K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/6., febr. 9.)


     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Bozóki András lesz a kulturális miniszter
- Angol elemzés készül a takarékosabb állománygazdálkodásról
- Angol közkönyvtárak: növekvő bemenet, enyhén csökkenő kimenet
- Mekkora teljesítmény-növekedést jelent az iskolai könyvtár?
- Értékeljünk OPAC-okat!
- Fodor Péter is fizet... -- Használati adatok a FSZEK-ből
- Könyvtár -- önkormányzati pr-eszköz
- Sopron könyvárra pályázik
- Még nem tudott kiköltözni a megyei könyvtár Nagyváradon
- Szerényebben támogat könyvtárakat az Illyés
- Mosolyakció a MÁV-tól
- Mennyibe kerülnek félelmeink?
- Népbetegség a bizalmatlanság

TECHNOLÓGIA
- A Microsoft kibocsátotta új online keresőprogramjának teljes verzióját
- Asztali keresőszoftverek tesztje
- Európa 4 milliárd eurót költ az e-kormányzati programra
- Hétfőn indult Magyarország legnagyobb online médiakutatása
- Gutenberg- és telefonközvetítés-évfordulók

KISSZÍNES
- Blikk és a botrány az élen
- A férfiak egészségéről szól idén a rákellenes világnap
- Idén a lakossági és üzleti e-szolgáltatásokra koncentrál az IHM

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- 3G-s magazin indult az interneten
- Új HUNRA-honlap
- Új internetes oldal pályakezdőknek


E lapszám szerkesztője: Mikulás GáborA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.Bozóki András lesz az új kulturális miniszter

Bozóki András politológus-szociológust javasolja a kulturális minisztérium
élére Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök az MSZP-frakció hétfői ülésén
jelentette be döntését. Bozóki 2003 óta a Magyar Politikatudományi Társaság
elnöke. Az új miniszter 1989-ben alapítója volt a Magyar Narancsnak, 1989-92
között a lap szerkesztője, 1992-96 között főmunkatársa volt. A politológus-
szociológus – aki az 1990-es évek elején, 1993-ig Fidesz-tag volt -- 2003-2004-
ben tagja volt Medgyessy Péter miniszterelnök informális tanácsadói körének,
ahová Gyurcsány Ferenc akkori főtanácsadó hívta meg.
- F: febr. 7., http://index.hu/politika/belfold/nkom0207/


Angol elemzés készül a takarékosabb állománygazdálkodásról

Az angol kulturális minisztérium könyvtári felelőse, A. McIntosh elemzést
rendelt a PKF cégtől a költséghatékony könyvbeszerzés általánossá tétele
érdekében. A gondolat abból indul ki, hogy a 149 angol közkönyvtári szervezet
eltérő könyvbeszerzési forrásokhoz fordul, következésképp logikus azt
feltételezni, hogy egyesek jobb módszerekkel élnek, mint mások. Elég egy
adalék ennek indoklására: a hálózati úton megrendelt keménykötésű könyvek
gyakorta feleannyiba kerülnek, mintha belvárosi szaküzletekhez fordulnának a
gyarapító könyvtárosok. McIntosh azt várja az elemzéstől, hogy a legolcsóbb és
leggyorsabb módszerek általánossá válhatnak. (SP)
- F: febr. 5., http://culture.gov.uk/global/press_notices/


Angol közkönyvtárak: növekvő bemenet, enyhén csökkenő kimenet

2004 őszén összefoglaló készült az angol Parlamentnek. A jelentéshez
kapcsolódó adatsorok az 1999/2000-es pénzügyi évtől 2002/2003-ig adnak
betekintést a számszerűsített folyamatokba. A teljes közkönyvtári ráfordítás
705 millióról 845 millióra növekedett (csaknem 20%-os növekedés). Az utolsó
évben a 805 millióból 441,5 milliót fordítottak bérekre (52%). A 149 könyvtári
szervezet több ezer szolgáltatóhellyel és 470 (2003-ban 462) bibliobusszal
rendelkezik. Ezek közül háromezer szolgáltatóhely működik heti 10 óránál
hosszabb nyitvatartási idővel. Az országos heti nyitvatartási idő megközelíti
a 110 ezer órát. Az állomány 90 millióra rúg, ezen belül csökken a
felnőtteknek szóló szép- és szakirodalom (25 és 26 millióról 23 és 24
millióra), valamint a kézikönyvtári állomány (14-ről 13 millióra), stagnál a
gyermekirodalom (minden műfaj együtt 19 millió), s kicsit növekszik az AV-
állomány (6,6 millióról 7,2 millióra). Ennél még érdekesebb az éves
gyarapodás: könyvek esetében ez 9-ről 10 millióra ugrott, míg az AV-
dokumentumok köre 1,25-ről 1,4 millióra. A gyarapítási ráfordítások jobban
szóródnak: könyvekre 2000-ben 71,4 milliót (2003-ban 77 milliót),
folyóiratokra nem változóan közel 6 milliót, míg az AV-dokumentumokra a
korábbi közel 12 helyett közel 13 millió fontot költöttek. A könyvtári
látogatások szerény mértékben csökkentek (280 millióról 274-re), míg a
kölcsönzések ennél jelentékenyebb mértékben (363-ról 305 millióra). A
könyvtárközi kölcsönzések együttesen (kapott + küldött) a 600 ezres szintről
szintén csökkentek (584 ezerre, ezen belül a kapott mennyiség csökkent 373-ról
332 ezerre, a küldött emelkedett 227-ről 252 ezerre). Évente közel 50 millió
tájékoztatási kérdésre válaszolnak a közkönyvtárosok. (SP)
- F: febr. 5., http://culture.gov.uk/Mekkora teljesítmény-növekedést jelent az iskolai könyvtár?

Ahol az iskolai könyvtárügy fejlett, pl. Finnországban, Angliában (és részben
Ausztriában is), ott a tanulók a PISA vizsgálat első tíz helyezettje között
szerepeltek, Németország viszont rossz helyet ért el. Finnország minden
iskolájában működik megfelelő színvonalú könyvtár, az ellátottság e téren ott
100%-os. A könyvtárak egy része az iskolai feladatok mellett közkönyvtáriakat
is ellát, az ország kisebb településein a közkönyvtárak 40%-a az iskola
épületében vagy közvetlen mellette működik. Állományuk sokoldalú és gazdag.
Nagy-Britanniában az ellátottság ugyancsak 100%-os. Az iskolai könyvtárak
erőteljes kibontakozása már 1919 után megindult, amikor a könyvtári törvény
lehetővé tette nyilvános könyvtárak szervezését az iskola épületében, a
Carnegie alapítvány pedig biztosította állományuk gazdagodását. Ma minden
iskola köteles könyvtárat működtetni, amihez a School Library Service
szolgáltatásai különféle segítséget nyújtanak. Ezeket az alapiskolák 94%-a
igénybe is vesz. A könyvtárakban képzett könyvtárosok dolgoznak, (akik
tanulmányaik során az iskolai munkához szükséges speciális ismereteket is
megszerezhették), valamint pedagógusok (részben a továbbképzési rendszer
keretében megszerzett könyvtárosi végzettséggel) és egyéb segéderők. A
könyvtárak állománya hagyományos dokumentumokban és a modern
információtechnikai felszereltségben egyaránt gazdag.
Ausztria iskolai könyvtárai az 1980-as években indultak fejlődésnek, amikor az
oktatási minisztérium létrehozta számukra az Iskolai Könyvtári Szolgálatot. Ez
az intézmény felelős az iskolai könyvtárak létrehozásáért és kiépítéséért.
1999-ben a mintegy 1500 osztrák iskola közül 580-ban működött iskolai
könyvtár, 68-ban pedig közös iskolai és városi könyvtár, az ellátottság tehát
43%-os. A könyvtári munkát pedagógusok végzik, könyvtárosi kiegészítő
képzettséggel, illetve a közös könyvtárakban képzett könyvtárosok.
Németország, USA ...
-- A könyvtár jó felszereltsége és szakszerű vezetése 10-15%-os teljesítmény-
emelkedést eredményez,
-- a könyvtárosok és pedagógusok közötti intenzív együttműködés 18-21%-ot,
-- a tanulók egyéni könyvtárlátogatását előmozdító bőséges nyitvatartási idő
13-22%-ot. 
- F: Ballenthin: Bedeutung noch immer nicht erkannt. Der Einfluss von
Schulbibliotheken auf die Leistungen von Schülern. In: Buch u. Bibliothek
2004/5. Ref.: Könyvtári Figyelő, 2004/4. ref.: Katsányi S.


Értékeljünk OPAC-okat!

A cikk a tudományos és felsőoktatási könyvtárak OPAC-jainak értékelésére
használható modellt mutat be, a kidolgozott paraméterekkel és indikátorokkal
együtt, valamint ismerteti tíz OPAC e módszerekkel való értékelésének
eredményeit. A vizsgálandó két legfontosabb paraméter az interfész kereső-
szolgáltatásai, illetve az interfész egyéb jellemzői: designja, ergonómiája és
barátságossága. Részletesebben a keresést jellemző kritériumok: 1. A katalógus
címlapja, 2. A keresés, 3. Az eredmények megjelenése, 4. A tartalmak kezelése:
Az interfész jellemzői: 1. Design, 2. Ergonómia: 3. Barátságosság. Az
elvégzett értékelés szerint a spanyol egyetemi könyvtári OPAC-ok keresési
tulajdonságai megfelelnek az olvasók igényeinek, akár az INNOPAC-ot, akár az
UNICORN-t alkalmazzák. Ugyanakkor nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a
tartalmak kezelésére, különösen a multimédiás dokumentumoknak a katalógusokba
való integrációjára. Figyelembe kell venni, hogy a bibliográfiai rekord
fogalmának fejlődésével már túlléptünk az ISBD szerinti hagyományos leíró
elemeken. A rendszer és használója közötti interakció kétségtelenül gazdagabb
és közvetlenebb; ennek megfelelően sürgős a keresési technikák kombinációja,
valamint a használatukat megkönnyítő terminológia bevezetése. A második fő
paramétert tekintve van néhány ergonómiai javítani való, a felhasználóhoz való
igazítás jobb lehetőségeit is meg kell teremteni. Az UNIOCORN esetében a
megjelenésen is bőven van javítanivaló. Más tekintetben az INNOPAC és az
UNICORN között lényeges, az értékelést jelentősen befolyásoló különbségek nem
voltak.
- F: Rodríguez Bravo, Alvite Diezu: Propuesta metodológica de evaluación de
interfaces de OPACs. INNOPAC versus UNICORN. In: Rev.Esp.Doc.Cient. 27 (2004/1
p. 30-44. Ref.: Könyvtári Figyelő 2004/4. ref.: Mohor J.


Fodor Péter is fizet... -- Használati adatok a FSZEK-ből

'Még Fodor Péter, a főigazgató is kénytelen fizetni, ha késve hozza a
kölcsönkönyvet. És, persze, ő is késik. A statisztika szerint valamivel több
mint hatvanmilliót profitáltak lustaságunkból tavaly. Ez a maguk termelte
bevétel tíz százaléka.' '...a központi könyvtárba beiratkozottak száma a
megújulás óta több mint háromszorosára nőtt: 21 ezerről 71 ezerre.' 'És egyre
többen keresik a könyvtárat interneten, miközben százezerrel csökkent a
személyes látogatók száma: kicsit több mint hárommillió volt tavaly az egész
láncolatban. Néhány százezer kötettel alacsonyabb lett a kölcsönzések száma
is, mint tavalyelőtt: 2004-ben öt és fél millió tételt vettek ki. Ez nem az
olvasás iránti igény hanyatlását jelzi, hanem, hogy az információszerzés más
irányokba fejlődik, elemzi az adatokat a főigazgató.' 'A Szabó Ervin
könyvtárnak (a teljes hálózatnak) ma 210 ezer beiratkozott olvasója van, a
város lakosságának tizenkét százaléka. Nyugati nagyvárosok általában húsz
százalék fölötti átlaggal büszkélkednek. Talán ez is jelzi, mennyire fontos
intézménye a demokrácia megélésének a közkönyvtár.'
- F: http://www.nol.hu/cikk/351062/
 

Könyvtár -- önkormányzati pr-eszköz

'A demokratikus működés, a nyilvánosság érdekében a fontosabb képviselő-
testületi dokumentumokat (önkormányzati rendelet, költségvetés) például a
könyvtárban is indokolt hozzáférhetővé tenni. Növekvő szerepet tölthetnek be a
képviselő-testületek hivatalos lapjai, a helyi stúdiók a képviselő-testületek
döntéseinek széles körű ismertetésében.'
- F: jan. 13., http://www.prherald.hu/cikk_keres.php?idc=20050113-170629


Sopron könyvárra pályázik

'A pályázat két nagyobb beruházást tartalmaz: a fertőrákosi barlangszínház
korszerűsítése mellett egy modern városi és egyetemi könyvtár felépítését,
amely egyben információs központja is lesz a soproni régiónak. Számításaik
szerint ez a létesítmény mintegy hatmilliárd forintba kerül. Az alpolgármester
elmondta: úgy tervezik, hogy ha Sopron győz a pályázaton, akkor 2010-ben ez a
könyvtár lesz a kulturális főváros központja. A rákövetkező évben aztán
felhúzzák a válaszfalakat, s valódi könyvtárrá alakítják át az épületet.'
- F: febr. 4., http://www.nol.hu/cikk/350778/


Még nem tudott kiköltözni a megyei könyvtár Nagyváradon

Nem zárja be kapuit a nagyközönség előtt a nagyváradi görög katolikus püspöki
palota azután, hogy a megyei könyvtár kiköltözését követően a város főterén
álló impozáns ingatlan teljes egészében visszakerül a görög katolikus
püspökség birtokába. Az egyház Virgil Bercea püspök kezdeményezésére múzeumot
nyit az épületben. Florin Jula, a püspökség szóvivője a Krónikának elmondta, a
múzeum négy részből áll majd, egy történeti és egy művészeti részleg mellett
könyvtárat, valamint a műtárgyak megőrzését biztosító restauráló műhelyt is
nyitnak.
- F: febr. 3., http://www.hirek.ro/news.php?id=7911


Szerényebben támogat könyvtárakat az Illyés

Pomogáts B.: A mögöttünk hagyott évben egy nagyobb összeget szántunk a határon
túli magyar könyvtárak támogatására, beindítottunk egy nagyszabású
könyvtárprogramot. Ezt idén folytatni kívánjuk, de természetesen nem alapozó
jelleggel, tehát szerényebb mértékben.
- F: febr. 4., http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=16579


Mosolyakció a MÁV-tól -- a referensz elemzése

Nyolcszáz jegykezelőjének és pénztárosának indított kommunikációs és
konfliktuskezelő tréninget a MÁV. A február 1-jétől március 11-ig tartó
Mosolyakcióban az utasok szelvénnyel jutalmazhatják a kellemes modorú, jól
dolgozó vasutasokat.
- F: febr. 3., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/mosoly20050202.html?h=1
-- Érdemes a fenti példát elképzelni a könyvtári tájékoztatásban is. Személyes
tapasztalataim igen változóak. Közös bennük, hogy a könyvtáros személyes
habitusa tükröződik vissza (nyers, bátorító, közömbös stb.) kevésbé a
tájékoztatás kommunikációinak mesterfogásai. A múlt heti BOBCATSSS-
konferencián Gunhild Salvesen mutatta be kutatásait (Is the library able to
find the answer? A quality aproach to the reference service in Norwegian
public libraries), azaz könyvtári tájékozatókkal folytatott párbeszédek leírt
változatait, melyeken bemutatta: mely mondatokból, szavakból derül ki a
könyvtáros megértése, figyelmének változása, elfordulása stb. Elemzése több
mint izgalmas volt. Bízom benne, hogy előbb--utóbb idehaza is készül hasonló
szakdolgozat, PhD. Annál is inkább, mert felmérések egyértelműen igazolják: a
könyvtár imázsát az eredményességnél sokkal inkább befolyásolja a kommunikáció
szintje. (MG)


Megfoghatatlan tőke a munkatársakban

Az emberek viszonyulásmódja, a szervezeti kultúra és az üzletpolitika az
elsődleges vagyon. A tökéletlen, ám nem utánozható tőke az igazi forrása a
vállalatok stratégiájának. A munkatársak, a munkahelyi csapatok közötti
interakciós módok, a megszerzett tudás, az emberek viszonyulásmódja, a
szervezeti kultúra, az üzletpolitika és annak gyakorlata adja a legnagyobb
vagyont. Ez a kincs azonban nem mérhető csak pénzügyi mutatókkal.
- F: febr. 8.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-02-08&d=2005-02-08&r=&c=39


Mennyibe kerülnek félelmeink?

A dolgozók félelme költségtényező is! Egy 1996-os kutatás szerint a félelem
Németországban évi 91,5 milliárd euró kárt okoz. A költségek fajtái: 1. a
dolgozók félelme miatt kieső munkaidő; 2. a félelem kiváltotta kiadások (pl.
biztosítások vásárlása, tanácsadói díjak), 3. a félelem okozta alkohol- és
gyógyszerfogyasztás, 4. fúrás, zaklatás (mobbing). A fenti összegből a kutatás
akkor legalább 50 milliárd eurót elkerülhetetlennek tartott. Munkahelyi
félelmek formái:
1. a munkahely elvesztése miatti aggódás (presztizsük, arculatuk elvesztése
miatt, létfenntartási gondok miatt),
2. félelem hibaelkövetés miatt,
3. félelem a fúrástól, zaklatástól (az áldozat lelki terror miatt fél, a
tettes pedig saját gyengeségeit, félelmeit leplezi),
4. félelem minden újtól (főleg, ha az új főnökök, állandó átszervezések nem
hoznak lényeges javulást),
5. félelem a bizonytalanságtól (pl. az 'átszervezés ' szó is válthat ki
félelmet, ha nem ismerik ezek hátterét, tartalmát.)
Az innovációs készséget jelentősen vetheti vissza az aggodalom. Pl.: egy
konszernnél azért nem tudtak bevezetni egy új terméket, mert senki sem merte
vállalni a felelősséget. Arra hivatkoztak, hogy 'ha túl magasra emeled a
fejedet, levágják' (vö.: kudarctól való félelem.) Egy másik vállalatnál a
számítógépesítés során nem akarták megosztani a tudásukat a számítógépes
szakemberek; ők az elbocsátástól rettegtek. Mindkét esetben a félelem
megbénította a kreativitás, az innováció kibontakozását, ami jelentős
költségtényezője a vállalatnak.
- F: Mennyibe kerül a félelem? (referátum) In: Humánpolitikai Szemle.
2005/1. A KIT számára ref.: Budai László


Népbetegség a bizalmatlanság

A készségek vagy a szakmai tudás hiánya, az életkor, a nem megfelelő
viselkedés egyaránt okozhatja a vezetők iránti bizalmatlanságot. Egy tanulmány
szerint a beosztottak több mint egyharmada úgy véli, azonnal át tudná venni
főnöke helyét. Nem csak más országokban, Magyarországon is népbetegségnek
számít a főnök iránti bizalmatlanság. Leginkább a szakmai hiányosságok miatt
elégedetlenek vezetőikkel a magyarok -- állítja Horváth Éva, a Jobserver
Személyzeti Tanácsadó Iroda ügyvezető igazgatója. A munkahelyi
elégedetlenséget az is növeli, ha nincs előbbre jutási lehetőség egy
vállalatnál, vagy épp a vezető gátolja egy-egy karrierút beteljesülését.
- F: febr. 4.,
http://www.vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-02-04&d=2005-02-04&r=183&c=28:::::::::::::: TECHNOLÓGIA ::::::::::::::::::::::


A Microsoft kibocsátotta új online keresőprogramjának teljes verzióját

A Microsoft három hónappal a béta tesztváltozat kiadását követően kibocsátotta
internetes keresőprogramjának teljes felhasználói verzióját.
- F: febr. 2., http://hirek.prim.hu/cikk/44174/


Asztali keresőszoftverek tesztje

A webes keresés mostanra teljesen elfogadott módja lett az internetes tartalom
felkutatásának. A mai nagyméretű merevlemezeken rejtőző információkat viszont
ritkán sikerül gyorsan megtalálni. A tesztpadon: Ask Jeeves, Hotbot, Google,
MSN, Copernic, Yahoo. 
- F: febr. 3., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=93367&id=27


Európa 4 milliárd eurót költ az e-kormányzati programra

Az IDC kutatócég legújabb felmérése szerint mintegy 4 milliárd euróba kerül
Európa országainak az e-kormányzati program megvalósítása, és a modern online
szolgáltatások bevezetése. A kutatócég az 'eEurope 2005 Action Plan' által
megszabott határidők közeledte miatt készítette el a felmérést -- a tervezet
szerint ugyanis még az idei év végéig ki kell alakítani az új szolgáltatások
rendszerét. A programot a 2002 júniusában megrendezett tanácskozáson fogadták
el, majd 2003 januárjában a Miniszterek Tanácsa is jóváhagyta. A program
elsődleges célja a modern közszolgáltatások kialakítása, illetve az e-
kereskedelem támogatása, amelyet a szélessávú internet-elérés
elterjesztésével, és a nagyfokú biztonságot nyújtó infrastruktúra kiépítésével
igyekeznek megvalósítani.
- F: febr. 5., http://www.sg.hu/cikk.php?cid=35462


Hétfőn indult Magyarország legnagyobb online médiakutatása
 
Hétfőn indul Magyarország legnagyobb online média kutatása. A Visitor Media
Research (VMR) hazánk legnagyobb online média kutatása, melyet az NRC
Piackutató és a TNS ismétel meg évről évre. A felmérésben való részvétel
alkalmat ad minden internetezőnek arra, hogy válaszaival segítse az általa is
látogatott ingyenes tartalmakat nyújtó honlapok médiaértékesítését. A kérdőív
az internetezők média használati szokásait, reklám attitűdjét és vásárlási
szokásait is vizsgálja, segítve ezzel a hazai médiatervezők és hirdetők
munkáját.
- F: febr. 4.,
http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=5097&SID=gs91upoafp36h00c82m0mdgca7


Gutenberg- és telefonközvetítés-évfordulók

1468. febr. 3.: Johannes Gutenberg német nyomdász halála (szül. 1397. körül),
aki a könyvnyomtatás feltalálója. 1440 körül Strasbourgban a szöveg fába
vésése helyett fémből betűket öntött, amelyek összerakhatók és szétszedhetők
voltak. 1448-tól Mainzban tökéletesítette találmányát és az első ilyen
könyvet, az ún. Gutenberg-Bibliát 1455-ben jelentette meg 1282 ivrét lapon 2
oszlopos 42-42 soros szedéssel. 1882. febr. 6.: Az első helyszíni
telefonközvetítés. Puskás Tivadar találmánya a farsangi íróbálon mutatkozott
be, amikor a Nemzeti Színházból odavezetett "sodronyokon" át a Vigadóbeli
fülkékben az érdeklődők a Hunyadi László dallamainak közvetítését hallhatták.
- F: www.bocs.hu


Több száz film egyetlen lemezen

Hat technológiai vállalat, köztük a Fuji egy olyan konzorciumot hozott létre,
amely az akár 1 TB kapacitású optikai lemezek előállítását is lehetővé tevő
HVD technológia támogatását tűzte ki céljául.
- F: febr. 6., http://hirek.prim.hu/cikk/44278/
-- Összehasonlításként: a Dialog 13 terabájtnyi információt szolgáltat. (MG):::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::


Blikk és a botrány az élen

A tavalyi utolsó három hónapban tovább folytatódott az a megfordíthatatlannak
látszó tendencia, mely szerint fokozatosan csökken az országos napilapok
példányszáma. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest egyedül a Blikknek
sikerült javítania 2004 végén. 
- F: febr. 4., http://www.napi.hu/cikkek/?place=hirlevel&nID=234899


A férfiak egészségéről szól idén a rákellenes világnap

A kizárólag férfiakat érintő daganatos betegségeknek évente mintegy tízezer
férfi esik áldozatul Magyarországon. Az idei rákellenes világnapon ezért a
férfiak egészségére hívják fel a figyelmet a daganatokkal foglalkozó
szakemberek.
- F: febr. 4.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/egeszseg/20050204.html?h=1


Idén a lakossági és üzleti e-szolgáltatásokra koncentrál az IHM

Az informatikai tárca célja, hogy 2006. végére 4,7 millióan internetezzenek
Magyarországon. Egy felmérés szerint a régióban lemaradásban vagyunk az üzleti
és lakossági e-szolgáltatásokban, a következő év stratégiájában e két terület
kiemelt figyelmet kap - mondta Kovács Kálmán szakminiszter a Távközlési és
Informatikai Kerekasztal ülése után.
- F: febr. 2.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/ihm20050201.html?h=1::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::


3G-s magazin indult az interneten

Elindult Magyarország első harmadik generációs mobilkommunikációra fókuszáló
online magazinja www.3gsm.hu, melynek elsődleges célja a hazai üzleti és
magánfelhasználók folyamatos tájékoztatása az UMTS (3G) hálózat előnyeiről,
annak sokrétű felhasználási lehetőségeiről. A 3gsm.hu internetes
mobilkommunikációs magazin az idén hazánkba is betörő technológiát kívánja
megismertetni a felhasználókkal, és naprakész hazai és nemzetközi
információkat szolgáltat Magyarország csaknem 9 millió mobiltelefon-
felhasználójának az UMTS által elérhető lehetőségekről. A napi hírek, cikkek
mellett a 3gsm.hu világjáró rovatában olyan külföldi országok
mobiltrendjeiről, tarifáiról, lehetőségeiről, piacáról is olvashatnak
elemzéseket az olvasók, ahol már létezik működő kereskedelmi harmadik
generációs hálózat és azt már több éve használják az előfizetők.
- F: febr. 4.,
http://www.vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-02-04&d=2005-02-04&r=134&c=128
 

Új HUNRA-honlap

A HUNRÁ-nak (Magyar Olvasástársaság) saját név alatt futó közösségi blog-
jellegű honlapja van kb. 2 hete: www.hunra.hu .
 

Új internetes oldal pályakezdőknek

A Békés Megyei Munkaügyi Központ Európában is egyedülálló, új internetalapú
pályaválasztási tanácsadót hozott létre. Ez a hálózat komoly segítséget ad a
fiataloknak, hogy megalapozott, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő állást
találjanak.
- F: febr. 4., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/munka20050203.html?h=1IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf