K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/33., szept. 15.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Növekszik az ausztrál közkönyvtárak igénybevétele
- Európai könyvtári számok – helyünk Európában?
- Virtuális kincsek – mindenki múzeuma
- A British Library új célközönsége: az üzletemberek
- Az új tagországok megelőzhetik a régieket a szélessávú internet használatában
- Elérhetők az első digitális tananyagok -- a 'fizikai' könyvtárat kikerülő elosztási csatorna
- Szakmai vita előtt az új kulturális stratégia -- mennyire képes benne lenni a könyvtár?
- Olvasói munkaállomások a Széchényi könyvtárban
- Decemberig esélyegyenlőségi tervet kell készíteni a közszférában
- Útmutató a stratégiai tervezéshez
- Hírlevelezzünk helyesen! -- felhasználóbarát email hírlevelek
- Számvevőszék a kutatásfejlesztésről -- Párhuzamosságok
- A számítógépen tárolt adatok könnyebben előkerülnek, mint az iratokban szereplő információk
- E-média - blog az internetes tartalomról
- Közérdekű adatokról is -- ITTK-felmérés
- ELTE: 600 millió hiányzik a költségvetésből
- Nonprofit Kutatócsoport - felmérés a cégek adományozásáról
- Megalakult a Magyar Távmunka Szövetség
- A főnök miatt sok a kárba veszett munkanap
- Az álláspiacon megjelent a Z generáció
 
KISSZÍNES
- Műkincsek azonosítása az internet segítségével
- Mától internetes sorozat az egyik kereskedelmi adón
- Szigorodik a fájlcsere büntetése
- Felemás kulturális portál hiányjelekkel
- 100 éves a Szabó Ervin könyvtár
- Símánia magazin -- snowboardosoknak is
- Autós magazinok piaca

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Új portállal jelentkezett az IT-Business
- MédiaKomp
- Jogaink és lehetőségeink az EU-ban: elindult a "Párbeszéd az állampolgárokkal" portál
- Eredeti Shakespeare-nyomatok az internetenKedves Olvasóink!

Lapunknak immár több mint 700. megrendelője van. Köszönjük a bizalmukat!

E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 

Növekszik az ausztrál közkönyvtárak igénybevétele

Az ötödik kontinens népessége az elmúlt fél évszázadban megduplázódott, s
megközelítette a 20 milliós határt. Ha valaki a magyar közkönyvtárakkal
kívánja összehasonlítani az ottani számokat, egyszerűen feleznie kell. Lássuk,
miként működik az ottani hálózat!
Az új évszázad elején közel 550 önálló közkönyvtár működik összesen 1500
szolgáltatóhellyel (13.300 ezer lakosra jut egy) és 76 bibliobusszal (ezek
száma csökken, de még pár évvel korábban is meghaladta a 110-et). A
lakosságnak hajszál híján fele beiratkozott olvasó. A könyvállomány elérte a
34 milliós nagyságrendet (lakosonként 1.7 db), s ezt egészíti ki a több mint 2
milliós AV-állomány (ebből 920 ezer a videó és DVD). 2002-ben 4045 olvasói
internetező gép állt rendelkezésre (előző évben csak 1335). Összesen 172
millió kölcsönzést regisztráltak (egy lakosra számítva 8,6 egység, itthon
3,4). Ez a szám 1986-ban 98 millió, 1994-ben 142 millió volt: tehát másfél
évtized alatt háromnegyedével nőtt a teljesítmény! Teljes munkaidejű
foglakoztatásra átszámolva 6200 ember dolgozott a könyvtárakban (3.200 lakosra
jut egy, nálunk 3700, azaz 2.700 lakosra egy könyvtáros). Az ausztrál források
kiemelik: ötven éve sehol sem volt az ausztrál közkönyvtárügy az éllovas
angol, svéd dán és új-zélandihoz viszonyítva, addig ma mind erősebb
vetélytársnak mutatkozik. (SP)
- F: szept. 5., http://www.library.unisa.edu.au/about/papers/howfar.htm


Európai könyvtári számok – helyünk Európában?

2001-re vonatkozóan a mai – 2004. május 1-je utáni – EU 25 tagállamában minden
könyvtártípust (köz-, szak-, iskolai, felsőoktatási, nemzeti) számbavéve a
LibEcon az alábbi számokat állapította meg: (zárójelben a Könyvtári Intézet
Könyvtári Statisztika 2001. című kiadványa és részben becsült iskolai
könyvtári adatok alapján a hazai részesedés)
- lakosság 470 millió, ebből Magyarország 2,2 %,
-138 millió regisztrált könyvtári olvasó, azaz a lakosság 30 %-a (M: 2 M +
iskolai? =  kb.1,8 %),
- 14,27 milliárd euró összkiadás (M: 100 M = teljes 0,7% + iskolai? = max. 1
%),
337 ezer (teljes munkaidőre számított) könyvtári dolgozó (M: 6500 = 2% +
iskolai? = kb. 2,3 %),
- 189 ezer szolgáltatóhely (M: 4700 + 3500 iskolai, összesen 8200 = 4 %),
3,17 milliárd könyvtári látogatás, egy lakosra számítva hét (M: 27 M +
iskolai? = kb. 1,3 %),
- 3,324 milliárd kölcsönzés, egy lakosra vetítve 7,3 (M: 42 M + iskolai? = kb.
1,5 %).
Az erőforrások közül vezetünk a szolgáltatóhelyek számában (más szóval: nagyon
elaprózott a hazai hálózat), arányos a könyvtári létszám és jelentős a
lemaradás a finanszírozásban. Az igénybevétel terén – fentiekből (és más
tényezőkből, pl. gyenge rendszerszerű működés) következően – egyértelmű a
lemaradás (alacsonyabb olvasói arány, gyengébb felhasználás). Vannak
teendőink... A LibEcon finanszírozása (főként EU-forrásokból) az idei év
júniusával lejárt. Még nem tudni, honnan lesz további pénz. (SP)
- F: szept. 05. http://www.libecon.org/


Virtuális kincsek – mindenki múzeuma
 
Világszerte egyre több múzeum, illetve levéltár határozza el, hogy digitálisan
archiválja összegyűjtött anyagát. Elektronikus úton szélesebb közönséghez
juthatnak el olyan alkotások is, amelyek más módon nem.
- F: szept. 9., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=86478&id=27
Árokszállási Gábor gondosan körbejárja a digitalizálás technikáját Kovács
Lászlónak, az IBM munkatársának segítségével. A példák, amiket említ,
javarészt az IBM projektjei. Kivétel a nyitó magyar példa:  „Hazai
viszonylatban érdemes megemlíteni a Magyar Elektronikus Könyvtárat, amely 1994
óta teszi közkinccsé a műveket.” Muszáj hozzátennem anyaintézményemet, a
Neumann-házat, amely 1998 óta foglalkozik digitalizálással, és jelenleg 47 000
saját digitalizálású dokumentumot szolgáltat:
http://www.neumann-haz.hu
A holland Royal Duth Library (http://www.kb.nl) Hollandia nemzeti könyvtára.
Digitalizált gyűjteményei közül webes kiállításai azért is fantasztikusak,
mert elérhetők szabadon az interneten!
A szentpétervári Ermitázs oldalaira is érdemes ellátogatni
(http://www.hermitagemuseum.org). A cikk biztat, hogy rajzoljam le, hogy mit
keresek: „Alternatív tartalomra, például képre keresni még érdekesebb feladat.
A szentpétervári Ermitázsban például többféle módon is lehet. Az egyszerűbb
mód a Qbic (Query by Image Content ) Colour Search: ebben megadhatjuk, hogy a
keresett képen függőleges irányban milyen eloszlásúak legyenek a színek.”
Tessék kipróbálni! Én is megtettem, érdemes! Először egy Kandinsky-képet, majd
sötétebb színekkel egy Tizianot sikerült előhívni. (Boros Andrea)


A British Library új célközönsége: az üzletemberek
 
A közelmúltban jelent meg a hazai nemzeti könyvtár stratégiai irányait
bemutató pályázat, melyben talán a történeti kutatások elősegítése kapja a
legnagyobb hangsúlyt. A TMT 9. számában a BL egyik stratégiai
kezdeményezéséről esik szó:
a British Library Üzleti és Szellemi Tulajdon Központot (Business and
Intellectual Property Centre) hozott létre Londonban. Az új egység elsősorban
a vállalkozókat, a befektetőket, valamint a kis- és középvállalkozásokat
célozza meg. Már az épület kialakítása is elüt a hagyományos könyvtárakétól: a
látogatókat zajos üzleti környezet és plazmaképernyők fogadják. Természetesen
vannak elkülönített területek a kutatómunkára is. A felhasználók a világ
legnagyobb piacijelentés-gyűjteményét használhatják, valamint (vezeték
nélküli) internetet, s olyan szolgáltatásokra iratkozhatnak fel, mint a
Onesource, a Lexis-Nexis, az Economics Intelligence Unit vagy a Thomson
Derwent. Ezeket egy kisvállalkozás képtelen lenne megfizetni, itt azonban
ingyen férhet hozzá. A könyvtár marketingvezetői abban bíznak, hogy a
felhasználók megszeretik a szolgáltatásokat, és ha vállalkozásuk fellendül,
akkor is hűségesek maradnak hozzájuk. A központban több mint 50 millió
szabadalom is hozzáférhető. Az egyedülálló gyűjtemény nemcsak az Egyesült
Királyság 1855 óta bejegyzett összes szabadalmát tartalmazza, de a világ más
országai, így Kína, Japán, India, Oroszország és Brazília szabadalmait is.
További információ: http://www.bl.uk/businessandip.html ,
http://www.iwr.co.uk/IWR/1155785 ,
http://www.networkitweek.co.uk/News/1155785
- F: TMT, 2004/8. ref.: Zubreczki D.


Az új tagországok megelőzhetik a régieket a szélessávú internethasználatában

Egy amerikai kutatóintézet szerint 2010-re az Európai Unió új tagállamaiban,
köztük Magyarországon, elterjedtebb lesz a szélessávú internet, mint az
eredeti tizenötben.
- F: szept. 8., http://www.magyarorszag.hu/eu/hirek/szelessav20040907.html?h=1

 
Elérhetők az első digitális tananyagok -- a 'fizikai' könyvtárat kikerülő elosztási csatorna

A Sulinet Digitális Tudásbázis oldalán már elérhető a középiskolás földrajz és
történelem tananyag (http://sdt.sulinet.hu), az év végig pedig újabb nyolc
tantárggyal egészül ki a kínálat. Az ország ötszáz iskolája műholdas
kapcsolaton juthat a multimédiás tananyagokhoz. Másfél éves fejlesztőmunka
után elindult a Sulinet Digitális Tudásbázis, a történelem, illetve a földünk
és környezetünk témakör tananyagai már elérhetők a http://sdt.sulinet.hu
oldalon. Az oldalhoz Sulinet Digitális Könyvtár is kapcsolódik, amely a
tananyagokhoz kapcsolódó könyveket, dokumentumokat tartalmaz, ezek feltöltése
októberben kezdődhet el.
- F: szept. 8., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/20040907.html?h=1


Szakmai vita előtt az új kulturális stratégia -- mennyire képes benne lenni a könyvtár?

A NKÖM elkészítette és nyilvános vitára bocsátotta az új kulturális stratégia
munkaanyagát, melynek teljes szövegét a tárca honlapjáról is letölthetik. A
dokumentum formába öntéséhez jó alapot nyújtott az a vizsgálat, melynek során
feltérképezték a magyar társadalom kultúrafogyasztási szokásait. Erre legutóbb
1996-ban került sor. ... Hiller István címszavakban felsorolta az említett
mintegy 30 oldalas munkaanyagban körvonalazott nyolc fő kulturális stratégiai
irányt: kulturális vidékfejlesztés; több kultúrát gyermekkorban; új
közönségrétegek elérése; az örökségvédelem cselekvési programja; a kulturális
örökség életközelibbé tétele; a magyar tehetség helyzetbe hozása itthon és
külföldön; kortárs újdonságokkal a jövő klasszikusaiért; a kultúra már a
gazdaság lényeges eleme.
- F: szept. 7.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/kultstrat20040907.html?h=1
http://www.kultura.hu/nkom/nkom/news/D999_news_19036.html


Olvasói munkaállomások a Széchényi könyvtárban
 
Az Országos Széchényi Könyvtárban csütörtökön mutatták be a napokban üzembe
helyezett olvasói professzionális munkaállomásokat. A rendszernek köszönhetően
az olvasók közvetlenül elérhetik az elektronikusan archivált anyagokat. Tóth
Ferenc Tibor, az OSZK Olvasó- és Tájékoztató Szolgálatának osztályvezetője
elmondta: a bibliotékában lévő száz számítógépről közvetlenül elérhetővé
váltak az elektronikusan archivált anyagok, dokumentumok és az országos
adatbázisok is, hiszen a komplex szolgáltatási rendszer kapcsolódik a Nemzeti
Digitális Adattárhoz, és lehetővé vált a teljes körű internethasználat.
Kérésre egyéni digitalizálás végezhető, ugyanis gyakorlatilag minden olvasó
névre szólóan 150 megabite tárlóhelyet kap a központi szerveren - közölte. Az
elkészített dokumentumok, a kiválasztott képek a vonatkozó szerzői jogok
betartásával a nyomtatás mellett különféle adathordozókra, például floppyra,
CD-re, DVD-re rögzítve haza is vihetők csekély átmásolási díj ellenében. A
konkrét tárlóhely biztosítása az utolsó dokumentum-elmentéstől számított hét
nap, tehát folyamatos használat esetén akár hónapokig is rendelkezésre áll.
- F: szept. 9., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/oszk20040909.html?h=1
 

Decemberig esélyegyenlőségi tervet kell készíteni a közszférában
 
Több mint tízezer szervezetnek és vállalatnak kell elkészítenie legkésőbb
december 31-ig esélyegyenlőségi tervét. A tervek elkészítéséhez és
megvalósításához nyújt gyakorlati segítséget a Fővárosi Esélyegyenlőségi és
Módszertani Iroda. A tervek lényege, hogy a foglalkoztató a saját
munkavállalóinak demográfiai és szociális helyzetét, valamint a szervezet
tevékenységét és környezetét figyelembe véve önállóan mérje fel az
esélyegyenlőségi problémákat, és egyedi megoldást alakítson ki rá. A törvény
ezért nem tartalmaz megkötéseket, a tervek időtartama sincs meghatározva. A
Fővárosi Esélyegyenlőségi és Módszertani Iroda kétéves programokat javasol
tekintettel arra, hogy a január elsejével életbe lépő Köztársasági
esélyegyenlőségi program is két évre szól. Januártól az esélyegyenlőségért
felelős hatóság ellenőrzi a tervek elkészülését.
- F: szept. 9.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/eselyterv20040909.html?h=1
 

Útmutató a stratégiai tervezéshez
 
Elsősorban közigazgatási szakemberek számára készített kézikönyvet a
stratégiai tervezés módszereiről a Miniszterelnöki Hivatal. A kézikönyv anyaga
pdf formátumban megtalálható a letölthető dokumentumok között (www.meh.hu). A
kormányzati stratégiák közötti összhang érdekében készítette el a
Miniszterelnöki Hivatal a hosszú távú tervezéshez segítséget nyújtó
kézikönyvet. Az útmutató elsősorban közigazgatási szakemberek számára válhat
hasznossá, és elősegítheti a stratégiai tervezés egységes módszertanának
kialakulását.
- F: szept. 9.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/utmutato20040909.html?h=1
 
 
Hírlevelezzünk helyesen! -- felhasználóbarát email hírlevelek
 
Az elektronikus hírlevelek a hatékony kommunikáció eszközei. A Carnation cikke
összeveti a honlap és a hírlevél műfajának különbségeit -- a használóra való
hatás tekintetében. Az utóbbi közvetlenebb, személyesebb. A jó hírlevél
jellemzőit is felsorolja. Ezek -- és az ennél fontosabb személyes benyomások --
 alapján olvasóink meghatározhatják a KIT hírlevél minőségét is. (MG)
- F: szept. 6., http://www.carnation.hu/hirl_cikk.php?id=112&cid=1


Számvevőszék a kutatásfejlesztésről -- Párhuzamosságok
 
A vállalkozói szféra továbbra is csekély mértékben veszi ki a részét a
magyarországi kutatás-fejlesztés finanszírozásából, a támogatások többsége
költségvetési pénz, amit ráadásul nem is a leghatékonyabban használnak fel a
kutatóhelyeken -- derül ki az Állami Számvevőszéknek a k+f-re költött pénzek
hasznosulásáról készült vizsgálatából.
- F: aug. 28., HVG 35., p. 110-1
http://hvg.hu/archivum/Default.asp?cmd=search&host=192.168.19.40/lpbin22/lpext.dll/Infobase34/1/5?c=curr
(regisztrált használók számára érhető el!)
-- Közelinek látszik a közszolgálati intézményrendszerek átvizsgálása. A
társadalom egyaránt érdekelt a hatékonyságban (a ráfordítások és a kimenet
kedvező arányában) és az eredményességben (a szolgáltatások véghezvitelének
képességében). Így pl. a könyvtárak nem érdekeltek saját ellátórendszereik
elkényelmesedettségében. Mint ahogyan a könyvtárhasználók sem a
könyvtárakéban. (MG)


A számítógépen tárolt adatok könnyebben előkerülnek, mint az iratokban
szereplő információk

A Washingtoni Egyetem informatikai karának felmérése során megkérdezett
könyvtárosok, igazgatók, kutatók, szakemberek, egyetemi hallgatók és más
résztvevők arról számoltak be, hogy a papíron található információk
elrendezésével és előkeresésével sokkal több gondjuk akad, mint a számítógépen
tárolt információk kezelésével és visszakeresésével.
- F: szept. 9. www.infinit.hu


E-média - blog az internetes tartalomról

Az internetes újságírással és általában az internetes tartalommal foglalkozó
magyar nyelvű weblog indult néhány hete a neten. A naponta többször is
frissülő e-média.blog az újfajta tartalomszolgáltatás iránt érdeklődők számára
gyűjtöget ötleteket, tippeket, gondolatokat. A site-ot működésének első hat
hetében kétezer látogató kereste fel. Pécsi Ferenc újságíró, az oldal
üzemeltetője és szerkesztője úgy véli, az internetes nyilvánosság, a tartalom
ingyenes terjesztése, az interaktivitás, az internetes közösségek működése
radikálisan átalakította a médiafogyasztási szokásokat. Mindez nemcsak az
internetes kiadványok szerzőitől kíván újfajta hozzáállást, de erős
visszahatást is gyakorol a nyomtatott és elektronikus sajtóban dolgozó
újságírókra. Az oldalra látogatók olyan témákról olvashatnak, illetve
szólhatnak hozzá, hogy a hazai nagyvállalatok 32 százalékának miért nincs
saját honlapja, miért olvasnak egyre kevesebben politikai napilapokat.
- F: szept. 14., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11965


Közérdekű adatokról is -- ITTK-felmérés
 
'A közérdekű adatok bővítésével, a tájékoztatási kötelezettségek betartásával
sem történik meg a csoda, de a bizalom, az áttekinthetőség növelhető, a
demokrácia hiányosságai pedig csökkenthetők. ...bizonyosnak látszik, hogy a
helyi demokrácia eszköz- és fórumrendszerének alapfokú és együttes
működtetésével sokféle vélemény gyűjthető össze, a különböző érdekek jobban
feltárhatók és ütköztethetők, s már ezzel is szűkíthető a döntéshozatalból
teljesen kizártak köre. A cél nem lehet más ez esetben sem, mint jó
kormányzással jobb társadalmi közérzet kialakítása' -- összegzi egyebek
mellett a tanulmány (történetesen az elektronikus közigazgatással
kapcsolatban).
- F: szept. 12., http://hirek.prim.hu/cikk/41652/


ELTE: 600 millió hiányzik a költségvetésből
 
Éves szinten mintegy 600 millió forint hiányzik az ELTE költségvetéséből, az
egyetemi tanács szeptember 27-i ülésén ezért olyan döntés is születhet, hogy
az intézmény dolgozói egyhavi fizetetlen szabadságot vállaljanak - közölték
szerdán az MTI-vel egyetemi források.
- F: szept. 9., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=86442&id=4,
http://index.hu/politika/belfold/elte0908/


Nonprofit Kutatócsoport - felmérés a cégek adományozásáról
 
A vállalati adományozók nagy része azt gondolja, hogy a kapott összegeket nem
a kért célra használják fel a nonprofit szervezetek, sokak szerint pedig a
segítségnyújtás az állam feladata lenne - derült ki a Nonprofit Kutatócsoport
felméréséből.
- F: szept. 8., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11935


Megalakult a Magyar Távmunka Szövetség

Az elkövetkező két évben Magyarországon mintegy 100 ezer új távmunkahely
létrehozását prognosztizálják a szakemberek, amely a kimutatások szerint
mintegy 100 milliárd forint beruházást jelent. A Magyar Távmunka Szövetség
ezért jött létre.
- F: szept. 9., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=105179&rid=PVVETg==


A főnök miatt sok a kárba veszett munkanap
 
Egy világmeretű felmérés szerint a munkavállalók éves munkaidejük jelentős
hányadát értelmetlen munkával töltik el. A gyenge teljesítményért azonban
elsősorban nem a dolgozókat, hanem a menedzsmentet terheli a felelősség. Az
elemzés szerint az alacsony produktivitás 40 százalékban a hiányos tervezési,
illetve felügyeleti tevékenységre vezethető vissza, a nem kielégítő
menedzsment 32, a felettes és beosztott közötti kommunikációs zavar pedig 9
százalékban okolható. Érdekes, hogy a rossz munkamorál csupán 8, a nem eléggé
képzett munkaerő pedig 9 százalékban kárhoztatható az eredménytelen munka
miatt.
- F: szept. 9., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=15991


Az álláspiacon megjelent a Z generáció
 
A Z generációt, mely a XXI. század első éveiben állt munkába, gyors váltások
jellemzik. Nevét a nemzedék az angol 'zappers', azaz 'kapcsolgató, ugráló'
kifejezésből kapta. Sokkal gyorsabb ritmusban élnek, mint elődeik, és ha nem
tetszik nekik valami -- például egy állás -- készek az azonnali változtatásra.
A Z generációnak a munkahelyek cserélgetése természetes: kompromisszum nélkül
odébbállnak, ahányszor csak szükségét érzik. Mutte professzor a korábbiaktól
drasztikusan eltérő humánpolitikát javasol a vállalatoknak. Sokkal
rugalmasabbnak kell lenniük, példát véve a japán cégek mai gyakorlatáról. Ott
sok, most végzett fiatal freeternek nevezi magát a 'free arbeiter' kifejezés
alapján: nem ragadnak le egy vállalatnál, nem aggódnak amiatt, hogy nincs
biztos fizetésük és egy stabil íróasztaluk valahol. A freeterek ellentéte a
szlengben a salary man, aki hagyja, hogy megmondják neki, mit és hogyan
csináljon, szem előtt tartja a céges policy minden egyes betűjét, és beépül a
vállalati szervezetbe. A szakértő szerint bár a jövő a világon mindenütt a
munkahelyükhöz kevésbé kötődő, vagy több hely közt ingázó szakembereké, ma még
Japánban is a salary man típusó dolgozók vannak tömegesen jelen: a nagyvárosok
metrói este tízkor is tömve vannak fáradtan hazatérő alkalmazottakkal.
- F: szept. 3., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=15908

 

::::: KISSZÍNES :::::
 


Műkincsek azonosítása az internet segítségével

Kormány- és magánügynökségek egyaránt nagy erőkkel kutatják a nácik által
elhurcolt műkincseket szerte a világban, közvetlen a második világháború
végétől. A Grand Rapid Arts és öt más múzeumtársa Michiganből egy olyan online
szolgáltatást indítottak el, amelynek keretén belül közzéteszik gyűjteményük
kérdéses eredetű darabjait, hogy azok visszakerülhessenek jogos
tulajdonosaikhoz. http://www.mlive.com/
- F: szept. 9. www.infinit.hu


Mától internetes sorozat az egyik kereskedelmi adón

Az RTL Klub műsorán szeptember 11-én "Az Internet csodái" címmel új, 13 részes
sorozat indult. A sorozat a világháló, valamint a hálózati technológia
szerepét mutatja be.
- F: szept. 11., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=105621


Szigorodik a fájlcsere büntetése
 
Szerdán rábólintott az USA képviselőházának jogi bizottsága arra a
törvénytervezetre, amely bővíti az interneten történő bűnös fájlcsere
definícióját.
- F: szept. 10., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=86523&id=8


Felemás kulturális portál hiányjelekkel  
 
A tévéreklám hosszú ékezettel hirdeti az új www.kultura.hu internetes oldalt.
Ám ez ne tévesszen meg senkit, hosszú ú-val csak a "the requested URL could
not be retrieved" felirat jelenik meg. Röviddel viszont egy korrekt
megjelenésű honlapot találunk. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
megbízásából készült oldal feladata, vélhetőleg, hogy egy helyen találjuk meg
a kulturális híreket, és hogy elérhetővé tegyen egy kulturális adatbázist. Ez
jó dolog lenne, ha nem lenne már néhány ilyen honlap.
- F: szept. 9., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=87828
 
 
100 éves a Szabó Ervin könyvtár
 
Százórás felolvasást tartottak Budapesten. A Bajza utcai általános iskola
egyik diákja olvasott fel azon a százórás folyamatos felolvasáson, amelyet a
100. születésnapját ünneplő Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár terézvárosi
gyermekkönyvtárában rendeztek.
- F: szept. 9., Metró


Símánia magazin - snowboardosoknak is
 
Már készül a síszezonra a Mirein Kiadó, amely októbertől bővített tartalommal
és új designnal adja ki a Símánia magazint.
- F: szept. 8. http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11940


Autós magazinok piaca
 
Az autózás iránt érdeklődők Nyugat-Európában kedveltebb célcsoportnak
számítanak, mint nálunk.
Jogosítvánnyal rendelkező férfiak - nem meglepő módon ők teszik ki az autós
magazinok olvasóinak zömét, a nők mindössze 10-15 százalékkal képviseltetik
magukat e téren. A piac öt meghatározó lapját a felmérések szerint havonta
egymilliónyian olvassák. Az autóslapok két „nagy öregjének" az 1948 óta
megjelenő Autó-Motor, illetve a Magyar Autóklub által jegyzett - a klubtagok
számára havonta ingyenesen eljutatott - Autósélet számít. ...
- F: szept. 9., http://www.fn.hu/cikk.php?id=69&cid=86356 (csak jelszóval
olvasható!)
 

 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

Új portállal jelentkezett az IT-Business

Új internetes magazinnal rukkolt elő a most másfél éves IT-Business magazin.
(http://www.it-business.hu) Az oldalon találkozhatunk a lap már jól megszokott
rovataival, melyeket egy a mellékleteknek fenntartott külön rovat egészít ki.
A friss megjelenés előtt minden cikk leadje felkerül az oldalra. A cikkek
teljes tartalmát az offline megjelenést követően csak az előfizetők
olvashatják. Ezentúl online is elő lehet fizetni a nyomtatott és az internetes
verzióra egyaránt.
- F: szept. 9., http://hirek.prim.hu/cikk/41613/


MédiaKomp

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával indult el néhány
hónapja a MédiaKomp regionális információs kikötő. A magyar mellett angolul és
németül (bár ezen a nyelven még kevés a tartalom) szolgáltató weboldal hírei
regionális csoportosításban és tematikus bontásban (pl. oktatás, gazdaság,
kultúra) is elérhetők. Az ingyenes hírlevélen túl a hetente néhányszor
frissülő szájton teljes egészükben hozzáférhetők az
anyagok. http://www.mediakomp.hu
- F: szept. 9. www.infinit.hu
 

Jogaink és lehetőségeink az EU-ban: elindult a "Párbeszéd az állampolgárokkal"
portál

A Párbeszéd az állampolgárokkal portál elsődleges feladata, hogy az Unió
polgárait tájékoztassa arról, milyen jogokkal rendelkeznek, milyen törvények
vonatkoznak rájuk a közösség egyes országaiban. Telefonos és email-
szolgáltatása révén az érdeklődők az EU mind a 20 nyelvén személyre szabott
segítségért fordulhatnak. A webkikötőn található információ a tanulásról és
munkavállalásról az EU országaiban, olvashatók utazással, vásárlással és
szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tanácsok. A szájt amellett, hogy
felvilágosítja az EU-polgárokat a jogaikról és lehetőségeikről, a határokon
átívelő vitás jogi kérdések megoldásában is segédkezet nyújt. Amennyiben az
érdeklődő a portálon nem találja meg kérdésére a választ, az ott elhelyezett
kapcsolati információk révén telefonon anyanyelvén fordulhat segítségért.
Kapcsolódó linkek:
Your Europe: http://europa.eu.int/public-services/
Párbeszéd az állampolgárokkal: http://europa.eu.int/citizensrights/
(magyar nyelven: http://europa.eu.int/citizensrights/index_hu.cfm)
- F: szept. 9. www.infinit.hu


Eredeti Shakespeare-nyomatok az interneten

Shakespeare 21 darabjának számos különböző kiadását tette interneten
elérhetővé a British Library. A nagy felbontású, digitalizált nyomatokat jól
kereshető adatbázisban helyezték el a kutatók. A könyvtár új archívumának
érdekessége, hogy a különböző színművek több kiadásban is hozzáférhetők, így
lehetőség nyílik egy-egy darab időbeli változásának összehasonlítására.
- F: szept., 10.,
http://www.origo.hu/techbazis/multimedia/20040910eredeti.html
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf