K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/24., jún. 16.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Michigan állam erősíti közkönyvtárai szélessávú internetelérését
- 430 pályázó az Európai Unió díjára az információs társadalom technológiája terén
- Normatív informatikai támogatás iskoláknak
- Információt az információs pontból
- Használati díjak német közkönyvtárakban
- Lehet-e (könyvtári) hálózatból (szakmai) közösség?
- Üzletszerű információkeresés
- Rekordszámú honlapot regisztráltak
- Internethasználati tanfolyam nyugdíjasoknak
- Megújult közkönyvtárak Budapesten
- Mi lesz a dokumentumszolgáltatás sorsa?
- A használó igényeire épülő tartalommal lehetünk csak sikeresek a weben
- Laktanyába költözik a szekszárdi megyei könyvtár?
- Folyóiratok a digitális korban
- Hárommilliárd forintos agrárkutatási pályázat
 
KISSZÍNES
- Folytatódó együttműködés az MTV és az Akadémia között
- Google: 50% feletti piaci részesedés
- Zeneletöltés legálisan -- mobilra
- Családbarát Munkahely díj
- Diplomás idénymunkásokat is keresnek
- Álmodj régiót! -- Fiatalok jövőképe az információs társadalomról
- eMagyarország-táborok idén is
- Európai könyvtártörténeti gyűjtemény a Széchényi könyvtárban
- Ötven év fölött is lehet ingyenesen szakmát tanulni
- Francia könyvtár
- Virtuális tánc-könyvtár
- Digitális kultúra a magyar nagyvárosokban
- Könyvtár, mint ravatalozó

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Megújult Budapest portál
 
 
 
E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 

Michigan állam erősíti közkönyvtárai szélessávú internetelérését

Jennifer Granholm, Michigan állam kormányzója június 9-én bejelentette, hogy
800 ezer dolláros támogatást kapnak az állam közkönyvtárai a szélessávú
internetezés fejlesztésére (az összegben benne van a Gates-alapítvány
támogatása is). A 10 millió lakost számláló Michigan könyvtárairól néhány
adat: 670 közkönyvtári szolgáltatóhelye éves szinten 1,4 millió órát tart
nyitva, 4700 könyvtári dolgozó látja el a közel 5 millió beiratkozott olvasót,
akik csaknem 51 millió egységet kölcsönöztek, s közben gyakran használták a
közel hétezer olvasói számítógépet. A 2002-es évben 285 millió dollárból
gazdálkodtak a közkönyvtárak (egy lakosra 28 dollár jutott), ebből 36 millió
jutott állományfejlesztésre, s további 10 milliót fordítottak elektronikus
hozzáférés térítésére.  A közkönyvtárak egy év alatt közel 1,5 millió egységet
szolgáltattak könyvtárközi kölcsönzés keretében a csaknem 30 milliós
állományból. A közkönyvtárak alapterülete összesítve elérte az 560 ezer m2-t,
egy önálló könyvtáré átlagban bő ezer m2, míg egy fiókkönyvtáré több mint 300
m2.
- F: jún.13. http://www.michigan.gov


430 pályázó az Európai Unió díjára az információs társadalom technológiája terén

Tíz éve oszt az Unió 3-3 három fődíjat a 20 jutalmazott köréből. Eddig 31
országból közel 3200 cég és intézmény pályázott, a 200 nyertes 23 országból,
míg a 24 fődíjas 12 országból került ki. Évente összesen 700 ezer eurót
osztanak, ebből a fődíjasok 200-200 ezret kapnak, a jutalmazottak pedig
egyenként ötezret. Az idei eredményhirdetésre szeptemberben kerül sor.
-F: jún.13. http://www.ist-prize.org/press/2004/
 

Normatív informatikai támogatás iskoláknak -- könyvtár említése nélkül
 
Az oktatási tárca a tervek szerint jövő évtől normatív támogatást vezet be az
iskolák számítógépes ellátottságának javítására, az intézmények konkrét
termékek helyett meghatározott időtartamra szóló szolgáltatásokat
vásárolhatnának.
- F: jún. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/40205/
-- Az iskolai könyvtár említetlensége azért jelent stratégiai veszélyt a
könyvtárügy egészének, mert az új nemzedék így jóval kevésbé számol az
informatika tartalmi részével, annak hatékony kinyerésével és feldolgozásával.
Ennek támogatására ugyanis joggal lehetne hivatott az iskolai könyvtár. A
probléma azért stratégiai, mert a könyvtári információs szocializáltsággal nem
rendelkező diákok az elektronikus információt (melynek hányada tovább
növekszik!) a könyvtáron kívüli csatornák igénybevételével fogják elérni. A
könyvtári tehetetlenség pedig azért mutat túl az ágazaton, mert az ilyen módon
könyvtári asszisztencia nélkül maradó diák információkeresési gyakorlata nem
válik hatékonnyá. Az információból való gyors és hatékony tudáselőállítási
képesség  nemzetgazdasági kérdés. (MG)
 

Információt az információs pontból (nemzetközi cégadatok Miskolcon)
 
Magyarországon elsőként Miskolcon indították el azt az informatikai rendszert,
amely európai uniós és unión kívüli országokból online jelleggel biztosít
cégadatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Európai Információs Pontban
(http://members.chello.hu/bazmfu/)
- F: jún. 10. http://www.fn.hu/cikk.php?cid=81700&id=4
(Az intézmény honlapjáról még nem lehet megtudni, hogy melyik adatbázisról van
szó; ugyanis még fejlesztés alatt áll.) 
 

Használati díjak német közkönyvtárakban
 
A német közkönyvtáraknak közel a fele (44%) kér a könyvek és folyóiratok
használóitól díjat, további 2,5% pedig csak az AV dokumentumok kölcsönzéséért
kér pénzt. A használati díjak öt típusát lehet megkülönböztetni: 1. Éves
díjak. 2. Éves és havi díjak választéka. 3. Éves vagy egyszeri kölcsönzési díj
választéka. 4. Éves és napi díjak. 5. A könyvek ingyenes használata mellett
díjszedés az AV dokumentumok használatáért...
- F: Locher: Die Bibliothekare bitten zur Kasse. Ein Überblick über die
Gebühren in Öffentlichen Bibliotheken. Ref: Áttekintés a német
közkönyvtárakban alkalmazott használati díjakról. In: Könyvtári Figyelő,
2004/2. Katsányi S.
 

Lehet-e (könyvtári) hálózatból (szakmai) közösség?
 
A Menedzsmentfórumon megjelent tanulmány részei azt vizsgálják, hogy melyek a
közösségek kialakulásának mozgatórugói és visszatartó erői. Érdemes a
szempontokat könyvtárosi szemüvegen keresztül is vizsgálni. Megállapítások a
cikkből:
* Sokan félnek, mivel a hálózatok [ellentétben a hierarchiával] számukra
szabályozhatatlannak tűnnek. A közösség azonban az egységek között létrejövő
pozitív egymásra hatásból profitál.
* Lehetőség, hogy a hálózati partnerek szövetkezetként működnének, azaz a
belső, csökkentett árakon történő árucsere nagyobb beszerzési kontingenst, így
kedvezőbb költségtényezőt jelentene. (Vö.: könyvtári konzorciumok)
* A hálózatban az egyes hozzájárulások mértéke szabad alku és készségesség
eredménye a szolidaritás alapelvének elismerésére.
* A hálózatban nincs értelme a befeketítésnek vagy szankcionálásnak, mivel a
hálózat lényege az együttműködés, amelynek nincs alternatívája hasonló
partnerek között.
* A hálózat létezési módja a kölcsönösség.
* A közösség szerkezeti kialakítását úgy hasznos megvalósítani,
hogy 'visszafogja' az erőseket, így a jobbak több cselekvési lehetőséghez
jutnak.
* Meg kell győzni a döntéshozókat, hogy nem vesztik el autonómiájukat. (Az itt
felmerülő problémák tipikusan világnézetiek.)
* A kívülről irányított fejlődést a közösség önértelmezése átalakítja az egyén
szinergialehetőségévé.
- F: Átmenet a hálózatból a közösségbe  / Menedzsment Kiadó. In:
Menedzsmentfórum (2004. április 26.)  http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13618&page=1
 

Üzletszerű információkeresés -- a nagy beindulás
 
A Google sikerén felbuzdulva a Yahoo ismert cégeket vett meg, a Microsoft
saját keresőprogram kifejlesztésén dolgozik. Tudják, hogy ha a netezők
kedvében járnak, sokkal több reklámbevételt érhetnek el.
- F: jún. 10., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=81685&id=28
 

Rekordszámú honlapot regisztráltak
 
Több mint 4,7 millió új domén nevet regisztráltak 2004 első negyedévében –
soha még ennyit egy három hónapos időszak alatt, adta hírül a VeriSign, a .com
és .net domén globális nyilvántartója. Ezzel a regisztrált webcímek száma
elérte a 63 milliót, ami azt jelenti, mintha minden századik embernek lenne
webcíme a világon.
- F: jún. 9., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=81564&id=8
 

Internethasználati tanfolyam nyugdíjasoknak
 
A 2002 óta a Miskolci Egyetemen működő és az egyetem könyvtárában létrehozott
központ nemcsak a felsőoktatást szolgálja, hanem közösségi célok érdekében is
működik. Ennek kapcsán rendezték meg április 26-tól a Senior.net programot.
- F: jún. 9., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40182/
 

Megújult közkönyvtárak Budapesten
 
Nemrég átadták a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár újjáépített fiókkönyvtárát a
XIII. kerületben, a Tátra utcában. Ez a tizenharmadik bibliotéka, amelyet a
2002-ben megkezdett hálózatfejlesztés keretében újítottak fel. Fodor Péter
főigazgató elmondta: a hálózat 61 tagkönyvtára közül azokat építik újjá,
amelyeket a későbbiekben megtartanak. Ugyanakkor minden fiókkönyvtár
számítógépekkel, internet-hozzáféréssel gyarapodik, a hálózatba tartozó
egységek katalógusállománya is hozzáférhető lesz az év végére. Összesen 2,7
millió rekord, azaz dokumentum kereshető majd a gépi katalógusban.
- F: jún 9., http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=178365&DocID=151385#151385

Könyvtárt avatnak Dél-Pesten

Megújult, szolgáltatásaiban gazdagodott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) XX. kerületi Pacsirta utcai bibliotékája, amelyet a csütörtöki avatás
után péntektől vehetnek birtokba az olvasók. Az elmúlt négy hónapban végzett
átalakítási munkák eredményeként a korábbi raktár felszámolásával 20
négyzetméterrel nagyobb területen fogadják a könyvbarátokat. A mintegy 180 m2-
re bővült intézményben 16 ezer kötet várja a gyermek és a felnőtt olvasókat. A
könyvek mellett folyóiratok, CD-k, CD-ROM-ok, videók és DVD-k is
kölcsönözhetők. Itt is számítógépes lesz a kölcsönzés, a FSZEK integrált
könyvtári hálózata révén a helyi kínálat kiegészülhet a Corvina komputeres
katalógusrendszerbe már bekapcsolt kerületi, valamint a központi könyvtár
választékával.
- F: jún. 10., http://www.metro.hu/
 

Mi lesz a dokumentumszolgáltatás sorsa?
 
Minden jel szerint a dokumentumszolgáltatás 1998-99-ben érte el tetőpontját az
Egyesült Királyságban. A forgalom ezután visszaesett a hozzáférést jelentősen
megkönnyítő konzorciumi licencek elterjedése és a digitális információk iránti
használói igények megnövekedése következtében. Emellett megjelentek az idő- és
költségigényes szolgáltatásokat felváltó felsőoktatási e-print szerverek, a
nyílt hozzáférésű folyóiratok és az intézményi archívumok, amelyek mindegyike
ingyenes és korlátlan hozzáférést biztosít. Felvetődik a kérdés, hogy szükség
lesz-e a továbbiakban a dokumentumszolgáltatásra? ...
- F: Brown: Is this the end of the "article economy"? A strategic review of
document delivery. Ref.: Vége van-e a "cikkgazdaságnak"? A
dokumentumszolgáltatás stratégiai áttekintése. In: Könyvtári Figyelő, 2004/2.
Hegyközi I.
 

A használó igényeire épülő tartalommal lehetünk csak sikeresek a weben
 
Számos közkönyvtári webhely olyan, mint a hagyományos gyűjtemények. Tele
vannak kincsekkel azok számára, akik tudják, mi van ott, és időt is szánnak
felfedezésükre, a többség számára azonban láthatatlanok maradnak. Pedig, ha
három kattintásnál többre van szükség ahhoz, hogy valami érdekeshez jussunk, a
felhasználók egyszerűen nem kísérleteznek tovább, vagy máshová mennek...
- F: Van Riel: How user-centred content delivers success on the Web. Ref.: A
használó igényeire épülő tartalommal lehetünk csak sikeresek a weben. In:
Könyvtári Figyelő, 2004/2. Koltay T.
 

Laktanyába költözik a szekszárdi megyei könyvtár?
 
A szekszárdi laktanya hasznosításáról végleges döntés még nem született. A
szomszédos Hunyadi Mátyás középiskolát az integrált szakképzési program
keretében fejleszteni szeretnék, így a 4,5 hektáros egykori katonai terület
egy részében tornatermet, tanszállót és konyhát alakítanának ki. A megyei
könyvtár is bővítésre szorul, s ha az ilyen célú pályázatok a jövőben sem
hoznak sikert, akkor ide költöztetik a közintézményt, de fontolgatják egy
konferenciaközpont kialakítását is.
- F: jún. 10.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=178563&DocID=151553


Folyóiratok a digitális korban
 
Szétfolyóirat címmel nemzetközi konferenciát rendezett a BME Szociológia és
Kommunikáció Tanszékének Média Oktató és Kutató Központja. Milyen sors vár a
folyóiratokra a kozmikus internet korában?
- F: jún. 14., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=81830&id=28

 
Hárommilliárd forintos agrárkutatási pályázat
 
Együttműködési megállapodást kötött pénteken Budapesten a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), valamint a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal (NKTH), hogy elősegítsék a magyar agrárgazdaság
fejlődését. AZ FVM-NKTH megállapodáshoz kapcsolódik egy, a gazdaságorientált
agrárgazdasági kutatásokat segítő pályázat is, amelyet az NKTH 2,5 milliárd
forinttal, míg az FVM 500 millió forinttal finanszíroz.
- F: jún. 11., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=81742&id=4
-- Lehetőség mezőgazdasági szakkönyvtárak számára is.::::: KISSZÍNES :::::
 

Folytatódó együttműködés az MTV és az Akadémia között
 
A tudományos élet eseményeinek közérthető és színvonalas közvetítéséről kötött
megállapodást a Magyar Televízió és az Akadémia. Az MTV elnöke szeretné
elérni, hogy "minél kevesebb sarlatánság és népbutítás" jelenjen meg a
képernyőn.
- F: jún. 9., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/mtamtv20040608.html?h=1
 

Google: 50% feletti piaci részesedés
 
A piac oroszlánrészét a Google tartja a kezében - legalábbis ez derül ki a
OneStat.com legfrissebb felméréséből, mely idén áprilisban és májusban
készült. Az internetes kereső piac domináns szereplője a hamarosan tőzsdére
lépő Google, mely több mint 56%-os részaránnyal rendelkezik. A második helyre
feljött a Yahoo, maga mögé utasítva az MSN keresőjét. Kérdés, hogy a tőzsdei
jelenlét hatására szerez-e további részesedést a Google vagy sem. Hosszú távon
azonban várhatóan a Microsoft magatartása lesz majd a meghatározó minden piaci
szereplő számára.
- F: jún. 8., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=41975


Zeneletöltés legálisan - mobilra
 
A Pannon GSM bejelentette, hogy a djuice márka ügyfelei számára hamarosan
lehetővé teszi a zeneszámok mobiltelefonra való letöltését.
- F: jún. 11., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=81760&id=8
-- Újabb út a könyvtári zenegyűjtemények kikerülésére?


Családbarát Munkahely díj -- idilli állapotok
 
A Családbarát Munkahely idei pályázatának díjait Lévai Katalin
esélyegyenlőségi miniszter és Csizmár Gábor, a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium politikai államtitkára adta át csütörtökön Budapesten,
a Magyar Tudományos Akadémián. (...) Kisvállalati kategóriában első díjat
kapott a törökszentmiklósi Polgár-Társak 2000 Kft.; középvállalati
kategóriában a dunaújvárosi FerrInfo Rt.; nagyvállalati kategóriában a siófoki
székhelyű Dunántúli Regionális Vízmű Rt.; a költségvetési szervek
kategóriájában megosztott első díjat kapott a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási
Hivatal, továbbá az Észak-magyarországi Regionális Munkaerő-fejlesztő és
Átképző Központ.
- F: jún. 10., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=81691&id=13
-- Könyvtárak előtt is nyitott a pálya...
 

Diplomás idénymunkásokat is keresnek
 
Mind gyakoribb, hogy diplomásokat keresnek a szezonális munkaerőpiacon,
leginkább a vendéglátó- és a szállodaiparba, illetve a pénzügyi területen is
igény mutatkozik a felsőfokú végzettségű szakemberekre.
- F: jún. 15., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=14544
 
 
Álmodj régiót! - Fiatalok jövőképe az információs társadalomról
 
Álmodj régiót! címmel vetélkedőre hívta fel Magyarország statisztikai
régióinak fiataljait a Stratégiakutató Intézet. A vetélkedő célja egyfelől
megtudni az ifjúság információs társadalomra vonatkozó jövőképét, másrészt
azt, hogyan képzelné el ez a korosztály az intelligens régiók fejlesztését.
- F: jún. 9., http://hirek.prim.hu/cikk/40174/
 

eMagyarország-táborok idén is
 
Hat helyszínen összesen 11 tábort szervez az informatika iránt érdeklődő
középiskolások számára az Informatikai és Hírközlési Minisztérium. Az egyhetes
programok alatt a résztvevők konkrét társadalmi problémákat dolgoznak fel
modern informatikai háttérrel és az internet segítségével.
- F: jún. 10.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/emagyarorszag20040609.html?h=1
 

Európai könyvtártörténeti gyűjtemény a Széchényi könyvtárban
 
Az Olasz Köztársaság ajándékaként az itáliai könyvtártörténetre vonatkozó
kiadványokhoz jut az Országos Széchényi Könyvtár újonnan létrehozandó Európai
Könyvtártörténeti Gyűjteménye.
- F: jún. 11., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/konyvtar20040610.html?h=1
 

Ötven év fölött is lehet ingyenesen szakmát tanulni
 
A kormány szerdán elfogadta a felnőttképzés rövid és hosszú távú stratégiáját.
Ennek célja, hogy ingyenesen biztosítsa már felnőtt korban az első, ötven éven
túl pedig a második szakma megszerzését. Cél az is, hogy javuljon a hátrányos
helyzetű rétegek munkaerő-piaci beilleszkedésének lehetősége.
- F: jún. 11.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/felnottkepzes20040610.html?h=1
 

Francia könyvtár
 
Provence-Alpes-Cote d’Azur (Franciaország) Regionális Könyvbankja magyar
könyvtárakkal szeretne kapcsolatba lépni, esetleg közös programot létrehozni.
(KultúrPont) Bővebb információ: Banque Regional du Livre Cobiac; 9, Allée du
Bois, 13350 Charleval, France - Estelle Petitjean  cobiac@free.fr
http://www.brl-paca.org , tel.: +33 (0)4.42.28.53.46
 

Virtuális tánc-könyvtár
 
Az International Dance Council – CID tánccal kapcsolatos publikációk
referenciáit várja maguktól a szerzőktől. A CID online katalógust szeretne
összeállítani e munkák adataiból. (KultúrPont) Bővebb információ:
http://www.cid-unesco.org
 

Digitális kultúra a magyar nagyvárosokban
 
A megyei jogú városokban az országos átlagnál magasabb a számítógéppel és
internetcsatlakozással való ellátottság, jelentős eltérés mutatkozik viszont
az elektronikus önkormányzat helyi kiépítettségében. A legnagyobb felhasználói
bizalmatlanság az elektronikus vásárlás terén érzékelhető, azonban az internet
használatával kapcsolatos lakossági igények és előítéletek a világhálót
használók körében folyamatos változást mutatnak - derül ki a Jelenkutató
Intézet tanulmányából, melyet frissen megjelent számában tett közzé az Infinit
Kutatási Jelentés, az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ
folyóirata.
- F: jún. 14., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40268/
 

Könyvtár, mint ravatalozó
 
Felravatalozták a volt amerikai elnök koporsóját. Két napig róhatják le
tiszteletüket Ronald Reagen ravatalánál a volt elnök tisztelői a róla
elnevezett kalifoniai könyvtárban.
- F: jún. 7., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=222801


 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

Megújult Budapest portál (és könyvtári találatok benne + kitekintés)
 
Elektronikus megjelenésében júniustól Budapest is felzárkózott az európai
fővárosok közé: elkészült a mai elvárásoknak megfelelő www.budapest.hu
portálja!
- F: jún. 14., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40271/
-- A könyvtárak a Programok / Könyvtárak, levéltár útvonalon érhetőek el. Ez a
szemlélet inkább célként, mint eszközként állítja be a könyvtárat (Emellett
még négy találatra lelhetünk a portálon.) Hamburg város honlapján
http://www.hamburg.de/ a közkönyvtárak pl. a Hatóság / Képzés és sport /
Könyvtár, a szakkönyvtárak a Hatóság / Tudomány és egészség / Felsőoktatás /
Könyvtárak helyen találhatók (legalábbis döntően). Emellett a hanzaváros
portálján a 'könyvtárak' még megtalálhatók a levéltárnál, a könyvtáros
egyesületnél, intézetek egységeiként is -- összesen 135 helyen. Manchester
város portálján http://www.manchester.gov.uk/ a Könyvtár azonnal a főoldal
felső hányadában található. Bern portálján http://www.bern.ch/ nem találtam a
könyvtár fogalmát. Oslo esetében http://www.oslo.kommune.no/ 291 találatot
kapunk. E röpke felmérés természetesen nem mérvadó. (MG)
 
 
 

IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm