K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/23., jún. 9.)
 
 
                  E lapszám a KIT Hírlevél 100. száma!
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Bővített nemzeti könyvtár; NAVA, 90%, MOKKA  
- Elindult a Nemzeti Digitális Adattár
- Az információpolitika vezető eszméje a digitális könyvtár
- Adatbányászat a könyvtári marketingben és az ügyfélszolgálati menedzsmentben
- ASLIB-díj a legjobb publikációért
- Nagyobb könyvtári piaclefedés a ’nehezebb esetekben’ is
- Radikális változások az idegennyelv-oktatás területén (szélesebb piac a könyvtáraknak)
- Kutatók folyóirat-olvasási szokásainak változása
- Egy online referensz szolgálat értékelő esettanulmánya
- A virtuális tájékoztatás mint távmunka-lehetőség?
- Távmunka – lehetőségek, korlátok
- A vállalati (szervezeti) kultúra miatt váltanak a legtöbben
- Néhány hír a könyvhétről
- Új megyei könyvtár épül Debrecenben
- A Sanoma az internetes fejlesztésére koncentrál (tartalomfejlesztői konkurens vagy partner)
- Könyvtárak: a nevelés és a fejlődés eszközei (IFLA-kongresszus)
- Visa bankkártyák kedvenc háziállattal
- Kulturális pénzek a strukturális alapokból
- Konferencia a digitális könyvtárakról
 
KISSZÍNES
- Az e-book alkonya?
- Gépi információkeresés cégeknél
- A Swets sikere Kínában
- Új PDF-kezelő szoftverrel jelentkezik az Adobe
- Bizonytalan a lemezboltok jövője
- Az internet és az egyházak - eMagyarország-program
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- DigiCULT különszám: könyvritkaságok digitalizációja
- Ingyenes tájékoztató a kétszintű érettségiről
- Közéleti hírekkel is gyarapszik a megújult FigyelőNet
- Digitális Kultúra hírlevél
- Miniszteri honlap az információ-szabadságról
- Papirusz.hu: "Toldi Miklóstól a Soproni Ászokig"
 
 
 
E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak kimásolás és
egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 
 

Bővített nemzeti könyvtár; NAVA, 90%, MOKKA  
 
A kulturális közvagyon digitális bázisa nélkül sérül a közjó, de sérülnek az
állampolgárok alkotmányos jogai is -- mondja György Péter. A Nemzeti
Audiovizuális Archívum létrehozását szorgalmazó esztéta szerint az
informatikai tárca politikai okokból nem támogatja a nemzeti kultúra ingyenes
számítógépes hozzáférhetőségét. (...) A kultúrából az öröklődik, amit
használunk. A NAVA-nak egyszerre van muzeumizáló és dinamizáló funkciója.
Amióta létezik a legnagyobb netes könyváruház, az amazon.com, azóta sokan ezt
böngészik, ha egy könyvre vagy szerzőjének adataira kíváncsiak. A könyvtári
állomány kilencven százalékát nem is keresik. Vagyis: az amazon.com előtti
emlékezet szinte eltűnik. A magyar könyvkatalógus -- a MOKKA -- nagyszerű
dolog, még jobb lenne, ha további információkkal egészülhetne ki. Ha Radnótit
keresem, remek dolog lenne, ha nemcsak azt tudnám meg, mikor élt, milyen
kötetei jelentek meg, hanem azt is, milyen képzőművészeti alkotások születtek
róla, milyen filmekben ábrázolták, mely színészek mondták el verseit, s ezek
hol hozzáférhetők. Ha ez nem áll össze egységes adatsorrá, minden egyes
lelőhelyre el kell mennem. Ez időt és pénzt emészt fel.
- F: jún. 2., http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=83725
 

Elindult a Nemzeti Digitális Adattár
 
A magyar kulturális kincseket foglalja egységes rendszerbe és teszi közzé a
Nemzeti Digitális Adattár (NDA), amely két éves előkészítő munka után kezdi
meg működését. A tervek szerint ősszel egyesül az NDA, a Nemzeti Audiovizuális
Archívum és a Neumann-ház.
- F: jún. 4., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/nda20040603.html?h=1
http://tech.transindex.ro/?hir=2907
 

Az információpolitika vezető eszméje a digitális könyvtár
 
(Gondolatok a rövidesen megjelenő TMT cikkéből:) Az állami intézményekben a
használók egyharmada, a magánszférában pedig csak egynegyede volt elégedett az
információellátottság jelenlegi mértékével -- olvasható többek között a német
Oktatási és Kutatási Szövetségi Minisztérium (BMBF) 2002-ben készített
stratégiai tanulmányából, melynek címe: Az információt hálózatosítani -- a
kutatást aktivizálni. -- Az 1994 óta működő SUBITO elektronikus
dokumentumellátó szolgálat által a könyvtári állományok kihasználhatóbbá
váltak. A rendszer törekszik más dokumentumszolgáltatók bevonására és a
németül beszélő országokon túlmenő nemzetközi kooperációra. -- A tudományos
információ infrastruktúrájának fejlesztésében fontos, hogy váljék lehetővé az
egyes cikkek megvásárlása illetve a pay-per-view elv. -- Gond azonban, hogy az
információs kompetenciát továbbra is csak autodidakta módon lehet
elsajátítani. -- A globális digitális könyvtár (DIGITALE BIBLIOTHEK)
koncepcióban a tudományos társaságok arra hívják fel a figyelmet, hogy az
elektronikus folyóiratokkal messze nincs kihasználva az internet innovációs
potenciálja. A meglévő publikációs formák mellett az is fontos, hogy a szerzők
eredményeiket maguk teszik közzé az interneten. Ez azonban újfajta minőségi
normákat kíván, és a dokumentumok módszeres feltárását információs szervezetek
és könyvtárak által. --
A BMBF tanulmányából továbbá kiderül:
- A tudományos információ mint áru növekvő árai szembetűnővé teszik a
kereskedelmi monopóliumok következtében beálló konfliktust a közérdekkel.
- A digitális könyvtár fogalma a tudósok nézőpontjából nem analóg a klasszikus
könyvtáréval, hanem átfogó, akadálytalan hozzáférést jelent minden, a világ
heterogén rendszerein rendelkezésre álló, szakmailag releváns tartalomhoz.
- A használók körében nagy igény van a célcsoport-orientált hozzáférésre.
- Az államilag finanszírozott információs szervezeteknek versengés helyett
kooperációra kell törekedniük. A helyi állományok jelentősége egyre csökken,
míg egyre fontosabbá válik az internet kínálata, s annak helyi feldolgozása.
Az országos intézményeknek és szervezeteknek hasznos szolgáltatásokkal kell
segíteniük a helyi szintet.
- F: A német információpolitika fejlesztésének vezető eszméje a digitális
könyvtár. In: TMT, 2004/6. (Schöning--Walter: Die DIGITALE BIBLIOTHEK als
Leitidee: Entwicklungslinien in der Fachinformationspolitik in Deutschland)
ref.: Papp I. 
 

Adatbányászat a könyvtári marketingben és az ügyfélszolgálat menedzsmentben
 
A könyvtárak marketingtevékenységét, az olvasókkal való kapcsolattartást
segítheti az adatbányászat és az ügyfélszolgálati menedzsment (CRM) Az előbbi
korábban nem ismert, érvényes, és döntés-előkészítést segítő információt állít
elő nagy adatbázisokban (vö.: integrált könyvtári szoftver) található
adatminták segítségével. Két lehetőség adott a könyvtári
marketingstratégiához: a használók felmérése és szolgáltatásfejlesztés.
Mindkettő hátterében a kölcsönzési és az olvasói adatok állnak. Az
adatbányászati eszközök -- osztályozás, klaszterezés, asszociációs szabály
elemzése, minták elemzése -- felhasználható a használók elemzésére, valamint a
szerzeményezés támogatására. Sőt, végső soron segítséget nyújt a nemhasználók
könyvtárba csábítására. (ref.: MG)
- F: Yen, C-H. In: Bulletin of Library and Information Science; (42) Aug 2002,
p.58-68
 

ASLIB-díj a legjobb publikációért
 
Az Emerald kiadó folyóiratainak legjobb cikke 2003-ban az Aslib (angol
szakkönyvtári egyesület) szerint: a Journal of Documentation 59. kötetének 1.
számában jelent meg a tezauruszok, taxonómiák és ontológiák témakörben. A téma
hazai közfigyelembe kerülése folytán érdemes mielőbb behatóan ismertetni. A
szerző régi ismert szakember: Alan Gilschrist. A tanulmány olvasható a hálón a
http://www.managinginformation.com/emeraldwinner.doc címen. (ref.: SP)
- F: jún. 5. http://www.managinginformation.com/news/
 

Nagyobb könyvtári piaclefedés a ’nehezebb esetekben’ is
 
Az angol kulturális minisztérium Múzeumi, Könyvtári és Levéltári Tanácsa
(Museums, Libraries and Archives Council) örömmel tudatja, hogy az angol
közkönyvtárak működését elemző pénzügyi intézet (Chartered Institute Finance
and Accountancy) felmérése kedvező fejleményekről tudósít. A 42-ik éves
jelentés -- mely a közkönyvtárak fenntartóinak 99%-tól érkezett jelentésekre
alapozza megállapításait -- szerint az új IKT-eszközök és a hosszabb nyitva
tartás ötmillióval (azaz heti 93 ezerrel) több látogatót vonzott. A
közkönyvtárak még soha sem vettek ilyen sok új könyvet és hangzó dokumentumot.
Mark Wood, a Tanács elnöke szerint jó irányban változik -- változatosabbá
válik -- a közkönyvtárak szolgáltatásainak igénybevétele. Még az olyan
célcsoportok körében is sikereket ér el a korszerű könyvtár (pl. a 14-30 éves
fiúk és fiatal férfiak), akik különben ’nehéz eset’-nek számítottak eddig. A
közkönyvtárak ráfordításai elérték az 1 milliárd fontos lélektani határt.
(ref.: SP)
- F jún. 6. http://www.managinginformation.com/news/content_show_full.php?id=2746
http://www.mla.gov.uk/news/press_article.asp?articleid=702
 

Radikális változások az idegennyelv-oktatás területén (szélesebb piac
könyvtáraknak)
 
Jövő évtől már nem csak egy, hanem több nyelvi előkészítő évfolyamot is
indíthatnak a középiskolák - közölte Magyar Bálint oktatási miniszter a tárca
pedagógusnapi rendezvényén. Az idén szeptemberben induló programban 1200
iskolából 500 vesz részt.
- F: jún. 7.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/pedagogusnap20040606.html?h=1
 
 
Kutatók folyóirat-olvasási szokásainak változása
 
A rövidesen megjelenő TMT cikke a tudományos kutatók folyóirat-olvasási
közelmúltbeli szokásainak alakulását három szakaszra osztja: korai (1990-93),
kibontakozási (1990-es évek végétől máig), fejlett (2001-2). Megállapítja:
 -- Az elektronikus forrásokból származó olvasmányok aránya jelentősen nőtt:
0,3% volt a korai szakaszban, 38,8% a középső szakaszban, és 79,5% a fejlett
szakaszban. A válaszokból azonban kiderül, hogy a folyóiratok friss számainak
böngészésére a tudósok ma is a nyomtatott formátumot részesítik előnyben.
-- A fejlett technológiák eredményeképpen a tudósok kevésbé gyakran lapozzák
át az egyéni folyóiratokat, viszont több időt töltenek online adatbázisokban
való kereséssel. Az online keresések aránya 8,5% – 14,4% – 39% a három
időszakon keresztül.
-- A hivatkozások által azonosított cikkek aránya nőtt (az összes találat
5,6%, 12,8%, illetve 16% a három szakaszon keresztül), ami a fejlett
keresőrendszerek hivatkozáscsatolási funkcióinak sikerét mutatja.
-- A tudósok a keresés eredményeképpen fellelt régebbi cikkeket értékesebbnek
tartják a frissen publikáltaknál, amelyeket tájékozódás és ismereteik szinten
tartása céljából leginkább böngészés útján találnak meg.
-- A könyvtárban fellelt cikkek egy kutatóra jutó mennyisége jelentős
növekedést mutat: 41 – 78 – 112 cikk. (...) a bővített funkciók, a
szakirodalom retrospektív konverziója és a különböző információrendszerek
integrálása tovább növeli a szakfolyóiratok használatának fontosságát.
- F: Tenopir -- King -- Boyce: Patterns of journal use by scientists through
three evolutionary phases. http://www.dlib.org/dlib/maj03/king/05king.html/
Ref.: TMT, 2004/6., Balogh A.
 

Egy online referensz szolgálat értékelő esettanulmánya
 
A Northeaster Ohio Library Association (NOLA) Regional Library System online
referensz szolgáltatását (AskUsQuestions.com) az indulás első néhány
hónapjában vizsgálták. Azt találták, hogy nőtt a részt vevő könyvtárak, a
használók és a kérdések száma. A szolgáltatást heti öt napon lehetett
használni, naponta 7,6 volt a használók átlagos száma. Legtöbbjük úgy érezte,
hogy megkapta a megfelelő választ, és a könyvtáros segítőkész volt.
A kérdések legtöbbje házi feladatokkal volt kapcsolatos, voltak még
gyorstájékoztatási típusú, szórakozással, személyes érdeklődéssel
kapcsolatosak, és szép számban közérdekű problémákra vonatkozóak. Voltak
időnkén irreális elvárások is (ezt még súlyosbíthatja a hálózat lassúsága), a
könyvtárosok viszont vegyes benyomásokat szereztek a használók kommunikációs
képességeiről. A könyvtárosok magabiztosan használták az internetet, gondot
csak az jelentett számukra, ha párhuzamosan több kérdést kellett egyszerre jó
minőségben megválaszolniuk. A legtöbb könyvtáros szívesen használná a “voice
over IP” technológiát, ahol hallaná a használó hangját. Úgy érezték, hogy a
hagyományos nyomtatott referensz forrásokra a virtuális referensz során is
támaszkodniuk kell.
További vizsgálat szükséges a következő kérdések megválaszolásához: visszatérő
olvasók vannak-e, hány levél érkezik a virtuális referensz mellett, hány
kérdésre nem születik válasz, hány kérdésre születik utólagos válasz, hány
válasz forrása a web és hányé nyomtatott forrás. A válaszok a források
elosztásánál folyó vitákban is jó szolgálatot tehetnének.
- F: Kloss -- Zhang: An evaluative case study of a real-time online reference
service. Ref.: Könyvtári Figyelő, 2004/1., Hegyközi I.)
 

A virtuális tájékoztatás mint távmunka-lehetőség?
 
A University of Akron egyik műszaki könyvtárában egy virtuális referenszben
használható szoftver segítségével megszervezték, hogy a tájékoztató könyvtáros
távmunkában dolgozhasson. Ezt a heti 93,5 órát nyitva tartó könyvtárat 4,5,
oktatói státuszba sorolt könyvtáros működteti. Azt tapasztalták, hogy sok
referensz kérdés érkezik e-mailben vagy telefonon, és a pultnál feltett
kérdések legtöbbje a számítógépekre vonatkozik, vagy eligazítást kér. (...)
Hat célt tűztek ki: 1. a könyvtáros szakemberek több ideig legyenek elérhetők,
2. nőjön a referensz tranzakciók száma, 3. a referenszpultnál ne legyen
üresjárat, viszont a referensz könyvtáros szükség esetén álljon rendelkezésre,
4. a referensz könyvtáros üres idejében végezhessen más munkákat, 5. a gyakran
ismételt kérdéseket adatbázisban gyűjtik, 6. megvizsgálják, hogy csak
elektronikus források alapján hogyan tudnak megfelelően tájékoztatni.
Először egy könyvtáros este a könyvtárbeli irodájában fogadta a kérdéseket, a
pultnál pedig nem ült senki. A kollégái az érdeklődőket a könyvtár honlapján
lévő VR-csatoláshoz vagy telefonhoz irányították. Később a könyvtáros nyáron
az 5 órai zárás után két óráig otthonról tájékoztatott. A 2002-2003-as
oktatási évben egy újabb könyvtáros csatlakozott a projekthez.
A kitűzött célok teljesítésére nézve megállapították: a tájékoztatók
hosszabban elérhetők, főként nyáron; a tranzakciószám növekedését kiinduló
adatok hiányában nem tudták vizsgálni; a pultnál megszűnt az üresjárat, a
könyvtáros folyamatosan rendelkezésre áll ugyan, de a rugalmasabb otthoni
környezetben; a tájékoztatók szerint jobban ki van használva az idejük, mert
az ügyeletet ellátó hallgatók megválaszolják a szakértelmet nem igénylő
kérdéseket; épül a kérdések és válaszok adatbázisa; a csak elektronikus
források alapján megfelelő tájékoztatást lehet nyújtani. A módszert tovább
alkalmazzák a kis forgalmú időszakban, a tájékoztató könyvtárosok munkakörébe
fokozatosan beépül, hogy távmunkára is vállalkozniuk kell.
- F: Calzonetti -- Dechambeau: Virtual reference : A telecommuting
opportunity? Ref.: Könyvtári Figyelő, 2004/1., Hegyközi I.
 

Távmunka – lehetőségek, korlátok
 
Magyarországon ma ötvenezer távmunkás, ha van. A lehetőség a munkaadókat
egyelőre kevésbé hozza lázba, mint a munkavállalókat. Pedig a távmunkával a
költséget csökkenteni, a hatékonyságot növelni lehet.
- F: jún. 7., http://www.fn.hu/cikk.php?cid=81413&id=30
 

A vállalati (szervezeti) kultúra miatt váltanak a legtöbben
 
Nemcsak a karrier terén való előrejutás a fő célja azoknak, akik állást
változtatnak. A legtöbben más munkahelyi környezetbe és vállalati kultúrába
szeretnének kerülni.
- F: jún. 1., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=14262
 

Néhány hír a könyvhétről
 
Gyermekkönyvekről is szól a könyvhét. A budapesti Vörösmarty téren pénteken
megkezdődött a 3. gyermekkönyvnapok programsorozata. Békés Pál, a
Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa magyar tagozatának elnöke szerint a fiatalok
ma már egyre többet olvasnak.
- F: jún. 5.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/gyerekkonyvhet20040604.html?h=1
Az idei közönségdíjas munka a Helikon és az Országos Széchenyi Könyvtár közös
kiadványa, az Európa térképei 1520–2001.
- F: jún .4., http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=177671&DocID=150871
Az ismeretterjesztő könyvek mezőnyében Csapó Katalin–Karner Katalin:
Reklámélet Pest-Budán és Budapesten 1845–1945 című, a Geomédia Kiadó és a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár együttműködésében megjelent kötet nyerte el a
zsűri, valamint a British-American Tobacco Hungary Kft. különdíját. Oklevéllel
jutalmazták A régi Magyarország képeslapokon című, az Osiris Kiadónál
megjelent könyvet, valamint a Tíz Bambusz Csarnoka című, az Országos Széchényi
Könyvtár gondozta kiadványt.
- F: jún 3., http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=177549&DocID=150744
 

Új megyei könyvtár épül Debrecenben
 
A teljesen leromlott állagú könyvtárépület helyett a Bem téren épít új
könyvtárat a megyei önkormányzat. A Méliusz Juhász Péterről elnevezett
intézmény új épülete 2,3 milliárd forintba kerül; ebből 2 milliárd az állami
támogatás.
- F: jún. 6., www.metro.hu
 

A Sanoma az internetes fejlesztésére koncentrál (tartalomfejlesztői konkurens
vagy partner)
 
Tavaly a 45-50 százalékos piaci átlagot is jelentősen meghaladó mértékben nőtt
a Sanoma Budapest Kiadói Rt. internetes üzletágának forgalma - nyilatkozta a
cég vezérigazgatója. "A Startlap, a Nők Lapja Café és a FigyelőNet olyan
internetes tevékenységünk, amely - és ez ritka Magyarországon - nyereséges" -
közölte Szabó György. "Majdnem kilencven százalékkal növekedtünk ezen a
területen, amely terveink és az eddigi prognózisok szerint ebben az évben
válik nyereségessé" - mondta. (...) Szavai szerint a fizetős szolgáltatásoknak
nem nagyon lesz tere Magyarországon; az internet megmarad ingyenes médiumnak,
s a bevételben 95 százalékkal a hirdetések részesednek, hozzátéve, a Sanoma
dolgozik azon, hogyan lehet - például szponzorált tartalmakkal - "alternatív
bevételre szert tenni".
- F: jún. 1., http://hirek.prim.hu/cikk/40025/
 

Könyvtárak: a nevelés és a fejlődés eszközei (IFLA-kongresszus)
 
Buenos Airesben (Argentína) rendezik az IFLA (International Federation of
Library Associations) 70. kongresszusát 2004. augusztus 22. és 27. között,
Libraries: Tools for Education and Development címmel. (EUCLID) Bővebb inf.:
bibliotecarios@el-libro.com.ar http://www.el-libro.com.ar,
http://www.ifla.org/ tel.: +54 11 43743288, fax: +54 11 43750268
 

Visa bankkártyák kedvenc háziállattal
 
A Visa International stratégiai együttműködést kötött a kaliforniai Serverside
Graphics Ltd. elnevezésű céggel. A megállapodás eredményeképpen, a Visa
kártyát forgalmazó bankok maguk a kártyatulajdonosok által megtervezett fizető
kártyákat kínálhatnak a jövőben ügyfeleiknek.
- F: jún. 7., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40138/
-- Ha belegondolunk, nincsen semmi különösebb akadálya annak, hogy a papír
alapú kölcsönzőkártyára egyedi -- könyvtár vagy a használó által adott --
képet nyomtassunk. Feltehetően a kisebbek körében növelhetjük ezáltal a
könyvtár iránti motivációt. (MG)
 

Kulturális pénzek a strukturális alapokból
 
A NKÖM Kulturális Turizmus Osztály szíves közlése szerint a Strukturális
Alapok forrásaiból származó kulturális tartalmú pályázati lehetőségekről a
www.europaterv.hu internetes honlapon, a "Pályázati kereső" címszó alatt
található részletes információ. Keresni az alábbi szempontok alapján lehet:
- kedvezményezett
- fejlesztési cél (itt: kultúra)
- NFT intézkedés
- támogatási forma
- település
- beadási határidő. (NKÖM)
Bővebb információ: http://www.europaterv.hu
 

Konferencia a digitális könyvtárakról
 
A European Conference on Digital Libraries (ECDL – európai konferencia a
digitális könyvtárakról) 2004 című rendezvényt 2004. szeptember 12. és 17.
között tartják Bathban (Nagy-Britannia). (EUCLID) Bővebb inf.:
events@ukoln.ac.uk , http://www.ecdl2004.org (KultúrPont)
 
 
 

::::: KISSZÍNES :::::
 

Az e-book alkonya?
 
A könyv illata, a lapok zizegése, a papír érintése, a lapozás mozdulata… A
könyvolvasáshoz tartozó és elengedhetetlennek gondolt fogalmak eltűnésétől,
így az olvasás élményének megváltozásától tartottak sokan akkor, amikor az
első e-book (elektronikus könyv) megjelent a piacon. Az azóta eltelt néhány év
bebizonyította, hogy nem lehet helyettesíteni a nyomtatott könyveket. Az
allafrica.com összeállításából megismerhetjük a Cybook elektronikus könyvtár
hanyatlását.
- F: Jún. 3., http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=177432&DocID=150656
 

Gépi információkeresés cégeknél
 
A HP tapasztalatai szerint nem annyira az adattárolás, mint inkább a gyors,
pontos visszakeresés okoz problémákat a vállalatoknak és szervezeteknek. Ezt
megoldandó a HP az eseményen bemutatta azt az új komplett, aktív archiválási
berendezését és megoldását, aminek a segítségével például nemcsak a
rendszergazdák, hanem az egyéni felhasználók is tárolhatják adataikat, illetve
egy úgynevezett keresőmotor használatával gyorsan vissza is kereshetik a
szükséges információkat. A megoldás nagy előnye, hogy a kereszt indexálási
technológia révén kiszűri a többszörösen tárolt adatokat, s így még
egyszerűbbé válik a keresés.
- F: jún. 7., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40129/
 

A Swets sikere Kínában
 
Elsőként a holland Swets – mely 1997 óta van jelen a középső birodalomban -
kínálja fel elektronikus szolgáltatásait a kínai könyvtárak körében. A
SwetsWise Online Content a CERNET-tel, a kínai felsőoktatás Internet-
szolgáltatójával kötött szerződés alapján 1500 kínai egyetem számára nyújt
hozzáférést az e-folyóiratok csomagjához.
- F jún.5. http://www.managinginformation.com/news/content_show_full.php?id=2752
 

Új PDF-kezelő szoftverrel jelentkezik az Adobe
 
Az információtechnológia világának számos, egymástól teljesen független
területén rohamosan terjedő PDF dokumentumformátum kezelésére új programot
mutatott be az Adobe.
- F: jún. 8., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40148/
 

Bizonytalan a lemezboltok jövője
 
Egy brit felmérés szerint elsősorban az internetes letöltéseknek, illetve a
szupermarketekben egyre inkább terjedő CD-árusításnak köszönhetően bizonytalan
jövő elé néznek a hagyományos lemezboltok.
- F: jún. 8., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40142/
 

Az internet és az egyházak - eMagyarország-program
 
Az IHM a közháló építésével 2530 település 7300 intézményét akarja bevonni az
eMagyarország programmal. A református egyház eddig 160 ePontot, az
evangélikus 36-ot, míg a katolikus egyház 10 ePontot fogadott be és működtet --
 sorolta a sajtótájékoztatón Kovács Kálmán miniszter.
- F: jún. 8., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40155/
 
 
 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

DigiCULT különszám: könyvritkaságok digitalizációja
 
A DigiCULT Forum most megjelent különkiadásának 12 cikke a 2003.
szeptemberében a wolfenbütteli (Németország) Herzog August Bibliothekben
tartott konferencia nyomán született és egyebek mellett reneszánsz
könyvritkaságok digitalizációját ismerteti. (KultúrPont) Bővebb inf:: 
http://www.digicult.info/pages/pubpop.php?file=http://www.digicult.info/
downloads/dc_emblemsbook_lowres.pdf

 

Ingyenes tájékoztató a kétszintű érettségiről
 
A kétszintű érettségivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze
a Felvételi Információs Szolgálat katalógusa, melyet az internetről is le
lehet tölteni.
- F: jún. 2., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/erettsegi20040601.html?h=1
 

Közéleti hírekkel is gyarapszik a megújult FigyelőNet
 
Megújult a FigyelőNet, az üzleti élet egyik vezető portálja. Az átalakulás
jegyében a site az üzleti hírek mellett ezután aktuális közéleti hírekkel is
ellátja látogatóit. A napközben folyamatosan frissülő hírek mellett a portál
új rovatokat és szolgáltatásokat is indít.
- F: jún. 3., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40067/
 

Digitális Kultúra hírlevél
 
Megjelent a Digitális kultúra hírlevél legújabb, júniusi száma. Néhány cím a 
tartalomból: Interjú a brit Digitális Archiválási Koalíció vezetőjével, A 
Komintern elektronikus archívuma Budapestről is elérhető, Irak kulturális 
atlasza, Új brit képzőművészeti archívumok, Finnország a szabad hozzáférés 
mellett, Középkori illusztrált kéziratok adatbázisa.
http://www.nda.hu/engine.aspx?page=hirlevel_public
- F: jún. 4., Infinit Hírlevél
 

Miniszteri honlap az információ-szabadságról
 
Az informatikai miniszter, Kovács Kálmán, és államtitkára, Csepeli György
együtt mutatták be szerda este az információ-szabadság témáját körüljáró
honlapjukat, amelyet mostantól a http://www.ihm.gov.hu/informacioszabadsag/
webcímen bárki megtekinthet.
- F: jún. 3., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40061/
 

Papirusz.hu: "Toldi Miklóstól a Soproni Ászokig"
 
Irodalom nélkül -- irodalmi tanulmányok nélkül -- aligha igazodnánk el abban a
XXI. században, melynek lételeme a szimbolikus gondolkodás. Az eligazodáshoz
próbál segítséget nyújtani a nemrégiben útjára indult Papirusz.hu kulturális
portál.
- F: jún. 7., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/40123/
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A
hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul.
E műveletek elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm 
oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására
használják fel. Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra
küldött "cimcsere"  tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT
uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf