K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/3., jan. 19.)


     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Ön szerint mit tesznek a HR-esek az Ön könyvtárában?
- Mekkora lehet demokráciaindexünk (pl. a könyvtárügyben)?
- Tolvajok és rongálók -- körkép nagyobb közkönyvtárakról
- Bloggerek Magyarországon
- Blog -- szervezeti célokra
- Új, kisméretű Google hardvereszköz belső hálózati kereséshez
- Meddig ésszerű még könyvtáraknak zenekölcsönzéssel foglalkoznia?
- Ráfizethetnek a lassú közszolgáltatók
- Tényleg a könyvek mennyisége számít?
- Könyvtárak gombnyomásra   
- Sikerlista a Napi Gazdaságnál is

KISSZÍNES
- Az egyetlen hivatalos nyelv Luxemburgban: a többnyelvűség
- Új számítógépeket kaptak a tatai kistérségi könyvtárak
- Litván könyvkiadó partnert keres
- Könyvgyűjtés után koncert -- könyvtár a Selye Egyetemnek?
- Hangos toll-számítógép gyerekeknek
- Kétmillió új internetező 2006-ig
- Drága Internet!
- Digitális kor, versenyképes magyarság -- ideák az eMagyarország 2005 fórumon
- Sírás pénz után
- Diplomás egerek a tel-aviv-i egyetemen

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Házépítők Kalauza Online -- új portál (szép szaktájékoztatói feladat)
- Megújult az Uno.hu
- Sajtótörténeti kuriózum -- 48 éves a FülesE lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.*********  HIRDETÉS  *********  HIRDETÉS  ***********
 
Ismét SGML/XML tanfolyam a Neumann-házban
 
A nyomtatott dokumentumállomány megőrzése a könyvtárak alapfeladatainak
egyike. Ma már korszerű eszközök állnak rendelkezésünkre, ha digitalizálási
projekt keretében szeretnénk megőrizni a nyomtatott gyűjtemény egy részét, ám
nagyon fontos, hogy a digitalizált anyagot milyen "időtálló" formátumban
tároljuk. Az SGML/XML nyelvek lehetőséget biztosítanak korszerű
szövegtárolásra: biztonságos, könnyen kezelhető és újra feldolgozható szöveges
fájlokat állíthatunk elő segítségükkel.
A 2005 február 16-án induló akkreditált tanfolyam fő célja, hogy megismertesse
a könyvtári informatikusokat/informatikus könyvtárosokat és a szövegek
számítógépes feldolgozását végző szakembereket az SGML/XML szemléletmóddal:
olyan szabványos jelölőrendszer alkalmazásával, amely az elektronikus
környezetben való több szempontú és célú szöveghozzáférést biztosítja. A
tanfolyam és a hozzá készült tankönyv külön kitér a kódolás alapjául szolgáló
DTD-k értelmezésére és készítésére, majd ezekre építve betekint a stíluslapok -
 CSS, XSL(T) - világába, végül az említett technológián alapuló
szoftvercsomagokat is ismerteti.
A tanfolyam 120 órás, 6-8 fővel indul -- a Neumann-ház oktatója maximum 8 fő
befogadására képes --, ára: 134.500 Ft,- További információ: tel.: 212-
9220/220, vagy biro.szabolcs@neumann-haz.hu .
 
******************************************************
 

Ön szerint mit tesznek a HR-esek az Ön könyvtárában?
 
A hatékonyan és jól dolgozó HR-esek kevesebb munkatársat szolgálnak ki, a
kevésbé hatékonyak többet. A HR stratégiai szerepe Magyarországon még mindig
inkább csak a szakkönyvek lapjain létezik. A fejlett ipari országokban egy
emberi erőforrás szakember átlagosan 85-120 munkatársat szolgál ki, míg
Magyarországon 100-at, 130-at - derült ki a Mercer humán erőforrás tanácsadó
cég 40 országot felölelő felméréséből. A HR területen tehát a hatékonyság a
megszokottól eltérően működik: nem attól jó a HR osztály, ha minél több embert
szolgál ki egy munkatársa. Ezt támasztja alá a legfrissebb Figyelő-Hewitt
Legjobb munkahely felmérés is: a magyar TOP 10 vállalatnál a kiszolgáltak
száma 80 alatt marad, de olyan magyar céget sem nehéz találni, ahol ennél
sokkal több, 300 alkalmazott jut egyetlen HR munkatársra.
- F: jan. 12., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=92377&id=25
 

Mekkora lehet demokráciaindexünk (pl. a könyvtárügyben)?
 
-- Komolyan gondolja, hogy a demokrácia mérhető dolog? Válasz: Tatu Vanhanen
demokráciakutató-politológus: -- Elsősorban azzal mérem, hogy a választásokon
mekkora a kisebb -- pontosabban a nem győztes -- pártokra eső szavazatok
aránya, illetve, hogy a lakosság hány százaléka járult az urnákhoz. E kettő
szorzata adja az úgynevezett demokráciaindexet. Nem mondom, hogy ez tökéletes
mérce, de nehéz lenne alkalmasabbat alkotni, olyat, amelyre a világ minden
országában találnánk is adatokat. A dolog itt nem ér véget. Ha az
intellektuális és gazdasági erőforrások szélesebb körben oszlanak meg a
társadalomban, növekszik a demokrácia, ellenkező esetben visszafejlődik:
vagyis az erőforrásoknak és a demokrácia fokának hosszabb távon egyensúlyban
kell lenniük. Azt pedig, hogy az erőforrások miként oszlanak meg a
társadalomban, négy viszonyszámmal mérem: azzal, hogy a felnőttek hány
százaléka tud olvasni, hogy hány egyetemi hallgató jut 100 ezer lakosra, hogy
a mezőgazdasági területek mekkora része van családi
gazdaságok kezében, illetve, hogy mennyire decentralizált a nem mezőgazdasági
szektor. Ezek a tényezők a világ általam vizsgált 170 országában a
demokratizálódás szintjét kétharmadrészt megmagyarázzák.
- F: 'A faji különbségek mérése nem rasszizmus' Interjú Tatu Vanhanennel. HVG,
2005. január 12.
-- Gondolatok a párhuzam-vonáshoz: hány fő pozícionál ténylegesen a
költségvetésből fenntartott könyvtárak pénzügyei felett, illetve határozza meg
a szakmai irányvonalakat? (Formálisan és informálisan egyaránt.) A szakmában
mennyire nyilvános a szakmai döntéshozók döntés-előkészítése? Szakmailag
mennyire 'színes' e csoport? Mekkora a szakmai közösség olvasottsága,
szakismeret-felszívó képessége, gyakorlatban is használható ismereteket nyújtó
továbbképzésben való részvétele, mennyire kiterjedtek és heterogének a
szakmai 'civil' kapcsolatok? (MG)


Tolvajok és rongálók -- körkép nagyobb közkönyvtárakról
 
Évente sok százezer forintos kárt okoznak a könyvrongálók és tolvajok a megyei
bibliotékák többségében; az elkövetők rendszerint saját célra  csonkítják meg
a kiadványokat, de előfordulnak megrendelésre dolgozó profi tolvajok is. A
legtöbb könyvtár biztonsági intézkedések bevezetésével igyekszik meggátolni a
lopásokat, az olvasótermeket kamerák figyelik, a kijáratnál 'mágneskapu'
jelez, ha a könyvet védő vonalkódot érzékeli, ennek ellenére
előfordulnak 'trükkös' esetek. A tapasztalatok szerint a leggyakoribb az,
amikor a szövegrészeket, illusztrációkat zsilettpengével távolítják el, vagy
egyszerűen kitépnek oldalakat. Az OSZK-ban a szándékos rongálások értéke eléri
a 2-3 millió forintot -- mondta Tóth Ferenc, az intézmény olvasó és
tájékoztatási szolgálatának vezetője. 'Könyvet lopni nem tudnak az olvasók,
mert minden könyv elektromos jelzőszállal van ellátva, így a kijáratnál jelez
egy berendezés, de éves szinten hat-tíz próbálkozás történik' -- tette hozzá.
- F: jan. 17.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-01-17&d=2005-01-17&r=&c=102
 

Bloggerek Magyarországon
 
(Blogger = interneten elérhető naplót -- blogot -- készítő személy) 'Hetekkel
ezelőtt írtam az ITTK Kutatási Jelentésében megjelent tanulmányról és
panaszkodtam, hogy az csak a kiadvány előfizetői számára elérhető. Holczer
Márton (ITTK) elküldte a tanulmányt, Bujdosó Bori (a szerző) pedig
engedélyezte, hogy közreadjam itt, az e-média blogon. Mindkettőjüknek ezúton
(is) köszönöm! 'A Magyarországon három-négy éve még csak egy szűk internetes
szubkultúrára jellemző weblog-írás, azaz blogolás az utóbbi egy-két évben
robbanásszerű terjedésnek indult az internetező fiatalok körében. Ez az
önkifejezési és kommunikációs forma kétségtelenül sok szempontból különbözik a
többi, társadalomkutatók által már évek óta vizsgált online kommunikációs
eszköztől, s mint ilyen, önálló vizsgálatot érdemel. Az alábbiakban bemutatott
kérdőíves és interjús módszert ötvöző kutatás célkitűzése az volt, hogy
megtegye az első lépést a magyar 'bloggertársadalom' szociológiai és
pszichológiai szempontú megismerése felé.''
- F: jan. 12.,
http://e-media.freeblog.hu/archives/2005_Jan_e-media.htm#399664
(itt található a nevezett tanulmány linkje is)
 

Blog -- szervezeti célokra
 
A blog számos üzleti alkalmazása lehet optimális pl.: marketing, média,
vállalati belső kapcsolatok, ügyfélkapcsolatok, partnerkommunikáció,
mindamellett, hogy személyes alkalmazása is hasznos a karrierépítésre,
promócióra, pl.: www.demszky.hu. A folyamatos blogfigyelés -- legalábbis
üzleti információszolgáltatók gyakorlata szerint -- információs készséggé
válik: a figyelő hamar tud reagálni az őt érintő hírekre. Sok botrány, pletyka
pattan ki ugyanis blogokból. Emellett a szervezet saját blogot is indíthat,
saját információkkal, esetleg saját honlapját kiadja blogolásra. A belső pr-
ben a cégen belüli hírlevelet helyettesítheti, olcsóbb ugyanis, mint az
intranetes oldal. A reklám viszont ellenkező hatást ér el a blogon,
tönkreteszi a hitelességet.
- F: Kulcsszó : jól használható üzleti kommunikációs célokra a weblog. In:
Kreatív 2004/10, p. 60-61; Vállalati blog -- profi toborzó, nov. 24.,
FigyelőNet,  http://www.fn.hu/cikk.php?id=25&cid=90277
-- A blog, mint az internet többi alkalmazása, olyan (szakma)kultúrákban
terjed inkább, mely bizonytalanságtűrő, és alacsony a hatalmi távolsági index.
Feltehetően ezzel magyarázható, hogy az első hazai könyvtári blogok – és
egyáltalán internetes kommunikációs kezdeményezések -- a hivatalos
(bizonytalanságkerülő, nagy hatalmi távolsággal bíró) szervezetektől távolról,
civil kezdeményezésként indulnak, és meglehetősen hosszú ideig kerülik a
hivatalos alkalmazást. Évek múltán azonban a szerveztek is lassan ráéreznek a
bennük rejlő lehetőségekre. Csak ki kell várni. (MG)
 

Új, kisméretű Google hardvereszköz belső hálózati kereséshez
 
A Google piacra dobta a kis- és közepes méretű vállalatok belső hálózatain
való kereséshez kifejlesztett új hardvereszközét, a 'Google Mini-t'.
- F: jan. 15., http://hirek.prim.hu/cikk/43833/
-- Pillanatokon belül Google könyvtári katalógusszoftver?...
 

Meddig ésszerű még könyvtáraknak zenekölcsönzéssel foglalkoznia?
 
Felülmúlta a letöltések száma a kislemezeladásokét Nagy-Britanniában. A brit
lemezkiadókat tömörítő BPI adatai szerint a szigetországban december utolsó
hetében 30 ezerrel több zeneszámot töltöttek le az internetről, mint ahányat
maxi CD formájában, az üzletekben vásároltak.
- F: jan. 16., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/43836/
-- Nem lesz meglepő, ha rövidesen Magyaroszágon is meghaladja a letöltések
száma pl. a könyvtári zenekölcsönzést (és persze filmkölcsönzést). Komoly
tehát a kérdés: érdemes-e az egyes könyvtáraknak stratégiailag
zenekölcsönzéssel foglalkozni, vagy csak az egész könyvtári rendszer számára
éri meg, esetleg csak egy körvonalazódó (közép-)európai könyvtári
szövetségnek? Nem jobb-e ezt is az üzleti szolgáltatókkal szerződésben (vö.:
EISZ-mintához hasonlóan) végezni? Képes-e a könyvtár, és ha igen, többet, vagy
mást nyújtani, mint az internetes tartalomszolgáltató rendszerek? Esetleg
helyi CD-vagy kazettakészítés? (MG)
 

Ráfizethetnek a lassú közszolgáltatók
 
A jövőben visszakaphatja befizetett eljárási illetékét az, akinek valamelyik
állami vagy önkormányzati szerv - a hivatal hibájából - nem intézi el
határidőre az ügyét. Becslések szerint csak Budapesten évente több száz
milliósra tehető az eljárási illetékek összege.
- F: jan. 13., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=92389&id=4


Tényleg a könyvek mennyisége számít?
 
HVG, felsőoktatási melléklet: 'Léteznek persze objektívebb mutatók is az egyes
képzési helyek közötti különbségek mérésére. Az OFFI évek óta gyűjti az
egyetemek, főiskolák tanítási-tanulási tevékenységéhez kapcsolódó adatokat,
kezdve onnan, hogy miként változott a hallgatói és oktatói létszám,
gyarapodott-e a könyvtár vagy a számítógép-állomány, egészen odáig, hogy
emelkedtek-e a hallgatók juttatásai -- ösztöndíjak, segélyek --, sportolási
vagy önképzési lehetőségei.' ...
'A doktori kurzusok elterjedtsége -- talán nem véletlenül -- többnyire egyenes
arányban áll azzal, mekkora könyvállománnyal rendelkezik az adott intézmény. A
legnagyobb könyvtár Debrecenben van (2,7 millió kötet), Szeged a második (2,2
millió), az ELTE központi bibliotékájában pedig 1,2 millió kötet sorakozik,
ami azonban még kiegészül a karok, tanszékek saját - több százezres -
állományával. Az egy hallgatóra jutó olvasótermi helyek száma nem változott
látványosan: míg például Pécsett továbbra is több mint száz diák osztozik egy
olvasótermi széken, az ELTE-n csak kilenc. A Budapesti Corvinus Egyetem -- a
2003-ban három kertészeti karral kibővült egykori közgáz --, illetve a szegedi
vagy miskolci intézmény könyvtárát a középmezőnybe sorolja 25-30-
as 'zsúfoltsági mutatójuk', a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BMGE) pedig már a rosszabb adottságú intézmények között van (negyven férőhely
diákonként). Mégis a műszaki karok hallgatói a legelégedettebbek egyetemük
könyvtárával, amit feltehetően a használati szokások különbözősége is
magyaráz: egy történésznek például nyilván több írott forrást kell használnia,
mint egy informatikusnak.'
- F: jan. 15., HVG, 2005/2, p. 60-63
http://hvg.hu/hvgfriss/2005.02/200502HVGFriss125.aspx
 

Könyvtárak gombnyomásra   
 
A Magyar Elektronikus Könyvtár anyagát lelkes internetezők kezdték gyűjteni Az
élethosszig való tanulás hátterét ma már egyre inkább az interneten található
adatbázisok adják. Ha késve is, de a kormányzat is bekapcsolódott a digitális
tartalomfejlesztésbe, évről évre bővül az elérhető tartalom. ... (MEK, DIA,
NAVA)
- F: jan. 13., http://www.nol.hu/cikk/348160/
 

Sikerlista a Napi Gazdaságnál is
 
Elkészítettük a tavalyi év legnézettebb cikkeinek listáját. A Lidl
magyarországi megjelenéséről szóló cikkek több helyen is képviseltették
magukat a TOP-10 listán, de a karácsonyi ajándékok piaca és az autóvásárlási
mizériák is olvasók tömegeit vonzották a képernyők elé. 
- F:
-- Az olvasói érdeklődés tehát mérhető, mind a Napi Gazdaságnál, mind a
könyvtári forrásoknál is. Kérdés, hogy e fontos minőség-jelzőt mennyire
vesszük igénybe. (A minőséget -- ha komolyan vesszük -- az ügyfél igényei
határozzák meg, rövid és hosszabb távon egyaránt.) Érdekes lehetne pl.
könyvtári szakfolyóirataink cikkeinek olvasottságát vizsgálni.
Szakbibliográfiánk, a MANCI egyelőre ezt nem teszi lehetővé. A visszaáramló
adatok jelzést adhatnak a szerkesztőknek, mely témákról érdemes többet szólni,
melyről kevesebbet. Ha van rá bátorság :-) Mérhető lenne a KIT hatása is: egy
MANCI-ba utaló link (pl.) mennyire növelné a letöltést? (MG)

 
 
:::::::::::::: KISSZÍNES ::::::::::::::::::::::
 

Az egyetlen hivatalos nyelv Luxemburgban: a többnyelvűség

... hangzott el többek között az IRA (Nemzetközi Olvasástársaság) európai
koordinációját irányító szervezete, az IDEC most véget ért portugáliai
konferenciáján, melynek legfőbb témája az írásbeliség nyelvpolitikai és
szociolingvisztikai tartalma volt. A kutatók által nagyon frekventált témának
tűnt a PISA-felmérések, és a többnyelvűség és a kétnyelvűség ügye. Több egyéni
valamint kisebb csoportos kezdeményezés tűzi ki célul a különböző életkorú és
képességű gyerekek együttes írás-olvasás fejlesztését. Úgy tűnik: az utóbbi
területen a tudományos alapú, gyakorlat-orientált, és a hagyományoktól merőben
eltérő kezdeményezéseké a jövő. Az IDEC-értekezleten szó esett a minket
leginkább foglalkoztató 2006-os budapesti világkongresszusról is. A 2007-es
európai konferenciának a berlini Humboldt Egyetem ad otthont.
- F: jan. 18., Steklács János


Új számítógépeket kaptak a tatai kistérségi könyvtárak
 
A tatai kistérségben található települési könyvtárak mindegyike új
számítógépet kap; szerdán kilenc polgármester vette át a számítástechnikai
berendezéseket a Tatán ez alkalomból tartott ünnepségen. A Tatai Többcélú
Kistérségi Társulás a Belügyminisztérium tavaly április végén kiírt pályázatán
43 millió forint állami támogatást nyert, amelyet elsősorban a technikai
berendezések fejlesztésére kívánnak fordítani - mondta el Gyüszi László, a
tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója az MTI-nek.
- F: jan. 12., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2005.01.12.&207710
 

Litván könyvkiadó partnert keres
 
A vallási, filozófiai, pszichológiai és gyerekirodalommal foglalkozó
litván "Kataliku pasaulio leidiniai" társszervezôként vagy partnerként részt
venne Kultúra 2000-es pályázatban. A következő témák érdeklik őket: könyvek,
kulturális örökség, nyelvek, könyvtárak, irodalom, olvasás, műfordítás. Bővebb
inf.: Kataliku pasaulio leidiniai; 27/14 Pylimo St., 01141 Vilnius, Lithuania -
 Saulena Ziugzdaite reklama@katpasaulis.lt http://www.katalikuleidiniai.lt
- F: KultúrPont
 

Könyvgyűjtés után koncert -- könyvtár a Selye Egyetemnek?
 
Több mint 70 ezer könyv gyűlt össze a révkomáromi Selye János Egyetem
könyvtárának bővítésére - F: jan. 17., http://www.uno.hu/news/story/148633A A
Duna Televízió és a Selye János Egyetem könyvgyűjtő akciójának lezárásaként
szeretettel hív Mindenkit ünnepi hangversenyre. Helyszín: Bp. Kálvin Téri
Református templom (Kálvin tér 7.) Időpont: 2005. január 25-e kedd, 19 óra. 'A
szerzők örömmel fogadnak belépőjegyként egy szépirodalmi könyvet.'
- F: Boldvai József
-- Marad a kisördög: milyen felsőoktatási könyvtári állomány állhat össze a
mégoly lelkes gyűjtőakció ajándékdarabjaiból?


Hangos toll-számítógép gyerekeknek
 
A gyerekjátékokat gyártó LeapFrog Enterprises egy olyan új, tollformájú
számítógépes eszközt fejlesztett ki gyerekek számára, amely, - többek között -
hangosan kiolvassa az általa leírt szöveget.
- F: jan. 16., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/43837/
 

Kétmillió új internetező 2006-ig
 
A lisszaboni célokról, Magyarország információ-technológiai fejlődéséről és a
közeljövő céljairól volt szó pénteken a Millenáris Parkban, az eMagyarország
2005 szakmai napon. A szaktárca 2006-ig kétmillió új internetezőre számít
hazánkban.
- F: jan. 15., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/ketmillio20050114.html?h=1
 

Drága Internet!

Magyarországon drága a szélessávú internetelérés, hiányoznak a piacról a
valódi versenyt generáló alternatív szolgáltatók, és a felmérések szerint az
embereket sem igazán érdekli sem az internet, sem a számítógép. Az előfizetési
díjak legnagyobb részét a távközlési cégek nyelik el, de az állam is jócskán
keres a bolton, noha elméletileg támogatja az olcsó és gyors internetelérést.
- F: jan. 18., http://index.hu/tech/net/adessel0114/


Digitális kor, versenyképes magyarság -- ideák az eMagyarország 2005 fórumon
 
Magyarország szeretne a régió infokommunikációs technológiai központja lenni,
amihez hozzásegítheti kedvező geopolitikai helyzete, európai uniós tagsága, az
Egyesült Államokkal és a délkelet-ázsiai vezető ICT országokkal fennálló
szoros együttműködése -- mondta Kovács Kálmán, informatikai és hírközlési
miniszter, az eMagyarország Szakmai Nap 2005 rendezvényén, pénteken,
Budapesten. Hozzátette: a konferencia célja, hogy fórumot teremtsen a
kormányzat és a magyar informatikai és telekommunikációs élet szereplőinek a
közös, informális számvetésre, illetve a közös ICT célok  megfogalmazására.
- F: jan. 17., http://hirek.prim.hu/cikk/43852/


Sírás pénz után 
 
Finoman szólva is katasztrofális a levéltárak, múzeumok, könyvtárak helyzete
Zalában, hiszen az elmúlt évben a megyei közgyűlés a költségvetésében 4,2
százalékkal kevesebb forrást biztosított ezen intézmények működtetésére -
állapították meg a keszthelyi Balatoni Múzeumban tartott szakmai fórum
résztvevői. A tanácskozáson részt vett Hiller István kulturális miniszter, aki
elismerte: országosan is hasonló problémák jellemzik a közgyűjteményi
intézményeket. 
- F: jan. 15., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=121410
 
 
Diplomás egerek a tel-aviv-i egyetemen
 
Új hallgatók csatlakoztak az egyik izraeli egyetemhez. A jövevények néhány
hónap alatt alaposan felforgatták az intézmény megszokott életét, ráadásul
elérték azt is, hogy a könyvtár bezárjon. A betolakodók egerek, akik a jelek
szerint nagyon jól érzik magukat az egyetem könyvtárában. Novemberben fedezték
fel, hogy az egyetem könyvtárában egerek tanyáznak. A könyvtárban dolgozók
kérésére a vezetőség úgy döntött, lezárja az említett épületrészt. Napok
teltek el, de a könyvtár még mindig zárva volt. A tanítás folytatódott, és az
előadók házi dolgozatok megírására kötelezték a hallgatókat. Az egyetemisták
ezért úgy döntöttek, átmennek más egyetemekre könyvekért. "Átmentünk a tel-
aviv-i egyetemre, majd Jeruzsálembe is elutaztunk, csak hogy beszerezzük a
szükséges tananyagot. A könyvtár már 2 hónapja zárva van, és szükségünk van a
könyvekre!"- mondta az egyik kriminológia hallgató. Két hónap után, szerdán
végre megnyílt a könyvtár. Ha valaki véletlenül mégis halk cincogást hall,
járjon utána. Lehet, hogy az egerek is le akarnak diplomázni.
- F: jan. 16., http://ma.hu/page/cikk/ae/0/110333/1
 
 

::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::


Házépítők Kalauza Online -- új portál (szép szaktájékoztatói feladat)

Internetes oldalak készültek a Napi Gazdaság Kiadó gondozásában ötödik éve
megjelenő Házépítők Kalauza című kiadványnak. A Házépítők Kalauza Online (HKO)
a print laphoz hasonlóan a lakásfinanszírozásról és a szabályozásokról tesz
közzé friss információkat, beleértve a lakás-takarékpénztárakat, a munkahelyi
és önkormányzati támogatást és az adókedvezményeket. A jogi és gazdasági
kérdéseken túl a portál Tudástár menüje leírásokkal és aktuális árakkal
igyekszik segíteni az építkezőket. Az elméleti leírások mellett hamarosan
gyakorlati segítséget nyújtó, interaktív termékkereső is felkerül a honlapra.
A Tudástár információit emelt díjas SMS-elküldése után lehet elérni. Az
oldalak designját a Napi Gazdaság házon belül alakította ki, a technikai
fejlesztéseken a Pirin dolgozott.
- F: jan. 17., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=12699


Megújult az Uno.hu

Teljesen megújult külsővel és struktúrával lépett át ötödik esztendejébe az
Uno.hu. A Juventus Rádió hírportáljának oldalletöltése egy év alatt
megháromszorozódott, látogatottsága pedig 70 százalékkal nőtt, ezzel a havi
látogatószám elérte a 170 ezret. A dinamikus növekedés további fenntartása
érdekében 2004 decemberében az Uno.hu arculatot váltott és áttekinthetőbb
struktúrára tért át. Több tematikus oldalt indított a portál, közülük is
kiemelkedik a legfrissebb gépjármű- és közlekedési híreket, bemutatókat,
teszteket és egy naprakész adatbázist is tartalmazó autós oldal. Megújultak a
rovatok, amelyek további alrovatokkal bővültek. A rovatonként használható
archívummal akár a kezdetekig is visszalapozhat az olvasó. Az Uno.hu 2005-ben
további fejlesztésekre készül, amelyek között szerepel egy online közösségi
játék indítása, valamint az ötesztendős 'jubileumra' épülő akciók szervezése
is.
- F: jan. 18., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=232510


Sajtótörténeti kuriózum -- 48 éves a Füles

A nemzetközi rejtvénylap-piacon egyedülálló Füles, 2005. január 18-án jelenik
meg kétezerötszázadik alkalommal. A Sanoma Budapest kiadásában megjelenő
rejtvényújság mostantól 16 színes oldallal lesz gazdagabb, valamint egy
különleges rejtvénysorozat is készült a keresztrejtvény szerelmeseinek. A
Füles 1957. február 3-án jelent meg először. A lapot olyan híres írók is
megtisztelték írásaikkal, mint Karinthy Ferenc, Heltai Jenő, Örkény István,
Somlyó György, Devecseri Gábor, Fehér Klára, Királyhegyi Pál vagy Békeffi
István.
- F: jan. 18., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=92573&id=21IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (könyvtárigazgató, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf