K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/7., febr. 16.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Jön az irodalmi valóságshow
- Zenei dokumentumok visszakeresése dallam szerint
- 60 ezer aláírás a kispostákért (-- és a kiskönyvtárakért?)
- Mobilkönyvtárakat hozna létre az új kultuszminiszter 
- Kistelepülések információs infrastruktúra-fejlesztése Zalában
- Kevesebb a könyvtári tolvaj, több a késedelmi díjas kölcsönző
- Csak jó közalkalmazotti munkáért jár több pénz
- Családtörténeti és helytörténeti dokumentumok beszerzése
- Tudásbázis a neten -- a felhasználók 40 százaléka nem diák   
- Hogyan különböztessük meg az internetezőket? -- IVSZ-ajánlás
- Egyezség a sárospataki könyvtárról?
- A mikrofilmek egytizedét digitalizálta a Széchényi Könyvtár
- Tudásközpont a föld alatt -- ha kulturális főváros lesz Eger
- Hogyan lehet túlélni a rossz főnököt? 
- A tíz legsúlyosabb főnöki hiba
- Szintfelmérő teszt az információs írástudásról
- Cork könyvtára -- a következő generációra pozicionálva

KISSZÍNES
- Mire kíváncsi a magyar internetező?
- Nem a tiltás, a hasznos tartalmak tehetik barátságossá az internetet
- Mozzanatok kiállítás nyílik az ELTE Egyetemi Könyvtárban
- Rendeljen online ingyenes irodai masszírozást!
- Élvonal Internet Roadshow
- Elektronikus műsorkalauz a koncerttermekben

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Új európai uniós hírmagazin indult
- Bővítette és finomította „ügynöklistáját” a Political Capital 
- Magazin hírlevél üzletembereknek és IT-szakembereknek


E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
 


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html

Jön az irodalmi valóságshow
 
A csapból is irodalom folyik majd - ígérte még kulturális miniszterként Hiller
István. Az idei év egyik legjelentősebb kulturális eseménye lesz az olvasást
népszerűsítő Nagy Könyv Program – jelentette be a három szervező, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Magyar
Televízió. A műsorsorozatra több mint egymilliárd forintot költenek.
Olvasókörök, író-olvasó találkozók, felolvasó estek és vetélkedők is lesznek
majd a kilenc hónapon át tartó Nagy Könyv Programban, amely a Nagy-
Britanniában két éve elsöprő sikert aratott The Big Read példáját követi. A
BBC-műsor - kihasználva azt a hisztériás sikert, amely a különféle valóság-
showkat övezte - szinte teljesen átvette a nálunk is bemutatkozó Big Brother
szerkezetét. A hazai változatban is felismerhetők majd valóság-show elemek, ám
a közönség szavazataira alapozó műsorok ideje alatt nem a leginkább irritáló
személyeket lehet eltávolítani, hanem kedvelt irodalmi regényre adhatjuk le
voksunkat.
- F: febr. 14., http://hvg.hu/kultura/20050213nagykonyv.aspx?s=2005214nl
 

Zenei dokumentumok visszakeresése dallam szerint
 
Napjainkban egyre növekszik az elektronikus könyvtárakon és az interneten
keresztül hozzáférhető zenei anyagok mennyisége. A zene hatékony
visszakeresése komoly kihívást jelent. Sok munkát fordítottak a zene
hanghullámokkal való ábrázolására, ám sok ember számára a zene legfontosabb és
leghasznosabb jellemzője a dallam. A jelen cikk a zene dallam szerinti
visszakeresésére összpontosít, ami a zene tartalom szerinti visszakeresésének
tekinthető, de sokkal közelebb áll a zene valódi természetéhez. Ismerteti a
dallam azonosításának módszerét a MIDI fájlban, a dallam input-módszereit,
valamint a keresési információk és a keresett információk egyeztetésének
módszereit.
- F: Jin -- Huang: Melody-based retrieval of music =  El.Libr.  22 (2004) 3.
Ref.: Zenei dokumentumok visszakeresése dallam szerint. in: Könyvtári Figyelő,
2004/5.
 

60 ezer aláírás a kispostákért (-- és a kiskönyvtárakért?)
 
Összegyűlt 60 ezer aláírás a kistelepülések postáinak megmentéséért. Ha 50
ezer aláírást érvényesnek talál az OVB, akkor az országos népi kezdeményezés
alapján az Országgyűlés köteles napirendre tűzni a postatörvény módosítását. A
Zempléni Településszövetség karolta fel ezt a népi kezdeményezést és 900 apró
falu csatlakozott ehhez az ügyhöz. Amennyiben megvan az 50 ezer érvényes
aláírás, a parlamentnek három hónapon belül kell határozatot hoznia.
- F: febr. 13.,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=236169&place=hirlevel
-- Az Egyesült Királyságban léteznek kistelepüléseken összevont intézmények,
mint pl. könyvtár a vegyesboltban. De a szomszédos Ausztriában is megoldották
a kisposták kérdését többféle intézmény összeköltöztetésével. Lehet, hogy
idehaza is csak elszántság kérdése, hogy a teleházak, posta, könyvtár,
önkormányzat képviselői céljaik érdekében közös nevezőre jussanak? (MG)
 
 
Mobilkönyvtárakat hozna létre az új kultuszminiszter 
 
Bozóki András bizottsági meghallgatásán azt mondta, a megyei könyvtárak
állományának egy részét kamionra raknák, hogy a kisebb falvakba is eljussanak
a szakkönyvek. Kormányzati ciklusokon átívelő programokban is gondolkodik,
amelyekről egyeztetne az ellenzékkel.
- F: febr. 9., http://hirtv.hu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=39682
 
 
Kistelepülések információs infrastruktúra-fejlesztése Zalában   
 
A Zalában és a szomszédos megyékben is egyedülálló kezdeményezés koordinátora
a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár, amelynek igazgatója szerint az
együttműködés új formája az eddigieknél magasabb színvonalú szolgáltatások
nyújtását teszi lehetővé. Így megmenekülhetnek az esetenként bezárásra ítélt,
gazdaságtalanul üzemeltethető apró falusi  bibliotékák is. Czupi Gyula, a
Halis István Városi Könyvtár igazgatója elmondta: a nagykanizsai többcélú
kistérségi társulás azon kevesek egyike, amelyeknek felvett alapfeladatai
között szerepel a könyvtárellátás. A Belügyminisztériumhoz benyújtott, a
könyvtárellátó rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó pályázatuk sikerrel
járt, így a következő hónapokban megkezdődhet a társulás negyvennyolc
települését ellátó szisztéma felépítése. Az eddigi ellátórendszer nem szűnik
meg, épp ellenkezőleg, a kapcsolat ilyen tekintetben is intenzívebbé válik. A
nagykanizsai könyvtárból ezután is autós kiszállítással fogják könyvekkel
ellátni a kis könyvtárakat, azzal a különbséggel, hogy adott esetben a
kanizsai könyvtár munkatársa végzi a kölcsönzést is, egyfajta mozgókönyvtári
szolgáltatást valósítva meg. Alapos logisztikai felkészültséget követel meg ez
a rendszer a Halis könyvtár munkatársaitól, ezért erre a feladatra létrehoznak
egy külön csoportot.
- F: febr. 10., http://www.nol.hu/cikk/351419/
 

Kevesebb a könyvtári tolvaj, több a késedelmi díjas kölcsönző
 
Több mint kétmillió forint késedelmi díjat szedett be tavaly a Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtár az olvasóktól. A kölcsönzés idejének önkéntes
meghosszabbítása egyébként többnyire feledékenységből adódik, és főként a 
fiatalok hanyagok jelezte Nagy Éva, a BDMK igazgatóhelyettese. Tavaly a
szeptemberi amnesztianapon összesen kétszázezer forintot vesztett a könyvtár
azzal, hogy a késedelmi díjat elengedte. A költségvetés azonban szűkös: a díj
összege ebbe eleve beletartozik. A dokumentumok eltulajdonítása egyébként már
kevesebb gondot okoz: az intézmény védelmi rendszere ugyanis igen hatékony: a
könyveket, hanganyagokat mágnescsíkkal látják el, illegálisan nem lehet őket
kivinni az épületből.
- F: febr. 4., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=124395
 
 
Csak jó közalkalmazotti munkáért jár több pénz
 
Teljesítmény alapú bérezést vezetnek be a német közalkalmazottak körében
állapodtak meg a kormányzat és a szakszervezetek képviselői. A döntés
értelmében a 2,3 millió német közalkalmazott havi fizetése 2007-től kezdetben
egy százalékban teljesítményétől függ majd, de az arány később fokozatosan
növekszik, amíg eléri a 8 százalékot. Egyúttal arról is megegyezés született,
hogy ez év októberétől 38,5 óráról 39-re növelik a heti munkaidőt a szövetségi
kormányzati alkalmazottak körében (bár a keleti tartományokban, ahol eddig 40
órát dolgoztak hetente, ez valójában egyórás csökkentést jelent).
- F: febr. 11.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-02-11&d=2005-02-11&r=&c=9
 

Családtörténeti és helytörténeti dokumentumok beszerzése
 
A kanadai London Public Libraryban a városi helyismereti művek a 60-as évektől
képviseltetnek nagyobb arányban, mivel a független Kanada közelgő 1967-es
centenáriuma ösztönözte ezek megjelenését. A növekedés azóta is tart. Megnőtt
az érdeklődés a családtörténet iránt is. Ma egy várostörténeti monográfia
jellemzően magában foglalja a helyi családok történetét -- a kettő szorosan
összefügg --, a genealógiai honlapok látogatottsága is magas, és a könyvtárak
is mindinkább feladatuknak tartják a témában való szolgáltatást. A London Room
a legkülönbözőbb típusú primer és szekunder dokumentumokkal támogatja a
kutatásokat, beleértve pl. a telekkönyveket, helyi kormányzati dokumentumokat,
népszámlálási adatokat, statisztikákat, telefonkönyveket, iskolai évkönyveket.
A használók 90%-a kutatja elsősorban a genealógiai anyagot, és 10% a szűkebben
vett helyismeretit. A kétféle anyag aránya ennek fordítottja volt az
állományban, de gyorsan alkalmazkodik az igényekhez. A helyi genealógiai,
helytörténeti és városvédő szervezetekkel való kapcsolattartás
nélkülözhetetlen a gyarapításhoz. A könyvtárosok felhívják a figyelmet ezek
rendezvényeire, maguk akár szervezőként is részt vesznek rajtuk. A helyi
szervezetek nemritkán aktív gyűjtők. A kutatásaik kiadványaiból rendre
adományoznak a könyvtárnak. Szintén fontos a helyi kormányzattal való
kapcsolattartás. A településfejlesztés a mindenkori adottságok beható
tanulmányozását igényli, és tanulmányok írásával jár együtt. A könyvtár pedig
azzal, hogy régi, terjedelmes anyag megőrzéséről gondoskodik, költségektől
kíméli meg a hivatalt.
- F: McClellend--, Arthur: Routes to roots. Acquiring genealogical and local
history materials in a large Canadian public library =  Acq.Libr. 31/32 (2004)
Ref.: Könyvtári Figyelő, 2004/4. ref.: Vajda H.
 

Tudásbázis a neten -- a felhasználók 40 százaléka nem diák   
 
Folyamatosan bővül az a világhálón ingyen elérhető ismeret- és oktatási
segédanyag, mely az élethosszig tartó tanulás készségeinek elsajátítását is
segíti. Az élethosszig tartó tanulás igénye - vagy követelménye - nemcsak az
egyes emberek életét változtatja meg, hanem szükségképpen az oktatási
rendszereket is. A hagyományos, tankönyvekre épülő tudásátadás már nem elég
ahhoz, hogy az egyén a boldogulásához szükséges ismereteket elsajátítsa. Az
elmúlt évtizedekben felhalmozódott és gyakorlatilag átláthatatlanná vált
tudásanyag, végső soron a világ megismerhetősége, egységes világkép
kialakítása szinte lehetetlenné vált. A francia enciklopédisták eszménye pedig
kiegészítésre szorul: a világ egy része megismerhető, csak tudjuk, melyik
részre vagyunk kíváncsiak.
- F: febr. 10., http://www.nol.hu/cikk/351462/
 

Hogyan különböztessük meg az internetezőket? -- IVSZ-ajánlás
 
Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége olyan ajánlást bocsátott ki, melynek
használata segítheti a piackutatási adatok értelmezését. Az IVSZ 2004 végén
sokadszor szembesült azzal a problémával, hogy a különféle kutatóintézetek,
statisztikai jelentések által publikált mérőszámok számos esetben egymástól
jelentősen eltérő, ellentmondó eredményeket mutattak a lakosság internetezési
szokásaival kapcsolatban. Az eltérések leginkább abból adódtak, hogy a
különböző kutatóintézetek mást értettek a rendszeres internetező fogalma
alatt. Az indikátorok egységes értelmezése érdekében 2004-ben az IVSZ
valamennyi jelentős piackutató, közvélemény-kutató, statisztikai műhelyt
vitára hívta, mely eredményeképpen az IVSZ most egy olyan ajánlást bocsátott
ki, melynek használata segítheti a piackutatási adatok értelmezését.
- F: febr. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/44400/
 

Egyezség a sárospataki könyvtárról?
 
Oroszország közeledett az egyezséghez Magyarországgal a sárospataki református
kollégiumi könyvtár 1945-ben a Szovjetunióba került könyveinek visszaadásáról -
 mondta az illetékes moszkvai tisztségviselő pénteken. 
- F: febr. 12., http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=717297
 
 
A mikrofilmek egytizedét digitalizálta a Széchényi Könyvtár
 
Az Országos Széchényi Könyvtár 52 millió oldalnyi dokumentumot tárol
mikrofilmen, ennek egytizedét már digitális formában is rögzítették. A
munkában a látogatók is részt vesznek, a könyvtár az általuk saját használatra
beszkennelt mikrofilmekkel gazdagítja digitális archívumát.
- F: febr. 10., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/oszk20050209.html?h=1
Csúcstechnológiával menti a nemzeti kincseket az Országos Széchényi Könyvtár.
2004-ben az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti örökségünk több százezer
oldalát mentette meg. Mikrofilmek digitalizálásával a korábban csak
korlátozottan kutatható tudományos és irodalmi publikációk váltak szélesebb
körben elérhetővé, kereshetővé és másolhatóvá. 
- F: febr. 10., http://www.hirado.hu/cikk.php?id=21953
 

Tudásközpont a föld alatt -- ha kulturális főváros lesz Eger
 
Eger is pályázott arra, hogy 2010-ben Európa kulturális fővárosa
legyen. ... 'Ugyancsak a föld alatt valósul meg -- az Eszterházy Károly
Főiskola beruházásában -- egy háromszintes tudásközpont, ahol helyet kap
könyvtár, informatikai és multimédiás szint, színház- és konferenciaterem is.
A tudásközpont összekapcsolódik majd valamennyi város alatti szakasszal és egy
tervezett mélygarázzsal is.'
- F: febr. 12., http://www.nol.hu/cikk/351730/

 
Hogyan lehet túlélni a rossz főnököt? 
 
Mindenki előbb-utóbb találkozik a rossz főnökkel, akivel valamilyen oknál
fogva nem stimmel össze. Ha a főnök nem mond fel, akkor két lehetőség marad
csupán: felmondani vagy továbbszolgálni. De a legrosszabb főnököt is túl lehet
élni. Az alábbi tanácsok ehhez segítenek.
- F: febr. 8., http://hvg.hu/karrier/20050208rosszboss.aspx?s=200529nl
 

A tíz legsúlyosabb főnöki hiba
 
A munkahelyváltások oka gyakran nem a csábító magasabb fizetésben vagy a jobb
karrierlehetőségekben, hanem a közvetlen főnök elviselhetetlenségében
keresendő. Íme tíz tipikus hiba, amely kikészíti az alkalmazottakat.
- F: febr. 9., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=93628&id=25
 

Szintfelmérő teszt az információs írástudásról

Az információs írástudás, mint az információs társadalom működésének egyik
alapja, mondhatni kenőolaja, nem várja meg az elméleti tudósok fogalmi
vitáinak végeredményét, a kifejezés pontos körülhatárolását. Jellemzően az
oktatás területén jelent meg eddig is a legtöbb cikk, gyakorlati javaslat az
információs írástudás mérésére, differenciálására. Most az ETS készített egy
szintfelmérő tesztet az információs írástudás mérésére.
- F: febr. 10. http://www.infinit.hu


Cork könyvtára -- a következő generációra pozicionálva

A Royal Institute of the Architects of Ireland a 'Cork, Európai Kulturális
Fővárosa 2005' program keretében -- a corki városi tanács megbízásából --
ötletpályázatot hirdet az írországi Cork 21. századi könyvtárának
megtervezésére. A pályázati felhívás elsősorban a leadási határidő napján 35
évesnél fiatalabb építészeknek, valamint építészhallgatóknak szól.
- F: Sansz, Kultúrpont::::: KISSZÍNES :::::
 


Mire kíváncsi a magyar internetező?
 
A 2004-es év sem hozott komoly változást a magyarok keresési szokásaiban....a
Goliat kereső által készített TOP 500-as listában még mindig a szex, porno,
pandora, illetve az erotika szavak állnak az első helyeken. A legnagyobb
érdeklődésre számot tartó célcsoport, a 18 és 49 közötti, számítógéppel
rendelkező egyének, akik leginkább használhatják az Internetet és ezáltal a
keresőket is. Természetesen a számítógép puszta léte még nem feltételez
semmit, de egy manapság már nem ritka szélessávú internetkapcsolattal együtt
szinte már biztos a siker....Ki hitte volna, hogy a magyar Interneten végzett
tevékenységek egyik legtöbbet használt funkciója -- közel 62%-a -- a KERESÉS!
Aki a magyar Internetet használja, az leginkább a TOP 5 site-ot használja és
ismeri. Érdekes, hogy a legjelentősebb 5 portál 60%-a alkalmazza a Goliat
Technológiát. Naponta közel 40.000 ember, 150.000 kérdése jut el a Goliathoz,
őszintén, befolyásolás nélkül.
- F: febr. 9.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-02-09&d=2005-02-09&r=&c=140&fr=gy
 

Nem a tiltás, a hasznos tartalmak tehetik barátságossá az internetet
 
A hasznos és 'barátságos' oldalakat a leginkább érintettek -- a gyerekek --
bevonásával csokorba gyűjtő honlap-minősítési rendszer kialakítása, a minőségi
tartalmak körének folyamatos bővítése, valamint az internetezés előnyeit,
illetve a kétségtelenül létező kockázatok csökkentésének lehetőségeit bemutató
tájékoztató kampányok jelenthetik a legtöbb segítséget ahhoz, hogy az internet
valóban barátságossá váljon.
- F: febr. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/44381/
 

Mozzanatok kiállítás nyílik az ELTE Egyetemi Könyvtárban 
 
A Mozzanatok című kiállításon pillanatképeket, nyári hangulatokat,
csendéleteket, tusrajzokat, pasztellkréta munkákat és olajfestményeket
láthatnak az érdeklődők, a Civertan.hu fotósorozata magyarországi várak,
kastélyok, pusztatemplomok légifotóit mutatja be. A felvételek repülőgépből,
300 méteres magasságból készültek, és hazánk épített kulturális örökségével
ismertetik meg a látogatókat.
- F: febr. 11.,
http://hirtv.hu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=39884
 

Rendeljen online ingyenes irodai masszírozást!
 
Akik rendszeresen hosszú időt töltenek a számítógép képernyője előtt akár
hivatásból, akár kedvtelésből, nap mint nap tapasztalják, hogy a látszólag
kényelmes ülőfoglalatosság bizony görcsbe rántja a hát- és nyakizmokat, sőt
fejfájást is okoz. E negatív jelenségek rossz közérzetet idéznek elő, ez pedig
csökkenti a teljesítőképességet. Ha viszont csökken a teljesítőképesség,
rosszul járhat a cég is, amelynek dolgozunk. Nyugaton -- de kiváltképp az
Egyesült Államokban -- már régen felismerték, hogy a dolgozók jóléte, jó
közérzete összefügg a vállalat jólétével, így érdemes rekreációs programokkal
karbantartani a munkatársak egészségét.
- F: febr. 14., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/44436/
 
 
Élvonal Internet Roadshow

A rendezvénysorozat, amely 2004. november 5-én vette kezdetét, 2005. május 12.-
 ig csütörtökönként összesen 13 magyarországi városban mutatja be, hogy az
internet milyen fontos szerepet játszik a cégek, vállalkozások életében   a
weboldalak kialakításától kezdve kétoldalú kommunikációs feladatokon keresztül
az online áruházig bezárólag. Az események egyik fő feladata, hogy felhívja a
cégek elsőszámú irányítói, illetve a marketing- és az értékesítési vezetők
figyelmét arra, hogy Magyarországon az internetes jelenlét, az internetes
kommunikáció milyen lehetőségeket rejt. Ezekre élő vagy már megvalósult
megoldásokkal érvel, és rámutat azokra a költséghatékony módszerekre, amelyek
az interneten keresztül megtérülő befektetések jelentőségére utalnak.
Részletes program, részvételi feltételek és további hasznos információk:
http://www.internetroadshow.hu/
- F: febr. 10. http://www.infinit.hu


Elektronikus műsorkalauz a koncerttermekben

Amerikai fejlesztők egy olyan palmtop méretű vezeték nélküli elektronikus
eszközzel rukkoltak elő, amely a kevésbé szakavatott és zeneértő
koncertlátogatóknak is sok segítséget nyújthat abban, hogy jobban érthessék és
élvezhessék az előadásokat. A Concert Companion (CoCo) névre keresztelt
készülék elektronikus műsorkalauz módjára ismerteti az éppen felcsendülő
zenedarab szerzőjét és címét, valamint felhívja a zenehallgató figyelmét a
darab különlegességeire, zenei sajátosságaira - adta hírül a Guardian.
- F: febr. 10. http://www.infinit.hu::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 
 
Új európai uniós hírmagazin indult
 
Az www.eurohirek.hu címen indult oldal öt rovatban, nap közbeni folyamatos
frissítéssel közöl EU-vonatkozású gazdasági, politikai híreket. A
szerkesztőség tartalomszolgáltatással is foglalkozik, ugyanakkor a felületén
elhelyezett információk bárki számára térítés nélkül hozzáférhetők. 
- F: febr. 9., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=93612&id=6
 

Bővítette és finomította ügynöklistáját a Political Capital 
 
A Political Capital honlapján az elmúlt 15 évben a kiszivárogtatások révén
összeállított 'politikai' ügynöknévsort hétfőn felváltotta a tudományos
kutatások eddigi eredményeit összegző 'történészi lista', amely különbséget
tesz az előző rendszer különböző felelősségű szereplői között. A
http://www.politicalcapital.hu/lista/index.php cím alatt publikált, az ott
olvashatóak szerint folyamatosan bővülő új lista a múlt hét péntekén közzétett
lajstrom helyébe lép, amely azoknak az állambiztonsági szervekkel együttműködő
személyeknek a neveit tartalmazta, akik a médiában korábban megjelentek.
- F: febr. 14., http://hvg.hu/itthon/20050214polticalcapital.aspx?s=2005214nl


Magazin hírlevél üzletembereknek és IT-szakembereknek
 
Február 1-jétől az IT-Business Today http://www.it-business.hu/Engine.aspx
című napi hírlevél egészíti ki az informatikával és üzlettel foglalkozó IT-
Business hetilap megjelenéseit. A nap hazai és külföldi híreit,
karrierinformációkat, pályázatinfót, napi eseményajánlót, valamint az IT-
Business és az IT-Security ajánlóját olvashatjuk a napi kiadványban. A
hírlevél technikai kivitelezését az IT-Business portáljának hírlevél küldő
modulja végzi. A hírlevél arculatát a Sense/Net készítette.
- F: febr. 15., http://hirek.prim.hu/cikk/44449/IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (könyvtárigazgató, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf