K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/32., szept. 8.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Európai közkönyvtárak: Finnország vezet. Hol van Magyarország?
- Lesz-e üzleti információ a hazai könyvtárban? Helyzet és javaslatok
- Könyvtári kutatás -- sheffieldi naprakészség az információiparban
- Közszféra: elbocsátások alternatív formában
- Tartalomszolgáltatással debütál a Coca-Cola Magyarország is
- Parkba költözött a Focsani-i könyvtár
- Újraindítanák a Maros megyei falusi könyvtárakat
- A kutatók lehetnek a jövő német sztárjai
- Nem a munkaerő-elvándorlás a gond...
- Csökkenő mennyiség, növekvő minőség: internet-előfizetők
- Hagyjanak békén az újabb cikkekkel!
- A teljes Time-archívum a világhálón
- A brit történelem ezer éve online lesz 2007-re
- Közháló Program: féléves számvetés
- Elégett a weimari Goethe-gyűjtemény
 
KISSZÍNES
- Zöld út a debreceni könyvtárnak
- A győztes páros: Anikó, a net nagymami és Zita, a netunoka
- Metro -- új köntösben
- Kibővített személynévtár Érden
- Könyvkincsesbánya kódexekkel  
- Mától várja olvasóit a megújult ELTE Egyetemi Könyvtára
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- NKÖM: a kulturális portál -- nyitóoldalán nincs könyvtári link
- Európai Unió: diszkriminációellenes információs platform
- A forrásfeltárás módszerei az örökség szektorban
- Új internetes EU-oldal az uniós lakosság tájékoztatására
 
 
 

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak kimásolás és
egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 
 
Európai közkönyvtárak: Finnország vezet. Hol van Magyarország?
 
A LibEcon, az Európai Könyvtári Statisztika létrehozását célzó projekt
hírlevelének 6. száma egyszerű módon rangsorolja az élenjáró országokat. Előbb
kilenc mutató szerint egyenként megállapítja a hat legjobbat. E kilenc mutató:
1) könyvtárhasználók a lakosság százalékában (első az Egyesült Királyság),
2) egy lakosra jutó könyvtárlátogatás (Finnország vezet);
3) egy lakosra jutó könyvtári internetező állomás (első Dánia);
4) egy lakosra jutó éves könyvgyarapodás (Észtország vezet!);
5) egy lakosra jutó kölcsönzés (Finnország újabb vezető helye);
6) egy lakosra jutó éves AV-dokumentum-gyarapodás (Norvégia az első);
7) egy lakosra jutó könyvtáros (Izland az első);
8) egy könyvtárosra jutó éves kölcsönzés (Szlovénia vezet);
9) egy lakosra jutó éves könyvtári ráfordítás (újabb első hely Dániának).
Finnország minden mutató szerint ott szerepel az első hat között, - Dániának
ez „csak” nyolc esetben sikerült (a nyolcadik mutató szerint nem szerzett
kiemelt helyezést). Észtország öt mutató szerint helyezett! Négy-négy
helyezést ért el: Egyesült Királyság, Norvégia, Izland és Svédország. Hármat
Szlovénia és Hollandia. Kettőt Írország és Litvánia. Egyet-egyet Ausztria,
Lettország és Németország. Tehát Finnország közkönyvtárai az elsők?  Mitől
szárnyalnak a balti köztársaságok? És Szlovénia?
És hol van Magyarország? (SP)
- F: szept. 5., http://www.libecon2000.org
 

Lesz-e üzleti információ a hazai könyvtárban? Helyzet és javaslatok
 
A 9. sz. TMT-ben Kiszl Péter az üzleti információszolgáltatás hazai
könyvtárakban tapasztalható -- finoman szólva -- stagnálásával kapcsolatban
teszi fel a kérdést: hogyan tovább? A tapasztalatok azt mutatják, hogy e
terület sem tartozik az utóbbi tíz év hazai sikerei közé. A MITS nem épít a
könyvtárak ebbéli 'potenciáljára', a kormányzat más forrásokban gondolkodik, a
könyvtári stratégia is csak 'beszél'. '... lemaradásunk sok országhoz képest
továbbra is fennáll, annak ellenére, hogy a rendszerváltást követő időszakban
elvárható lett volna e szolgáltatásfajta kiemelt fejlesztése az ország
versenyképességének erősítése érdekében. Jóllehet az üzleti
információszolgáltatást országos szinten minden bizonnyal megtérülő
befektetésnek is tekinthetjük.' -- fogalmaz Szántó Péter a lap belső
borítóján. A szerző egyebek mellett hatékonyabb hazai könyvtári lobbiért,
tényleges ágazati együttműködésért, a Könyvtári Intézet és a tanszékek
aktivizálódásáért kiált. 
- F: TMT (2004) 9 p. 371-8
 

Könyvtári kutatás -- sheffieldi naprakészség az információiparban
 
A TMT 8. számában a University of Sheffield Department of Information Studies
kutatásainak szakaszai és eredményei követhetők. A cikk amellett, hogy
bemutatja, miképpen lehet a könyvtárosképzés az információs csúcstechnika
élvonalában, alkalmat adhat a hazai törekvésekkel való egybevetésre.
1. Könyvtárhasználókra vonatkozó kutatások (1963–75): használói csoportok
információkeresési szokásai és információs igényei feltárására (nem
standardizált kutatások)
2. Információhasználói csoportok empirikus vizsgálata (1976–88): módszertani
kutatóintézet felállítása
a szakmai gyakorlatban közvetlenül alkalmazható eredmények kutatására. A
közvetlen könyvtárhasználatnál szélesebb összefüggésben(!) kívánták vizsgálni:
nem annyira könyvtári, mint inkább információs szemszögből vizsgáltak.
3. A használói kutatások elméleti keretének kifejlesztése (1989–99) Egész
mivoltában tekintik az információ használóját, s az információ szerepét a
használó mindennapi életében, munkájában vizsgálják. Keresői modellek építése.
4. Az információkeresésre és a visszakeresésre irányuló kutatások közötti rés
áthidalása (2000-től)
A sheffieldiek új céljai: keresői magatartás vizsgálata online környezetekben
(használói modellek a rendszer tervezéséhez) és használók bevonása az
információ-visszakereső rendszerek tervezésébe, értékelésébe. Ezek alapján
konkrét rendszereket is terveznek: gyógyszeripari figyelőszolgálat a
hatóanyagok klinikai kipróbálást követő jóváhagyásáról, ill. újságírók és
fordítók részvételével kidolgozott, többnyelvű híranyagot tartalmazó adatbázis
információ-visszakereső rendszere.
A cikk további fontos megállapítása: a használó és a rendszer között lévő
választóvonal eltűnőben van, és a használói vizsgálatokban interaktivitás
szemlélete érvényesül. (ref.: MG)
- F: Approaches to user-based studies in information seeking and retrieval: a
Sheffield perspective / M. Beaulieu. Referálva: Használóra alapozott kutatások
az információkeresésben és visszakeresésben / ref. Papp I. In: TMT (2004) 8
 

Közszféra: elbocsátások alternatív formában
 
Alternatív létszámleépítési terven dolgozik a kormány a szakszervezetekkel --
írja a Népszabadság egy minisztériumi munkaanyagra hivatkozva. A
közalkalmazotti és köztisztviselői szférában a bértömeg változatlanul
hagyásával kívánják a létszámcsökkenést elérni. Ahhoz, hogy az állományban
maradók bérét a versenyszférához hasonló ütemben lehessen emelni, a létszámot
kell csökkenteni. Az elbocsátások ugyanakkor nem a "hagyományos" módon
következnének be, a közös megegyezéssel távozók 2/3 illetményért 2-3 év
türelmi időt kapnak, de végkielégítés már nem járna.
- F: szept. 6., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=3&i=45038
 

Tartalomszolgáltatással debütál a Coca-Cola Magyarország is
 
A Coca-Cola Magyarország a világon elsőként mutatta be új technológiai
fejlesztését, az innovatív, interaktív CokeStationt. A hagyományos Coca-Cola
automaták helyébe lépő CokeStation újdonsága az érintőképernyős vásárlás, és a
szórakoztató, egyedi, informatív, humoros tartalomszolgáltatás.
- F: szept. 3., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/41510/
-- A Coca-Cola a hír szerint nemcsak italt, hanem információs javakat is árul,
méghozzá az erre legfogékonyabb réteg számára. E kombináció érdekesebb lehet
annál, mintha egy szolgáltató csupán az egyiket kínálja. A szolgáltató
differenciál is; mást kínál egy felsőoktatási kollégium mellett, mint egy
lakótelepen. A KIT korábbi számára a McDonald's hasonló irányú
kezdeményezéséről is beszámoltunk. E multik személyében a könyvtárak
feltehetően újabb konkurenseket kaptak. A helyzet azonban még nem végzetes:
kellő marketinggel elérhetjük, hogy a CokeStation-ról letölthetők legyenek MEK-
tételek, vagy meg lehessen rajta hosszabbítani a könyvtári kölcsönzést. (MG)
 

Parkba költözött a Focsani-i könyvtár
 
A Focsani-i "Duliu Zamfirescu" megyei könyvtár vezetősége úgy döntött, hogy
könyveiket a város központjában levő parkba viszik, hogy ott mindenki
olvashasson belőlük. A kezdeményezés hatalmas sikert aratott – a
könyvesstandokat megrohamozták a lakosok, és nagyon sokan beiratkoztak a
könyvtárba. (evz)
- F: aug. 20., http://szines.transindex.ro/?hir=4366
 

Újraindítanák a Maros megyei falusi könyvtárakat
 
Maros megyében a falusi könyvárak újbóli megnyitását szorgalmazták a megyei
tanács közművelődési szakbizottságának legutóbbi ülésén. A megyei múzeum
vezetője jelezte, fontosnak tartaná ezeknek az intézményeknek az
újraindítását, mert bebizonyosodott, hogy ha a könyvtár nem működik,
faluhelyen az emberek többsége egyáltalán nem olvas. - Régen, amikor még volt
honnan kikölcsönözni a köteteket, felütötték a könyvek borítóját. Ma viszont
ez teljesen kiment a divatból. A falusiak többsége csak kocsmába jár -
fejtegette Dumitru Poptămaş.
- F: aug. 30., http://mediatica.ro/?page=news&idn_=2143
 

A kutatók lehetnek a jövő német sztárjai
 
Az Európai Kutatási Tanács (ERC) felállítását sürgeti a Science Magazinban
megjelent nyílt levelében 52 tudományos szervezet. A kutatási színvonal
Európában a kiadványok és a Nobel-díjak számában is lesújtó képet mutat, írja
a Világgazdaság. Az Európai Unió legnagyobb tagállamában mindeközben már arról
vizionálnak, hogy tíz év múlva a kutatók lehetnek Németország szupersztárjai.
Hans-Jörg Bullinger, a Fraunhofer Társaság elnöke szerint 2014-re az ország a
kutatás-fejlesztés által hajtott gazdasággá válhat. Németországban a k+f-re
fordított kiadások tíz év alatt elérhetik a német GDP 3 százalékát, olvasható
a Világgazdaság cikkében. Egy korábbi hír szerint 2010-ig hétszázezer kutatói
állást hoz létre az EU a k+f tevékenységek erősítése céljából. Az Unió
szeretné a kutatói és fejlesztői célokra fordított kiadásokat a GDP 3
százalékára növelni. Az EU az USA-ra jellemző 2,9 százalékos GDP-hányad
elérésére törekszik.
- F: aug. 26., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=15759
 
 
Nem a munkaerő-elvándorlás a gond...
 
Közhelyszerű tévedés, hogy az alkalmazottak elkötelezettsége és
munkahelyváltási hajlama fordítottan aránylik egymáshoz. Gyakori, hogy a
távozó tehetséget szervezete eszerint bélyegzi meg -- egyben felmentve saját
vezetői inkompetenciáit. Friss felmérés szerint azonban e 'tudásnomádok' --
akik kiemelkedően mobil munkaerők, gyakran váltogatják munkahelyüket,
nomádként is 'építenek házat'. Munkamotivációjuk magas. Ott építenek ki magas
szintű elkötelezettséget, ahol éppen vannak. Mindez azonban nem gátolja meg
őket a továbblépésben.
Az alkalmazotti elkötelezettség mérésére nem a munkaviszony ideje, hanem a
munka mennyisége és minősége a jó indikátorok (téves alapon nyugszik tehát a
hűségjutalom). Az elkötelezettség növelése minden vezető kiemelt feladata.
Eszköze pl.: tanulási lehetőség biztosítása, kis munkacsoportok támogatása. Ám
a menedzsereknek a munkatársak megtartása helyett arra kellene
összpontosítaniuk, hogy miként tudják növelni elkötelezettségüket. (ref.: MG)
- F: High turnover: Should you care? [interview with Todd L. Pittinsky] /
Mallory Stark. In: Harvard Business School Working Knowledge (Jul. 26., 2004)
http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/item.jhtml?id=4277&t=organizations
 

Csökkenő mennyiség, növekvő minőség: internet-előfizetők
 
A második negyedév nem hozott jelentős változást az előző negyedévhez képest.
Folytatódott a vezetékes fővonalak és az ISDN-csatornák számának csökkenése.
- F: szept. 2., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=3&i=44937&p=2 ,
http://hirek.prim.hu/cikk/41514/
A nap grafikonja: Az internet legnagyobb problémája: A magyarországi internet-
hozzáférések legnagyobb problémájára kíván rávilágítani a nap grafikonja.
Miközben a szélessávú hozzáférések száma a dial-upról való áttérések
következtében jelentősen növekszik, addig nem javul, sőt a KSH legújabb
statisztikája szerint romlik az internet penetráció.
- F: szept. 2., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=3&i=44952
 

Hagyjanak békén az újabb cikkekkel! -- Pénzre váltott keresőidő
 
'Hagyjanak békén az újabb cikkekkel! Nincs arra időm, hogy naphosszat
olvasgassak!' -- fakadt ki dühösen a minap egy hazai cégvezető. Az íróasztalán
lévő halmokat elnézve, elektronikus postaládájába érkező levéláradatot
feltételezve könnyen megérthető dühe. Mindez nem jelenti, hogy az illető ne
olvasna, csupán azt, hogy legfőbb forrásai nem a folyóirat vagy könyv, hanem a
szóbeli közlés, illetve rövid írott jelentések, melyeket olyanok állítottak
össze, akik elolvasták, összegyűjtötték a főnök számára időt rabló
információforrásokat. A sajtó híreinek célcsoportja túl széles ahhoz, hogy
pontosan az, és csak az az információ legyen benne, ami a döntéshozó számára
fontos: a túl sok és a túl kevés információ egyaránt káros.
- F: szept. 4., http://hvg.hu/halo/?oID=12ddab04-63c7-4e5c-b721-e44b0e27b796
vagy http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/216/index.html
 

A teljes Time-archívum a világhálón
 
Egyedülálló digitális archívumot hoz létre a Time magazin összes megjelent
számából a világ egyik legnagyobb számítástechnikai vállalata. A Time magazin
amerikai lapszámait egészen az 1923-as indulástól kezdve teljes terjedelmében
tartalmazó archívumban nemcsak az amerikai történelmet, de az elmúlt 80 év
összes fontos világpolitikai eseményét, sztárhírét, sporteredményét vagy
tudományos érdekességet nyomon lehet követni.
- F: aug. 11. http://www.nol.hu/kultura/cikk/328976/
 

A brit történelem ezer éve online lesz 2007-re
 
Ezer év dokumentumai lesznek elérhetőek elektronikus formában 2007-re, ha
minden a tervek szerint megy a brit megőrzési projektben. A brit National
Archives, az archiválásokért felelős állami szervezet 2007-es határidőt
szabott meg magának arra, hogy világelsőként elindítsa online szolgáltatását,
illetve, hogy vezető történelmi forrásgyűjteményt hozzon létre az interneten. 
- F: aug. 26., http://www.ittk.hu/infinit/2004/0826/indexkult1.html
 

Közháló Program: féléves számvetés
 
Kovács Kálmán miniszter szeptember 3-án a tárca Közháló Programja
első féléves számvetése céljából tartott sajtótájékoztatót.
- F: szept. 3., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/41517/
Gyors ütemben halad a Közháló építése. Az eredetileg eltervezett ütem szerint
halad a program megvalósítása. Fél év alatt csaknem 2500 szélessávú végpont
készült el - írja a Magyar Rádió Online. A tervek szerint idén szeptember 30-
ig valamennyi korábbi sulinetes végpont integrálódik a Közhálóba.
- F: szept. 3.,  http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-09-03&d=2004-09-03&r=&c=125
 

Elégett a weimari Goethe-gyűjtemény
 
Több mint 30 ezer, köztük számos több száz éves könyv vált a tűz martalékává,
további 40 ezer megsérült, amikor csütörtök este kigyulladt az Anna Amália
Hercegnő Könyvtár Weimarban. Az épületben, amely a Világörökség része, olyan
felbecsülhetetlen értékű köteteket őriztek, mint az 1534-ben készült Luther-
biblia és Goethe teljes gyűjteménye.
- F: szept. 4., http://www.blikk.hu/Archivum_cikk.php?cikk=13532 ,
http://www.origo.hu/nagyvilag/20040903potolhatatlan.html
 
 
 
::::: KISSZÍNES :::::
 

A győztes páros: Anikó, a net nagymami és Zita, a netunoka
 
Interjú Nagy Anikóval és Nagy Zita Dorottyával, az I. Unoka-Nagyszülő
Informatikai
Verseny első helyezettjeivel.
- Anikó, hogyan ismerkedett meg a számítógéppel illetve az internettel?
- Nekem kicsit könnyebb dolgom volt, mint általában a korosztályom többi
tagjának: már nagyon régóta, tizenöt éve dolgoztam számítógéppel
munkahelyemen, az Országos Széchenyi Könyvtár Sajtóbibliográfia
Szerkesztőségében. Az internetet nem olyan régen, pár éve használom, de nagyon
könnyen megtanultam a navigálást. Egy olyan munkakörben, ahol mindig is
információfeldolgozással foglalkoztam, nem volt nehéz az interneten
eligazodni, a számítógépes készség, az egér-, illetve billentyűhasználat pedig
már adott volt...
- F: szept. 2., http://www.minok.hu/node/view/378
 

Zöld út a debreceni könyvtárnak
 
Megkapta az építési engedélyt az új megyei könyvtár megépítéséhez az ügyben
eljáró balmazújvárosi önkormányzat jegyzőjétől a Hajdú-Bihar megyei
önkormányzat. A debreceni Bem téren mintegy 2,3 milliárd forintos
beruházással, kormányzati címzett támogatással szeretne új, multifunkciós
megyei könyvtárat építeni a megyei önkormányzat. (Épület-látképpel)
- F: aug. 30., http://www.vagy.hu/cikk.php?id=2442
 

Metro -- új köntösben
 
Az anyavállalat döntése miatt szeptember közepétől arculatot vált az ingyenes
Metro hírújság Magyarországon is. A magyarországi lap szeptember 13-tól
jelenik meg először a frissített layouttal. 'A Metro elsősorban a fiatal
tanuló, dolgozó, aktív városlakók lapja, ezért ennek a korosztálynak az
igényeihez kíván igazodni' -- indokolta az arculatváltást Izbéki Gábor, a
magyarországi Metro hírújság főszerkesztője. Hozzátette: ez a generáció már az
interneten, a modern kép és grafikai megoldásokat használó multimédián nőtt
fel, és vizuálisan markánsabb megoldásokat vár a napilapoktól is.
- F: szept. 3., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11914
-- A könyvtárak számára is figyelemfelhívó a 'frissített layout', ugyanis
amennyiben a Metró által megcélzott célcsoport valóban fontos számára is,
akkor pl. a könyvtári honlapok formája is hasonló módon fog változni. (MG)
 

Kibővített személynévtár Érden
 
Érd internetes honlapján is elérhető a város személynévtára, amely tartalmazza
a városban született vagy ott élő és publikáló, valamint a településhez kötődő
jeles személyiségek adatait. A névtár elkészülte óta hét év telt el. Ebben az
időszakban több mint tízezerrel nőtt a lakosok száma, az adattár elavult. Az
önkormányzat ezért pályázatot írt ki, s azon Miklósi Csabáné, a városi
könyvtár munkatársa, az első személynévtár szerkesztője elnyerte a kiadvány
frissítéséhez és bővítéséhez szükséges támogatást.
- F: szept. 1., http://www.nol.hu/cikk/331100/
 

Könyvkincsesbánya kódexekkel  
 
Kalauzunkkal, aki gyakran tart csoportoknak idegenvezetést az épületben,
először a pinceszinten található kötészetet és restaurátorműhelyt keressük
fel. Miközben a kanyargós, másfél-két méter vastag falak által határolt
folyosókon haladunk, Bakos József, a kutatószolgálat munkatársa elmondja, hogy
a mostani könyvtár elődjét, a nagyszombati jezsuita kollégium bibliotékáját
1561-ben Oláh Miklós esztergomi érsek hozta létre. Egyetemi gyűjtemény 1635-
ben lett belőle, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek megalapította a
nagyszombati egyetemet. A jezsuita rend feloszlatása után, 1777-ben a
gyűjtemény előbb Budára, majd 1784-ben Pestre költözött. Nagyszombatból hajón
hozták ide. Kempelen Farkas, aki maga is részt vett a költöztetésben, leírta,
hogy eközben több könyvszállító vízi jármű is elmerült a Dunában. Az állomány
akkor, a XVIII. század végén 22 ezer kötetet számlált, ma a kari könyvtárak
állományával együtt 3,6 millióra rúg. (Egyetemi Könyvtár)
- F: szept. 4., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=87653
 

Mától várja olvasóit a megújult ELTE Egyetemi Könyvtára
 
A bibliotékában új olvasói terek és 76 férőhely áll a látogatók
rendelkezésére. Az átalakítás során jelentősen bővült a szabadpolcon
elhelyezett s az olvasók számára közvetlenül hozzáférhető dokumentumok
választéka. A korábban széttagolt és különböző helyeken - részben zárt
raktárban - elhelyezett dokumentumokat egységes gyűjteményekké szervezték és
az olvasók számára közvetlenül hozzáférhetővé tették.
Olyan berendezéseket szereztek be, amelyek a hátrányos helyzetű (például
gyengén látó) olvasókat segítik. Az aulában szabadon használható számítógépes
e-Magyarország Pontot helyeztek el, az olvasókat információs szolgálat segíti
és itt árusítják az egyetemet, a könyvtárat és a gyűjtemény értékeit bemutató
kiadványokat, prospektusokat és emléktárgyakat.
- F: szept. 6., Metró
 

Munkahelyi alvás közben születnek a legjobb ötletek
 
Amerikai kutatók szerint itt az ideje, hogy a munkahelyeken ágyakat is
elhelyezzenek a munkáltatók.
'Álmunkban szokatlan ötletek érdekes kombinációi születhetnek meg, amelyek
szürreálisnak tűnhetnek, de gyakran igen fontos problémákra adhatnak kreatív
megoldást' -- mondja Bill Anthony.
- F: szept. 7., http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-09-07&d=2004-09-07&r=&c=120
 
 

::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

NKÖM: kulturális portál -- nyitóoldalán nincs könyvtári link
 
A mai napon tartott sajtótájékoztató keretében Hiller István, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztérium vezetője megnyitotta a tárca gondozásában
elkészült megaportált. Az adatbázisokban jelenleg 11 ezer műemlékről, ötven
kortárs képzőművész 400 alkotásáról, 2 500 e-könyvről, 40 ezer filmről, 5 ezer
magyar festményről, 3 ezer néprajzi tárgyról, 3 500 színészről és 600
muzsikusról, valamint 12 ezer európai műtárgyról találhatnak adatokat az
érdeklődők. Néhány héten belül száz multimédiás CD-ROM lesz elérhető.
- F: szept. 3., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/41501/ ,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/kulturahu20040902.html?h=1
-- A portál nyitóoldalán nem található könyvtárra utaló link, pedig joggal
kerülhetne ide könyvtárak listája, lelőhelyei, vagy egy 'meta-katalógus'.
Alapjában az is meglepő, hogy a kultúra-kapu nem könyvtári--információs
kezdeményezés. A portál legtetején pedig öreg könyvek sorakoznak -- ezek
szerint csupán díszként. Ez is egyfajta imázs... (MG)
 

Európai Unió: diszkriminációellenes információs platform
 
Az Európai Unió egyedülálló diszkriminációellenes információs platformot
hozott létre. A honlap az EU mind a 20 hivatalos nyelvén elérhető. -- Ön
érezte már úgy, hogy életkora, fogyatékossága, nemzetiségi hovatartozása,
szexuális irányultsága vagy vallási meggyőződése következtében nem kapott meg
egy óhajtott állást? Tudja-e Ön, mit kell tennie diszkrimináció esetén?
Mindezekre és más kérdésekre is válasz található az Európai Bizottság által
létrehozott honlapon, a www.stop-discrimination.info címen.
- F: aug. 31., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/41461/ 
 

A forrásfeltárás módszerei az örökség szektorban
 
Resource Discovery Technologies for the Heritage Sector -- Ez a címe az új
Digicult tematikus számnak. Külön figyelmet fordítanak benne a használói
szempontoknak, az interaktív forráskutatás lehetőségeinek.
- F: Infinit, http://www.digicult.info/pages/index.php
 

Új internetes EU-oldal az uniós lakosság tájékoztatására
 
Új internetes portált hozott létre a Európai Bizottság, hogy pontosan
tájékoztathassa a lakosságot arról, miként érvényesíthetik jogaikat az Európai
Unió belső piacán - jelentette be a brüsszeli testület e területért felelős
tagja, Frits Bolkestein hétfőn Brüsszelben.
- F: szept. 7., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/41566/
 

IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf