K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/31., szept. 1.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Bizonytalan lépések a szakmai nyilvánosság felé -- OSZK-pályázat
- Gondolatok az ELTE könyvtárának leépítéséről
- Karcsúbb és hatékonyabb intézményrendszer -- gondolatok egy vándorgyűlésről
- Singapore csúcsra tart
- Nem avulhat el a vállalati tudás
- Lappiac -- csökkent a napilapok olvasótábora
- Információs csúcstalálkozó -- erőpróbák
- Jövőre már nyolcvanezren dolgozhatnak otthonról
- Kevesebb könyvet olvasnak az amerikaiak
- Partnerkereső román könyvtár
- Digitalizálják a XIX. századi brit újságokat
- Többet költenek sörre, mint könyvre az angol diákok
- Inkább könyvvásárlás, mint könyvtárközi...
- Internetezés Beregvidéken
- Szoftverszabadalom helyett maradjon a szerzői jog
- DVD Jogtár mellé ingyenes DVD lejátszó
- Reklámra éhes a gyerek?
   
KISSZÍNES
- 200.000 felett az Egyperces email magazinok olvasótábora
- Új Amszterdam Portál
- Újra megmérkőznek a nagyszülők és unokák
- Három új "98 százalékos" Corvina  
- Internet a magyar önkormányzatoknál
- A világháló 35. születésnapja
- Ringier - kitüntetett napilapok
- PC-egerek gyerekeknek

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Megújult az Axelero Internet weboldala
- Irodaszereket, papírárut és irodai kiegészítőket kínál az online áruház.
- Aerobic számítógép előtt ülőknek a HáziPatika.com képernyővédőjével
 

E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább kollégáinak,
ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél végén található.
A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak kimásolás és egybetoldás
után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlBizonytalan lépések a szakmai nyilvánosság felé -- OSZK-pályázat
 
A Könyv Könyvtár Könyvtáros nyolcadik számában Monok István feltár néhány
összefüggést a közelmúlt OSZK-főigazgatói pályázat azon részletei közül,
amelyek eddig csak folyosói szóbeszédből voltak ismeretesek (p. 3-5). Mivel
konkrét nevek nem olvashatók, legalábbis a tágabb (népesebb) szakma számára
további kérdéseket vethet fel (növelve a suskust) egyebek mellett pl. az, hogy
az Országos Könyvtári Kuratórium programmeghallgató ülésének időpontja miért
csak egy nappal előtte vált ismertté egyes OKT-tagok számára (az információ-
visszatartás alapos gyanúja vetődik fel), vagy hogy ki próbálta lebeszélni a
két Alföldről érkező tagot a részvételről, mondván, hogy az egész úgyis
formális lesz stb. stb.
A Monok-interjúban szó esik a szintén nem minden tanulságot nélkülöző
főigazgatói tervekről is (bővebben a 2004/2-es Könyvtári Figyelőben).
Az újraválasztás körüli dolgok ilyetén állásával kapcsolatban az interjúalany
hallgatásra kér mindenkit, akik szeretik őt, és akik nem (a könyvtár
érdekében), és 'akik nem bírják megállni, hogy ezredrésznyi információk
alapján ne szóljanak bele mindenbe, ami egyáltalán felvetődik a könyvtárak
környékén, a nyilvánosság varázsszavát emlegetve'... :-)
A Könyvtárosok kézikönyve (IV. kötet) ide vonatkozó része --
Válságkommunikáció (p. 422-3) -- egyéb kellemetlen helyzetek mellett
a 'pletyka a könyvtár és munkatársai ellen' esetére is az egyöntetű szakmai
ajánlást hozza fel: 'A pletyka egyedüli ellenszere a bőséges információ' (MG)
 

Gondolatok az ELTE könyvtárának leépítéséről
 
A TMT 8. számából Rózsa György tollából (vagy billentyűzetéből) származó
gondolatok és javaslatok olvashatók nemcsak az ELTE könyvtáráról, hanem más
könyvtári (ön)csonkításokról, például az OMIKK -- úgymond -- beolvasztásáról.
A szerző a kulturális világrendszer két információs pólusát vetíti az olvasó
elé. Többször megemlíti az érdekérvényesítést, meghatározó szerepét,
újragondolásának lehetőségét.
 

Karcsúbb és hatékonyabb intézményrendszer -- gondolatok egy vándorgyűlésről
 
Sivák József helyettes államtitkár (közgazdász vándorgyűlés, Eger) szerint
alapvető elv az államigazgatás reformjánál, hogy az állam határozza el magát
azon szolgáltatások mellett, amelyeket ő a legjobban tud ellátni, és az összes
többi szolgáltatást pedig adja át az arra legalkalmasabb szolgáltatóknak (new
public management). Az egyik legnagyobb kihívásnak az mutatkozik, hogy azt már
évek óta mindenki hangsúlyozza, hogy olcsó államot kell létrehozni, ugyanakkor
fontos, hogy az olcsóság nem menjen a hatékonyság rovására. Az Európai Unió
szabályozó rendszere is valójában ennek elérését célozza.
Sivák felhívta a figyelmet arra, hogy csak első gondolatként tűnik jó
megoldásnak a kiszervezés (outsourcing), de már a magyar tapasztalatok is azt
mutatják, hogy ez nem járt a hatékonyság növekedésével, ráadásul az állam
terjeszkedése - amit eredetileg el akartak kerülni - csak tovább fokozódott.
Ez persze nem azt jelenti, hogy a kiszervezés (illetve különféle új módszerek,
pl. a PPP-megoldás, public-private partnership) ne vezetne eredményre, de
ahhoz számos keretfeltételnek megfelelően tisztázottnak kell lennie.
A közigazgatási reform megvalósítása során szintén nagy kihívást jelent, hogy
a intézmény-leépítés mellett egyidejűleg kell egy modernebb és hatékonyabban
működő intézményrendszert is kialakítani, melyhez igen óvatos "határvonalon"
kell egyensúlyozni, hogy a munka eredményes lehessen. ...
- F: aug. 27., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=3&i=44765
Stumpf István (elnök, Századvég Politikai Iskola Alapítvány) szerint a
közigazgatás munkájának színvonala és az ország versenyképességének alakulása
szoros kapcsolatban van egymással. Ezt úgy érzékeltette, hogy amennyiben a
közigazgatásban nem tisztulnak le a folyamatok, nem tudja hatékonyan végezni
feladatait, úgy az ország igen komoly felzárkózási, fejlesztési pénzektől
eshetünk el, ami egyértelműen a hatást gyakorolhat a gazdasági növekedésre és
a nemzetközi versenyképességre. Stumpf szerint is szükséges az államigazgatási
szféra létszámának ésszerűsítése, ugyanakkor mielőtt átfogó létszámleépítésre
kerülne sor, tisztázni kell a leépítések célját, és azt, hogy a kisebb
létszámmal milyen prioritások válnak kiemelten fontossá.
-F: aug. 27., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=3&i=44769
Lőrincze (elnök, VOSZ európai uniós csatlakozási munkacsoportja) szerint az
államigazgatásban az eddigi ún. self-service gondolkodás- és eljárásmódot át
kell alakítani az ún. shared-service gondolkodás- és eljárásmód, azaz pl. a
beszerzések területén ne minden egyes minisztériumnak, vagy kórháznak külön
beszerzési cége és csatornája legyen, hanem ezek koncentrációja, egységesítése
szükséges. Ezzel jelentősen nőhetne kapacitáskihasználtság, és a
költséghatékonyság.
- F: aug.27., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=3&i=44781


Singapore csúcsra tart

A negyven éve független városállam a világ egyik legfejlettebb pontja. Most
már könyvtári vonalon is. A GDP vásárló értéken számítva közelíti a svéd vagy
amerikai szintet. Az állami költségvetés második legnagyobb eleme az oktatás
és művelődés. A kilencvenes évek első felében készült ambiciózus könyvtári
stratégia mára valósággá vált. Akkor a lakosság 10-12%-a volt beiratkozott
könyvtárhasználó a közkönyvtárakban. Ma arányuk a közel 3 milliós népességnek
több mint kétharmada! Az INTAMEL  (nagyvárosi könyvtárak nemzetközi
szövetsége) elnöke szerint Singapore történelmi jelentőségű, mások számára is
iránymutató fejlesztést hajtott végre.
A fejlesztés főbb elemeiről. 1) Egységes irányítási és működési rendszer, élén
az Országos Könyvtári Tanáccsal (NLB), mely az Információs és Művészeti
Minisztérium széles hatáskörrel felruházott szerve. A könyvtári rendszer
piramisa: fent nemzeti könyvtár, középütt három regionális könyvtár (átlag
félmilliós állománnyal, 10-12 ezer m2 alapterülettel), ”lent” néhány tucat köz-
 és speciális gyermek- vagy ifjúsági könyvtár. A legújabb könyvtárak egy része
hatalmas bevásárló központban helyezkedik el, némelyik állománya eléri a 100
ezres szintet.  2) Egységes fejlesztés: például nagyléptékű építkezés,
egységes számítógépes rendszer, beleértve egy olyan rádiófrekvenciás
azonosítót és ellenőrzőt is, melynek köszönhetően bármely kölcsönzött könyv
bárhol visszaadható, s a kölcsönzés ideje a 40-50 perces várakozásról nullára
csökkent (minthogy mindenki maga végzi el a tennivalókat).  3)
Számítógépesítés, digitalizálás, kisebb könyvtárban tucatnyi ingyenes gép,
évente egy millió olvasó használja általuk az internetet. 4)
Minőségfejlesztés, ISO 9001-es tanúsítvány.
A 2,1 millió olvasó a közel 10 milliós állományból legutóbb egy év alatt 32
millió dokumentumot kölcsönzött (1997-ben még csak 22 milliót), s közel 32
millió látogatásukat regisztrálták (1997: 13 millió). 2005-ben elkészül a
Nemzeti Könyvtár új, grandiózus épülete.
A német könyvtári stratégia (Bibliotheken 2007, elkészült 2004 tavaszán) egyik
mintája -- a dán, finn és angolszász mellett -- épp a singapore-i volt.
Lehetne-e a miénk is. (SP)
- F: aug. 29., http://www.lib.gov.sg/


Nem avulhat el a vállalati tudás

Kudarcra vannak ítélve azok a cégek, amelyek nem képesek tanulni, és
lemaradnak azok, amelyek lassabban tanulnak, mint a versenytársaik. A
szervezetek elsődleges vagyona nem megragadható, nem tapintható és ezért nem
is utánozható, ez pedig az emberekben rejlő tudás.
- F: aug. 31.,
http://www.vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-08-31&d=2004-08-31&r=36&c=8


Lappiac -- csökkent a napilapok olvasótábora
 
Mind a négy országos napilapnak csökkent az olvasottsága az idei év első
negyedévében az egy évvel korábbi adatokhoz képest -- derült ki a Szonda Ipsos-
GfK Hungária MédiaNavigátor felméréséből. (A cikk a Népszabadság, Magyar
Nemzet, Magyar Hírlap, Népszava, HVG, Heti válasz és a Figyelő, valamint a
Blikk, Story, Kiskegyed, és Nők Lapja olvasottságáról közöl adatokat.)
- F: aug. 25., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11815


Információs csúcstalálkozó -- erőpróbák
 
A 2005-ben sorra kerülő második információs világtalálkozó (WSIS II)
előkészületi konferenciáin továbbra is parázs vitákra számíthatunk. Merőben
eltérő a tárgyaló felek álláspontja például a szólásszabadság kérdésében...
- F: aug. 30., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=85872&id=28
 

Jövőre már nyolcvanezren dolgozhatnak otthonról

Magyarországon az uniós átlagnál lényegesen kevesebben dolgoznak otthonról. A
kormány várakozásai szerint az idei 70 ezerről jövőre 80 ezerre gyarapodhat a
számuk, ami a PricewaterhouseCoopers tanulmánya szerint két éven belül 150
ezerre nőhet. Az illetékes tárca pályázattal kívánja népszerűsíteni a
távfoglalkoztatást, amelyre 225 millió forintot különített el.
- F: aug. 31., http://it.news.hu/rios3_content.php?mod=10&id=8207


Kevesebb könyvet olvasnak az amerikaiak
 
Az amerikai 'The National Endowment for the Arts' (Nemzeti Művészeti
Alapítvány) közzétett egy felmérést, mely 1982 óta az USA lakóinak
szépirodalom-olvasás csökkenését mutatja. A csökkenés 1992 és 2002 között
jelentősebb. Az időszak egybeesik az internet elterjedésével, bár ezt a
szempontot a tanulmány írói nem emelik ki.
- F: júl. 9., http://slashdot.org/article.pl?sid=04/07/09/1933216     
 

Partnerkereső román könyvtár
 
A romániai Bákó megyei könyvtár szeretne Kultúra 2000-es pályázathoz
csatlakozni a következő témákban: kulturális örökség, kiállítások, nyelvek,
könyvtárak, irodalom, múzeumok, olvasáskultúra népszerűsítése, műfordítás.
(KultúrPont) Bővebb információ: Biblioteca Judeteana Bacau; I. S. Sturdza str.
1, 600290 Bacau, Rumania - Silvia-Adriana Tomescu silviaccd2000@yahoo.com
http://www.bjbc.ro
 

Digitalizálják a XIX. századi brit újságokat
 
A British Library sajtógyűjteménye (Colindale, Észak-London, Nagy-Britannia) a
19. századi brit médiatörténet iránt érdeklődők kutatóbázisa. Az intézmény
most az anyag digitalizálására készül: a szerzői jogi szempontból megszűnt
védettségű kiadványokat (száz év alatt jár le ugyanis ez a jogi védettség)
folyamatosan, internetes tartalomszolgáltatás keretében teszik elérhetővé a
szélesebb közönség számára is. Az archivált anyag a hírek, tudósítások,
vezércikkek mellett a hirdetéseket és a korabeli fényképeket is magába
foglalja majd. (Inforrás)
- F: júl. 10., http://www.sg.hu/cikk.php?cid=32957


Többet költenek sörre, mint könyvre az angol diákok
 
A brit egyetemisták és főiskolások háromszor annyit költenek sörre, mint
szellemi táplálékra, azaz könyvre -- derült ki egy felmérésből. A szigetország
diákjai között végzett vizsgálódás kimutatta, hogy a brit egyetemisták egy évi
italszámlája 950 millió fontsterlingre rúg (mintegy 350 milliárd forint),
miközben könyvet csak 330 millió fontért vesznek. A folyékony kenyér mellett
további 670 millió fontot adnak ki élelmiszerre. A Royal Bank of Scotland
hétfőn közzétett felmérése 2163 diák bevallása alapján készült.
- F: aug. 24., http://index.hu/kultur/khirek/?main:2004.08.24&190978
 

Inkább könyvvásárlás, mint könyvtárközi...
 
'Három amerikai könyvtár együttműködése a könyvtárközi kölcsönzésben, az
állományfejlesztésben és a beszerzésben' címmel a TMT 8. számában olvashatunk
a könyvtárközi kölcsönzés néhány tengerentúli tapasztalatáról.
Elgondolkodtató, hogy a könyvtárközi kölcsönzés magas élőmunka-aránya
(költségvetési pénz) és az állományfejlesztési igények miatt igen gyakran
ésszerűbb megvenni, mint kölcsönözni. További érdekesség: "Az átfutási idő a
megrendelés napjától a katalogizáláson keresztül a kölcsönzőpultig hazai
kiadványoknál átlagosan 8 napot vett igénybe, a külföldi könyveknél egyes
esetekben elérte az egy hónapot." (Az Interlending & Document Supply cikkét
Viszocsekné P. É. referálta.)


Internetezés Beregvidéken
 
”A Beregszászi főiskola, a magyar gimnázium ma is a legnagyobb internet-
felhasználónk. Ám más iskolákban mintha figyelmen kívül hagynák azt a tényt,
hogy a jövő ezé az őrülten nagy világkönyvtáré, amelyben szerencsére olyan
rendszerek vannak beépítve, amelyek lehetővé teszik azt, hogy gyorsan
hozzájussunk a témánkba vágó információhoz.” A könyvtár, mint az internetezés
helye a cikkben nem kerül elő.
- F: aug. 21.,
http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=12456


Szoftverszabadalom helyett maradjon a szerzői jog

Annak ellenére, hogy elvileg nem lehet szoftvereket, algoritmusokat és üzleti
eljárásokat szabadalmaztatni, az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) már több
mint 30.000 ilyen szabadalmat jegyzett be. Az Informatikai Vállalkozások
Szövetsége álláspontja szerint, amennyiben az Európai Unió Versenyképességi
Tanácsában, a kérdésről folyó szavazás eredményeként a szabadalmi jogok
szoftverekre is kiterjeszthetőekké válnak, a magyar szoftverfejlesztési iparág
teljes egészében ellehetetlenülhet.
- F: aug. 26., http://hirek.prim.hu/cikk/41406/


DVD Jogtár mellé ingyenes DVD lejátszó

Napjainkban a DVD, mint adathordozó mind inkább kiszorítja a CD formátumot. Az
államigazgatási szektor takarékossági okokból nehezen tér át az új technológia
használatára. Ezen a helyzeten azonban az uniós jogszabályok elektronikus
feldolgozása miatt változtatni szükséges -- állítja a KJK-KERSZÖV Kiadó.
- F: aug. 31., http://www.terminal.hu/newsread.php?id=31201408043611


Reklámra éhes a gyerek?

Öt-hat éves koruk előtt a kicsik különösen védtelenek a hirdetésekkel szemben
és a reklámozók szándékosan kihasználják ezt a helyzetet, például a rajzfilmek
előtt vetített játék- és édességreklámokkal -- olvasható a Fogyasztóvédelem
című szakfolyóiratban. A gyerekekre óvodáskorukban hatnak a legintenzívebben a
reklámok: ekkor már felismerik a hirdetéseket, de nincsenek tisztában azzal,
hogy ezek nem mesefilmek. A reklámok általános hatása az iskoláskorban
gyengül.
- F: aug. 27.,  http://hvg.hu/frisshirek_cikk.asp?oID=B14A175A-4F36-4683-9D18-467A723B17A5::::: KISSZÍNES :::::


200.000 felett az Egyperces email magazinok olvasótábora

Az Egyperces szórakoztató magazinok összesített olvasószáma augusztus végén
átlépte a 200.000 egyedi felhasználót. Jelenleg összesen 21 témakörre
jelentkezhetnek az internet rövid, ám tartalmas olvasnivalót kereső
felhasználói. A 21 témakörből 19 már többéves múlttal rendelkezik, a három
legújabb Egyperces csoportban -- 'Hogyan működik', 'Sport', 'Baba-Mama' --
pedig hamarosan várhatóak az első számok. A 204.000 fős olvasótáborból sokan
egyszerre több magazinra is regisztráltak, így az Egypercesek összesen 810.000
olvasóval büszkélkedhetnek. A legnépszerűbb a több mint 100 ezer olvasónak
heti 2 alkalommal kiküldött könnyed, humoros 'Viccek, vicces képek' magazin,
valamint az internet izgalmasabb weboldalait bemutató 'Érdekes Honlapok',
melyet heti 1 alkalommal 80 ezren olvasnak. Ezekkel az olvasottsági mutatókkal
a dinamikusan fejlődő Egyperces online szórakoztató magazincsalád sok offline,
illetve webes újsággal is felveszi a versenyt.
- F: aug. 27., http://www.btl.hu/


Új Amszterdam Portál

Amszterdam városa több új, információt és interaktív szolgáltatást nyújtó
portált hoz létre a város lakói, tisztviselői és cégei számára. A portálok egy
közös szolgáltatásorientált architektúrájú (SOA), BEA WebLogic Platform 8.1
alapú infrastruktúrára épülnek - adta hírül az Alerant Rt., a BEA-termékek
magyarországi disztribútora. A létrejövő Amszterdam Portál közös felületet
nyújt majd a központi polgármesteri hivatal, 14 viszonylag független
önkormányzat és 40 önkormányzati szolgáltatást nyújtó szerv számára. Jelenleg
170 különböző web site működik ezek kiszolgálására, ezért vált szükségessé az
alkalmazások és információs rendszerek összekapcsolása.
- F: aug. 25., http://hirek.prim.hu/cikk/41389/


Újra megmérkőznek a nagyszülők és unokák

Október 3-án másodszor is megrendezik az unokák és nagyszülők közös
informatikai és műveltségi vetélkedőjét, amelynek fő célja, hogy az idősek is
kedvet kapjanak a z Internetezéshez. A szervezők 250 résztvevőre számítanak, a
jelentkezési lapok már letölthetők az Inforum weboldaláról.
- F: aug. 27.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/infoverseny20040826.html?h=1


Három új "98 százalékos" Corvina  
 
Újabb három, Besanconban őrzött kö-zépkori kódexről állítható nagy
biztonsággal, hogy Mátyás király könyvtárához tartozott. Ez a legfontosabb
eredménye annak a besanconi tudományos tanácskozásnak, amelynek keretében
magyar és francia kutatók tekinttették át a kelet-franciaországi városban az
úgynevezett Granvelle-hagyaték "Corvina-gyanús" műveit. Monok István, az
Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, aki részt vett a konzultáción,
lapunknak elmondta: 98 százalékos a valószínűsége annak, hogy további három
könyvvel bővült az ismert Corvinák száma. De ezenkívül még legalább további
négy "Corvina-gyanús" kötet is található Besanconban.
- F: aug. 27., http://www.nol.hu/cikk/330610/


Internet a magyar önkormányzatoknál

A GKI Gazdaságkutató Rt. az Európai Unió által támogatott "Regional-IST"
program keretében több nyugat-európai kutatóintézettel együttműködve közös
kutatásban vett részt 2001 és 2004 között. A projekt célja az
infokommunikációs eszközök elterjedtségének és használatának regionális
szinten való mérése volt. Egyre több magyarországi önkormányzat csatlakozik az
Internethez, de arányaiban még mindig kevesebben, mint a vizsgált nyugat-
európai régiókban (Baden-Württemberg, Katalónia, Piemont, Portugália). Ennek
oka részben a sajátos településszerkezet, vagyis az a tény, hogy a kis
települések (2000 lakos alatt) aránya Magyarországon 74,5%.
- F: aug.27., http://www.terminal.hu/newsread.php?id=27205708045113


A világháló 35. születésnapja

Csütörtökön lesz 35 éve annak, hogy a Kaliforniai Egyetemen (UCLA) első ízben
kapcsoltak össze egy számítógépet egy úgynevezett Interface Message
Processorral (IMP) -- a mai routerek ősével --, és ezzel megindult az ARPANET,
a ma ismert internet előfutára: erre épülnek az olyan, ma már nélkülözhetetlen
alkalmazások, mint a világháló (WWW) és az elektronikus posta (e-mail).
A dátum ugyan vitatott, de az internetes közösség bizonyosan megünnepli majd.
Az első összekapcsolás nyomán igen gyors fejlődés következett: 1969 végére a
hálózatban már négy elosztó csomó volt, s az 1971-ben számon tartott 15
számítógép helyén idén januárra az internetes szerverek száma 233,10 millióra
nőtt.
- F: aug. 31., http://www.nol.hu/cikk/331063/


Ringier - kitüntetett napilapok

A Ringier két napilapja is megkapta a Superbrand minősítést. A Kreatív Online
információi szerint a Blikk és a Nemzeti Sport is megszerezte a titulust, amit
egy 13 tagú, kommunikációs és marketing szakemberekből álló zsűri ítél oda az
ismertsége és kiemelkedő értékei alapján egy-egy márkának.
- F: aug. 30., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11855


PC-egerek gyerekeknek

Az ismert perifériagyártó kifejezetten gyerekeknek szánt, többek között
katicabogár alakú számítógépes egereket mutatott be. Az új optikai egereket az
USB porthoz kell csatlakoztatni, és már használhatók is. A Logitech
gyerekeknek szánt számítógépes egerei kétféle típusban lesznek kaphatók: ezek
egyike egy katicabogarat, a másik pedig egy rögbilabdát formáz. A speciális
perifériákat a gyártó abszolút az ifjú felhasználók kézméretéhez igazította,
térfogatuk csupán kétharmada a hagyományos egerekének.
- F: aug. 30., http://www.origo.hu/techbazis/hardver/20040830logitech.html
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Megújult az Axelero Internet weboldala

Augusztus 27-től megújult weboldallal, de változatlan címen várja az
érdeklődőket az Axelero Internet. A változások elsősorban az egyszerűbb
eligazodást és online ügyintézést szolgálják. A korábbinál még nagyobb
hangsúly került az ügyfelek kiszolgálására: a címlapon egy helyen található
meg minden online adminisztrációs oldal belépési pontja. Emellett korszerűbb
és egységes lett az oldalak megjelenése is: a könnyebb eligazodást számos kép
és ikon segíti.(www.axelero.hu)
- F: aug. 30., http://hirek.prim.hu/cikk/41446/


Irodaszereket, papírárut és irodai kiegészítőket kínál az online áruház.

Három hónappal ezelőtt egy Magyarországon eddig kevésbé ismert webes
alkalmazás indult útjára. A magát vállalati beszerzési webshopként meghatározó
internetes áruház irodaszereket, papírárut és irodai kiegészítőket kínál a
vállalatok számára. A www.naphosszat.hu internetcímen működő weboldal lényege,
hogy a multimédiás elemeket teljesen háttérbe szorítva jelentősen
leegyszerűsíti és megkönnyíti a rendelést, gyorsabbá és zökkenőmentessé téve
ezzel a vállalati beszerzést -- a nap 24 órájában. A teljes mértékben hazai
magánszemélyek kezében lévő vállalkozás hosszú távon egy olyan beszerzési
portál megteremtésén dolgozik, ahol az irodaszereken kívül más irodai termékek
is elérhetővé válnak leendő felhasználóik számára.
- F: aug. 27., http://it.news.hu/rios3_content.php?mod=10&id=8180


Aerobic számítógép előtt ülőknek a HáziPatika.com képernyővédőjével

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell. Még annak is, aki egész nap a számítógép
előtt dolgozik. A HáziPatika.com új képernyővédőjével már az irodában is
végezhetőek a népszerű step aerobic gyakorlatok. A szőke fitness guru, a
csinos lányok, és a dinamikus zene segíti, hogy a hosszú ülőmunka után
megmozgassuk elgémberedett izmainkat. Az úszógumi eltüntetésére is alkalmas
fitnessprogram letölthető a: http://www.hazipatika.com/util/screensaver címről.
- F: aug. 28., http://hirek.prim.hu/cikk/41429/
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel.Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu .

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf