K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/29., aug. 11.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Vándorgyűlési pontok -- nagyító alatt
- Diszkrimináció és megkülönböztetés -- nem azonosak. A másság lehetőség a könyvtár számára is
- Szövegbányászat -- könyvtáros is ráharaphat
- Anyanyelv és olvasás kutatása -- külön értelmezve
- Göncz Kinga: a Sziget maga az esélyegyenlőség
- Könyvtár - Esély a jövőhöz
- Draskovics-csomag: maradt a létszám, nem nőtt a hatékonyság
- Vezetőcsere öreges imázs miatt -- Te jó ég, ez öregek otthona?
- Ha kell, nyáron is házhoz megy a könyvtáros
- Az angol parlamenti bizottság a tudományos publikálásról
- Megújul az Egyetemi Könyvtár
- Német internethasználat
- Miért nem írnak a társadalmi szerepvállalásról?
- Licitálás metrómegállók nevére -- lehetőség a névszponzorálás
- Kutatás-fejlesztésben lemaradt az EU
- Vészesen keveset költünk K+F-re -- könyvtári kérdőjelek is
- Ezreket vonnak le az udvariatlan autóbusz-sofőröktől
- Uniós támogatás kistelepülések könyvtárainak felújítására
- Hódító hipermarketek -- 'Ha a hegy nem megy' a könyvtárhoz...
- Microsoft: kombinált kereső -- egyszerre házon belül és kívül
- A Microsoft lesz a legjobb dokumentumkereső?
- Könyvtár és cenzúra
- Partnerkereső könyvtár Gdanskban
- Könyvtári államközi ösztöndíjak, korhatár nélkül
 
KISSZÍNES
- CD-élettartam: elrothadnak?
- Megszűnt a Képes Bulvár
- Repülőgépet akart eltéríteni egy elmebeteg kínai könyvtáros
- Önkéntes 'cenzor' javítja a könyveket
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Antikvárium a neten
- Digitális Egyiptom
- Hírlista.hu -- újabb hírlistázó weboldal
 

Tisztelt Olvasó,
következő számunk augusztus 25-én jelenik meg, szeptembertől pedig ismét
minden szerdán jelentkezünk.
 
E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
 
 
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 
 
 
 
Vándorgyűlési pontok -- nagyító alatt
 
A miskolci vándorgyűlésen ezévben is elkészültek az ún. ajánlások. (Lapzártánk
idején éppen nem érhető el a vándorgyűlési honlap, ezért pontokat itt
közöljük.)
1. 'A jövő könyvtára – a könyvtár a jövő' szellemében az állam -- az eddigi
támogatásokon túl -- a magyar szerzők minőségi műveinek beszerzésére növelje a
könyvtárak állománygyarapítási keretét. (Kerekasztal-beszélgetés,
könyvpolitika, támogatás)
2. A hozzájuk vezető út nem szavakkal van kikövezve… Szeretettel, mosollyal,
empátiával és olvasmányélménnyel. (Gyermekkönyvtáros Szekció)
3. „A falat mindkét oldalról bontani kell.” (Péli Tamás) (Közkönyvtári Egylet)
4. A tudományos műszaki, gazdasági és egészségügyi információk, valamint
történeti értékeink megőrzése és mindezek szolgáltatása - kiadványok és
digitalizálás útján - csökkenti a kis- és nagy térségek közötti különbségeket,
és segíti az esélyegyenlőség létrejöttét határainkon átívelve is. (Műszaki
Könyvtáros Szekció)
5. A regionális tudományos kutatóműhelyek elemző munkássága, az oktatási
intézmények tehetséggondozó, felzárkóztató tevékenysége, valamint a könyvtárak
korszerű kultúraközvetítő szerepe közös nyelven hatékonyan közreműködhet a
hátrányok leküzdésében. (Borsodi Szekció)
6. A fejlődő/változó környezethez való alkalmazkodni tudás megszerzésének, az
élethosszig tartó tanulásnak tartalmi infrastruktúrája a képzési és a
könyvtári rendszer: mentora és közvetítője a könyvtáros és a tanár;
akik/amelyek az esélykülönbségek csökkentése érdekében dolgoznak.
(Könyvtárostanár és Társadalomtudományi Szekció)
7. Az informatika használata tudás, tájékozottság; az olvasás élmény  - az
életminőség javításához mindkettő szükséges. (Digitalizálással foglalkozó
szekció)
8. A zene segít legyőzni az akadályokat (Zenei Könyvtáros Szekció)
-- A nyolc 'ajánlás' szövegét elemezve megállapítható, hogy döntően szakmai
általánosságokat fogalmaznak, újdonságtartalmuk csekély. Dinamikátlanság
jellemzi: 17 db igei névszó, 8 ige található a 8 mondatban, az utóbbiak mint
E/3 személyben. Felelősséget és tevékenységet csak a E/3. személy számára
határoz meg, E/1-nek nem. A stílus tehát bürokratikus, statikus, passzív,
lefojtott. A tevékenységre utaló kifejezések sugallják, hogy ezek a
könyvtárakban megvannak. Ám használói visszajelzésre nincs utalás. Biztató,
hogy több jel mutat a kimenetre, mint a bemenetre.
A pontokban két víziót találunk: jövő és túlélés (1, 4, 5, 6, 7), akadály
leküzdése (2, 3, 8). Az 1. csoport fogalmaz meg valódi ajánlásokat, melyben
két fél áll egymással szemben: az Állam és a Könyvtár, mindkettő a legátfogóbb
értelemben. A 2. csoport közhelyeket tematizál. Nincs bennük cselekvő fél.
Az 'akadály' metafora -- cselekvésre ösztönzés hiányában -- nem hatékony.  A
cselekvő fél hiánya (gyermek-, köz-, és zenei könyvtárak), valamint a kényszer
és a tagadás tematizálása (gyermek- és közkönyvtárak) tehetetlenséget,
kétségbeesettséget is tükrözhet. Ennek pontosabb eldöntéséhez azonban nagyobb
szövegkorpusz vizsgálata (pl. szakmai nyilatkozatok, beszámolók, könyvtári
stratégia) szükséges.
A vázolt tünetek túlmutatnak önmagukon; egyben a szakma általános helyzetének
indikátorai is. Érdemes a tünetek kiváltóit, forrásait is azonosítani,
felderíteni. (Ehmann Bea szakértői közreműködésével MG)


Diszkrimináció és megkülönböztetés -- nem azonosak
A másság lehetőség a könyvtár számára is
 
A MKE miskolci vándorgyűlésén a kiemelt téma volt a romák könyvtári ellátása.
Amiről beszéltem: mit jelenthet a romák számára az alkalmazkodóképes könyvtár
és a könyvtár számára a roma kultúra, roma könyvtárlátogató. Előadásom óta
többen kérdezték: helyes-e és etikus-e különbséget tenni könyvtárlátogatók
között? -- A könyvtár de facto különbséget tesz közük, s ennek csak részben
funkcionálisak az okai. A kérdés inkább az, hogy mások rovására jutnak-e
előnyhöz a kedvezményezettek? Nos, az egyenlő hozzáférés elve felől nézve
találunk olyan különbségtételt, mely annak ellentmond, rossz értelemben
diszkriminatív, s így megszüntetendő.
Ám a különbségtételek többsége nem előnyöket ad, hanem speciális rétegigény
felé nyit (ilyen például a kutató-olvasói igény), vagy technikai / kulturális
akadályokat szüntet meg. E különbségtételek többletlehetőségeket adnak minden
könyvtárhasználó számára: a rámpát használhatják a lépcsőn is járni tudók is,
cigány nyelvű szövegeket olvashatnak a cigányok. A roma közösségek felől nézve
a kommunikációs gátak áthidalásához szükséges különbségtétel az empatikus és
interaktív bánásmód és a romákra vonatkozó gyűjteményrészek fejlesztésénél
figyelembe vett roma kulturális igények. Ezek sajátos igények, melyeket a roma
kultúra belső mozgásait nem ismerő könyvtárosok az e kultúrában otthonosan
mozgó segítségével deríthetik általában fel, szervezhetik hasznos
szolgáltatássá. A romákkal, mint kulturális mássággal való foglalatosság olyan
eljárásokat is létrehozhat, melyek más nemzetiségek, etnikumok értő és
empatikus ellátásakor is használhatóak. Általuk gyűjteménygazdagodás,
szolgáltatásbővülés, használószám-gyarapodás érhető el. Mindennapossá teheti a
könyvtár jelenlétét a roma kultúrában, és a romák jelenlétét a könyvtárban.
Nőhet a roma világban az értékközvetítő könyvtár s a könyvtárosok világában az
értékteremtő roma közösség presztízse. (Kardos Ferenc)
 

Göncz Kinga: a Sziget maga az esélyegyenlőség
 
A Szigetben pont az a jó, hogy senki nem emlegeti az esélyegyenlőséget, hanem
pusztán a rendezvény olyan, hogy az maga az esélyegyenlőség - jelentette ki az
esélyegyenlőségi miniszter, aki a Sziget Fesztiválon Down-kórban szenvedő
fiatalok, illetve felnőttek koncertjét tekintette meg. Vasárnap az
egészségügyi miniszter is kilátogatott a Szigetre.
- F: aug. 9., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/sziget20040808.html?h=1
 

Könyvtár - Esély a jövőhöz
 
A Vándorgyűlés idei programja, - az esély, esélyteremtés, esélyegyenlőség, az
egyenlőtlenségek leküzdésének kérdése - kiemelt jelentőségű a 21. századi
Magyarország életében.
- F: júl. 27., http://ma.hu/page/cikk/af/0/94510/1
 
 
Szövegbányászat -- könyvtáros is ráharaphat
 
Ha a használót meg kívánjuk tartani, vagy nagyon egyszerű szolgáltatást
kínálunk neki -- ez által érhetnek el a hazai könyvtárak használószám-
növekedést -- vagy értéknövelt szolgáltatást kell számukra kínálni. Ez persze
nehezebb; puszta dokumentum, információ helyett tudáselemeket. Egyik ilyen
lehetőség a szövegelemzés. Mondjuk: géppel keressük ki a megfelelő cikket,
választ, vagy pedig nagy mennyiségű szövegből rövid tömörítvényt készítünk
stb. E szolgáltatásra növekszik a kereslet, bár a versenytársak, az egyre
okosodó keresők is erősek. Néhány lehetőségről szól az alábbi interjú. (MG)
- F: aug. 1., http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/215/index.html
 

Anyanyelv és olvasás ügye -- külön értelmezve
 
Kultúraközi írás és olvasás (Literacy across cultures) címmel tartotta július
végén a Nemzetközi Olvasástársaság (IRA) világkongresszusát Manilában. A
Magyar Olvasástársaságot Steklács János képviselte. Mint beszámolt róla, a
filippínó és az angol, mint két hivatalos nyelv mellett mintegy ötven belső
nyelv és nyelvjárás létezik a témát ilyen módon szerencsésen felvállaló Fülöp-
Szigeteken. A kongresszus programjából -- melyben sok más szempont mellett a
könyvkiadás, gyermekirodalom, pszichológia, agykutatás, olvasásfejlesztés volt
a legjellemzőbb -- kitűnt, hogy nemzetközi szinten szétválik az anyanyelv és
az olvasás ügye. Kívánatos a többnyelvűség természetes közege irányába való
elmozdulás. A másik nyelv ne legyen 'idegen'. A HUNRA küldöttének figyelmét
emellett a szervezés megfigyelése foglalta le: 2006-ban Budapest ad otthont a
következő IRA-világkongresszusnak (MG).
 

Draskovics-csomag: maradt a létszám, nem nőtt a hatékonyság
 
Draskovics Tibor pénzügyminiszter július végén kijelentette, hogy a
közszférában tervezett jövő évi kötelező béremelésnek csupán egy része kerülne
kifizetésre a költségvetésből, a többit az adott intézményeknek maguknak
kellene kigazdálkodniuk. Mindez a létszámcsökkentés irányába mutató
intézkedés. Nem állítjuk, hogy a létszám, illetve a bérek alakulása terén az
eddigi folyamatok a jövőben is hasonlóan fognak bekövetkezni, ugyanakkor
mindenképpen érdemes egy kissé visszatekinteni, hogy úgymond 'tanulhassunk a
múlt hibáiból'.
- F: aug. 5., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=3&i=43995
 

Vezetőcsere öreges imázs miatt -- Te jó ég, ez öregek otthona?
 
A Nike sportszergyártó nyugdíjba küldte három igazgatóját, aminek a brit BBC
hírsite szerint az az oka, hogy a médiában többször is kigúnyolták a céget
öreges imázsa miatt. 'Egyszer eljön az az idő, amikor ránéz az ember a cég
éves beszámolójára, és észreveszi az igazgatók korát, mire azt mondja, ’Te jó
ég, ez egy öregek otthona?’' -- nyilatkozta a 77 évesen elbocsátott Richard
Donohue. A kiöregedés azért is jelenthet problémát a Nike-nak, mert éppen
fiatalos, aktív, a fitnesst propagáló imázsával vált a világ egyik legnagyobb
sportszergyártójává. A Nike szóvivője, Joani Komlos tagadta, hogy a három
vezető távozása összefüggésben lenne a Nike igazgatótanácsának átlagéletkorát
ért kritikákkal. Joani Komlos elmondta: tartottak a kritikától, pedig nem
igaz, hogy döntésüket kizárólag az életkor alapján hozták volna meg. A fő
szempont az volt, hogy a három igazgató -- Chuck Robinson, John Jacqua és
Richard Donohue -- mit tesz a vállalatért.
- Forrás: aug. 9., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11740, BBC news
 

Ha kell, nyáron is házhoz megy a könyvtáros
 
Akik nem tudnak elmenni a könyvtárakba, azokhoz -- bár nem minden fővárosi
könyvtárban egyforma szabályok és lehetőségek szerint -- házhoz megy a
könyvtáros. Lehet előre is kérni bizonyos köteteket, de sokszor úgy hangzik a
kívánság, hogy "valamilyen könnyűt, szórakoztatót" igényelnek. Mivel az
önkormányzatokkal együttműködve valósul meg ez a szolgáltatás, attól is függ a
megvalósítás, hogy mikor áll a könyvtárosok rendelkezésére autó. Amint azt
Karakó Józsefné, az egyik budai könyvtár vezetője elmondta, nyáron elég
nehezen megoldható a szabadságolások miatt a nyitva tartás. Ezért ilyenkor
ritkább a házhoz szállítás is. Amint arról a Humanitas című folyóirat is hírt
ad, a 67, illetve ennél magasabb százalékban látás-, hallás- és mozgássérült
emberek részére ingyenes mind a beiratkozás, mind a kölcsönzés. A könyvtárosok
azokhoz is kimennek, akik még nem tagjai a könyvtárnak. A beiratkozásról, a
nyitva tartásról, a házhoz szállításról sok információt lehet megtudni a
www.fszek.hu honlapon. A könyvtárosok egyébként mindenkit arra biztatnak, hogy
ha képesek rá, személyesen keressék fel a könyvtárat, mert akkor lehetőség
nyílik az ismerkedésre, az emberi kapcsolatok kiépítésére, egy-egy jóízű
beszélgetésre. Ennek az az egyik feltétele, hogy akadálymentesek legyenek a
könyvtárak. Ma már minden újonnan épült vagy felújított könyvtárat úgy
alakítanak ki, hogy oda a mozgássérültek is bejuthassanak.
- F: aug. 5., www.metro.hu
 

Az angol parlamenti bizottság a tudományos publikálásról
 
Az angol alsóház tudományos és műszaki szakbizottsága bő féléves intenzív
vizsgálódás -- az érdekeltektől (egyetemek, kiadók, könyvtárak stb.) írásos
vélemény bekérése, majd többszöri alapos szóbeli tárgyalás -- nyomán július
közepén közzétette 118 oldalas összefoglalását (Scientific Publications --
Free for All? 10th Report of Session 2003-2004. HC 399-1). A vizsgálat a
természettudományi, műszaki és orvosi területekre (angolul: Science,
Technical, Medical = STM) koncentrált, mondanivalója és a megfogalmazott
javaslatok (összesen 82) differenciált mivolta alapján példátlanul
tartalmasnak minősülhet. Itt most csak pár apró adalékot emelhetünk ki (másutt
lesz talán alkalmunk alaposabb betekintést nyújtani).
A vizsgálódás egészének hipotézise, hogy a jelentős részben közpénzekből
finanszírozott kutatások végeredménye -- a közzététel, publikáció -- üzleti
vállalkozások közreműködése folytán végül sokak számára hozzáférhetetlenné,
mert megfizethetetlenné válik. Az STM kiadványok piacának harmadát (Thomson
ISI 10% alatt, Springer 5% alatt, John Wiley 4% alatt) képviselő Reed Elsevier
tavaly mintegy 30%-kal növelte profitját. Az STM piacon világszerte mintegy
kétezer kiadó tevékenykedik, egyebek mellett 16 ezer folyóirat évi 1,2 millió
tanulmányát gondozva.
A Reed Elsevier is kifejtette írásos álláspontját. Véleményük és adataik
szerint az általuk megjelentetett források cikkeinek átlagos költsége az
Egyesült Királyság felhasználói számára -- a ScienceDirect keretében -- 2001
óta 4,57-ről 1,69 fontra csökkent. A parlamenti bizottság egyik javaslata:
nemzetközileg elfogadott módszerek alapján készüljenek új számítások (hisz
most egyik fél folyóiratárakat számol, a másik cikkekre alapoz, a harmadik
csomagtervre hivatkozik).                 
A bizottsági álláspont lényege? A tudományos szervezetek hozzanak létre
digitális archívumokat az elsődlegesen érdekeltek, a kutatók
információellátásának kielégítésére. Egy ilyen hálózat létrehozása 12 millió
font (kb. 4 milliárd forint) összegből megoldhatónak tűnik.
Az angol lapok (The Daily Telegraph, Financial Times, The Independent, The
Gurdian) július 20-i számukban érdemi ismertetést közöltek a parlamenti
anyagról. (SP)
- F: aug. 1., http://www.publications.parliament.uk/
 

Megújul az Egyetemi Könyvtár  
 
Modern XXI. századi bibliotéka lesz az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtára, ha befejeződnek a közel három éve zajló átalakítási munkálatok --
ígérte tegnapi sajtótájékoztatóján a könyvtár főigazgatója. Emellett arra is
ügyelnek, hogy a díszterem műemlék jellege megmaradjon: itt XVIII. századi
kötetekkel találkozhatnak majd a látogatók. A félmilliárd forintba kerülő
átalakításba azért kezdtek bele, mert az 1876-ban épült könyvtár a kor
igényeinek már nem felelt meg. Szögi László főigazgató rámutatott: az
informatika fejlődése megváltoztatta az olvasói szokásokat. Egyre kevesebben
ülnek be a könyvtárba olvasni, a kötetek kikölcsönzése mellett mind gyakrabban
lemásolják a szükséges információkat. Ehhez alkalmazkodniuk kell a
könyvtáraknak is.
- F: júl. 29., http://www.nol.hu/cikk/327347/ , júl. 28.,
http://www.fn.hu/cikk.php?cid=84258&id=9
 

Német internethasználat
 
A Stiftung Digitale Chancen legújabb, augusztus 6-i hírlevele ismerteti a
Statisztikai Hivatal Információtechnológia a német háztartásokban című
anyagát. 2003-ban a 10 év feletti német lakosság 52%-a használta odahaza az
internet lehetőségeit (egy év alatt 6%-kal nőtt e kör). A németek a 2003-as
unió 15 államának középmezőnyéhez tartoznak: vezetnek a dánok és svédek 70 %
fölötti aránnyal, sereghajtók a déliek (görög 16 %, olasz 29 %, spanyol 37 %).
A férfiak vezetnek 56 %-kal, a nők körében az elterjedtség átlagban 47%, de
ezen belül lemaradás főként az időseknél tapasztalható, míg az ifjú hölgyek
megelőzik (!) férfi kortársaikat. A „digitális szakadék” főként az életkor
függvényében mérhető: a 15-24 éves fiatalok 84 %-a „hálózik”, szemben a 65 év
felettiek 11 %-val!
Gyorsan terjed az online vásárlás, míg egy évvel korábban a használók 28 %-a,
2003-ban már 38 %-a vásárolt legalább egyszer. A mobil telefóniával
összehasonlítva az internet lassabb térhódítást mutat: ott 1998-ban minden
kilencedik ember élt vele, 2003-ban már háromnegyed, a PC ellenben öt év alatt
a lakosság 40-ről 60%-áig jutott el. (ref.: SP)
- F: aug. 7., http://www.digitale-chancen.de
 

Miért nem írnak a társadalmi szerepvállalásról?
 
A PeppeR pr-ügynökség a társadalmi szerepvállalás helyzetéről készít
felmérést, hogy megtudja, megfelelő publicitást kap-e ez a téma az
elektronikus és az írott médiában, és ha nem, vajon melyek lehetnek ennek az
okai.
- F: júl. 30., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11705
-- A cégek társadalmi szerepvállalásának publicitás-deficitje visszahat a
szponzoráltakra. Ugyanis a szponzorok számára alapvető, hogy a média szóljon
adakozásukról. Ennek hiányában a szponzorkeresők -- adott esetben könyvtárak --
 kisebb eséllyel juthatnak pénzekhez. (MG)
 

Licitálás metrómegállók nevére -- lehetőség a névszponzorálás
 
New Yorkban komolyan foglalkoznak az ötlettel, hogy a metróállomások neveit
reklámcélokra adják el.
A New York Times értesülései szerint az észak-amerikai metropolisz
tömegközlekedéséért felelős hatósága új utakon próbál még szponzori
forrásokhoz jutni. Ennek keretében akár eladásra kerülhetnek a metrómegállók
nevei is, így az állomásokat hívhatják a jövőben akár Sony Times Square-nek
vagy Nike Grand Central-nak is. A hatóság vezetője szerint ezen az utasok csak
nyerhetnek. Az ellenzők szerint az ötlet után már minden, akár a Szabadság
Szobor is eladható lesz.
- F: júl. 28., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=84276&id=13
 
 
Kutatás-fejlesztésben lemaradt az EU
 
Európának jelentős az elmaradása a kutatás és fejlesztés területén, különösen
a kutatási eredmények hasznosításában, az innovációban Japánhoz vagy az
Amerikai Egyesült Államokhoz képest-hangsúlyozta Szendrődi László,
Magyarország brüsszeli nagykövetségének tudományos technológiai attaséja.
- F: júl. 29., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=84361&id=4
 

Vészesen keveset költünk K+F-re -- könyvtári kérdőjelek is
 
Két éve csökken a hazai kutatás-fejlesztésre (K+F) fordított költségvetési és
vállalati pénzek összege: míg 2000-ben a GDP egy százalékának megfelelő pénz
jutott erre az ágazatra, tavaly már csak 0,94 százalék. A hazai K+F
ráfordítások szerények az EU átlagához mérten, de az új tagok közül Szlovénia
és Csehország is megelőzi hazánkat. 
- F: aug. 5., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=86463
-- A K+F keretek csökkenése maga után vonja a közpénzekből működő
szakkönyvtárak súlytalanodását. A helyzet rossz hatással van a hazai
könyvtárügy egészére, mely kitapinthatóan közkönyvtár-túlsúlyos, s azon belül
is a megyei könyvtári lobbi az erős. Érdemes azonban saját ház táján is körül
nézni:
- mekkora a könyvtári kutatási pénzek hatékonysága,
- kihasználtak-e a kapacitások, illetve
- milyen körben férhetők hozzá a közpénzen végzett kutatások? (MG)
 

Ezreket vonnak le az udvariatlan autóbusz-sofőröktől
 
Ha a sofőr rácsukja az utasra az ajtót 7 ezer, ha pedig nem várja meg a jármű
felé szaladó utast 2 ezer forintot vonnak le fizetéséből -- értesült a Magyar
Hírlap. Nem csak az utasokat, a járművezetőket is ellenőrzi a BKV, és az
előírások be nem tartása esetén kevesebb pénzt vihetnek haza az alkalmazottak.
A közlekedési vállalat ellenőrei azt is figyelik, hogy a sofőrök mennyire
tartják be a közlekedési szabályokat. A társaság illetékesei szerint ennek
köszönhetően jelentősen csökkent a balesetek száma. (MH) 
- F: aug. 3.,
http://www.vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-08-03&d=2004-08-03&r=&c=74
-- Az autóbusz-társaságok privatizációja a jövő évben várható. Az ottani,
szintén alkalmazott létben élő munkatársakat a magánosítás mellett -- ezek
szerint -- az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva sarkallják jobb
teljesítményre. Így mi, utasok, jobban járunk. Lehet, hogy hasonló eljárások
esetén, mondjuk félretájékoztatásnál, udvariatlan / tudálékos /, nonverbálisan
lekezelő kommunikáció előfordulásakor a könyvtárhasználók is jobban
járnának? :-) (MG)
 

Uniós támogatás kistelepülések könyvtárainak felújítására
 
Ötven kistelepülés könyvtára újítható fel idén az Európai Unióból érkező
forrásokból. Hiller István kulturális miniszter a miskolci 36. Könyvtáros
Vándorgyűlésen beszélt a magyarországi könyvtárak helyzetéről. (...) A
miniszter szerint a könyvtár jó befektetés; az intézmények látogatottsága, a
kölcsönzési és olvasói létszám folyamatosan bővül, tehát egyértelmű, hogy a
magyar lakosság szívesen jár könyvtárba, és szeret olvasni. Az olvasás
élményét, a könyvek értékét nem pótolja a modern technika, ezért a szaktárca
egy olyan programot állított össze, amely felméri az olvasási szokások
területén tapasztalható negatív tendenciákat, ezek feltárásán és megfordításán
dolgozik.
- F: júl. 30., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/konyvtar20040729.html?h=1
 

Hódító hipermarketek -- 'Ha a hegy nem megy' a könyvtárhoz...
 
Nemcsak Magyarországon, hanem egész Kelet-Közép-Európában és Oroszországban is
nagy népszerűségre tettek szert a hipermarketek - derült ki az ACNielsen
piackutató Budapesten, Prágában,
Varsóban és Moszkvában készült fogyasztói felméréséből.
- F: aug. 3., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=15442
-- Nyugaton nem ritka a bevásárlóközpontba települt könyvtár, mint ahogy az
angol kistelepülés abc-áruházában is megtalálhatók kölcsönzőhelyek. A
fogyasztás templomában a kultúra temploma? :-) Mellesleg feltehetően
helyigénye olcsóbban kielégíthető, mint pl. a belváros kiemelt helyein,
emellett feltehetően a célcsoporthoz is közelebb helyezkedhet így el. Vagy
legalábbis megfontolandó az ilyen elhelyezkedés. (MG)
 

Microsoft: kombinált kereső -- egyszerre házon belül és kívül
 
A Microsoft bemutatta kombinált keresőeszközének prototípusát, amely képes
párhuzamos keresés végrehajtására a számítógép merevlemezén, valamint az
interneten.
- F: júl. 31., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/41033/
 

Google-konkurens hírkereső szolgáltatást tesztel a Microsoft
 
A szoftveróriás útjára bocsátotta Newsbot elnevezésű hírkereső
szolgáltatásának tesztváltozatát, amely a Google hasonló megoldásának fő
versenytársa lehet.
- F: júl. 29., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/41001/
A Microsoft lesz a legjobb dokumentumkereső? A világ vezető szoftvercége
teljes erőbedobással dolgozik egy új keresőrendszer kifejlesztésén. A vezetés
nem titkolt célja az, hogy belátható időn belül behozzák az ezen a téren
piacvezető Google-t.
- F: aug. 2., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=15431
 

Könyvtár és cenzúra
 
Freedom of Expression, Censorship, Libraries in the Electronic Age (A
kifejezés szabadsága, cenzúra, könyvtár az elektronikus korszakban) címmel
rendeznek nemzetközi konferenciát 2004. október 14-15-én Rigában (Lettország).
(Euclid Conference Diary 4) Bővebb információ: National Library of Latvia -
Anna Maulina bai@lnb.lvAnna.Maulina@lnb.lv , tel.: +371 731 27 93
- F: KultúrPont Hírlevél
 

Partnerkereső könyvtár Gdanskban
 
A lengyel Pomerániai Régió legnagyobb kulturális intézménye, a gdanski
közkönyvtár társszervezőként vagy partnerként részt venne Kultúra 2000-ben
beadandó pályázaton könyvek, könyvtárak, irodalom, olvasáskultúra
népszerűsítése, kiállítások, fesztiválok, népi kultúra, multimédia
témakörökben. KultúrPont) Bővebb információ: The Joseph Conrad-Korzeniowski’s
Provincial and Municipal Public Library of Gdansk; 5/6 Targ Rakowy, 80-462
Gdansk, Poland - Pawel Braun, pbraun@wbpg.org.pl
http://www.wbpg.org.pl , tel.: +48 58 301 96 18
 

Könyvtári államközi ösztöndíjak, korhatár nélkül
 
Görögország: célja: tapasztalatcsere, végzettség: könyvtáros, szakterület:
könyvtári kutatás, időtartam: 10 nap.
Olaszország: célja: tapasztalatcsere, végzettség: szakirányú végzettség,
szakterület: könyvtárak közötti együttműködés, időtartam: 7 nap.
Ausztria: célja: szakembercsere tapasztalatszerzés céljából az azonos külföldi
intézmény működéséről, intézmények közötti együttműködés előkészítéséről, a
kapcsolatok fejlesztéséről, végzettség: egyetemi diploma, szakterület:
muzeológia, műemlékvédelem, könyvtárügy, időtartam: 10-10 nap
szakterületenként.
Szlovákia: célja: múzeumi, könyvtári és műemlékvédelmi kutatások, hosszabb
kulturális - művészeti tanulmányutak, végzettség: felsőfokú szakirányú,
szakterület: a célok között meghirdetett szakterület művelői, időtartam: 1 hó.
 
 
 
::::: KISSZÍNES :::::
 

CD-élettartam: elrothadnak?
 
A megjelenésükkor 'egy életre szóló zenehallgatási élményt' kínáló, ma már
legalább annyira adattárolásra használt CD-k és a hasonló technológiával
dolgozó DVD-k élettartama a jelek szerint enyhén szólva megkérdőjelezhető.
- F: aug. 4., http://hirek.prim.hu/cikk/41091/
 

Megszűnt a Képes Bulvár
 
Két hónappal indulása után megszűnik a Képes Bulvár című napilap - erősítette
meg az MTI-nek L. Kelemen Gábor főszerkesztő, a kiadó Híd Rádió Rt.
vezérigazgatója. A vezérigazgató szerint a 15-20 ezres eladott példányszám
jelentősen alulmúlta az eredetileg 40 ezresre kalkuláltat, így utoljára múlt
szombaton került a standokra az újság. Az újságírók 95 százalékát a kiadó
másik orgánuma, a Színes Mai Lap vette át, amely augusztus közepétől a
jelenlegi 24 helyett - változatlan áron és hangvétellel - 32 oldalon jelenik
meg. 
- F: aug. 2., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=84466&id=13
 

Repülőgépet akart eltéríteni egy elmebeteg kínai könyvtáros 
 
Kénsavval fenyegette az utasokat az a kínai gépeltérítő, aki a gép eredeti
úticélja helyett inkább Dél-Koreába szeretett volna utazni. A 30 év körüli
férfi a pekingi felszállás után mintegy negyedórával bejelentette, hogy a
géppel Dél-Koreába akar eljutni. A pilóta ezután kényszerleszállást hajtott
végre, és a kínai rendőrség őrizetbe vette a gépeltérítőt – jelentette az AFP
francia hírügynökség. A részletekről annyi ismeretes, hogy hétfőn, alig tíz
perccel a gép felszállása után felpattant a székéből a 32 éves Jang Jin song,
azzal fenyegetőzve, hogy ha az Air China légitársaság Boeing 737-se nem veszi
az irányt azonnal Dél-Korea felé, az utasokra önti a nála lévő kénsavat.
- F: júl. 27., http://axel.hu/cikk/axel.hu/38182
 

Önkéntes 'cenzor' javítja a könyveket
 
Szépirodalmat szépítő, a közönségesebb szavakat finomabbakra átjavító cenzor
garázdálkodik az Egyesült Államok egyik könyvtárában. Piros tintával
önkényesen áthúzza a neki nem tetsző káromkodást, és fölé írja saját megoldási
változatát. "Fel fogjuk jelenteni, ha kiderül, ki öncezúráskodik" - mondta a
közkönyvtár igazgatója.
- F: aug. 2., www.metro.hu
 
 
 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 
 
 
Antikvárium a neten
 
Sokak kedvenc hobbija az antikváriumokban való böngészés, ám akik ezt nem
tehetik meg, mert mozgássérültek vagy balesetet szenvedtek, azoknak ma már az
internet is lehetőséget nyújt a vadászat izgalmával felérő böngészésre.
- F: aug. 9., Prím Online, MTI, http://hirek.prim.hu/cikk/41127/
 

Digitális Egyiptom
 
Gyakori panasz, hogy kevés a vonzó tartalom a neten. Állítólag ez is
hozzájárul ahhoz, hogy nincs elegendő új felhasználó. Az egyiptomi kulturális
örökség weboldala egyike a tétel üdítő cáfolatainak. A www.eternalegypt.org
című weboldal kivitelezője az egyiptomi kulturális örökségért felelős hivatal
és az IBM. A munka három évig tartott, az IBM 2,5 millió dollár értékű
technológiával és szakértői tudással vett részt a tervben. Ahhoz, hogy
elkészítsék a weboldalt és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat – mint például
a PDA-ra, mobiltelefonra letölthető múzeumi idegenvezetés –, 
új rendszert kellett kidolgozni, ez a Content Management System (CMS).
- F: aug. 9., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=84807&id=28
 

Hírlista.hu - újabb hírlistázó weboldal
 
Konkurenciát kapott a Hírkereső portál és a Hírstart, a hónap elejétől ugyanis
hasonló weboldallal jelentkezett a Hírlista.hu Bt.
http://www.hirlista.hu/  'Az augusztustól elérhető ingyenes Hírlista.hu 22
híroldaltól vesz át folyamatosan hírcímeket, amely hamarosan további
híroldalak bekapcsolódásával folyamatosan bővül' -- tudtuk meg Dióslaki Gábor
médiaigazgatótól. - 'Az új oldal abban különbözik a piacon lévőktől, hogy a
főoldalon időrendi sorrendben, és nem hírforrás szerint közli a híreket.'
- F: aug. 3., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11710
 
 

IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf