K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/26., jún. 30.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

Tartalom
- Vezetők figyelése és informális tanulás tőlük
- Közszolgálati szektor és irányítás
- Megfelelő minőségű-e a könyvtárszakmai döntéshozatal? 
- Pályázat a határon túli könyvtárak állománycsökkentésére
- Állatok a munkahelyen és a szakmában
- Kulturális foglalkoztatás
- Információs írástudás terve Jyväskyläban
- Hatékonyabb gyógyszer-adatbázis és tájékoztatás szükséges
- Miért jobb Nyugaton dolgozni?
- Csapatkovácsolás tapasztalati tanulásra épülő tréninggel
- Költség és rentabilitás a vasúti dokumentációs központokban
- Borsodi-rekeszekből labirintus és a gólyaláb
- Közösségfejlesztési politika a civil társadalomért
- Távoktatási programok az eMagyarország-pontokon
- Enyhébb szerzői jogi törvényt szorgalmaznak Amerikában
- Gyors internettel előz a McDonald's -- rövidesen tájékoztatót is alkalmaznak?
- 'Corvina-gyanús' kódexek Besanconban
- Elektronikus publikálás imázsa a szerzők szemében
- Új integrált rendszer -- nyolc tanács a sikerhez
 
KISSZÍNES
- Irodalmi alap létrehozásáról tárgyalt az E-MIL Markóval
- Gyerekek a beregszászi iskolai könyvtárban
- Vándorsólymot alkalmaz a Francia Nemzeti Könyvtár (új közalkalmazotti státus)
- Első csabai internetkávézó
- Debreceni ingatlanügy
- 8500 m2-es könyvtár a Corvinus Egyetemen
- Fiókkönyvtár költözik a megürült tanterembe
- Clinton könyve idehaza is sikergyanús?
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Ulysses a neten
- Letölthető a Cserebere offline változata a Jójáték.hu-ról
- EIS - European Information Service
 

Tisztelt Olvasó,
 
akár az előző években, júliusban és augusztusban idén is két hetente
jelentkezünk. Következő számunkat tehát két hét múlva, szerdán, 14-én
olvashatja.
 
E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
 
 
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak kimásolás és
egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 
 
Vezetők figyelése és informális tanulás tőlük
 
'Az emberek kedvüket lelik vezetőik figyelésében. Nem hallgatnak arra, amit
mondanak. Nem olvassák kiállításokra szánt plakátjaikat vallott értékeikről.
Azt figyelik, hogy mit tesznek, főként akkor, amikor éppen nincsenek passzban,
és testőreik sincsenek jelen.' Olvasható a Harvard Business School egyik minap
megjelent hírlevelében. Kerüljük a kevert üzeneteket, például ügynökünk
növelte eladásait, de átverte közben az ügyfeleket. Tisztességes főnök
esetében ilyenkor nem jár neki bónusz. A szerző tisztességtelen vezetői
eljárás példájaként megemlíti az Enron és az iraki fogolykínzások esetét.
- F: Minimizing the risks of leadership / Stever Robbins. In: Harvard Business
School Working Knowledge (June 21, 2004)
http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/item.jhtml?id=4209&t=srobbins
Esetekért és 'ellentmondásos' üzenetekért azonban nem kell az Óperencián túlra
mennünk. Az OSZK Közalkalmazotti Tanácsa nemleges szavazatot adott le a NKÖM-
ben az akkor még el nem dőlt főigazgatói jelöltre. (Hogy miért, annak
tárgyalása túlfeszítené e kiscikk kereteit.) A döntéshozó mégis a
közalkalmazotti tanács véleménye ellen szólt: Monok István mandátuma
meghosszabbíttatott. Igazságot tenni pedig nehéz, főként, ha a döntéshozó nem
indokol, a döntés indokai a szakma által nem ismertek. Így továbbra
is 'huncutak' maradnak a döntéshozók a szakma szemében, ami csak az egyik baj,
hiszen van sok más kifogásolható döntés is. Nagyobb gond, hogy a szakma
továbbra is kiskorúságban magad, és hogy a példa a könyvtári rendszeren
lecsurogva szintről szintre tovább mérgez. (MG)


Közszolgálati szektor és irányítás
 
'A közszolgáltatásban is ugyanazokat a vezetési módszereket kell alkalmazni,
mint a versenyszférában. A különbség a gazdaság és a közhivatalok irányítási
módszerei között sokkal kisebb, mint azt legtöbben gondolják. A valódi
különbséget a közhivatalok átpolitizáltsága és monopolhelyzete okozza. A
verseny hiánya elkényelmesedéshez, kontraszelekcióhoz és bürokráciához
vezet!' 'A legelmaradottabb a helyzet a hazai közszolgáltatásban, ahol az
irányítási folyamatok megtervezésére, szabványosítására is csak elvétve akad
példa. A versenyszférában a piac gyorsabban 'bünteti meg' a vezetés
szakszerűtlenségét. Ahol nincs piaci verseny, ott kevesebb a kényszerítő erő a
vezetés színvonalának javítására. Ha elfogy a költségvetés, akkor legfeljebb
kilincselnek újabb forrásokért.' 'Az igazi pazarlás ... abból származik, hogy
a rossz irányítási rendszer mellett senki se tudja, milyen esélyeket szalaszt
el!'
- F: jún. 18., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=14709
 

Megfelelő minőségű-e a könyvtárszakmai döntéshozatal? 
 
Az egyik legnagyobb impaktfaktorral rendelkező üzleti folyóirat friss számában
Peter Drucker a döntéshozatal csapdáiról és kikerülésének lehetőségeiről ír. E
szemle olvasása közben is érdemes szakmánkra és könyvtárainkra, saját
gyakorlatunkra gondolni. Amint a szakember írja:
... Nem lehet addig döntést hozni, míg az emberek nem tudják az alábbiakat:
-- az illetékes neve, aki a megvalósításért felelős
-- határidő
-- azoknak a neve, akiket érint, és ezért tudnak róla, megértik, elfogadják,
vagy legalábbis nem ellenzik élesen
-- azoknak a neve, akiket ugyan nem érint közvetlenül a döntés, értesíteni
szükséges a döntésről
Azért fontos a döntések, például stratégiák rendszeres felülvizsgálata, hogy
annak rontó hatásait ki lehessen iktatni. Az embereket érintő döntéseket
elemző tanulmányok ugyanis rámutatnak, statisztikailag harmaduk mondható
megfelelőnek, harmaduk hatása semleges, harmadik harmaduk pedig egyszerűen
rossz. Amennyiben a döntéseket felülvizsgáló vezető az utóbbival találkozik
[és intellektuálisan képes azt felfogni], jó esetben nem arra a következményre
jut, hogy az illető rosszul teljesít vagy a projekt rossz, hanem hogy ő maga,
mint döntéshozó követett el hibát. A jól menedzselt vállalkozásban evidens,
hogy az az ember, aki rosszul teljesít egy új megbízást, főképpen támogatás
mellett, nem lehet egyedüli felelős.
Emellett a döntések rendszeres felülvizsgálata jelentős önfejlesztő eszköz is.
A vezetők megláthatják általa gyenge pontjaikat, és az erre eső feladatokat
okosan delegálhatják.
Számos eszmefuttatás szól arról, hogy döntéseket csak tapasztalt vezetők
hozhatnak, vagy csak az ő döntéseik számítanak. Nos ez komoly tévedés. Minden
szinten születnek döntések, és a frontvonalon születők különösen fontosak a
tudásalapú szervezetben. Jó döntést hozni minden szinten fontos dolog.
Mindenki számára kifejezett módon szükséges tanítani, legalábbis olyan
szervezetekben, amelyek tudásra alapulnak. (ref.: MG)
- F: What makes an effective executive / Peter Drucker. In: Harvard Business
Review 82 (2004) 6. Angolul referálva:
http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/item.jhtml?id=4208&t=leadership , ugyanitt
6 USD-ért le is tölthető a teljes cikk.
 

Pályázat a határon túli könyvtárak állománycsökkentésére
 
A KIT előző számában beszámolt egy hasonló című pályázatról, ám abban
állománynövelés szerepelt. A mostani cím tehát egyértelműen vicc. De azért
gondolkodjunk el rajta. Perifériális helyzetben jóval erősebb lehet az a
szemlélet, hogy bástyának kell lennem, meg kell erősítenem magam a nyilvánvaló
forráshiány ellenére. Nem meglepő ezért, hogy az állomány hatékonysági mutatói
az állomány mennyiségi gyarapítása miatt arányaiban csökkennek, amely -- főleg
stratégiailag -- öngól. Joggal mondható, hogy a pályázat hatására a
hatékonyság nominálértékben növekedhet. A csökkentés elmaradása miatt azonban
ez a növekedés rendkívül drága és hosszú folyamat (az olvasókat pedig ma is
jól el kell látni, nem csak holnapután). E gondolatmenet tehát nem az
állományokba történő kurrens anyagok beszerzésének értelmét kérdőjelezi meg,
hanem éppen hatékonyságának fokozása érdekében a vele párhuzamos átgondolt
apasztást szorgalmazza -- a nem növekvő könyvtár idehaza is túl lassan terjedő
koncepciójára hivatkozva. (MG)
 

Állatok a munkahelyen és a szakmában
 
Képekkel, példákkal vagy -- esetünkben -- állati hasonlatokkal könnyebb
megérteni a szervezeti, vezetési, főnöki vagy munkatársi viselkedést. A
FigyelőNet egyik cikke a konfliktuskezelést http://www.fn.hu/cikk.php?id=24&cid=81507, másik a karrierépítést http://www.fn.hu/cikk.php?id=24&cid=81625 mutatja be állati példák segítségével. Állatok azonban a
könyvtárban is vannak. Erre korábban Maurice Line is felhívta a figyelmet
például a szervezi kultúrák kapcsán. Érdemes újraolvasni cikkét
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/064/index.htm , s elmerengeni: könyvtári
rendszerünk vajon elefántokéhoz, birkákéhoz, macskákéhoz hasonlít leginkább? S
pláne, hogy miért. (MG)
 

Kulturális foglalkoztatás
 
Hányan és milyen arányban dolgoznak a kultúra területén az egyes európai
országokban? Az Eurostat felmérését röviden és nem túl részletesen a HVG
ismerteti.
- F: HVG, jún. 26., p. 97
 

Több mint 10 md informatikai EU-pénz-igény -- könyvtárak vannak-e benne?
 
A Nemzeti Fejlesztési Terven belül korábban meghirdetett hat információs
társadalom és gazdaság-fejlesztési pályázatra június közepéig 111 pályázat
érkezett be az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatainak
kezelésére, kiemelt informatikai projektjeinek bonyolítására létrehozott
szervezethez, az IT Információs Társadalom Kht-hoz. A cégek, szervezetek és
önkormányzatok az e-gazdaság, az információs (digitális tartalom) iparág,
valamint az e-közigazgatás fejlesztésére, továbbá a szélessávú távközlési
infrastruktúra bővítésére mintegy 10,4 milliárd forintnyi támogatást
igényeltek.
- F: jún. 29., http://hirek.prim.hu/cikk/40517/
 

A wi-fi non-profit úttörői
 
Alapítói azért szervezték az egyesületet, hogy a wireless technológia
terjedjen. Úgy gondolják, közösségként tehetik köztudottá leghatékonyabban,
hol sikerült már létrehozniuk ingyenes hotspot hozzáférést.
- F: jún. 28., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=82619&id=27
-- Mint a KIT korábbi számaiban volt már szó róla, brit könyvtárakban
(például) szaporodik a vezetéknélküli internetezés lehetősége, amely lehetőség
egy fontos könyvtárhasználói szegmens becsalogatásához. Hazai példa még nem
ismert. A könyvtárak számára hasznos lehet a kapcsolatfelvétel a fiatal
szervezettel. (MG)
 

Információs írástudás terve Jyväskyläban
 
2003 április végére készült el Jyväskylä város információszolgáltatási
stratégiája
(http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/tietopalvelustrategia/index.htm).
Finnországban elsőként ebben foglaltatik benne egy, a városban megtalálható
minden iskolatípust -- az elemi iskolától az egyetemig -- átfogó oktatási terv
az információkezelési, -szelektálási és -értékesítési készség
elsajátíttatására. A célok és végrehajtási javaslatok:
Az oktatásért viselt felelősség és a költségek a tanintézmények és a
könyvtárak között oszlanak meg. Az alsó- és középfokú iskolák a könyvtárak
segítségével kötelesek megszervezni az alapképzést; az oktatási önkormányzat
feladata pedig gondoskodni arról, hogy az információkezelési oktatást
integrálják a tantervekbe. (Erre azért is megfelelő az alkalom, mert
időszerűvé vált ezen iskolatípusok tantervének reformja). A Jyväskyläi
Egyetemen és a szakfőiskolán az oktatás felelőse a két intézmény könyvtára,
szoros együttműködésben az oktatókkal. A felsőoktatásban folyamatban van a
vizsgareform, így adott a lehetőség a tanegység tantervbe illesztésére.
Minden iskolatípusban sor kerül a tanulók értékelésére. A pedagógusok
továbbképzéséről az oktatási önkormányzat gondoskodik. Első lépésben
iskolánként 2 főt képeznek ki. A felnőtt lakosság oktatásának megszervezése
céljából a városi könyvtár a felnőttoktatási intézményekkel (munkásakadémia,
időskorúak egyeteme) együttműködve tervezi meg a képzést. A képzés
megindításával párhuzamosan a város összes 30 iskolai könyvtárának állományát
katalogizálják, és bekapcsolják őket a városi könyvtár számítógépes
rendszerébe, s gyűjteményük bekerül a közös adatbázisba. A stratégia tervezői
szerint tervük szélesebb (országos) körben is adaptálható.
- F: Toini Alhainen: Visiona informaatiolukutaidon integrointi opetuksen
kaikille tasoille. In: Signum   (2003) 7 p. 158-160. Referálva: Könyvtári
Figyelő, 2004/2. ref.: Sz. Nagy L.
 

Hatékonyabb gyógyszer-adatbázis és tájékoztatás szükséges
 
Csak egy gyógyszert szokott ajánlani az orvosok többsége a betegeinek.
Ugyanakkor a közvélemény közel fele szeretné tudni, hogy milyen terápiák
állnak a rendelkezésére, illetve azok mennyibe kerülnek. Többek között ezt
állapítja meg a GfK Piackutató Intézet a lakossági gyógyszerhasználatról idén
tavasszal végzett felmérés alapján.
- F: jún. 27., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=82466&id=13
-- Minden, hazai forgalomban lévő gyógyszer leírása megtalálható a Medimedia
Kft. által fenntartott http://www.egeszsegkalauz.hu/ oldalon. A szép,
könyvtárhoz is méltó feladat azonban -- a tünetek alapján -- nem képes a
megfelelő szintű tájékoztatást elvégezni. (MG)
 

Miért jobb Nyugaton dolgozni?
 
A régi EU-tagországokban lényegesen nagyobb mozgásterük van a dolgozóknak a
saját munkájuk végzéséhez szükséges döntések meghozatalában. E tekintetben az
átlagos magyar vállalatok még a kelet-európai átlagnál is rosszabbak.
Feltehetően ennek is köszönhető, hogy a most csatlakozó országok munkavállalói
jóval kevésbé szeretik munkafeladataikat, mint a nyugat-európaiak.
A régi tizenöt tagállam munkavállalói jobban ki tudják használni képességeiket
munkájuk során, mint Magyarországon vagy a keleti blokk többi államában.
Vagyis itthon alacsonyabb szintű munkát végeznek az áltagos munkavállalók,
mint azt képességeik megengedik.
- F: jún. 23., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=82434&id=24
 

Csapatkovácsolás tapasztalati tanulásra épülő tréninggel
 
A tanulási technikák közül a csoportos megbeszélés és a tapasztalati tanulás
hozza a legjobb eredményeket. Az utóbbi biztosította élmény hatására az
alkalmazottak addigi laza közössége igazi csapattá forrhat, írja a
Világgazdaság.
- F: jún. 22., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=14758
 

Költség és rentabilitás a vasúti dokumentációs központokban
 
A Nemzetközi Vasútegylet (UIC) Dokumentációs Csoportja június 17-18-án
Budapesten tartott szemináriumot a 'Dokumentációs központok költségei és
rentabilitása' témakörben. Vitaindító előadásában Mikulás Gábor foglalta össze
az információs központok helyzetét meghatározó külső és belső tényezőket,
azokat a lehetőségeket, melyek mentén e szervezetek tevékenységüket
kifejthetik, majd kitért e szervezetek marketingjének lehetséges útjaira. Az
ezt követő eszmecseréből kiderült, hogy a legtöbb országban ugyan
követelményként állították a dokumentációs központok elé a bevételszerzést, de
ennek az egyre nehezebb működési feltételek miatt (létszámcsökkenés, csökkenő
finanszírozás) e szervezetek nehezen vagy egyáltalán nem tudnak megfelelni.
Több országban is negatív hatást váltott ki a szolgáltatások piacosítása a
vállalaton belül. Ennek hatására néhol az árakat csökkentették, máshol a belső
vállalati szolgáltatást ismét ingyenessé tették. Ezek a jelenségek is arra
mutatnak, hogy a vasúti dokumentációs szolgálatok szerepét, helyét újra kell
gondolni, amihez a bevezető előadás többszempontú megközelítést adott.
- Ráczné dr. Kovács Ágnes, MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtár
 

Borsodi-rekeszekből labirintus és a gólyaláb
 
Rekordkísérlettel csábítja a Borsodi a Wanted és a Hegyalja Fesztivál
látogatóit. Egy kézilabdapálya nagyságú területen, több mint 14 ezer Borsodi
sörrekesz felhasználásával épített labirintus várja a résztvevőket. Az
építmény belső terében egy rekeszekből épített söröző van, ahol a
legsikeresebben tájékozódókat jutalmul megvendégelik egy doboz Borsodival. A
rekordkísérletet a főleg promóciókkal és rendezvényekkel foglalkozó Up Hungary
szervezi. Az Up 2003-ban nyerte el tenderen a Borsodi rendezvényeinek
kivitelezésére szóló megbízást.
- F: jún. 28., http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=11486
 

Közösségfejlesztési politika a civil társadalomért
 
A demokrácia működéséhez az intézményrendszer kiépítése és a jogi garanciák
mellett a közösségek részvételét is fejleszteni és támogatni kell. Göncz Kinga
esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter szerint a
közösségfejlesztés elvének a politikai döntésekben is szerepet kell kapnia.
-F: jún. 25.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/kozossegfejlesztes20040624.html?h=1
 

Távoktatási programok az eMagyarország-pontokon
 
A munkaügyi és az informatikai tárca közösen indít távoktatásos felnőttképzési
programokat ősztől az eMagyarország-pontok segítségével.
- F: jún. 25., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=82558&id=4
-- Lehetőség a könyvtárak számára is, szolgáltatásuk, szakértelmük, állományuk
demonstrálására.
 

Enyhébb szerzői jogi törvény várható?
 
Nagy technológiai cégek, illetve különféle fogyasztói érdekképviseleti
szervezetek fogtak össze abból a célból, hogy elősegítsék egy enyhébb
digitális szerzői jogi törvény megszületését az Egyesült Államokban. A
jelenleg érvényben lévő szabályozás egyetlen digitális másolat készítését sem
engedélyezi a felhasználóknak, legyen szó akár CD-ről, akár DVD filmről. Ez
olyan abszurd helyzetet eredményez, hogy az amerikai állampolgárok saját CD-ik
tartalmát sem másolhatják át legálisan mp3 lejátszójukra. A többek között az
Intelt, a Sunt, illetve a Gatewayt maga mögött tudó érdekképviseleti csoport
most azt szeretné elérni, hogy végre törvény szülessen egy még tavaly
januárban a kongresszusnak benyújtott javaslatból.
- F: jún. 25., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40460/
Ausztrália engedményeket készül tenni a zenemásolás érdekében. Ausztrália az
Egyesült Államokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásra alapozva
enyhíteni tervezi saját szellemi tulajdon másolását szabályozó szabályzóit, a
cél a személyes használatra történő másolás legalizálása.
- F: jún. 29., http://hirek.prim.hu/cikk/40508/
 

Gyors internettel előz a McDonald's -- rövidesen tájékoztatót is alkalmaznak?
 
Magyarország legnagyobb online médiahálózatát építi az Albacomp többségi
tulajdonában lévő Prakticomp, a békéscsabai székhelyű, dinamikusan fejlődő
számítástechnikai fejlesztőcég. A McDonald's éttermekben az internetsarkok
egyenként két online terminállal felszereltek. A vendégek online képeslap,
valamint élményfotó küldéséhez, illetve több interaktív játékhoz
térítésmentesen, az internetezési lehetőségekhez pedig térítés ellenében
férhetnek hozzá. A terminálok nem csupán korszerűek, és gyors hozzáférést
biztosítanak, de egyben formatervezettek és strapabírók is.
Tavaly szeptemberben még csak 12 étteremben ülhettünk hozzá ezekhez a
berendezésekhez, idén júliusban viszont már a McDonald's 60 terminálján
kattintgathatunk. Az előzetes tervek szerint év végére 160 terminál várja
országszerte a hamburgerek szerelmeseit, akik tavaly 67 milliószor tértek be
az éttermekbe, és rendeltek a finomságokból. A Prakticomp távolról felügyeli
és üzemelteti ezeket a berendezéseket, s a fizetős szolgáltatásokhoz
chipkártyát is fejleszt a vásárlók részére. A chipkártya könnyen kezelhető
bérlet a netezéshez, amelyet az étteremlátogatók magukkal vihetnek.
- F: jún. 26., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40472/
 

'Corvina-gyanús' kódexek Besanconban
 
Egy évszázad után ismét jó esély van rá, hogy a kutatóknak újabb Corvinák
nyomára sikerült bukkanniuk. Magyar és francia tudósok megalapozottnak tetsző
gyanúja szerint ugyanis a Mátyás király világhírű budai könyvtárából származó
kódexek némelyikét napjainkban is a besanconi városi közkönyvtárban őrzik az
úgynevezett Granvelle-hagyaték részeként. Monok István, az Országos Széchényi
Könyvtár főigazgatója szerint 13 könyvet vontak be a tüzetes vizsgálatokba, és
a remények szerint már a közeli jövőben akár öttel is gyarapodhat az
egyértelműen Corvinának minősíthető kötetek száma.
- F: jún. 26.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=181062&DocID=153494
 

Az elektronikus publikálás imázsa a szerzők szemében
 
A pozsonyi könyvtártudományi és informatikai tanszék a VEGA program keretében
az ember és az információs környezet kölcsönhatását vizsgálja. Kérdőívük
mintasokasága meglehetősen nagy volt (454 férfi, 323 nő) és több szempontból
(életkor, foglalkozás, szakmai összetétel) reprezentatív. Az eredmények:
– A válaszadók 30%-a az elektronikus publikálást nem tartja egyenrangúnak a
hagyományossal, 28%-a annak tartja, 22%-a nem tudja, 20%-a nem foglal állást a
kérdésben.
– 50%-nak nincs semmiféle hozzáférése weboldalhoz. 17% intézményi, 14%
személyes, 1% intézményi és személyes weboldallal rendelkezik. 1% nem
nyilatkozott.
– 10% már közzétette szakmai gondolatait elektronikusan, 35% hajlandó volna
így publikálni, 36% nem, 19% tartózkodott.
– Weboldalon történő publikálásról 51% nem nyilatkozik, 10% már ki is
próbálta, 37% szívesen publikálna ily módon. 35% egyáltalán nem.
– Elektronikus folyóiratban való publikálásról 19% nem nyilvánít véleményt, 6%
már átesett rajta. 39% élne vele, 35% semmiképpen.
Összegzés: a szlovák szerzők nagyobb része elutasítja az elektronikus
publikálást. Ez azt tükrözi: Szlovákiában ez a lehetőség mindössze a legutóbbi
időben nyílott meg. (A nyugati országokban ennél jóval messzebb tartanak).
- F: Šusol: Postoje autorov k publikovaniu v elektronických zdrojoch =
Knižnica (2003) 9 p. 411-418.p., Referálva: Könyvtári Figyelő, 2004/2. ref.:
Futala T.
 

Új integrált rendszer -- nyolc tanács a sikerhez
 
Szinte minden könyvtár számítógépesítve van, és valószínű, hogy rövidesen
soknak lesz szüksége új integrált könyvtári rendszerre. A váltás
megkönnyítésére szolgál az alábbi nyolc jó tanács.
1. Tarts egészséges ütemtervet: reális időbecslés, legyen elég idő a régi és
az új rendszer párhuzamos futására, ne próbálj tökéletes lenni az első napon
(a helyi szükségletekhez alkalmazás időigényes!).
2.  Irányítsd az eseményeket: legyen felelőse a cserének, szabadítsd fel egyéb
munkái alól a szükséges mértékben. Együttműködés szükséges a számítástechnikai
részleggel, a rendszer szállítójával és harmadik szereplőkkel, akiknek
szolgáltatásait a rendszer fogadja. Tartsd meg kapcsolatodat a régi rendszer
szállítójával is.
3. Kommunikálj: közöld munkatársaiddal, hogy mikor mi vár rájuk, ők pedig
mondják el a betanítóknak és a szállító képviselőinek tapasztalataikat és
kérdéseiket! Közöld a közönséggel, hogy milyen változások és milyen jobb,
kényelmesebb megoldások várhatók a cserétől, hiszen az egészet az ő érdekükben
csinálod!
4. A munkatársak betanítása stratégiai fontosságú: nevezz ki betanítót, vagy
rendelj tanfolyamot is a rendszer szállítójától!
5. Ne engedd szétesni a dolgokat: mindig a soron következő lépésre
összpontosíts! Minden felmerülő kérdést meg kell beszélni, de nem feltétlenül
akkor, amikor valakinek éppen eszébe jutott.
6. Költözködj: költöztesd át adataidat és munkáidat az új rendszerbe, s erre
hagyj elegendő időt! Minél kevesebbet dolgozzanak a könyvtárosok a
tesztadatbázissal, s minél előbb kezdjék meg a könyvtár saját adatainak az új
rendszerben való kezelését. A munkafolyamatok átköltöztetésénél viszont
ügyelni kell arra, hogy ha az új rendszerben csak leutánozzák a régit, nem
fogják kihasználni az új rendszer kínálta lehetőségeket.
7. Felmérés, értékelés: keresd meg az olvasói visszajelzéseket, akár az
olvasószolgálati munkatársak révén, akár online visszajelzési lehetőségek
megteremtésével (ezek alapján készülhet el a 'gyakran feltett kérdések' weblap
és az online könyvtárhasználati útmutató). Figyelj a személyzet véleményére,
tapasztalataira is!
8.  Légy rugalmas: tudj alkalmazkodni, hiszen akár egy vírus, akár egy
áramszünet bármikor felboríthatja terveidet, tehát a sikeres váltáshoz egy
cseppnyi szerencsére is szükség van!
- F: Seeman: Migrating successfully. In: Libr.J.Suppl. (Fall 2003) p. 16-18.
Referálva: Könyvtári Figyelő, 2004/2., ref.: Mohor J.
 
 

::::: KISSZÍNES :::::
 

Irodalmi alap létrehozásáról tárgyalt az E-MIL Markóval
 
A Párbeszéd a jövőért megbeszélés-sorozat keretében tegnap az Erdélyi Magyar
Írók Ligája ismertette szándékait Markó Béla RMDSZ-elnökkel. Az E-MIL az
Erdélyi Magyar Irodalmi Alap létrehozását tervezi, és felkérték a szövetségi
elnököt, hogy az RMDSZ vállalja az ehhez szükséges törvényes keretek
megteremtését a vonatkozó jogszabály módosításával. Átfogó irodalmi cselekvési
terv részeként a résztvevők elemezték a könyvterjesztés javításának
lehetőségeit is. (...) A tanácskozás egyik következtetéseként Markó Béla
bejelentette: kérni fogja az RMDSZ megyei és helyi önkormányzati
tisztségviselőitől és tanácsosaitól, hogy a költségvetésekbe jelentős
tételként foglalják bele -- különös tekintettel a magyar nyelvű kiadványokra --
 a könyvtári vásárlásokra szánt összegeket, valamint az irodalmi jellegű
rendezvények támogatását. Ugyanakkor ösztönözni fogja, hogy az RMDSZ
önkormányzatai, területi és helyi szervezetei támogassák a vidéki író-olvasó
találkozók megszervezését.
- F: jún. 29., http://belpol.transindex.ro/?hir=5718
 

Gyerekek a beregszászi iskolai könyvtárban
 
'Ha szeretjük az iskolát, szeressük a könyveket, az iskolák lelkét is. Amelyik
iskolát nem éltetik a könyvek, az halott' -- olvashatjuk a Beregszászi Bethlen
Gábor Magyar Gimnázium könyvtárában a falra függesztett Comenius-idézetet.
Lacz Csilla, a tanintézet könyvtárosa érdekes módon próbálja megszerettetni az
irodalmat a tanulókkal. A közelmúltban például gyermekirodalmi hetet
szervezett, amelyen az első három osztály tanulói vettek részt.
- F: jún. 28.,
http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=10972
 
 
Vándorsólymot alkalmaz a Francia Nemzeti Könyvtár (új közalkalmazotti státus)
 
Belefáradva a több ezer galamb utáni takarításba a párizsi Francia Nemzeti
Könyvtár egy, a „repülő patkányokra” vadászó vándorsólymot alkalmazna. London
polgármestere egyik emlékezetes kifakadásában repülő patkányoknak nevezte a
galambokat, és az ellenük folytatott többfrontos küzdelemben a brit főváros is
a vándorsólymokat hívta segítségül. Most a párizsi Nemzeti Könyvtár vezetősége
is úgy döntött, hogy a modern épületegyüttes a jövőben egy vándorsólyomnak is
otthont kínál.
- F: jún. 18., http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=2593
 

Első csabai internetkávézó
 
A Prakticomp 1996-ban elsőként indította el az internetszolgáltatást Békés
megyében, 2001-ben pedig a Csaba Centerben megnyitotta a megye első
internetkávézóját is.
- F: jún. 26., http://hirek.prim.hu/cikk/40466/
 

Debreceni ingatlanügy
 
Mint ismeretes, a szocialista vezetésű Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összesen négymilliárdos beruházással megyei könyvtárat és parkolót akar
építeni Debrecenben, de a város önkormányzata az érintett ingatlanokon
változtatási tilalmat szándékozik elrendelni. (...) Konkrétan a könyvtár
esetében nem rendelik el a változtatási tilalmat az ingatlanon, mert
támogatják a beruházást -- közölte tegnap lapzártánk időpontjában Kósa Lajos
debreceni polgármester. Hozzátette: a parkolóház esetében változtatási
tilalmat rendelnek el, vagyis ott addig semmit nem lehet építeni. Ezt az időt
arra kell felhasználni -- közölte --, hogy az érintett telektulajdonosokkal
egyeztessék a szabályozási tervet. A megyei vezetők közölték: tudomásul veszik
a város döntését, de nem értenek egyet vele.
- F: jún. 29.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=181292&DocID=153684
 
 
8500 m2-es könyvtár a Corvinus Egyetemen
 
Szeptemberben Budapesti Corvinus Egyetem néven folytatja működését a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE); a testület határozott
az egyetem költségvetéséről és a pesti campus kollégiumi díjainak 1820
forinttal történő emeléséről is -- közölte az intézmény vezetője. Magántőke
bevonásával 23.000 négyzetméteren épül fel az új közgáz campus a Mátyás és
Közraktár utcák által határolt területen a fővárosban. Mészáros Tamás közlése
szerint a közbeszerzési felhívásra heten jelentkeztek, a nyertest
szeptemberben választják ki. Az oktatási épület és a 8500 négyzetméteres
könyvtár mellett mélygarázs is létesül, a beruházás költségeit bérleti és
üzemeltetési díjként húsz évig fizeti vissza az egyetem. Szelei Katalin
kommunikációs irodavezető az egyetem új arculatát bemutatva kiemelte: az új
logo archaikus stílusban, a kódexek tudósok és oktatók által használt
betűtípusával jeleníti meg az intézményt. Az új arculatról egyhangúlag döntött
az egyetemi tanács.
- F: jún. 28.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=181252&DocID=153644
 
 
Fiókkönyvtár költözik a megürült tanterembe
 
Szeptembertől a kecskeméti Kertvárosi Általános Iskola nem indít első osztályt
a kevés beiratkozott miatt. Ez az egyébként szomorú helyzet szerencsés
fordulatot vett. A városi önkormányzatnak sikerült ugyanis megegyezni a megyei
önkormányzattal. A megállapodás értelmében a Gizella téri fiókkönyvtár
átköltözik az iskola megürült tantermébe. A munka nélkül maradt pedagógus
ezután könyvtárosi munkakörben fog tevékenykedni. A Katona József Megyei
Könyvtár vállalta a fiókkönyvtár új helyszínének felszerelését.
- F: jún. 22., Metró
 

Clinton könyve idehaza is sikergyanús?
 
Még a sok szenzációt megélt amerikai könyvpiacon is ritkaságszámba megy az a
reklámhadjárat, amely Bill Clinton önéletrajzának mai megjelenését megelőzte.
Az exelnök a hírek szerint legalább 10 millió dollárt (2,1 milliárd forint)
kapott a műért, ám a kiadó sem panaszkodhat: máris 2 millió példányra futott
be megrendelés. Az amerikaival egy időben, Magyarországon is kedden jön ki az
Ulpius-ház gondozásában az ezeroldalas két kötet, amelyből első ízben a
Blikkben olvashatnak részleteket. Az első folytatásban Clinton arra emlékszik
vissza, miként ismerkedett meg egyetemistaként leendő feleségével.
- F: jún. 22.,
http://www.blikk.hu/Archivum_cikk.php?cikk=11287&archiv=1&next=0
 


::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

Ulysses a neten
 
2004. június 16-ától naponta oldalról oldalra olvasható James Joyce
hallhatatlan műve az Ulysses, a http://botheration.org/ulysses/ weboldalon. Az
egyetlen nap, a Bloomsday történéseit feldolgozó könyv éppen 100 éve június 16-
án játszódik, s a weboldal készítői most arra vállalkoztak, hogy egészen 2006.
június 14-ig oldalanként teszik közzé az Ulyssest, így emlékezve a jeles
dátumra. Az aktuális oldal mellett természetesen az előző oldalak, valamint a
könyv teljes szövege is megtalálható a weblapon. (KE)
- F: jún. 16., http://botheration.org/ulysses/
 

Letölthető a Cserebere offline változata a Jójáték.hu-ról
 
  A Jójáték.hu bejelentette, hogy mától megvásárolható az online játékszájt
egyik legnépszerűbb játékának, a Csereberének internetkapcsolat nélkül
használható változata. A letölthető szoftver több újdonságot tartalmaz: három
játékmódot, három különböző grafikai készletet, hangokat és az egyéni
pontszámok nyilvántartását.
- F: jún. 25., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40478/
 

EIS - European Information Service
 
Az Európai Információ Szolgáltatás az EU legfontosabb politikáinak
publikációit adja nap mint nap a mezőgazdaságtól (A, mint agriculture) a
közlekedésig (T, mint transport). Bár a legtöbb szolgáltatás igénybe vételéhez
be kell jelentkezni, a kiadott anyagokról fellelhető tematizált hírek szabadon
olvashatók a hivatalos oldalon. Jellemzően 10-20 eurós áron kaphatók az EU
különböző jelentései, szakanyagai az EIS-en keresztül. Mindezen túl lehetőség
van az információs társadalom és technológiák (IST) kapcsán napvilágra került
tanulmányok között is tallózni a webkikötőn, illetve fontos lehet még az
oktatás és képzés, a kibővítés, valamint a kutatás témáiban való elmerülés.
Néhány érdekesebb tanulmány az információs társadalom témaköréből:
- Szakértői tapasztalatcsere az e-kormányzat témakörében
- Fókuszban az elektronikus szavazás
- Spam-tiltó rendelkezés a gyakorlatban
- F: Infinit Hírlevél, No. 157, http://eisnet.eis.be/
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm