájékoztatást kapta a
felügyelőségtől, hogy semmilyen rendezvényt nem szerveztek a megye
könyvtáraiban. Pár órával később viszont újabb tájékoztatást kapott, amely
szerint mégis voltak rendezvények a megyében. Váli József hivatalosan nem
értesült a prefektus szándékáról, úgy vélekedett, ez nem ok a leváltására, és
elképzelhető, hogy ennek a lépésnek politikai okai is vannak. Váli szerint a
Könyvtárosok Napját nem ők kellett volna megrendezzék, lévén hogy a könyvtárak
a helyi, illetve megyei tanácsok alárendeltségébe tartoznak. Meg nem erősített
információk szerint, a koalíciós pártok közötti egyezmény alapján, a Megyei
Művelődési Felügyelőség vezetői tisztségét a gyergyószéki RMDSZ kapja.
592 - F: http://www.hirek.ro/newz.php?id=9677
 

Népkönyvtár: a néphez közel álló közkönyvtár? -- argentin tapasztalat
 
Szemben a közkönyvtárakkal, a népkönyvtárakat különféle szervezetek,
egyesületek tartják fent, bár alkalmanként részesülnek állami és helyhatósági
támogatásban is. Jelentőségüket növeli, hogy többnyire kis, szegénység
sújtotta településeken működnek. Az 1986-ban alkotott jogszabály a
népkönyvtárakat is egyfajta közkönyvtáraknak tekinti, mert azonos célokat
követnek, és kiegészítik egymást. Egy mozgalom termékei, s közéjük tartoznak
iskolai könyvtárak, országos szervezetek könyvtárai, sőt egyes katonai
garnizonok nyilvános könyvtárai is. A társadalom demokratizálásáért, az emberi
jogok érvényesüléséért, a csoportok és egyének boldogulásáért vívott harcban
jöttek létre a népkönyvtárak, segítendő a nemzeti célok megvalósulását. A
polgárjogokért 1870-ben kezdődő harcokban, és a bevándorlók beilleszkedésére
irányuló törekvésekben játszottak szerepet. Fő szószólójuk Domingo Faustino
Sarmiento volt, a köztársaság elnöke. Sarmiento az akkorra már könyvhalmazzá
merevedett, általa kísértetkastélynak nevezett Buenos Aires-i Közkönyvtárral
szemben szorgalmazta a nép-, a helyi, a lelkészségi, szomszédsági,
mind 591 enesetre a néphez közel álló könyvtárak elterjesztését. Az argentin
népkönyvtár az állampolgárság demokratikus felfogásán alapszik, s minden
megkülönböztetés nélkül áll nyitva a társadalom valamennyi tagja előtt. Így
semmiképpen sem lehet alkalmazni rájuk a magyar könyvtári szaknyelvben
elfogadott népkönyvtár terminust, mert végső soron közelebb állnak az általunk
közkönyvtárnak nevezett könyvtártípushoz.
- F: View of library science and libraries in Argentina. In: Referencias,
2004/1. Referálva: TMT, 2005/4. (Papp I.)
 

Meggyilkolták a bagdadi könyvtárépítő professzort
 
Fuad Ibrahim Mohamed vezette az amerikai ostromban tönkretett germanisztikai
intézeti könyvtár újjáépítését. Merénylet áldozata lett a bagdadi egyetem
germanisztikai intézetének a vezetője. Fuad Ibrahim Mohamedet még április
végén, a hivatalába vezető úton érték a lövések. Azt még nem tudni, ki lőtt
rá. A professzor, aki a lipcsei egyetemen tanult és szerzett doktori
fokozatot, személyesen vezette Bagdadban az amerikai ostrom során tönkretett
germanisztikai intézeti könyvtár újjáépítését. Az akciót Németországban sokan
támogatták a 'Tízezer könyvet Bagdadnak!' nevű adományozó akció keretében.
- F: máj. 3., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=36248 593
 
 
Vizi: MTA-célok mérföldkövek nélkül
 
Ismét Vizi E. Szilvesztert választotta elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia
köztestületi tagsága. A régi-új elnök expozéjában kiemelte: az Akadémiának
távol kell tartania magát a politikától, és a nemzeti imázs egyik legfőbb
hordozójának kell lennie.
- F: máj. 3., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=97729&id=13
 

Felhasználó szempontú információprezentálás -- utasbarát lesz a menetrend? 
 
Az utasok igényeinek, utazási szokásainak megfelelő menetrend megtervezésére a
MÁV Rt. nagyszabású, célcsoportok feltérképezését lehetővé tevő piackutatást
indít el, annak érdekében, hogy a vasúttársaság a jövő évi vasúti menetrendet
annak adatainak felhasználásával, az utasok észrevételeinek, tapasztalatainak
figyelembe vételével állíthassa össze - áll a cég közleményében. A
célcsoportonkénti országos felmérést a MÁV Rt. nyílt, közbeszerzési pályázatán
nyertes GfK Hungária Piackutató Intézet végzi el, 2005. május 9-től. 
- F: ápr. 27., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=245025
 

Kötelező beszámolás 592 a társadalmi felelősségvállalásról
 
A 2005-ös üzleti évtől életbe lépett egy uniós direktíva, mely szerint a közép-
 és nagyvállalatoknak a pénzügyi jelentésük mellett a társadalmi
felelősségvállalásban vállalt szerepükről is számot kell adniuk – igaz, a
kormányok a közepes cégek számára felmentést adhatnak ez alól. Az üzleti
szférában nemcsak emiatt terjed – az utóbbi években rohamosabb ütemben – a
vállalatirányításnak ez az új koncepciója, hanem azért is, mert a cégek
felismerték, ezáltal a cég többek között vonzó lehetőséget jelenthet a
befektetők szemében, motivált és képzett munkaerőt tarthat meg, illetve üzleti
hírneve egyre növekedhet.
- F: Világgazdaság, máj. 2.
 

Célegyenesben a sárospataki könyvek visszaadása
 
Az orosz kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta a sárospataki református
kollégium 1945-ben a Szovjetunióba vitt könyveinek visszaadására vonatkozó
törvénytervezetet.
A tervezetet várhatóan még a második világháború európai végének május 9-i
hatvanadik évfordu 592 lós ünnepségei előtt benyújtják az orosz alsóháznak -
jelezte egy tisztségviselő az MTI érdeklődésére. A lépés előzménye, hogy a
budapesti Országgyűlés tíz napja külön határozatban nyilvánította ki:
Magyarország soron kívül visszaszolgáltat Oroszországnak minden olyan, magyar
területen előkerülő kulturális értéket, amely a második világháború
következtében jutott oda, és az orosz kulturális örökség részét alkotja.
- F: ápr. 28., http://hvg.hu/kultura/20050428sarospataki.aspx
 
 
 
:::::::::::::: HUMÁNERŐ ::::::::::::::::::::::
 

Érzelmi intelligencia: a főnök vakfoltjai
 
A fejlett érzelmi intelligencia több szimpla kedvességnél: segít a vezetőnek
az érzelmi 'vakfoltok' felismerésében, összességében pedig a jó munkahelyi
légkör alapja. Minden közösségben akadnak emberinek nevezett problémák, melyek
eredőjét nem elsősorban a szakértelem vagy a munkafolyamatok területén kell
keresni. Goleman, az 'érzelmi intelligencia atyja' leírja a hatékony
munkavégzéshez elengedhetetlen kompetenciákat, és bebizonyítja: a munkahelyi
kiválóság legalább 80 százalékban az érzelmi intelligenciától függ.
- F: ápr. 16., h 592 ttp://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=19118
 

HR-es probléma a rossz szagú kolléga
 
Mit tegyünk, ha annyira erős kollégánk testszaga, hogy ezt már nem lehet
tovább szó nélkül elviselni? Az egyik internetes portál egész listát állított
össze a teendőkről.
- F: ápr. 20., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=19066
 

Dzsingisz kán, mint menedzser
 
Dzsingisz kán gyilkolt és fosztogatott, zsarnoki uralkodása messze földön
híres. A BBC vélekedése szerint azonban nem lehet szó nélkül hagyni vezetői
képességeit, melyekből ma is sokat tanulhatunk. ... Ha Dzsingisz kán lenne a
főnökünk, nem fordulhatna elő, hogy idejétmúlt számítógép mellett ülünk, vagy
olyan vállalati autóval furikázunk, mely bármikor felmondhatja a szolgálatot.
A ma oly hangzatos fogalmak, mint innováció és hatékonyság igen közel álltak
hozzá. Szilárd meggyőződéssel hitt az új műszaki megoldások kipróbálásában, s
gyorsan magáévá tette őket. Ha a kínai hadseregben új fegyvert vetettek be, a
kán azon munkálkodott, hogy minél több szakembert csábítson át saját soraiba.
- F: ápr. 26., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?ter 592 =1&article=19137
 
 
Szakmai intelligenciát mérő vetélkedő indul
 
'Szakmai intelligencia" elnevezésű vetélkedő keretében egy egyedülálló,
szakmai tudásban jártasságot bizonyító verseny indul az [origo]
tesztportálján. A játék során a résztvevők felmérhetik saját alkalmasságukat
abban a szakmában, amelyiket művelik. A verseny elsődleges célja, hogy
rátermettségben és tudásban is összehasonlítható és értelmezhető eredményt
kapjanak az érdeklődők.
- F: ápr. 20., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=19127&pat=14
 

Távmunkát ajánlanak a kényszervállalkozások helyett
 
A távmunka jelenthet részben megoldást a kényszervállalkozások jogviszonyának
rendezésére - állítja a Magyar Távmunka Szövetség, a pénteken kiadott
közleményében. A kényszervállalkozók nagy hányada olyan foglalkozások köréből
kerül ki, amelyek könnyen távmunkásíthatók.
- F: máj. 3., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=19208
 
 
 
:::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::
 

K+F pályázat vállalkozásoknak és kutatóhelyeknek 
 
592 A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Jedlik Ányos Program keretében 11
milliárd forint támogatást nyújt k+f projektek megvalósításához. Pályázni az
élettudomány, az információs és kommunikációs technológiák, a
környezetvédelem, az agrárgazdaság és biotechnológia, valamint az
anyagtudomány területén lehet. 
- F: ápr. 26.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/kf20050426.html?h=1
 

Informatikai tanfolyam mozgássérülteknek
 
Új rendszerű informatikai tanfolyamot szervez a Magyar Tartalomipari Szövetség
(MATISZ), a Székesfehérvári Regionális Képző Központ (SZRMKK) és a Motiváció
Alapítvány. Az első évfolyamon 24 munkanélküli mozgássérült ember tizenhárom
hónapig tanulja a számítógép-kezelést, adatrögzítést, digitalizálást. Dr.
Mlinarics József - a MATISZ ügyvezető elnöke - szerint a multimédia-
fejlesztéstől a hivatali ügyintézésig, a levéltáraktól a lakossági
szolgáltatásig mind több helyen van szükség a hagyományos dokumentumok
számítógépes feldolgozására. Nemcsak rövid távú képzési igényeket elégít ki a
tanfolyam, hanem több jelenlegi, illetve leendő szakma építőeleme lehet, ha
megvalósul az informatika modul rendszerű képzési rendszere. A súlyos
mozgássérültek ké 592 pzését, munkáját leginkább a közlekedés nehezíti. A szervezők
ezért távoktatással, bentlakással, szervezett szállítással segítenek. A
részvevőknek mindössze egy hónapig kell tartósan elszakadniuk megszokott
környezetüktől, a továbbiakban pedig havonta egy-két alkalommal, mindössze 2-2
napos konzultációra várják őket Fehérváron. A többi időt távtanulással és a
távmunka gyakorlásával töltik. Érdekeltek lesznek a hatékony munka
módszereinek elsajátításában, mert már a gyakorlatként végzett munkáért is
bért kapnak.
- F.:ápr. 26.; http://index.hu/tech/ihirek/?main:2005.04.26.&219931
 

100 'Nagy Könyv' 100-100 szóban
 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasásra serkentő felhívása. Régen olvasta?
Még nem olvasta, de érdekli? Mi összefoglaltuk A Nagy Könyv játékban
legnépszerűbbnek bizonyult száz regény tartalmát - a játék kedvéért mintegy
száz-száz szóban... A könyvek címére kattintva olvasható a könyv rövid
ismertetője.
- F: http://www.fszek.hu/konyvtaraink/del-pesti_regio/?article_id=10108
 

'Legszebb könyveink a Corvinák'
 
Csukovics Enikő történész mutatta be a XV. sz 592 ázadi Európa egyik legjelentősebb
könyvtárát. Az egykori kb. 2500 kötetből álló könyvtárból ma már csak mintegy
kétszáz-valahány kötet létezik, a világ különböző könyvtáraiban az USA-tól
egészen Szentpétervárig. Magyarországon a Széchenyi Könyvtárban őrzik a
legtöbb kötetet belőle és nagyon-nagyon nem szívesen adják az olvasók kezébe.
Viszont facsimile kiadás készült a legszebb kötetekből. Azoknak, akik meg
szeretnék nézni, jó hír, hogy most már interneten is hozzáférhető. A Széchenyi
Könyvtár folyamatosan rakja fel ezeket a köteteket az internetre, és valóban,
az ember letölti a képet, megnézi, olyanra nagyítja, amilyenre szeretné, tehát
most már  sokkal inkább hozzáférhetők ezek a kötetek, akár otthon este 11-kor
is.
- F: ápr. 27., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=134474&rid=PU1qTQ==
 

ARIC - spanyol partnerkeresés
 
Salamancai (Spanyolország) nonprofit szervezet Kultúra 2000-es pályázatban
venne részt partnerként vagy társszervezőként a következő területeken:
építészet, kézművesség, kulturális örökség, kiállítások, történelem,
könyvtárak, kulturális események, archívumok, fotóművészet, népzene.
(KultúrPont) Bővebb információ:
ARIC; Padre Cámara 18, 37004 Salamanca 592 , Spain - Santiago Bayón Vera 
nenci@usal.es , http://www.latrashumancia.org
 

Canterbury könyvadomány Esztergomnak 
 
Canterbury képviselő-testülete több mint kétszáz angol nyelvű könyvvel
ajándékozta meg Esztergom városi könyvtárát.  A klasszikus angol szerzők
műveiből és ifjúsági regényekből álló gyűjteményt Esztergom testvérvárosának
képviselő-testülete és az ottani polgármesteri hivatal dolgozói állították
össze személyes tulajdonukból - mondta Kovácsné Váradi Eszter könyvtárigazgató
pénteken az MTI-nek.
- F: http://www.kultura.hu/nkom/culture/literature/news/D999_news_17773.html
 
 
Tilos a könyvtárban aludni, enni és fürdeni
 
A houstoni városi tanács rendeletben szabályozta, hogy csak azok látogathatják
a közkönyvtárakat, akik otthon kialudták magukat, teli gyomorral jönnek, és
saját fürdőszobájukban már megtisztálkodtak. A döntéssel a városi könyvtárosok
panaszait orvosolták a képviselők. A közkönyvtárakban eddig áldatlan állapotok
uralkodtak: sokan átmeneti szállásnak, étteremnek, illetve közfürdőnek
tekintették az eredetileg má 592 s igények kielégítésére létrehozott intézményeket.
- F: ápr. 29., http://www.stop.hu/showcikk.php?scid=1001863
 
 
 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::: 
 

Wikipedia: Össznépi kezdeményezés
 
Az olvasók által is szerkeszthető internetes lexikon, a Wikipedia dinamikus
fejlődése az internetpiac nagyágyúinak figyelmét is felkeltette. Nem könnyű
olyan lexikont találni, amely tartalmazná Irak április elején beiktatott
elnökének nevét, amelyben szerepelne II. János Pál pápa halála vagy amelyik
szinte naprakészen nyomon követné a magyar kormány összetételének alakulását.
Pedig van ilyen, méghozzá ingyen -- az interneten (www.wikipedia.org). Aki
akar, írhat is bele, sőt ez nem puszta lehetőség, hanem feltétele a Wikipedia
működésének és fejlődésének.
- F: ápr. 27., http://hvg.hu/hvgfriss/2005.17/200517HVGFriss227.aspx
 

Magyarország Képes Történelmi Kronológiája
 
A magyar történelem nevezetes évszámaihoz, eseményeihez kapcsolódva mintegy 18
ezer kép, illusztráció között kereshetnek az érdeklődők a Magyarország képes
t 592 örténelmi kronológiája című internetes adatbázisban, amelyet kedden az
oktatási tárca vezetője mutatott be. A http://www.kepido.oszk.hu címen
elérhető adatbázisban először ismerheti meg a nyilvánosság az Országos
Széchényi Könyvtár 1956-os röplapgyűjteményét, valamint a XVI-XVII. század
magyar vonatkozású nyomtatott röplapjait.
F.: http://www.hirado.hu/cikk.php?id=34947 ,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/sdt20050426.html?h=1
 

Ingyenesen letölthető dalokat kínál a RealNetworks zeneszolgáltatása
 
A RealNetworks Rhapsody nevű online zeneszolgáltatása havi 25 dal
letöltését teszi lehetővé. A bejelentkezett felhasználók számára ingyen.
- F: ápr. 27., http://hirek.prim.hu/cikk/45774/
 

Megújult a www.sziget.hu
  
A mai naptól megújult arculattal és tartalommal érhető el a Sziget Fesztivál
hivatalos honlapja. A tulajdonosok tervei szerint a sziget.hu idővel a hazai
piac legnagyobb szórakoztató-kulturális- progra 592 majánló portállá fejlődik. A
site, a fesztiváltól függetlenül egész évben működik. A tartalomban kiemelt
szerepet szánnak a felhasználók egyedi látásmódjának, így helyet kap rajta a
freeblog nevű webes napló is. (Ez a teljes hír.)
- F: ápr. 27., http://www.btl.hu/cgi-bin/oregano/hirek.cgi?siteidx=1&hiridx=5956
 

Könyvsorozat a hazai műemlékekről
 
Magyarországon mintegy 12 ezer műemléket tartanak nyilván. Ezek alig öt
százaléka állami tulajdon, a többi önkormányzati, egyházi vagy magánkézben
van. Jelentős, harminc százaléknyi a privátszféra jelenléte, és ez -- Európa
más országaihoz hasonlóan -- növekvő tendenciát mutat. A KÖH azt tervezi, hogy
2007 elejéig húsz kötetben közzéteszi a teljes műemlékjegyzéket. A Heves és
Jász-Nagykun-Szolnok megyét bemutató első két könyv már megjelent, az idén még
további négy-öt kötet kiadása várható.
- F: ápr. 29., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/koh20050427.html?h=1
 

Új gazdasági magazin: Tőke
 
Tőke címmel új, negyedéves gazdasági magazin jelent meg. A kiadványt a vezető
osztrák üzleti lap, a Wirtschaftsblatt tulajdonosa, a 4 profit Verlag G 592 mbH
jegyzi. Az első példányt januárban a másodikat pedig áprilisban küldte ki a
kiadó ingyenesen az általa kiválasztott címzettek számára. Mario Franzin, a
lap főszerkesztője a Világgazdaságnak jelezte: a Tőke mindazokat megcélozza,
akik érdeklődnek a magyar gazdasági piac iránt, különösen hasznos lehet a
bankok, biztosító társaságok és a befektetési alapkezelők számára. Részletek a
Világgazdaság holnap megjelenő Reklám és Média oldalán.
- F: ápr. 3., Világgazdaság
 

Új tudományos folyóirat a neten
 
Már olvasható az újonnan létrejött Freeside Europe on-line tudományos
folyóirat (www.freesideeurope.com), amelynek nem csak magyar, hanem finn,
lengyel és ukrán szerkesztői is vannak. Az internetes újság az információs
társadalom kultúrájának interaktív diskurzustere, egyfajta információs
szabadkikötő szeretne lenni. Az elektronikus megjelenést azért választották,
mert az információs társadalom korában a tudományos élet is egyre inkább az
internetre tevődik át, amely - a nyomtatott sajtóval ellentétben - mobil,
dinamikus és rugalmas felületet biztosít a tudományos diskurzushoz. Az újság
témája, az információs társadalom kultúrája szorosan kapcsolódik ahhoz a
médiumhoz, amelyen megjelenik. A Freeside Europe on 592 -line folyóirat nem csak
egyirányú információáramlást biztosít, hanem olyan interaktív
tudományos „diskurzustér”, mely közvetlen lehetőséget biztosít más tudományos
közösségek képviselőinek is a tanulmányokhoz való hozzászólások publikálására.
- F: ápr.26., http://www.edupress.hu/index.php?at=egycikk&HirID=11354
 

Virtuális múzeum -- képtár marketing-célból
 
A világ minden részéről elérhető internetes 'múzeumot' épített fel a
Kieselbach Galéria (www.kieselbach.hu). A páratlanul bőséges képanyagot
bemutató művészeti portálon 1320 festő, 15 ezer alkotása tekinthető meg
művészettörténészek tanulmányaival, archív fotódokumentációval. A Galéria
kiadásában megjelent Modern magyar festészet című összefoglaló könyv mindkét
kötete is  felkerült a világhálóra, a magyar mellett angol nyelven is.
- F: ápr. 27., http://www.artnet.hu/portal/news.view?id=3718
 

Mobiltelefonos térképet, műho 591 ldas navigációt kínál a T-Mobile
 
Térkép a mobilban! A T-Mobile-nál a szükséges adatátviteli szolgáltatásokkal
együtt, akciós készülékcsomagban is megvásárolható a Wayfinder kifejezetten
mobiltelefonokra kifejlesztett műholdas navigációs rendszere. Az Európában már
több mint 120 ezer ügyfél által használt megoldással a telefon kijelzőjén
megjelenített térképen a felhasználó tartózkodási helye alapján lehet
útvonalat tervezni és tájékozódni.
- F: máj. 3., http://hirek.prim.hu/cikk/45948/
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre 30b
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
0 A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf