K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/11., márc. 16.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Polcológiától indulva
- A könyvtári jog anomáliái
- Digitális tananyagfejlesztés: kevés a szakember, hiányzik a koordináció
- 3G mobil internet PDF-en keresztül -- dokumentumszolgáltatás mobilra?
- Elbocsátások: ki megy, és ki marad?
- Tudatlanok a cégvezetők?
- Az ösztönző felettes...
- Akadálymentes közlekedés az Interneten
- Új Magyar Kulturális Intézet Brüsszelben
- Március 19-én nem nyit ki a győri városi könyvtár?
- Első nyomtatott könyveinket bemutató kiállítás nyílt az Országos Széchényi
Könyvtárban
- Kossuth-díjas könyvtárigazgató
- Mohács előtti oklevelek -- kiállítás az Egyetemi Könyvtárban.
- Dostoevskij és Puškin a Nagy Könyvben
- A büdös olvasó jogainak tiprása...
- Türkmén könyvtárak bezárása
- Könyvtár-árverezés -- évforduló
- Több mint kétmilliárddal csökkent a műsoros CD-k piaca
- A női magazinok a legnépszerűbbek
- Hétfőn nyitotta meg kapuit a Művészetek Palotája

KISSZÍNES
- Költségcsökkentési lehetőség? -- Open Office
- ICT-ban Szigapúr vezet, Magyarország a 38. helyen
- GfK -- tinik a reklámról
- Húszéves az első domainnév
- Az ujjakat támadja az egérbetegség!

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Pannon Panoráma -- új magazin
- Megújult a HírTV
- Elindult az új Edupress portál
- Új információs portált nyitott az EU
- 2005. március 9-én megújul a Képes SportAz ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék hallgatói Kiszl Péter
vezetésével ismét segítettek a hírkeresésben. E számunkba Kiss Kati, Ocsovszky
Zsófia küldött híreket.

E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Polcológiától indulva
 
Az ELTE Egyetemi könyvtár márc. 9-i rendezvényén az volt felüdítő, hogy
döntően a szakma határairól hallhatott a szép számú egybegyűlt. Így több soron
mód nyílt a könyvtári tevékenységek más, illetve nagyobb szemszögből való
vizsgálatára. Z. Karvalics László a tudásvagyon-gazdálkodás felől közelített,
kifejtve, hogy pl. a 19. századi női egyenjogúsági mozgalmakkal, illetve a dán
népfőiskolai rendszerrel sikerült bevonni e korábban kevéssé kihasznált
tudástömeget a közös tudásvagyonba. Az iskola hatékonyságát egyre inkább az
mutatja, hogy mennyire képes a gyerekek integrálására. Bevonható, jobban
kihasználandó tudásbázisnak a nyugdíjasokat, hátrányos helyzetűeket (pl.
romákat), kismamákat, diákokat, fogyatékosokat javasolja.
Ferling József MPRSZ-elnök által felvázolt piramis tanulsága, hogy a
támogatásszerzés feltételei sorrendben: tájékoztatás, majd a tudatosítás,
megértés, elfogadás és bizalom. Fordítva nem megy. A sikerhez az adott
célközösségek számára fontos információval érdemes csak megjelenni.
Damjanovich Nebojsa a könyvtári honlap hatékonyságának kritériumait és
gyakorlati fogásait taglalta. Mint mondta, gyakori hiba a használók figyelmen
kívül hagyása. A webes használók megtartásának eszközei: a használó
szempontjából minőségi tartalom, gyakori frissítés, gyors letöltődés, egyszerű
használat. Dippold Péter az európai könyvtári fejlesztésekről tartott
előadást. Horváth Sándor Domonkos a könyvtárjogról beszélt -- ld. alább. (MG)
 

A könyvtári jog anomáliái
 
A könyvtárügy jogi szabályozásának nincs szakmai kritikája, mivel a téma nem
áll a jogászság érdeklődésének középpontjában, felsőbírósági határozatok sem
konkretizálják, s gyakorlatilag nincs a szakterülettel kapcsolatos jogirodalmi
háttér -- kezdte előadását Horváth Sándor Domonkos. Úgy látja, az 1997. évi
CXL. törvény megalkotásakor ezzel a jogi normával a teljes könyvtárügy
problémáira átfogó megoldást, valamiféle szakmai megújhodást, mindenkire
kiterjedő szabályozási 'ernyőt' igyekeztek részben rejtetten létrehozni. Az 5.
§ (3) bekezdésébe végül is 'belekódolták' a szakmai szabályozás
általánosságát: a könyvtári szabályokat a törvény ugyanis az alkalmazottak és
a könyvtári tevékenység tekintetében kiterjesztette a nem nyilvános
könyvtárakra is. Ám e vonal a végrehajtási rendeletek egy részében (pl.
hétéves továbbképzés, szakfelügyelet, áfa-visszatérítési támogatás) csak
részben következetes, másutt (pl. a dokumentumvásárlási juttatás) pedig --
feltehetően gazdasági okból -- egyáltalán nem. Ismertette a törvény több
ellentmondását; elmondta: a Szerzői jogi törvény megfelelő módosításával a nem
nyilvános könyvtárak jogszerű haszonkölcsönzésének problémája nemrégiben
megoldódott. Előadását azzal zárta, hogy a nyilvános könyvtári rendszer
jelentősége -- szakmai és fiskális okok miatt is, de legfőképp nyitottsága
miatt -- halványuló félben lévőnek látszik. A bekerülés tekintetében zárt ODR
szolgáltató könyvtárak összessége lett az új szakmai elit, amely fogalomhoz a
jogszabályban hozzá kapcsolt szolgáltatáshoz képest egyre tágabb és gazdagabb
jelentéstartalom asszociálható.
- A prezentáció: http://www.kulturalisjog.hu/publikaciok/rndszerere-web_elemei/frame.htm
-- Az exkluzivitás és költséghatékonyság általában nem egy irányú erőt fejt
ki -- s ez komolyan felmerül az ODR-könyvtárak esetében is. Érdemes
megvizsgálni például az egy 'ODR-dokumentumra' eső (átlag)költséget,
összevetni a dokumentum megvásárolásának teljes költségével. Piaci megoldás
lehet a mikrotenderezés, amikor a virtuális piactéren a legkedvezőbb
szállítási időt és szolgáltatási árat kínáló könyvtár kaphatná a megbízást. A
modell alapja idehaza is kipróbált, ld. a virtuális piacterek működési elvét.
Mivel esetünkben közpénz-felhasználásról van szó, az ODR rendszerét,
exkluzivitást minél hamarabb érdemes felülvizsgálni. (MG)


Digitális tananyagfejlesztés: kevés a szakember, hiányzik a koordináció
 
A digitális tartalomfejlesztésben jártas, a pedagógiai és az informatikai
tudást ötvözni képes szakemberek, illetve az állami szereplők és a digitális
tartalomfejlesztők közötti párbeszéd hiánya a magyarországi e-learning piac
legfőbb gyengesége -- hangzott el  a Magyarországi Tartalomszolgáltatók
Egyesülete (MTE) által összehívott 'Lehet-e kettőből egy, avagy szükséges és
lehetséges-e a tartalomcsere a magyarországi e-learning piacon?' című 
kerekasztal beszélgetésen.
- F: márc. 9., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/44907/


3G mobil internet PDF-en keresztül -- dokumentumszolgáltatás mobilra?
 
Az Adobe és az NTT DoCoMo bejelentették, hogy a DoCoMo az Adobe Reader LE
szoftvert fogja alkalmazni a 3G FOMA készülékein, így a népszerű i-mode
szolgáltatást igénybevevők számára Adobe hordozható dokumentum  formátumban
(PDF) szolgáltatott nagyhatású, megbízható tartalomhoz biztosít hozzáférést.
Az Adobe Reader LE technológiát kihasználva az i-mode ügyfelek igen változatos
új üzleti és szabadidős tartalmakat tekinthetnek meg, amivel egyszerűbbé,
hatékonyabbá és biztonságosabbá válik számukra a mobil internetezés.
- F: márc. 11., http://hirek.prim.hu/cikk/44970/
-- A könyvtárak lépéseket tesznek a dokumentumok elektronikus elérése
érdekében, a mobil eszközökre való szolgáltatás tervezését azonban megnehezíti
a fejődő--változó technológia. A fiatalok mobilhasználati szokásai egyre
fontosabbá teszik az e-könyvtári dokumentumok mobil eszközre való
szolgáltatását is. Japánban többen interneteznek mobil eszközökkel, mint
asztali gépekről, és ez lesz a jövő mindenhol, ha elterjednek a nagyképernyős
és nagyobb teljesítményű mobilok. A cikkben említett PDF már áttördeli a kis
képernyőre a sorokat és oldalakat (amivel pont a PDF egyik előnye / hátránya
tűnik el). Az ilyen módon többet tudó PDF így feltehetően kiszorítja a LIT-et
és egyéb e-book formátumokat. A magyar 3G felhasználók egyelőre nem  jeleznek
nagy igényt a PDF-tartalmak iránt. A PDF-et használja a kereskedelmi
szolgáltatók többsége. A MEK-ben jelenleg több mint 1800 PDF-dokumentum van,
emellett hosszú kísérletezés, fejlesztés után most kezdi sorozatgyártásban
dokumentumainak egy részét LIT e-book formátumba tenni. Noha ez utóbbi már
mobil eszközökre valóak, lehetőségeik kisebbek a cikkben említett PDF-nél. A
könyvtári információk terjesztésénél és szolgáltatások tervezésénél érdemes
már figyelembe venni a mobilon internetezőket, de az említett koncepcióváltás
megnehezíti a tervezését. (Moldován István, Drótos László)
 

Elbocsátások: ki megy, és ki marad?
 
A hazai vállalatoknál egyre gyakoribb, hogy racionalizálnak, amelynek az a
vége, hogy elküldik a felesleges vagy legalábbis kevésbé szorgalmas munkaerőt.
Ha valaki úgy dönt, mindenképp maradni szeretne, érdemes nélkülözhetetlenné
tennie magát.
- F: márc. 11., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-03-11&d=2005-03-11&r=&c=54
 
 
Tudatlanok a cégvezetők?
 
A felsővezetők nincsenek megelégedve a vállalati monitoringgal -- derül ki a
Deloitte Touche Tohmatsu megrendelésére készített felméréséből. Az Economist
Intelligence Unit (EIU) által elvégzett felmérésben szereplő 249, többségében
500 millió dollár feletti árbevétellel rendelkező céget irányító topmenedzser
mindössze 34 százaléka vélekedett úgy, hogy vállalatuk megfelelő módon
monitorozza a nem-pénzügyi vállalati teljesítményt mérő mutatókat. A
válaszadók 75 százaléka ugyanakkor úgy vélte, hogy fokozottabban kell
koncentrálni a nem-pénzügyi teljesítmény követésére. A felső vezetők
legnagyobb része, 92 százaléka szerint az igazgatósági tagoknak pénzügyi és
nem-pénzügyi mutatókat egyaránt követniük kell, azt viszont elismerték, hogy
ez igen komplikált feladat. A pénzügyi mutatók esetében más a helyzet, a
vezetők 86 százaléka szerint ezen a téren nincs kifogásolnivaló.
- F: márc. 9., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=239286
 

Az ösztönző felettes...
 
A kérdésekre adott válaszok rávilágítottak a 2004-es év munkahelyi trendjeire.
Az egy évvel korábbi 66,9 százalékhoz képest tavaly 68,3 százalék ítélte úgy,
hogy közvetlen főnöke ösztönzőleg hat munkájára. A kutatásból az is kiderült,
hogy a középvezetők jóval inkább figyelnek beosztottjaikra, mint magasabb
pozícióban lévő társaik. A javuló tendenciát mutató 64,4 százalékos adat
azonban még mindig hagy némi kívánnivalót maga után, hiszen a fennmaradó réteg
még mindig úgy véli, hogy főnöke jóval többet beszél, mint figyel. -- Tudható
meg egy brit felmérésből.
- F: márc. 8., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=18508&pat=2


Akadálymentes közlekedés az Interneten
 
Januártól vehették használatba a veszprémi gyengénlátók, illetve vakok azokat
az eszközöket, amelyek segítségével beléphetnek a digitális világba. Ekkor
nyíltak meg a VDV Központok Veszprémben, ahol ingyenes Internet használatot
lehetővé tevő terminálok várják a város polgárait. Az Eötvös Károly Megyei
Könyvtárban egy különleges központot alakítottak ki, két az olvasást segítő
korszerű szoftver telepítésével.  A JAWS for Windows és a MAGic programok
alkalmasak arra, hogy a képernyőn megjelenő szövegeket felolvassák,
átalakítsák emberi hangon megszólaló beszéddé, illetve segítsék a navigálást,
a programok használatát, a képernyőn megjelenő vizuális elemeket a megfelelő
módon és méretben nagyítsák. A programok már használhatók, annak ellenére,
hogy a  központ hivatalos megnyitására később kerül sor.
-F: márc. 9., http://www.veszprem.hu/vdigit/
 

Új Magyar Kulturális Intézet Brüsszelben

Már pénteken lezajlott a belgiumi magyar követség hivatalos ünnepi fogadása.
Ez annyiban különbözött az eddigiektől, hogy nem a követség épülete, hanem az
új brüsszeli magyar kulturális intézet volt a helyszín. A műemlék épület része
a régi Brüsszel ezeréves városfala is.
- F: márc. 14., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=27246


Március 19-én nem nyit ki a győri városi könyvtár?
 
Március 19-én a Győr-Moson-Sopron megyei megyeszékhelyen nem nyitnak majd ki
az önkormányzat intézményei. Az okokról először Firtl Mátyás, a megyei
közgyűlés alelnöke, a Fidesz politikusa szólal meg, majd az oda-vissza
párbeszédben Hordós István, a szocialista frakció vezetője lesz a partnere.
(...) 'Azokat a polgárokat, akik ezen a napon szeretnének bemenni a
könyvtárunkba, levéltárakba, szíves elnézést kérünk, de szerintem meg fogják
érteni ezt a problémát. Két-három település, sőt megyei önkormányzat is
visszajelzett, hogy hasonló módon szeretnének csatlakozni ehhez a felhíváshoz.
Nem zendülés. Tiltakozunk. Szeretnénk felhívni a kormány figyelmét arra, hogy
bizony nagy baj van.'
- F: márc. 10., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=128575
 

Első nyomtatott könyveinket bemutató kiállítás nyílt az Országos Széchényi
Könyvtárban
 
Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia közös
kiállítása nyílt meg a Budai Várban, Pannóniai Fénikx, avagy hamvából a
feltámadott magyar nyelv címmel. A kiállítás az első magyar nyelvű
nyomtatványok megjelenésétől, a 16. század közepétől a magyar nyelv akadémiai
nagyszótára, az úgynevezett Czuczor-Fogarasi szótár megjelenéséig (1862-1874-
ig) követi a magyar nyelvűség fokozatos térhódítását a magyar
tudományosságban.
- F: márc. 11., http://www.uno.hu/news/story/155221
 

Kossuth-díjas könyvtárigazgató
 
Dr. Kárpáti János, a zenetudomány doktora, Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára,
könyvtárigazgató 'a zenetudomány élvonalában rendkívüli jelentőséggel bíró
publikációiért, különös tekintettel Bartók Béla műveinek és alkotói
módszerének megvilágosító elemzéseiért, valamint a távol-keleti zene
kutatásában elért eredményeiért'.
- F: márc. 15., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=272636
 
 
Mohács előtti oklevelek -- kiállítás az Egyetemi Könyvtárban.
 
Fura belegondolni, hogy azt a sárgás papírlapot, ott, a tárló üvege mögött,
valaha Mátyás király keze érintette. Vagy éppen, hogy az a másik három több
mint 700 éves, és IV. Béla rendelkezéseinek néma, mégis beszédes tanúja. Az ő
nevéhez fűződik egyébként a tárlat legrégebbi, 1240-ben keletkezett irata,
amelyben András országbíró ítéletlevelét erősíti meg. De láthatók eredeti
királyi, pápai aláírások, pecsétek többek között Mátyásé, II. Ulászlóé, IV.
László Zsigmondé vagy épp VI. Kelemen vagy XI. Gergely pápáé. A magyar
történelem egy szelete kel életre a március 17-én nyíló tárlaton, az Egyetemi
Könyvtár I. emeleti dísztermében. A kiállítás látogatói, hogy az élmény
maradandó legyen, bárki készíthet a Magyarországon először látható
papirosokról videofelvételt vagy fényképet.
- F: márc. 11., Metró


Dostoevskij és Puškin a Nagy Könyvben
 
Különös jelenséggel találkozhatnak a hamarosan elinduló "kulturális
valóságshow", A nagy könyv című műsor weboldalának látogatói: a szavazásnál
Dosztojevszkijt nem, csak Dostoevskijt lehet választani, Puskinból és
Tolsztojból viszont többet is találhatnak. Az ok az MSZ ISO 9:1997 szabvány.
- F: márc. 9., http://index.hu/kultur/media/bigbook0309/
-- Kommentárok a Katalisten:
http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/WA.EXE?A2=ind0503&L=katalist&D=1&O=D&P=5105
http://listserv.iif.hu/SCRIPTS/WA.EXE?A2=ind0503&L=katalist&D=1&O=D&P=5609
 

A büdös olvasó jogainak tiprása...
 
A könyvtári törvény (ahol létezik) minden országban garantálja a
diszkrimináció mentes ellátást. Kalifornia egyik megyéjében azonban ezt nem
veszik túl komolyan: egyszerűen kitiltják a büdös embereket, vagy azt, aki
elalszik.
- F.: márc. 8., http://velvet.hu/velvet/ciki/cikihirek/?main&214368
 

Türkmén könyvtárak bezárása
 
Átfogó reformok szükségességére hivatkozva a vidéki kórházak és könyvtárak
bezárását rendelte el a türkmén elnök. Szaparmurat Nyijazov, aki
előszeretettel szólíttatja magát türkménbasinak, azaz minden türkmének
vezérének, nem először lepte meg a világot ehhez hasonló döntésekkel.
- F: márc. 12., HVG, p. 36-7
 
 
Könyvtár-árverezés -- évforduló
 
1744. márc. 10.: Elárverezte Samuel Baker londoni könyvkereskedő egy brit
főrend könyvtárát, s ezzel elindult a Sotheby´s, a világ legnagyobb árverési
cége. Azóta egy kocsma hátsó szobájában működő, egyszemélyes vállalkozásból a
világ minden műgyűjtőjének Mekkája fejlődött ki.
- F: www.bocs.hu


Több mint kétmilliárddal csökkent a műsoros CD-k piaca
 
Bár 30 százalékkal nőtt az értékesített műsoros CD-k száma, a lemezpiac
kiskereskedelmi fogyasztói áron számított értéke több mint kétmilliárd
forinttal, 12,3 milliárdra csökkent a 2003-as 14,7 milliárdról, írja a
Világgazdaság.
- F: márc. 11., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=18556&pat=2
-- Melyik előadóval kéri Vivaldi Négy évszakját? -- Azonnal megírom a CD-t.
Vagy melyik formátumban küldjem inkább emailjáre? -- Hangozhat holnap el
holnap a zenei könyvtáros szájából. Ha egyáltalán a könyvtáron keresztül lesz
még érdemes hangzóanyagot letölteni. Itt az ideje a zenei könyvtáros
átpozícionálására. Nehogy késő legyen... (MG)


A női magazinok a legnépszerűbbek
 
A 14–70 éves népesség 86 százaléka olvas kisebb-nagyobb rendszerességgel
újságot -- derült ki az MTA Szociológiai Kutatóintézete által készített
felmérésből, amelynek keretében 11 laptípus olvasottságát vizsgálták. Az
újságolvasók négyötöde hetente többször is, 16 százalékuk pedig heti egy
alkalommal forgat valamilyen lapot vagy magazint. A kiadványok közül a helyi
és az országos napilapok olvasottsága a legnagyobb, a megkérdezettek 70
százaléka veszi kézbe a napi periodikákat havonta legalább egyszer. Női
lapokkal az újságolvasók csaknem fele találkozik. Az egészségre
specializálódott kiadványok olvasottsága 31 százalékos a mintában, a
rejtvénylapoké, autósmagazinoké, a lakás-ház tematikájú újságoké és a konyhai
lapoké pedig 20–25 százalékos...
- F: márc. 9., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=239212
 

Hétfőn nyitotta meg kapuit a Művészetek Palotája
 
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar ünnepi gálakoncertjével és a Ludwig Múzeum új
otthonának átadásával hétfőn nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt a
budapesti Művészetek Palotája -- jelentette be Demján Sándor, az építő
TriGránit Fejlesztési Rt. elnöke csütörtökön. Az épületben étterem, bár,
könyvtár és médiatárral felszerelt archívum, könyvesbolt, valamint civil
szervezetek irodái is helyet kapnak.
- F: márc. 11., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=95103&id=13::::: KISSZÍNES :::::


Költségcsökkentési lehetőség? -- Open Office
 
A Novell Magyarország és az FSF.hu Alapítvány bejelentette, hogy elkészült az
OpenOffice magyar nyelvű változata. A felhasználóbarát, magyar nyelvű kezelő
felület költség hatékony alternatívát jelent a hagyományos irodai
megoldásokkal szemben. Novell Linux Desktop olyan betűkészleteket tartalmaz,
melyek metrikusan kompatibilisek a Microsoft betűkészleteivel, képes az Adobe
PDF formátumú exportálására is képes, további szoftverek telepítése nélkül.
- F: márc. 13., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=128971


ICT-ban Szigapúr vezet, Magyarország a 38. helyen
 
Az információs és távközlési technológia (ICT) alkalmazása terén Szingapúr a
világ vezető állama, megelőzve Izlandot és Finnországot. A Világgazdasági
Fórum által készített rangsorban Magyarország a 38. helyet foglalja el idén, a
múlt évi helyéhez képest kettőt visszacsúszott.
- F: márc. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/44933/


GfK -- tinik a reklámról

A tinik nagy többsége unja és utálja a reklámokat, sőt sokan átverésnek
tartják -- derült ki a GfK Piackutató Intézet legfrissebb kutatásából.
A GfK 2004 őszén fókuszcsoportos kutatást készített, amelyben a tizenévesek
önmagukról és a világról alkotott képükről vallottak. A kutatás készítői
asszociációra kérték a különböző életkorcsoportok képviselőit. A ’reklám’
szóra a 10-14 évesek visszafogottan reagáltak, a következő négy évfolyam
képviselőinek azonban nagy többsége bevallottan unja és utálja a reklámokat.
- F: márc. 11., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=13106


Húszéves az első domainnév

Pontosan húsz évvel ezelőtt, 1985. március 15-én jegyezték be a világ első
internetes domainnevét. Bár a legelső webcím, a symbolics.com tulajdonosát egy
másik cég felvásárolta, a domainen elérhető honlap továbbra is felkereshető.
Az internetes domainnevek rendszere húsz évvel ezelőtt, 1985 elején kezdett
kialakulni, ekkor hozták létre a ma is ismert, nemzetközi kiterjesztéseket:
a .com, .net, .org, .edu végződéseket. Ugyanezen év februárjában már a .us
(amerikai), júliusban az .uk (brit), szeptemberben pedig a .se (svéd)
országnév-kód is elérhetővé vált. Az első domainnevek bejegyzése még 1985-ben
elkezdődött, a legelsőként regisztrált symbolic.com-on kívül abban az évben
mindössze további öt címet regisztráltak. Manapság hetente jegyeznek be
félmillió domaint a világon.
- F: márc. 15., http://tech.transindex.ro/?hir=3573


Az ujjakat támadja az egérbetegség!

Többmillió ember edzi naponta ujjait a számítógép előtt, s a klikkelgetés
ínhüvelygyulladást is okozhat. Német orvosok szerint komoly problémákat
okozhat a számítógép egerének gyakori használata. Az állandó, monoton
klikkelgetés ugyanis elfárasztja az ujjakat, és ín- vagy ínhüvelygyulladást
okozhat. Magyar orvosok még nem találkoztak tömeges panaszokkal, de
elméletileg nem zárják ki az ilyen betegség kialakulását.
A szakorvos szerint fájdalmas gyulladást csak azoknál okozhat a gyakori
egerészés és billentyűzés, akik eleve reumások, vagy izületi problémáik
vannak. Mindenesetre nem árt, hogyha azok, akik sokat ülnek a gép előtt
odafigyelnek rá, hogy milyen eszközöket használnak.
- F: márc. 12., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=27123::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::

 
Pannon Panoráma -- új magazin

Pannon Panoráma néven új, országos kulturális és közéleti témákat feldolgozó
magazin jelent meg a hazai lappiacon. A havonta 52 színes oldalon jelentkező
magazin könnyű- és komolyzenével, színházzal, képzőművészettel foglalkozik, de
az újság hasábjain helyet kapnak tudománnyal, oktatással, természettel,
életmóddal valamint sporttal kapcsolatos írások is. A Pannon Panorámát a kiadó
tízezres példányban terjeszti az ország egész területén. A gazdagon
illusztrált lap elsősorban azokra az olvasókra számít, akik kulturális
érdeklődésüket szeretnék kielégíteni. A kiadó tervei szerint a magazin
hamarosan határainkon túl is kapható lesz.
- F. márc. 11., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=13103


Megújult a HírTV

Új köntösben, megváltozott látvánnyal, új műsorokkal és technikai
fejlesztésekkel folytatja munkáját péntektől a Hír Televízió. Ezt egészíti ki
számos új műsor elindítása. Az elgondolás alapja a hírtelevíziós arculat
további erősítése. A világszínvonalú műszaki fejlesztések, a hírműsorok
változó grafikai megjelenítése a még tisztább hírszolgáltató profil
kialakítását és a tartalmi gazdagodást szolgálják. Ennek keretében a világ
hírtévéitől megszokott egyszerű, de az eddiginél összetettebb és tartalmasabb
látványt kapnak a Hír Televízió hírműsorai, egyszerűsödik logója -- adta hírül
a MNO.
- F: márc. 13., http://gondola.hu/cikk.php?szal=41033


Elindult az új Edupress portál

A Pécsett rendezett Felsőoktatási Média Konferencián ünnepélyesen elindították
a megújult Educatio Press hírportált. Főleg tartalommal bővült az Educatio
Press Magyar Oktatási és Ifjúsági Hírügynökség weboldala. A megújult portált a
pécsi Felsőoktatási Média Konferencián indították el.
Az Edupress által ingyenesen szolgáltatott hírek ezentúl új megjelenési
formában tekinthetők meg a www.edupress.hu oldalon.
A megújult portál, sokkal több lehetőséget kínál azok számára, akik az
oktatás, oktatáspolitika, ifjúságpolitikai hírek világában szeretnének
kiigazodni, tájékozódni. Az Edupress hírlevélre a www.edupress.hu oldalon
illetve az edupress@edupress.hu e-mail címen lehet regisztrálni.
- F: márc. 12.,
http://hirtv.hu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=41963


Új információs portált nyitott az EU

Az Európai unió új internetes információs portált indított be "Európa Önökért"
néven, ahonnan mind magánszemélyek, mind pedig vállalkozások kiterjedt
gyakorlati tájékoztatáshoz juthatnak munkavállalási, vagy éppen befektetési
kérdésekben. Az Európai Unió tervei szerint az új információs szolgáltató
weboldal elősegítheti az EU-n belüli, valamint a nemzetközi kereskedelmet,
illetve munkaerő-áramlást, és végső soron kiteljesítheti az integrációt. A
portál magyar nyelvű változata a http://europa.eu.int/youreurope/index_hu.html
címen, míg a hozzá kapcsolódó, részletes szintén magyar, eligazító jellegű
tájékoztató a http://europa.eu.int/youreurope/about/hu.html URL-en érhető el.
- F: márc. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/44935/


2005. március 9-én megújul a Képes Sport
  
Szerdánként jelenik meg a tartalmában és layoutjában is megújult Képes Sport.
Jelenleg 236 ezer olvasóval a Képes Sport a legolvasottabb férfimagazin
Magyarországon (Forrás: Szonda Ipsos- GFK, 2004/II.). A kivívott piacvezető
pozíció megtartása és további erősítése érdekében a Kiadó további
fejlesztésekre kötelezte el magát, amely minden szempontból az olvasótábor
igényeihez illeszkedik. A megújulást egy több fázisú piackutatás előzte meg,
amelyben arra kerestük a választ, hogy a Ringier Kiadó által újjáélesztett
Képes Sport mennyiben felel meg az olvasói elvárásoknak. A piackutatás kitért
a jelenlegi és a megcélzott, sport iránt fogékony olvasók lappal kapcsolatos
véleményére, életmódjára, életvitelére, olvasási és sportolási szokására.
- F: márc. 9., http://www.btl.hu/cgi-bin/oregano/hirek.cgi?siteidx=1&hiridx=5824
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezető) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (könyvtárigazgató, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu .

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf