K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/20., máj. 19.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

TARTALOM
- Sándori Zsuzsanna emlékére
- Kísérletek az agyelszívás visszafordítására
- Az autokratizmus a hazai vezetők legnagyobb gyengesége
- Könyvről, képeskönyv-nézegetésről, verselésről... könyvtárban
- Folytatódik a szakfolyóiratok áremelkedése -- és angol parlamenti meghallgatás
- PhD-védések sorjáznak
- Telefonon és interneten is elérhető a (könyvtármentes) Dr. Infó
- Piacosított tárgyszavazási rendszer
- Az üzleti elit főként a lapokból tájékozódik
- Mit tesz a könyvtár a zsúrkocsikra?
- Jelentősen javult a brit iskolákban az  IKT oktatása
- Kisfaludy Károly Könyvtár Kecskeméten
- Egymillió eurós tanárilakás-befektetés Kolozsváron -- könyvtárral
- Tudásalapú információkinyerés XML alapokon - IKF projekt
- Megjelent az első hazai név- és címadat-tisztító szoftver
- Digitalizációs központ a kisközösségek szolgálatában
- Digitalizálás Nagykanizsán
 
KISSZÍNES
- Országgyűlési Könyvtár a Találkozások magazinban
- Megtalálták az alexandriai könyvtárat
- Jövőre minden felsőoktatási intézményben lesz e-Magyarország klub
- Videokonferencia-rendszer a kutatói szférának (könyvtárnak is)
- Adattár készül a központi támogatásokról
- INFORUM 2004
- Fejlődő könyvtárak (konferencia Dániában)
- Könyvtárak és információ-források – 11. nemzetközi konferencia
- Nagyléptékű digitalizálási-adatmentési projekt a Kongresszusi Könyvtárban

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- 250. Infinit!
- Romániai magyar internetes hírforrások
- Interneten is sugározni fog a Premiere
- Fagazdasági adatbázis
- Új művészeti adatbázis a Columbia Egyetemen
 
 

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 
 

Sándori Zsuzsanna emlékére
 
A múlt héten elhunyt kolléganő szellemi központot épített és vezetett. Nem
kellett vele közvetlenül beszélni ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljon: a szakmai
mellett emberi kisugárzása is emelte könyvtára teljesítményét, szakmai
példáját. Azok számára, akik közvetlenül nem dolgoztak vele, a tágabb szakmai
környezetet megelőző tudatformáló publikációi tették ismertté. Ezek csöndes,
de gyakran kellemetlen összefüggésekre hívják fel figyelmünket. Könyvtárunkat
átvilágítva szembesülünk-e saját teljesítményünkkel, s merjük-e megkérdezni:
mennyiben járulunk hozzá a ránk bízott közösség eredményességéhez?
Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése után eredményesen képezzük-e őket?
Képesek vagyunk-e tudást menedzselni? S teszünk-e rendszeres kirándulásokat a
könyvtárvezetési ismeretekben? Zsuzsanna kérdései, bármilyen kedves mosollyal
tette fel őket -- kínosak. Ezért hajlamosak vagyunk leplezett idegességgel
elhárítani őket: az ő könyvtára vállalati, a miénk pedig köz-, iskolai vagy
felsőoktatási. Szomorú lesz évek múltán rájönnünk, hogy neki volt igaza. Ezért
ha merjük, olvassuk újra, még sokáig tanulhatunk tőle! (MG)
- Hogyan járul hozzá a könyvtár a fenntartó vállalat eredményességéhez? In:
Tud.műsz.táj.  1996/1. 3-7.p. (társszerző: Vajda Katalin)
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2186&issue_id=75
- Az információ-felhasználók képzése a Kőbányai Gyógyszerárugyár műszaki
könyvtárában. In: Tud.Műsz.Táj. 1989/3. 108-111.p. (elektronikusan sajnos nem
érhető el)
- Pillanatfelvétel vállalati könyvtárakról és az intézmények információs
átvilágításáról. In: Tud.műsz.táj. 2000/4. 151-157.p.
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1359&issue_id=18
- Mi a tudásmenedzsment? In: Kv.kvt.könyvt. 2002/2. 13-29.p.
http://www.ki.oszk.hu/3k/valcikkek/valcikkek0202/sandori.html
- Hosszúra nyúlt útibeszámoló a könyvtárvezetési ismeretek (b)irodalmából /
Sándori Zsuzsanna
Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1998 https://mek.oszk.hu/01600/01682/
 

Kísérletek az agyelszívás visszafordítására
 
Portugáliai kísérletet mutat be a HVG, amely a szürkeállomány ottani (újra)
letelepedését célozza. A bemutatott másik, kínai példa azonban
eredményesebbnek tűnik -- a cikk közlése alapján. A kísérletet azonban nem
csak országokra, hanem településekre, szektorokra -- így könyvtárakra -- is el
lehet végezni. A hazai könyvtárak kontraszelekciójának legnagyobb belső okai
feltehetően a felülről sugallt autokratikus vezetési stílus, a gyenge szakmai
imázs, a túlzottan a megőrzésre összpontosító szakmakultúra, a tanulás
lassúsága. A külső okok között az elavult jogszabályi környezetből adódó
alacsony fizetések szerepel elsők között. E negatív környezet önmagát erősíti:
az új gazdaságban csak a magas tudáskoncentrációval (ide értendő a
szolgáltatásmarketing) rendelkező területek reménykedhetnek
többletforrásokban. A fenntartók kegyeiben járó közvetlen érdekérvényesítés
hatása rövid távú. Sőt, hosszabb távon szintén a kontraszelekciót erősíti,
ugyanis a vazallusi rendszerben nem a rátermettség határozza meg az
előrejutást. (MG)
- F: HVG 2004/19. (máj. 8.) p. 39-9
 

Az autokratizmus a hazai vezetők legnagyobb gyengesége
 
Egy menedzser csupán csapatban, a munkatársakkal folytatott állandó
kommunikáció révén számíthat sikerre. Sok kollégát azonban elriaszt
vezetőjének hagyományosan autokratikus magatartása, írja elemzésében a
Világgazdaság. A hazai vezetőknél általában azok a gyenge pontok a
munkahelyen, amelyek a magánéletben is nehézkesen működnek. Jelentős részük
magánemberként és munkavállalóként egyaránt autokratikus hagyományok között
nevelkedett és sokuk ezt vezetési stílusába is átviszi. Egyes elemzők ezt a
tulajdonságot tartják a hazai vezetők legnagyobb gyengeségének. Pedig a
tekintélyelvűségre alapozó irányítás gátolja a munkatársak őszinteségét, ami
végső soron teljesítményingadozáshoz vezethet. Ezért a vállalatok ma már egyre
többször válnak meg az autokratikus vezetőktől és inkább a bevonó-támogató
viselkedést megvalósító menedzserek közül válogatnak.
- F: máj. 7., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13881
 

Könyvről, képeskönyv-nézegetésről, verselésről... könyvtárban
 
A FSZEK Gyermekkönyvtára, a Sárkányos Könyvtár minden szombaton ingyenes
elfoglaltságot, előadást szervez a családoknak. Május 15-én, szombaton 11
órakor Kozma Emese (Kismamaház Alapítvány, MINők) tart előadást szülőknek a
könyvről, képeskönyv-nézegetéstől, verselésről. Babákat és szüleiket várják.
Várható témák: Mit szeret a baba felfedezni a könyvekben - korcsoportonkénti
felosztásban. Hogyan verseljünk a még nagyon figyelő, 2-5 hónapos babának?
Miképpen kössük le az éppen ülni tudó kisbabánk figyelmét? Hogyan használja a
könyvet tudásának fejlesztésére az egyéves-kétéves?
- F: NőTárs hírlevél I. evf. 1. sz. 2004. maj. 13.
 

Folytatódik a szakfolyóiratok áremelkedése -- és angol parlamenti meghallgatás
 
A Library Journal idei 15. száma rendkívül alapos adatsorokat közöl a
különböző szakterületek, kibocsátó országok, s a megrendelők nagyságrendje
szerint mért inflációról. A közepes főiskolai vagy egyetemi könyvtáraknak
szánt EBSCO-csomag a maga csaknem ezer címével ismét 12-13%-os növekedést
mutat. 2000-2004 között a nyugat-európai országokban megjelenő folyóiratok 41%-
os, míg az Egyesült Államokból származók 39%-os áremelkedést mutatnak (ehhez
képest Japán csak 9%-t, de Ausztrália és Új-Zéland 76%-ot produkál). Három
szélesebb tudománycsoport négyévi ármozgásának összehasonlításában a
társadalomtudományok kerültek élre (45-50%-kal), második a humán és művészeti
terület (37-50%), s 'csak' harmadik a természettudomány a maga 36-37%-val.
2004-ben egy amerikai természettudományi folyóirat átlagára csaknem ezer
dollár, míg a nyugat-európaiké meghaladta az 1500 dollárt. Társadalomtudományi
átlagárak: 326-617 dollár, humán tudományiak: 156-235 dollár.
Az angol parlament alsóházának Tudományos és Műszaki Bizottsága múlt év
decemberében döntött úgy, hogy megvizsgálja a tudományos publikálás kérdéseit.
Idén márciusig kértek kiadóktól, könyvtáraktól és más érdekeltektől írásos
véleményeket, majd megkezdték a szóbeli meghallgatásokat is. Az április 21-i,
könyvtárosokkal folytatott megbeszélés szerkesztetlen jegyzőkönyve most a
hálón olvasható. Innen egy adalékot emelünk ki: Lynne Brindley, a British
Library főigazgatója (Chief Executive) szerint könyvtára a folyóirat-
előfizetések terén az elmúlt öt évben 43%-os áremelkedést mért, ami plusz 2
millió font kiadást vont maga után. Miután az angol parlament tavaly
korszakalkotó kötelespéldány-törvényt alkotott, most érdemes figyelmet
szentelni arra, mire sikerül jutniuk a világszerte vitákat kiváltó kérdéskör
tekintetében. (SP)
- F: Library Journal, 2004. 15. p. 45-50, máj. 8.
http://www.publications.parliament.uk
 

PhD-védések sorjáznak
 
A könyvtártudományi doktori program keretében a közelmúltban védte meg
értekezését Sajó Andrea és Kiszl Péter, a múlt héten pedig Pallósiné Toldi
Márta. Az ő dolgozata könyvtárfilozófia, könyvtárpolitika és
könyvtárszociológia metszéspontján vizsgálta a „pannon térség” (magyar,
osztrák, szlovén) közkönyvtárait, jelentős empirikus adatfelvételre építve.
Maximális értékeléssel „summa cum laude” minősítést érdemelt ki a Nyíri
Kristóf akadémikus vezette bizottságtól.
E héten Prókai Margit értékes dolgozata – Nyelvhasználat és osztályozáselmélet
a tárgyszavas információkereső nyelvben – kerül védésre 21-én pénteken, majd
24-én Alföldiné Dán Gabriella folytatja a sort.
Valószínűleg ősszel véd Murányi Péter, Dr. Nagyné Mandl Erika és Varga
Katalin.
2004 így az ELTE programjának kiemelkedően termékeny – könyvtártörténeti
jelentőségű - évének minősülhet. (SP)
 

Telefonon és interneten is elérhető a (könyvtármentes) Dr. Infó
 
Konkrét betegségekről, gyógyszerekről és az egészségügyi ellátórendszerről
kérhető információ az egészségügyi tárca által indított 06-40/374-636- os
számon hívható Dr. Infótól. Az angol mintára készített rendszertől a
felesleges orvoslátogatások elmaradását és a betegek kiszolgáltatottságának
csökkenését várják. A helyi tarifával működő 06-40/374-636-os (06 40 DRINFO)
telefonszámon és a www.drinfo.eszcsm.hu internetes címen elérhető szolgáltatás
kezdetben három témakörben nyújt tájékoztatást. Akkor érdemes telefonálni, ha
valaki az egészségügyi ellátórendszerről, általánosan egyes betegségről vagy
egyes gyógyszerről szeretne információt kapni. A kapott információ minden
esetben hiteles forrásból, az ÁNTSZ és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
adatnyilvántartásából, a Gyógyszer a családban és az Orvos a családban,
hiteles kiadványokból, valamint a törzskönyvezett gyógyszerek adatbázisából
származik. A szolgáltatás az angol NHSDirect rendszer alapján készült el. A
külföldi tapasztalatok szerint a telefonos információ hatására 30 százalékkal
csökkent a felesleges mentőhívások száma, így ahol valóban szükség volt a
gyors segítségre, oda hamarabb eljutottak a szakemberek.
- F: máj. 18., http://www.magyarorszag.hu/hirek/egeszseg/drinfo20040517.html?h=1
-- A rendszer nagy 'hibája', hogy nem a könyvtárosok közszolgálati
attitűdjének, buzgó igyekezetének kihasználásán alapul. Így a rendszer nem is
javít a könyvtárak lakosságbeli megítélésén. Ismét egy nélkülünk elment vonat,
olyan pénzekből fenntartva, melyek a könyvtárak egészségügyi
információszolgáltatásának fenntartására is felhasználhatók lettek volna. A
könyvtárak kikerülésével, közpénzből felépített alternatív információs
közszolgáltatás. Újabb csatavesztés saját térfélen, a rossz könyvtári
stratégia következményeként. (MG)
 

Piacosított tárgyszavazási rendszer
 
A Google bejelentette, hogy olyan új megoldásokat dolgozott ki, melyek
hirdetői oldalairól állítanak össze várható keresési kulcsszó-listákat, így
nagyban fellendíthetik a forgalmat, és egyben elősegíthetik a Google várhatóan
2,7 milliárd dolláros tőzsdei bevezetését is. Új keresési rendszerének
lényege, hogy nem a hirdető vállalatok állítanak össze olyan kulcsszó-
listákat, melyek szerintük fedik tevékenységüket, így az ezekre történő
rákeresés esetén automatikusan megjelenik fizetett hirdetésük, hanem a Google
szoftvere vállalja fel ezt a feladatot saját keresési tapasztalatai, és az
adott vállalat weboldalának tartalma alapján. Ez egyrészt megnövekedett
hatékonyságot biztosít, másrészt megpróbálja kihasználni az eddig parlagon
heverő keresőkhöz kapcsolt hirdetési piacot. Ilyen szabad piac pedig még
bőségesen létezik, a felmérések szerint az USA-ban a napi 120 millió keresés
mindössze 40-45 százalékához kapcsolódik fizetett hirdetés. Márpedig a Google
számára ez létkérdés, mivel a vállalat tavalyi évben elért 991 millió dolláros
bevételének nem kevesebb, mint 95 százaléka származik fizetett hirdetésekből.
- F: máj. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/39597/
 

Az üzleti elit főként a lapokból tájékozódik
 
Az üzleti elit szereplői kiemelt figyelmet fordítanak a gazdasági napilapokra
és az internetre, emellett az országos közszolgálati televíziókat nézik és
Budapesten leginkább az Inforádiót hallgatják. 
- F: máj. 12., Napi Gazdaság
 

Mit tesz a könyvtár a zsúrkocsikra?
 
Több mint 1100 hazai iskola még ebben a tanévben megkapja a multimédiás
eszközökkel felszerelt digitális zsúrkocsikat és bőröndöket, amelyekkel
szeptembertől színesebbé tehetik a hagyományos tantárgyak oktatását. A
multimédiás oktatási segédeszközöket 300 iskolában vezeték nélküli
internetkapcsolattal is felszerelik, ezekkel az órák alatt is elérhetőek
lesznek a digitális tudásbázisok. A 7-12 osztályos digitális tananyagok
szeptemberre elkészülnek, kiegészítve olyan nem hagyományos tárgyakkal, mint a
gazdasági ismeretek, a vallás, a kultúrtörténet, az Európai Unió vagy a
digitális kultúra - mondta a Magyarország.hu-nak Magyar Bálint oktatási
miniszter.
- F: Bővebben:
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/zsurkocsi20040512.html?h=1
 

Jelentősen javult a brit iskolákban az  IKT oktatása
 
A brit közoktatásügy központi minőségellenőrző intézete (rövid nevén: Ofsted)
az egyes iskolák működésének mérése mellett átfogó témákban is vizsgálódik.
Legújabb, május 14-én közzétett anyaguk 76 oldalon a közoktatás
infokommunikációs eszközökkel való ellátottságát s a pedagógusok
felkészültségét elemzi (ICT in the schools. The impact of government
initiatives five years on). Ellátottság és szemlélet egyaránt ugrásszerűen
javult az ötéves kormányzati stratégia végrehajtása során. A pedagógusok 90%-a
bizonyult „kompetens felhasználónak", s maga az oktatási folyamat az új
eszközök használatának köszönhetően lényegesen eredményesebbé vált. 1998 óta
több milliárd fontot áldozott a kormányzat (tanévenként 510-660 millió
között). Az egyes iskolák szintjén az éves költés 10-65 ezer font között mozog
(előbbi az általános, utóbbi a középfokú iskolák nagyságrendje). 2003-ban
átlag egy számítógép jutott az általános iskolákban nyolc gyerekre, míg a
középiskolákban 5,4 gyerekre. Eredetileg a kormánystratégia 2003 nyarára a
szélessávú hozzáférés szintjét 20%-ban állapította meg. Ezt jelentősen
túlszárnyalták: átlagban már minden második iskola így használja a hálót, s
ezen belül a középiskolák szintje 90%-os. Álljon itt egy konkrét példa a
beszámolóból. A Cramlington Community High School (kisvárosi iskola
Northumberland megyében) nevű középiskola 1600 diákjának 700 gépből álló
hálózat áll rendelkezésre, minden osztályterembe 10Mb-os széles sávú kapcsolat
biztosított, a pedagógusokat ellátták laptoppal, az otthoni hozzáférést még
nélkülöző gyerekeknek az egész nap működő iskolai könyvtár biztosít fejlődési
terepet. (SP)
- F: máj. 15., http://www.ofsted.gov.uk
-- Hasonló hazai adatokról a legutóbbi Kutatási Jelentés szól, benne a hazai
sulinet szinte teljeskörű felmérésének néhány adatát kínálja Molnár Szilárd. 
http://www.ittk.hu/weblap/kutjel/kujtjel_tart25.html
 

Kisfaludy Károly Könyvtár
 
Ilyen néven működik tovább a kecskeméti volt szakszervezeti könyvtár. A
névcsere ápr. 1-jén történt, működtetésére pedig alapítvány jött létre. Első
feladatuk, hogy új helyet keressenek a könyvtár számára, mely pillanatnyilag
egy mozgáskorlátozottak számára nem megközelíthető épületben működik. A
városban lévő diákok azonban már eddig is rendszeresen megközelítették, főként
amikor más helyen meg nem kapott kötelező olvasmányokat kerestek.
- Köztér, 2004. máj.
 

Egymillió eurós tanárilakás-befektetés Kolozsváron -- könyvtárral
 
Fiatal kolozsvári egyetemi oktatók támogatására lakásokat építtet az Iskola
Alapítvány. Az épület terveit a sajtó pénteken nézhette meg. A kolozsvári
botanikus kerthez közel építendő két emeletes ingatlan 21 tanárlakást,
könyvtárat és egy földszinti konferencia központot tartalmaz és másfél-két év
múlva készülhet el. A befektetés meghaladja az 1 millió eurót.
- F: Transindex, máj. 14., http://belpol.transindex.ro/?hir=5261
 

Tudásalapú információkinyerés XML alapokon - IKF projekt
 
Nagy érték a gyors és pontos információ és az erre épülő tudás, ám a nagy
dokumentumgyűjtemények szövegeinek információ-, esetleg tudáskinyerése igen
összetett probléma -- olvasható a 2004/5-ös TMT-ben. A probléma megoldására
sok szoftver jelent meg, ám az elérhető kereskedelmi rendszerek valódi
tudásintenzív megoldások hiányában nem adnak teljes megoldást. Egyrészt, mert
az interneten található dokumentumok többsége vizuális megjelenítésre szánt
jelölőnyelvek (pl. HTML) segítségével íródott, azonban automatizált gépi
feldolgozáshoz olyan leírónyelv szükséges, amellyel egy dokumentum szemantikai
struktúrája is leírható. Másrészt e rendszerek főként a modellgenerálásra
törekszenek, így a megoldandó problémák összetettsége miatt tipikusan csak
adatcentrikus forrásokat (pl. portáloldalak), vagy egyéb, a szoftvertől függő
specifikus strukturális elemeket (mintákkal definiáló adatobjektumok --
pénznem, dátum stb.) tudnak kezelni.
Ezt felismerve kínál megoldást az IKF (Information and Knowledge Fusion --
Információ és Tudás Tárház) kutatási és fejlesztési projekt, melynek magyar
konzorciumában többek közt a BME méréstechnikai és információs rendszerek
tanszék is részt vesz. A kész IKF prototípusrendszer, mely jelenleg
demonstrációs célokra, illetve a kutatási eredmények bemutatására szolgál --
későbbiekben valós kereskedelmi bevetésre is szánják -- komplex tudásalapú
döntéstámogató rendszerként kíván majd működni azzal, hogy különböző típusú
forrásokból (internet, intranet erőforrások, adattárházak stb.) való keresésre
és az információ strukturált szolgáltatására egyaránt alkalmas. Mindehhez az
SGML-ből létrehozott és egyre népszerűbb metanyelvet az XML-t, illetve a hozzá
kapcsolódó DTD és XSLT technológiákat veszi igénybe, a magas szintű
szolgáltatások megvalósításához pedig az ontológiákat használó
tudásreprezentációt vezeti be. Az IKF moduláris felépítésű; a megfelelő
tárgyterületi forrásmodellek, illetve általános heurisztikák alkalmazásával
olyan XML outputot képes létrehozni -- pl. portáloldalak híranyagából --,
melyet egy nyelvi elemzőn végigfuttatva tudásra tehet szert a rendszer, vagyis
tényleges szemantikai jelentéseket és összefüggéseket tud felismerni és
tárolni. (ref.: Bíró Szabolcs)
- F: Dezsényi Csaba [et al.]: Tudásalapú információkinyerés: az IKF projekt.
In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004/5.
 

Megjelent az első hazai név- és címadat-tisztitó szoftver
 
Az adattisztítás területén szakértő eSpirit Kft. piacra dobta a magyar nyelvi
specialitásoknak megfelelő személynév- és címadat-tisztító szoftverét.
- F: máj. 17., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/39725/
-- Érdemes átnézni az integrált könyvtári szoftverek ügyfél-adatbázisát. A
tapasztalatok szerint az ilyen tárak hibái komoly hibákat okozhatnak a
rendszerben. Egy korábbi cikk írta: Az akcióban eddig részt vett 23 gazdasági
vállalkozás -- egyharmaduk telecomcég és pénzintézet -- átlagosan 15-25 ezer
rekordos adatbázismintáján végzett adatminőségi felmérések szerint az adatok a
vállalatok mintegy 15 százalékánál jók, illetve kiváló minőségűek, 45
százalékuknál közepesek, 40 százalékuk esetében pedig gyenge minőségűek. A
feltárt hibák között közel egyenlő arányban szerepeltek a duplikátumok (egy
ügyfél a legszélsőségesebb esetben nyolcszor szerepelt a mintában), valamint a
hibásan vagy hiányosan kitöltött, illetve kitöltetlen azonosító adatok.
- F: 2001. júni. 2., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/18321
 
 
Digitalizációs központ a kisközösségek szolgálatában
 
A Nyugat-Michigani Egyetem (WMU) egyik csúcstechnológiát képviselő digitális
adattároló eszközökkel felszerelt könyvtári központja május 19-én nyílt napot
tart az érdeklődő közösségi szervezetek képviselői számára. A Regionális
Digitalizációs Központot olyan speciális berendezésekkel szerelték fel,
amelyek a kisméretű filmek digitalizálásától kezdve egészen a nagyméretű, akár
háromdimenziós tárgyak leképezéséig alkalmasak a különféle digitális projektek
lebonyolítására.
- F: Infinit Hírlevél, No.251
http://www.ittk.hu/infinit/2004/0513/indexkult1.html ; http://www.wmich.edu/
 

Digitalizálás Nagykanizsán
 
A jövő útja a nyomtatott információhordozók, a kötetek és a folyóiratok
digitalizálása, amelynek zalai elterjesztésében élen járt a nagykanizsai Halis
István Városi Könyvtár. Az intézmény szakemberei a megyében elsőként
digitalizálták egy folyóirat adott évfolyamának lapszámait. -- 1999-ben a
Zalai Közlöny 1901-es és 1902-es évfolyamát, összesen ötszáz oldalt
digitalizáltunk, azaz az oldalakat előbb beszkenneltük, majd mindegyiket külön-
külön átírtuk CD-ROM-ra. A dolog nagyon jól sült el, ugyanis kiderült: ez
járható út -- mondja Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója. Az ötszáz oldal
digitalizációja félmillió forintba került, ezért a folytatás nehézkesnek
látszott, de egy pályázatnak köszönhetően újabb tízezer oldal feldolgozása
vált lehetővé.
- Két hónappal ezelőtt 13 ezer oldalnyi digitális anyagnál tartottunk, így
most Zala megye első napilapjának számait többen olvashatják az interneten,
mint amikor megjelent - újságolja az igazgató.
A célok közt szerepel még a helyismereti dokumentumok archiválása, és
elkezdődött egy képeslap-gyűjtő csoport "kincseinek" a digitalizálása is.
- F: Metró, máj. 14.
 
 
 

::::: KISSZÍNES :::::
 

Országgyűlési Könyvtár a Találkozások magazinban
 
A Westel -- pontosabban a T-Mobile -- számla mellett kiküldött havi
kiadványában olvashatunk az Országgyűlési Könyvtárról, annak múltjáról és
kisebb terjedelemben a jelenéről is.
- F: Találkozások, május p. 34-35
 

Megtalálták az alexandriai könyvtárat
 
Egy lengyel és egyiptomi régészekből álló kutatócsoport nemrégiben a Bruchion
régióban rábukkant egy olyan épület maradványaira, melyről feltételezhető,
hogy az ókori Alexandriai Könyvtár olvasó- és tantermei lehettek. A
felfedezésről a Kaliforniai Egyetemen számolt be Zahi Hawass, az Egyiptomi
Antik Emlékek Legfelső Tanácsának elnöke, aki elmondta: a még feltáratlan 13
további tanteremben annak idején összesen mintegy 5000 diák tanulhatott. A
szakértők szerint talán a világ legrégebbi egyetemét találták most meg, ahol
annak idején az ókori gondolkodók letették a későbbi nyugati civilizáció
alapjait. A könyvtárat valószínűleg utóbb Julius Ceasar gyújtatta fel, amikor
a várost elfoglalta.(KE)
- F: máj. 12., http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3707641.stm , Metró, máj.
14., http://szines.transindex.ro/?hir=3945
 

Idősek akadémiája a könyvtárban
 
Az Idősek Akadémiája ma délutáni rendezvényén a Nyugdíjasok az Európai Unióban
és Magyarországon címmel tart előadást dr. Harsányi Ernő. A Szociális
Szolgáltató Központ által szervezett előadás-sorozat mai témája alkalmat nyújt
arra, hogy megismerjék az uniós nyugdíjasok helyzetét az érdeklődők. Egyúttal
a saját jövőjüket: hiszen Magyarország csatlakozását követően ezen a területen
is megtörténik majd a felzárkózás. A 14 órakor kezdődő előadás helyszíne
ezúttal is a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár lesz.
- F: Metró, máj. 13.
 

Jövőre minden felsőoktatási intézményben lesz e-Magyarország klub
 
Eddig 12 számítógépes e-Magyarország klub nyílt meg a hazai egyetemeken és
főiskolákon, további 25 pedig év végéig kezdi meg működését - mondta Kovács
Kálmán informatikai és hírközlési miniszter csütörtökön Nyíregyházán.
- F: máj. 7., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/39545/
 

Videokonferencia-rendszer a kutatói szférának (könyvtárnak is)
 
Több mint harminc felsőoktatási és kutatói intézmény kapcsolódhat az európai
és amerikai kutatóhálózathoz a tegnap Budapesten átadott videokonferencia-
rendszer segítségével. Mint Kovács Kálmán informatikai miniszter elmondta: a
2003 közepén elindított videokonferencia-projekt révén elsősorban a hazai
akadémiai közösséget kívánták országos méretű, korszerű videokonferencia-
infrastruktúrával ellátni. A pályázati úton beszerzett professzionális,
tárgyalótermi eszközök az NIIF internetalapú, nagy sebességű optikai
gerinchálózatához csatlakoznak, amelyen keresztül jelenleg 31 felsőoktatási és
kutatói intézmény és könyvtár tud kapcsolatba lépni egymással, illetve a
fejlett világ hasonló intézményeivel. A résztvevők számára az Európai Unió és
Észak-Amerika teljes kutatási intézményrendszere és a világ bármely más
fejlett régiója is korlátlanul és díjmentesen elérhető.
- F: máj. 12.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=174310&DocID=148219
 
 
Adattár készül a központi támogatásokról
 
Településekre, megyékre, régiókra lebontott adattár készül az állami
támogatásokról és azok felhasználásának hatékonyságáról. A REMEK elnevezésű
adattár szeptemberre egészül ki a még hiányzó adatokkal - közölte Nagy Sándor,
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára.
- F: máj. 15., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/remek20040514.html?h=1
 

INFORUM 2004
 
A tizedik INFORUM konferenciát Prágában (Cseh Köztársaság) rendezik, 2004.
május 22. és 27. között. A tervezett témákból: Trendek és újdonságok az
elektronikus információ-források területén; Kulturális örökség; Weboldal-
optimalizáció keresőgépekre; E-könyvek: fenyegetik vagy kiegészítik a
hagyományos dokumentumokat? Információ-források és szolgáltatások marketingje;
Könyvtárak és a közszféra együttműködése. (EUCLID) Bővebb információ:
jana.machonska@aip.czhttp://www.inforum.cz/inforum2004/english/about.php
tel.: +420 222 231 212, fax: +420 222 231 313 (F: KultúrPont)
 

Fejlődő könyvtárak (konferencia Dániában)
 
A hagyományos könyvtárak fejlődési lehetőségéről, közösségi szerepéről, a
napjainkban tapasztalható változásokról tartanak konferenciát 2004. június 13.
és 15. között Aarhusban (Dánia). (EUCLID) Bővebb inf.: Rolf Hapel,
hapel@bib.aarhus.dk http://www.aakb.dk tel.: +45 8940 9300, fax:  +45 8940
9393 (F: KultúrPont)
 
 
Könyvtárak és információ-források – 11. nemzetközi konferencia
 
2004. június 5. és 13. között tartják a könyvtárakról és információ-
forrásokról szóló 11. nemzetközi konferenciát a Krímben (Ukrajna). A tervezett
témák közül néhány: Könyvtári gyűjtemények fejlesztése és megóvása –
együttműködés könyvtárak, kiadók és a könyvpiac között; Információs
infrastruktúra és könyvtárak közötti együttműködés az információs
társadalomban; Online technológiák, CD-ROM, elektronikus kiadványok és
internet a könyvtárakban; Digitális könyvtárak és digitális információ-
források; Automata könyvtári rendszerek és információtechnológia; Könyvtári
gyűjtemények fejlesztése nemzeti nyelveken. (EUCLID) Bővebb inf.:
CRIMEA2004@gpntb.ru
 http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/eng/ tel.: +7 095 924 9458;
+7 095 923 9998, fax: +7 095 921 9862; +7 095 925 9750 (F: KultúrPont)
 

Nagyléptékű digitalizálási-adatmentési projekt a Kongresszusi Könyvtárban
- F: http://www.fcw.com/fcw/articles/2004/0503/web-groovy-05-07-04.asp
 
 
 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

250. Infinit!
 
Az Információs Társadalom és Trendkutató Központ által kiadott Infinit
Hírlevél 250. számához ért (a KIT még csak a 97. számnál tart :-). Az Infinit
az ITTK szakmai műhelye által készített és gyűjtött híreket, elemzéseket teszi
közzé illetve hívja fel rájuk a figyelmet. Nem mindegyik információs
társadalomról szóló lap éri meg e szép kort. Az Edupage például támogatás
híján megszűnt. (Az oktatási információ ilyetén támogatását egy illetékes
könyvtárnak sem állt módjában felvállalni. Így e terület elektronikus
gyorsinformáció nélkül maradt.)
A lap a 250. szám előszavában küldetésével kapcsolatos kérdéseket is
megfogalmaz:
'-- Fontos, hogy első kézből értesüljünk arról, miről beszél és gondolkodik az
információs korkihívás, a technológia és a társadalom háromszögében a világ?
-- Fontos naprakész, áttekintő ismeretekkel rendelkezni arról, mi történik, mi
jelenik meg, milyen kutatási eredmény látott napvilágot és milyen eredménnyel?
-- Fontos, hogy ne csak a társadalomkutatók, hanem a köztisztviselők, az
újságírók, a felsőoktatás és a gazdaság szereplői számára is 'nyitva legyenek
tartva' ezek az információs csapok?
-- Fontos, hogy a Világ és Európa mellett folyamatosan legyen kitekintésünk
arra, mik az információs társadalom fejleményei szűkebb régiónkban, elsősorban
tőlünk Keletre és Délre?'
Nos, aki szerint igen, keresheti a lapot és korábbi számait a www.infinit.hu -
n.
 

Romániai magyar internetes hírforrások
 
A HVG áprilisi háló melléklete a romániai internetezést vette górcső alá. Mint
írja, az erdélyi magyar internet vázát a www.transindex.ro , www.hirek.ro , a
www.erdely.com és a Magyar Újságírók Erdélyi Egyesülete -- MURE-online
hírügynöksége alkotja. A legnézettebb 'román' szájt egy angol oldal, ahonnan
programokat lehet letölteni. A második és harmadik helyen levelezési portál
található. Saját szerkesztőséggel és médiaszerű elképzeléssel kialakított,
román nyelvű tartalmat kínáló önálló portál még nincsen.
- F: HVG Háló, 2004- ápr., p. 20
 

Interneten is sugározni fog a Premiere
 
A Premiere német fizetős TV-csatorna egy éven belül az interneten is
hozzáférhetővé szeretné tenni programjait, így az online
tartalomszolgáltatóknak újabb konkurenciával kell számolniuk.
- F: máj. 12., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13999
 
 
Fagazdasági adatbázis
 
Megnyílt a www.fakat.hu , amelyen faipari céginformációs- és marketing-adatok
kereshetők. A készítő FAGOSZ ígérete szerint hamarosan az adatbázis
továbbfejlesztett változata is elérhető lesz.
 

Új művészeti adatbázis a Columbia Egyetemen
http://www.columbiaspectator.com/vnews/display.v/ART/2004/04/22/40877cb8e4726
 

IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A
hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.
Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul.
E műveletek elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm
oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására
használják fel. Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra
küldött "cimcsere" tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT
uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm