K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/47., dec. 22.)


     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok

TARTALOM
- Fénymásolás helyett digitalizáljunk!
- Magánszemélyektől is elfogad tartalmakat a digitális adattár
- Megnövelt könyvtártudományi publicitás és gyakorlati szempontok szükségesek
- Rosszul fizetik a diplomás 'háttérembereket'
- Az alkalmazottak 5 típusa (EEI-modell)
- Prediktív szövegkezeléssel kísérletezik a Google -- katalógusaink is megirigyelhetnék
- Kölcsönözzön filmet otthonról -- video-on-demand az Axelerotól
- Új önszerveződő hálózati hírszolgáltatás indul a Wikipedia mintájára
- A szakértők a tudás birtokosai (nem a dokumentumok)
- Adatbányászat a könyvtárban
- Amerikában is szélesedik a digitális szakadék
- Könyvtárvég Steinbeck szülővárosában
- 2006-ban létrejön a NAVA 
- K+F célú fizetésnélküli szabadság közalkalmazottaknak
- Marketing infobrókereknek (is)
- Állásváltás -- negyvenen túl

KISSZÍNES
- WLAN (vezeték nélküli számítógép-hálózat) a brit könyvtárakban
- Jövőre nem nő a reprográfiai díj
- Csángó kultúra Békésben
- A francia festészet négy évszázadát átfogó tárlat nyílt a Műcsarnokban
- Digitális ősnyomtatványok (Wolfenbüttel)
- Elkészült a hatodik Harry Potter

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Egyszervolt.hu -- online mesetévét indít
- Zoom életmód- és fotómagazin -- első szám
- Online hírmagazin vakok és gyengénlátók számára


Tisztelt Olvasó,
ezévi utolsó lapszámunkban több hír szól az információs piacon lévő konkurencia
egyre komolyabb lépéseiről. A korábban könyvtárosok számára dedikált
tevékenységeket növekvő ütemben és egyre javuló minőségben könyvtárakon kívüli
vállalkozások végzik: gyűjteményszervezés, feltárás, osztályozás, dokumentum- és
információszolgáltatás, tájékoztatás stb. Kérdés, hogy mit és mennyi ideig
tudunk még jobban? A konkurenciát lekicsinylő megjegyzéseink megritkulnak a
szaksajtóban, és a kérdés inkább az, hogy mit hogyan vehetünk át, hogyan
csatlakozhatunk. El kell gondolkodnunk a lépésváltás kérdésén, sőt, ténylegesen
lépni is már régóta szükséges. Reméljük, sikerülni fog 2005-ben. Rajtunk áll.

Lapszámunkban közöljük Németh Katalin és Sápi Éva (az ELTE BTK hallgatói)
gyűjtött anyagait is.
Következő lapszámunk január 5-én jelenik meg.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább kollégáinak,
ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél végén található.
Fénymásolás helyett digitalizáljunk!

'Más jellegű olvasói kéréseket még nem mindig digitalizálunk, azonban szeretnénk
mihamarabb megoldani a fénymásolás helyettesítését szkenneléssel. 2003-ban a
nagykanizsai könyvtárban kb. 500-600 kötetnek -- éves gyarapodásunk 10%-ának --
megfelelő fénymásolatot fizettek ki az olvasók. Ha ezeket szkenneléssel másoltuk
volna, mára 5-600 kötet terjedelmű digitális dokumentumunk lenne. Olyan
dokumentumunk, ami - a fénymásolással ellentétben - helyettesítheti az eredetit,
s amely egy adott használó helyett sok ezer használó rendelkezésére állna
egyidejűleg. (A fénymásolás és a szkennelés között ma elhanyagolható a költség-
és időbeli különbség.) Ha összevetjük a használók számára nyújtotta
lehetőségeket és a dokumentumok hasznosíthatóságának paramétereit, már nem is az
a kérdés, hogy szabad-e digitalizálnunk, hanem az, hogy megtehetjük-e azt, hogy
sok ezer használónak tesszük elérhetetlenné a dokumentumot hagyományos
eljárásainkkal, amikor lehetőségünk volna mindannyiuk számára hozzáférhetővé
tenni mindent. A kérdés nem az tehát, hogy csináljuk-e, hanem az, hogy milyen
fokú büntetést érdemelünk, ha nem tesszük.'
- F: Czupi Gyula és Kardos Ferenc anyaga, 2004.
-- A kérdés számos másokat vet fel (pl. copyright, a fénymásoló-gépek helyett
szkennerek alkalmazása, szervezési kapacitás, kulturális és
menedzsment-ellenállás stb.), ám a lehetséges könyvtári haszon akkora, az előny
olyan kihagyhatatlan, hogy az érdekeltek megnyerésére, a felmerülő akadályok
leküzdésére érdemes koncentrálni. A Google digitalizálási vehemenciája így
némelyest -- legalábbis szűkebb és magyar dokumentumok területén -- talán
követhető lenne. (MG)


Magánszemélyektől is elfogad tartalmakat a digitális adattár
 
A digitálisan elérhető tartalom az információs társadalom egyik alappillére -
hangzott el a Nemzeti Digitális Adattár létrehozásáról szóló konferencián. Az
NDA nemcsak vállalatoktól, intézményektől, de magánszemélyektől is fogad
digitális tartalmakat.
- F: dec. 14., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/nda20041214.html?h=1
 

Megnövelt könyvtárudományi publicitás és gyakorlati szempontok szükségesek
 
A Birminghami Egyetem információkutatási központja két felmérése megállapítja:
veszélyes lehet, ha a gyakorló könyvtárosok igényeit illetve szükségleteit nem
veszik figyelembe azok, akik nagyobb befolyással vannak a kutatói közösségre,
azaz akik a pénzt adják és akik a politika irányait szabják meg. A
könyvtártudományi kutatásokat túl gyakran tekintik olyan tevékenységnek, ami a
politikacsinálók és a tudományos és felsőoktatási körök számára fontos, de
közvetlen relevanciájuk csekély, vagy semmilyen a könyvtári gyakorlathoz. Lévén
a könyvtár- és információtudomány alkalmazott jellegű, kutatásainak
középpontjában az olvasói igények, és a való életnek megfelelő szolgáltatások
állnak, vagy kellene, hogy álljanak. Ám hagyományosan igen kevés az érdeklődés,
illetve az anyagi ráfordítás a gyakorlat-vezérelte kutatások iránt.
Ezen a helyzeten jobb kommunikációval lehet javítani. Több lehetőségre van
szükség a gondolatok cseréjéhez, például konferenciák és levelezőlisták útján.
Sokkal jobban kell a kutatási eredmények megismertetésével foglalkozni,
különösen a kisebb terjedelmű, gyakorlati szakemberek által elvégzett kutatások
nem terjednek kellő mértékben. Maguknak a kutatóknak is figyelmet kell
fordítaniuk arra, hogy eredményeik a tudományos és szakmai kiadványokban, a
szakmai folyóiratokban megjelenjenek és eljussanak a más kutatókat,
finanszírozókat, politika-alkotókat és gyakorlati szakembereket is magában
foglaló széles közönséghez.
- F: McNicol -- Dalton: Striking a balance : Priorities for research in LIS. In:
Libr.Rev. 2004/3. Ref.: Könyvtári Figyelő, 2004/4., ref.: Mohor J.
-- A hazai könyvtárügyben a kelleténél szűkebb szakmai nyilvánosság okai kisebb
részben az elhallgatás, nagyobb részben a slamposság, figyelmetlenség, a
tudatosság hiánya -- a kutatásokkal kapcsolatban is. A közpénzből finanszírozott
szakmai kutatások tervei, aktuális állása és eredménye inkább esetlegesen válik a
szakmai közösség számára hozzáférhetővé, az is leginkább pull módszerrel, azaz
inkább honlapon, mint hírlevélben, levelezőlistán. A KIT hírlevél szívesen partner a
kutatóműhelyek publicitásának növelésében. (MG)


Rosszul fizetik a diplomás 'háttérembereket'
 
Az ügyfél- és vevőszolgálat, a call center, a kutatás-fejlesztés és a minőségbiztosítás
diplomás munkavállalói keresik a legkevesebbet Magyarországon -- legalábbis a
versenyszférában. Az oktatás, az egészségügy, a nonprofit szektor és a közszféra
diplomásainak bére még rosszabb arányokat mutat.
- F: dec. 17., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=91412&id=4
 

Az alkalmazottak 5 típusa (EEI-modell)
 
1. Lelkes támogatók: nagyon elkötelezettek, hűségesek, hajlandóak külön
erőfeszítésekre;
2. Megbízható polgárok: egyenletes teljesítményt nyújtanak, elkötelezettségük és
hűségük a mérsékelttől a nagyig terjed, megelégedettségük átlagon felüli. A
szervezet magcsoportja;
3. Lendületesek: 18 és 39 év közöttiek, bizakodóak és ambiciózusak. Nagy az
elkötelezettségük, de csekély a hűségük. Hozzáadott értéket termelnek, de nagy a
fenntartási költségük;
4. Közömbösek: kényelmesen érzik magukat alacsony teljesítési szinten, hűséges
alkalmazottak. Gondtalan időszakokban nem vezetői poszton jók, de válságban
közreműködésük semleges és negatív között mozog;
5. Elveszett lelkek: válságosban gyenge morál, csekély becsvágy, a szervezetről
rossz a véleményük. Kevés hozzáadott értéket termel, általában a vállalattól
való távozás határán áll
- F: Az Európai alkalmazotti mutató -- a humán tőke értékelése. In: Minőség és
Megbízhatóság (2004) 5 p. 258-263.
-- A hazai könyvtárakban ritka a humán tőke tudatos, szakszerű értékelése. Az
EEI mutatója alapján képet kaphatunk alkalmazottaink motiváltságáról, hűségéről,
elégedettségéről, amely alapján pl. a könyvtárak vezetői is felmérhetnék az
általuk vezetett intézmény "láthatatlan tőkéjének" egyik, jelentékeny részét.
(Budai László)
 

Prediktív szövegkezeléssel kísérletezik a Google -- katalógusaink is
megirigyelhetnék
 
A "Google Suggest" szolgáltatás minden különösebb felhajtás nélkül jelent meg a
vállalat kutatási weboldalán, ahol olyan megoldásokat tesznek közzé, melyek a
befejezéshez közeli állapotban vannak, ám még nem estek át alapos tesztelésen. A
rendszer lényege, hogy mikor valaki elkezdi beírni a keresendő kifejezést, a
Google megpróbálja kitalálni, hogy mit szeretne, és kilistázza a
legvalószínűbbnek talált kifejezéseket. Például amikor az "m" betű után az "i"-t
is leütjük, akkor a "mi" kezdetű keresési találatokból szemezget a Google egy
speciális adatbázis alapján. Ezt a korábbi keresések, forgalmi adatok és
kérdőívek alapján állították össze. A "mi"-re tehát az első felajánlott találat
a "microsoft", de megtalálható michael moore és a mitsubishi is, mindegyik
szigorúan kisbetűvel. A rendszer egyik megoldásra váró feladata, hogy az
anyanyelvű kereséseket összehangolja az angol nyelvű keresésekkel, valamint a
nemzeti adatbázisok kiépítése.
- F: dec., 13., http://hirek.prim.hu/cikk/43360/
-- Kívánatos lenne, ha a könyvtári katalógusok helyszínen és a weben is helyből
kínálnák e nem is olyan új fejlesztést, az olvasói elégedettség stimulálására. (MG)


Kölcsönözzön filmet otthonról -- video-on-demand az Axelerotól
 
(http://teka.origo.hu) Az online megtekintést (streaming-et) lehetővé tevő
megoldásnak köszönhetően a filmkedvelők az internet segítségével néhány perc
alatt "kikölcsönözhetik" a kiválasztott filmet, amelyet 24 órán keresztül
tetszőleges alkalommal nézhetnek meg számítógépükön. A hazánkban ily módon
egyedülálló - és világviszonylatban is újnak számító - szolgáltatást jelenleg a
legalább 1 Mbit/s sávszélességgel és Axeleros e-mail címmel rendelkező ADSL
előfizetők vehetik igénybe. Az Axelero Internetnek 130 film értékesítésére van
felhasználói joga - köztük nagyjátékfilmekre és felnőtt tartalmú filmekre -, de
a választék hazai és nemzetközi tartalomszolgáltatók bevonásával már a
közeljövőben tovább bővülhet.
- F: dec. http://www.esemenymenedzser.hu/kommunikacio/origo.html ,
MATISZ Hírlevél -- Meddig lesz vagy marad értelme a könyvtári filmkölcsönzésnek?
Az említetthez hasonló szolgáltatások jó eséllyel elviszik a fizetőképes,
szélessávval rendelkező potenciális használókat. A megmaradók kiszolgálása pedig
fajlagosan egyre drágábbá válik, s ilyen költségviszonyok között aligha lehet jó
minőségű kínálatot és szolgáltatást fenntartani. Hasonló célú "központi"
(bocsánat a kifejezésért :-) könyvtári szolgáltatás bevezetése vagy speciális
igényekre való figyelem lehet a megoldás? (MG)
 

Új önszerveződő hálózati hírszolgáltatás indul a Wikipedia mintájára
 
A Wikipedia alkotógárdája az önszerveződő online enciklopédia építésének
forradalmi kezdeményezése után most az újságírás területén is igyekszik
kihasználni az önkéntes felhasználók együttműködésén alapuló információgyűjtés
lehetőségeit. A november végén indult, egyelőre csak próbaverzióként üzemelő
hírszájt (Wikinews) az enciklopédia mintájára épül, azaz bárki szabadon
szerkesztheti és közzéteheti bejegyzéseit. A híroldal az enciklopédiától
eltérően eredeti anyagokat tesz közzé, nem csak a más forrásokból származó
információkat gyűjti és foglalja össze. A szervezők a jövőre vonatkozóan egy
akkreditációs rendszert is ki kívánnak alakítani azoknak a Wikinews-újságíróknak
a számára, akik a legaktívabb közreműködői a projektnek. A Wikinews szervezőit
nem igazán a vezető médiumokkal való versengés foglalkoztatja, sokkal inkább az,
hogy idővel elegendő tartalom gyűljön össze ahhoz, hogy az olvasók rendszeresen
visszatérjenek az oldalra.  Noha a szájt "legfrissebb hírek" rovata mostanában
csak napi három-négy cikket mutat fel, biztosak abban, hogy a megjelenő
híranyagok száma idővel nőni fog.
- F: http://www.wired.com/,
Infinit Hírlevél, Kapcsolódó link: http://en.wikinews.org/wiki/Main_Page
 

A szakértők a tudás birtokosai (nem a dokumentumok)
 
A tudás hatalom, épp ezért a legtöbb vállalati szakértő megpróbálja
monopolizálni azt. A szervezetek pedig arra törekednek, hogy a lehető legtöbb
ismeret a cégen belül maradjon. A tudás birtokosai gyakran kénytelenek
taktikákat alkalmazni, hogy monopolhelyzetben maradjanak -- állítja
tanulmányában Bőgel György, a KFKI stratégiai tanácsadója, a Debreceni Egyetem
docense. A tudás a hagyományos erőforrásokhoz hasonlóan viselkedik: árát a
kereslet-kínálat határozza meg, termékként életgörbét futhat be, akár tömegcikké
is válhat. Birtoklása azonban nem feltétlenül ad hatalmat, csak bizonyos
feltételek mellett, ahogy ez az anyagi forrásoknál is lenni szokott. A docens
úgy véli, a tudás hatalmi bázisként akár önmaga ellensége is lehet, ugyanis az
ismereteket ma egyre könnyebb rögzíteni és megosztani, és ezt éppen a tudás
fejlődése teszi lehetővé. A megosztás a monopolizálás ellensége. A
tudásmenedzsment-projektek ezért alaposan felkavarhatják az érdekek szövevényét.
- F:
http://www.kfki.com/hu/kfkilato/index_FAC540445B3D42C395F9A7C631AB0B46.php
 

Adatbányászat a könyvtárban

A könyvtári integrált szoftver hatalmas adatvagyont állít elő az olvasási és
kölcsönzési szokásokról, ízlésről, vagy éppen tanáccsal szolgál az
állományalakítási szakembernek, tájékoztatónak, feldolgozónak. Ez az
adattartalom a gyakorlatban alig használtatik. A menedzsment-döntések számára a
lekérdezési felületek kezdetlegesek, és maguk a döntéshozók sem ismerték fel
teljesen a rendszerben rejlő lehetőségeket. A cikk ezekbe nyújt bepillantást.
- F: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004/12.,
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/207/index.html


Amerikában is szélesedik a digitális szakadék
 
A meglepő megállapítást a Consumer Federation of America (CFA -- Amerikai
Fogyasztók Szövetsége) és a Consumers Union (CU -- Fogyasztók Szakszervezete)
közös beszámolójában tették közre. A két szervezet a Federal Communications
Commission-t (FCC - Szövetségi Kommunikációs Bizottság) okolja a kialakult
helyzetért, mivel a szolgáltatók számára ők tették lehetővé, hogy magas, sőt
egyesek számára elérhetetlen árakat szabhassanak meg. Az "Expanding the Digital
Divide and Falling Behind in Broadband" (Szélesedő digitális szakadék és
visszaesés a szélessávú elérés terén) című tanulmányból kitűnik, hogy az
amerikai felhasználóknak 10-20-szor annyit kell fizetniük a szélessávú
internetelérésért, mint Koreában vagy Japánban élő társaiknak.
- F: dec. 12.
http://www.libraryjournal.com/article/CA483314?display=searchResults&text=cooper


Könyvtárvég Steinbeck szülővárosában

Immár biztos, hogy könyvtár nélkül marad a Nobel-díjas amerikai író, John
Steinbeck szülővárosa: pénzhiány miatt bezárják mind a hármat. Steinbeck
Salinasban jött a világra, amely az igencsak tehetős Egyesült Államok egyik
legtehetősebb államában, Kaliforniában van, 155 ezren lakják, de eddig is csak
három könyvtára volt, azoknak pedig kevés olvasójuk. Szavazást tartottak a
települési adóról. A szavazók elutasították az emelést, amely a könyvtárak
túléléséhez is kellett volna.
- F: dec. 20. www.metro.hu


2006-ban létrejön a NAVA 

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a magyar nyelvű rádió- és televízió-műsorok
tárolására 2006. január 1-jével létrehozandó Nemzeti Audiovizuális Archívumról
(NAVA) szóló törvényt. A törvényjavaslat vitájában elhangzott, hogy az archívum
olyan országos közgyűjtemény lesz, amelyben az elektronikus médiában készített
és sugárzott magyar készítésű anyagokat őrzik. Az archívum az úgynevezett
köteles példányok gyűjtőhelye is lesz, ahol digitális formában tárolják a
különböző műsorokat. Az archiválás nem jár többletköltséggel, mivel a digitális
jeleket a műsorszórásból veszi át a gyűjtemény. Az archívum a Magyar Televízió,
a Duna Televízió, a TV2, az RTL Klub és a Magyar Rádió magyar gyártású anyagait
tárolja. A gyűjtemény a szerzői jogi szabályoknak megfelelően nyilvános lesz, és
az interneten érhetők el az itt gyűjtött anyagok. Az archívumot feladatai
ellátásában a tizenegy tagú Audiovizuális Örökség Tanácsadó Testület segíti. A
javaslattevő, véleményező testület tagjait az informatikai és hírközlési
miniszter bízza meg ötéves időtartamra, ami további öt évre meghosszabbítható. A
törvény 2006. január 1-jén lép hatályba. 
- F: dec. 21. http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/ogydontesek20041220.html?h=1


K+F célú fizetésnélküli szabadság közalkalmazottaknak

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény lehetővé
teszi a közalkalmazottak számára, hogy részt vegyenek a kutatás-fejlesztésben,
és ehhez fizetés nélküli szabadságra menjenek. A tudományos fokozattal
rendelkező középiskolai tanároknak lehetőséget ad "alkotói szabadság"
igénybevételére. A törvény 2005. január 1-jén lép hatályba. 
- F: dec. 21. http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/ogydontesek20041220.html?h=1


Marketing infobrókereknek (is)

Mivel az információbróker -- független információs tanácsadó -- a piacról
szerzett megrendelésekből tartja fenn magát, rá van kényszerítve a hatékony
marketingre. Ennek legfőbb 'eszköze' a kapott döntés-előkészítésre szolgáló
információval elégedett ügyfél, ám emellett még számos egyéb fogást is érdemes
elsajátítania a megfelelő szegmens azonosításán, a testreszabáson, a minőségi
szolgáltatáson, eladásösztönzésen és szolgáltatásfejlesztésen belül is.
- F: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004/12.,
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/223/index.html


Állásváltás -- negyvenen túl

Magyarországon a negyven feletti munkavállalók nehezebben fogadják el az
élethosszig tartó tanulás fontosságát. Pedig, ha valakinek új munkahelyet kell
keresnie, nagyon is sokat számíthat a képzettség. Amikor a mai 40-es, 50-es
generáció dolgozni kezdett, Magyarországon még ritka jelenség volt a
munkahelyváltás. Ha valaki otthagyta az állását, az a többiek számára legalábbis
gyanús volt; konfliktust, komoly jellemhibákat gyanítottak a háttérben. 'Aki
ehhez a generációhoz tartozik, annak a munkahely elvesztése, megváltozása a mai
napig olyan sokk, amelyet sok esetben képtelen egymaga feldolgozni, s ez persze
pszichológiailag is megnehezíti számukra az újbóli elhelyezkedést – mondja Gőbel
Réka, egy hazánkban is működő nemzetközi cég HR szakembere. -- Ez okozza azt is,
hogy számukra a továbbképzés, az élethosszig tartó tanulás mindenképpen stresszt
okozó elvárásnak számít.'
- F: dec. 21., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=91362&id=222


 
::::: KISSZÍNES :::::

 
WLAN a brit könyvtárakban

Válaszul a könyvtárlátogatók élénk érdeklődésére, vezeték nélküli számítógépes
hálózatot telepítenek több brit könyvtárban. A WLAN segítségével mind az
olvasótermekből, mind a büfékből, mind a dohányzókból elérhető lesz az internet.
Egy nemrégen készült felmérésből az derült ki, hogy a könyvtárlátogatók 86
százaléka használ laptopot, és 16 százalékuk keresi fel üzleti kutakodás
céljából az intézményeket. Sokan rutinszerűen szakítják meg az olvasást azért,
hogy megtekintsék e-mailjeiket vagy belépjenek az online módon elérhető
katalógusokba. A WLAN igénybevétele óránként 4,5 brit fontba kerül majd, havi
előfizetési díja 35 font lesz. A rendszer tesztprogramja május óta fut, ennek
során heti 1200 "menetet nyomtak le" a felhasználók, amivel London egyik
legforgalmasabb hotspotjává tették a könyvtári hálózatot - közölte a BBC.
- F: dec. 18., http://it.news.hu/rios3_content.php?mod=10&id=10534


Jövőre nem nő a reprográfiai díj

Várhatóan nem emelkednek 2005-ben a reprográfiai díjak, sőt megszűnik a színes
másolatok eddigi felára, tudta meg a Világgazdaság. Ugyanakkor – a
reprográfiáról szóló kormányrendelet 2004-es módosításának megfelelően -  díjat
kell ezentúl fizetni a nyomtatók és a multifunkcionális eszközök után – közölte
a Világgazdasággal Vaskovics Péter, a Magyar Reprográfiai Szövetség igazgatója.
A nyomtatók várható - az importőrök által fizetendő - tarifája 300 és 15 ezer
forint között lesz. A síkágyas multifunkcionális eszközök díja megegyezik a
fénymásolókéval.
- F: dec. 21.
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-12-21&d=2004-12-21&r=&c=1


Csángó kultúra Békésben
 
A Csángó kultúra napja címmel nyílt kiállítás a Békés Megyei Könyvtárban. Az
összeállítás megtekintői a moldvai magyarság életével ismerkedhetnek meg. A
kiállítás 2005. január 10-ig látogatható Békéscsabán.
- F: dec. 12. http://www.bmk.iif.hu/main.phtml
 

A francia festészet négy évszázadát átfogó tárlat nyílt a Műcsarnokban
 
Mesterművek - 400 év francia festészete címmel (pl.: Watteau, David, Delacroix,
Courbet, Manet, Degas, Monet, Renoir, Gauguin, Cézanne, Picasso, Matisse, Léger)
nyílt képzőművészeti kiállítás a Műcsarnokban. A megnyitó alkalmából Budapestre
érkezett francia külügyminiszter szerint a tárlat felhívás arra, hogy Európa ne
csak a politikai elit, hanem mindenki Európája legyen.
- F: dec. 16.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/mucsarnok20041216.html?h=1
-- A közkönyvtárak számára lehetőség, hogy a témával kapcsolatos dokumentumaik
forgalmát növelve egyúttal segítsék a kiállítás (és persze saját szolgáltatásuk)
publicitását is. (MG)
 
 
Digitális ősnyomtatványok (Wolfenbüttel)
 
A Kölni Egyetem, a Kölni Egyetemi- és Városi Könyvtár valamint a Herzog August
Könyvtár együttműködési projekt keretében kb. 500 ősnyomtatvány digitális
feldolgozását végzi. Wolfenbüttel nyomtatványai közül 441 található és érhető el
az interneten.
- F: dec.12. http://www.hab.de/forschung/projekte/incunabula.htm

 
Elkészült a hatodik Harry Potter

-- adta hírül az író JK Rowlingra hivatkozva a BBC. A tervek szerint szerdán a
megjelenés napját is nyilvánosságra hozzák. A hétkötetesre tervezett könyvfolyam
hatodik epizódját képező Harry Potter és a mugli herceg címet viselő könyv
megjelenését eredetileg karácsony napján kívánta bejelenteni az írónő, de később
megváltoztatta véleményét, mondván akkor ünnepeljenek csak az emberek. Rowling
már korábban nyilvánosságra hozta, hogy a könyvben meghal az egyik főszereplő,
de még csak nem is utalt arra, hogy kiről lehet szó. Rowling előző könyve, a
Harry Potter és a Főnix-rendje a megjelenés napján 5 millió példányban kelt el.
Ugyanakkor a rajongóknak, az írónő lelki válsága miatt a negyedik könyv után
több mint három évet kellett várni az ötödik kötetre.
- F: dec. 21., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=91578&id=13
 


::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::
 

Egyszervolt.hu -- online mesetévét indít
 
Régi és új gyártású animációs filmeket, népszerű gyermekműsorokat és
rádiójátékokat tűz majd műsorára a december 20-án induló online mese.tv. Az
egyszervolt.hu honlap üzemeltetője a Color Plus új vállalkozásaként a
tesztidőszak után hamarosan elindítja a mese.tv televíziós és rádiós online
adót. A csatorna műsorát a szülők, illetve a gyermekek maguk állíthatják össze,
és olyan sorrendben tekinthetik és hallgathatják meg, amikor és ahogyan akarják.
A mese.tv szándékai szerint hetente, kéthetente új filmekkel, televíziós
produkciókkal, rádiójátékokkal jelentkezik, hamarosan például bemutatja A Mézga
család, A magyar népmesék és a Leo és Fred rajzfilmsorozatokat is.
- F: dec. 17. http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=12623
 

Zoom életmód- és fotómagazin -- első szám
 
A lap szerkesztői szerint a kéthavonta jelentkező magazin sajátos módon ötvözi
az életstílust a fotográfiával. Ezen egyedülálló tartalmi kettősségével
hiánypótló szerepet kíván betölteni a sajtópiacon. A fotózás piacát körbejárva -
ételfotók, divatfotók, útifotók, aktfotók, kalandfotók, reklámfotók segítségével
- betekintést nyújt nem csak a mindenkit érdeklő szakmai kulisszatitkokba, hanem
ábrázolja világunk, életünk azon részeit is, amelyek minőségi fotóval
bemutathatóak, érdekesek és lenyűgözőek.
- F: dec. 20., http://hirek.prim.hu/cikk/43458/


Online hírmagazin vakok és gyengénlátók számára

Az SG.hu Informatikai és Tudományos Hírmagazin (www.sg.hu) bemutatta vakok és
gyengénlátók számára készített különleges aloldalát. A fogyatékkal élők
munkavállalása és kapcsolatteremtése szempontjából is egyre fontosabb a
számítógép és az internet, ezért a hazai informatikai híroldalak közül elsőként
az SG.hu Informatikai és Tudományos Hírmagazin elkészítette a vakok és
gyengénlátók igényeit messzemenően figyelembe vevő aloldalát. Ezen minden, az
SG.hu portálra kikerülő hír a látássérültek számára elérhető formában is
megjelenik. A gyengénlátók tájékozódását a nagyobb és kontrasztosabb betűk
segítik, a vakok számára pedig megkönnyíti a képernyő-felolvasó szoftver
használatát. Az SG.hu vakok és gyengénlátók számára készített aloldala elérhető
a http://akadalymentes.sg.hu címen, illetve a SG Hírmagazin nyitóoldalán
(www.sg.hu) elhelyezett állandó linkről.
- F: dec. 21., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=91579&id=8
 


IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm