K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/9., márc. 2.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Könyvtári szaklapok -- előre leosztott támogatás és gyökértelen marketing
- Videofilmek könyvtári kölcsönzése -- jogszerűen
- Bővülő felsőoktatási források az EISZ-re
- A fiúk lemaradnak az olvasásban
- Nem az információs társadalom imájának mormolása a feladat
- Könyvtárosok konferenciája -- könyv, könyvtáros, olvasó
- Filmet és zenét is visznek a falvakba a könyvtárbuszok
- Kiegészülnek a céges gyorsjelentések -- mit tett a társadalomért?
- Leonardo da Vinci Budapesten
- Veszélyben az informatikaoktatás a bölcsészképzésben -- konferencia
- Mobil távközlés közintézményekben
- Tehetségmenedzsment -- a HR mumusa
- Szemléletváltás a karrier-menedzsmentben
 
TECHNOLÓGIA
- Hol bolt, hol nem bolt -- e-kereskedelem
- Folytatódnak a határon túli informatikai fejlesztések
- Nagysebességű internet a magyar felsőoktatási és kutatási intézményeknek
- e-közszolgáltatások mindenkinek
- Egymillió internetes háztartást ígér az IHM 2006 végére
- Axelero Weblap-varázsló: saját weboldal akár 30 perc alatt!
 
KISSZÍNES
- Könyvfesztivál 2005
- Digitalizált Mozart-operák 
- Digitalizálják a Bolyai-örökséget
- Cuki kis könyv -- kekszből
- A hétnyelvű szótár újra Egerben
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Manci -- a könyvtároskisasszony
- Döcögős adatbázis a határon túli magyar kulturális intézményekről
- Új szolgáltatás tallózó álláskeresőknek
- Megjelent a [csevegőszoba] könyv
- Könyv a vállalatbiztonságról
 
 
 
Tisztelt Olvasó,
mai számunktól kezdve az ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék
hallgatói Kiszl Péter vezetésével ismét besegítenek a hírkeresésében és
referálásban. E számunkhoz Csordós Róbert, Katona Edina, Kerekes Pál,
Marosvári Nóra, Szlepák Tímea, Török Iván küldött híreket.
 
E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
 
 
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
 
 
 
Könyvtári szaklapok -- előre leosztott támogatás és gyökértelen marketing
 
A könyvtári lapok NKA-támogatásai szemmel láthatóan előre leosztottak --
mondta Fisch Gábor László, az NKA Bizottság szakértője, a lapok által beadott
pályázatok adatai alapján. Lapszámok példányaira(!) akár 3700 Ft állami
támogatás is juthat, ami a hallgatóságban is megrökönyödést váltott ki. (A
lapokra lebontott, részletesebb adatok megjelenése a Könyvtári Levelező/lapban
várható.) Veszély, hogy a szinte kizárólag intézmények által járatott lapokról
olvasói visszajelzés nagyon gyengén csordogál. (Felvetődött egy könyvtári
lapokat minősítő rendszer létrehozása is.) A szerkesztők beszámoltak lapjaik
tevékenységéről, melyben esett szó a jövőről is. Az olvasók és igényeik
azonban mindössze kétszer(!) kerültek szóba. Jórészt arról esett szó, hogy a
lapok mit és hogyan szándékoznak közölni. Jó hír, hogy a TMT és a Könyvtári
Figyelő cikk alapú számlálórendszert épít be portáljára, így a közölt cikkek
minőségére is kap majd a szerkesztőség egyfajta visszajelzést. A Könyvtári
Levelező/lap honlapján könyvtári programok nyilvántartásával kísérletezik, a
Figyelő a jövő évtől kéthavonta szeretne ismét megjelenni. A 'TMT+'
szolgáltatás keretében a lapban meg nem jelenő anyagokat is lehet majd
olvasni. Dippold Péter a pénzügyi helyzet, az együttműködés és az internet
hatását javasolta megvitatni, Fodor Péter a kezdeményező attitűdre helyezte a
hangsúlyt.
Nem biztos, hogy ennyi lap kell a jövőben is -- lehet akár több, és kevesebb
is -- ám a költségtudatosságot emelni mindenképpen szükséges. A szakmai nap
résztvevői tanúi lehettek annak, hogy a szakmai információ kínálata és igénye
között még nem tudatosult eléggé a kapcsolat. Így aligha eshet szó komolyan
értékről és marketingről. Biztató, hogy a workshop címe Stratégia és megújulás
volt, továbbá hogy a szakmai lapok ügyéről való eszmecsere folytatódni fog.
(MG)
 

Videofilmek könyvtári kölcsönzése -- jogszerűen
 
Analóg készülékek lejátszható videokazetták esetében általában kétféle helyzet
adódik:
- ha a könyvtár a videokazettát a szabad felhasználás körébe eső módon (vagyis
a beiratkozott olvasóknak térítés nélkül) kölcsönzi, akkor a szerzői jog
szempontjából helyesen jár el. A térítési díjat 'filmklub', 'video baráti kör'
és más hasonló, a könyvtárhasználati díjon felüli költséggel járó tagdíjjal
sem tanácsos elfedni.
- a video kiadók azonban kölcsönzési célra gyakran ún. kölcsönzési felárral
adják el a kazettákat, nemcsak a kereskedelmi céllal létrehozott videotékák,
hanem a könyvtárak számára is. A kölcsönzési felárral vásárolt példányokat a
könyvtár is kölcsönözheti térítési díj ellenében.
Más a helyzet a DVD-k esetében, ezeket ugyanis a 'számítástechnikai eszközzel
működtetett adatbázisok' körében tartjuk számon, és ezért nem vonatkozik rájuk
a szabad felhasználás,  vagyis a jelenlegi szabályok szerint a könyvtárakban a
DVD-n forgalomba hozott filmeket nem tanácsos kölcsönözni.
A szerzői jogi törvény (http://www.mszh.hu/jogforras/jogforras_szjog/ ), az
egyes műtípusokra szakosodott közös jogkezelő szervezetek adatai
(http://www.mszh.hu/szerzoijog/intezmenyek/magyar/#2 ) és a legfontosabb
tudnivalók (http://www.mszh.hu/szerzoijog/alapok/ ) hozzáférhetők a Magyar
Szabadalmi Hivatal honlapján.
- F: febr. 25., Dr. Tószegi Zsuzsanna
 

Bővülő felsőoktatási források az EISZ-re 
 
A tavalyi 400 millió forinttal szemben idén 860 milliót különítettek el az
Elektronikus Információs Szolgáltatásra a felsőoktatásban. A program keretében
elérhető adatbázisok használata közel négyszeresére emelkedett 2002-2004
között. Magyar Bálint oktatási miniszter egy csütörtöki konferencián elmondta:
idén mintegy 860 millió forintot fordítanak - a tavalyi 400 millióval szemben -
 az Elektronikus Információs Adatszolgáltatásra (EISZ) a felsőoktatásban. A
szakminiszter felidézte, hogy az EISZ Nemzeti Program keretében elérhető
adatbázisok használata 2002-2004 között közel négyszeresére emelkedett,
amelynek hatvan százaléka hallgató. Tavaly az év eleji 30 ezer regisztrált
hallgatói létszám év végére 40 ezerre emelkedett.  
- F: febr. 24., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/oktatas20050224.html?
h=1 ; A miniszter kitért arra, hogy átalakul a jövőben a könyvtárak funkciója,
változnak az olvasási, információszerzési szokások. Rámutatott: a
felsőoktatási intézmények versenyezni fognak az államilag finanszírozott és
költségtérítéses hallgatókért egyaránt, s kínálatukba a kollégiumi ellátás,
képzési feltételek mellett a könyvtári ellátottság is beletartozik majd. A
könyvtárfejlesztések kapcsán elmondta: jelenleg a Debreceni Egyetemen 1,4
milliárd forint értékben folyik beruházás, a Kaposvári Egyetemen 600 millió
forint értékben, és a Veszprémi Egyetemen is bővítik a könyvtárakat 1,2
milliárd forintos beruházással.
- F: febr. 24., http://hirek.prim.hu/cikk/44719/
 

A fiúk lemaradnak az olvasásban
 
Donna Lester Taylor kutatási adatokra támaszkodva állítja, hogy a mögöttünk
lévő évtizedben az USA közoktatása számos intézkedést hozott a mindenfajta
diszkrimináció felszámolása érdekében. Pl. a jó évtizede tapasztalt nemi
különbségek kiegyenlítésére törekedtek például a matematika területén a
lányok, az olvasásban pedig a fiúk hátrányainak ledolgozásával. A lányok
iskolai teljesítményei a matematika és természettudományok terén így mára a
fiúkéval csaknem egyenragúnak minősíthetők, ám az olvasásban mára a
korábbiaknál is nagyobb a 'szakadék': a fiúk a korábbiaknál is kevesebbet,
rosszabbul olvasnak. Okok: alapvetően társadalmi folyamatok, főként a vonzó
példák ritkulása. A családokban és az iskolákban egyre kevesebb a megbízhatóan
jelenlévő férfiak száma. Sőt, a tantervek és a pedagógusi gyakorlat is rendre
figyelmen kívül hagyja a két nem eltérő olvasási stratégiáját: a lányok sokat
és szívesen olvasnak, beszélnek az érzelmekről, amit a fiúk kifejezett
tartózkodással fogadnak. Ők a felfedezést, az információszerzést értékelik a
betűk világában is. Javaslatai szerint (jórészt) mást és másként kellene a
tizenéves fiúkkal és lányokkal olvastatni.
- F: Taylor: 'Not just boring stories': Reconsidering the gender gap for boys.
In: Journal of Adolescent & Adult Literacy, 2004/4 ref.: Nagy Attila.
-- Az ötlet magyar megvalósítása: Tóth Krisztina – Valaczka András:
Ikerkönyvek 5. osztályosok számára, Nemzeti Tankönyvkiadó 2004 (Nagy A.)
 

Nem az információs társadalom imájának mormolása a feladat
 
Történik valami a szemünk láttára, amit egyre nehezebben tudunk okosan leírni,
józanul értelmezni. Annyi bizonyos, hogy a technológiai változások kulturális
következményei egyre szembeötlőbbek, sokrétűbbek, s egyben nehezebben
átláthatók. (...) A kihívás az, hogy egy dollármilliárdokat mozgató hálózat
működésének játékszabályait miként értjük meg magyarul, és miként tesszük
ezeket a megértéseket nyilvános viták köztulajdonává. Ha van még értelme
érvényesen, azaz nem a panaszkodásba kimerülve nemzeti kultúráról beszélnünk,
akkor az ennek a kontextusnak az elsajátítása után kezdődhet el. (György Péter
cikke)
- F: febr. 5., http://www.nol.hu/cikk_print/350887/
Reagálás a cikkre: A láthatatlan lopás (Fábri Péter)
- F: febr. 22., http://www.nol.hu/cikk/352766/
 

Könyvtárosok konferenciája -- könyv, könyvtáros, olvasó
 
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, illetve a Kárpátaljai Magyar
Könyvtárosok Információs Egyesülete február 19-20-án Beregszászon a Rákóczi
Főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiumában konferenciát szervezett a
kárpátaljai magyar iskolák könyvtárosai számára.
- F: febr. 23.,
http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=16963
 

Filmet és zenét is visznek a falvakba a könyvtárbuszok
 
Az idei évben már működésbe léphetnek azok a könyvtárbuszok, amelyek a
könyvekkel, CD-kel és DVD-kel látnák el a könyvtár nélküli kis falvakat. A
kultusztárca tervei szerint a buszok legalább ötezer kiadványt szállítanának,
és internet hozzáférés is lenne rajtuk. Emellett olyan közhasznú információkat
is nyújtana a falu lakóinak, mint például a közeli városban található
álláslehetőségek, s a lakosok rendelhetnek is dokumentumokat, amit a busznak a
következő alkalomra be kellene szereznie. A falvakba a tervek szerint legalább
kéthetente látogatna el a könyvtárbusz. A közel 50 millió forintba kerülő
speciális busz finanszírozását az a néhány héten belül elkészülő
kormányrendelet biztosítaná, amely a kistérségi társulások megalakulásának
ösztönzéséről rendelkezik. Ezen jogszabály értelmében a  kistérségek a jövőben
különféle szociális és oktatási tevékenységekre pályázhatnak, köztük a
könyvtárbuszra is, majd az elnyert pénzt átutalnák a kiválasztott városi vagy
megyei könyvtárnak, ami aztán megvásárolná a buszt. 
A kulturális minisztérium tervei szerint 2005 második felében várhatóan 5-6
könyvtárbusz lép működésbe, a buszpark pedig várhatóan 30 mozgó könyvtárból
áll majd.
- F: febr. 23., http://www.origo.hu/itthon/20050223konyvtarbuszokat.html
 

Kiegészülnek a gyorsjelentések -- mit tett a cég a társadalomért?
 
Az EU közepes és nagyvállalatainak a 2005-ös üzleti évtől kezdve a társadalmi
felelősségvállalásban vállalt szerepükről is számot kell adniuk, különös
tekintettel a környezeti hatásokra és kockázatok kezelésére. Az Európai Unió
volt magyarországi nagykövete, Michael Lake népszerűsíti a szigetországban már
több évtizedes hagyományokkal rendelkező vállalati és társadalmi
felelősségvállalást (CSR). A munkaügyi tárca által szervezett fórumon a
szakember elmondta: a sikeres vállalatok felismerték, hogy a cég értékét
komolyan befolyásolják az olyan immateriális javak, mint a tudásbázis, márkák
ismertsége, valamint a hírnév. A CSR-hez egyebek mellett hozzátartozik a
környezetvédelem, a munkahelyi esélyegyenlőség biztosítása, az etikus üzleti
magatartás, a sport és kulturális támogatás, illetve a közösségi programok.
- F: febr. 22., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=237314
 

Leonardo da Vinci Budapesten
 
Részben Dan Brown: A Da Vinci-kód című nagy sikerű, ám sokat vitatott
regényének is köszönhetően minden bizonnyal nagy érdeklődésre tarthat számot a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a Hoepli Kiadó 1894-1904-es Leonardo da
Vinci 'Codex Atlanticus' nemzetközi kiállítása. A kiállítás látogatóinak
lehetősége nyílik megtekinteni a Hoepli Kiadó 1894-1904-es Leonardo da
Vinci 'Codex Atlanticus' kiadásának több mint 60 eredeti, az Accademia
Nazionale dei Lincei levéltárából származó táblaképét, valamint a Vinci-i
Leonardo Múzeum illetve a Boldetti történelmi gyűjtemény anyagát képező
különböző gépmodelleket. Ezen kívül betekintést nyerhetnek Leonardo
magánéletének részleteibe, a kor legfontosabb embereivel kialakított
kapcsolataiba, matematikai, nyelvészeti tanulmányaiba, irodalmi munkásságába
(elbeszélések, találós kérdések). Egyszóval a kiállítás teljes képet nyújt az
olasz reneszánsz egyik legfontosabb kulcsfigurájáról, úgy, hogy nagyságán túl
bemutatja emberségét, hibáit, hétköznapi problémáit, közelebb hozván őt az
átlagemberhez. Hasznos információk: 
http://www.fszek.hu/leonardo_da_vinci_kiallitas?&prk=31817934  
- F: febr. 28., http://www.italcultbudapest.hu/IIC%20Frameset%20ung.htm  
 

Veszélyben az informatikaoktatás a bölcsészképzésben -- konferencia
 
A kétszintű felsőoktatási rendszer kialakítása (bolognai folyamat) során
számos kérdés merült fel a bölcsészek informatikai képzésével kapcsolatban. Az
aktuális problémák feltárására, a képzés áttekintésére és a megoldások
kidolgozásának megkezdésére az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi
Intézete tudományos konferenciát szervez.
- F: febr. 27., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/44744/
 

Mobil távközlés közintézményekben
 
A hazai közintézmények 55 százaléka rendelkezik mobiltelefonnal; az
előfizetések túlnyomó többsége számlás konstrukcióban működik. A piac
dinamikus fejlődése 2004-ben is folytatódott. Mobiltelefon-előfizetésse-
legalább egy darabbal valamelyik szolgáltatónál, fizetési módozattól
függetlenül -- a 16 ezer költségvetési intézmény 55 százalékának, mintegy 8800
szervezetnek van. A penetrációs mutató az egyes szegmensekben jelentős
eltéréseket mutat: a központi költségvetésből finanszírozott szervezetek közel
mindegyikénél [94 százalék] található legalább egy előfizetés, az oktatási
intézmények háromnegyedénél viszont egy sincs. A részletes
tevékenységcsoportokat tekintve az általános központi közigazgatás, a
felsőfokú oktatás és a fekvőbeteg-ellátás büszkélkedhet 95 százalék feletti
értékekkel, míg a legrosszabb a közép- és alapfokú oktatás, valamint a sport,
kultúra, szórakozás intézményeinek helyzete.
- F: febr. 17., http://www.ictreport.hu/cikk.php?c=41
 

Tehetségmenedzsment -- a HR mumusa
 
A tehetséges munkatársak azonosítása, kiemelése a többiek közül, a rájuk
fordított fokozott figyelem rengeteg problémát vet fel a vállalatok életében.
A magyar cégek viszont ebben látják sikerük zálogát. A magyar vállalatok
vezetői harmadik helyre sorolják a tehetségek magukhoz vonzását és megtartását
azon tényezők közül, melyektől rövid távú sikerességük függ. Ha a
vezérigazgatók hároméves távlatban vizsgálják meg az eredményességüket
befolyásoló tényezőket, a tehetségmenedzsment már az előkelő második helyre
ugrik előre.
- F: febr. 2., http://www.fn.hu/cikk.php?id=25&cid=93303
 

Szemléletváltás a karrier-menedzsmentben
 
A versenyképességüket kisebb létszámmal és laposabb hierarchikus rendszerrel
tartani kívánó vállalatok megváltozott munkaköri struktúrája a
humánerőforrással foglalkozó szakembereket is új kihívások elé állítja. Ezt a
témát boncolgatták a szakma képviselői az Institute for International Research
(IIR) "Karriermenedzsment a laposodó szervezeti piramisokban" elnevezésű
konferenciáján.
- F: jan. 28., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=18020
 
 
 
:::::::::::::: TECHNOLÓGIA ::::::::::::::::::::::
 

Hol bolt, hol nem bolt -- e-kereskedelem
 
Kész csoda, hogy egyáltalán működik Magyarországon elektronikus kereskedelem,
állítja a felhasználók érdekeit képviselő egyik iroda. Rendkívül alacsony az e-
kereskedelem volumene, okát az Internet alacsony elterjedtségében, és a hazai
jogi szabályozás ellentmondásaiban kell keresnünk. Új szabályozásra lenne
szükség, hogy valóban költséghatékony internetes áruházak működjenek nálunk
is. Jelenleg ugyanis jó néhány árucikk esetében tízezreket spórolhatnak a
vásárlók, ha külföldi honlapokról rendelnek. A hazai e-kereskedelem
helyzetének bemutatását adatok és példák teszik érzékletesebbé.
- F: febr. 26., http://www.nol.hu/cikk/353180/
 

Folytatódnak a határon túli informatikai fejlesztések
 
Kedden aláírták a határon túl élő magyarok informatikai támogatásáról szóló
IHM-pályázat szerződéseit. A határon túli területeken összesen 225,8 millió
forintot fordítanak eMagyarország pontok kialakítására, kulturális értékek
digitalizálására és informatikai képzésre. Fél éven belül körülbelül száz
eMagyarpontot hoznak létre a határon túli magyarlakta területeken, a
tartalomfejlesztési programmal a magyar nyelvű írott médiát viszik el a
határon túli magyarságnak, és internetes megjelenési lehetőséget biztosítanak
a regionális magyar sajtónak. 
Diákoknak ECDL-képzést, tanároknak informatikai alapismereteket tanítanak, a
tartalomfejlesztésről szóló program a Nemzeti Digitális Adattárhoz kapcsolódó
ismeretterjesztő adatbázisok létrehozását támogatja.
- F: febr. 23., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/ihm20050222.html?h=1
 

Nagysebességű internet a magyar felsőoktatási és kutatási intézményeknek
 
A Matáv és a Cisco Systems képviselői ünnepélyesen átadták azt az országos
gerinchálózatot, amely nagysebességű internet hozzáférést biztosít a Nemzeti
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda (NIIFI) budapesti központja, hét
regionális központként működő egyetem, valamint számos további kutatási és
oktatási intézmény számára. Az új hálózat biztosítja a GEANT2 (az Európai Unió
által támogatott Pán-európai kutatóhálózat) számítógép hálózatához való
egyenszilárdságú hozzáférést az NIIFI tagintézményi kör közel 700 hazai
intézményének csaknem 600 000 felhasználója számára. A most elindított
szolgáltatás 10 Gbps sebességgel képes továbbítani az információkat, legyen
szó adat-, hang-, vagy videó-forgalomról. A közép-kelet európai régióban
Magyarország rendelkezik az első országos méretű 10 Gbps hálózattal.
- F: febr. 25., http://www.szt.hu/hirek_hir.php?id=37504
 

e-közszolgáltatások mindenkinek
 
Az IHM által 2005. február 23-án megtartott eTEN Információs Napnak célja egy
újabb európai uniós pályázati lehetőség ismertetése, valamint a bel- és
külföldi partnerkapcsolatok erősítése volt. Az eseményen az információs
társadalom fejlesztésével foglalkozó kormányzati és önkormányzati szakemberek
mellett a szakmai szervezetek és a pályázat iránt érdeklődő vállalatok
képviseltették magukat. Az IHM képviselői az információs napon elmondták, hogy
az eTEN programban Magyarország a tavalyi évben vett részt először és a
sikeres pályázati konzorciumok tagjai közötti 29 magyar résztvevő
(önkormányzatok és vállalkozások) 10 projektre összesen több mint 1 millió
euró támogatást nyert el. Az eTEN az Európai Bizottság információs társadalom
programjainak egyike, célja az infokommunikációs infrastruktúrára alapozott
olyan közcélú alkalmazások és szolgáltatások bevezetésének elősegítése, amely
transzeurópai vonatkozásban is közös érdek. Az eTEN idei pályázati kiírása
2005. február 10-én jelent meg, beadási határideje 2005. május 10.,
keretösszege 45 millió euró.
- F: febr. 24., http://www.szt.hu/hirek_hir.php?id=37486
 

Egymillió internetes háztartást ígér az IHM 2006 végére
 
Az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások száma 2006 végére
eléri az 1 milliót, amivel a háztartási internetellátottság a jelenlegi 17
százalékról 26 százalékra emelkedik, hozzájárulva az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium (IHM) által kitűzött cél, a 2 millió új internetező
eléréséhez -- olvasható a tárca NSZS 2005 projektje keretében készített
lakossági felmérésben. Az előrejelzés szerint 2006 végére az internettel
rendelkező háztartások csaknem 60 százaléka szélessávú hozzáféréssel
rendelkezik majd, szemben a jelenlegi 48 százalékkal. Az 1800 háztartást
tartalmazó reprezentatív mintán elvégzett felmérés arra is rámutatott, hogy a
megkérdezettek döntő többsége szerint a szélessáv gyorsabb terjedésének
legfőbb korlátja a magas ár: 5000 forintos szélessávú hozzáférési árnál mind a
jelenleg csak keskenysávú hozzáféréssel rendelkezők, mind a ma még anyagi
okokból hezitálók nagy számban vásárolnának szélessávú hozzáférést.
- F: márc. 1., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/44762/
 

Axelero Weblap-varázsló: saját weboldal akár 30 perc alatt!
 
2005. február 16-án új szolgáltatást indított útjára az Axelero Internet
Weblapvarázsló néven, amellyel minden egyéni és vállalati felhasználó
egyszerűen elkészítheti saját weboldalát egy internetböngésző segítségével. Az
Axelero előfizetéssel rendelkező ügyfelek számára ingyenes szolgáltatás
használatához elegendő a szövegszerkesztő programok ismerete, így a beépített
sablonok segítségével akár 30 perc alatt összeállítható egy új website.
- F: szept. 23., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/44671/
 
 
 
:::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::
 

Könyvfesztivál 2005
 
A világszerte népszerű brazil szerző, Paulo Coelho lesz a díszvendége az idei,
április 21--től 24--ig tartandó XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak.
Az 58 éves Coelho mára Márquez után a világ második legolvasottabb dél-
amerikai szerzője. A portugál nyelvű kortárs irodalom e kiemelkedő alakján
kívül a díszvendég Oroszország lesz a rendezvénysorozaton. Az eddigi
egyeztetések alapján várhatóan Budapestre érkezik Irina Gyenyeskina, Viktor
Jerofejev, Tatjana Tolsztaja és a Prágában élő Pjotr Vajl. Külön érdekessége
lesz a találkozónak, hogy Jerofejev egyik regénye alapján Moszkvai szépség
címmel kamaraszínházi előadást is tartanak a fesztiválon, a Budapest
Kongresszusi Központ Bartók Termében. Várhatóan az idei fesztivál magyar
irodalmi szenzációja Spiró György új nagyregénye, a Magvető gondozásában
áprilisban megjelenő Fogság lesz. Akik olvasták már kéziratban a művet, Spiró
eddigi munkássága betetőzéseként értékelik.
- F: febr.19., www.nol.hu/kultura/cikk/352538/
 

Digitalizált Mozart-operák 
 
A Berlini Állami Könyvtár Mozart több híres operájának (Idomeneo, Szöktetés a
szerájból, Figaro házassága, Cosi fan tutte, Varázsfuvola, Titusz kegyelme)
kétezer oldalnyi helyben őrzött autográf-oldalát digitalizálta. 
- F: jan. 31. http://www.fidelio.hu/hirek.asp?id=7414
 

Digitalizálják a Bolyai örökséget
 
Az Erdélyi Magyar Műszaki és Tudományos Társaság a marosvásárhelyi Teleki
Tékával közösen nemsokára hozzákezd a könyvtár által őrzött Bolyai János és
Farkas kéziratok digitalizálásához. A munkálathoz szükséges felszerelést és a
felvételkészítést pályázat alapján a magyarországi Informatikai és Hírközlési
Minisztérium, valamint a Progres Alapítvány támogatja.
- F: febr. 28., http://www.hirek.ro/newz.php?id=8401
 

Cuki kis könyv -- kekszből
 
Közönséges, bolti kekszből készített egy orosz festőművész könyvet, amelybe az
összes ismert orosz közmondást összegyűjtötte. A művész szerint ez egy ’cuki’
kis könyv, hisz nemcsak lapjai, de borítója is édes alapanyagból készült.
A ’könyvnyomtatás’ mindössze néhány napot vett igénybe, ám sokkal tovább
tartott, míg a festőművésznek sikerült kiötölnie a gyártási technológiát. A
legtöbb fejtörést ugyanis a szöveg felvitele okozta. Kezdetben az írás
szétfolyt, mivel a keksz nem bizonyult túl jó papírnak. Végül a művész simára
csiszolta a felületet, amelyre ezután már minden nehézség nélkül fel tudta
vinni a ’tintát’. Míg a ’papír’ alapanyaga ismert, a tinta összetételét titok
övezi. Korábban a festőművész ’kiadta’ a világ legelső, jégből készített
könyvét, amelynek leheletvékony, 5x7 centiméteres lapjait különleges öntőforma
segítségével készítette.
- F: febr. 23., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=24106
 

A hétnyelvű szótár újra Egerben
 
A 2005. február 14-én ellopott 1605-ös kiadású szótár sértetlenül került
vissza az Egri Főiskola Könyvtárába. A ritka könyvből összesen 14-et tartanak
számon a világon. A könyvet két férfi lopta el úgy, hogy az egyik a könyvtáros
figyelmét elvonta, ez idő alatt a társa minden feltűnés nélkül elvitte a
könyvet. A tolvajokat a könyvtáros személyleírása és a webkamera segítségével
sikerült elfogni. A tolvajok még 5 másik 1700-as könyv eltulajdonításáról is
beismerő vallomást tettek.
- F: febr. 25., Educatio Press. http://www.edupress.hu/index.php?at=egycikk&HirID=10974
Fővárosi antikváriumba adták be az egri főiskoláról ellopott antik könyveket -
F: febr. 24., http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=11359
 
 
 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::
 

Manci -- a könyvtároskisasszony
 
A Lisa (Library and Information Science Abstracts) magyar testvére. Annyiban
azonban jobb, hogy referátumokat is közöl. Helye:
http://w3.oszk.hu/manci.htm . Talán nem ismerik annyian, hogy ne lenne érdemes
szólni róla. Kissé archív keresőfelületén ez áll: 'A MANCI (Magyar és
Nemzetközi Cikkek) adatbázis a magyar könyvtár- és információtudományi
periodikumok teljes körű, kurrens és folyamatos retrospektív feldolgozása
alapján épül, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva, 1986 óta dolgozza fel.
Előállítója és forgalmazója a Könyvtári Intézet Szakkönyvtára. A tételek száma
jelenleg kb. 40 000, mintegy 3000 tételnyi éves gyarapodással. Az adatbázist
negyedévenként frissítik. Az 1986 előtti külföldi, illetve a visszamenőleg még
feldolgozatlan magyar anyag keresésére a KDSZ (Könyvtári és Dokumentációs
Szakirodalom) és a MAKSZAB (Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája) c.
referáló-indexelő folyóiratokat ajánlják látogatók figyelmébe.' Egy apróság: a
Könyvtári Figyelő külföldi cikkek referátumainak kódjai használhatók
a 'Keresés a Micro-ISIS keresőnyelvével' rubrikában. Sőt: ahol az alig
észrevehető 'Ref.' található a tételben, ott a referátum teljes szövege is
olvasható! A találati lista sorrendje sajnos kényelmetlen, emelkedő időrendi:
a legrégebbit adja előre. (MG)
 

Szabványkereső a pécsi Pollackon
 
Szabványkereső résszel bővült a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki
Kari Könyvtára. Az adatbázis elsősorban műszaki és építésügyi szabványokról ad
információt. A katalógus menüjében a szabványok típusa, száma, a kiadás éve és
a szabvány címe szerinti keresés biztosított, az adatbázis jelenleg mintegy 16
ezer szabványt tartalmaz, de 2005 végéig a könyvtár szabványtárának teljes
állományát szeretnék kereshetővé tenni. Az adatbázis számítástechnikai
megvalósítása Szakály András informatikus, az adatbevitel Borbély Szilvia és
Sasváry Lászlóné könyvtárosok munkája. A szabványkereső a következő címen
érhető el: www.lib.pte.hu/szabvany/ .
- F: febr. 25.,
http://hirtv.hu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=40840
 

Döcögős adatbázis a határon túli magyar kulturális intézményekről
 
A szomszédos országok magyar kulturális intézményeit felsoroló adatbázist és
címtárat http://www.htmkultura.mtaki.hu/ készített a Magyar Tudományos
Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete. Az adatbázis célja, hogy
átfogó képet nyújtson a kárpát-medencei magyar kulturális intézményekről,
szervezetekről, azok szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról - mondta
Mandel Kinga. A magyar kultúra határon túli intézményrendszere című kutatás a
kulturális tárca kezdeményezésére 2003-ban indult, a kisebbségkutató intézet
által megtervezett és koordinált munka tavaly fejeződött be.
- F: febr. 6., http://index.hu/kultur/khirek/?main:2005.02.06&210640
-- Kár, hogy pl. az adatbázis-címek között sokat kell tétovázni, hogy a
könyvtárak típusai között nehéz a kiigazodás, a linkek nem interaktívak, és az
adatok is sok esetben tévesek. Remény szerint lesz mód a fejlesztésre,
naprakészen tartásra. (MG)
 

Új szolgáltatás tallózó álláskeresőknek
 
Február 14-én új és ingyenes szolgáltatás indult a Tallózó álláskeresőknek
portálon. A Tallózó álláskeresőknek (www.tallozz.hu) nonprofit és közszolgálati
portál 2002 januárjában kezdte meg működését. Az oldal ismertsége és
látogatottsága azóta folyamatosan növekszik. Indulástól az volt eredeti célja,
hogy -- elsősorban -- magyar nyelvű weboldalakon, folyóiratokban,
televízióban, rádióban és egyéb médiumokban található minden olyan információt
összegyűjtse, ami segítségére lehet az állást, munkát keresők, illetve munkát
kínálók, közvetítők részére. Az új szolgáltatás: a karrier-tanácsadás.
- F: febr. 26., http://hirek.prim.hu/cikk/44733/?sr=agstl
 

Megjelent a [csevegőszoba] könyv
 
A legérdekesebb virtuális kvaterkák szövegét az olvasók és a közismert
vendégek közösen "írták" az [origo] csevegőszobájában. Különös vállalkozásba
kezdett az [origo] internetes portál, amikor a weboldal szerkesztői a
csevegőszobában elhangzott beszélgetések közül kiválasztottak egy híján
ötvenet, azért hogy azokat könyv formájában is elérhetővé tegyék. A
[csevegőszoba] című kötet élő példája annak, hogy az interneten kialakuló
beszélgetések nem feltétlen a pillanatnak állítanak emléket. Sőt, ha 49
kellőképpen ismert és érdekes személyt hívunk meg egy virtuális kvaterkára,
valamint izgalmas és szokatlan kérdéseket tesznek fel a portál olvasói, a
végeredmény akár még időtlen is lehet. A Sirály!Kiadó gondozásában megjelent
kötet már kapható a boltokban.
- F: febr. 25., http://hirek.prim.hu/cikk/44723/?sr=agstl
 

Könyv a vállalatbiztonságról
 
A BMC Software, Inc. bejelentette, hogy a vállalat két vezetője egy fejezet
erejéig hozzájárult a Larstan kiadó új, 'The Black Book on Corporate Security'
című könyvéhez. Az "Identity - Aware Business Service Management: An
Integrated Approach to Security and Business Performance," (Identitás-tudatos
üzleti szolgáltatás menedzsment: A biztonság és az üzleti teljesítmény
egységes megközelítése) című fejezet, amelyet Somesh Singh a BMC alelnöke, és
az Identity Management Business Unit részleg vezetője, valamint Rami Elron, a
részleg rangidős tervezője készített, annak a kapcsolatnak a fontosságára
világít rá, amely összeköti az emberek identitását és az üzleti szolgáltatások
nyújtásában vállalt feladataikat. Singh és Elron fejezetük bevezetésében
kiemelik a vállalati biztonság fontosságát és értékét, mint írják: "A világot
egyre inkább az információ mozgatja. Az általunk birtokolt információ a
legfontosabb vagyonunk a versenyben, és a fennmaradásunk azon múlik, hogy meg
tudjuk-e védeni. Mégis, még mindig túl sok cég nem egységesen,
összefüggéseiben tekint az adatkezelésre és a biztonságra, és ez az a pont,
ahol az üzleti szolgáltatás menedzsment (BSM) fontossá válik. A BSM "identitás-
tudatos" megközelítése lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy jelentős
biztonsági és üzleti teljesítmény előnyöket szerezzenek."
- F: febr. 24., http://www.szt.hu/hirek_hir.php?id=37488
 
 
 

IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm