K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/25., jún. 23.)    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Közszféra és munkaerő -- racionalizálás, arányok és túlképzés
- Egy amerikai könyvtárigazgató pr-tapasztalatai és 8 tanácsa
- Library of Congress 4.6 másodperc alatt -- Új generációs adattovábbítás 
- A marketingszemléletű könyvtáros (a ténylegesen az!)
- Generációs kérdések könyvtárosok között
- Digitális könyvtárkonkurensek -- zenében és filmben
- Kovács Kálmán: 'Kevesebb beton, több intelligencia'
- Pályázat a határon túli könyvtárak állománygyarapítására
- Társadalmi vitán a nemzeti foglalkoztatási akcióterv
- Online vagy frontális használóképzés? A hatékonyág kérdése
- Telekommunikációs szokásaink
- Számítógépvírus-takarítási akció világszerte
- A felnőttképzésről tárgyalt az oktatási és a munkaügyi miniszter
- Az egyetemek várják a külföldi hallgatókat -- növekvő könyvtári célcsoport


KISSZÍNES
- Éjjel-nappali könyvtár a Divatcsarnokba?
- 269 hátrányos helyzetű település óvodája jutott speciális számítógéphez
- Online játékok: a középkorú nők legnagyobb kedvence
- Microsoft-támogatás a Magyar Teleház Szövetségnek
- Duna TV: jön az adattároló alapú műsorgyártás
- Játékkal választják ki az utazókat
- Könyvjelző-kiállítás
- Navigációs térkép készül Magyarországról
- Több tanár internetezhet, mint diák 


INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Ingyenes pályázati adatbázis indult
- Teljessé vált az Infószótár internetes változata
- Megújult e-learning portál
- Balaton Guide a 'kulturált' nyárért
- Könyvtárrészleggel bővült az Erdélyi Magyar AdatbankE lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlLibrary of Congress 4.6 másodperc alatt -- Új generációs adattovábbítás 
 
A világ legnagyobb könyvtára a washingtoni kongresszusé: kilencszáz kilométer
hosszú polclabirintusa 29 millió könyvet, újságot és egyéb nyomtatványt, 2,7
millió hangfelvételt, 12 millió fényképet, 4,8 millió térképet és 57 millió
kéziratot őriz. E gigantikus adathalmaznak ugyan még csak a töredékét
digitalizálták, ám ha az egész meglenne, akkor az első karaktertől az utolsó
képpontig potom 4,6 másodperc alatt tudná - persze a megfelelő kapacitású
hálózaton - eljuttatni a földgolyó egyik végéből a másikba a világ legnagyobb
hálózatieszköz-gyártója, az amerikai Cisco által a minap bemutatott új, nagy
teljesítményű adatátviteli berendezés, a router.
- F: jún. 19., HVG, p. 41-2
-- Az információ azonban gyakran negatív érték. Gondoljuk el őszintén, hogy ha
gépünkön ott lenne az egész LC, mekkora hasznát tudnánk venni. Csak akkor
lenne ugyanis hasznos, ha képesek vagyunk az aktuális célra orientált
szelektálásra, azaz tudás előállítására, amely természetesen energia-
befektetéssel jár. (Érdemes közben pl. a Web of Science vagy az Ebsco hazai
könyvtári kihasználtsági mutatóira is gondolni -- tapasztalatom szerint sok
könyvtáros még csak nem is tudja, hogy mi az, és hogy intézményében adott e a
lehetőség!) Számoljunk tehát le az illúziókkal. A gyűjtemény, a dokumentum, az
információ önmagában nem érték. Csak lehetőség. A mennyiség önmagától továbbra
sem nem csap át minőségbe :-) (MG)


Kovács Kálmán: 'Kevesebb beton, több intelligencia'
 
A következő két évre pedig el kell indítani a szolgáltatás, a tartalom, a
hozzáférés és az innováció komplex programját. Például olyan, a munkaügyi
adatbázishoz hasonló szoftverek és szolgáltatások kidolgozását, amelyek
segítségével a magyar kis- és középvállalkozások megjelenhetnek a hálón,
megtalálhatják a kapcsolatot egymáshoz, s a cégek adatai is hozzáférhetővé
válhatnak. A magyar gazdaság versenyképessége szempontjából ez kulcskérdés
lesz. A gyártó találhat fejlesztőt, szállítót, a panzió vendéget és így
tovább. De ide kerülhetnek az egészségügyi szolgáltatások, a mezőgazdasági
pályázatok is. Létre kell hozni a Nemzeti Audiovizuális Archívumot, amely 2006-
ra feldolgozhatja már néhány határon inneni és túli múzeum dokumentumait,
könyvtárak, tévéarchívumok gyűjteményeit, hogy a tudásunkat pillanatok alatt
gyarapíthassuk, és könnyen megleljük kulturális kincseinket. Azt gondolom, a
Közháló a XXI. század közműve, mint régen a vízvezeték, az e-Magyarország-pont
pedig a közkút, ahol mindenki ingyen vehet vizet, amíg be nem köti magához a
vezetéket.
- F: jún. 18., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=84413&archiv=1&next=0
 

Generációs kérdések könyvtárosok között
 
Az amerikai könyvtárosok egyesülete (ALA) torontói konferenciáján szembetűnő
volt a nemzedékek közötti szakadék -- legalábbis a ruházkodási stílust
tekintve, de számos érdekes vita zajlott a színfalak mögött. A munkáról, a
technológiáról és a szabadidőről is teljesen más elképzelései vannak a négy
nagy korcsoportba tartozó könyvtáros korosztálynak. Ezek:
-- 'hagyományőrzők' (traditionalists) 75 millió fős csoportja, akik 1900 és
1945 között születtek,
-- a 'háború utáni fellendülés gyermekei' (baby boomers) 80 millió fővel,
-- akik 1946 és 1964 között, az 'X-nemzedék' (generation Xers, 46 millió
fővel),
-- akik 1965 és 1980 között, és az 'ezredforduló gyermekei' (millennials, 76
millió fővel), akik utánuk jöttek a világra.
A szerző áttekinti az amerikai könyvtárosok helyzetét, a korcsoportok
létszámát, jellemzőiket, felfogásbeli különbségeiket -- és az ebből adódó
munkahelyi problémákat és a megértésükhöz szükséges fontosabb teendőket. (Ezt
táblázatba is rendezi 'Oldjuk meg közösen a nemzedékek közti konfliktusokat'
cím alatt.) Igazi megoldást csak a folyamatos munkahelyi párbeszéd és az
ellentétek feloldása jelent a másik megértése, nézeteinek tiszteletben tartása
és a közösen végzett, elkötelezett munka révén.
- F: Lancaster: The click and clash of generations. Referálva: Négy generáció
az amerikai könyvtárakban: problémák és javaslatok. Könyvtári Figyelő, 2004/2.
Ref.: Murányi L.


Egy amerikai könyvtárigazgató pr-tapasztalatai és 8 tanácsa
 
A coloradoi Mesa County Public Library District (MCPLD) igazgatónője cikkében
felsorolja a szinte tökéletes pr-tevékenység nyolc 'aranyszabályát' is
(Picken's pointers for practically perfect PR):
1. Legyen tervszerű a pr: alkalmazni kell (vagy ki kell jelölni) egy
munkatársat, akt ezt a tevékenységet végzi (eseményekkel,
sajtótájékoztatókkal, új szolgáltatásokkal stb. foglalkozik), és aki tudja,
kihez forduljon egy-egy lapnál vagy tv-állomáson. (Nagyobb rendezvények
esetében érdemes profi céghez fordulni.)
2. Ha egy-egy hírrel kapcsolatban a sajtó kikéri a könyvtárigazgató
véleményét: mindig határozott vezető benyomását keltsük.
3. A tévések a jó beállítást és a rövid szöveget szeretik, a hosszasabb
magyarázatokat a sajtónak vagy rádiós beszélgetésekre tartogassuk.
4. A könyvtárosság hivatás: a 'könyvtárak megváltoztatják az életünket' és
a 'nép egyetemei a könyvtárak' és a hasonló kijelentések nem hangzanak
banálisnak, ha meggyőződéssel mondjuk ki őket; minél többször beszéljünk erről!
5. A riporterek kérdéseire válaszolva mondanivalónk lényegére koncentráljunk!
6. Tanuljuk meg az újságírók és az operatőrök nevét, legyünk velük mindig
kedvesek és udvariasak!
7. Az újságok szerkesztői és kiadói szívesen támogatnák a könyvtárakat, és
fogják is, ha helyi vezető személyiségeket látnak a könyvtárban. Minden
nagyobb támogatási akció előtt érdemes találkozót szervezni a lap
szerkesztőbizottságával, és vinni magunkkal könyvtári bizottságunk tagjait is.
8. A szerencse csak azok mellé szegődik, akik felkészültek: amikor csak
lehet, bizalmat keltünk könyvtárunk számára.
- F: Pickens: This just in: savvy PR at your library. Referálva: A
közönségkapcsolatok fortélyai: egy amerikai könyvtárigazgató tapasztalatai és
tanácsai. In: Könyvtári Figyelő 2004/2. Ref.: Murányi L.
 

A marketingszemléletű könyvtáros (a ténylegesen az!)
 
'Tegyük fel, hogy egy felsőoktatási könyvtár ingyenes használóképzési
programokat nyújt, de a hallgatók kevéssé érdeklődnek irántuk. A marketing-
szemléletű könyvtáros ilyenkor nem azt kutatja, hogyan lehetne több hallgatót
bevonni a programokba. Használóközpontú megközelítésre van szükség, ezért a
kérdést így kell feltennünk: használóinknak milyen információs igényeik
vannak, és ezekkel összhangban hogyan alakítsuk át használóképzési
szolgáltatásainkat? A piackutatás mindkét típusú kérdésre választ tud adni, de
ne felejtsük, hogy annak mindig a probléma szabatos megfogalmazásával kell
kezdődnie.' ...
- F: Lee: Marketing research. Laying the marketing foundation. Referálva:
Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra; Marketing. In: Könyvtári Figyelő,
2004/2. ref.: Vajda H.
 

Pályázat a határon túli könyvtárak állománygyarapítására
 
A határon túli könyvtárak, így a vajdaságiak állományának gyarapítását is
segíti majd az a meghívásos pályázat, amelyet közösen ír ki a közeljövőben a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) és az Illyés Közalapítvány. Az
államtitkár a vajdasági könyvtárak állománybővítése mellett a könyvek és
folyóiratok digitalizálásáról, az anyaországi közművelődési intézményekkel
való együttműködésről, a műemlékvédelemről és a pályázati lehetőségekről
tárgyalt Józsa Lászlóval, Hajnal Jenővel, Siflis Zoltánnal, Pásztor Bálinttal
és Varga Lászlóval.
- F: jún. 16., http://index.hu/kultur/khirek/?main:2004.06.16.&182364


A felnőttképzésről tárgyalt az oktatási és a munkaügyi miniszter
 
Az oktatási és a munkaügyi tárca együttműködik a felnőttképzés terén, a
Sulinet- és a nyelvprogram jó alapja lehet a felnőttoktatás kiterjesztésének -
derült ki Magyar Bálint és Burány Sándor megbeszélése után.
- F: jún. 19.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/felnottkepzes20040618.html?h=1
 

Társadalmi vitán a nemzeti foglalkoztatási akcióterv
 
A szaktárca honlapján már olvasható a nemzeti foglalkoztatási akcióterv első
változata, melyet társadalmi egyeztetés után október elsejéig kell elküldeni
Brüsszelbe. A tervezet szerint fejleszteni kell a foglalkoztatási szolgálatot,
hogy az állástalan fiataloknak fél éven belül hatékony segítséget tudjanak
nyújtani.
- F: jún. 21.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/akcioterv20040620.html?h=1
-- A hazai könyvtárak szerint saját teljesítményükkel leginkább szociális
területen vannak megelégedve. A foglalkozási akcióterv még olyan állapotban
van, amelybe beépíthetők az érintett csoportot célzó könyvtári szolgáltatások,
így újabb lehetőség arra, hogy a könyvtárak horizontális kapcsolatok
építésével erősítsék szerepüket a társadalomban. (MG)
 

Az egyetemek várják a külföldi hallgatókat -- növekvő könyvtári célcsoport
 
Tíz éven belül megötszörözné a magyar felsőoktatási intézményekben tanuló
külföldi hallgatók számát a szaktárca. A diákok idecsábítására és idegen
nyelvű szakok indítására negyven egyetem és főiskola társulást hozott létre,
mely az interneten és szakmai vásárokon népszerűsíti majd a hazai
lehetőségeket.
- F: jún. 16.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/campus20040615.html?h=1


Online vagy frontális használóképzés? A hatékonyág kérdése
 
Egy amerikai felmérés megállapította: a hallgatók azonos mértékben tanultak
mindkét módszer alapján, és elégedettek az on-line tanfolyammal. Ennek alapján
megkezdték a 'használóképzés' teljes számítógépesítésének tervezését, ám az
oktatók aggodalmukat fejezték ki, hogy így elvész a könyvtárral való személyes
kapcsolat. Végül olyan megoldás született, hogy a hallgatói csoportok továbbra
is eljönnek a könyvtárba, ahol személyes, élőszavas bevezetőt kapnak mind a
könyvtár, mind az on-line tananyag használatába. Az on-line tananyag a weben
bárhol, bármikor elérhető, így népszerű lett az egyetemen, különösen a
távoktatásban résztvevő hallgatók körében. A könyvtártól kevesebb időt vesz el
a tanfolyam, viszont időigényes az on-line anyag naprakészen tartása (hiszen a
könyvtár szolgáltatásai folyamatosan változnak). Tervbe vették ugyanazon
hallgatók követő vizsgálatát annak megállapítására, hogy felsőbb éves korukra
mennyire stabilizálódott könyvtári jártasságuk, s mennyire
fejlődött 'információs írástudásuk'.
- F: Nichols -- Shaffer -- Shockey:  Changing the face of instruction : Is
online or in-class more effective? Referálva: A használók képzésének
hagyományos és új útja: az on-line vagy az osztályteremben történő oktatás
hatékonyabb-e? In: Könyvtári Figyelő, 2004/2. ref.: Mohor J.
 

Digitális könyvtárkonkurensek -- zenében és filmben
 
Online DVD-kölcsönző Budapesten. A www.dvdrent.hu webcímen induló szolgáltatás
fix havidíjért korlátlanszámú kölcsönzést tesz lehetővé a tagság ideje alatt,
továbbá a filmek ingyenes házhoz- és visszaszállításáról is futárok
gondoskodnak. Egy ideje már Magyarországon sem ismeretlen fogalom az online
DVD-kölcsönző szolgáltatás, azonban a FOTEXnet által indított oldalra
regisztrálók korlátlanszámú DVD kölcsönzését tehetik meg havi 3900 forintért.
A csaknem 1000 címet tartalmazó kínálatából a regisztrált felhasználók minden
megkötés nélkül válogathatnak és egyidőben három film kiszállítását kérhetik.
A szolgáltatás 2004. június 15-től egész Budapest területén igénybe vehető és
várhatóan már az idei év második felében számos vidéki nagyvárosban is
elérhetővé válik.
- F: jún. 16., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=82022&id=13
Európában is beindította internetes zeneboltját az Apple. Az USA után tegnap
Európában is elindította online-zeneboltját az Apple számítógépgyártó
konszern. Az Apple jelenleg a legnagyobb, zeneletöltést legálisan kínáló
szolgáltatónak számít.
- F: jún 17., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=14668
Internetes zenei szolgáltatásba kezd több nagy brit napilap. Öt nagy
példányszámú, országos brit napilap azt fontolgatja, hogy internetes zenei
szolgáltatást indít saját weboldalán keresztül.
- F: jún. 19., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40380/
 

Közszféra és munkaerő -- racionalizálás, arányok és túlképzés
 
Kormánybiztos irányítja a közszféra racionalizálását. Ősszel kezdődhet el az a
kétlépcsős folyamat, melynek célja az államháztartás működésének
racionalizálása, az erőforrások megfelelő allokálása, az átfedések
megszüntetése. A folyamatot Sárközy Tamás jogászprofesszor irányítja
kormánybiztosi minőségben.
- F: jún. 17., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=3&i=42340
Több az ingatlanos, kevesebb az egészségügyi dolgozó. Az év első négy
hónapjában a szolgáltatószektornak köszönhetően nőtt a foglalkoztatottak száma
Magyarországon. A KSH jelentéséből kiderül, a versenyszféra a szellemi, a
költségvetési szektor a fizikai dolgozókat fizeti meg jobban. 
- F: jún. 16.,
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=205310&place=hirlevel
Kevés a gyerek, sok a tanár -- a pedagógusok is elöregszenek. A gyermekek
számának csökkenése miatt egyre kevesebb hely van a tanári pályán -- írja a
Magyar Hírlap. A mind nagyobb számú pályakezdő diplomás munkanélküli
egyharmadát a pedagógus végzettségűek teszik ki, miközben a tantestületek
egyre inkább elöregednek -- figyelmeztetett Varga László, a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) elnöke. Sok az egyszakos, állás nélküli pedagógus,
akiket nagyon nehéz a megfelelő óraszámban alkalmazni -- reagált a
felvetésekre Szabados Tamás. Az Oktatási Minisztérium (OM) politikai
államtitkára szerint át kell tekinteni a nyugdíjasok foglakoztatását.
- F: jún. 18., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=82143&id=13


Telekommunikációs szokásaink

A felmérések lényeges eleme a piac jelenlegi nagyságának, szerkezetének és a
fontosabb fogyasztói csoportoknak a feltérképezése volt.
A lakossági vezetékes- és mobiltelefon, Internet- és kábeltévé használattal
kapcsolatos felmérések célja - a 2002. decemberi felméréshez hasonlóan - a
felhasználók, azaz a lakosság fogyasztói szokásainak vizsgálata volt, mely
képet adott a szabályozási folyamatok tényleges hatásairól. A felmérések
lényeges eleme a piac jelenlegi nagyságának, szerkezetének és a fontosabb
fogyasztói csoportoknak a feltérképezése volt. A kutatás további célja volt a
fogyasztói szokások és azok tendenciáinak előrejelzése. A lakossági
telekommunikációs szokásokkal kapcsolatos kutatást a Szonda Ipsos, az Internet-
használattal kapcsolatos felméréseket az Eneten Kft. végezte a HIF
megbízásából 2003 decemberében.
- F: jún. 20., http://www.terminal.hu/newsread.php?id=20202606041822


Számítógépvírus-takarítási akció világszerte

Az erdőkben szokásos nagytakarítási akciók mintájára a '1st Worldwide Internet
Security Campaign' azzal a céllal jött létre, hogy 45 nap alatt megtisztítsa
bolygónkat a számítógépvírusoktól. Egy új kampány keződött, ami az Internauts
Association és egy vírusirtó szoftvereket gyártó cég szervezésében indult
világkörüli útjára, és több mint 50 ország állt mellé idáig. 'Célunk, hogy
olyan sok interneten szörfölőt érjünk el, amennyit csak lehet és egy
biztonsági közösség részeként segítsünk nekik' - mondta Victor Domingo, az
Internauts Association elnöke. E nyílt kezdeményezés az internet-felhasználók
alapvető igényének megoldása érdekében jött létre, hogy mindenki számára
biztonságosabb internetet hozzanak létre. Világszerte valamennyi internet-
felhasználó részére képzést, tájékoztatást és megoldásokat adnak, és 45 nap
alatt igyekeznek megszabadítani a glóbuszt a vírusoktól. A kampány a világ
nyolc legelterjedtebb nyelvén olvasható az interneten: angolul, spanyolul,
franciául, németül, olaszul, portugálul, kínaiul és japánul.
A kampányhoz minden érdeklődő csatlakozhat, és azt terjesztheti. Azok, akik
weblappal rendelkeznek, az üzenet terjesztéséhez szükséges forrásokhoz a
kampány weblapjáról juthatnak hozzá (http://www.worldwidesecure.org).
- F: jún. 21., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=94597::::: KISSZÍNES :::::


Online játékok: a középkorú nők legnagyobb kedvence

Több középkorú nő keresi fel az online játékszájtokat, mint tinédzser. Minden
harmadik amerikai netező látogat ilyen oldalakat - áll egy felmérésben. Az
online játékokkal töltik el a legtöbb időt a netezők, megelőzve a sport- és
híroldalakat - áll a Nielsen/NetRatings netkutató cég májusi felmérésében.
Közel 46 millió, vagyis minden harmadik amerikai internetező meglátogatott
legalább egy online játékoldalt ebben a hónapban. 
- F: jún. 17., http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=84406


269 hátrányos helyzetű település óvodája jutott speciális számítógéphez
 
A Brunszvik Teréz program pályázat nyertesei hátrányos helyzetű települések
óvodái voltak, és összesen 269 településre jutott számítógép. A program még az
idén tovább folytatódik.
- F: jún. 16., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40312/
 

Microsoft-támogatás a Magyar Teleház Szövetségnek
 
A Microsoft Unlimited Potential program keretében a Microsoft Magyarország
több ezer darab irodai és szerverszoftvert, valamint fejlesztői terméket
adományoz a Magyar Teleház Szövetségnek. A támogatás révén több mint 300
magyarországi teleház technikai felszereltségét tudják korszerűsíteni.
- F: jún. 17., http://hirek.prim.hu/cikk/40337/
 

Játékkal választják ki az utazókat
 
Az 'Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért' olyan 15 és 17 év közötti,
angolul jól beszélő fiatalok közül választja ki azt a négy küldöttet, akik
Bács-Kiskun megyét képviselik az Eurofuturoscope Hálózat nemzetközi
találkozóján Belgiumban.
A július 26. és augusztus 7. között megrendezendő találkozó költségeit a
szervezők vállalják. A négyfős Bács-Kiskun megyei delegáció tagjait egy
játékkal választják majd ki, amit június 22-én 10 órakor a Katona József
Könyvtárban tartanak. Az Eurofuturoscope Hálózat hozzájárul a résztvevő régiók
közötti társadalmi és gazdasági kapcsolatok megerősítéséhez, lehetővé teszi a
tudás-transzfert, a kulturális identitás erőteljesebb megjelenítését és a
helyi gazdaságok fejlesztését.
- F: jún. 17., http://www.metro.hu/
 

Könyvjelző-kiállítás
 
A szombathelyi Siker könyvtárban, (vezetője Tilcsikné Pásztor Ágnes),
könyvjelző-kiállítást nyitottak. Honnan az ötlet? -- Az olvasók sok mindent
hagynak a könyvekben. Egy idő után elkezdtük gyűjteni őket, arra gondolván,
hogy ha összegyűlik a megfelelő mennyiségű anyag, akkor kiállítjuk őket.
Emellett felhívást tettünk közzé több helyen is, hogy valódi könyvjelzőket is
várunk, hogy az is a tárlat része lehessen.Mi látható a tárlaton? A kiállítás
két részre oszlik. Az egyik a könyvekben maradt tárgyaké, a másik a valódi
könyvjelzőké. Az előbbiben láthatók képeslapok, csekkek, befőzőgumi, de még
zippzár is, amit könyvjelzőnek használtak.A másik részben egészen különleges
könyvjelzők is láthatók: múlt század eleji, kézimunkázott, filcből készített,
de még olyan is, amire Braille-írással az van írva, hogy olvasni jó. Ma
használnak még könyvjelzőket? Sajnos nem igazán. Mi csináltattunk a könyvtár
logójával ellátott könyvjelzőket, amelyeket a könyvekkel együtt visszahoztak.
Az egyik olvasónk szerint annak, hogy ma nem divat a könyvjelző, az is az oka,
hogy napjainkban kevésbé tartják becsben a könyveket, mint annak idején.
- F: jún. 16., Metró

 
Navigációs térkép készül Magyarországról
 
A Tele Atlas és a Top-Map Kft. együttműködésével elkészül egy Magyarországot
lefedő részletes, navigációra alkalmas térképi adatbázis, amely mind a helyi,
mind a nemzetközi piacon elérhető lesz.
- F: jún. 17., http://hirek.prim.hu/cikk/40321/
 

Több tanár internetezhet, mint diák  
 
A tanárok nagyobb arányban használják az internetet, mint a diákok - derül ki
a Felvételi Információs Szolgálat felméréséből. Az elkövetkező években
várhatóan egyre több pedagógus alkalmazza is majd az internetet és az onnan
származó információkat saját tantárgya oktatásában. 
- F: jún. 9., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=81508


Duna TV: jön az adattároló alapú műsorgyártás
 
Még az idén szalagmentes, adattároló alapú technológiára állítja át hír- és
sportműsorai gyártását a Duna Televízió - közölte csütörtökön Bódi János
műszaki igazgató.
- F: jún. 18., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40357/
 

Éjjel-nappali könyvtár a Divatcsarnokba?
 
Álomnak nevezte Rubovszky Rita, a 2000-ben üzleti társaságok által
megalapított Millennium Intézet igazgatója azt a koncepciót, amelynek
értelmében Közép- és Kelet-Európai Kulturális Központot hoznának létre a
valamikori Divatcsarnokban. A terv egy huszonnégy órás nyitva tartással
üzemelő afféle közép-európai Pompidou-központot vázol föl, ahol a kiállítások,
vitaműsorok, előadások, vetítések mellett állandó tere lenne az egy-egy ország
bemutatkozását elősegítő nemzeti heteknek is. Ezen túl egy folyamatosan
üzemelő könyvtár, egy művészeti könyvesbolt és a nemzetek konyhája névre
hallgató étterem is része az elképzelésnek.
- F: jún. 17.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=179614&DocID=152385::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Teljessé vált az Infószótár internetes változata

Bódi Zoltán (Netnyelvész) az Infószótár indulása óta írásos jegyzeteket készít
a MODEM IDŐK-ben elhangzó kifejezésekről és azok nyelvi hátteréről. A szavak
most már a rádiós keresőrendszerrel is megtalálhatók. 'A szavakat idáig a
MODEM IDŐK honlapján tettük közzé, és jelenleg már több mint 250 szó található
a szótárban. Tavaly nyáron azonban elkezdtük a szavakat a Magyar Rádió
portáljának cikkadatbázisába 'átköltöztetni', így a szavak most már a rádiós
keresőrendszerrel is megtalálhatók. Ez alkalmat adott arra, hogy pótoljuk az
adásban elhangzott, de írásban még nem publikált szavainkat; valamint a
régebbi kifejezések közül jó néhányat aktualizáljunk, pontosítsunk. Az
Infószótár tehát napjainkban is formálódó, 'eleven' tudásanyag, az IT világ
legfontosabb kifejezéseinek gyűjteménye.
A jelenlegi legteljesebb lista címe: http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=88213
- F: jún. 20., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=94279


Könyvtárrészleggel bővült az Erdélyi Magyar Adatbank
 
Az elektronikus könyvek megtalálhatók a http://adatbank.transindex.ro/
oldalon.
- F: jún. 16., Trensindex.ro
 

Balaton Guide a 'kulturált' nyárért
 
Idén nyáron is Balaton Guide melléklettel jelentkezik a Kapos, a Veszprém és a
Zala Est, amivel segít eligazodni a számtalan Balaton-parti program között. 
- F: jún. 16., http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=205435
 

Megújult e-learning portál
 
Az Eduweb http://www.eduweb.hu/ a közelmúltban gyökeres átalakuláson ment
keresztül, mely a lap strukturális felépítése mellett annak vizuális és
tartalmi megjelenítését is érintette.
- F: jún. 20., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40354/
 

Ingyenes pályázati adatbázis indult
 
Az Országos Pályázati Információs Központ nevű portál tartalmazza a
potenciális pályázók (vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok
stb.) számára nyitott uniós, hazai centralizált, valamint
decentralizált támogatási lehetőségeket.
- F: jún. 21., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40394/IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A
hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul.
E műveletek elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm
oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására
használják fel. Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra
küldött 'cimcsere'  tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT
uj@cim.hu .

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm