K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/44., dec. 1.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok

TARTALOM
- Megtorpanás, lelassulás: kijózanítóak a World Internet Project ezévi eredményei
- Jobban hiszünk a megvásárolt információnak
- Számszerűsíthető a munkahelyi dohányzás miatti kár
- Évi öt hét esik ki az alulteljesítő dolgozók miatt
- 10 éves a Magyar Elektronikus Könyvtár
- Az internetezők a legtöbbet K+F-re költenének a büdzséből
- A karrierépítés már az egyetemen elkezdődik
- Problémás emberek kezelése
- Százmilliós kampány mutatja be az EU-információs forrásokat
- Globális informatikai szervezetet állít fel az ENSZ a szegényebb országok felzárkóztatására
- Eddig népszerűtlen, pedig kifizetődő a távmunka
- Az otthonról végzett távmunka árnyoldalai
- Think.com magyar iskoláknak
- Internet-hozzáférés mint juttatás
- Ellentmondások a számítógép-használat és az iskolai eredmények összefüggései kapcsán
- Internetes oktatókampányt indított a Matáv

KISSZÍNES
- London legnagyobb hot-spotja
- Japán könyvsiker: internetes kollektív regény
- A munkahelyi szörfölés rizikói
- Problémamegoldó számítógépes hálózat önkéntesekkel
- Távoktatás a sarkkörön túl
- Illatok is küldhetők már mailben

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Új internetes szolgáltatásokkal bővült az MTI honlapja
- Online videotéka az Axelero-tól
- Bocs magazin -- ökológia, fenntartható civilizáció
- Kormányprogramok 1867-től 2002-ig
- Radex -- elindult a ZoomTisztelt Olvasó,

Ugyan az ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékkel közös projekt --
 a szorgalmi időszak múltával -- véget ért, újabb anyagokat is kaptunk --
Diera Bernadett, Németh Katalin és Sápi Éva gyűjtéseit -- melyeket közlünk a
lapban.E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.Megtorpanás, lelassulás: kijózanítóak a World Internet Project ezévi
eredményei

Egy év leforgása alatt lényegében változatlan maradt a számítógéppel ellátott
háztartások aránya, nem csökken a digitális szakadék. Többek között ezek a
megdöbbentő adatok láttak napvilágot az Információs Társadalom Szakmai Napok
2004. című rendezvény keretében november 23-án elhangzott előadásokon,
melyeken a World Internet Project 2004-es felmérésének hazai eredményeit
ismertették.
A World Internet Project 'hazai kiadása' igazán jó időben, 2001-ben indult,
amikor az internet csak kevesek kiváltsága volt: a magyar lakosságnak
ekkoriban csupán 17 százaléka használta a világhálót. Azóta bízunk abban, és
reméljük évről évre, hogy valamelyik adatfelvétel után majd egyszer csak
meredek felívelésről, minőségi ugrásról, fordulópontról számolhatunk be. Ebben
a várakozásban azonban újra és újra, így ebben az évben is csalódni kellett. A
tavalyi 25% után 2004-ben a lakosság 29 százaléka válaszolt igennel arra a
kérdésre, hogy szokta-e használni az internetet. Ez lassú, ám biztos fejlődést
jelent, de semmiképp sem áttörést. Még inkább elgondolkoztató ez a tendencia,
ha azt az aggasztó adatot is számításba vesszük, miszerint az otthoni
számítógépek terjedésének üteme lassul: egy év leforgása alatt lényegében
változatlan maradt a számítógéppel ellátott háztartások aránya (32 %).
A WIP-kutatás eddigi talán legfontosabb eredménye, hogy az internethasználat
terjedését gátló tényezők között, már a kezdet kezdetén felhívta a figyelmet a
materiális, anyagi jellegű okok mellett a kulturális, tudati sajátosságokra. A
világhálót nem használók csoportjában az évek folyamán egyre csökkent azok
aránya, akik az 'túl drágának' tartották internetet, ám radikálisan, és
meglepő módon nőtt azoké, akik azért nem használják a világhálót, mert ez a
lehetőség 'nem érdekli' őket, vagy úgy vélik, hogy 'nincs szükségük az
internetre'. Ez a tendencia idén is folytatódott és ezek az érvek immár a
legfontosabbakká léptek elő.
Egy másik, a kutatásból jól kivehető, egyre erősödő tendencia a 'digitális két
Magyarország' modellje. A kifejezés arra a tapasztalatra utal, hogy az életkor
és az iskolai végzettség mentén nemzetközi összehasonlításban is drasztikus
különbség, digitális szakadék tátong a társadalom két része között.
(Magyarázatként az iskolai internet-elérést biztosító Sulinet-program
említhető: míg a Sulinet-generációban, vagyis a 25 évesek, vagy annál
fiatalabbak közt 70% az internethasználók aránya, addig az idősebb
generációkban csupán 20% internetezik. Fontos megemlíteni, hogy különösen
alacsony a használók aránya a 60 évesnél idősebbek körében: csupán 2%.) A
digitális szakadék nagyságrendje Magyarországon az adatok tanúsága szerint
ráadásul az elmúlt egy esztendőben lényegében nem változott.
- F: BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központ, http://www.ittk.hu
A World Internet Project nemzetközi honlapja:
http://www.worldinternetproject.net


Jobban hiszünk a megvásárolt információnak
 
Hajlamosak vagyunk a megvásárolt információt szignifikánsan túlértékelni --
tapasztalta kutatásában Francesca Gino. E mögött feltételezhetően az áll, hogy
ha egyszer megvásároltuk az információt, akkor nehéz figyelmen kívül hagyni,
mert nem akarjuk veszni hagyni a befektetést. A jelenség feltehetően nem
pénzben kifejezett áldozat esetén is hat (pl., ha sok időt fordítunk az
információ keresésére). A kutatás eredménye kapcsán érdemes elgondolkodni: a
drágább gyógyszer vagy éppen szaktanács jobban hat -- legalábbis pszichésen. A
diszkont-stratégia viszont nem hatékony a termék vagy szolgáltatás
megbecsülését illetően. (ref.: MG)
- F: Hidden costs of buying information [interview with Francesca Gino] Nov.
8, 2004
http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/item.jhtml?id=4465&t=organizations
-- E megállapítás -- akár örömteli, akár nem -- hat, például térítéses
információszolgáltatások illetve ingyenes könyvtári szolgáltatások
viszonylatában is. Mégpedig a tényleges információtartalomtól teljesen
függetlenül. Álljon itt egy példa a KIT-ben korábban már részleteiben
ismertetett Davenport--Prussak-féle tudásmenedzsment-könyvből: 'Egy nagy
gyógyszergyártó cég vezérigazgatója információkat gyűjtött a malajziai piaci
kondíciókról, és ezért beszámolókat kért a vállalati könyvtárostól, a
marketingigazgatótól, és a stratégiai tervezésért felelős egyik idősebb
elnökhelyettestől. A könyvtáros által összegyűjtött információk messze a
legjobbak voltak. Gondosan összeállított feljegyzésében a Világbank és más
alapvető források legfrissebb adatait is figyelembe vette. Az elnökhelyettes
néhány üzleti hetilapból származó cikket ollózott össze. Mivel a vezérigazgató
úgy gondolta, hogy bizonyára az elnökhelyettesé a legértékesebb munka, a
könyvtáros jelentését értékelte a legalacsonyabbra. Az információt nyújtó
rangja (és valószínűleg a stratégiai tervező szerepének megítélése) elfogulttá
tette a döntést. Amikor a vállalat többi vezetőjének -- a forrásra vonatkozó
bárminemű jelzés feltüntetése nélkül -- megmutatták a konkrét anyagokat,
mindenki a könyvtáros összeállítását tartotta a legmagasabb szintűnek.' p. 114
- F: Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. – Budapest :
Kossuth, BKE Vezetőképző Intézet, 2001. – 195 p.
 

Számszerűsíthető a munkahelyi dohányzás miatti kár
 
A Deutsche Bank vezető közgazdásza ezt adatokkal is alátámasztotta,
kiszámította ugyanis, hogy a kieső munkaidő költsége igen tetemes summát
jelent. A banknál egy-egy cigaretta alkalmával átlagosan 1,71 eurót füstölnek
el bérköltségben a dohányosok. Ez a 36 órás munkahetet figyelembe véve már évi
2865 euróra rúg, egyetlen dohányzó dolgozónál. Az adatok láttán többen
valószínűsítik, hogy előbb-utóbb kezdetét veszi az a vita, hogy milyen fizetés
jár a nem munkaasztalánál járó füstölőnek.
- F: nov. 18., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=17131&pat=2
 
 
Évi öt hét esik ki az alulteljesítő dolgozók miatt
 
Az alulteljesítő alkalmazottak okozzák az egyik legkomolyabb kiesést a brit
munkaadóknak. A pszichometrikus teszteket forgalmazó nemzetközi cég, az SHL
most kiadott tanulmánya azt mutatja, átlagosan évi huszonhat napot
vesztegetnek el a teamek és irányítóik a rosszul dolgozó csoporttagok miatt.
- F: nov. 18., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=17140&pat=2
 

10 éves a Magyar Elektronikus Könyvtár
 
Az idén háromszoros jubileumot ünnepelhet a MEK. 10 éve, hogy megalakult, 5
éve, hogy az Országos Széchényi Könyvtárba költözhetett és a Magyar
Elektronikus Könyvtárért Közhasznú Egyesület is az idén lett 5 éves. A
november 26-án tartott többszörös évforduló alkalmat adott a visszatekintésre
és kitekintést a jövőre. A MEK Osztály kedves ünnepség keretében köszönte
meg "virtuális munkatársainak" eddigi közreműködését. A kötetlen jellegű
megemlékezésen, az OSZK részéről Rády Ferenc főigazgató-helyettes mondott
köszöntő szavakat, a NIIF Programtól Máray Tamás méltatta az eddigi munkát,
majd Zimányi Magda, a MEK Egyesülettől emlékezett meg a kezdetekről. Az
ünnepelt egyik "szülőatyja", Drótos László pedig már az elkövetkezendő időszak
megvalósítandó terveiről beszélt. A műsor befejező részében a MEK fiatal
munkatársa, Török Máté, magyar költők megzenésített verseit adta elő, nagy
sikerrel. A rendezvény szervezői, Moldován István és Góczán Andrea minden
résztvevőnek emléktárgyakat adtak át, majd kötetlen beszélgetésekre és
ismerkedésekre nyílt lehetőség az egymást eddig csak hálózaton keresztül
ismert munkatársak között.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk, hiszen amint azt megfogalmazták: "A
jövő könyvtára, a könyvtár jövője." (Sápi Éva tudósítása), nov. 27.


Az internetezők a legtöbbet K+F-re költenének a büdzséből
 
A Pénzügyminisztérium honlapján található költségvetési játékban a 34 ezer
játékos büdzséjének nyertese a kutatás-fejlesztés lenne, a legtöbb pénzt pedig
a közmédiumoktól vonnák el - derült ki a Pénzügyminisztérium közleményéből.
- F: nov. 26., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=90401&id=4
 

A karrierépítés már az egyetemen elkezdődik
 
Az álláskeresők számára a személyes és szakmai kapcsolatépítés
kulcsfontosságú, s ezért azt ajánlatos már az egyetemen elkezdeni. A megfelelő
munkahely megtalálásában csoporttársak, tanárok, szervezetek és szakmai
szövetségek is segíthetnek, írja a Világgazdaság. Jó indulási alap a
diplomamunka témájának sikeres kiválasztása, hiszen a külső konzulens később
egyengetheti a karriert. Szintén komoly lehetőséget jelent a szakmai
gyakorlat, amely folytatásaként - kölcsönös szimpátia és elégedettség esetén -
szóba jöhet a részmunkaidős foglalkoztatás is. Utóbbi már komoly referenciának
számít.
- F: nov. 5., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=16924
 

Problémás emberek kezelése
 
Minél nagyobb egy szervezet, annál nagyobb valószínűséggel fogunk olyan
emberekkel összeakadni, akiket nehéz irányítani. Pedig a problémás kollégák --
agresszor, áldozat vagy megmentő -- helyes menedzselése az egész szervezet
szempontjából fontos: ha sikerül őket beállítani a sorba, akkor az a
csapategységre is pozitív hatást gyakorol. Ha azonban nem tudjuk kezelni őket,
akkor a környezetükre is kihat a viselkedésük, és szétforgácsolhatják a
szervezet egységét. A cikk a menedzser helyzetfelismerését, képességeit,
felelősségérzetét igyekszik mozgósítani. Vezetői feladatok:
- Hallgassuk meg az embereket, próbáljuk megérteni az ő álláspontjukat is.
- Éreztessük velük, hogy értékesek és számítunk a munkájukra.
- Beszéljük meg velük, milyen szerepet játszanak a szervezetben, tudjuk meg,
milyet szeretnének.
- Tudatosítsuk bennük, mit várunk el tőlük, mi az, amin változtatniuk kellene.
- Erősítsük az elkötelezettségüket, hagyjuk, hogy ők is tanácsokat adjanak,
például mi az, amit célszerű lenne a szervezetben hatékonyabbá tenni.
- F: nov. 10., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=16995
 

Százmilliós kampány mutatja be az EU-információs forrásokat
 
A Miniszterelnöki Hivatal százmillió forintos kampányt indított, amelynek
célja, hogy az állampolgárok megtudják: honnan és hogy szerezhetnek hiteles
információkat az Európai Unióról. A kampányban tévé- és sajtóhirdetések
futnak, és információs napokat is szerveznek a forgalmas
bevásárlóközpontokban. A Magyarország minden megyeszékhelyén és Keszthelyen
található Európai Információs Pontok munkatársai helyi szinten személyesen,
illetve különböző programok szervezésével nyújtanak információt az érdeklődők
számára. Az ország 84 településén kialakított EU Közkönyvtári Hálózat tagjai
egyrészt EU-s külön gyűjteménnyel rendelkeznek, másrészt ők is számos eseményt
szerveznek régiójukban. Az egyes eseményeken a MEH által szerkesztett és
kiadott kiadványok szolgálják a tájékoztatást.
- F: nov. 26., http://www.magyarorszag.hu/hirek/eu/eukampany20041125.html?h=1
 

Globális informatikai szervezetet állít fel az ENSZ a szegényebb országok
felzárkóztatására

Az ENSZ egy olyan nemzetközi információs technológiai szervezet felállítását
tervezi, amely elősegítené és koordinálná a fejlődő országokba irányuló
technológiai beruházásokat. Az üggyel kapcsolatos előterjesztés a napokban
kerül Kofi Annan ENSZ főtitkár elé, abban a reményben, hogy elfogadásra kerül
majd a 2005 novemberi tunéziai információs technológiai csúcson (WSIS). A
létrehozandó szervezet elsősorban koordinációs szerepet látna el a fejlettebb
országok kormányai, a magánbefektetők és az érintett elmaradottabb országok
között. Sarbuland Khan, az ENSZ Információs és Kommunikációs Technológiai
(ICT) munkacsoportjának igazgatója elmondta, hogy egy olyan konstrukciót
képzelnek el, amelynek keretében a befektető országok kormányai garanciát
vállalnának a kockázatok egy részére, mondjuk 25%-ára, ami bátorítaná a
magánszférát.
- F: nov. 28., http://hirek.prim.hu/cikk/43104/


Eddig népszerűtlen, pedig kifizetődő a távmunka
 
Informatikai, biztonsági és infrastrukturális szempontból is rendelkezésre áll
minden feltétel, amely a távmunkához szükséges -- hangzott el a
PricewaterhouseCoopers (PwC) által az atipikus munkavállalás e formájáról
szervezett szakmai fórumon. Bár minden azt igazolja, hogy költséghatékony és
rugalmas foglalkoztatást ígér a távmunka, a munkaadók egyelőre ódzkodnak tőle.
Becslések szerint Magyarországon jó, ha a másfél százalékot eléri a
távmunkások aránya a munkavállalók között. A régi uniós tagországokban több
mint 13 százalék ez az arány. A PwC egy korábbi tanulmánya szerint a
távmunkahely kialakítása és létrehozása gyorsan, körülbelül két év alatt
megtérül. Több tanácsadó cég pedig olyan kurzust is indított, amely a vezetők
számára távmenedzsmentet tanít, vagyis hogyan kell a távmunkásokat irányítani,
számukra feladatokat delegálni. Szakértők úgy vélik, még legalább 3-4 év kell
ahhoz, hogy a munkaadók szemlélete pozitívan formálódjon az atipikus
foglalkoztatásokkal kapcsolatban.
- F: nov. 26.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-11-26&d=2004-11-26&r=&c=41
 

Az otthonról végzett távmunka árnyoldalai

Az Egyesült Királyságban jelenleg körülbelül 8 millióra tehető azoknak a
száma, akik otthonukban távmunkát végeznek. Bár az irodán kívüli munka a
különböző vállalatok foglalkoztatási gyakorlatának rugalmasabbá válásával
egyre népszerűbbé válik, egyes felmérések szerint a távmunkavégzésnek is
jelentős árnyoldalai lehetnek. 
A Lexmark felmérése arra mutatott rá, hogy az otthonról távmunkát végzők
kevesebb, mint fele elégedett az otthon kialakított munkakörnyezetével. (…)
Többen úgy vélekednek, hogy mivel a családi otthon az ellazulás és a
szocializáció színtere, a nappaliban kialakított dolgozószoba megrontja a
nyugodt otthoni légkört.
- F: nov. 25. www.infinit.hu


Think.com magyar iskoláknak
 
Füzes Péter az Oracle ügyvezető igazgatója Magyar Bálint oktatási miniszter
jelenlétében bemutatta a már 17 országban működő think.com internetes oktatási
és közösségfejlesztő eszközt. Az eszköz minden iskola számára ingyenesen
elérhető. A bejelentés helyszínéül a Városligeti Általános Iskola szolgált,
ahol a diákok élőben mutatták be, a rendszer működését. A think.com rendszerbe
bármely iskola bekapcsolódhat, de mivel a honlap jelenleg csak angol nyelvű a
tesztrendszert a két tannyelvű iskolákkal kezdték meg. A diákok a webes
felületen található eszközök segítségével elkészíthetik saját weboldalukat.
Spamektől védett e-mail postafiókot kapnak, melyen a rendszerbe már
bejelentkezettekkel, illetve a tanárok, szülők által engedélyezett e-mail
címek tulajdonosaival tarthatják a kapcsolatot. A rendszer segítségével
külföldi tanintézményekkel is felvehetik a kapcsolatot. A szülői oldalon a
tanárok, a szülők számára fontos, érdekes információt helyezhetnek el, így
például azt, hogy milyen tanszereket kell megvásárolni, vagy elhelyezhetik az
osztálykirándulás legújabb képeit.
- F: nov. 26. ,  http://www.szamitastechnika.hu/hirek_hir.php?id=36597
-- A rendszer természetesen arra is alkalmas, hogy az iskolai könyvtáros
aktuális üzeneteit -- könyvtári programok, új, érdekes dokumentumok,
kedvezményes dokumentumvásárlási lehetőségek, tesztek és fejtörők stb. --
rendszeresen megjelenve tartsa fenn eleven imázsát a diákok, szüleik, és az
oktatók szemében. (MG)


Internet-hozzáférés mint juttatás

Minden hosszú távra tervező vállalkozás igyekszik megtartani, és különféle
béren kívüli támogatásokkal is magához kötni értékes munkatársait. A tavaly
módosított adótörvényeknek köszönhetően 2003. január elsejétől a cégek
dolgozóikat otthoni internet-hozzáféréssel is támogathatják. E juttatási forma
kiemelt előnye, hogy korlátlan mértékben adható a dolgozóknak. A Sodexho Pass
Hungária Kft. november 24-én jelentette be új szolgáltatását, a Sodexho Pass
Internet utalványt, amelynek segítségével a cégek megszabadulhatnak azoktól a
bonyolult adminisztrációs kötelezettségeiktől -- és az ebből fakadó anyagi
terhektől is --, amelyek az alkalmazottaik internet-hozzáférésével
kapcsolatosak. A már 2004. december elsejétől a Sodexho Pass Hungária Kft.-n
keresztül megvásárolható Internet utalványok az Axelero Internet lakossági
ADSL, Kábelnet, Kombi és Mindenkinet szolgáltatásainak igénybevételére
használhatók fel. A fenti szolgáltatások az ország egész területét lefedik,
így az Internet utalvány földrajzi helyzettől függetlenül minden cég számára
előnyös juttatási forma lehet.
- F: nov. 29., http://it.news.hu/rios3_content.php?mod=10&id=10041


Ellentmondások a számítógép-használat és az iskolai eredmények összefüggései kapcsán

Egy 31 országot érintő nemzetközi felmérés eredményei a számítógép-használat
és a tanulmányi eredmények kapcsolatát illetően ellentmondásos összefüggésekre
mutattak rá, kétségbe vonva, hogy az iskolai számítógép-használat valóban
fokozza a tanulók teljesítményét. Azok a diákok ugyanis, akik sűrűn használták
a számítógépeket az iskolában, jelentősen rosszabb eredményt értek el, mint
azok, akik ritkábban ültek le tanulni a komputer elé.
- F: nov. 25. www.infinit.hu


Internetes oktatókampányt indított a Matáv

Az internetes oktatókampány mindennapi élethelyzetekben kívánja bemutatni a
világháló hasznosságát, hogy felhívja az olvasók figyelmét az internet
előnyeire, egyszerűségére. Otthonában mindenki rá tud csatlakozni a
világhálóra, például a Matáv Nyílt internet nevű szolgáltatásával, amelyhez
csak telefonvonalra és egy modemmel ellátott számítógépre van szükség. Nem
kell külön szerződést kötni, nincsen havidíj csak a konkrét használatért kell
fizetni. Elég, ha a felhasználó beírja a szolgáltatás behívószámát
(06,51622622), névként, jelszóként pedig a "matav" szót. A most futó kampány
során minden héten valamilyen érdekes témakörről mutatják be, hogy abban miért
is jobb és egyszerűbb az interneten keresztül információkat gyűjteni, mint más
módon. A témák között vannak könnyedebbek (kultúra, főzés, szórakozás) és
természetesen szárazabbak is (adóbevallás, hivatali ügyintézés).
- F: nov. 30., http://it.news.hu/rios3_content.php?mod=10&id=9850::::: KISSZÍNES :::::


London legnagyobb hot-spotja

A British Library ebben az évben már a hálózatnélküli internet lehetőségét is
biztosítja a könyvtár látogatói számára. A szélessávú kapcsolat 11
olvasóteremben, az előadóteremben, az étteremben és a külső Piazza részen
egyaránt elérhető. Egy korábbi felmérés szerint a könyvtárlátogatók 86%-a 
rendelkezik laptoppal, és ez a felismerés -- mivel a könyvtár vezetői a minél
tökéletesebb szolgáltatásokra törekszenek -- vezetett el a fejlesztés
ötletéhez.
- F: nov. 25.,  www.infinit.hu


Japán könyvsiker: internetes kollektív regény

Nem új keletű az az ötlet, hogy az interneten barangolók közösen regényt
írjanak, a korábbi próbálkozások azonban kudarcba fulladtak. Egészen 2004-ig:
az év legnagyobb könyvsikere ugyanis éppen egy így született prózai mű, amely
egy hónap alatt nyolc újranyomást ért meg és 416 ezer példányt adtak el
belőle. A vonatember (Densa Okoto) című művet a Sincsosa könykiadó jelentette
meg Hitori Nakano fiktív szerzői név alatt. Írói azonban azok, akik
üzeneteikkel, leveleikkel árasztották el az egyik legnagyobb chatelő japán
internetes portált, a Channel2-t.
- F: nov. 29., http://hirek.prim.hu/cikk/43124/


A munkahelyi szörfölés rizikói

Bár a hálózati biztonság minden vállalat számára elsőrendű szempont, a céges
alkalmazottak jelentős része nincs tisztában azzal, hogy esetlegesen mekkora
biztonsági kockázattal járhat a munkaidőben történő szörfölés -- állapította
meg a Network Appliance legutóbbi felmérése, amelyből arra is fény derült,
hogy a megkérdezettek 73%-a a munkahelyén is rutinszerűen használja privát
céljaira az internetet.
- F: nov. 25. www.infinit.hu


Problémamegoldó számítógépes hálózat önkéntesekkel

Akár az Ön számítógépe is részt vehet a világ legégetőbb egészségügyi és
társadalmi problémáinak megoldásában. A napokban útjára induló World Community
Grid (Közösségi Világháló; WCG) projekt ugyanis a kezdeményezéshez csatlakozó
önkéntes felhasználók asztali számítógépeinek üresjáratait, vagyis
kihasználatlan feldolgozó kapacitását kívánja igénybe venni annak érdekében,
hogy az így létrejövő virtuális szuperszámítógép segítségével különféle
összetett problémákra találjon megoldást.
- F: nov. 25. www.infinit.hu
 
 
Távoktatás a sarkkörön túl

Alaszka egyike a legritkábban lakott államoknak az Egyesült Államokban, a
vidéki térségben nehéz megfelelő oktatást biztosítani az ott lakóknak -- kevés
a diák és képzett pedagógusból sincs elég. Ezen a helyzeten többféle, az
internethez kapcsolódó metódussal próbálnak segíteni a helyiek.
- F: nov. 25. www.infinit.hu


Illatok is küldhetők már mailben

A rendszerhez szükséges egy számítógéphez kapcsolt illatpermetező -- ez az e-
mailben érkező információ alapján bocsátaná ki a meglévő választékból a
megfelelő illatot. Yvan Regeard, a France Telecom 33 éves mérnökének
találmánya különösen az illatszergyártókat és az élelmiszeripari cégeket
érdekli, amelyek szívesen reklámoznák termékeiket az illatok útján is. A
feltaláló azt tervezi, hogy illatokat tesz hozzáférhetővé külön e célra
szerkesztett weboldalakon és DVD-n is. A vásárlók óhajától függően azonban ki
lehet terjeszteni az illatokat a videójátékokra, tévéműsorokra és a világhálón
folyó kereskedelemre is.
- F: nov. 30., http://tech.transindex.ro/?hir=3334::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::


Új internetes szolgáltatásokkal bővült az MTI honlapja

Új, internetes felületre kifejlesztett szolgáltatásokat indított november 24-
től a Magyar Távirati Iroda (MTI), amely megújult internetes oldallal is várja
a látogatókat. A nemzeti hírügynökség több mint fél tucat, internetes
felületre kifejlesztett terméket kínál, közülük többet kifejezetten az üzleti
szféra számára - írja a Világgazdaság. Vince Mátyás, az MTI elnöke azt reméli,
a fejlesztések középtávon százmilliós pluszbevételt jelentenek majd a cégnek.
Reggeli Monitor néven az MTI saját internetes napilapot készít, szakosított
hírleveleket, ágazati hírcsokrokat kínál, és elindítja a közszereplők tárát
is, amely lexikonként 40 ezer személyről tartalmaz adatokat. 
- F: nov. 26., http://index.hu/kultur/khirek/?main:2004.11.25&202624


Online videotéka az Axelero-tól

Az Axelero Internet és a Budapest Film közös sajtótájékoztatón mutatták be a
2004. december elsejétől elérhető [origo] téka video-on-demand szolgáltatást,
amely alternatívát kínál a hagyományos videotékákkal szemben. Az új
szolgáltatás lényegében egy online videó kölcsönző, amelyet jelenleg a
legalább 1 Mit/s sávszélességgel és Axelero e-mail címmel (nem freemail)
rendelkező ADSL előfizetők vehetnek igénybe -- az még a jövő üzletpolitikai
kérdése, hogy megmarad-e a cég prémium szolgáltatásának. Jelen pillanatban
körülbelül 130 mozi és felnőtt film közül lehet választani, ebből 50-et adott
a Budapest Film -- mondta Bognár Péter, a Budapest Film jogbeszerző és -
értékesítője. A tartalom a későbbiekben folyamatosan fog bővülni. Az [origo]
tékából kikölcsönzött filmek nem tölthetőek le a felhasználó gépére és nem is
rögzíthetőek, hanem egy központi szerverről érhetőek el (streaming) az ADSL
hálózaton keresztül -- a "vásárlástól" számított 24 órában. A védelemről a
Microsoft Digital Rights Management (DRM) gondoskodik -- ezt az újabb
videomagnók is támogatják.
A szolgáltatásért három módon lehet fizetni: Axelero számlán történő fizetés
esetén az ügyfélszám és egy egyedi azonosító megadásával az ellenérték a havi
számlán jelenik meg. Emellett lehetőség van biztonságos bankkártyás, illetve
mobiltelefonos fizetésre is -- a T-Mobile Magyarország Rt. Mobil Vásárlás
segítségével. A filmek árai 24 órára 590 és 790 Ft között mozognak, de a
mobiltelefonos fizetés 100 forinttal drágább.
- F: nov. 30., http://www.szt.hu/hirek_hir.php?id=36611


Bocs magazin -- ökológia, fenntartható civilizáció
 
A napi hírlevél http://bocs.hu aznapra eső évfordulókat (események, születési
és halálozási) közöl, több-kevesebb kommentárral. Néhány példa az elmúlt
hétről:
1632. nov. 24.: Baruch Spinoza (Benedictus de Spinoza) holland filozófus
születése (+1677. febr. 21.). Szabadgondolkozása miatt kizárták a zsidó
vallási közösségből. Materialista filozófiát dolgozott ki panteista formában.
Az ember harmonikus fejlődését hirdette. Fő művei a Tractatus theologico-
politicus (1670) és az Ethica (1677).
1883.nov. 26.: Babits Mihály akadémikus, költő, író, irodalomtörténész,
szerkesztő, műfordító születése (+1941. aug. 4.). Fortissimo c. háborúellenes
verse miatt elkobozták a Nyugat 1917. márc. 1-jei számát és istenkáromlás
vádjával eljárást indítottak ellene. 1933-41 között egyedül szerkesztette a
Nyugatot. 1940-ben jelent meg a Jónás könyve.
Békére nevelés hét (nov. 26-dec. 4, War Resisters League, USA) a háborús
játékok, a sorozás és a fegyverbirtoklás ellen. + A háborús játékok elleni
világnap.
1917. nov. 27. Casio Tadao japán üzletember születése (+1993. márc. 4.). A
kalkulátor és a digitális óra egyik atyja. 1949-ben kiállításon látott egy
íróasztal nagyságú elektronikus motoros számológépet. Öt év múlva az általa
készített számológép már csak hátizsáknyi és 30 kg-os volt.
- F: Bocs magazin
 

Kormányprogramok 1867-től 2002-ig
 
Érdekes összeállítást jelentetett meg a Miniszterelnöki Hivatal és az
Országgyűlési Könyvtár. A könyvtár két dolgozója, Villám Judit és Jónás Károly
majdnem másfél évszázad országgyűlési anyagának az áttekintésével
összeállították a kormányprogramok történetét 1867-től 2002-ig.
- F: nov. 21., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=115306

 
Radex -- elindult a Zoom

Zoom néven jelent meg november végétől a Radex Communications Reklámügynökség
fotó- és életmódmagazinja. Az ügynökség új divíziót hozott létre a magazin
elkészítéséhez. A lap ötvözi az életmód és a fotózás technikájáról szóló
műszaki kiadványok jellemzőit: a digitális és analóg képalkotásról,
technikáról szóló cikkek mellett megtalálhatók a fotózás világát érintő
lifestyle témák utazásról, kalandról, kultúráról, divatról és reklámról.
- F: nov. 30., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=12497

 


IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu .

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf