K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/39., okt. 27.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Alternatív könyvtári stratégia -- ami nincs?
- Könyvtárnemhasználói vélemények Eger, Debrecen és Szolnok könyvtárairól
- Kevesebb könyv, kisebb forgalom
- Egyedi kérdésekkel hívják az EU-vonalat
- Átláthatóságból erős közepes Magyarországnak
- Terjed Európában is: állami feladatok magántőkéből
- Informatikai fejlesztések a közoktatásban
- Adaptív tanulás -- új igény a könyvtárosképzéssel szemben is
- Nem bírjuk a kritikát
- Főnöki hibák: titkolózás és pletykálás
- Call center -- amíg megszólal
- Internet -- tények és adatok Magyarországról
- Napilappiac -- hányan férnek el?
- Drótnélküli technológia Magyarországon
- Sándori Zsuzsanna emlékülés
- Október 26-án nyílik az INFOtrend 2004 kiállítás
- Konferencia az elektronikus információszabadságról
- Francia Intézet - konferencia a szponzorációról
- NDA Café
- Iskolai Könyvtári Világnap
- Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvvásár

KISSZÍNES
- Kutyák és könyvek
- Internetes jegyvásárlást vezet be a Volánbusz
- Amerikában áramon is mehet a szélessáv
- Megnyílt az első erdélyi magyar állásbörze Kolozsváron
- Év honlapja -- díj a legjobb honlapoknak
- Szabadidejükben is dolgoznak a netezők
- Használd az orrod, klikkelj a szemeddel!
- Összeomlik az Internet?
- A világ emailforgalmának nagyjából fele már spam. Jelentse föl a spamküldőt!

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Megújult a Hungarian Human Rights Foundation honlapja
- Digitalizálták az 56-os forradalom és a Kádár-korszak magántörténelmét
- Magyarra fordították a legnagyobb csillagászati adatbázist
- Felkerült a MEK-be a Magyar Néprajz
- Internetes információs szolgálatot indított a Kézenfogva Alapítvány
- Börze jegycserélőknek


E lapszámunkba az ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék nappali
tagozatos hallgatói közül Kiszl Péter koordinálásában Budi Lívia, Diera
Bernadett, Kárpáti Katalin, Köntös Nelli, Papp Judit, Polhammer Brigitta, Sápi
Éva, Szabad Viktória és Tóth Anita küldtek híreket.
 
E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
 


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 


Alternatív könyvtári stratégia -- ami nincs?
 
A hatályban lévő magyar könyvtári stratégia alternatívája olvasható a 3K
októberi számában. A májusban leadott és korábban nyárra ígért cikk -- p. 11-
17 -- a http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/206/index.html linken is
olvasható. A szerzők az olvasót együttgondolkodásra, véleménynyilvánatásra
hívják. Az írást követően Skaliczki Judit tollából olvasható az 'Egy ország
könyvtáros társadalma és a szakminisztérium által elfogadott stratégiának
nincs alternatív változata' c. cikk (p. 17-18). Feltehetően mindkét írás
tanulságos olvasmány. (MG)
 
 
Könyvtárnemhasználói vélemények Eger, Debrecen és Szolnok könyvtárairól
 
A Könyvtári Figyelő 2004/3. számában Vidra Szabó Ferenc és Péterfi Rita számol
be a három városban végzett marketingfelmérés eredményeiről. Mérték a
könyvtárak és szolgáltatásaik ismertségét, véleményeket róluk, a tagságok
megszűnésének okait, megkérdezték, hogy a nemhasználók milyen szolgáltatásokat
vennének igénybe, és hogy honnan informálódnak, és vizsgálták a
reklámszlogenek elfogadottságát is. (MG)
 

Kevesebb könyv, kisebb forgalom

Költségvetési gondokkal küszködik a kaposvári megyei könyvtár. Az ország egyik
legnagyobb bibliotékájának könyvbeszerzési kerete két év óta változatlan, és
azt is meg kell szokniuk a könyvtárosoknak, hogy az elszegényedő családoknak
már csak egy olvasójegyre telik. Le kellett mondaniuk a többes rendelésekről
is, így egyre kevesebb új könyv kerülhet kölcsönzési forgalomba. Hamarosan fel
kell hagynia a könyvtárnak a jeles írók és költők részvételével tartott
irodalmi estek rendezésével is. Az év elején tíz százalékkal voltak
kénytelenek csökkenteni a lapok és folyóiratok számát, így jövőre valószínűleg
még kevesebb újság kerül azok kezébe, akik csak a könyvtárban jutnak
napilapokhoz, folyóiratokhoz.
- F: okt. 24., http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=245749&rvt=7&redirect=false&norel=1


Egyedi kérdésekkel hívják az EU-vonalat
 
Leginkább egyedi élethelyzetekben felmerülő problémákra kérdeznek rá az EU-
vonalnál érdeklődők. A tavaly februárban indított szolgáltatás eddig 100 ezer
telefont fogadott, honlapját pedig több mint egymillióan tekintették meg.
- F: okt. 20., http://www.magyarorszag.hu/hirek/eu/euvonal20041019.html?h=1
-- Nem dokumentum, nem információ általában, hanem döntéshozatalt közvetlenül
segítő, testreszabott információ, azaz tudás szükséges a használók egyre
nagyobb hányadának. Amennyiben a könyvtárak az ilyen összetett igényekkel
rendelkező, általában fizetni is hajlandó használókat ki szeretnék szolgálni,
a képzés és a szolgáltatás alapvető átgondolása szükséges. (MG)
 

Átláthatóságból erős közepes Magyarországnak
 
Magyarországon a leginkább átlátható a gazdaság a kelet- és közép-európai
térségben – derül ki a Kurtzman Group amerikai tanácsadó cég felméréséből. Az
eredmények szerint minél homályosabbak a viszonyok egy gazdaságban, annál
alacsonyabb a GDP. Az ötven országot felsoroló lista azt próbálta meg egy
úgynevezett „homályindex” révén számszerűsíteni, hogy milyen üzleti
kockázatokat jelentenek a cégek számára a jogrendszerben meglévő
bizonytalanságok, a szabályozási kiskapuk és joghézagok, a gazdaságpolitika
kiszámíthatatlansága, a hiányos és be nem tartott üzleti és kormányzati normák
vagy a korrupció. Ezek alapján a világ leginkább átlátható gazdaságával
Finnország büszkélkedhet, de az elmúlt néhány évben a legtöbbet a brit
gazdaság átláthatósága javult.
- F: okt. 20., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-10-20&d=2004-10-20&r=&c=51
-- Az átláthatóságot segítő információk könyvtárak, és az általuk előállított
adatbázisok termékei is lehetnek, legalábbis ahogyan a Könyvtári Figyelő
2003/2. számának korábban már citált norvég példája írja.
http://www.ki.oszk.hu/kf/2003/1/nagy.html (MG)

 
Terjed Európában is: állami feladatok magántőkéből
 
Európa új fejezetet nyit az állami szektor karcsúsításában a közfeladatok
privatizálásával. A cikk német, francia, angol, holland példákat ismertet
börtönnel, kórházakkal, közlekedéssel, utakkal kapcsolatban. Európában ez a
megoldás 'egészen a legutóbbi időkig csak elvétve jelent meg, aminek részben a
közalkalmazotti szakszervezetek ellenállása volt az oka, részben pedig az,
hogy errefelé a választók jobban elfogadják a nagyobb államot. Mindez azonban
gyorsan változik, ahogyan a pénzszűkében lévő kormányok új törvényeket és
szabályozásokat alkotnak. A kontinentális Európa országaiban 2000-től a múlt
év végéig közel 4 milliárd dollárt hagytak jóvá PPP-projektekre. A
Franciaországban, Németországban és másutt készülő szerződések aláírása után
az összeg néhány hónapon belül milliárdokkal nő. A trend egyik magyarázata az,
hogy a gyenge gazdasági növekedés miatt alacsonyak az állami adóbevételek, így
nem futja belőlük az elöregedő infrastruktúra felújítására.'...'A legutóbbi
brit tanulmányok azt mutatják, hogy a magáncégek által fenntartott
közlétesítmények megépítése és üzemeltetése átlagosan 15-20 százalékkal kerül
kevesebbe a hasonló, államilag finanszírozott projekteknél.'
- F: okt. 21., http://www.fn.hu/cikk.php?id=64&cid=88540# (csak
jelszóval használható!)
 

Adaptív tanulás -- új igény a könyvtárosképzéssel szemben is
 
A szervezetek életében eddig alkalmazott, fentről irányított mechanikus
tanulási folyamat sürgős változtatást igényel -- vélik szakemberek. A sikeres
szervezetek számára az új kihívást a növekedésből és a globalizációból fakadó
új típusú tudásigény, valamint a korábbi kapcsolati hálók újraszervezése
jelenti. Mindehhez természetesen a szükséges emberi erőforrás képzése is
szükséges. A mai szervezetekben dolgozó embereknek a klasszikus képességek
mellett elsősorban az alkalmazkodó készséget és a gyors reagálást kell
erősítenie -- állítja a Chartered Institute most közzétett felmérése. A
kutatás szerint azt kell megtanítani, hogyan lehet az új információkat a
leghatékonyabban és a leggyorsabban megszerezni, majd azokat a
tevékenységükben alkalmazni.
- F: okt. 13., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=16553


Informatikai fejlesztések a közoktatásban
 
Az oktatási tárca tervei szerint jövőre a közoktatásban negyedik osztálytól
felfelé informatikai fejlesztési normatívát vezetnek be, amelynek összege 4,5
milliárd forint lenne egy évben - közölte Magyar Bálint a IV. Országos
Neveléstudományi konferencián. Az Oktatási Minisztérium elképzelései szerint
digitális palatáblaprogram is indulna: a laptopoknál kisebb teljesítményű, 60-
70 ezer forint értékű eszközöket fejlesztenének ki, amelyeken a gyerekek a
tananyagokat tárolni tudnák. Magyar Bálint kifejtette, hogy az oktatási
informatikai reformok sikere az infrastruktúra mellett a tanárok
felkészültségén, motiváltságán is múlik. A miniszter szólt a Sulinet Digitális
Tudásbázis kialakításáról is. Közölte, minden műveltségi területet, minden
iskolai évfolyamot lefedő elektronikus tananyagbázis létrehozása a cél. Első
lépésként a 7-12. évfolyam közismereti tárgyainak digitális tananyagai
jelennek meg, az év végéig nyolc tantárgyból és mintegy 200-300 ezer tananyag-
elemből fog állni a rendszer. A tudásbázis részét képezik demonstrációs
filmek, animációk, kiegészítő adatbázisok, tananyag-óravázlatok.
- F: okt. 22., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/42410/


Nem bírjuk a kritikát

Míg a spanyolok a hosszú munkaidőt, a britek a bürokráciát, addig a svédek
saját munkatársaikat tartják elviselhetetlennek a munkahelyükön -- derül ki a
Monster.com felméréséből, amely közel 15 ezer európai munkavállalót kérdezett
meg arról, mi zavarja leginkább a munkahelyén. A felmérés ugyan a magyar
dolgozókat nem kérdezte, Kalmár Péter úgy véli, a rossz vezetői kommunikáció
rontja leginkább a hazai munkavállalók hangulatát. Mi, magyarok pedig nehezen
viseljük a kritikát, és többet számít, hogy egy vezető hogyan, mint az, hogy
mit mond -- fogalmaz Kalmár Péter, a Flow csoport ügyvezető igazgatója. A
szakember tapasztalatai alapján a magyarok nem bírják, ha utasítják őket, és
azt sem, ha megkérdőjelezik a kompetenciájukat. A hazai szakemberek
önbecsülését könnyű megsérteni -- állítja a Flow csoport vezetője.
- F: okt. 19., http://www.vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-10-19&d=2004-10-19&r=&c=53

 
Főnöki hibák: titkolózás és pletykálás
 
A rossz főnököt számtalan ok miatt tartjuk alkalmatlannak feladatára -- írja a
The Wall Street Journal cikke --, de az információáramlás szempontjából két
alaptípus különböztethető meg. A titkolózó főnök visszatart szinte minden
információt, a nagyszájú pedig túl sokat beszél, veszélyeztetve ezzel a
bizalmas hírek sorsát. Mindkét esetben a főnököket csupán saját karrierjük,
státusuk megerősítésének igénye vezérli. A titkolózó főnök az információk
egyedüli birtokosaként demonstrálni kívánja fölérendelt helyzetét, míg a
nagyszájú felesleges információk közlésével akarja megerősíteni magát
munkahelyén. Mindkét magatartás egyrészt devalválja a beosztottakat, másrészt
manipulálja a vállalatot, ráadásul a saját előrejutása érdekében hibás
döntésekre kényszeríti a folyamatban résztvevőket. Az a menedzser, aki
eltitkolja az információkat, általában hajlamos az uralkodásra.
Motivációjaként gyakran szerepel a beosztott vagy munkatárs sikereinek
megakadályozása. Saját stratégiája, céljai tekintetében sötétben tartja
kollégáit, és csak napról napra árul el közelebbit a konkrét feladatokról.
Közben összegyűjti az értékes ötleteket, és sajátjaként mutatja be őket.
Sokszor nem az arra legmegfelelőbb beosztottat bízza meg a feladattal,
megfosztva ezzel kollégáját a bizonyítási lehetőségtől.
- F: okt. 22.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-10-22&d=2004-10-22&r=&c=53
 

Call center -- amíg megszólal
 
A nagyok mellett egyre több kis- és közepes vállalkozás dönt telefonos
ügyfélszolgálat elindítása mellett. Akár maga működteti, akár külső
szolgáltató, sok szempontot kell figyelembe venni a call center kialakításánál. 
- F: szept. 24. http://www.fn.hu/cikk.php?id=27&cid=87234
-- Feltehetően a könyvtárak idehaza is élni fognak az ügyfelekkel való
kapcsolattartás ezen módjával. A cikk példamutatóan áttekinti a piacot, a
technológiát és a használt módszereket. (MG)


Internet -- tények és adatok Magyarországról

Megjelent az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ Kutatási
Jelentésének októberi, dupla száma. Az Internet marketingkommunikációs
alkalmazását és megítélését helyezte kutatása középpontjába a Szent István
Egyetem doktorandusz hallgatója, vagyis arra volt kíváncsi, hogy az Interneten
elérhető vállalatok milyen ismeretekkel rendelkeznek az online marketingről,
milyen online marketingkommunikációs eszközöket alkalmaznak, és hogyan
vélekednek erről a kommunikációs csatornáról. Az eredményekből kiderül, hogy
minden ötödik vállalat szerint semmilyen plusz bevételt nem jelent az
internetes megjelenés, míg közel 50%-uk a vállalati bevételek mindössze 1-5%-
át tulajdonítja a webes jelenlétnek. Mindenképpen előremutató jel viszont,
hogy a weboldallal rendelkező cégek 50%-a tervezi növelni az online marketing-
és reklámeszközökre fordított kiadásait a 2004-es évben.
- F: okt. 25., http://www.terminal.hu/newsread.php?id=25203710040801


Drótnélküli technológia Magyarországon
 
Az Intel úgy gondolja, hogy Magyarország jelentős fejlődés előtt áll az
információtechnológia és a szélessávú internet területén. Ezért szeretne
együttműködni több magyar telekommunikációs és szoftverfejlesztő céggel. Ezen
együttműködés keretében Győrt szeretnék digitális várossá varázsolni. A Kelet-
Európában egyedülálló kezdeményezés lényege, hogy a városban a drótnélküli
technológiával lehessen szervezni a közlekedést, a közterület felügyeletét
stb. Az intelligens város megvalósítását egy éve kezdték el Győrben, és ez idő
alatt tíz ingyenesen hozzáférhető elérési pontot alakítottak ki, míg a további
pontok építése folyamatban van.
-F: okt., 24., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2004.10.24.&198651


Napilappiac -- hányan férnek el?
 
Megmozgathatja a napilappiacot, hogy itthon még nem látott sajtótermékkel, a
komoly és a bulvárlapok közé pozícionált Reggel című újsággal jelentkezett az
Axel Springer Magyarország.
- F: okt. 20., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=88646&id=4


Sándori Zsuzsanna emlékülés
 
Ugyan nem ezzel a címmel tartott a MKE Műszaki Könyvtári Szekciója
konferenciát, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár könyvtárának nemrég elhunyt
vezetőjét névvel vagy szellemi hagyatékára való utalással több előadó
méltatta. Az okt. 25-i Matáv-beli rendezvényen mások előadásai mellett a MOL,
a Richter Gedeon, az NHH és a Budapest Bank könyvtárairól hallhattak a
jelenlévők. A rendezvénynek a résztvevők kérésére egy későbbi
kötetlen 'teázás' keretén belül folytatása várható. A konferencia egyik talán
legérdekesebb diája azt mutatta, hogy a Matáv Infotéka hatékonysága hogyan
változott az utóbbi öt évben. Eszerint a cég létszáma 14.000-ről majd' felére,
az Infotéka munkatársainak száma 20-ról 8 főre csökkent. A használók száma
(kölcsönzők, helyben olvasók, kutatói gépek használói, telefonon tájékozódók)
viszont 3.415-ről 11.509-re nőtt, a szolgáltatott dokumentumok (a rendszer
által regisztrált kölcsönzések, helyben olvasás, elektronikus úton való
másolatszolgáltatás, körözött folyóiratok) száma 8.273-ról 14.963-ra nőtt. (Az
intranethasználatot és az egyes osztályokra rendelt folyóiratokat az Infotéka
külön tartja nyilván.) (MG)


Október 26-án nyílt az INFOtrend 2004 kiállítás
 
Minden eddiginél nagyobb külföldi részvétel mellett nyitották meg október 26-
án az INFOtrend kiállítást a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont "D" pavilonjában.
A Nemzetközi informatikai és telekommunikációs konferencia és szakkiállítást
már harmadik alkalommal rendezi a Hungexpo Rt., miközben a világon több vezető
informatikai szakkiállítás maradt el az elmúlt időszakban. Az INFOtrend-en 7
ország 43 kiállítója - ebből 25 új kiállító - mutatkozik be.
- F: okt. 19., http://pcforum.hu/hirek/?qnid=8944


Konferencia az elektronikus információszabadságról
 
Az IHM október 26-án Budapesten "Napfényre a közérdekű adatokkal" címmel
nemzetközi konferenciát szervezett az elektronikus információszabadság
témájában. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvénnyel Magyarország az információszabadság, azaz a
közérdekű adatokhoz való hozzáférés szabályozása terén időlegesen a nemzetközi
élvonalba került, ám a huszonegyedik században már érvényre kell juttatni az
elektronikus információszabadság szempontjait is. Ezáltal, valamint a
közérdekű adatokhoz való hozzáférés törvényi garanciáinak pontosítása révén a
kormány reményei szerint a Magyar Köztársaság ismét élenjáróvá válhat az
információszabadság terén. Az  Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Igazságügyi Minisztériummal együttműködve jelenleg a szükséges új törvényi
szabályozás tervezetét dolgozza ki.
- F: http://www.sg.hu/cikk.php?cid=34203


Francia Intézet - konferencia a szponzorációról

A kulturális mecenatúráról és szponzorálásról szervez konferenciát novemberben
a Budapesti Kulturális Obszervatórium és a Summa Artium Kht. A francia
kulturális minisztérium utazó rendezvényét, a Malraux Szemináriumot november 8-
9-én a Budapesti Francia Intézetben tartják, ahol francia és magyar
szakemberek vitatják meg a kulturális támogatás kérdéseit. Az előadók között a
francia és a magyar kulturális minisztérium párizsi főtisztviselői, a kultúra
támogatásában kitűnt francia nagyvállalati vezetői, a mecenatúra előmozdításán
dolgozó civil szervezetek és a kedvezményezett művészek képviselői is
megtalálhatók.
- F: okt. 21., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=12228


NDA Café

November 9-én harmadik alkalommal várja az A38 hajón az NDA Café a digitális
kultúrával, tartalomszolgáltatással és előállítással foglalkozó szakembereket.
A soron következő téma: Digitális technikák. Mi alapján válasszunk? Az NDA
Cafék előadásai során többek között bemutatásra és megvitatásra kerülnek az
elektronikus adatkezelő rendszerek, technológiák, stratégiák. A szakmai fórum
keretében lehetőség van személyes találkozásra, véleménynyilvánításra, a
résztvevők kötetlen keretek között, oldott légkörben fejthetik ki az aktuális
témához kapcsolódó gondolataikat. Az eseményeken elhangzottakról külön szakmai
összefoglaló készül, ami hírlevél formájában az NDA honlapján (www.nda.hu)
olvasható és a regisztrált felhasználók számára elküldésre kerül.
- F: okt. 21.,  http://www.nda.hu/engine.aspx?page=nda_cafe/


Október 25. - az Iskolai Könyvtári Világnap

Az esemény tiszteletére Iskolai könyvtárak az Európai Unióban
Könyvtárostanárok II. Országos Konferenciája címmel tartanak szakmai
összejövetelt az OPKM szervezésében, 2004. október 28-29-én. A
konferenciasorozat célja, hogy az ország iskolai könyvtárostanárai számára
fórumot biztosítson, ahol tapasztalataikat kicserélhetik, problémáikat
megbeszélhetik. Kiemelt téma az iskolai könyvtárak Európai Unióban való
szerepvállalása.
- F: okt. 23. http://www.opkm.hu/?lap=iskolai_konyvtar/jelentk
 

Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvvásár

2004.november 17-18-án az Oktatási Minisztérium szakmai támogatásával ismét
megrendezésre  kerül a Felsőoktatási Tankönyv -és Szakkönyvvásár a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A rendezvény második napján a
kiállítást konferencia kíséri, amelynek fő témája: Online hozzáférhető
adatbázistartalmak és fejlesztésük a felsőoktatásban.
- F: okt. 24., www.ujkonyvpiac.hu/hirlista::::: KISSZÍNES :::::


Kutyák és könyvek

Az amerikai Shenandoah County Library-ben folytatott kutatások kimutatták,
hogy jelentősen fejleszti a gyerekek olvasási képességét az, ha kutyák
hallgatják őket felolvasás közben. Ennek oka egyrészt az, hogy a rosszul
olvasó gyerekeknek nem kell szégyenkezniük akkor, ha valamit helytelenül
ejtenek ki, másrészt pedig a hallgatóság több olvasásra motiválja a
gyerekeket, mint ha magukban végeznék e tevékenységet. A kutyák a könyvtárat
is barátságosabb és vonzóbb hellyéváltoztatják a gyerekek számára. (Tóth Anita)
- F: okt. 24., http://www.whsv.com/news/features/1/51866.html


Internetes jegyvásárlást vezet be a Volánbusz
 
Interneten rendelhetnek és fizethetnek a jegyekért a Volánbusz Rt. nemzetközi
forgalomban utazó ügyfelei. A szeptembertől induló szolgáltatás segítségével
olcsóbbak a jegyek, mint a menetjegypénztárakban.
- F: okt. 20., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/volan20041019.html?h=1
 

Amerikában áramon is mehet a szélessáv
 
Az Egyesült Államok távközlési szabályozó testülete elfogadta az áramkábeles
internetezés szabványát. Először New Yorkban vezetik be még csak DSL
sebességgel.
- F: okt. 19., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2004.10.19&198012
 

Megnyílt az első erdélyi magyar állásbörze Kolozsváron
 
Több mint 300 munkakereső kereste fel az E-meló Erdélyi Munkaközvetítő Hálózat
által szervezett első állásbörzét Kolozsváron. Egyre több magyarországi cég
érkezik a romániai piacra, de a fiataloknak azzal is szembe kell nézniük, hogy
a versenyképesség is egyre nagyobb szerepet játszik. Ez azt jelenti, hogy a
szakmai és a magyar nyelvtudás mellett a román és az angol, valamint a
számítógép-kezelési ismeretek is pótolhatatlanok lettek.
- F: okt. 22., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=88750&id=7


Év honlapja -- díj a legjobb honlapoknak

Lezárult az Év honlapja 2004 online marketingkommunikációs pályázat, amely
leginkább a mikro-, valamint a kisvállalatokat mozgatta meg. A Magyar
Marketing Szövetség (MMSZ) és az Internet Marketing Klub online versenyén a
Carnation két díjat is szerzett: a www.honda.hu microsite a kisvállalati
kategóriában kapott díjat, míg a CIB oldalai a nagyvállalatok legjobb honlapja
lett.
- F: okt. 25., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=12240


Szabadidejükben is dolgoznak a netezők
 
A Harris Interactive szerint az interneteléréssel rendelkező felnőtt
amerikaiak 60%-a munkaidőn kívül és ebédidőben is majdnem egy órát tölt el
naponta azzal, hogy munkahelyi emailekre és telefonhívásokra válaszol. Azok,
akik feltételezett szabadidejükből is majdnem napi egy órát szánnak hivatali
teendőikre, évente összesen három teljes munkahétnyi túlórát végeznek el,
derült ki Peter Walsh 'Hogyan szervezzük meg dolgainkat?' című beszámolójából.
- F: okt. 25., http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=4848&SID=76406744df120e1b363b3ea8780f39e7


Használd az orrod, klikkelj a szemeddel

A kanadai Institute of Information Technology munkatársa, Dmitry Gorodnyichy
új és meghökkentő találmánnyal állt elő. Rendszere segítségével mellőzhetjük
az egeret az orrunkkal helyettesíthetjük a kurzort és a szemünk kettős
pislogásával, pedig a klikkelést. Az egér (mouse) helyébe lépő orr (nose)
webkamera segítségével 25 pixeles fényképet készít az orr hegyéről, amit a
számítógép megfelelő szoftverrel feldolgoz, és ezzel fogja munka közben
követni az "orregér" mozgását. Az új találmány hajmeresztőnek tűnik, de a nose
nagyon jó eszköz lehet korlátozott testi képességű emberek számítógépes
munkájához.
- F: okt., 22., http://www.nol.hu/melleklet/cikk/337392/


Összeomlik az Internet?

Hannu H. Kari, a Helsinki Technológiai Egyetem elismert professzora szerint
mindössze 2 éve van hátra az Internetnek. Pesszimista jóslata szerint a
Világháló 2006-ban teljesen összeomlik, működésképtelenné válik. Kari
professzor szerint a számítógépes vírusok és a spam-ek terjedése lesz a
katasztrófa oka. Ha az Internet megszűnik a gyakorlatban használhatóvá lenni,
akkor hatalmas mértékben, kb. a 20 évvel ezelőtti szintre veti vissza a rá
épült üzleti életet.
- F: okt. 23. http://pcforum.hu/hirek/?qnid=8953
 

A világ emailforgalmának nagyjából fele már spam. Jelentse föl a spamküldőt!

Erre buzdít mindenkit az Index portál, sőt még letölthető formanyomtatványt is
kínál azoknak, akik feljelentést szeretnének tenni. A spamek helyzetét a 2002.
január elsején életbe lépett elektronikus kereskedelmi törvény szabályozza,
eszerint csak az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető
elektronikus úton reklám. A címzettet tájékoztatni kell arról az emailcímről
és egyéb elérhetőségről is, ahol a reklám küldését lemondhatja. A reklámozó
emellett köteles nyilvántartást vezetni azokról, akik számára írásban
bejelentették, hogy kívánnak reklámot kapni. Nem küldhető tehát reklám
azoknak, akik ebben a nyilvántartásban nem szerepelnek. Az emailcímek
személyes adatnak minősülnek, amennyiben azokból az érintettre vonatkozóan
levonható következtetés. Az adatvédelmi törvény értelmében az ilyen adatok
kezelése csak abban az esetben lehetséges, ha ahhoz az érintett hozzájárul,
vagy azt törvény írja elő. A spamküldőknek tehát nemcsak az elektronikus
kereskedelmi törvénnyel kell szembenézniük, hanem az adatvédelmi törvény és a
polgári törvénykönyv szankcióival is, sőt a kéretlen levél büntetőjogi
következményt is maga után vonhat. A szabályozás ellenére itthon is
folyamatosan nő a kéretlen reklámlevelek aránya!
- F: okt. 7.,  http://index.hu/tech/net/spmfel041007/::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

Megújult a Hungarian Human Rights Foundation (HHRF) honlapja

Néhány napja megújult dizájnnal, és bővebb tartalommal jelentkezik a HHRF
honlapja. A külső lecserélése ellenére szerencsére a legpraktikusabb funkció,
az  újságoknak a címoldalról egyetlen kattintással való elérése megmaradt. Az
1976 óta működő amerikai Magyar Emberi Jogok Alapítvány  emberjogi szervezet
egyik kiemelt tevékenysége, hogy 1995 óta internetes megjelenési felületet
biztosít a magyar nyelvű kisebbségi  sajtótermékek és érdekvédelmi szervezetek
számára. A HHRF oldalain olvasható jelenleg is több erdélyi napilap (így a
Szabadság, Hargita Népe, Háromszék, Udvarhelyi Híradó, Szatmári Frissújság),
hetilapok, illetve megtalálhatók már megszűnt újságok archívumai. 
- F: okt. 22., http://tech.transindex.ro/?hir=3245
 

Digitalizálták az 56-os forradalom és a Kádár-korszak magántörténelmét

Az 56-os Intézet a forradalom és a Kádár-korszak személyes történeteinek
digitalizálásával új internetes tartalomszolgáltatást indított. A korszakot
személyes sorsával felidéző negyven emlékező adatbázisában megtalálhatók Kende
Péter, Karátson Gábor, Ujlaki Dénes, Ungváry Rudolf, Vásárhelyi Miklós és
Wittner Mária személyes történetei is. A magántörténetek szubjektív
emlékanyagát és az eredeti beszélgetésből válogatott hangrészleteket jól
használható fényképes portrétár és társadalomtörténeti kislexikon teszi
teljessé. A szolgáltatás közvetlen elérési útja:
http://server2001.rev.hu/oha/index_hu.html.
- F: okt. 24., http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=7991
 

Magyarra fordították a legnagyobb csillagászati adatbázist

Megszületett a legnagyobb csillagászati adatbázis magyar fordítása. A
SkyServer eszközei hozzáférést engednek minden publikusan elérhető adathoz a
Sloan Digital Sky Survey-ből az éjszakai égboltról valaha készült egyik
legnagyobb felmérés adatbázisához. Nem annyira a kutatók, hanem inkább a
diákok számára érdekes ez, mivel az oldalon kiterjedt szakköri anyag
található. Ennek különlegessége, hogy a valódi adatbázis 100 millió
galaxisához és csillagához hozzáférve kis projektek kapcsán lehet beletanulni
a modern csillagászatba, asztrofizikába és kozmológiába. Az adatbázis a 
http://skyserver.sdss.org/dr3/hu , míg a magyar mirror -- valamivel kevesebb adattal -- a
http://skyserver.elte.hu webcímen érhető el.
- F: okt. 21., http://www.sg.hu/cikk.php?cid=34204


Felkerült a MEK-be a Magyar néprajz

Letölthető HTML formátumban az 1988-2000 között megjelent hét kötet (2-8.), a
képek a kezdőlap JPEG gombjára kattintva érhetők el. A kötetek a gazdálkodás,
kézművesség, életmód, népköltészet, népzene, néptánc, népi játék, népszokás,
néphit, népi vallásosság, társadalom témaköröket ölelik fel. (Kárpáti Katalin)
 

Internetes információs szolgálatot indított a Kézenfogva Alapítvány
 
Az országos adatbázis tartalmazza az értelmi, halmozottan fogyatékos és
autista emberekkel foglalkozó állami, önkormányzati, egyházi és civil
intézményeket, szolgáltatásokat. Segít eligazodni az ellátások rendszerében,
valamint olyan szakemberek elérhetőségét is tartalmazza, akik vállalják
fogyatékos emberek otthoni fejlesztését. Internetcím: www.kezenfogva.hu / kék
szám: 06-40-200-320
- F: okt. 24., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/42441/
 

Börze jegycserélőknek
 
2004. október 12-én elindult Magyarország első jegycsere-weboldala. Az oldalon
a jegyek szerelmesei cserélhetik ki egymás között gyűjteményük értékesebb
darabjait vagy vásárolhatnak újabbakat. A weblapon különböző belépőjegyeket,
tömegközlekedési jegyeket és parkolójegyeket lehet cserélni. A felhasználóknak
nem kell regisztrálniuk magukat ahhoz, hogy használhassák a szolgáltatást. 
- F: okt. 24., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/42440/
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm