K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/4., jan. 26.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Egy milliárd lelőhely-példányhoz közelít az OCLC
- Florida közkönyvtárai kiugróan hatékonyak
- Mit kezdenek a könyvtárak a blogokkal és az RSS-ekkel?
- De mi is az az RSS?
- Könyvtári statisztika a KI oldalán -- internet a megyékben
- A Pro Bibliotéka Emlékérem díjazottai, és további kitüntetettek
- Könyvtárépítés-történelem, Szeged
- Bajban a szegedi net-kávézók
- Riválisa-e a New-York-i Barnes & Noble szuperáruház az egyetemi könyvtáraknak?
- Privatizáció -- termelékenységnövekedés...
- GDP-növekedés: a diploma kevés
- Informatika a közszférában 
- E-kormányzat osztrák módra
- Újraszabályozták a kormányzati webtevékenységet -- könyvtári tanulságok
- Elindult a www.baratsagosinternet.hu
- Kampány indul a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére
- Az internetezés jövője Európában
- A neten keresők kétharmada bedől a reklámoknak
- Kábel helyett digitális telefonon keresztül fogunk internetezni
- Internetes telefonszolgáltatás beindítására készül a Google
- Fogyatékkal élők -- akadályverseny
- Romániában megemelték a közalkalmazottak bérét

KISSZÍNES
- Megjelent a Google ingyenes fotókezelő programjának új verziója
- Filmekkel bővít a Napster
- Babits helyett Helischer
- Európai olvasók - spanyol keresés
- Főzőcske Misztótfalusi szakácskönyvéből
- Tűz a törökszentmiklósi városi könyvtárban
- Lánczi Ágnes, a Gordiusz műhely vezetője; interjú

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Találjuk ki Magyarországot!
- Márka- és logótár
- Megújult a Gyalogló Katalógus szolgáltatása
- Könyvtári szolgáltatás az elmúlt félév rádióműsoraiból
- Hasznos tippek 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba felvételizőknekE lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
 


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html

Egy milliárd lelőhely-példányhoz közelít az OCLC

Az OCLC, a világ legnagyobb közös könyvtári vállalkozása 2005 januárjában már
több mint 57 millió dokumentum 953 millió példányáról ad felvilágosítást
(2004. március végén e számok: 54 millió dokumentum 918 millió példánya, 134
millió könyvtárközi kölcsönzés). 10 másodpercenként bővül az adatbázis egy új
leírással, s átlag négy másodpercenként egy új példánnyal. Fennállása óta 141
millió könyvtárközi kölcsönzés teljesítését segítette elő. Kilenc hó alatt: 3
millió dokumentum 35 millió példánya, 7 millió könyvtárközi kölcsönzés. Egyik
legújabb szolgáltatása, az elektronikus -- teljes szövegű – cikkadatbázisa
(Electronic Collection Online) már 2 milliós választékot kínál közel
hatodfélezer elektronikus folyóiratból.


Florida közkönyvtárai kiugróan hatékonyak

A 17 millió lakosú Florida állam 2004-ben 450 millió dollárt (kb. 100 milliárd
Ft) költött közkönyvtáraira (ennek többsége a saját település önkormányzatától
származik, az állami ráfordítás aránya 7%, a szövetségié pedig fél százalék).
A közelmúltban lefolytatott igen mélyreható elemzés legfontosabb
következtetése: minden közkönyvtárra fordított dollár csaknem 6 és félszeresét
fialja a polgárok számára. Az összegző jelentés néhány érdekesebb adatát
érdemes idézni. A lakosság hajszál híján fele beiratkozott olvasó, a nők és
férfiak aránya 52 : 48%. Hazai szemmel figyelemre méltó a korösszetétel. A
népesség egésze illetve a könyvtárhasználók aránya korcsoportok szerint: 18 év
alatt 23 : 20%, 18-29 év között 14 : 12%, 30-44 év között 22 : 25%, 45-54 év
között 13 : 10%, 55-65 év között 11 : 14%, 65 év fölött 17 : 19%. A fiatalabb
nemzedékek alulreprezentáltak az olvasók közt, míg a középnemzedék
létszámarány felett van jelen, hasonlóan a seniorokhoz. A lakosság 17%-át
kitevő spanyol ajkúak a könyvtári olvasók közt 14%-ot mutatnak. Iskolai
végzettség tekintetében érdekes, hogy az alacsonyabb végzettségűek könyvtári
részaránya meghaladja a lakosságit (nyolc általános alatt 8 : 15%, megkezdett
középiskola 21 : 23%, középiskolát végzett 22 : 33%, együtt 51 : 71%). A
megkezdett főiskolai tanulmányokat mutatóknál már alatta van (29 : 24%), s a
főiskolai illetve egyetemi végzettségűek pedig alig élnek a közkönyvtárral
(13 : 3%, 7 : 2%, együtt 20 : 5%). Ezzel szemben a jövedelmi színvonal nem
szórja ennyire a használói rétegeket, s a szegényebb háztartások valamelyest kevésbé
használják a közkönyvtárat, mint a tehetősebbek (például 30-50 ezres éves
jövedelem esetén 19 : 18%, 75-150 ezer dollár közt 25 : 26%, 150 ezer dollár
felett 30%).
- F: jan. 23. http://webjunction.org
(Néhány főbb adat: OCLC Abstract idei január 17-i számában)


Mit kezdenek a könyvtárak a blogokkal és az RSS-ekkel?
 
Stílusosan a http://www.blogwithoutalibrary.net/ blogon esik szó e kérdésről.
Az ötletek és tapasztalatok mellett a témával foglalkozó bibliográfia és
könyvtártípusonkénti linktár is segít a tájékozódásban.
 

De mi is az az RSS?
 
Angolul két definíció létezik: Rich Site Summary vagy Real Simple Syndication.
A lényeg, hogy XML szabványú szolgáltatás website-on megjelent aktuális hírek
vagy cikkek továbbítására (cím, szerző, kategória, rövid tartalom és link). Az
RSS értesítőket logóval vagy RSS linkkel szokták jelölni azok a website-ok,
melyek ilyen szolgáltatást kínálnak. Az RSS használatának előnye a
hírlevelekkel szemben, hogy nem igényel feliratkozást, nem kell megadni az e-
mail címet és semmilyen személyes adatot. Ráadásul folyamatos frissítést tesz
lehetővé, a felhasználó saját munkaasztalán (desktopon) olvashatja az aktuális
híreket RSS olvasó programja segítéségével. Az RSS értesítőket csak a
megfelelő szoftverrel lehet elolvasni. Léteznek ingyenes és fizetős
változatok, továbbá böngésző alapúak, de van Outlook plug-in is.
- F: http://www.damjanovich.hu/page.html/rssfaq/ , További
információ pl.: http://rss.lap.hu/
 

Könyvtári statisztika a KI oldalán -- internet a megyékben
 
'A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály arra vállalkozik, hogy ...
rendszeresen bemutat statisztikai adatokat, érdekességeket, közgondolkodásunk
befolyásolására, általános szakmai ismereteink bővítésére. Pillanatnyilag nem
kívánunk ettől többet tenni, talán ez sem kevés. Nem foglalunk állást, nem
minősítünk, hanem adatokat közlünk, pontosan bemutatva, hogy az adatok miről
szólnak és miként értelmezhetők. Úgy gondoljuk, hogy az érdekességek
felvillantására szükség van. Akit pedig további részletek érdekelnek, akiben a
bemutatott táblák gondolatokat ébresztenek, azok keressenek, kereshetnek
bennünket. -- Fehér Miklós, Somogyi József'
- F: http://www.ki.oszk.hu/statisztika
-- A felmérések sorrendje az oldalon időrendileg fordított: a frissebbek
előbb, ami kedvez a befogadónak. A legfrissebb feltett statisztika: 'Internet
a könyvtárakban. A 2004. novemberi országos felmérés dokumentumai'. A nyers
adatok mellett összefoglaló is olvasható. Ebből idézve: 'A 3648
adatszolgáltatóból összesen 1156 helyen (31,7 %) biztosan van internet. A 3648
adatszolgáltatóból összesen 1809 helyen biztosan nincs internet (49,6 %). A
3648 adatszolgáltatótól erre a kérdésre összesen 683 helyről nem kaptunk
adatot. Ez az adatszolgáltatók 18,7 %-a.' Kár, hogy az anyagban nincs
befogadást segítő diagram, illetve eredményességi mutató. Az összesítő
táblázatot Excelbe kimásolva, a megyéket rangsorba állítva megállapítható:
Budapest, Pest, Jász--Nagykun--Szolnok és Békés megyékben több az olyan
szolgáltatóhely, ahol van internet. (Csongrád, Fejér és Heves nem adott
meg 'internettel nem rendelkező' adatot.) Hasznos lenne, ha a felmérés
költséghatékonysági mutatót is adna, rámutatna, hogy egy internetes pont
megvalósítása mennyibe kerül az egyes megyékben. (MG)
-- A KIT örömmel vár és tesz közzé rövid összefoglalókat hasonló friss
felmérésekről.

 
A Pro Bibliotéka Emlékérem díjazottai, és további kitüntetettek
 
Művészeti és kultúratámogatói elismeréseket adományozott a nemzeti kulturális
örökség minisztere a magyar kultúra napja alkalmából; a kitüntetéseket az
Iparművészeti Múzeumban adta át Hiller István. A kulturális miniszter
Bibliotéka Emlékérem-díjat adományozott dr. Büky Bélánénak, a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtára osztályvezetőjének, az állományelemzés, a
használatelemzés, valamint a folyóirat-feldolgozás területén elért elméleti és
gyakorlati eredményeiért; Czinkné Bükkösdi Valériának, a kaposvári Megyei és
Városi Könyvtár osztályvezetőjének, a könyvtár informatikai fejlesztésében
elért eredményeiért, és a szakirodalmi bibliográfia területén végzett kiváló
munkájáért; Haraszti Pálnénak, az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetőjének,
az Országgyűlési Könyvtár képviselői tájékoztató szolgálatának létrehozásában
és működtetésében végzett kiemelkedő szakmai eredményeiért; Háry Péternének, a
kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár szolgáltatási egység vezetőjének, a
könyvtár gyűjteményszervezési és feldolgozási munkájában végzett kiemelkedő
eredményeiért; Kovács Emilnek, a devecseri Városi Könyvtár címzetes
igazgatójának, a Városi Könyvtár vezetőjeként az intézmény fejlesztésében
elért szakmai eredményeiért; Lakatos Andrásnak, az Országos Széchényi Könyvtár
tudományos kutatójának, a gyűjteményszervezés területén, valamint tájékoztató
könyvtárosként végzett kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájáért; dr.
Müller Róbertnénak, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár igazgatójának, a
Városi Könyvtárban végzett kiemelkedő szakmai és eredményes vezetői
munkájáért; Sipos Mártának, az Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezető-
helyettesének, a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszerének
kialakításában és a könyvtári informatikai fejlesztésben végzett kiváló
eredményeiért; Szentesi Jánosnénak, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár osztályvezetőjének, a megyei könyvtárban és a megye könyvtár ügyéért
végzett két évtizedes magas színvonalú szakmai munkájáért; Tőzsér Istvánnénak,
az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár osztályvezetőjének, a Megyei és
Városi Könyvtárban végzett kiemelkedő módszertani és oktatási tevékenységéért.
Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Szirtes Katalin és Koppány Endréné 'A
könyvet házhoz' program megvalósításában végzett önfeláldozó munkájáért. A
kulturális miniszter 'A Kultúra Pártfogója' címet adományozza Gulyás Györgyné
Mátyás Évának, aki férje, Gulyás György, a Békés-Tarhosi énekiskola, a
Debreceni Kodály Kórus, a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny alapítója,
zeneművészeti főiskolai tanár-karnagya volt, és teljes hagyatékát a Debreceni
Egyetem könyvtárának, ingatlanját pedig az egyetemnek ajándékozta. 
- F: jan. 21.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/kituntetesek20050121.html?h=1
 

Könyvtárépítés-történelem, Szeged
 
Körülbelül nyolc évig szolgáltatott szenzációs híreket a médiának a Szegedi
Tudományegyetem tanulmányi és információs központja. A kilencvenes években az
volt a fő kérdés, hogy egyáltalán lesz vagy nem lesz. Villámgyorsan nőtt az
egyetemisták száma, akkoriban vált nyilvánvalóvá, hogy az oktatók már
képtelenek megkülönböztetni a hallgatókat. ... Már nem szokás csendben lenni,
prüttyögnek az SMS-t fogadó mobiltelefonok, angol, arab mondatok röpködnek a
jó akusztikájú termekben. Bejött a hipermodern új házba a tanszéki könyvtárak
anyaga, velük jöttek a tanszéki könyvtárosok. Ahonnan érkeztek, az egy igazi,
álmatag szocializmusbeli világ volt, kevés munkával, sok trécseléssel, télen
melegben, nyáron hűvösön. Az olvasótermeket a főbb tudománycsoportok szerint
osztották fel az épület szintjein. Kicsit olyan fílingje van az egésznek,
mintha a Tesco áruházban járna az ember. Minden egy helyen van, és mégis
minden külön: a régi folyóirat-olvasó szellemi mindenevőknek való
univerzalitása elveszett a költözésnél. Egyetlen dolog maradt a régi: az
egymás mellé rakott könyvhegyek semmivel össze nem téveszthető, komoly, ódon
illata.
- F: jan. 24., http://www.nol.hu/cikk/349323/
 
 
Bajban a szegedi net-kávézók
 
Hatalmas konkurenciát jelenhet az új egyetemi könyvtár a szegedi
internetszalonoknak, hiszen az Ady téren hatszáz forintért egy éven keresztül
gyakorlatilag bárki ingyen használhatja az ottani számítógépeket. A
netkávézókban még nem érzékelik a forgalomcsökkenést.
- F: jan. 21., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=122276


Riválisa-e a New-York-i Barnes & Noble szuperáruház az egyetemi
könyvtáraknak?
 
A hat évvel ezelőtt írt tanulmány témája aktuálisabb, mint valaha. A Brooklyn
College (City University of New York) professzora és tájékoztató könyvtáros
azt vizsgálta, hogy a Barnes & Noble hatalmas könyváruházait miért használják
olyan sokan könyvtárként (és ahelyett). Az áruház elsősorban a diákokat és a
diplomásokat célozza meg, és egyre jobban terjeszkedik. Vajon ezekben a
könyváruházakban a diákok szakirodalmat is gyűjtenek, és ha igen, miért nem a
főiskola könyvtárát használják erre a célra? Vajon véglegesen a
könyváruházra 'cserélték' a diákok a könyvtárat? A kérdőíves vizsgálatból a
könyvtárakkal szemben több kifogás is felmerült: atmoszférája, világítása, a
könyvanyag frissessége, az áttekinthető elrendezés tekintetében. Azt sokan
elismerték, hogy 'komolyabb irodalomkutatást' a könyvtárban végeznek. (A
felmérés eredményét bemutató írás alcímei is sokatmondóak: A könyvtártól
frusztrálva, A hozzáférés hiánya, Nem esztétikus könyvtárak, Jobb mint a
könyvtár?) Nyilvánvaló, hogy sok javítanivaló akad még a felsőoktatási
könyvtárakban: barátságosabbá kell tenni a légkört, a könyvgyarapítás sem
hanyagolható el az elektronikus források beszerzése miatt stb., de ami a
legfontosabb teendő: vissza kell csalogatni olvasóinkat a könyvtárba.
- F: Feinberg: B&N : The new college library? In: Libr.J. 1998/2. 49-51.p.
Referálva: Könyvtári Figyelő, 2004/4. ref.: Murányi L.


Privatizáció -- termelékenységnövekedés...
 
Az ipari vállalkozások privatizálását tekintve 20-36% a
termelékenységnövekedés Romániában. Magyarországon 14-31%. Külföldi befektetők
esetén nagyobb anövekmény: 37-50%. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
preprivatizáció során is növekszik a termelékenység -- írja egy MEK-be frissen
bekerült tanulmány.
- F: Does privatization raise productivity? : Evidence from comprehensive
panel data on manufacturing firms in Hungary, Russia and Romania. MTA
Közgazdaságtud
I. https://www.mek.oszk.hu/02200/02280/02280.pdf
-- Egy közelmúltbeli hazai megyei könyvtári felmérés szerint a könyvtáron
kívüli szolgáltatók azért kerülik a szolgáltatások kihelyezését, mert -- noha
több esetben látják a minőségibb munkavégzés lehetőségét -- úgy vélik, hogy
nincs anyagi lehetőségük rá. Emellett az is gyakori, hogy jobban megbíznak a
belső munkatársakban, és szeretik kontroll alatt tartani a munkafolyamatokat.
(MG)
 

GDP-növekedés: a diploma kevés

Ahhoz, hogy egy ország termelékenysége javuljon, nem elég elméletben
felkészíteni a diákokat. Tudástesztekkel mérhetővé vált, hogy a már
megszerzett, és gyakorlatban hasznosuló tudás hozzájárul a GDP növekedéséhez.
Az iskolai végzettség nem, a megszerzett tudás gyakorlatban történő
hasznosítása azonban javítja egy ország teljesítményét -- állítja egy az
Economistben publikált tanulmány és a Világgazdaság által megkérdezett
szakértő is. Kanadai kutatók az OECD-országokban vizsgálták meg, hogy milyen
kapcsolat van a készségek és a gazdasági fejlődés között. Ha a diplomások
száma egyre nő az országon belül, az nem elegendő a GDP növekedéséhez --
hangsúlyozzák az elemzés készítői, Serge Coulombe és kutatótársai.
- F: jan. 25., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-01-25&d=2005-01-25&c=17&fr=hk


Informatika a közszférában
 
Több mint 13 ezer informatikust foglalkoztatnak a hazai közintézmények, de a
szervezetek kétharmadánál egy szakember sincs. A fejlesztéseket a szűkös
források mellett a tervezés hiánya is hátráltatja. A mintegy 16 ezer hazai
közintézmény csupán alig több mint harmadánál, mintegy 5600 szervezetnél
található belső IT-csapat, vagy áll alkalmazásban legalább egy informatikáért
felelős személy. A fejlesztések legfőbb akadályát egyértelműen a szűkös
gazdasági, anyagi lehetőségek jelentik - állítják a kutatásban megkérdezett
döntéshozók. Emellett az intézmények 14-18 százalékánál a szakemberek hiánya,
a központi költségvetési intézmények esetében pedig a szervezeti nagyságból
adódó rugalmatlanság is jelentősen hátráltatja a beruházásokat. Az említett
korlátozó tényezők mellett a fejlesztések elé mindenképpen jelentős akadályt
gördíthet az IT-tervezés hiánya. Írásos, részletesen kidolgozott informatikai
stratégiája még a központi költségvetési szegmensben is csupán az intézmények
46 százalékának van, a többi szegmensben ez az arány még a 15 százalékot sem
éri el. Mindezen tényezők mellett a beruházásokhoz a költségvetési intézmények
csak mintegy ötödénél, s az e szempontból élen járó központi költségvetési
szegmensben is csak az intézmények egyharmadánál kapcsolódnak megtérülési
számítások.
- F: jan. 18., http://www.ictreport.hu/cikk.php?c=37


E-kormányzat osztrák módra

Az osztrák kancellária-hivatal költségére 200 településen 500 terminált
állítanak fel a kormányzati információk ingyenes elérése végett. A
páncélkeménységű törésmentes monitorok használói például a www.help.gv.at
internetes oldalon tájékozódhatnak a kormányzati fejleményekről.
- F: jan. 21. http://www.digitale-chancen.de/


Újraszabályozták a kormányzati webtevékenységet -- könyvtári tanulságok
 
A Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság 2003 decemberében
készítette el az államigazgatási szervek internetes tevékenységére és tartalmi-
formai követelményeire vonatkozó ajánlását. Egy év elteltével a bizottság
felfrissítette az ajánlást, amelybe több mint egy tucat új elem került be.
Pl.: egységesülő formátum, információelérés néhány kattintással, 'tilos a
jogszabályokkal ellentétes vagy elavult információk megjelenítése, a halott
linkek szerepeltetése, a gyors letöltést akadályozó, indokolatlan, nagy méretű
html-oldalak fenntartása', munkakörben rögzített webmesterség, egységes
doménnevek, mobilkommunikáció bevonása stb. A nyilvánosság ügyében: 'Az
oldalaknak részletes leírást kell adniuk a 200 ezer forintot meghaladó
támogatásokról és az 5 millió forintot meghaladó értékű szerződésekről...' A
megfelelő szintű webes kommunikációt folytató oldalak tanúsítványt kapnak.
- F: jan. 24., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/kietb20050118.html?h=1
 

Elindult a www.baratsagosinternet.hu
 
Magyarország uniós csatlakozásával megnyílt a lehetőség, hogy a hazai civil
szervezetek a korábbinál aktívabban kapcsolódjanak be az Európai Unió
biztonságosabb internethasználatot, illetve az internettel kapcsolatos
objektív tájékoztatást célzó Safer Internet programjába. A
www.baratsagosinternet.hu bemutatóján azt is jelezték a szervezők, hogy e
három célcsoportot szeretnék megszólítani testre szabott tartalmakkal,
letölthető ajánlásokkal, hazai és nemzetközi példákon alapuló jó tanácsokkal,
a diákok, szüleik és pedagógusaik számára kidolgozott információs,
felvilágosító anyagokkal, oktatási segédletekkel és elektronikus
tananyagokkal. A kampányhoz kapcsolódó nyomtatott tájékoztatók mintapéldányai
december legvégén 3400 általános iskolába jutottak el.
- F: jan. 21.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-01-21&d=2005-01-21&r=&c=108
 

Kampány indul a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére 
 
Évről évre több hulladékot gyűjtünk szelektíven, a szakminiszter szerint a
fejenkénti mennyiség három éven belül meghaladhatja az unió átlagát. Egy
közhasznú társaság hamarosan tájékoztató programot indít, melynek összköltsége
százmillió forint. A szelektív gyűjtés fellendítésére a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium közreműködésével az Öko-Pannon Kht. hét országos
önkormányzati szövetséggel együttműködési megállapodást írt alá. Ennek alapján
a koordináló szervezet vállal egy olyan százmillió forintos tájékoztatási
programot, amelynek keretében lakossági tudatformálási és oktatási
tevékenységet végez. 
- F: jan. 21., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/szelektiv20050120.html?h=1
-- A könyvtárak -- a marketingfelfogás szerint -- folyamatosan figyelik
környezetüket piaci rések után kutatva. Így nagy eséllyel veszik észre és
tudnak időben kapcsolódni az információterjesztést, tudásgenerálást szolgáló
projektekbe. Egyik ilyen lehet -- a példának okáért -- a környezetvédelem.
Könyvtári piacfigyelés nélkül biztosan a nagyobb tőkeerejű szakmai és kevésbé
szakmai vállalkozások részesülnek a megbízásokban. (MG)

 
Az internetezés jövője Európában

Több mint 70 millió európai háztartás rendelkezik majd szélessávú internet-
hozzáféréssel az évtized végére egy becslés szerint. A teljes lakosságnak a 72
millió bekábelezett (és besugárzott) otthon hozzávetőleg 41 százalékát fedi
majd le, tehát ami elsőre soknak tűnik (és az is), az ebből a szemszögből még
további bővülési lehetőségeket tartogat. Ha valóra válik a Forrester Research
szerdai "jövendölése", akkor 2010-re az internetezők 67 százaléka, azaz
kétharmada csatlakozik majd szélessávon a Világhálóhoz, azaz három európai
webezőből kettőnek lehetősége lesz minden további gond nélkül igénybe venni a
nagy sávszélességet igénylő szolgáltatásokat.
- F: jan. 21., http://ma.hu/page/cikk/ac/0/110887/1


A neten keresők kétharmada bedől a reklámoknak

A Google-t, az Ask Jeeveset, a Yahoot vagy más webes keresőket használók 62
százaléka nem tudja megkülönböztetni a valódi találatokat a fizetett
hirdetésektől, derül ki az amerikai Pew Internet and American Life Project
frissen közzétett felméréséből. Ráadásul a neten kutakodók 68 százaléka
elfogulatlan, hiteles forrásként tartja számon a webes keresőket, amelyeknek
pedig szinte mindegyike felvonultat úgynevezett szponzorált találatokat. A Pew
jelentése szerint ez kifejezetten ironikus, hiszen "a felhasználók csaknem
fele állítja: nem használná tovább a netes keresőket, ha azt gondolná róluk,
hogy nem tájékoztatnak világosan a fizetett találatok megjelenítésének
módjáról". A Pew felmérése szerint egyébként a megkérdezettek havonta
átlagosan 43 percet töltenek webes kereséssel, és ebbe az időbe 34 különböző
keresés fér bele. A férfiak 40 százaléka, a nők 27 százaléka keres naponta, és
az összes kereső negyede próbált már saját magára találni az interneten.
- F: jan. 25., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2005.01.25.&209157


Kábel helyett digitális telefonon keresztül fogunk internetezni
 
A Forrester Research felmérése szerint 2010-re az európai szélessávú
internetfelhasználók döntő többsége digitális telefonvonalon keresztül
kapcsolódik majd a világhálóra, míg a kábelszolgáltatók részesedése 15%-ra
esik vissza.
- F: jan. 25., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/43982/


Internetes telefonszolgáltatás beindítására készül a Google
 
A brit The Times értesülése szerint a Google online tartalomszolgáltató VOIP
internetes telefonszolgáltatással tervezi bővíteni profilját a közeljövőben.
- F: jan. 25., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/44018/


Fogyatékkal élők -- akadályverseny
 
Lejárt a törvényben szabott határidő, s az ország legtöbb közintézménye még
mindig nem közelíthető meg akadálymentesen a fogyatékkal élők számára. A tárca
tervez, az érdekvédelmi szervek perelnek. A kormány hamarosan felállítja, s
útjára indítja az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, amelynek többek között a
fogyatékossággal élők elleni diszkrimináció leküzdése lesz a feladata. Erre
Göncz Kinga miniszter asszony szerint a hivatal hatósági jogköröket is kap. A
közhiedelemmel ellentétben nem elsősorban pénz és hatósági fellépés kérdése az
akadálymentesítés -- vallja az esélyegyenlőségi tárca vezetője. Szerinte
először a fejekben van szükség akadálymentesítésre. Arra, hogy
fogyatékossággal élők korábbi évtizedekben láthatatlan, majd az elmúlt tizenöt
évben ismét láthatóvá vált tömegei helyet kapjanak a társadalomban. Arra, hogy
az akadálymentes megközelíthetőség ne külön feladat, hanem alapkövetelmény
legyen egy új épület megépítésénél.
- F: jan. 20., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=92707&id=13


Romániában megemelték a közalkalmazottak bérét
 
A román kormány rendeletet fogadott el a szerződéses állami alkalmazottak
bérének 18–25%-os emeléséről. Ebbe a foglalkoztatási kategóriába tartoznak a
tanácsosi, előadói és szakértői állások az olyan közintézmények keretében,
mint a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság, az elnöki hivatal, a
parlament, a minisztériumok, a versenyhivatal, a számvevőszék, az Országos
Audiovizuális Tanács, valamint a szociális munkások, könyvtárosok, edzők,
muzeológusok, mérnökök, zenészek, főszerkesztők és előadóművészek.
- F: jan. 24., http://belpol.transindex.ro/?hir=7262::::: KISSZÍNES :::::
 


Megjelent a Google ingyenes fotókezelő programjának új verziója
 
Megjelent a Google vezető internetes böngésző képfájlokat kezelő programjának
új verziója, a Picasa 2.
- F: jan. 19., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/43900/
 
 
Filmekkel bővít a Napster
 
A zenék letöltésére specializálódott Napster bejelentette, hogy bővíti
választékát, és előfizetői hamarosan filmeket és videójátékokat is
letölthetnek oldalaikról. A Napster vezetője, Chris Gorog szerint cége
hamarosan kibővíti online zenei szolgáltatási modelljét, így előfizetői
számára elérhetővé válnak majd mozifilmek, tévéműsorok és egyéb videótartalmak
is a weben keresztül.
- F: jan. 24. http://www.fn.hu/cikk.php?cid=92834&id=6
 
 
Babits helyett Helischer
 
Három városi intézmény kapott új nevet az esztergomi képviselő-testület
döntése nyomán. A város első közkönyvtárát megalapító Helischer József nevét
eddig egy Prímás-szigeti utcácska őrizte. Most a városi könyvtár veszi fel az
1779-ben született árvaszéki elnök, tanácsos nevét, aki 1844-ben bekövetkezett
halálakor egy háromezer kötetes könyvtárat, térkép- és kézirat-gyűjteményt,
valamint a gyarapításához szükséges háromezer forintot hagyott Esztergomra.
- F: http://www.egominfo.hu/f_egy_irmutat.phtml?sn=1104933925&ir=2444
 

Európai olvasók - spanyol keresés
 
A spanyol Fundación Universitaria La Salle olvasáskultúrát népszerűsítő
Kultúra 2000-es pályázatához keres társszervezőket és partnereket a következő
témákban: könyvek, tánc, kiállítások, nyelvek, könyvtárak, irodalom,
multimédia, zene, festészet, olvasás, kulturális események, fotó,
audiovizuális művészetek.
(KultúrPont) Bővebb információ: Fundación Universitaria La Salle; 10 c/ La
Salle, 28023 Madrid, Spain   - María José González Santos 
mjgonzalez@eulasalle.com http://www.eulasalle.com
 

Főzőcske Misztótfalusi szakácskönyvéből
 
Az igazi ínyenceknek ajánljuk az első magyar nyelven nyomtatott szakácskönyv
izgalmas receptjeit. A 'Szakáts mesterségnek könyvetskéjét' 1698-ban
Kolozsvárott adta ki Misztótfalusi Kis Miklós. Az eredetiben fennmaradt
régiség a Szegedi Tudományegyetem könyvtárában található, ahol féltve őrzik a
kulináris kincset.
- F: jan. 20., http://www.blikk.hu/Archivum_cikk.php?cikk=18281
 

Tűz a törökszentmiklósi városi könyvtárban 
 
Tűz volt a törökszentmiklósi városi könyvtár padlásterében. Az épület
tetőszerkezetét javították délelőtt, amikor a szomszédos gyógyszertárban azt
vették észre, hogy füst van, ég a padlás. Mire a tűzoltók a helyszínre értek a
dolgozók 8-10 poroltóval már eloltották a tüzet. A szakemberek szerint ha a
padlástérben lévő papírdobozokig elérnek a lángok, akkor az egész épület
veszélybe került volna.
- F: jan. 19.,
http://hirtv.hu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=38022
 

Lánczi Ágnes, a Gordiusz műhely vezetője; interjú
 
A Petőfi rádió tudományos ismeretterjesztő rovatának, a Gordiusz-műhelynek a
vezetője felnőtt fejjel tanulta meg a rádiózást. Húsz éven át könyvtáros volt.
Ma is úgy érzi, egy fantasztikus szakmát hagyott ott egy fantasztikus
hivatásért. A könyvtárosnak -- magyarázza -- minden tudományra rálátása van,
hisz a társadalomtudósnak és a természettudósnak egyaránt szüksége van
könyvre, információra. Igaz, hogy a technika segítségével ma gyorsabban
megkapja az ember az információt, de a könyvről - Lánczi Ágnes meggyőződése -
sose fogunk lemondani. Ha a világ bármelyik könyvtárában járunk, legyen az a
legmodernebb, akkor is ugyanazt a jellegzetes illatot érezzük. A 'papírszag'
egyetemes.
- F: jan. 20., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=122597::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 
 

Találjuk ki Magyarországot!
 
Hankiss Elemér korábban sokak figyelmét felkeltő kezdeményezése immár látható
és olvasható eredményt hozott. A www.talaljuk-ki.hu honlapon gazdag
olvasnivaló, vitaanyag érhető el. Elsősorban személyes vélemények jelennek
meg. A szájt kialakuló diskurzusok és hozzászólások számára is teret nyit.
- F: (jan. 21.) www.talaljuk-ki.hu
 

Márka- és logótár
 
Melyik hegycsúcsot ábrázolja a Paramount Pictures logója? Szirén vagy hableány
látható a Starbucks emblémájában? Miért Tux a neve a Linux pingvinjének és
mennyi jogdíj folyik be használatából? Többek között ezeket is megtudhatja a
hvg.hu Média rovatának most induló új sorozatából, melyben közismert
márkanevek és logók eredetét próbálják bemutatni.
- F: jan. 20., http://hvg.hu/markatar/20050122starbucks.aspx?s=2005124nl
 

Megújult a Gyalogló Katalógus szolgáltatása

Új arculattal és kibővített funkciókkal jelenik meg a Gyalogló Network
népszerű szolgáltatása, a Gyalogló Katalógus, ami a legrégebben működő hazai
település-adatbázis. A Gyaloglo.hu emellett a network egyéb szolgáltatásait
keretbe foglaló portáloldal szerepét is betölti. A www.gyaloglo.hu címen több
mint 7 éve elérhető szolgáltatás Magyarország településeinek adatait, az adott
helységgel kapcsolatos linkeket tartalmazó gyűjtemény. Az oldal -- nevéhez
hűen -- segítséget nyújt az országban túrázó, kiránduló netezők számára, de
kibővített szolgáltatásainak megfelelően bárki számára hasznos információkat
nyújt, aki Magyarország településeire kíváncsi.
- F: jan. 19., http://www.btl.hu/


Könyvtári szolgáltatás az elmúlt félév rádióműsoraiból
 
Akár 2004 júliusában elhangzott rádióadásokat is kínálhatunk olvasóinknak a
http://www.radio.hu/index.php?rovat_id=1011 oldalról kiindulva. Real audio
formátumban egyórás fájlonként letölthető anyagokban hallgatható vissza a
Kossuth (Keleti URH is), Petőfi, Bartók és a Radio Budapest hanganyaga. A
letöltött anyag meghallgatható, vágható és elvileg tárolható is. (MG)
 

Hasznos tippek 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba felvételizőknek
 
Január 28-án, pénteken egyes hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok központi
írásbeli felvételi vizsgáival megkezdődik a középiskolai felvételik sorozata.
A HVG mellékletében tájékozódhat a határidőkről, az iskolákról és a korábbi
eredményekről, illetve 2001 és 2004 közötti évek összes írásbeli feladatsorát
is letöltheti.
- F: jan. 25., http://hvg.hu/itthon/20050124felveteli68.aspx?IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (könyvtárigazgató, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf