K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/34., szept. 22.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- 'Jövő a jelenben' -- pályázat új könyvtári informatikai megoldásokra
- Az Egyetemi Könyvtár visszaköltözik Budára
- Cseh törvény és kormányhatározat a könyvtárak fejlesztéséről
- Ötven éves a nyugat-berlini Amerika-Emlékkönyvtár
- Hong-Kong közkönyvtára az élmezőnybe tör
- Cáfolat a több tízezres létszámleépítésre
- Korlátozható-e az intertnethasználat?
- Hogyan katalogizáljunk blogokat?
- Az informatikában is akadálymentesítésre van szükség
- Internetes napilap indítását tervezi a katolikus egyház
- Közpénzből létesült internetklub Vajdahunyadon
- Elindult a Szeretem Budapestet mozgalom
- Ervin és a 'talján gazember' (FSZEK)

KIEMELT TÉMÁNK: VEZETÉS / HR
- Kiről vegyen példát az eladó?
- Ügyfélszolgálat, avagy az ügyfél szolgálata
- Menedzseri javaslatok igazgatóknak
- A legeltökéltebb jelölté lesz az állás
- Terjedőben a mediáció a munkahelyeken
- A fejvadászok szerint sokba kerülhet az alkalmatlan munkaerő
- Mit tanulhatunk a focistáktól? -- Radikális váltás a VfB Stuttgart irányításában
- Az alkalmazott tudás gazdaságos
- Januártól adó- és járulékkedvezmény jár a fiatal pályakezdőket foglalkoztatóknak

KISSZÍNES
- Internet -- Dél-Korea a leginkább bekapcsolódott ország
- Magyar találmány: (szöveg)fájlok cseréje mobilon
- Megtámadják a Pesti Est milliárdos piacát
- Ellenőrzi a Windows-licencet a Microsoft weboldala
- Magyar helyi lapok mostantól a világ különböző pontjain
- Diákok versenyben

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- A szociális munka európai könyvtára
-  Elindult a Nemzeti Digitális Adattár Café
- BBJ -- jön a magyar nyelvű kiadás
- Origo -- autózik
- Jön a gazdag nők lapja
- Új arculattal és szolgáltatásokkal jelentkezik a nyelvkalauz.hu
- CNBC Europe -- marketingről beszélE lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html'Jövő a jelenben' -- pályázat új könyvtári informatikai megoldásokra
 
A 100 éves FSZEK és az e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft. pályázatot
hirdet a legnagyobb létszámú olvasói csoport, a diákság körében könyvtári
szolgáltatások és informatikai fejlesztések elősegítésére. Célja, hogy a
könyvtárt használók olyan, a könyvtárak működése tekintetében újszerű
informatikai ötletet adjanak, amely által nő az olvasói elégedettség,
hozzájárul a könyvtári szolgáltatások bővüléséhez és sokrétűbb
kihasználásához, valamint ezek szélesebb körben való elterjedéséhez. A
hagyományos könyvtári funkciók megújítása és kiterjesztése mellett olyan
elképzeléseket is örömmel várnak, amelyekkel a civil társadalom rétegeit és
szegmenseit képesek elérni a könyvtári szolgáltatások segítségével.
A pályázati űrlap és további információ: www.fszek.hu / Diáknapi programok,
www.e-corvina.hu. Beadási határidő: 2004. október 4. Eredményhirdetés: okt. 10-
én, az FSZEK „Könyves vasárnap” rendezvénye. Bírálat: 3 tagú, könyvtárosokból
és informatikusokból álló testület. Értékelési szempontok: eredetiség, a
könyvtár és olvasói számára biztosított előnyök, és a felhasználói kör
nagysága. Pénzjutalmak: 30 000 Ft, 20 000 Ft, 10 000 Ft.


Az Egyetemi Könyvtár visszaköltözik Budára

Az ország legrégebb óta folyamatosan működő könyvtára szeptember 24 - 25-én a
Corvin téren várja szolgáltatásaival az érdeklődőket. A 'Művelődés hete -- a
tanulás ünnepe' rendezvénysorozat keretein belül zajló két napos kiállításon
az Egyetemi Könyvtár új szolgáltatásaival is megismerteti az érdeklődőket. A
443 éves Egyetemi Könyvtár 1774 és 1784 között már működött Budán.
Helyszín: Budapest I. ker. Corvin tér, időpont: 2004. szeptember 24. 10.00 – 18.00,
szeptember 25. 10.00 – 16.00


Cseh törvény és kormányhatározat a könyvtárak fejlesztéséről

A 2001. június végén elfogadott 257/2001. sz. könyvtári törvény (hatályba
lépett 2002 elején) végrehajtása érdekében a cseh könyvtáros szakma az elmúlt
években nagy erővel dolgozott a fejlesztési stratégián. Terjedelmes dokumentum
készült a kialakult helyzetről, a könyvtárhálózat adottságairól, majd
meghatározták a főbb célkitűzéseket. Mindezek alapján a cseh kormány ez év
június 7-én jóváhagyta a Könyvtárfejlesztési Stratégiát a 2004-2010-es
időszakra (679. sz. kormányhatározat). Az általános információs
kormánystratégia szellemében született dokumentum legfontosabb elvárása, hogy
a könyvtárak képesek legyenek a lakosságnak egyenlő esélyt nyújtani bármely
dokumentum vagy információ megszerzéséhez, egyben elősegíteni az élethosszig
tartó tanulást, az egyének gazdasági és kulturális céljainak megvalósítását
valamint önálló döntéshozatalát. A kormányhatározat ösztönzi a
könyvtárfenntartó szerveket és hatóságokat saját (ágazati vagy helyi)
stratégiájuk megalkotására. Így már elkészült az orvosi könyvtárakat működtető
Közegészségügyi Minisztérium analóg dokumentuma 2005-2010-re. A cseh
közkönyvtárak 2002-es adatai: hatezer önálló könyvtár ezer további fiókkal, 61
milliós állomány, 1,5 millió beiratkozott olvasó, 71 millió kölcsönzés, ötezer
könyvtári dolgozó. Az iskolai könyvtárak száma meghaladja a négy és fél ezres
nagyságrendet, állományuk 3 millió egység, 3,3 millió egységet kölcsönöznek.
Jelentős még a felsőoktatási könyvtári hálózat (95 könyvtár, 1,1 ezer
fiókkönyvtár, 11 milliós állomány, 2910 ezer olvasó, 3,8 millió kölcsönzés,
800 dolgozó). Hatékonyságukat az országos adatbázisok is segítik (a nemzeti
bibliográfiai másfél évtizedes tartalommal 930 ezer cikkről, 760 ezer
könyvről, 18 ezer disszertációról stb.) (SP)
- F: szept. 18., http://www.ifla.org/VII/s8/annual/cr04-cz.htm


Ötven éves a nyugat-berlini Amerika-Emlékkönyvtár

Az első berlini közkönyvtár 1901-ben jött létre. A második világháború után a
kettészakított város összes fontos gyűjteménye (nemzeti, egyetemi, városi
könyvtár) a keleti (szovjet) övezethez tartozott. A 48-49-es szovjet blokád
idején tanúsított kitartás elismeréseként jelentős amerikai támogatással -- a
Marshall-segély részeként -- 1952-ben helyezték el az új public library
alapkövét az amerikai külügyminiszter jelenlétében. 1954. szeptember 20-án
nyílt meg a hatalmas, 11 szintes könyvtár tágas olvasóteremmel és szabadpolcos
hozzáférést biztosítva. Az újraegyesítés után nyilvánvaló volt, hogy a város
közkönyvtárait egyesíteni kell: a keleti és nyugati szektor vezető könyvtára
ekkor eltérő gyűjtési profilt kapott. 2003-ban a városi könyvtárhálózat
adatai: 300 munkatárs, 2,6 milliós állomány (120 ezres gyarapodás), 93 ezer
beiratkozott olvasó, 3 millió kölcsönzés (ebből 1 millió AV-dokumentum) 300
napon, heti 63 órás nyitva tartással, 3,3 millió látogató a weboldalon (előző
évben 2,7 millió). (SP)
- F: http://www.zbl.de/ Buch und Bibliothek 2004. 5. p. 322-324., Zentral- und Landesbibliothek
Berlin -- Jahresbericht 2003.


Hong-Kong közkönyvtára az élmezőnybe tör

Az 1997-ben a jó százéves brit fennhatóság után Hong-Kong Kína speciális
irányítási tartománya lett: megtarthatta saját ügyeinek önálló intézését,
kapitalista működési módját. Az elmúlt években hatalmas könyvtári fejlesztést
hajtottak végre: ebből is kiemelkedik a 2001-ben avatott új központi városi
könyvtár (12 szintes épület 100 millió eurós beruházás nyomán: 34 ezer m2
alapterület, napi 16 ezer látogató, 1,8 milliós állomány) Hong-Kong lakossága
közel 13 millió. A teljes könyvtárhálózat -- a nagy központ mellett 5 közepes
(400-600 ezres állomány), 26 kerületi és 29 fiókkönyvtár, továbbá nyolc
bibliobusz -- közel 10 milliós állományt gondoz (negyede angol, nagyobbik fele
kínai nyelvű), a három millió olvasónál 59 millió kölcsönzést regisztrálnak,
hétezren dolgoznak benne, költségvetése eléri a 100 millió eurót. A könyvtár
honlapja a tartomány népszerűségi listáján a hatodik (2003-ban 14 millió
meghosszabbítást végeztek az olvasók). (SP)
- F: szept. 18.,
http://www.info.gov.hk/yearbook/2003/english/chapter19/19_16.html


Cáfolat a több tízezres létszámleépítésre
 
A tömeges elbocsátásokról felröppent hírekkel kapcsolatban a megnyugtatóbb
valóságról beszél a közszolgálati reformért felelős kormánymegbízott. Néhány
ezer embert érinthet a központi közigazgatásból a létszámleépítés, de nekik
sem kell feltétlenül elbocsátástól tartaniuk, hiszen több megoldás is
lehetséges. 'A közalkalmazotti területeken a bérfejlesztés megvalósításához
ötszázalékos többlet-költségvetési támogatást kíván biztosítani a
törvénytervezet. Egy-másfél százalék a természetes fogyás, magyarán szólva a
nyugdíjaztatás kiadásának csökkentéséből kigazdálkodható. Tehát, a
közalkalmazotti területeken a bérek növekedése miatt létszámcsökkentéssel nem
kell kalkulálni. A köztisztviselői területeken, ott, ahol néhol bizony
kétszerese, háromszorosa dolgozik a feladat ellátásához szükséges létszámhoz
képest, lehetséges létszámcsökkentésben gondolkodni, de szükséges is, feltéve,
ha érthetőbb, észszerűbb, jogi környezet, feladati környezet jön létre.'
- F: szept. 15., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=106182&rid=PWdUTQ==
 

Korlátozható-e az intertnethasználat?
 
A TMT 9. számában kaphatunk választ a kérdésre, Keszthelyi András tollából. A
szerző a szoftveres feketelista felállítását javasolja, lépésről lépésre
finomítva. Mindemellett megjegyzi: semmilyen tartalomszűrő nem helyettesíti a
figyelmes, személyre szóló, példaadó nevelést.
- F: TMT, 2004. 09.
-- A témának van másik olvasata is. A statisztikák szerint az utóbbi években
enyhén növekedett a könyvtárhasználók száma. Arról viszont, hogy e növekedés
mennyiben köszönhető az internetezésre betérő fiataloknak, nem folyik
eszmecsere. Az internethasználat valamilyen fajta korlátozása áttételesen a
használói számra is hatást gyakorol. Hogy a leírt racionális korlátozás által
a betérő leszokik-e a könyvtárhasználatról, vagy sikerül a 'tartalmi'
szolgáltatások felé terelgetni, a könyvtároson múlik. (MG)


Hogyan katalogizáljunk blogokat?
 
Majdnem minden Irakról szóló információ vagy hír a politikusok és a média
szűrőjén keresztül jut el a nagyvilágba -- állítják azok az iraki bloggerek,
akik küldetésüknek tekintik, hogy naplóikban hitelesen 'tudósítsanak'
országukról. 'Láttam, hogy a nyugati média nem az igazságról tudósít, a sajtó
teljesen más képet fest Irakról, mint amilyen a valóság. Úgy éreztem, hogy
felelősségünk elmondani az igazságot, ahogy azt mi itt látjuk, elmondani a
világnak, hogy az iraki emberek mit gondolnak, mit éreznek' -- indokolta meg a
hvg.hu-nak az iraki fővárosban élő Khalid Dzsarrar, miért döntött úgy még
márciusban, hogy Secrets in Baghdad (Titkok Bagdadban) címen webes naplót
indít.
- F: szept. 10., http://hvg.hu/szemle/cikk.asp?oID=50F3A805-5382-4778-B476-90FE918482D5
-- A blogok tehát egyre fontosabb hírforrást jelentenek -- a hírek, és egyre
inkább a szakirodalmi tájékoztatás terén is. Ismerjük-e a mértékadókat a
különböző területeken, hogy ajánlhassuk olvasóinknak? 'Katalogizáljuk-e' őket,
feltüntetjük-e őket ajánlóbibliográfiáinkban? Számos térítéses hírszolgáltatás
már válogatja és alapul tekinti őket. (MG)
 

Az informatikában is akadálymentesítésre van szükség
 
Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal szerint jól működik az idősek Internet-
oktatása Magyarországon, azonban informatikai akadálymentesítésre van szükség
ahhoz, hogy a tanultakat az idősek ki is tudják használni.
- F: szept. 18.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/infoesely20040917.html?h=1
 

Internetes napilap indítását tervezi a katolikus egyház

Internetes napilap indítását tervezi a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) -- közölte Veres András püspök sajtótájékoztatóján, Budapesten.
'Tervbe vettük, de még csak a távoli előkészítés szintjén egy internetes
napilap készítését' -- mondta az MKPK titkára a testület háromnapos őszi ülése
után, amelynek fő napirendi pontja a katolikus sajtó helyzete volt. A püspök
fontosnak nevezte, hogy kialakuljon a sajtóreferensek országos hálózata, és
megerősítsék a meglévő katolikus sajtóorgánumokat.
- F: szept. 17., http://hirek.prim.hu/cikk/41756/


Közpénzből létesült internetklub Vajdahunyadon

Netklubot avatott a hétvégén a vajdahunyadi magyar ház, amelyet
az 'összetartás egyik fontos pillérének' szán a Hunyad megyei RMDSZ. A klub a
Hunyadi János Humanitárius Társaság által magyarországi támogatással 2000-ben
létesített, majd később a Corvin-Savaria társaság által kibővített épületben
üzemel, megvalósítását helyi ifjúsági szervezetek kezdeményezték egy éve. A
megvalósításához szükséges 65 millió lej legnagyobb részét a Communitas
Alapítványtól szerezték pályázaton, a többi a Corvin-Savariától, illetve
Horváth Zoltán vajdahunyadi RMDSZ-tanácsostól és Winkler Gyula képviselőtől
származik.
- F: szept. 20., http://tech.transindex.ro/?hir=3156


Elindult a Szeretem Budapestet mozgalom

A média és a kommunikációs szakma több szereplője is megtalálható a napokban
alakuló Szeretem Budapestet elnevezésű mozgalom alapítói között. A Szeretem
Budapestet egy civil mozgalom, amely független minden hivataltól, párttól,
szervezettől. A megmozdulás egy nagyívű városfejlesztési koncepciót akar
megvalósítani.
- F: szept. 21., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=12005


Ervin és a 'talján gazember' (FSZEK)
 
Egy középkorú hölgy, két fiatal amerikai és még néhány betévedt olvasó tett
néhány tétova lépést a teremben, de a tablók, a régi könyvkötési technikai
eszközök és a Remington írógép nem igazán vonzották őket. Sosem tudják meg,
mit veszítettek. A százéves Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár történetét bemutató
kiállítás a második emeleti Kisgalériában kapott - kissé félreeső - helyet. A
terem közepén egy könyvtámasztékos, régi íróasztalnál két album található, a
könyvtárról 1908-1977 között megjelent újságcikkekkel. E két album történetek,
adatok, furcsaságok tárháza. A valamikori Fővárosi Könyvtár 1931-ben került át
a volt Wenckheim-palotába...
- F: szept. 21., http://www.nol.hu/cikk/333547/KIEMELT TÉMÁNK: VEZETÉS / HR


Kiről vegyen példát az eladó?
 
Lehet, hogy első hallásra furcsa, ha egy könyvtáros kiskereskedelmi bolti
praktikát olvas. Ám mivel a vevők, ügyfelek kiszolgálásában 'vérre' megy a
játék, többet foglalkoznak az ebbéli hatékonysággal -- sajtójukban is. Nézzünk
alább egy példát. (MG)
'Javasolt, hogy az üzletvezető vagy tulajdonos, amilyen sokat csak lehet,
tartózkodjon az üzlet területén. Sokszor kényelmesen elbújik az iroda és a
papírok mögé, pedig ez a legnagyobb hiba!
Legyen Ön a példa! A legjobb tréning egy dolgozónak, ha látja milyen a
megfelelő kiszolgálás, hogyan kell egy problémát elintézni úgy, hogy a vásárló
elégedetten távozzon. Nincs ahhoz fogható, mint amikor egy vezető hozzáállásán
minden dolgozó látja, hogy igényesen, figyelemmel, szeretettel fordul a vevők
felé. Az ilyen élmények után garantáltan megfordul a fejükben az a gondolat,
hogy én is szeretnék olyan lenni, mint ez a fickó! Higgyék el, nincs az a
fizetésemelés, ami ehhez hasonló motivációt adna. Ne felejtse el: az a stílus,
ahogy a vezetőség beszél a vevőkről, mindenkire hat. Csak az várhatja el
alkalmazottaitól, hogy tisztelettel nyilatkozzanak az ügyfelekről, aki maga is
így tesz.'
- F: szept. 9.,
http://www.progressziv.hu/index.php?oldal=include/cikk&cikk_id=401&SID=NO&funk=1&mid=20049


Ügyfélszolgálat, avagy az ügyfél szolgálata

Az ügyfélszolgálat lényege az ügyfelek elvárásainak teljesítése, valamint
olyan választási lehetőségek biztosítása a vásárlók számára, melyek meggyőzik
őket arról, hogy a jövőben is érdemes cégünkkel együttműködniük. Nézzünk egy
példát: besétál egy vásárló egy országos hálózat valamely üzletébe. Kedvesen
és udvariasan üdvözlik, és hozzáértő alkalmazottak állnak szolgálatára. Nagy
valószínűséggel állíthatjuk, hogy ez a vásárló a jövőben is betér a szóban
forgó üzletbe. Ebben az esetben az ügyfélszolgálat egyben motiválja is a
vásárlót, hogy az szóban öregbítse az üzlet, illetve hálózat jó hírnevét. Mi
történik azonban, ha ugyanaz a vásárló egy versenytárshoz sétál be, ahol sem
udvarias üdvözlésben, sem segítségben nincs része? Talán meglepő, de mindezek
ellenére a vásárló a későbbiekben is betérhet az üzletbe, például az alacsony
árak miatt. Vagyis: a versenytárs a kedvező árakat, és egyéb promóciókat
használja ügyfélszolgálat gyanánt. A fent említett kiskereskedelmek között az
a hasonlóság, hogy mindketten megfelelnek az ügyfél elvárásainak. A különbség
a vásárló szempontjából mutatkozik meg. Néhány ügyfél az árakat tartja
fontosnak, és nem érzi szükségesnek a készséges alkalmazottakat, míg mások
arra vágynak, hogy a kereskedő kimutassa irántuk nagyrabecsülését. A fenti két
példa közös vonása, hogy egyik vásárló esetében sem beszélhetünk a vásárlás
öröméről, minden fogyasztót más és más motivál. Az on-line vállalkozások
valamennyi "típusú" ügyfelet szolgálják, ezért nem árt megismerni vásárlóinkat.
- F: szept. 21., http://e-ker.hu/news.php?id=4109


Menedzseri javaslatok igazgatóknak
 
Az Adecco és a Chartered Management Institute felmérésében a menedzsereknél
tudakozódott arról, mit tanácsolnának feletteseiknek. A megkérdezettek szerint
sok vezető kiöregedett, fontoskodó és nem rendelkezik határozott célokkal.
- F: szept. 13., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=15962&page=1
 

A legeltökéltebb jelölté lesz az állás
 
Az állásokat általában nem a legrátermettebbek, hanem a legeltökéltebbek és
leghatározottabbak nyerik el, ezért érdemes jól előkészülni, és minden
részletre odafigyelni az interjún, derül ki Pintér Zsolt fejvadász és
karrierszakértő álláskeresőknek adott tanácsaiból. 
- F: szept. 9., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=15973&page=1
 

Terjedőben a mediáció a munkahelyeken
 
Hazánkban egyre inkább kezd elterjedni a vitás helyzetek megoldásának a
bírósági ítélkezésen kívüli egyik alternatív módja, a mediáció, melyet itthon
főleg az érdekviták elsimítására alkalmaznak, derül ki a Világgazdaság
cikkéből.
- F: szept. 10., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=16003
 

A fejvadászok szerint sokba kerülhet az alkalmatlan munkaerő

Bár számítógépes elemzésekkel fel lehet ugyan gyorsítani a folyamatot, ám a
személyes interjúkat nem lehet gépekkel helyettesíteni -- vélik a fejvadászok.
A nem megfelelő ember felvétele pozíciótól függően ugyan, de jelentős anyagi
veszteséget is okozhat egy cégnek. Míg például egy banki pénztáros hibás
kiválasztása körülbelül 800 ezer forintjába, addig egy nem megfelelő banki
üzletkötő felvétele több mint 25 millió forintjába lekerülhet egy banknak A
nem megfelelő ember felvétele pozíciótól függően ugyan, de jelentős anyagi
veszteséget is okozhat egy cégnek. Míg például egy banki pénztáros hibás
kiválasztása körülbelül 800 ezer forintjába, addig egy nem megfelelő banki
üzletkötő felvétele több mint 25 millió forintjába lekerülhet egy banknak.
- F: szept. 21., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&placein=hirstart&nID=217690


Mit tanulhatunk a focistáktól? -- Radikális váltás a VfB Stuttgart irányításában
 
A Bundesligában a VFB Stuttgart vezette be elsőként a Balanced Scorecard
módszert, a kiegyensúlyozott mutatószámrendszerre épülő irányítási koncepciót.
Szabics Imre csapata üzleti törekvéseivel is a Bundesliga élenjáró egyesülete.
- F: szept. 10., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=15998&page=1
-- A kiegyensúlyozott teljesítménymutatók rendszerének (BSC) könyvtári
alkalmazására egyre több a külföldi példa. A teljesítményirányítás kérdése
viszont tartósan a hazai könyvtári menedzsment gyenge pontja. A BSC egyszerre
több fontos teljesítménymutató kívánatos értékét segít elérni. Egy kiragadása
ugyanis torzíthatja a szolgáltatást. Egyszerűsített példa: ha csak az olvasói
elégedettséget tartjuk szem előtt, akkor indirekt módon kevesebb használóra
lesz időnk, és fordítva. A rendszer a kívánatos arányok meghatározásához kínál
módszertant. Egy korábbi, erre vonatkozó cikk:
www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2620&page=1 (MG)


Az alkalmazott tudás gazdaságos

Kanadai közgazdászok bizonyították az összefüggést az emberi erőforrás
fejlesztése, valamint a gazdasági növekedés gyorsulása között. A kulcsszó az
alkalmazott tudás, írja a Népszabadság. Míg az egyén számára egyértelmű
összefüggés mutatható ki a magasabb iskolai végzettség és a jobb anyagi
helyzet között, a közgazdászok tömegének tanulmányai nem bizonyították
kielégítően, hogy mindez a gazdasági növekedésre is hatással van.
- F: szept. 21., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=16162


Januártól adó- és járulékkedvezmény jár a fiatal pályakezdőket foglalkoztatóknak
 
Adó- és járulékcsökkentések is segítik a fiatalok elhelyezkedését. Mintegy 50
százalékos járulékkedvezményt kap minden olyan munkaadó aki: 25 év alatti
fiatal pályakezdőt, 50 év feletti tartósan munkanélkülit, valamint gyesről,
gyedről visszatérőt alkalmaz. Ez a kedvezmény a fiatalok foglalkoztatása
esetén 9 hónapig érvényes - hangsúlyozta a szakminiszter.
- F: szept. 21.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/allasles20040917.html?h=1::::: KISSZÍNES :::::


Internet -- Dél-Korea a leginkább bekapcsolódott ország

A dél-koreai háztartások mintegy háromnegyede már szélessávú gyors internet-
eléréssel rendelkezik, Dél-Korea magasan a leginkább 'internetre kapcsolódott'
országa a világnak.
- F: szept. 17., http://hirek.prim.hu/cikk/41755/


Magyar találmány: (szöveg)fájlok cseréje mobilon
 
Zenei tartalom, videók és játékok egyaránt cserélhetőek lehetnek
mobiltelefonon egy olyan Nokia-fejlesztés eredményeként, amelyet a finn cég
budapesti kutatóközpontjában, Farkas Lóránt vezetésével állítottak elő -- írja
a világ egyik legtekintélyesebb tudományos lapja, a New Scientist. A mobil
fájlcserés megoldás egy sajátos hálózat révén jöhet létre, a 'peer-to-peer'
(P2P) megoldások mintájára. Ezeket korábban internetes fájlcserére
alkalmazták, a Gnutella és a Kazaa voltak a legismertebbek közülük. Az ilyen
hálózatok lényege az, hogy a felhasználók hozzáférhetnek egymás hardvereihez,
anélkül, hogy központi szerverekre, nagyobb számítógépekre lenne szükségük.
Így egymás gépeiről letölthették a számukra szükséges programokat.
A Nokiánál a 6600-as modelleken futtatták le a teszteket, s egyelőre szöveget
és képeket lehet cserélni ezzel módszerrel -- írja a New Scientist. Később
azonban digitális zene is elérhető lehetne ezzel a metódussal a szakértők
szerint.
- F: szept. 15., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=216963&place=hirlevel
 
 
Megtámadják a Pesti Est milliárdos piacát
 
Új, ingyenes programmagazint indít a hónap végén a Sanoma kiadó -- a piacon
eddig közel egy tucat kiadvány vérzett el az elmúlt évtizedben, míg az
időközben országossá vált Est lapok lényegében monopolhelyzetben voltak. A
helyzet azonban jelentősen megváltozhat: az eddig húsz számot megélt Flyerz
mögött tulajdonosai szerint elég tőke áll ahhoz, hogy finanszírozza az első
időszak veszteségeit, a Sanoma pedig multinacionális cégként áll csatasorba.
- F: szept. 16., http://index.hu/gazdasag/magyar/exit040915/


Ellenőrzi a Windows-licencet a Microsoft weboldala

A Windows operációs rendszer jogszerűségének ellenőrzését javasolja a
felhasználóknak a Microsoft egyik központi weboldala. A fájdalommentes
ellenőrzés önkéntes, és nincsenek jogi következményei.
- F: szept. 20., http://index.hu/tech/szoftver/serialz0920/


Magyar helyi lapok mostantól a világ különböző pontjain

Az internet segítségével a világ sok pontjára eljuthat három északkelet-
magyarországi napilap. A kanadai székhelyű Newspaper Direct-tel kötött
szerződést a nyár elején az Inform Média, hogy mindhárom hazai megyei lapja --
a Hajdú-bihari Napló, az Észak-Magyarország, valamint a Kelet --Magyarország --
 elérhető legyen nyomtatott változatban is a világ számos szállodájában és
óceánjáró luxushajóján.
- F: szept.15., http://www.btl.hu/


Diákok versenyben

Internetes tehetségkutató pályázatot indít 16-24 év közötti diákok és fiatalok
részére a Startlap.hu és a Carnation. A StartLab néven meghirdetett pályázat
célja, hogy lehetőséget és platformot teremtsen azoknak a tehetséges
fiataloknak, akik érdeklődnek a kommunikációs technológiai újdonságok iránt,
és ötleteik, elképzeléseik vannak azok fejlődésével kapcsolatban. A pályaművek
elbírálásában mind a közvetlen, mind a közvetett iparágak (IT, marketing,
digitális képalkotás) egy-egy jeles képviselője vesz részt.
- F: szept. 14., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11973::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


A szociális munka európai könyvtára
 
Olasz szervezet a szociális munka irodalmát feldolgozó közös európai online
könyvtárat és adatbázist szeretne létrehozni, ehhez keres társszervezőket.
(KultúrPont) Bővebb inf.: 12 Via Universita, 43100 Parma, Italy - Bernazzoli
Alessandro socrates@unipr.it http://www.unipr.it
 

Elindult a Nemzeti Digitális Adattár Café
 
A Nemzeti Digitális Adattár Programiroda elindította NDA Café elnevezésű
tematikus rendezvénysorozatát. Az NDA Café célja, hogy a digitális kultúrával,
tartalomszolgáltatással és előállítással foglalkozó szakemberek számára
kötetlen szakmai fórumot és közös véleménynyilvánítási lehetőséget biztosítson
egy-egy előre meghatározott, a digitális társadalomhoz kötődő témában. Az első
NDA Café rendezvényen többek között a Magyar Nemzeti Múzeum, a Neumann-ház, az
Országos Széchenyi Könyvtár és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szakemberei
tartottak előadást könyvtári és gyűjteményi adatvagyonuk elektronikus
feldolgozásáról. Az eseményeken elhangzottakról hírlevél formájában szakmai
összefoglaló készül, amelyet a regisztrált felhasználók e-mailben kapnak meg,
illetve az NDA honlapon (www.nda.hu) olvasható. Az NDA Programiroda a
rendezvényekkel párhuzamosan fórumot üzemeltet (www.nda.hu/forum), ahol
javaslatokat, kérdéseket és észrevételeket várnak az események témáival
kapcsolatban.
- F: szept. 21., http://hirek.prim.hu/cikk/41816/


BBJ -- jön a magyar nyelvű kiadás
 
Néhány hét múlva a standokra kerül a Budapest Business Journal (BBJ) hetilap
magyar nyelvű változata -- tudta meg a Világgazdaság. A magyar nyelvű BBJ
kibővített tartalommal jelenik meg: a mostani 24 helyett hamarosan 40 oldalnyi
olvasnivalót kínál a lap - nyilatkozta Stephen O’Connor a BBJ-t kiadó Új Világ
Lapkiadó Kft. ügyvezető igazgatója. Az indulás pontos idejét az ügyvezető nem
árulta el. A húszezer példányban megjelenő hetilapot nemcsak Budapesten, hanem
az ország egész területén, a megyeszékhelyeken is terjeszteni fogják a
jövőben. A lap jelenleg a repülőgépeken és a négy-öt csillagos fővárosi
szállodákban is elérhető.
- F: szept. 14., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11968
 

Origo -- autózik
 
Új autós és motoros oldalak jelentek meg az Origo portálon. Az oldalakat az
Origo szeptember 13-án indította el. Az új aloldalak kialakításában a portál
partnere az Autó Motor Magazin volt, míg a rali hírekkel kapcsolatban a
www.duen.hu rali portál szolgáltatja a tartalmat. Az oldalakon minden
információ fellelhető, amely az autózással és a motorozással kapcsolatos. Az
új alsite új és használt jármű adatbázissal, illetve áttekinthető
járműkeresővel rendelkezik. A használt járművekkel kapcsolatos adatok forrása
a mobile24.hu site, amely a több tízezer, eladásra szánt autó adatbázisát is
adja.
- F: szept. 14., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11972
 

Jön a gazdag nők lapja
 
Oroszországot követően hamarosan Magyarországon is megjelenik a Condé Nast
International egyik meghatározó női magazinja a Glamour. 
- F: szept. 16., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=217144&place=hirlevel http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-09-16&d=2004-09-16&r=&c=85


Új arculattal és szolgáltatásokkal jelentkezik a nyelvkalauz.hu

Szeptembertől új külsővel és sokoldalúbb funkciókkal jelentkezik a
nyelvkalauz.hu. A nyelvi portál egy helyen tesz hozzáférhetővé valamennyi, a
nyelvtanuláshoz és nyelvvizsgázáshoz szükséges információt. Aki csak magyarul
beszél, de szeretne más nyelven is: a nyelvkalauz.hu-n rendszerezve juthat
hozzá az összes magyarországi nyelviskola nevéhez, a hazánkban letehető összes
nyelvvizsga leírásához, valamint a nyelvtanuláshoz és a nyelvvizsgák
letételéhez szükséges információkhoz és segédeszközökhöz.
- F: szept. 14., http://www.btl.hu/


CNBC Europe -- marketingről beszél

Marketing, média és reklám témájú műsort indít szeptember végén a CNBC Europe.
A Magyarországon kábelhálózaton fogható csatorna Media Talk címen hetente
egyszer félórában sugározza új tematikus adását. A műsorban a
marketingkommunikáció, a média és a reklám legjelentősebb trendjeivel
ismertetni meg a televíziónézőket.
- F: szept. 15., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11980
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött 'cimcsere'
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu .

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf