K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/37., okt. 13.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Egy százalék könyvtáraknak is?
- Tizedik alkalommal rendezik meg az országos könyvtári napokat
- FSZEK az Év Könyvtára
- Teleházat nyitott az Országos Mezőgazdasági Könyvtár
- A kommunikáció a hazai vezetők gyenge pontja
- Felolvasás +1 Euróért Németországban
- Az idei Bolyai-díjas kutató szerint több állami pénz kell kutatás- fejlesztésre
- Műszaki könyvtárosok Partimban és Erdélyben
- Drága magyar könyvek, híg adományok -- Nagyszalontai közkönyvtár
- Olvasótábor Bakonyoszlopon
- Medici-effektus: tektonikus hatások az innovációban
- Alvó könyvtári információkincs felélesztése -- Füvészkert a könyvtárban
- Újdonság az információs dokumentáció kezelésének oktatásában
- Digitális társadalom -- Magyarország az EU tagja
- Szerzői jog és a digitalizálás
- E-pontokon át támogatnák a gazdálkodókat
- Visszaadott egyetemi könyvtári épület Ungváron

KÖZÉRDEKŰ:
- Akadálytalanul az infosztrádán: barátunk az XML
- Historia Litteraria -- Ismét a múltban az Egyetemi Könyvtár
- Könyvtárosi konferenciát tart a MOKSZ
- Új-Zéland könyvtáros szemmel
- Iskolai könyvtárak az EU-ban -- Könyvtárostanárok II. Országos Konferenciája
- Őszi könyvtári napok a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban

KISSZÍNES
- Megbízhatatlanok az internetes keresőmotorok
- Cyberchondria
- Bloggerek az amerikai kampányban
- Komoly versenytársra akadhat a Google
- Robbant a zenei DVD-k hazai piaca
- Újabb ingyenes internetelérési pontok Budapesten
- Intelligens asztalok
- Könyvkeresőt indít a Google
- SMS-en is keres a Google!

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Fél évszázad hazai lexikonkiadása
- Scirus.com -- tudományos kereső
- Információs közvagyon -- avagy a Nagy Népi Memória
- Balatoni archívum
- Digitális könyvtár Németországban
- IOP folyóiratok online 1994-től
- Publicis -- fogyasztói kiadvány
- DVD-recenziók adatbankja -- még nem idehaza
- Új fotós lap: Kreatív Fotó Magazin októbertől
- Mindent a mobilmarketingről -- új site a Mobilponttól
- Intelligens kereső


Tisztelt Olvasó,
mai számunktól kezdve az ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék
nappali tagozatos hallgatói Kiszl Péter vezetésével az 'Információforrások'
szeminárium keretében működnek közre a hírkeresésében és referálásban.
Munkájuk eredményeként e heti hírlevelünk -- reméljük, mindannyiunk örömére --
a szokásos terjedelmet jócskán meghaladja. E számunkba Németh Katalin, Merc
Hajnalka, Tóth Anita, Sápi Éva, Molnár Szilvia, Polhammer Brigitta, Köntös
Nelli, Komma Olívia, Páli István, Budi Lívia, Diera Bernadett, Czeller
Szandra, Kristóf Ibolya, Ispánki Dávid és Rochy Gy. küldött anyagokat.
Köszönjük!

Előző heti lapszámunk sajnálatos módon technikai okok miatt egy még nem
véglegesített változatban jutott el Önökhöz. (A lapszám az archívumban javítva
szerepel.) A tévedésért ezúton is elnézést kérünk!
 
Következő számunkban a hazai könyvtárakban használt SMS-alapú kommunikációról
is beszámolunk.

E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html 
Egy százalék könyvtáraknak is?

A kormány tervei szerint jövőre a személyi jövedelemadó egy százalékos
felajánlásának lehetséges címzettjei közül kikerülnek a kulturális
tevékenységet folytató szervezetek, a könyvtárak, a múzeumok, kivéve azok,
amelyeket külön is említ a törvény.
- F:  www.radio.hu/index.php?cikk_id=109452
 

Tizedik alkalommal rendezik meg az országos könyvtári napokat

Összefogás a könyvtárakért, összefogás az olvasókért - e központi gondolat
jegyében zajlanak októberben a tizedik országos könyvtári napok eseményei,
mondta az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke.
Bővebben: http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/konyvtarinapok20041005.html?h=1


FSZEK az Év Könyvtára
 
A címet a Kassák Könyvtár megnyitó ünnepségén -- a Magyar Rádió Könyves
Vasárnap című műsorában -- Koncz Erika helyettes államtitkár adta át Fodor
Péter főigazgatónak.
- F: okt. 11., http://www.fszek.hu/?article_id=4767&prk=75328062

 
Teleházat nyitott az Országos Mezőgazdasági Könyvtár

Budai Teleház néven, a széles közönség számára is használható teleházat adtak
át csütörtökön az Országos Mezőgazdasági Könyvtár (OMGK) és Dokumentációs
Központban.
- F: okt. 7., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2004.10.07.&196636


A kommunikáció a hazai vezetők gyenge pontja
 
Egy nemzetközi felmérés szerint komoly kihívást jelentenek a vezetők jelentős
részének az olyan feladatok, mint az eredményes kommunikáció, a beosztottak
motiválása, a feladatok delegálása. A Menedzsment Fórum által megkérdezett
hazai szakértők szintén a vezetési stílus, illetve a kommunikáció terén
emeltek ki hiányosságokat.
- F: szept. 30., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=16325&page=1
 

Felolvasás +1 Euróért Németországban
 
Németországban máris jelentkeznek a kormány által meghirdetett, egy euró
órabéres foglalkoztatást célzó központi programok eredményei. A szociális
segélyen felül fizetendő órabér ellenében a helyhatóságok és a munkaügyi
hivatalok által szervezett közhasznú tevékenységet kell ellátniuk a
rászorulóknak. (...) A kezdeményezés eddigi eredményeit összegezve a német
munkaügyi hivatal kijelentette, hogy várhatóan egyetlen hely sem marad
betöltetlenül. Az új típusú foglalkoztatásra való példaként említik a
játszótéri és ifjúsági intézményi felügyeletet, az időskorúak ellátását,
illetve a szociális otthonokban való felolvasást, a tájvédelmi munkákban való
részvételt. Az eddigi felmérések szerint a lakosság összességében is kedvezően
fogadja, hogy a szociális juttatásokat ellenszolgáltatáshoz kötik.
- F: okt. 7.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-10-07&d=2004-10-07&r=&c=70


Az idei Bolyai-díjas kutató szerint több állami pénz kell kutatás-fejlesztésre
 
Bor Zsolt akadémikus, a Szegedi Egyetem tanszékvezetője, a modern
lézerkutatások kiemelkedő alakja kapta idén a Bolyai-díjat. A díjazott nevét
Mádl Ferenc köztársasági elnök hozta nyilvánosságra. Az idei Bolyai-díjas Bor
Zsolt, a modern lézerkutatások kiemelkedő alakja. Munkásságának középpontjában
a lézerek működésének megértése és használatának elterjesztése áll. A
pikkelysömör gyógyítására olyan lézeres módszert dolgozott ki
orvoskollégáival, amit az egész világon alkalmaznak. A mesterséges szaglás
kutatása terén is kiemelkedő munkát végez. 13 szabadalma van, iskolateremtő
személyiség, a magyar tudomány kiemelkedő alakja. Ezekkel a szavakkal méltatta
Bor Zsoltot Roska Tamás akadémikus, a Bolyai János díj tavalyi kitüntetettje. 
- F: okt. 11.
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-10-11&d=2004-10-11&r=&c=78&fr=gy
 

Műszaki könyvtárosok Partiumban és Erdélyben (képekkel)
 
Az MKE Műszaki Könyvtárosok Szekciója kirándulásának állomásai voltak:
Nagyvárad (pl. érseki múzeumkönyvtár), Kalotaszentkirály, Kolozsvár, Csucsa,
Nagyszalonta (fakultatív: városi könyvtár). Az út állomásai között több Ady-
emlékhely és Arany János szülőhelye is szerepelt. Az útról képek a 
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/221/index.html oldalon láthatók. (MG)
 
 
Drága magyar könyvek, híg adományok -- Nagyszalontai közkönyvtár
 
Nagyszalonta lakossága 16 ezer fő (kb. 60%-uk magyar). Az összlakosság 11%-a
könyvtárhasználó, döntően diákok és nyugdíjasok. (A forradalom előtt a
középgeneráció volt a legaktívabb használói csoport.) A használat az utóbbi
években enyhe csökkenést mutat. A 4 fő könyvtáros mellett egy kisegítő
dolgozik a könyvtárban, s ez az új könyvtári törvény előírásainak megfelel.
A közkönyvtár 90 ezer dokumentummal bír, melyek döntően könyvek, meglehetősen
használt állapotban. A magyar és román nyelvű dokumentumokra a beszerzési
keret közel hasonló nagyságú, viszont a magyarországi könyvek ára jóval
magasabb, mint a romániaiaké, így tovább torzul a beszerzés. A Magyarországról
érkező könyvadományok mindössze 50%-a használható fel. Az állományapasztás
lehetősége növekedett: 15-20 éves könyveket már szoktak selejtezni.
Érdekesség, hogy nagy kereslet mutatkozik román kötelező irodalmak magyar
fordításaira. A könyvtárban két, holland adományból származó számítógép van --
üzemen kívül, a gépek érkezés után röviddel elromlottak. A könyvtárosok nem
használnak számítógépet. Nyitva 8-18-ig tartanak, szombaton is. (Tiry K. -- MG)
 
 

Olvasótábor Bakonyoszlopon

Csordás Dániel riportja az 1972-ben indított olvasótábori mozgalom életében
bekövetkezett változásokat foglalja össze beszélgetve Kamarás Istvánnal,
Molnár Károlynéval és Varga Csabával. '70-es években a tábor célja az
olvasásra nevelés és információpótlás, napjainkban pedig a megnövekedett
információmennyiség miatt az információ értelmezésének tanítása került
előtérbe. Az uniós csatlakozás szellemében törekednek az egymás mellett élő
népek kultúrájának megismerésére a gyerekek körében (pl. szlovák-magyar közös
tábor). 2001 őszén indult Tudor Műhely a tehetséges, de szociálisan hátrányos
helyzetű fiatalok segítségét tekinti feladatának.(ref.: Németh Katalin)
- F: Köznevelés, okt. 24. 29.sz.


Medici-effektus: tektonikus hatások az innovációban
 
The Medici Effect címmel jelent meg új könyv a Harvard Business School
Pressnél. A cím arra a gyakran feledett tapasztalatra utal, hogy a kiemelkedő
fejlesztések egyre inkább nem az egyes tudományok 'magja' körül, hanem két
vagy több diszciplína határán, kreatív súrlódás hatására pattanhatnak ki (akár
a vulkánok, földrengések a tektonikai lemezek határán). A könyv ezért
hangsúlyozza az ötletek 'keresztirányú megtermékenyülésének' fontosságát.
(Bár, ha belegondolunk, az ötlet nem új: hasonló módon kerülhető el a
belterjesség a biológiában, vagy küszöbölhetők ki a monokultúrák káros hatásai
a gazdaságban, vagy aknázható ki vegyes kultúrákban a sokszínűség.) A könyv
recenziója apró gyakorlatokat is kínál a divergens gondolkodás fejlesztésére.
A Medici-effektus a könyvtárosok figyelmét arra hívhatja fel, hogy a könyvtár
ügye önmagában érdektelen. A szakma rejtett kincsei, potenciálja más területek
művelőivel való szoros együttműködésben, projektekben valósulhat meg. Más
szavakkal: 'Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.' (MG)
- F: szept. 20., http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/item.jhtml?id=4376&t=innovation
 
 
Alvó könyvtári információkincs felélesztése -- Füvészkert a könyvtárban
 
A világ könyvtáraiban számos régi füvészkönyv található, tele ma is értékes
orvosi információval. Ezt felismerve Eric Buenz (Mayo Clinic, Minnesota,
Rochester) és kutatócsoportja megpróbálta összevetni a régi gyógyászati
szövegeket a mai orvosi adatbázisok tartalmával. A munkát G. E. Rumpf német
botanikus 17. századi  'Ambonese Herbal' c. többkötetes munkájával kezdték.
Maga a könyv mintegy 1300, a maláj szigetvilágban őshonos növényfaj orvosi
alkalmazását tárja fel, a helyi lakosság kikérdezése alapján. A könyv
információi hitelesnek bizonyultak: a leírt növények fele rendelkezik
gyógyászati hatással, negyede már ismert, csak a modern tudomány még nem
használta fel hatóanyagukat, a maradék negyed pedig nincs benne a NAPRALET
adatbázisban, vagyis potenciális gyógyszerforrások. (A NAPRALET felsorol
minden ismert, a növényekre vonatkozó biokémiai és népi gyógyászati
tulajdonságot.)
További cél egy nagy volumenű bioinformatikai projekt megvalósítása és a
feldolgozás automatizálása, mely nem a legegyszerűbb feladat: a könyvek
szkennelése után természetes nyelvi feldolgozó programokkal kell megkeresni a
speciális kifejezéseket, majd a botanikai és az orvosi adatbázisokkal való
összevetés következik. Vélhetően e módszerrel a szövegek gyorsan elemezhetőek.
Komolyabb probléma az idegen nyelv, a régi betűtípusok és a terminológiai
különbségek, de biztató, hogy a fordítási rendszerek és az adatbázisok
folyamatosan fejlődnek. (ref.: Ispánki Dávid)
- F: szept. 25., Economist p. 94-95.


Újdonság az információs dokumentáció kezelésének oktatásában

Az EMB AG http://www.emb.de újítása segítséget nyújt az információs
dokumentáció kezelésben és megtanulásában. A kifejlesztett szoftver eleget
téve a mindenkori törvényes kötelezettségeknek képes segíteni a tanulás
folyamatát. A szoftver OCR alapon működik, ahol a nyers szöveges adatból
strukturálás és javítás után egy teljes szövegű adatbázis rendszert hoz létre.
(ref.:Sápi Éva)
 - F: Jan Matthes: Vom "Information Broker" zum "Informations-Architekt".
Information : Wissenschaft und Praxis 55(2004)5, 315-316. p.


Digitális társadalom -- Magyarország az EU tagja

CW-Számítástechnika informatikai és üzleti hetilap 2004. október 5-én, kedden
ADATBIZTONSÁG III. -- digitalizált elektronikus tartalom archiválása és
védelme címmel konferenciát és szakmai napot rendezett. A közigazgatásban és a
magánszektorban tevékenykedő informatikai szakemberek számára mutatták be a
legújabb hazai módszereket. Néhány téma: adatvédelem, internetbiztonság,
internetkultúra, adattárolás, adatmentés korszerű eszközökkel, rendszer-
helyreállítás, internetes adatbázisok.
- F: okt. 3., http://www.cio.hu/041005/


Szerzői jog és a digitalizálás

Karen Coyle felteszi a kérdést, hogyan kell kezelnünk a jogot az anyagok
digitalizálásakor, s annak hozzáférhetővé tételekor. Először azonban arra kell
keresnünk a választ, hogy melyek ezek a jogterületek? A tanulmányban a jogok
rövid összefoglalását adja a három "C" köré csoportosítva. Ezek copyright
(szerzői jog), contract (szerződés) és control (ellenőrzés). (ref.: Németh
Katalin)
- F: okt. 1., http://www.dlib.org/dlib/september04/coyle/09coyle.html


E-pontokon át támogatnák a gazdálkodókat

A Magyar Agrárkamara az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával
jelenleg már 138 olyan e-Magyarország pontot működtet, ahol a tanácsadók
nemcsak az internet megismerésének kezdeti lépéseiben segítik a gazdákat,
hanem egyebek között lehetséges a támogatási igénylő lapok letöltése és 
kitöltése is. Az év végéig várhatóan mind a 200 olyan e-pont működni fog
Magyarországon, amelyeken keresztül agrárgazdálkodók szakmai információkat is
beszerezhetnek -- Csikai Miklós, a Magyar Agrárkamara elnöke hétfőn
Budapesten, az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban (IHM) tartott
sajtótájékoztatón.
- F: okt. 11., http://www.origo.hu/techbazis/20041011epontokon.html


Visszaadott egyetemi könyvtári épület Ungváron
 
Visszaadták a görög katolikus egyháznak az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos
könyvtárának épületét. A múlt hétfőn hivatalosan is visszaadták a görög
katolikus egyháznak az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos könyvtárának
épületét. Az egyház közel ötven éven át követelte az épület visszaadását, az
egyetemi könyvtár számára azonban eddig nem sikerült megfelelő épületet
találni.
- F: okt. 5., http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=13602::::: KÖZÉRDEKŰ :::::


Akadálytalanul az infosztrádán: barátunk az XML

A közgyűjteményekben napirendre került a digitális dokumentumok hosszú távú
tárolása. Ezek azonban sokszor eltérő formátummal különböző struktúrában
készültek. Jó lenne programfüggetlen módon tárolni, hogy azok később sok
rendszerben felhasználhatóak legyenek. Ehhez nyújt segítséget az XML
technológia. Az XML a HTML-hez hasonló elveken nyugvó jelölőnyelv, elsősorban
a világhálón való információszállításra tervezték. Fő jellemzője, hogy
elválasztja a szöveget a hordozó programtól, így alkalmas  szöveges adatok
cseréjére különböző megjelenítésű Web helyek között, hírportálok
működtetésére, és számos más dologra.
Akkreditált XML-tanfolyam könyvtárosok részére. A tanfolyam ideje: 2004.
október 18-21. (5 nap).
További részletek: http://www.inka-alap.hu/tanf.asp
http://www.w3c.hu/forditasok/XML_10_pontban.html


Historia Litteraria -- Ismét a múltban az Egyetemi Könyvtár
 
2004. október 12-én 15 órakor kiállítás nyílt 'Historia Litteraria --
Válogatás az Egyetemi Könyvtár állományából' címmel. A kiállítás válogatás a
XVIII századi historia litteraria történetéből. Az érdeklődők a magyar
irodalomtörténet-írás kialakulására, az irodalomelméleti és kritikai
törekvésekre, valamint a század végén elkülönülő irodalomtudomány és a
közönség kapcsolatára vonatkozó kéziratokkal és nyomtatványokkal
ismerkedhetnek meg.
A kiállítás december 23-ig látogatható. Nyitva: hétfő-péntek, 9-17 óráig.
- F: okt. 6., http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/friss/index.html


Könyvtárosi konferenciát tart a MOKSZ
 
INFORMATIO MEDICATA 2004 címen, október 13-án és 14-én. A MOKSZ tagjai számára
ingyenes, külső látogatóknak 4000 Ft.- a belépés. A regisztrált résztvevők a
helyszínen továbbképző tréningekre is jelentkezhetnek. Részletes
programtervezet az alábbi címen olvasható:
www.clib.dote.hu/moksz/MEDICATA_2004.html


Új-Zéland könyvtáros szemmel
 
2004.november 26-án (pénteken) fél 3-tól Beck Istvánné útibeszámolója: Új-
Zéland könyvtáros szemmel (parlamenti könyvtár, nemzeti könyvtár). Helyszín: a
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Egyetemi Központi
Könyvtára (Zsil utca 2.,szolgálati bejárat).
További információ:  www.mek.oszk.hu


Iskolai könyvtárak az EU-ban -- Könyvtárostanárok II. Országos Konferenciája

Az OPKM a konferenciasorozattal rendszeres (évenkénti) fórumot kíván
biztosítani az ország könyvtárostanárainak, iskolai könyvtárosainak
iskolatípustól, fenntartótól, végzettségtől, munkakörtől, egyesületi tagságtól
függetlenül. Szeretné elősegíteni és támogatni az iskolai könyvtárak
működését, egymás közti és más szervezetekkel, intézményekkel való
kapcsolattartását, együttműködését szakmapolitikai és gyakorlati kérdésekben.
A 2004-es év kiemelt témája az Európai Unió, melynek keretében hazai és
európai előadókat hallgathatnak meg a résztvevők az iskolai könyvtárak Európai
Uniós szerepéről, lehetőségeiről. A konferencia időpontja 2004. október 28-29.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városmajori Gimnáziumban.
- F: http://www.opkm.hu/?lap=iskolai_konyvtar/jelentk


Őszi könyvtári napok a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban
 
A tizedik országos könyvtári napok eseményeihez kapcsolódóan a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ idén is megrendezi immár hagyományos Könyvtár
Éjjel-Nappal elnevezésű rendezvényét. Október 16-17-én a könyvtár gazdag
programokkal -író-olvasó találkozóval, családi vetélkedővel, filmvetítéssel és
táncházzal- egész éjjel várja olvasóit.
- F: okt. 8., http://www.gvkik.hu/index.php::::: KISSZÍNES :::::


Megbízhatatlanok az internetes keresőmotorok
 
A First Monday című internetes folyóirat kutatásai szerint a keresőmotorok
megbízhatatlan eszközök adatok gyűjtésére az olyan kutatások számára, amelyek
célja az eredeti rekord helyreállítása. E megbízhatatlanságnak az az oka, hogy
rendszeresen és szisztematikusan frissítik az internetet. A vizsgálatok
kimutatták, hogy az Altavista és a Google is áthelyezi a webdokumentumok
keletkezési idejét a távolabbi múltból a jelenbe és a közelmúltba, és le is
törölnek dokumentumokat (saját szerverükről). Ez lerontja az információ
minőségét. (ref.: Tóth Anita)
- F: okt. 10., http://www.firstmonday.org/issues/issue9_10/wouters/index.html
 

Cyberchondria
 
A hypochondria speciális változata van terjedőben az internetezők körében.
Brit orvosok megállapítása szerint a képzelt betegségre hajlamos egyének
körében terjedő új ”kór” azokat támadja meg, akik a világhálót használják fel
önmaguk diagnosztizálására, és ennek során gyakran félreértelmezik a magukon
tapasztalt jelenségeket.
- F: okt. 10., http://www.terminal.hu/newsread.php?id=08205610044213


Bloggerek az amerikai kampányban

Az idei amerikai elnökválasztás kampányában már komoly szerepet játszanak a
blogok, internetes naplók, amelyek nemcsak a hagyományos információhoz jutást
segítik, hanem hatékony eszközei a kampányfinanszírozásnak, valamint a
jelöltek népszerűsítésének.
- F: okt. 8., http://hvg.hu/szemle/cikk.asp?oID=72E68442-36D5-40B2-9A06-4D68D86DE014


Komoly versenytársra akadhat a Google
 
A Google legnagyobb félelme, hogy előbb utóbb egy nála is fejlettebb
internetes kereső technológia bukkan fel. A Vivisimo pedig vállalja mumus
szerepét. A három egykori évfolyamtárs által alapított kis cég újító megoldása
által hamar nagyra nőhet.
- F: okt. 7., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=16367
 

Robbant a zenei DVD-k hazai piaca
 
Közel duplájára növekedett a zenei DVD-k értékesített darabszáma 2004 első
felében hazánkban az előző év hasonló időszakához képest. Hasonló növekvő
tendencia figyelhető meg ebben a piaci szegmensben világszerte is, számol be a
Világgazdaság.
- F: okt. 7., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=16430


Újabb ingyenes internetelérési pontok Budapesten

Újabb ingyenes drótnélküli internetelérési pontokat alakított ki Budapesten a
HuWiCo nonprofit közösség. Az ingyenes, drótnélküli internetszolgáltatás
igénybevételéhez megfelelő csatlakozóval felszerelt (802.11b szabvány szerinti
kommunikációra képes) laptopra vagy kéziszámítógépre van szükség.
- F: okt. 11., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2004.10.11.&197014


Intelligens asztalok

A zürichi Műegyetem (ETH) speciálisan felszerelt helyiségében
olyan "intelligens" asztalokat állítottak fel, melyek egymással és a
világhálóval képesek kommunikálni. A bútor a darmstadti Integrált Publikációs
és Információs Rendszerek (IPSI) és a Fraunhofer-intézet fejlesztése. A
különleges asztalok mellett -- melyek felületén egy 50 hüvelykes, érintéssel
vezérelhető plazmaképernyő található -- nyolc ember foglalhat helyet. A
jövőben sikeresen használhatják olyan helyeken, ahol a feleknek közösen kell
megoldaniuk egy adott feladatot.
Az új berendezésekhez folyamatban van a szoftverek fejlesztése.
Adathordozóként majd akár egy okos kulcscsomó is megteszi, melyben egy
mikrochippel és antennával ellátott parányi távadó található.
- F:10.03. http://www.nol.hu/melleklet/cikk/334627/


Könyvkeresőt indít a Google

A népszerű kereső a kiadóknak szeretne segítséget nyújtani az online
értékesítésben. A Google Print néven futó kísérleti szolgáltatás a Google
találati eredményeiben jelenik meg: amikor a felhasználók egy könyv címére
indítanak keresést, olyan linkeket is kapnak, amelyek könyvforgalmazókhoz
vezetnek. A Google szóvivője szerint a szolgáltatással nem az Amazonnak
állítanak konkurenciát, és a piacvezető online könyvkereskedő továbbra is
fontos üzleti szövetségesük.
- F: okt. 6., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2004.10.06.&196520

 
SMS-en is keres a Google!
 
Csütörtökön (2004. okt. 7.) új szolgáltatása próbaüzemét indította el a Google
az Egyesült Államokban, ezen túl SMS-en keresztül is elérhető a
helyiinformáció-keresője, termékismertetője és lexikona. A cég célja, hogy
felmérjék használják-e az emberek az új szolgáltatásukat, így sem az 5-10
centes SMS-ek díjából, sem pedig a keresési eredményekben megjelenő cégektől.
Így most már az utcán sétálva kérhetünk információt éttermekről, termékek
árairól. Az új szolgáltatás egyenlőre még csak a 6 legnagyobb amerikai
mobilszolgáltatón keresztül lehet elérni. (Cingular Wireless, Verizon
Wireless, Sprint) Ennek oka, hogy a Google-nak ki kell előbb fejleszteni helyi
kereséseinek körét.
- F: okt. 8., http://index.hu/tech/mobil/smsgoog1008/::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Fél évszázad hazai lexikonkiadása
 
...címmel jelent meg cikk a magyar lexikonkiadás történetéből. A dolgozat az
1950-es évektől napjainkig öleli fel a magyar enciklopédia és lexikonkiadás
történetét. Emléket állít Kovács Máté munkásságának, törekvéseinek a hazai
lexikonkiadásban, majd a két legfontosabb, napjainkban kapható általános
lexikon (Britannica Hungarica és Magyar Nagylexikon) történetéről ad
tájékoztatást. A megjelent cikk a Kovács Máté Alapítvány által 2003-ban kiírt
pályázat egyik nyertes tanulmányának rövidített változata.
- F: Merc Hajnalka: Fél évszázad hazai lexikonkiadása. = Könyv, könyvtár,
könyvtáros, 2004/8. p. 49-57. p.
 

Scirus.com -- tudományos kereső
 
Sokszor adódhat internetes keresés során a következő probléma: túl sok
találatot kapunk eredményül, egyúttal több, számunkra érdektelen információt
is. Leginkább akkor bosszantó ez, ha tudományos területen folytatunk kutatást
a világhálón. Erre kínál megoldást a Scrirus.com www.scirus.com, mely
ingyenes, tudomány-specifikus keresőprogram. Keresés során a program
tudományos, technikai és orvosi szaklapok adatbázisait kutatja végig, illetve
ezeken kívül nem publikált kutatási beszámolókat, egyetemek honapjait,
levelezőlista-archívumokat, konferencia-anyagokat is a kereső elé tár,
amennyiben relevánsnak ítélt információra bukkan bennük. A keresőprogram
fejlesztői azzal a szándékkal hozták létre a Scirus.com-ot, hogy eloszlassák
azt a vélekedést, miszerint 'nem is létezik az, amit a Google-val nem találunk
meg.'
- F: márc. 26,
http://www.agent.ai/main.php?folderID=166&articleID=1067&ctag=articlelist&iid=1
http://www.scirus.com/srsapp/aboutus/


Információs közvagyon -- avagy a Nagy Népi Memória

Valószínűleg minden ember fantáziáját megmozgatta már, hogy milyen temérdek
információs kincset halmozott fel az emberiség a történelem folyamán. Ha a
kört csak Magyarországra szűkítjük, akkor is a felmérhetetlenség falába
ütközünk. Bár mindent nem ismerhetünk meg, annak az igénynek a teljesítése
talán nem lehetetlen, hogy egyszer mindent hozzáférhetővé tegyünk. Egy
ilyen "tudás fájának" a csemetéjét ültették el két éve a Nemzeti Digitális
Adattár (NDA) programjával. A rendszer elkészült, feltöltése folyamatban, s a
lelkét adó keresőmotor fejlesztésének első szakasza is lezárult. Nincs még
kész, de már érdemes kipróbálni az http://nda.hu weboldalon.
- F: okt. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/42150/


Balatoni archívum
 
A siófoki könyvtár honlapján érhető el a Balatoni Sajtóadatbázis, melynek
célja, hogy a Balaton mint régió korabeli sajtóanyagát digitalizált formában
szolgáltassa az érdeklődőknek. Az adatbázis másik két fontos célja a megőrzés
és a tartalmi feltárás. Az adatbázis létrehozásában a Balatoni Könyvtárak
Regionális Együttműködése keretében balatonfüredi, fonyódi, siófoki,
keszthelyi és tapolcai könyvtárak vettek részt. Tervüket pályázatokból és
mecénások segítségével sikerült létrehozniuk és továbbra is várják más
balatoni könyvtárak csatlakozását. Két folyóirat került feldolgozásra: a
Balaton és a Balatoni Kurir és ezek immár az interneten is elérhetők, nemcsak
papírformátumban és mikrofilmtekercseken.
- F: http://www.konyvtar-siofok.hu


Digitális könyvtár Németországban
 
2004. október 1-jétől új könyvek jelentek meg CD-ROM-on, melyek
könyvesboltokban megvásárolhatók, vagy az interneten megrendelhetők.
Elsősorban antológiák, kézikönyvek és képgyűjtemények az irodalom, művészet és
társadalomtudomány területéről. Nemcsak új könyveket jelentettek meg az eddigi
110 mellett, hanem új szoftvert is kifejlesztettek.
- F: okt.10.,  http://www.digitale-bibliothek.de/ (ref.: Németh Katalin)
 

IOP folyóiratok online 1994-től
 
November végéig próbaidőszak keretében valamennyi IOP folyóirat teljes
szöveggel elérhető. A KFKI eddigi előfizetése az IOP Archivra (1993-ig
tartalmazza a cikkeket) és az NCO adatbázisra (2004-2003-as cikkek)
vonatkozott. Most a hiányzó 10 év anyaga is hozzáférhetővé válik a kfki.hu
domain névről.
- F: okt. 10., http://www.kfki.hu/library/iop5.html


Publicis -- fogyasztói kiadvány

Trendstalk címmel fogyasztói attitűdökkel és trendekkel foglalkozó mini-
kiadvánnyal jelentkezett a Publicis reklámügynökség. A reklámügynökség a
valószínűleg negyedévente megjelenő négyoldalas hírlevelet a partnerei,
ügyfelei és más -- portfóliójába nem tartozó -- hirdetők körében terjeszti. A
szolgáltatással nemcsak a magyar, hanem a brit és a dán iroda is előrukkolt.
- F: okt. 9. http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=12149DVD-recenziók adatbankja -- még nem idehaza
 
Jó hír mindenkinek, aki DVD-filmeket katalogizál, feltár vagy egyszerűen csak
ismertetőket, kritikákat keres DVD-n megjelent filmekről. A dán adatbank (DVD-
BASEN)  http://www.dvd-basen.dk/uk/home.php3 Ole Kofoed jóvoltából újra
megtalálható a neten. A DVD-BASEN oldalról link mutat több mint 120.000 DVD
ismertetőre, több mint 50.000 DVD kiadásról, amelyek világszerte megjelentek.
A címek névelő nélkül, egy egyszerű string(soros) kereséssel böngészhetők. A
2000-ben alapított és azóta magánkézben működő adatbank az előállító
finanszírozási problémái miatt tűnt el a netről és vele együtt eltűnt egy
értékes feltárási segédeszköz is a filmekhez mellékelt munkákról,
werkfilmekről, audiokommentárokról, egyéb ráadásokról, amelyek legtöbbször
nincsenek pontosan feltüntetve a csomagoláson. De mindez ellenőrizhető az
ismertetések és kritikák segítségével, amelyek ezzel az adatbankkal könnyen
megtalálhatók. Az állománygyarapítás számára is kényelmesen kaphatunk
áttekintést egy film különböző kiadásairól, az egyes (különböző régiókban)
országokban és közülük a legjobb változatot kereshetjük meg. Az oldal angol és
dán nyelven érhető el. (ref.: Köntös Nelli)
- F: Datenbank mit DVD-Rezensionen. In: Information / Peter Delin.
Wissenschaft & Praxis. 55 (2004) 6 323. p.


Új fotós lap: Kreatív Fotó Magazin októbertől

A Radex Communications Reklámügynökség októbertől új fotó- és életmódmagazint
jelentet meg Kreatív Foto Magazin címmel. A kéthavonta jelentkező magazin
sajátosan ötvözi az életmód, és a fotózás technikájáról szóló műszaki
kiadványok jellemzőit. E tartalmi és megjelenésbeli kettősségével a lap
hiánypótló szerepet kíván betölteni a sajtópiacon.
- F: okt. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/42151/?sr=agstlMindent a mobilmarketingről -- új site a Mobilponttól

A www.wirelessmarketing.hu oldal azzal a céllal jött létre, hogy a Mobilpont
eddigi tapasztalatait összegezze, bemutassa az új lehetőségeket és a
legsikeresebb mechanizmusokat a mobilmarketingben. A Mobilpont 3 éve
foglalkozik mobilmarketinggel, több mint 250 kampány és promóció
tapasztalatait gyűjtötték össze a honlapon. Rengeteg esettanulmány, tanács és
kutatás segíti az olvasókat abban, hogy megértsék ezt a csatornát. ”Olyan
kommunikációs csatornáról beszélünk amit a Magyar lakosság több mint 80%-a nap
mint nap használ. Szeretnénk tudatosítani a szakmában, hogy a
mobilmarketing ”gyermekkora” véget ért. Számos kampányban, és promócióban
bizonyította sikerességét. Kézzelfoghatóak, mérhetőek az eredményei, és
rendelkezünk elegendő tapasztalattal, hogy más csatornákhoz hasonlóan
tervezhető legyen”-- mondta Murányi Dóra.
- F: 10. 11., http://www.btl.hu/Intelligens kereső
 
A blinkx keresőprogram a felhasználó által megtekintett képernyőoldalon lévő
szavakat indexeli és automatikusan keres a szóhoz kapcsolódóan. A még csak
próbaverzióban létező program hat helyen kutat releváns információk után: a
helyi merevlemezen, az általános webboldalakon, a webes hírforrások anyagában,
a webes videoanyagok között, a blogokban és az eladásra kínált termékek
között. A próbaverzió a www.blinkx.com címen érhető el.
- F: Computer Panoráma 2004/10. p. 32.IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu .

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf