K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/13., márc. 30.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Amerikai felsőoktatás -- könyvtárhasználati felmérés
- Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak
- Design szakkönyvtár is nyílik
- Könyvtári NKA-pályázat, meg az ügyfélszolgálat
- Nagyvállalati tudásgazdálkodás -- integrált könyvtári rendszeren
- Hírfigyelők üzlete -- itthon és külföldön
- Janikovszky-pályázat, Bábolna-szponzorálással
 
591 HUMÁNERŐ
- Milyenek a lengyel könyvtárosnők?
- Hogyan birkózzunk meg az elbocsátással?
- Kulturális különbségeket jelez a főnöktől való távolság
- A sikeres vállalkozás leckéi
- A hatékony karrierépítés -- Önismeret és szakmai célok is fontosak
 
TIPPEK SZÖVEGEZÉSHEZ
- Olvashatóbb és tetszetősebb szövegek készítése -- Tippek 2.
 
KISSZÍNES
- Hamvas-évforduló
- Fordulat a világ zenepiacán
- Jön a DVD-kölcsönző automata -- (legyen-e könyvtárban?)
- Fogyasztói igények mérése + stratégiai visszacsatolás
- Leveszi oldaláról a problémás híreket a Google
- Anno, 1945
- Digitalizálják a világ legrégibb Bibliáját
- Behálózva: Dr. Székely Iván adatvédelmi szakértő, társadalmi informatikus
- Cini, könyvtár és bulvár...
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Folytatja a vidéki offenzívát a Metro hírújság
 

Az ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékének hallgatói Kiszl
Péter vezetésével ismét segítettek a hírkeresésben. E számunkba Csordós Róbert
és Török Iván küldött híreket.
 
E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább 593
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
 
 
 

Amerikai felsőoktatás -- könyvtárhasználati felmérés
 
A Digital Library Federation és a Council on Library and Information Resources
2001/2-ben 392 felsőoktatási intézményben végzett felmérést. Eredmények pl.:
- A tanárok és a hallgatók 85,9%-a szerint a helyi könyvtár kielégíti
információs igényeik többségét, s 55,4%-uk szerint a könyvállomány és a
folyóiratpolcok átböngészése fontos módja az információszerzésnek. Ám 34,5%-uk
állította, hogy a könyvtárat sokkal kevésbé veszi igénybe, mint két évvel
ezelőtt, s csak 15,7%-uk mondta, hogy az internet nem változtatta meg
könyvtárhasználati szokásait.
- Az interneten a megfelelő információs forrás megtalálásához a válaszolók
47,6%-a a keresőmotorokat, 33,1%-a a könyvtár weboldalát használja.
- A szakterületi lépéstartáshoz harmaduk saját intézményük kézzelfogható
könyvtárát veszi igénybe, s ugyanennyi szerint legfontosabb forrásuk a
könyvtár. A nyitott internetet e célból 30%-uk használja.
- A könyvtártól nyert információt mindenki jobban becsüli, mint az internetről
kapottét, mer 592 t a könyvtár hiteles és közismert forrásokat tartalmaz (mondja
98,2%), kiváló minőségű információt nyújt (97,9%), tudományos cikkekben
használható és idézhető információt nyújt (94,8%), olyan információt nyújt,
amelyben meg lehet bízni, s további ellenőrzés nélkül használható (89%).
- 38,8% szerint probléma, hogy nincs elég idő az informálódásra és 30,9%-uk
problematikusnak látja a könyvtár felkeresését.
- A felmérésből az látszik, hogy kisebb az igény újabb források és
szolgáltatások iránt, viszont nagyobb a visszakeresés megkönnyítése és
felgyorsítása iránt. Aggodalmat kelthet, hogy a könyvtári weboldalakat
nehezebb használni, mint a kereskedelmi keresőgépeket, habár ezek
sekélyesebbek és kevésbé megbízhatóak.
- F: Who uses what? Report on a national survey of information users in
colleges and universities / Deanna B. Marcum, Gerald George. In: D-Lib
Magazine, 9 (2003) 10 p. 1-8. Referálva: TMT (2005) 2
 
 
 
Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak
 
... a címe Kiszl Péter (az ELTE BTK oktatója) frissen megjelent könyvének. A
kiadvány az üzleti információ meghatározása után sorra veszi a kis- és közepes
vállalkozások információellátásának sajáto 592 sságait, a külföldi és hazai
törekvéseket, tárgyalja a céginformáció mibenlétét, elemzi a hazai
céginformációs piac jellegzetességeit, az üzleti információs szolgáltatások
marketingjét, a témával kapcsolatos képzéseket. A kötet értékei közül néhány:
az üzleti információszolgáltatás -- nemzetközi és hazai -- könyvtári
vetületének áttekintése, a magyarországi céginformációs források tipizálása,
részletes értékelése, több, üzleti információval kapcsolatos tanterv
tartalmának bemutatása. A könyv a szakterület könyvtári vonatkozásainak
legteljesebb összefoglalását kínálja, tankönyvként a felsőfokú
könyvtárosképzésben, kézikönyvként a könyvtárakban és a versenyszférában
használható. Jók a fejezeteket elválasztó reklámgrafikák is (ebben kevés a
hazai tapasztalat), meghökkentően gazdag a jegyzetapparátus, és szokatlan a
naprakészség is.
A 35. oldalon egy Voit Páltól idézett ábrán viszont az olvasható az infobróker
választása melletti előnyök között, hogy számára illegális
[információkeresési] megbízás is adható. Ez azonban tévedés: az
információbróker-szervezetek, így a MIBE által is használt etikai kódex ezt
kifejezetten tiltja. Az ipari kémek viszont vállalnak ilyen feladatot. Kiszl
Pé 573 ter könyve szól az ezzel kapcsolatos etikai megfontolásokról is. (MG)
 

Design szakkönyvtár is nyílik
 
Magyar Design Központ nyílik az Erzsébet téri buszpályaudvaron. A központ azt
célozza, hogy a design -- formatervezés, formakultúra -- nálunk meglehetősen
elhanyagolt területe elfoglalhassa méltó helyét a magyar kultúrában és a
magyar gazdaságban. Az Erzsébet téri volt autóbusz-pályaudvar felújítás előtt
álló épületegyüttesében Várhatóan jövő tavasszal megnyílhat a Magyar Design
Központ Budapesten -- közölte Bozóki András kulturális miniszter a helyszínen,
a tervpályázat eredményhirdetéssel egybekötött sajtótájékoztatóján. Pohárnok
Mihály, a -- majdani központ működtetésére a kulturális tárca és a Magyar
Szabadalmi Hivatal által 2003 decemberében létrehozott -- Design Terminál
Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetője
beszámolt arról, hogy az 'A' épület földszintjén kiállítóteret hoznak létre.
Az 1. emeleten nyílt szakkönyvtárat, design-adatbankot és előadótermet
alakítanak ki, legfelül internetes design-portált működtetnek majd. A 'B'
épület a vendéglátás helyszíne lesz.
- F: márc. 25., 5b1 http://hvg.hu/kultura/20050325magyardesignkozpont.aspx?s=2005325nl
 

Könyvtári NKA-pályázat, meg az ügyfélszolgálat
 
Mindenki látja, hallja, modern Magyarországot építünk! Ha mégis 60 milliárd
dollár az ország adóssága, ha a költségvetési hiányunk állandó európai téma,
ha az ország többsége minimálbérből tengeti életét, és a József Attila által
lefestett nemzeti nyomor a szemünk láttára sarjad ki a modernségből, akkor
megnyugtatok mindenkit: itt a csodaszer, a pályázat. A Nemzeti Kulturális Alap
könyvtári szakmai támogatások címmel a Pályázatfigyelő márciusi számában
közölte felhívását 2005. 03. 17. dátummal a 8. oldalon. A 9. oldalon a
következő bátorító mondattal lepnek meg: a pályázatok 2005. február 28-ig
beérkezően nyújthatók be az NKA igazgatóságának címére. Én hozzászoktam már az
időutazáshoz is, de hogy március 17-i beadás helyett február 28-ra adjam be az
iskola pályázatát, erre a gyors reagálású hátraarcra nem voltam képes. És még
egy: ez idén az egyetlen alkalom, nincs több! Az igazgatóság
ügyfélszolgálatánál ráfogták a Pályázatfigyelőre, majd felkapcsoltak az
elnökhöz. Az elnök azonban nem állt szóba v 592 elem, így hangszalagra mondtam
Tiborc panaszát. Karinthy így oldotta meg a közállapoti siralmát: Nem
mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Én meg Tompa Mihállyal
mondom: Fiaim, csak pályázzatok!
- F: márc. 22., Metró
 

Nagyvállalati tudásgazdálkodás -- integrált könyvtári rendszeren
 
Kóródy Judit a Matáv Rt. infotéka-hálózatának vezetőjeként a TMT hasábjain két
felvonásban szól a témáról. Az első részben (márciusi szám): miért tartja
szükségesnek egy nagyvállalatnál az információmenedzselő szolgáltatások
kialakítását, és részletesebben ismerteti, hogyan teszik lehetővé a
tudásmegosztást támogató informatikai eszközök -- az integrált könyvtári
rendszer, a vállalati intranet és a belső levelezési rendszer --
együttműködésére alapozott egyedi fejlesztések a növelt értékű szakirodalmi és
vállalati információszolgáltatást. A majdan megjelenő áprilisi számban pedig
részletesen bemutatja azokat az információs szolgáltatásaikat, amelyek az OLIB
integrált könyvtári rendszeren alapulnak, viszont a vállalat munkatársai
számára a könyvtári gyakorlatban ismert OPAC webfelület mellett egyszerűbb,
érthetőbb, kényelmesebb felületen is elérhetők. A felhasználóbarát 592
megoldásokat a Matávnál a kínált információk speciális adottságainak
megfelelő, előre definiált keresőkérdések és megjelenítési formák
kialakításával, valamint a vállalatnál használt levelezőrendszer nyújtotta
közvetlen felkínálási lehetőségek kihasználásával fejlesztették ki.
- F: TMT, 2005/3, 4.
 

Hírfigyelők üzlete -- itthon és külföldön
 
A sajtófigyelés a fizetőképes információfogyasztók által egyik legfontosabbnak
tartott információs tevékenység. Így nem csoda, ha több cég is szakosodott
ezek kínálatára, testreszabottan a reggeli órákban online kínálva a
legfrissebb híreket, nem kis piactól 'szabadítva meg' a könyvtárakat. A cikk a
hazai és külföldi viszonyokat mutatja be: felhasználói igények, piaci trendek,
szolgáltatók kínálata Observertől a Herald Internationalig, GoogleNews-től a
Dialogig, a térítéses és térítésmentes kínálatot egyaránt. A szerző a
szolgáltatókat sajnos nem közli könnyen áttekinthető, táblázatos formában.
- F: TMT, 2005/3., http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/218/index.html
 

Janikovszky-pályázat, Bábolna-szponzorálással
  592 ;
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Bábolna Rt. szponzorálásával immár második
alkalommal hirdeti meg a Janikovszky Éva meseíró pályázatot, amelynek célja
egyrészt tisztelgés az írónő munkássága előtt, másrészt a gyerekek
alkotótevékenységének ösztönzése, készségeik fejlesztése, irodalomszeretetük
növelése. A pályázatot két kategóriában hirdetik meg budapesti 6--10 éves
gyerekek és 11--16 éves fiatalok részére. A legfeljebb 5 gépelt oldalnyi
beküldött pályaművek bármilyen témájúak lehetnek, műfaji megkötés vagy
korlátozás nélkül. A postai úton beérkező pályázatokat 2005. április 25-ig
lehet beküldeni a könyvtár címére: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. 'Meseíró
pályázat' jelöléssel.
- F: márc. 24., Metró
 
 
 
:::::::: HUMÁNERŐ :::::::::
 

Milyenek a lengyel könyvtárosnők?
 
'Arcuk túlnyomóan fáradtságot tükröz és sápadt. Tekintetük szomorú. Közülük
sokan sokdioptriás szemüveget viselnek. Ápolt frizurájuk őszes. Akiknek
hosszabb a hajuk, kontyba tekerik. Nemigen szépítkeznek, a sok bizsu viselése
is idegen tőlük. Mind ápoltságukban, mind öltözködésükben elmaradnak a
jogásznőktől, az orvosnőktől, a bankokb 592 an és az irodákban alkalmazott nőktől.
Leginkább a tanítónőkhöz és a muzeológus hölgyekhez hasonlítanak. A
mintasokaság mindkét csoportjából a többség úgy vélekedik, hogy -- akárcsak a
korszerűen berendezett könyvtárak -- a korszerűbben sminkelő és öltözködő, ha
úgy tetszik: exhibicionistább könyvtárosnők minden bizonnyal további olvasókat
csábítanának a könyvtárakba.
Különösen a továbbképzésen részt vevő kollégák között fordultak elő olyanok,
akik szerint a könyvtárosnőket mindenekelőtt belső értékeik alapján
(becsületesség, munkaszeretet, a rend és összhang iránti érzék, segítőkészség)
kell tisztelni, bár ők is elismerik, ha kevésbé félénkek lennének és
kockázatvállalóbbak, az hozzájárulna a szakma társadalmi presztízsének
növekedéséhez.
A könyvtárosnők -- tanúskodik róla R. A. Kneale 2001. évi, 2377 amerikai,
kanadai, új-zélandi, ausztráliai, argentínai, nagy-britanniai, belgiumi,
hollandiai, svájci és svédországi könyvtárosnőt átfogó elemzése --
http://atst.nso.edu/library/perception -- azonban más országokban is nagyjából
olyanok, mint Lengyelországban. E tekintetben tehát az ország nincs elmaradva -
- jegyzi meg 592 némileg ironikusan referált szerzőnk.'
- F: Firlej-Buzon: Jak wyglada bibliotekarka? In: Poradnik Bibliotekarza 2003.
Referálva: TMT 2005/3., ref.: +Futala T.
 

Hogyan birkózzunk meg az elbocsátással?
 
A több mint 10 éve megjelent cikk tartalma ismét aktuálisnak tűnik. Az írás
részleteiben a cikk alatti linkre kattintva olvasható tovább.
'Lyn MacKender egy javaslatcsokrot nyújt át a címben jelzett célra.
Mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy felkészülten érjen bennünket a
bejelentés. Hogyan lehet ezt elérni? Szerzőnk megítélése szerint a
felkészülésnek 3 szakasza van. Melyek ezek?
1. A létszámleépítés lehetőségére számítani kell (ide tartozik a munkaadó
piaci helyzetének, üzletmenetének, személyzeti és foglalkoztatási
politikájának folyamatos figyelemmel kísérése).
2. Az elbocsátás valószínűségének vizsgálata (milyen kép alakult ki a cégnél a
munkám fontosságáról, mi a jövője a felhasználói környezetemhez tartozóknak, a
foglalkoztatásommal kapcsolatos vészjelek elemzése stb.).
3. Tervkészítés elbocsátás esetére
a) mérlegeljük saját képességeinket, mérjük fel szakmai fejlődésünk
követelményeit,
b) döntsük el, hogy hol képzeljük el további tevékenykedésünket, 592
c) pótoljuk hiányzó képesítésünket,
d) legyen ötletforrásunk jelenlegi vagy jövendő állásunkhoz,
e) tegyük naprakésszé önéletrajzunkat, küldjük el néhány potenciális
munkaadóhoz, illetve válaszoljunk néhány érdekesnek látszó álláshirdetésre.
Ezzel tesztelhetjük a munkaerőpiacot kínálati és keresleti oldalról
egyaránt.' ...
- F: Állásvadászat -- avagy hogyan keressünk állást, ha már könyvtáros pályára
adtuk fejünket? Szemle / Haraszti Pálné. Könyvtári Figyelő, 1993/3.
http://www.ki.oszk.hu/kf/1993/3/harasztine_h.html
 

Kulturális különbségeket jelez a főnöktől való távolság
 
Vannak vállalatok, illetve kultúrák, ahol a főnök mindenhatóságot követel,
máshol beéri a támogató szereppel. Az interkulturális kutatások
megállapították, hogy a különböző kultúrák hatalomfelfogása között
szisztematikus eltérés található. (G. Hofstede kutatásainak alkalmazása)
- F: márc. 18., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=18618&pat=2
 

A sikeres vállalkozás leckéi
 
A legjobb út a vállalkozáshoz, h 592 ogy beugrunk a vízbe, és nedvesek leszünk --
mondta számos sikeres üzletember a Harvard Business School Vállalkozási
konferenciáján.
- F: márc. 21., http://hbswk.hbs.edu/item.jhtml?id=4704&t=entrepreneurship
-- A vállalkozás indításának kulturális feltétele a magas bizonytalanságtűrési
és individualitás-index. Ezek nélkül a munkaerő -- főként jogszabályokkal
védett, viszonylag biztos pozíciókban szocializálódott munkavállalók esetén --
a felmérések szerint hajlamos beletörődni munkahelyi körülményeinek folyamatos
romlásába is, annak ellenére, hogy ez hosszú távú frusztrációval,
hatékonyságcsökkenéssel járhat. (MG)
- vö.: Information and culture - the impact of national culture on information
process / Katarina Steinwachs. In: Journal of Information Science 25 (1999) 3
p. 193-204
 

A hatékony karrierépítés -- Önismeret és szakmai célok is fontosak
 
A munkahelyi biztonság a múlté, csakis a tudatos karriertervezés segítheti a
munkaerőpiaci folyamatos jelenlétet. Ahhoz, hogy valaki megtervezze szakmai
jövőjét, őszintén fel kell mérnie tudását, készségeit és attitűdj 592 ét is.
- F: márc. 25.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-03-25&d=2005-03-25&r=&c=19
 
 
 

:::::::::::::: TIPPEK SZÖVEGEZÉSHEZ ::::::::::::::::::::::
 

Olvashatóbb és tetszetősebb szövegek készítése -- Tippek 2.
 
Előző számunkban már megfogalmaztunk néhány praktikus szempontot a
dokumentumok olvashatóbb és tetszetősebb megjelenése érdekében. Néhány újabb
javaslat:
 
- Betűnagyság. A könyvek (jó nyomdatechnika) esetében megszokjuk a 8-9 pontos
betűket. Szövegeinkben használhatunk 10 pontos betűt, ha más előírás nincs,
vagy ha a célközönség egyébként jó szemű, nem igényel nagyobb, ún.
öregbetűket. Ha betűnagysággal emelünk ki szöveget, akkor annak a
kenyérszövegtől való különbsége legyen nagy: ne írjunk közel egymáshoz 10 és
11 pontos betűt, de bátran használhatunk pl. 10 és 26 pontosat egymás mellett.
- Kapitális. Lehetőleg kerüljük a csupa kapitálissal (nagybetűvel) való
szedést, mert nehezebben olvasható, és -- szavak esetében indokolatlanul --
komolytalan benyomást kelthet. A n 592 em köznevesült betűszavak esete persze
kivétel.
- Bekezdés. A bekezdések első sorát kezdhetjük beljebb, de valamivel
elegánsabb, ha sorközzel tagoljuk szövegünket. A bekezdések alkalmazása
jelentősen megnöveli az olvasó motivációját: azokból is a kisebbeket olvassuk
nagyobb kedvvel.
- Tagolás. Több oldalas szöveg esetén használjunk alcímeket, hogy
áttekinthetőbb legyen az írásmű. Kisebb bekezdéseket az olvasók nagyobb
kedvvel olvasnak. Udvarias lépés, ha nagyobb szövegünk elején néhány sorban
összefoglaljuk szövegünk tartalmát vagy célját. A nagyobb szövegben való
tájékozódást megkönnyíti a fejléc és az oldalszámozás.
(folytatjuk)
 
 
 
:::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::
 

Hamvas-évforduló
 
1897. márc. 23. Hamvas Béla posztumusz Kossuth-díjas filozófus, esszéista,
író, újságíró, könyvtáros születése (+1968. nov. 7.). Műveinek meghatározó
élménye a hiteles lét és a modern világ közti ellentmondás. A társadalom
válságát vizsgálta, a lét értelmét a hagyományban ismerte fel. Korának egyik
legszélesebb látókörű európai gondolkodójaként megalázó segédmunkákra
kényszerült a kommunista rendszerben. Karnevá 592 l című, az 50-es évek elején
befejezett, ám harmincegynéhány év múlva is csak cenzúrázva kiadott regényében
talán egyetlen magyar íróként említi meg a kommunista időszakban végrehajtott,
tömeges kivégzéseket. Felkészültségéhez méltó munkát a Kádár-rendszerben sem
kapott. Fontosabb művei: A láthatatlan történet, Karnevál, Regényelméleti
fragmentum, Forradalom a művészetben.
- F: www.bocs.hu
 

Fordulat a világ zenepiacán
 
Megállt a lemezpiac öt éve tartó súlyos hanyatlása. Az illegális letöltések és
kalózmásolatok azonban továbbra is veszélyeztetik a 33 milliárd dolláros
piacot. A zenei DVD-k világszinten egyre népszerűbbek. Magyarországon a
hipermarketek diktálják az árakat.
- F: márc. 25.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-03-25&d=2005-03-25&r=&c=85
 

Jön a DVD-kölcsönző automata -- (legyen-e könyvtárban?)
 
Nem kell alkalmazott, egy-egy ember akár 10-20 gépet is felügyelhet, 592 melyek
ráadásul nonstop működnek –- sorolta a kölcsönzőautomaták legfontosabb
előnyeit Rácz Tibor, a Buster24 gépek kizárólagos forgalmazója, a Masterful
Kft. cégvezetője. Egy-egy gépbe akár ezeregyszáz DVD is elfér. A filmekért a
kölcsönzési időtől függően kell fizetni, a legalacsonyabb tarifa nem éri el a
300 forintot sem. Az árakat az üzembehelyezők szabják meg. A cég Debrecenben
eddig négy berendezést értékesített. A gépek ATM alapon, feltölthető kártyával
működnek, a kártyához két PIN kód is igényelhető. Ez biztonsági célokat
szolgál, ugyanis a 18 éven felüliek számára készült filmet csak a felnőtt
birtokában lévő kód beütése után adja ki az automata.
- F: márc. 29., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-03-29&d=2005-03-29&r=&c=53
 

Fogyasztói igények mérése + stratégiai visszacsatolás
 
Az időseket célozza meg a legújabb üzletlánc. Kifejezetten idősek számára
nyílt szupermarket a németországi Bad Füssingben: a fürdőhelyen első ízben
nyílt Bajorors 592 zágban szupermarket kifejezetten idősek számára. Nem semmi, amit
a üzletvezetés az idősek érdekében kiagyalt. A különösen könnyen gurítható
bevásárló kocsikat ülőhellyel is ellátták. A gondolák közötti járatok
szélesebbek, mint a szokásos áruházakban, hogy az idősek könnyebben
mozoghassanak. Az árakat jelző táblák nagyobbak és így könnyebben olvashatók.
A polcokról zsinóron lógó nagyítók pedig arra szolgálnak, hogy a vevők az
árukon kisebb betűkkel nyomtatott szöveget is el tudják olvasni.
- F: márc. 19., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=18633&pat=2
Ellenállnak a brit fogyasztók a személytelen üzletláncoknak. A britek egyre
inkább elutasítják a személytelenséget sugárzó nagy bankokat és üzletláncokat,
adja hírül a BBC.com a Mintel piackutató cég jelentésére hivatkozva.
- F: márc. 24., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=18708&pat=2
 

Leveszi oldaláról a problémás híreket a Google
 
A francia hírügynökség több mint 17 millió dolláros kártérítést akart
bevasalni a Google-től, s azt is követelte az a 592 merikai cégtől, hogy távolítsa
el az AFP tartalmait hírkereső szolgáltatásának oldalairól. A leginkább webes
keresőjéről ismert Google a múlt héten azt közölte, megvizsgálják az esetet,
hétfőn pedig bejelentette, a jövőben nem
szemlézi az AFP híreit.
- F: március 23.,
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20050322leveszi.html
-- Az AFP elvárása kettős élű: a hírek a döntéssel megmaradnak sajátjának.
Másrészt az általa előállított hírek a döntés eredményezte kisebb hozzáférés
miatt visszaszorulnak a világ hírei között. Ez pedig a figyelemgazdaságban
aligha előny. Az eset jól mutatja a bizonytalanságot a hírpiac optimális
üzleti modelljét illetően. (MG)
 

Anno, 1945
 
1945. március 25-én a Hivatalos Lap közölte: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány a
moszkvai fegyverszüneti egyezmény értelmében elrendelte a fasiszta szellemű és
szovjetellenes sajtótermékek begyűjtését. A rendelet értelmében meg kell
semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, köz- és kölcsönkönyvtárak,
valamint magánszemélyek birtokában lévő minden fasiszta szellemű, szovjet- és
d 592 emokratikusellenes sajtóterméket.
- F: márc. 28., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=130670
 

Digitalizálják a világ legrégibb Bibliáját
 
A hamarosan interneten is lapozható mű választ adhat a Szent Könyv
keletkezésének és kialakulásának számos vitás kérdésére. Az első és negyedik
század közt készült görög eredetű Codex Sinaiticus (Sinai-kódex) sokáig az
egyiptomi sivatagban a Sinai-hegy lábánál található Szent Katalin kolostorban
pihent, ám az 1800-as évek közepén az odalátogató európai és orosz turisták és
különböző kutatók több darabra bontották, egyes részeket eltávolítottak
belőle. Most azonban angol, német, orosz, egyiptomi és amerikai kutatók közös
együttműködésével négy éves projektet indítottak, hogy egyesítsék a különálló
szövegrészeket, és azok az interneten mindenki számára elérhetők legyenek. Azt
is meg szeretnék állapítani, hogy milyen hatással volt ez a könyv a modern
Biblia kialakulásának folyamatára.
- F: márc. 23., http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=9329
 
 
Behálózva: Dr. Székely Iván adatvédelmi szakértő, társadalmi informatikus
 
A Pozitív E-privacy Díjat évről évre azok nyerik el, akik a legtöbbet tették
az emberek magánszférájának megvédéséért. Az elmúlt év végén Székely Ivánt
jutalmazta az elismeréssel -- a magyarországi privacykultúra létrehozásában
játszott szerepéért -- a Privacy Internationalt Magyarországon képviselő
alapítvány (http://www.nagytestverdij.hu). A díjazottal néhány aktuális, főleg
a digitális világhoz kapcsolódó adatvédelmi kérdésről beszélgettek.
- F: márc. 26., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/45171/
 
 

Cini, könyvtár és bulvár...
 
Visszajelzést kaptunk egyik kedves olvasónktól a KIT 10. számában, Kisszínes
rovatunkban megjelent hírrel kapcsolatban (Cini miatt tele a börtönkönyvtár
http://www.blikk.hu/Archivum_cikk.php?cikk=19911 ) Levélírónk javasolja az
ilyen és hasonló tartalmú, bulvár-jellegű hírek mellőzését. Olvasónk levelét
köszönjük. A KIT-ben megjelenő átvett hírek nem feltétlenül egyeznek a
592 szerkesztők nézeteivel. A közölt cikkek tartalmi megítélését olvasóinkra
bízzuk. Emellett pr-szempontból hasznos, ha időnként utalunk arra, különféle
célcsoportjaink mit olvasnak -- esetünkben -- a könyvtárról. Ezért tudatosan
igyekszünk a források széles köréből meríteni, így hazai és külföldi
információs és könyvtári, valamint kisebb merítéssel szakterületek tudományos
közleményei mellett a hazai hírportálokról, köztük a bulvárforrásból is.
Feltételezzük, hogy a tudományos híradások mellett igény mutatkozik a könnyebb
műfajokra is, például mert a komoly Babits is olvasott krimit, illetve számos
írónk, költőnk is merített a ponyvairodalomból (vö.:
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/236/index.html ).
Üdvözlettel,
a szerkesztők
 
 
 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::: 
 

Folytatja a vidéki offenzívát a Metro hírújság
 
Újabb öt településen -- Dunaújvárosban, Hódmezővásárhelyen, Jászberényben,
Nagykanizsán és Sopronban -- terjesztik április 4-től a Metro hírújságot,
közölte Izbéki Gábor, az ingyenes napilap főszerkesztője kedden.
561 - F: márc. 25., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=18678&pat=2
 
 
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a 23e http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők 0 a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf