K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/46., dec.15.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Milyenek legyenek a következő nemzedék vezetői?
- Milyen az ideális könyvtár? A használók szemszöge számít!
- Geomarketing: lakhely szerinti vásárlóvadászat
- Köz- és felsőoktatási az év könyvtára az USA-ban (fele személyzet, dupla kölcsönzés)
- Fiatal-e vagy öreg a könyvtári szervezetünk?
- Felavatták a szegedi egyetem Tanulmányi és Információs Központját
- Elkészült az új közszolgálati törvény normaszövege 
- A felsőoktatási könyvtár költségvetése és a kutatások minősége -- korrelálnak?
- Leépítések várhatók a közszférában
- Az e-mail terjedése -- növekedhet a nyelvtankönyvek piaca?
- Gyermekbarát internet -- védett és szerkesztett tartalom
- Richter, Egis európai szintű kutatásfejlesztés
- Hányatott sorsú olvasókörök -- Van, ahol újjáalakult, van, ahol megszűnt 
- Honnan tájékozódnak az üzleti döntéshozók?
- Egészségügyi információs mintarendszer három régióban
- Jövőre akár már elektronikusan is bevallhatjuk nyugdíjunkat
- Netkedvcsináló
- Könyvtárakat pakol fel a netre a Google
- A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kapta az Unicef Nagyrabecsülésének Csokrát
- Győriek II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláért

KISSZÍNES
- Vége a magányos munkahelyi kávézásnak
- Svédország, Írország és Nagy-Britannia a dobogósok az informatika alkalmazásában
- Online Karácsony
- Forgalomarányos ADSL a Matávtól
- Designközpont félmilliárdért az Erzsébet térre


INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Templomaink.hu
- Celldömölki országos szolgáltatás: a magyarság 2005. évi évfordulónaptára
- Vasárnaptól változott a Volán és a MÁV menetrendje
- HVG Online -- a fiatalok felé nyit
- Virtuális kiállítás Balassi Bálint tiszteletére
- Angol szaknyelvi forrásanyag CD-nE lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlMilyenek legyenek a következő nemzedék vezetői?
 
Az USA-ban a szakmát elhagyó és a nyugdíjba menő könyvtárosok száma (1990 és
2010 között 83 ezer fő) jóval nagyobb a frissen végzettekénél (ez évente
ötezer fő). Ehhez járul még, hogy az alacsony fizetések elriasztják az
utánpótlást, alacsony a szakma presztízse és sokan nem szívesen vállalnak
vezetői posztot.
A Tudományos Könyvtárak Szövetsége (ARL) és az ALA keretében működő Főiskolai
és Tudományos Könyvtári Egyesület (ACRL) felsőoktatási és közkönyvtárak
jelenlegi vezetői körében végzett felmérést annak megállapítására, hogy a
szaksajtó álláshirdetéseiben szereplő követelmények közül a gyakorló vezetők
melyeket tartanak a legfontosabbnak. A követelményeket három kategóriába
sorolták: 1. vezetői tulajdonságok (menedzselés, irányítás és tervezés), 2.
személyi tulajdonságok (másokkal való bánásmód, egyéni vonások, irányítási
tulajdonságok), 3. általános tudás. A vezetői tulajdonságok közül a
legnépszerűbbnek a következők bizonyultak: elkötelezettség,
eredményorientáltság, hatékony kommunikáció, közös jövőkép kialakítása, a
változások menedzselése, a feladatok rangsorolása, a felmerülő igények
követése. A személyi tulajdonságok közül legfontosabbnak ezeket tartották:
szavahihetőség, egyenlő elbánás, értékkövetés, stresszkezelés, több feladat
párhuzamos végzése, jó ítélőképesség, iránymutatás. Az általános tudás
területén a kommunikációs szakértelem, a környezet megértése, a pénzügyek
kezelése, a stratégiai és hosszú távú tervezés merült fel.
- F: Young - Hernon - Powell: What will gen next need to lead? In: Am.Libr. 
Referálva: Könyvtári Figyelő 2004/4. (megjelenés januárban), ref.: Hegyközi I.
 

Milyen az ideális könyvtár? A használók szemszöge számít!
 
A cikk szerzője az olsztyni egyetemi könyvtárban végzett hallgatói felmérés
eredményét ismerteti, mint a szolgáltatás minősége iránti kiáltásokat:
1. Nincsenek vagy kevés példányban vannak a keresett művek (44%-a említette)
(29,7% emiatt más könyvtárak használatára kényszerül [azaz torz módon javítja
a könyvtári statisztikát]).
2. Nehezen használható gépi katalógusok (25%).
3. Sokat kell várni az előjegyzett művekre (20%)
4. Nincs lehetőség másolat-készítésére (16,7%).
5. Kétféle -- hagyományos és gépi -- katalógusban kell keresni, ami időt rabló (12%).
6. Kevés a képernyő (8%).
7-9. Az ETO értelmetlen (6%), bonyolult könyvtári nyomtatványok (3%), a
szolgálati és az olvasói katalógus megkülönböztetésének érthetetlenségére
(2%).
A válaszadók 12%-a állította, hogy a könyvtárhasználat nem okoz nehézséget. A
szerző végül leszögezi: ideje, hogy a könyvtárak, különösen a felsőoktatásiak,
valamint a kutatás-fejlesztés és termelés szolgálatában állók használóik
szemszögéből fogalmazzák meg felmérésekkel dokumentált szükségleteiket.
- F: Swigon: Problemy użytkowników a biblioteka idealna. Referálva: TMT,
2004/12., ref.: Futala T.
 

Geomarketing: lakhely szerinti vásárlóvadászat
 
Egy térképpel összehangolt adatbázis segíthet a marketingeseknek, hogy nagy
hatásfokkal eltalálják a -- hol egy lakótelepen, hol a budai villanegyedben --
rejtőzködő célcsoportot, derítette ki a Menedzsment Fórum.
- F: dec. 7., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=17396&page=1&pat=2
-- A közkönyvtárak elhelyezkedése meghatározza a betérők közösségét. A
geomarketing felméri és felhasználja a célcsoport elhelyezkedésének adatait a
használókhoz való hatékonyabb elérés érdekében. Ide tartozik, ha pl. használók
lakóhelyét pontokként felrajzoljuk a térképre. Világossá válhatnak pl. a
kevésbé ellátott területek. (MG)
 

Köz- és felsőoktatási az év könyvtára az USA-ban (fele személyzet, dupla kölcsönzés)
 
Hat évig tartott 1997-től kezdve, amíg kiötlötték, megtervezték és
megépítették San José-ban (California, USA) a városi közkönyvtár központjának
és a San José State University könyvtárának 'házasságát' (King Library) egy új
épületben. Nem összevonásról van szó, hanem két könyvtár kombinálásáról. A
könyvtár egyik bejárata a forgalmas városközpontból nyílik, a másik a campus
zöldjéről. Így a King Library az egyetem és a város főutcájává vált, amelyet
naponta 12 000 látogató keres fel, s amely az életen át tartó tanulás igazi
helyszíne. A könyvtárat használó számos diák és gyerek gazdaságilag
kiszolgáltatott rétegekből érkezik; számukra a könyvtár jelenti a biztos
pontot a pénzügyi kényszer irányította gyakori költözködések között.
A városi könyvtár munkatársai büszkék vállalkozó kedvükre. A felmérések azt
mutatják, hogy a szolgáltatásokkal való elégedettség három év alatt 12
százalékponttal nőtt. A látogatók előnyben részesítik az önkiszolgálást, s nem
kedvelik a 'miben segíthetek?' kérdést. Viszont elvárják, hogy a személyzet
egyéb jelekből vegye észre, ha valamire szükségük van, s csak akkor közelítsen
hozzájuk. Saját maguk akarnak kölcsönözni, és interneten elvégezni a
hosszabbításokat. Kiderült, hogy kevesebb személyzettel is megoldható a
kétszeresére növekedett kölcsönzés.
- F: Berry: Library of the year 2004: the San José model
http://www.libraryjournal.com/index.asp?layout=articlePrint&articleID=CA423793/
referálva: TMT, 2004/12. A King Library lett az év könyvtára 2004-ben az USA-ban,
ref.: Papp I.


Fiatal-e vagy öreg a könyvtári szervezetünk?

A Vezetéstudomány cikkének szerzői Adizes vállalati életciklus modelljének
használatát ismertetik egy-két gyakorlati példát is bemutatva. A 10 lépésből
álló szakasz elején (1-6. szakasz) a gyors tanulást jelentő születés, gyerek-
és ifjúkor után a hanyatlási jeleket mutató szakaszok a könyvtárakban is
ismerősnek tűnhetnek:
7. Arisztokrácia (A szervezet távolodik ügyfeleitől, nincs vállalkozó szellem,
dominál a rutin, erősödik a formalizmus, piacvesztés, profit elapadása.);
8. Korai bürokrácia (Az összetartó erő szétmorzsolódik, sok belviszály, belső
hatalmi harc, a problémák felvetőit és az újítókat eltávolítják, helyüket az
adminisztrációt kiszolgáló munkatársak veszik át, a bürokrácia kezd
burjánzani.)
9. Bürokrácia és 10. Halál (A szervezet alig tudja eltartani önmagát;
pótlólagos, külső forrásokhoz nehezen jut, nem munkája minőségével, hanem
történelmével igazolja létét, a menedzsment képtelen megelőzni a felbomlást, a
szervezet befelé fordul, elszigetelődik a környezetétől, önmagát figyeli. A
felső és az operatív vezetés szétválik, a szervezet érzéketlen az irányításra.
Jönnek-mennek a felső vezetők, a szervezet önjáróvá válik). Leginkább
rendszerek, eljárások, szabályok vannak, amelyeket többé-kevésbé betartanak.
Ha a külsős együtt kíván dolgozni a szervezettel, csak nehezen tudja a
rendszer falait áttörni, vagy személyes kapcsolatokat kell kiépítenie a
bürokrácia megkerülésére. Bármely hirtelen változás végezhet a szervezettel. A
halál akkor áll be, amikor már senki sincs elkötelezve a szervezetnek, s külső
segítség sem akad (pl. állami támogatás). Jellemző, hogy a halál szakasza felé
haladva egyre kevesebb gondot fordít a cég a környezetéből érkező jelek
kezelésére.
A ismertetett esettanulmányok közül legközelebb a Fővárosi Vízművek Rt.
esettanulmánya áll a könyvtári területhez, ahol fiatalító akciókkal növekvő
pályára állították a céget.
- F: A vállalati életciklus modellről / Göbölös Ágnes, Gömöri Katalin. In:
Vezetéstudomány (2004) 10 p. 41-50, ref.: Budai László


Felavatták a szegedi egyetem Tanulmányi és Információs Központját
 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Magyar Bálint oktatási miniszter
részvételével felavatták a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs
Központját. Az épületegyüttes a magyar felsőoktatás jelenlegi legnagyobb
beruházásaként készült el. A miniszterelnök az avatás után hallgatói fórumon
vett részt.
- F: dec. 10., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/szeged20041209.html?h=1
 

Elkészült az új közszolgálati törvény normaszövege 
 
A közszolgálati reform kormánymegbízottjának irányításával elkészült az új,
egységes közszolgálati törvény normaszövege. A jogszabály feladatalapú
foglalkoztatást és finanszírozást vezetne be, mérsékelné a felesleges
apparátusok számát, és költségvetési megtakarítást is jelentene. Az új törvény
egyszerű, áttekinthető, betartható szabályozást eredményezne, és megtakarítást
hozna a költségvetésnek is - állítja Vadász János közszolgálati reform
kormánymegbízott. 
' Érthető, de véleményünk szerint elfogadhatatlan a köztisztviselők felső
rétegének 'ellenállása' az új törvény szemléletével és szabályaival szemben,
mert az állami hivatalokban, háttérintézményekben megszünteti a jelenlegi
kontrollálatlan túlhatalmi helyzetet és a teljesítmény nélküli vagy alacsony
hatékonyságú túlfoglalkoztatást. A hivatal, mint mondják, 'önmagának csinál
munkát', amit mi nem támogatunk.' ... 'A kérdés megválaszolásához tudnunk
kell, hogy ma egy áttekinthetetlen, túlbonyolított és ezért drága rendszert
finanszírozunk közpénzből. Módot kell találni az egyszerűsítésre, a
rugalmasabb, megtakarításokat is eredményező új rend kialakítására.' ... 'A
bázisalapú költségtervezésről át kell térni a feladatalapú finanszírozásra.
Meg kell vizsgálni, hogy egy-egy közfeladat ellátása ténylegesen mennyibe
kerül.'
- F: dec. 10.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/vadaszjanos20041208.html?h=1
 

A felsőoktatási könyvtár költségvetése és a kutatások minősége -- korrelálnak?
 
Van-e összefüggés a brit egyetemek tudományos minősítési szintje (Research
Assessment Exercise, RAE-rating) és a könyvtárra költött összeg között. Az
intézményeket makro- és mikro-szinten egyaránt szemléli; tanszéki szinten a
régészet területét vizsgálja. Kiderült, hogy van összefüggés a felsőoktatási
intézmények különféle csoportjai és az RAE-minősítés között, de nem az a
helyzet, hogy a magas RAE minősítés magas könyvtári ráfordítást eredményez,
vagy a magas könyvtári ráfordítás magas RAE-minősítést hoz létre, hanem
valószínűleg közvetett kapcsolat van közöttük: a jó egyetemeknek magas a
minősítése és jó a könyvtára, és a gyenge egyetemeknek alacsony a minősítése,
és kevesebbet költenek a könyvtárra. Ismerteti a régészeti tanszékkel
rendelkező egyetemi könyvtárak költségvetésének részleteit is.
- F: Oppenheim -- Stuart: Is there a correlation between investment in an
academic library and a higher education institution's ratings in the Research
Assessment Exercise? = Aslib Proc. Auroref: Könyvtári Figyelő, 2004/4.  

 
Leépítések várhatók a közszférában
 
A kormányzat 8-10 százalékos leépítést tervez a központi közigazgatásban, a
közalkalmazotti területen pedig a munkaerő 1,5-2 százalékától kívánnak
megválni -- mondta Horn Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal politikai
államtitkára a Magyar Rádióban. Hozzátette: igyekeznek nyugdíjazással, illetve
korengedményes nyugdíjba vonulással megoldani a körülbelül 5-8 ezer embert
érintő leépítést. Horn Gábor a szakszervezetek várható reakciójával
kapcsolatban kifejtette: lehet nagyon alacsony bérrel a teljes
foglalkoztatottság elvét kihirdetve úgy tenni, mintha működne a rendszer és
kiderül, hogy nem működik, és lehet úgy tenni, hogy szembenézünk azzal, hogy
kell-e ennyi ember, szabad-e ennyi pénzt kifizetni az adófizetők pénzéből a
központi apparátus fenntartására.
- F: dec. 8., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=90950&id=4
 

Az e-mail terjedése -- növekedhet a nyelvtankönyvek piaca?
 
Az e-mail mind nagyobb népszerűsége az írásbeliség folyamatos erősödését vonja
maga után az üzleti szférában is. Míg egy évtizede még a telefon volt az
elsőszámú üzleti kommunikációs eszköz, addig mára nagyon sok helyen az
elektronikus levelezés váltotta fel a szóbeli tájékoztatást. A leírt szöveg
azonban 'nyomot hagy', így a nagyobb vállalatok, amelyek dollármilliókat
költenek arculatuk fejlesztésére, nem engedhetik meg, hogy a megírt levelek
helyesírási és stilisztikai hibáktól hemzsegjenek -- áll a London Business
School szakértői anyagában. Az elemzés szerint az európai felsővezetők hetente
300-500 levelet küldenek a világhálón keresztül, és ha ezek csapnivaló írások,
akkor ez rengeteg ügyfél véleményét ronthatja. A fentieket persze a vállalatok
is felismerték, és mind többen hoznak tudatos döntést annak érdekében, hogy az
e-mailek által is kedvezőbb kép alakuljon ki a társaságról. Az Unilever egyes
angliai részlegénél például helyesírási tanfolyamra íratták be az
alkalmazottakat, és a 'gyalázatos helyességű' levelek íróit egyéb (anyagi)
motivációs eszközökkel is az eddigieknél figyelmesebb írásra ösztönzik.
- F: dec. 2., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=17352&pat=2
 
 
Gyermekbarát internet -- védett és szerkesztett tartalom
 
Az Axelero Internet és a Minimax szerkesztett tartalmat és védett
internetezést kínál a gyermekek számára -- jelentette be a két cég Budapesten
sajtótájékoztatójukon.
- F: dec. 9., http://hirek.prim.hu/cikk/43289/
-- Felmerülhet a kérdés, hogy könyvtár kínálhat-e -- ha nem is éppen
internetezést -- de pl. emailcímet adott célcsoportjai számára, pl.:
hasznalonev@konyvtarnev.hu. Azon túl, hogy marketingeszköz, az adott emaillel
a célcsoport számára exkluzív tartalmakat, vagy más kedvezményt is kínálhat a
könyvtár. (MG)


Richter, Egis európai szintű kutatásfejlesztés
 
Két magyar cég, a Richter és az Egis is felkerült a kutatásra és fejlesztésre
legtöbbet áldozó 500 EU-beli cég listájára, amelyen az új tagállamok cégei
közül csak három tudott felkerülni. Az új tagállamok közül csak három
gyógyszeripari cég került be a K+F-re 2003-ban legtöbbet költő 500 európai
vállalat listájára: a szlovéniai Krka, a Richter és az Egis. ... A
gyógyszeripar a régi tagállamokban is az egyik legerősebb hordozója a
kutatásnak és a fejlesztésnek. A bizottsági listán az autóiparral, a
távközlési és információtechnológiai berendezések gyártásával, illetve az
elektronikával együtt a gyógyszeripar szerepel a legtöbbször, ez a négy ágazat
az 500 "nagy" teljes K+F kiadásainak 64 százalékát adja. Mivel a nagy
autógyárak, IT-cégek és elektronikai gyártók között gyakorlatilag nincs önálló
cég az új tagállamokban -- szinte minden gyár valamelyik külföldi vállalat
kezében van -- így nem csoda, hogy csak a gyógyszeripar révén tudtak az új
tagországok (igen szerény) jelenlétre szert tenni a "nagyok" listáján (a
Bizottság a leányvállalatoknál folyó kutatást az anyacég országához számítja,
így hiába van például az Ericssonnak K+F központja Budapesten, annak
ráfordításai a svéd adatokat erősítik).
- F: dec. 13.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-12-13&d=2004-12-13&r=&c=126
-- Kérdés, hogy az információs és könyvtári szolgáltatók mennyire képesek e
potenciális felvevőpiacok kiszolgálására? Vannak ugyan pozitív tapasztalatok,
pl. gyógyszergyári belső szolgáltatók, de nem állítható, hogy valamennyi
lehetőség kihasználtatott. 2002-ben a Magyarországon kutatás-fejlesztésre
költött teljes összeg 6 százalékát a Richter és az EGIS adta. Ez az adat a
hazai K+F siralmas helyzetét is mutatja. (Az MKE honlapján elérhetővé váltak
a 'A vállalati könyvtárakról' szakmai nap anyagai www.mke.oszk.hu / Beszámolók
(bal oldalon) / október 25. (MG)
 

Hányatott sorsú olvasókörök -- Van, ahol újjáalakult, van, ahol megszűnt 
 
Huszonhét olvasókör működik az országban, a ma hozzáférhető adatok szerint
többségük a Dél-Alföldön található. A rendszerváltás idején sok helyen
próbálkoztak e körök újjáélesztésével, a legtöbbször azonban eredménytelenül.
A mozgalom fénykorához képest ma csak elvétve található az országban
olvasókör: az első világháború előtt százszámra működő, különösen az alföldi
falvakban gyakori olvasókörök a második világháború után többnyire megszűntek.
Komlósi Józsefnek, a Székesfehérvárott működő Vörösmarty Mihály Fejér Megyei
Könyvtár igazgatójának kutatásai szerint a megyében fehérvári kispapok
alakították meg az első olvasókört az 1820-as években.
- F: dec. 10., http://www.nol.hu/cikk/344075/
 

Honnan tájékozódnak az üzleti döntéshozók?

A 2004-es pán-európai kutatás szerint még mindig a nemzetközi sajtó a
leghatékonyabb eszköz, ha üzeneteinket a legbefolyásosabb üzletemberekhez is
szeretnénk eljuttatni. Az Ipsos-RSL kutatócég immár három évtizede minden
második évben felmérést készít az európai üzleti döntéshozók olvasási és
médiahasználati szokásairól. A 2004-es European Business Readership Survey
(EBRS) legfontosabb tanulságai nemrégiben láttak napvilágot. A 17 országban,
10 000 válaszadó részvételével lezajlott kutatás összesen 58 000 vállalat 431
ezer vezetőjének fogyasztási szokásait reprezentálja. A megkérdezettek a
kontinens legbefolyásosabb üzleti döntéshozói: az Európában élő felnőtt
lakosság legfelső elit 0,2%-a. Az eredmények alapján még mindig a nemzetközi
sajtó marad a leghatékonyabb eszköz, amennyiben Európa-szerte szeretnénk minél
szélesebb körben elérni a vezető üzletembereket. 58%-uk szerint ugyanis a
magazinok és az újságok a nemzetközi hírek legmegbízhatóbb forrásai, jóval
megelőzve a televíziót (36%), a rádiót (20%) és az internetet (18%). A
legolvasottabb magazinok a The Economist (7,7%), a National Geographic (5,7%),
a Harvard Business Review (5,6%), a Forbes (5,5%) és a Time (4,8%). A
nemzetközi újságok tekintetében a legmagasabb penetrációt a Financial Times
(13,1%), a FAZ (10,8%) és az IHT (3,4%) érte el. Az idei adatok jóval
részletesebb információkkal szolgálnak a tévénézési és internethasználati
szokásokat illetően is. A TV-csatornák közül a legnépszerűbb a Sky News
(6,6%), a CNN International (6,1%) és a EuroNews (3,7%). A leggyakrabban
látogatott weboldalak (az elmúlt 4 hét alapján) a BBC News (12,7% nézte meg
legalább egyszer az utolsó 4 hétben) és az ft.com (8%).
- F: dec. 1., http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=4952


Egészségügyi információs mintarendszer három régióban

Három régió, Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl 4,1 milliárd
forintot nyert az egészségügyi információtechnológia fejlesztésére. A
pályázatot az év első felében írták ki, az Európai Unió strukturális
alapjainak igénybevételével. Az információtechnológia fejlesztések célja
egyrészt az, hogy az érintett, s e téren a legelmaradottabbnak számító régiók
egészségügyi ellátó intézményei között információs mintarendszereket
alakítsanak ki. Másrészt az egyes résztvevők saját, intézményen belüli
információs rendszereiket is fejleszthetik. Az információs mintarendszer
segítségével lehetőség nyílik arra, hogy egymás szolgáltatásait igénybe vegyék
saját munkájuk segítésére. Ha egy beteg vizsgálatát nem tudja megoldani az
adott intézmény, kérheti azt a másiktól és a vizsgálat után számítógépen
lekérdezhetik az eredményt. A beteg hozzájárulásával lehívhatók a korábbi
vizsgálatok eredményei is. Arra is alkalmas a rendszer, hogy a kezelés
érdekében kiírt recepteket elektronikusan küldjék a beteg otthonához
legközelebb eső gyógyszertárba. A változás lényege: nem a beteg, hanem a
vizsgálatok eredménye "utazik" a gyógyító intézmények között.
- F: dec. 13., http://hirek.prim.hu/cikk/43358/?sr=agstl


Jövőre akár már elektronikusan is bevallhatjuk nyugdíjunkat

Az Országgyűlés döntése alapján 2005. január 1-jétől a magánnyugdíjpénztárakba
bevallók köre az interneten keresztül elektronikus formában, minősített
elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva küldheti be
tagdíjbevallását. A NetLock Kft. mérföldkőnek tekinti a döntést, amely az
elektronikus adóbevallás és -számlázás lehetősége után a harmadik fontos
állomása az elektronikus ügyintézésnek. A lassú és sok ügyféloldali hibával
terhelt papíralapú ügyintézés elektronikus formába való átültetésével a
magánnyugdíjpénztárak tetemes mennyiségű energiát és munkaerőforrást, a
tagdíjbevallók pedig akár 200 000 forintot is megtakaríthatnak évente.
A törvény új rendelkezései szerint a magánnyugdíjpénztárak 2005. január 1-ig
kötelesek kialakítani az elektronikus tagdíjbevallás zavartalan működéséhez
szükséges feltételeket. A bevallások fogadásához szükséges szoftvereket a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2004. november 1-ig a pénztárak
rendelkezésére bocsátotta.
- F: dec. 13., http://pcforum.hu/hirek


Netkedvcsináló
 
Az internet lassan, csendesen belopózik mindennapjainkba. Lehet vitatkozni
arról, hogy hasznos-e, nélkülözhető-e, lehet felméréseket készíteni a
használatáról, majd lehet siránkozni a lehangolóan csekély elterjedtség miatt,
és persze lehet örülni a széles sáv ígéretes fejlődési ütemének. Lehet vonzó
csomagokkal várni a betérőket, de eléjük is lehet menni, hogy kedvet
csináljunk azoknak, akik még nem tudják, miről maradnának le, ha kimaradnának.
A Matáv ez utóbbit teszi újságcikkekre alapozott internetes oktatókampányával.
- F: dec. 12., http://hirek.prim.hu/cikk/43328/


Könyvtárakat pakol fel a netre a Google
 
A Google a világ legnagyobb könyvtárai közül öt gyűjteményét digitalizálja --
részben vagy egészben -- és teszi elérhetővé a világhálón. A hatalmas
projektben -- mely előreláthatólag tíz évig tart majd -- több mint 15 millió
kötetet szkennelnek be és tesznek ingyenesen hozzáférhetővé és kereshetővé.
A világ legnépszerűbb internetes keresőjét üzemeltető Google vezetői jó ideje
hangsúlyozzák, hogy terveik között szerepel a világ információforrásainak
hozzáférhetővé és kereshetővé tétele, ennek pedig egyik alapköve a könyvtárak
anyagának internetes közzététele. (A vállalat maga is egy egyetemi
könyvdigitalizáló projektből nőtt ki.) A munka elvégzéséhez azonban csak most
teremtődtek meg a technikai és anyagi feltételek -- mondta Susan Wojcicki, a
Google termékmenedzsmentért felelős igazgatója a CNET-nek. A projekt során
digitalizálják az amerikai Michigani és Stanford Egyetem teljes gyűjteményét,
míg egyelőre a Harvard és a New York-i közkönyvtár, valamint az Oxfordi
Egyetem könyvtári állományának csak töredékét szkennelik be. A copyright az
egyik komoly akadály a projekt kiteljesedésének útjában...
- F: http://www.prohardver.hu/rios3_content.php?mod=10&id=10396
Hatalmas online olvasószoba a Google-től. A Google Inc. az öt legjelentősebb
könyvtár nehezen hozzáférhető könyveit digitalizálja. Az októberben induló
szolgáltatást a szövegek mellett elhelyezett reklámok bevételéből tartják
fent, a szerzői jogvédelem alatt álló kötetek esetében egyenként megegyeznek a
kiadóval. Legutóbb a tudományos értekezések, szakdolgozatok és tanulmányok
között kereső Google Scholar mutációval jött ki a vállalat.
http://index.hu/tech/net/scholar1123/
- F: dec. 14., http://index.hu/tech/net/googkonyv/


A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kapta az Unicef Nagyrabecsülésének Csokrát
 
Az Unicef nagyrabecsülésének jeléül küldöm a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak
ezt a virágcsokrot. Legyen ez egy szebb világ reményének jelképe, amelyet
szeretetünkkel és gondoskodásunkkal teremthetünk meg a jövő generációi
számára. -- így szól az az üzenet, amelyet Roger Moore az Unicef jószolgálati
nagykövete küldött az Unicef Nagyrabecsülésének Csokra mellé. A csokrot minden
évben egy olyan magánszemély, intézmény, vagy szervezet kapja, aki/amely
különösen sokat tett a gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi
fejlődéséért. A csokor odaítéléséről Magyarországon az Unicef Magyar
Bizottságának elnöksége dönt. 2004-ben ennek címzettje a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár lett. A kitüntetésre még Janikovszky Éva az Unicef Magyar
Bizottságának elnökségi tagja tett javaslatot a múlt évben.
- F: dec. 13., http://www.uno.hu/news/story/144824
 

Győriek II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláért
 
Mint ismeretes, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetőinek 
két évvel ezelőtt Mádl Ferenc magyar államfő és Anatolij Kinah ukrán
miniszterelnök jelenlétében átadták az egykori törvényszék épületének jelképes
kulcsát, illetve az ajándékozási szerződést. Az egykor igencsak impozáns
épület bizony mára olyannyira leromlott, hogy annak felújítására az épület
becsült értékének többszörösét kell fordítani. ... Balogh József, Győr
polgármestere: -- Nem ígérhetünk sokat, hisz nekünk is vannak megoldandó
feladataink, de soha sem szabad feladni. Ha az itteniek szívósak céljaik
elérésében, mi is szívósak leszünk a támogatásban. Csak türelemmel kell lenni.
Egyébként pedig a Győri Városi Könyvtár már régóta szoros kapcsolatot ápol az
itteniekkel, s a továbbiakban is rendszeres támogatni fogja a főiskolát
könyvekkel, technikai eszközökkel stb.
- F: nov. 24.
http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=14915::::: KISSZÍNES :::::


Vége a magányos munkahelyi kávézásnak
 
A monitor előtt magányosan elszürcsölgetett kávék időszakának akar véget vetni
egy számítógépes program. A Douwe Egberts honlapjáról letölthető programmal
ugyanis megszervezhetők a munkahelyi közös kávészünetek. A 'kávémenedzser'-ben
a felhasználó csupán létrehoz egy olyan, kollégáiból álló csoportot, akikkel
kávézni szeretne, megjelöli az időpontot, és máris felbukkan a csoporttagok
képernyőjén a meghívás egy közös kávézásra. A programban kávézó csoportokat
lehet létrehozni, fix kávézási időpontokat lehet beállítani, sőt még
személyenként a kedvelt kávéfajta vagy az aktuálisan kívánt is beállítható.
Igény szerint a csoport kávéfogyasztásáról még statisztika is készíthető. (VG)
- F: dec. 10., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-12-10&d=2004-12-10&r=&c=37


Svédország, Írország és Nagy-Britannia a dobogósok az informatika alkalmazásában

Az amerikai Booz Allen Hamilton piackutató cég legfrissebb felmérése szerint a
svéd, az ír és a brit vállalkozások tartanak a legelõrébb az információs
technológia vívmányainak hatékony felhasználásában. A lista tavaly óta sokat
változott: a svédek az ötödik, a britek pedig a hetedik helyről léptek előre,
míg a 2003-ban még az első háromban szereplő Egyesült Államok négy helyet
csúszott vissza. A felmérésben egyébként 11 ország, Ausztrália, Nagy-
Britannia, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Írország,
Dél-Korea, Svédország és az Amerikai Egyesült Államok vett részt úgy, hogy a
tanácsadó cég munkatársai szúrópróbaszerűen közel 8 ezer vállalkozás
dolgozóival készítettek telefonos interjúkat. Az összegyűjtött adatok alapján
a svédek erőssége az informatika lehető legszélesebb körű alkalmazása, az
íreké a cégek alkalmazottainak magas szintű háttértudása, a briteké pedig az
olyan új technológiák gyors befogadása, mint például az internetes
telefonálás. Az országok további sorrendje: 4. Németország, 5. Dél-Korea, 6.
Kanada, 7. Egyesült Államok, 8. Ausztrália, 9. Olaszország, 10. Japán, 11.
Franciaország.
- F: dec. 13., http://hirek.prim.hu/cikk/43367/?sr=agstl


Online Karácsony

Az Egyesült Királyságban az alkalmazottak közel egynegyede online vásárolná
karácsonyi ajándékait. A cégek szerint a böngészés elvonja a figyelmet a
munkától, azonban ennél nagyobb a veszélye, hogy a vásárlók kéretlen
karácsonyi reklámleveleket nyitnak meg, melyek vírust telepíthetnek a gépekre.
Ugyanez a helyzet: az elektronikus üdvözlőlapokkal is: a válaszadók 13
százaléka ismeretlen küldeményeket is megnéz. Az Egyesült Királyságban az
alkalmazottak közel negyede tervezi, hogy idén kényelmes irodai székéből végzi
el a karácsonyi bevásárlást -- olvasható a YouGov közvélemény kutató cég
felmérésében.
Az Interactive Media In Retail Group (IMRG) adatai alapján a brit számítógép-
használók növekvő számának köszönhetően az Egyesült Királyságban idén
karácsonykor 3,5 milliárd font forgalom várható a weben, ami az elmúlt évhez
képest 40 százalékos növekedést mutat.
Magyarországon egyelőre nem jellemző, hogy az emberek interneten keresztül
intéznék a karácsonyi bevásárlást, az ajándékok keresését azonban nagyon sokan
végzik a világhálón -- mondta el Fórján Tamás, a 2F 2000 Kft. műszaki
igazgatója.
- F: dec. 11., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=255623


Forgalomarányos ADSL a Matávtól

A Matáv tegnap megkezdte az egyeztetéseket internetszolgáltató partnereivel
egy új típusú, nagykereskedelmi ADSL-konstrukció bevezetéséről. A Matáv a
jelenlegi fix havidíjú nagykereskedelmi ajánlatai mellett lehetővé teszi olyan
ADSL-szolgáltatás igénybevételét, amelynek díjazása az internetszolgáltató
ADSL-felhasználóinak forgalmától függ. Az új konstrukció a partnerek részére
lehetővé teszi, hogy már a jövő év elején az eddiginél szélesebb, a
felhasználói igényekhez még inkább illeszkedő termékválasztékkal jelenjenek
meg.
- F: dec. 14., http://it.news.hu/rios3_content.php?mod=10&id=10377


Designközpont félmilliárdért az Erzsébet térre
 
A volt indulási épületben kapnának helyet a kiállító- és előadótermek, a
vendégfogadásra alkalmas helyiségek, az emeleten a könyvtár, az irodák és a
konzultációs helyiségek. A kisebb, úgynevezett B épületrészben (a Blaguss-
Volánbusziroda helyén) vendéglátó-ipari egységeket, köztük kávéházat
alakítanának ki.
- F: dec. 9., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=255564
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Templomaink.hu
 
Önkéntesek által feltöltött honlap, egyben szép könyvtárosi hobbi is lehet az
oldal fejlesztése. Legújabb képek: Bélapátfalva és Héviz-Máriaegregy román
kori templomai, valamint kecskeméti templomok. (MG)
- F: www.templomaink.hu
 

Celldömölki országos szolgáltatás: a magyarság 2005. évi évfordulónaptára
 
Év végi ajándékként 2004. december 10-től hozzáférhető a celldömölki
Kresznerics Ferenc Könyvtár honlapján (www.cellbibl.hu) a magyarság 2005-ös
évfordulónaptára. A több mint 2200 tételt tartalmazó összeállítást Németh
Tibor, az intézmény tanácsosa készítette a Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat támogatásával. Az adattár döntő része a jelenleg
211.000 személy adatait nyilvántartó, két évtizede épülő Magyar Életrajzi
Kalauz (www.mabi.hu) reprezentatív nemzeti digitális névkataszter alapján
készült, a 25-tel osztható kerek évfordulójú személyiségek leválogatásával. E
széles körű gyűjtés kiegészült a legjelentősebb történelmi illetve
művelődéstörténeti  eseményekkel (pl. Széchenyi István 'Hitel'-ének
megjelenése, a Magyar Távirati Iroda megalapítása). A témakörben az eddigi
legteljesebb összeállítás csak a már nem élőket veszi számba, de kiterjed a
mindenkori történelmi országhatárokon túl élt magyarságra is. A hiánypótló
évfordulónaptár központi szolgáltatásként minden esztendőben október 31-i
határidőig meg fog jelenni a világhálón a fenti webcímeken, továbbá a Vasi
Digitális Könyvtárban (www.vasidigitkonyvtar.hu) a soron következő tárgyévre
vonatkozólag. A Kemenesalja fővárosában ingyenesen közzétett Internetes
adatbank a Nemzeti Emlékezet Program célkitűzéseihez kapcsolódva kiválóan
hasznosítható szinte bármely településen az országos jelentőségűeken kívül a
helyi évfordulókra történő felkészüléshez. A 2001-ben az 'Év Könyvtára' címet,
idén pedig -- a Kemenesaljai Művelődési Központtal együtt -- több mint 420
milliós címzett támogatást elnyert bibliotékában a közszolgálati
adattár 'digitális alapkőletételére' Celldömölk egyesítésének centenáriuma és
várossá avatásának 25. évfordulója tiszteletére a 2004-es kettős jubileumi
esztendőben került sor.    
- F: Kresznerics Ferenc Könyvtár


Vasárnaptól változott a Volán és a MÁV menetrendje
 
Megszünteti egyes kihasználatlan járatait a MÁV, sűrűbbé válik azonban az
elővárosi közlekedés és az eddigi négy expressz vonat helyett 35 közlekedik
vasárnaptól. Szintén vasárnaptól változik a Volán buszjáratainak menetrendje
is. Információforrások -- vasút: www.elvira.hu , autóbusz:
http://www.menetrendek.hu/cgi-bin/menetrend/html.cgi
- F: dec. 12., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/menetrend20041211.html?h=1


HVG Online -- a fiatalok felé nyit
 
Meglévő olvasótábora mellett a fiatalokat akarja megnyerni a HVG Online
megújult portáljával. A korábbinál gazdagabb tartalommal, új külsővel,
valamint továbbfejlesztett archívummal jelentkezett a hvg.hu, a HVG online
kiadása. Hirschler Richárd, a portál főszerkesztője elmondta, hogy a
változásokkal az eddigi olvasók megtartása mellett az új látogatók megnyerése
a cél, főleg a fiatalabb korosztályokból. A site-ra a hírek és a cikkek a
korábbinál áttekinthetőbb rendszerben kerülnek fel, valamint új rovatok
jelentek meg, amelyek többek között az informatika-tudomány, a média és a
kultúra területét fedik le. A hagyományok megőrzésére rendszeres Retro rovat
idézi fel a HVG hetilapban 25 éve írottakat. Ezenkívül jogi tanácsadást és más
új szolgáltatásokat is bevezetett a kiadó. A fejlesztéseken és az új designon
a HVG házon belül dolgozott.
- F: dec. 7., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=12567


Virtuális kiállítás Balassi Bálint tiszteletére
 
2004. december 14-én, a budapesti Illyés Archívum tanácstermében mutatták be a
Balassi Bálint születésének 450., halálának 410. évfordulója tiszteletére
készített, "Balassi Bálint Virtuális Kiállítás" címet viselő honlapot.
A bemutatót Kecskeméti Gábor irodalomtörténész nyitotta meg, majd Kobzos Kiss
Tamás előadóművész közreműködésével, Bánkeszi Lajosné ügyvezető igazgató
(Neumann-ház) ismertette az új honlapot. Balassi versek, Balassi ihlette művek
olvashatók itt -- elsősorban a Neumann-ház gyűjteményéből --, illetve
versfelvételeket és zenés verseket hallgathatnak az érdeklődők.
http://balassi.neumann-haz.hu
- F: dec. 14., Neumann-ház
 

Angol szaknyelvi forrásanyag CD-n
 
A British Council szaknyelvi angol projektjének (ESP - English for Special
Purposes Project) célja a középhaladó és haladó szintű nyelvtudás fejlesztése.
A most bemutatott angol szaknyelvi forrásanyag CD az üzleti tudományokat,
közgazdaságtant, Európa-tanulmányokat és menedzsmentet hallgató diákoknak,
illetve azon fiatal magyar vezetőknek készült, akik az állami és
magánszférában EU partnerekkel kommunikációt folytató szervezeteknél
dolgoznak. (e-dialogue)
Bővebb információ: British Council -- Nagy Edit, edit.nagy@britishcouncil.hu 
http://www.britishcouncil.hu
- F: dec. 10., KultúrPont, e-dialogueIMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu .

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf