K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/19., máj.12.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Néhány vezetési tanács könyvtárvezetőknek
- Átalakuló médiafogyasztás – újabb kihívás a könyvtáraknak
- Hogyan változtatta meg az internet az információkeresést?
- Uniós képzés állami támogatással diplomás fiataloknak
- Bemutatták a hírközlési fogyasztói jogok képviselőjét
- A vezető cégek titka a kiemelés és jutalmazás
- Randi a könyvtárban (FSZEK és HIK)
- Az online álláspályázatok fele a formai hibák miatt bukik meg
- Politikai és civil együttműködési javaslat a következő fejlesztési terv kidolgozására
- eMagyarország pont Mórahalmon
- Internetes fogyasztói klub az olcsóbb mobiltelefonálásért
- MTA-közgyűlés: A tudományos élet Magyarország fejlődésének záloga
- Kettős funkciójú könyvtárak az Egyesült Királyságban
- A diákparlament kívánsága: könyvtárfejlesztés (is)
- Piacosított tárgyszavazási rendszer
- Jövőre minden felsőoktatási intézményben lesz e-Magyarország klub
- Újabb ingyenes internetelérési pontok Budapest-szerte


KISSZÍNES
- Divatbemutató a FSZEK-ben
- Ingyenes Internet-hozzáférés az A38 hajón
- Digitális „egér” az állatkertben
- Lehetséges az elektronikus számlázás
- Hét hónapig lakott a könyvtárban
- A vérdíj program buktatta le a Sasser szerzőjét
- Kína 8600 internet kávézót zárt be az idén
- Hi-tech kormányzás Észtországban


INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Újabb segítség az EU-pályázatokhoz
- Weboldal segíti a mozgáskorlátozottak életét
- WAP-on is elérhető ingyenes cégadatbázis
- Újabb tematikus csatornát indít a ViasatE lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html


Néhány vezetési tanács könyvtárvezetőknek
 
Mondd azt, amit gondolsz, és komolyan gondold, amit mondasz - technikák a
hatékony kommunikáció előmozdítására:
A könyvtári munka során igen sok olyan szituáció merül fel, amikor
barátságosan és szakmailag korrekt módon kell cselekedni és megnyilvánulni. A
használókkal minden alkalommal bőséges információt közöljünk, lehetőség
szerint több alternatívát is kínáljunk (például a felszólításokat és
előjegyzési  értesítéseket telefonon, levélben vagy e-mailben is tudathatjuk).
A vezetők ismerjék el a beosztottak kiváló teljesítményét, és ne hagyják szó
nélkül a kisebb eredményeket sem. Elektronikus levélben is el lehet a
dicséretet küldeni, kisebb jutalmakat („a hónap dolgozója" oklevél, szabadnap)
lehet adni. A személyes törődésre is gondoljunk (tanulmányok lezárása, „kerek"
születésnap stb. alkalmával). A munkatársakat is érintő megbeszélések
jegyzőkönyveit körözni kell. A döntések folyamatába lehetőség szerint
mindenkit be kell vonni.
Ugyanez vonatkozik a negatív közlendőkre (fegyelmi ügyek, szemrehányások). A
felmerülő problémák elrendezését nem érdemes halogatni, a munkanap végén ne
hagyjunk elintézetlenül ilyen ügyeket. Az elégedetlen (sőt, az elégedett!)
használókkal levélben vagy e-mailben írassuk le véleményüket, erre a célra
készenlétben tarthatunk egy űrlapot. Az ilyen leveleket aztán osszuk meg a
munkatársakkal, a használóknak pedig küldjünk választ, és a válaszhoz
mellékeljünk valami kis ajándékot (naptárat, könyvjelzőt stb.). A
környezetünkben működő egyesületek, üzleti vállalkozások stb. adományokkal
segíthetik a könyvtár munkáját; mindig tartsuk készenlétben a kívánságlistát,
hogy mire lenne az intézménynek szüksége, akár szorosan a könyvtári funkcióhoz
kapcsolódóan, akár annál tágabb értelemben. Lobbizás céljából kísérjük
figyelemmel a településen tartott rendezvényeket, és vegyünk részt rajtuk,
propagáljuk a könyvtár szolgáltatásait szóróajándékokkal. A könyvtár egyébként
is nyitott intézmény, de a nyitott napok szervezésének is van értelme:
felhasználhatjuk a régi olvasókkal való kommunikációra és új olvasók
megnyerésére. Az ingyenes rendezvények mindig sok látogatót vonzanak.
Alkalmanként oklevéllel köszönjük meg támogatóink segítségét.
- F: Say what you mean, mean what you say - communication techniques to
enhance your library. Ref: Hegyközi I., Könyvtári Figyelő, 2004/1
 

Átalakuló médiafogyasztás – újabb kihívás a könyvtáraknak
 
Az idei első negyedévben is folytatódik a világon mindenütt több éve
megfigyelhető trend: a politikai napilapok eladott példányszáma egyre csökken –
 értékeli a nemzetközi tendenciákba illeszkedő magyar eladási adatokat a
Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség (Matesz) főtitkára, Barlacu Liviu. Azt,
hogy a politikai napilapoktól miért távoznak folyamatosan az olvasók, mivel
nem feladata, nem vizsgálja a Matesz, így ennek kiderítése az érintett
kiadókra marad – teszi hozzá a főtitkár. Azt is csak találgatnunk lehet, hogy
az olvasók milyen arányban térnek át a bulvárlapok vagy az ugyancsak egyre
népszerűbb internetes hírportálok olvasására, esetleg szoknak le végleg az
újságolvasás minden formájáról. Magyarország legtöbb példányban eladott lapja
továbbra is a Story magazin.
- F: máj 5., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=79795&id=23
Új bulvárlap indul. Negyven oldalas ingyenes mutatványszámmal jelentkezik
kedden a Híd Rádió Rt. új napilapja - erősítette meg a társaság
vezérigazgatója, az induló lap főszerkesztője az MTI értesülését.
- F: máj. 4., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13794
Kevesebb újságolvasó, több tv-néző. Az European Media and Marketing Survey
megjelentette előzetes eredményét a teljes tanulmány júniusi publikálása
előtt. Az előzetesen nyilvánosságra hozott adatok szerint a nyomtatott sajtó
olvasottsága Európa-szerte csökkent, a televíziók nézettsége azonban nőtt.
- F: ápr. 19., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13708
-- Szolgáltatásainak átgondolásra kényszeríti a könyvtárakat is a
médiafogyasztás megváltozása. Hogy mi a véleményünk a bulvárosodásról, az
magánügy, amennyiben a használókért tartanak bennünket, az ő igényeinek
szolgálatáért. Egyelőre ebből még nem következik, hogy a klasszikus
napilapokat lemondjuk. Ám a bulvár feltehetően nem hiányozhat a könyvtárból.
(MG)
 

Hogyan változtatta meg az internet az információkeresést?
 
Az internetes keresőmotorok kihívást jelent a megszokott könyvtári
keresőrendszerek számára. Az új motorok az interneten nem törekednek a
teljességre, de gyorsak és nagyon rugalmasak. 'Az információkereséssel
hivatásosan foglalkozóknak át kell rágniuk magukat a meglévő módszereken, hogy
olyan elképzelést találjunk, amelyet alkalmazni lehet a világhálóra. De még az
is elképzelhető, hogy a világháló annyira új technikai találmány, hogy az
eddig alkalmazott információkeresési hagyományok, fogalmak és módszerek a 20.
század végi adatbáziskorszak óta túlhaladottakká váltak.'
- F: Web search: how the Web has changed information retrieval / Terrence A.
Brooks. Ref.: TMT, 2004/5. (Lepp T.) http://informationr.net/ir/8-3/paper154.html/
 

Kettős funkciójú könyvtárak az Egyesült Királyságban
 
Az Egyesült Királyságban az elmúlt húsz évben számos közös fenntartású
könyvtár alakult. A tanulmány áttekinti ezen intézményeknek a helyzetét,
előnyeit és problémáit. E könyvtárak alapítását többnyire két okra vezetik
vissza: vagy egy mozgókönyvtárat váltottak fel, vagy pedig az iskola
biztosította a szükséges feltételeket. (Valamennyi vizsgált intézmény
iskolában működik.) A könyvtárak legfőbb erősségüknek a hosszabb nyitva
tartást tartják; némelyik este fél nyolcig, illetve szünidőben is nyitva tart,
és zömmel szombat délelőtt fogad olvasókat. A fenntartás költségeit is
általában közösen állják. A legtöbb könyvtárban az állomány mindkét használói
kört kiszolgálja. A személyzet mindkét vagy az egyik munkaterületen jártas
könyvtárosokból tevődik össze. Ilyen módon jóval gazdagabb gyűjtemények jönnek
létre, nagyobb a választék, több a könyvtáros, gazdaságosabb az ellátás
biztosítása, jó a kapcsolat a településen élő idősebb és a fiatal generáció
között. Problémák: a használói csoportok különbségei miatt feszültségek
adódhatnak, nem könnyű az iskolai tanmenetek megfelelő támogatása, a helyszűke
(elsősorban könyvtári órák alatt), a kettős beszámolási kötelezettség, a
biztonsági megfontolások, a könyvtárosok fokozottabb leterheltsége stb.
- F: Dual use libraries in the UK. Ref: Murányi L., Könyvtári Figyelő,
2004/1.  
 

Újabb ingyenes internetelérési pontok Budapest-szerte
 
Újabb ingyenes drótnélküli internetelérési pontokat (hotspot) alakított ki
Budapesten a HuWiCo nonprofit közösség. A szolgáltatás igénybevételéhez
megfelelő csatlakozóval felszerelt (802.11b vagy 802.11g szabvány szerinti
kommunikációra képes) laptopra vagy kéziszámítógépre van szükség.
- F: máj. 10., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=79965&id=8
-- Mint ahogyan korábbi számainkban esett már szó a témáról (angliai könyvtári
példa), amennyiben a könyvtárak fontosnak tartják a mobil internetezők
célcsoportját, kívánatos számukra az ehhez szükséges technikai lehetőség
kialakítása. (MG)
 

A diákparlament kívánsága: könyvtárfejlesztés (is)
 
Az oktatási miniszter kezdeményezze, hogy a központi költségvetésből több
pénzt fordítsanak az iskolák felújítására és az összeg felhasználását nagyobb
gonddal ellenőrizzék - fogalmazták meg az V. Országos Diákparlament küldöttei
a rendezvény vasárnapi zárónapján, a tárca vezetője, Magyar Bálint
jelenlétében elfogadott ajánlásukban. A Budapesten rendezett háromnapos
eseményen 1600 diák vett részt, a küldöttek valamennyi alap- és középfokú
iskolatípust képviselték. A tanácskozás központi témája a diákönkormányzatok
működése volt. A diákok javasolják a kollégiumok felújítását is, szükségesnek
tartják továbbá az iskolai és a kollégiumi könyvtárak fejlesztését, az
internet használatának szélesebb körűvé válását.
- F: máj. 2., http://www.mti.hu/cikk/19743/


eMagyarország pont Mórahalmon
 
Mórahalom megnyitotta e-Magyarország pontját a Tóth Menyhért Városi
Könyvtárban. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium – nyilvános közösségi
internet-hozzáférési pontok kialakítását célzó e-Magyarország pályázatának
keretében kedvezményes áron internetezhetnek mindazok, akiknek nincs
lehetőségük az internet otthoni vagy munkahelyi használatára.
- F: máj. 4., http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=10914
 

MTA-közgyűlés: A tudományos élet Magyarország fejlődésének záloga
 
Magyarországnak szellemi kapacitását kell jól kihasználnia, ebben a
nyersanyagban még mindig gazdag - hangoztatta az Akadémia elnöke az MTA 173.
közgyűlésének második napján. Az akadémikusok szerint kevés a honi tudós és a
kutatóközpont, de pozitív, hogy fiatalodik a kutatóállomány.
- F: máj. 5., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/mta20040504.html?h=1
 

Politikai és civil együttműködési javaslat a következő fejlesztési terv
kidolgozására
 
A 2007-2013 között időszakra vonatkozó második Nemzeti Fejlesztési Terv
kidolgozására négypárti együttműködést javasol Baráth Etele. Az államtitkár
ismertette az eddig beérkezett uniós kiírások részeredményeit, a legtöbb
pályázat az agrár és a gazdasági versenyképességi programokra érkezett.
- F: máj. 7., http://www.magyarorszag.hu/eu/hirek/nfh20040507.html?h=1
 

Randi a könyvtárban (FSZEK és HIK)
 
A könyvtár látogatóinak száma egy átlagos napon is meghaladja a háromezret, de
vizsgaidőszakban ez a szám akár a duplájára, öt-hatezerre is duzzadhat –
tudtuk meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Központi Könyvtárának
tájékoztatási munkatársától. Látogatóiknak átlagosan több mint a fele diák. A
vizsgaidőszak előtti hajrá már április végén, a szorgalmi időszakban
megkezdődik. A diákok belakják az épületet, sokszor nemcsak tanulnak vagy
könyvet keresnek itt, de élnek a könyvtárépület más előnyeivel is: gyakran a
találkozóikat is itt bonyolítják le. Az épülettel szemközti Kempelen Farkas
Hallgatói Információs Központ (HIK) másfél évvel ezelőtti megnyitása óta
érdekes módon nem csökkent a központi könyvtár látogatottsága. A könyvtár
munkatársainak tapasztalatai szerint a diákok, ha tehetik, egy úttal mindkét
épületet meglátogatják, a HIK szerencsés módon inkább az internethasználat
terheit vette át a könyvtártól. A vizsgaidőszakban megnövekedő internetigény
miatt a HIK különben alkalmanként géphasználati korlátozást vezethet be, nagy
forgalom esetén érdemes előre kikeresni a még szabad számítógépeket az épület
aulájában elhelyezett monitoron. A FSZEK tájékoztatási munkatársa szerint
egyébként a könyvek még mindig rendszerezettebb információkat tartalmaznak,
mint az internet. A tanulásban legalábbis mindig van egy pont, amikor
érdemes „könyvhöz nyúlni”.
- F: máj 5.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=173227&DocID=147349


A vezető cégek titka a kiemelés és jutalmazás

A magas fokú HR menedzsmentet tartja a dinamikusan működő és pozitív légkörű
vállalatok kulcsának Judith Leery-Joyce 'A munkáltató esélye' című könyve.
A könyv alapjául a szerző sikeres cégek topmenedzsereivel készített interjúi
szolgálnak. A legjobb munkahelyek toplistáján szereplő ASDA, Flight Centre,
Timpson és CORGI vállalatok vezetőinek szervezettel kapcsolatos módszereit,
nézeteit elemzi a könyv. A vezető cégek szervezeti kultúrája Leery-Joyce
eredményei szerint aktív és fejlődőképes, és folyamatosan adaptálja a piaci
változásokat. Az egyik legfontosabb jellemzője a jól működő szervezetnek a
rugalmasság, emellett fontos a munkatársak pozitív attitűdjének formálása. A
cégnek biztosítania kell a jó munkaért járó megbecsülést, a beosztottak
formális és informális jutalmazását. Emellett tudatosítani kell a
munkatársakban, hogy egy kiemelkedő cégnél dolgoznak. A vezető cégek jellemzői
még a magas szintű ügyfélkapcsolat, az új munkatársak hatékony és gördülékeny
felvétele, és a törekvés, hogy a legjobb képességekkel rendelkező, kiemelkedő
szakembereket vegyék fel a vállalathoz.
- F: máj. 6., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13866


Uniós képzés állami támogatással diplomás fiataloknak

Elsősorban az uniós ügyekkel foglalkoznak majd azok a fiatal pályakezdő
diplomások, akik gyakorlati képzését egy évig havonkénti bruttó 120 ezer
forinttal támogatja a Munkaerő-piaci Alap - derül ki a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium internetes címén olvasható pályázati kiírásból. A
rendelkezésre álló forrásból 40 fiatal nyerheti el a támogatást. A gyakorlati
képzést minisztériumok, háttérintézményeik, az Országos Érdekegyeztető Tanács
(OÉT) munkaadói, munkavállalói szervezetei vállalhatják, valamint fiatalokat
fogadhat az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány is. A pályázat beadási
határideje május 17-e.
- F: máj. 11., http://index.hu/gazdasag/ghirek/?main:2004.05.11.&177567


Internetes fogyasztói klub az olcsóbb mobiltelefonálásért

Hétfő délelőttig 4832-en csatlakoztak ahhoz az online kezdeményezéshez, amely
a számhordozhatóság életbe lépésével indult. A csatlakozz.hu kitalálóinak
célja, hogy a lehető legtöbb mobiltelefon tulajdonost összehozzák, és az így
kialakult több ezer fős csoportnak kedvező tarifacsomagokat alkudjanak ki
valamelyik mobilszolgáltatónál.
A csatlakozz.hu címen elérhető fogyasztói klub alapötletét a mobil
számhordozhatóságot biztosító törvény adta, mely 2004. május elsejétől
lehetővé teszi a mobilszolgáltató váltást úgy, hogy az ügyfél a jelenlegi
teljes hívószámát megtarthatja, beleértve a huszas, harmincas, hetvenes
előtagot is.
- F: máj. 10., http://index.hu/tech/mobil/csatlak0510/


Az online álláspályázatok fele a formai hibák miatt bukik meg

Az online álláskeresés jelentőségét jelzi, hogy Németországban a munkahelyek
negyven százalékát már az interneten hirdetik meg a cégek. Ezért nem árt
tisztában lenni az online pályázás formai alapszabályaival is.
„A beérkező pályázatoknak több, mint a fele slamposságra utal, így azok nagy
részét rögtön félre is dobják" - mondta el a WirtschaftsWoche-nak Ralf
Baumann, a düsseldorfi Stepstone állásbörze vezetője.
A fentiek alapján ajánlott az ilyen módon történő jelentkezés néhány formai
alapszabályával tisztában lenni:
- Először is tudja meg, hogy az adott cégnél szívesen fogadják-e az interneten
beérkező pályázatokat!
Amennyiben a hirdetésben szerepel a személyzeti osztály e-mail-címe vagy arra
a lehetőségre külön fel is hívják a figyelmet, úgy valószínűleg igen.
- Soha ne küldje önéletrajzát egy általános, „info@" kezdetű címre, hanem
próbálja kideríteni az illetékes HR-munkatárs elérhetőségét! Azt sok esetben
megtalálja a honlapon is, de akár némi telefonos utánajárást is megér.
- A „Tárgy" rovatba ne felejtse el beírni, pontosan melyik állásra pályázik!
- A levele legyen jól állátható és rövid, kerülje a túlzottan bonyolult vagy
ritka betűtípusokat!
- A dokumentumot csak elterjedt formátumban küldje el, különben a fogadónak
problémákat okozhat annak dekódolása! A "küldemény" ne legyen nagyobb 500
kByte-nál!
- Figyeljen arra, milyen e-mail címről küldi el a levelet! A komolytalan,
túlzottan személyes jellegű vagy a pályázathoz nem illő címek eleve kétségeket
állíthatnak a pályázó komolyságát illetően.
- F: máj. 10., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13928


Bemutatták a hírközlési fogyasztói jogok képviselőjét

Juhász Károly feladata a felhasználók problémáinak megoldása, illetve az lesz,
hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztassa, ezáltal megkönnyítse a
szolgáltatások közötti eligazodást. A kutatások azt mutatták, hogy a
fogyasztói panaszok kezelése nem megfelelő, ezért építették be ezt az
intézményt az új elektronikus hírközlési törvénybe, mondta Pataki Dániel, a
Nemzeti Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn. A hivatalnak az is feladata lesz,
hogy megoldási javaslatokat dolgozzon ki, illetve ha szükséges kezdeményezze a
jogszabályok módosítását. A jelenleg hatfős apparátust vezető Juhász Károly
Pataki Dániel szerint megfelelő személy arra, hogy vezesse ezt a munkát,
mivel „szociológus végzettségű és ismeri a távközlési piacot is." A képviselő
közölte, hogy a fogyasztók tájékoztatásán keresztül minél több felvetésre
szeretnének választ adni. Így a nyaralási szezon kezdetekor arról fogják
tájékoztatni a mobiltelefon-használókat, hogy hogyan lehet külföldről
legolcsóbban telefonálni. A hivatal másik fontos feladata az lesz, hogy
összehasonlító díjtáblázatokat állítson össze a különböző mobilcsomagokról,
megkönnyítve ezzel a tájékozódást - mondta a hírközlési fogyasztói jogok
képviselője. A hivatal a hírközlési hatósággal, valamint a Gazdasági
Versenyhivatallal és a fogyasztóvédőkkel szoros együttműködésben végzi
munkáját.
- F: máj. 10., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2004.05.10&177490


Piacosított tárgyszavazási rendszer
 
A Google bejelentette, hogy olyan új megoldásokat dolgozott ki, melyek
hirdetői oldalairól állítanak össze várható keresési kulcsszó-listákat, így
nagyban fellendíthetik a forgalmat, és egyben elősegíthetik a Google várhatóan
2,7 milliárd dolláros tőzsdei bevezetését is. Új keresési rendszerének
lényege, hogy nem a hirdető vállalatok állítanak össze olyan kulcsszó-
listákat, melyek szerintük fedik tevékenységüket, így az ezekre történő
rákeresés esetén automatikusan megjelenik fizetett hirdetésük, hanem a Google
szoftvere vállalja fel ezt a feladatot saját kereséséi tapasztalatai, és az
adott vállalat weboldalának tartalma alapján. Ez egyrészt megnövekedett
hatékonyságot biztosít, másrészt megpróbálja kihasználni az eddig parlagon
heverő keresőkhöz kapcsolt hirdetési piacot. Ilyen szabad piac pedig még
bőségesen létezik, a felmérések szerint az USA-ban a napi 120 millió keresés
mindössze 40-45 százalékához kapcsolódik fizetett hirdetés. Márpedig a Google
számára ez létkérdés, mivel a vállalat tavalyi évben elért 991 millió dolláros
bevételének nem kevesebb, mint 95 százaléka származik fizetett hirdetésekből.
- F: máj. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/39597/
 

Jövőre minden felsőoktatási intézményben lesz e-Magyarország klub

Eddig 12 számítógépes e-Magyarország klub nyílt meg a hazai egyetemeken és
főiskolákon, további 25 pedig év végéig kezdi meg működését - mondta Kovács
Kálmán informatikai és hírközlési miniszter csütörtökön Nyíregyházán.
- F: máj. 7., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/39545/::::: KISSZÍNES :::::


Divatbemutató a FSZEK-ben
 
Az unióba belépett Magyarország első divatbemutatóján két cseh és egy magyar
tervező ruháit vastapssal fogadta a szakmai közönség a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár dísztermében. Olga és Paula Mihálková, cseh tervező és Fáczányi
Ildikó, akinek pár hónappal ezelőtt volt az első hazai bemutatkozása,
meglepően hasonló módon gondolkodnak a XXI. század módijáról. A kollekciók --
bár Olga és Paula testvérek -- egyediek voltak, frissek, merészek, pikánsak és
nagyon európaiak.
- F: máj. 7., Metro


Digitális „egér” az állatkertben

Digitális oktatási anyagok tanulmányozására, az állat- és növényvilág
életének, törvényszerűségeinek jobb megértésére szolgálhat az a multimédiás
számítógépterem, amelyet május 3-án adtak át a Fővárosi Állat- és
Növénykertben, az Oktatási Minisztérium, az állatkert és a Microsoft
Magyarország támogatásával. A még nem nyitott Afrika-kifutó mögötti állatkerti
könyvtár tárgyalójában kialakított kis helyiségben az állatkerti szakkörökre
járó gyerekeknek lehetőségük lesz a játékos tanulás mellett a különböző
digitális tananyagokban való elmélyedésre is. Az öt használt multimédiás,
internetezésre is alkalmas számítógépet az Oktatási Minisztérium adta át a
fiataloknak. A teremben 10 gyermek tud egyszerre dolgozni. Az állatkert
munkatársai már az idei tanévben is szeretnék a számítógépeket célzottan, egy-
egy tanórára érkező iskoláscsoport foglalkozásain használni. A Microsoft az
operációs rendszereket és az alapprogramokat ajándékozta és telepítette,
valamint valamennyi géphez felajánlotta angol nyelvű oktatási CD-ROM-ját, az
Enchartát és virtuális állatkerttervező és -építő játékszoftverét, a
ZooTycoont. Az Encharta digitális enciklopédia kiváló lehetőséget teremt az
élővilág tapasztalati megismerését követő munkára, az ismeretek elmélyítésére,
hisz több mint 63 000 cikket, 20 000 illusztrációt, 200 videofilmrészletet és
animációt tartalmaz.
- F:máj. 6., http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=173499&DocID=147577#147577


Lehetséges az elektronikus számlázás

A május elsejétől hatályos pénzügyminiszteri rendelet értelmében a
vállalkozások a számítógép segítségével előállított számlát elektronikusan is
továbbíthatják. Az elektronikus számla az áfa törvény szerint akkor alkalmas
adóigazgatási azonosításra, ha az adóalany az elektronikus számla eredetének
hitelességét, tartalmának teljességét, megváltoztathatatlanságát,
sérthetetlenségét, értelmezhetőségét, a jogosultak általi hozzáférhetőségét
biztosítja, valamint azt védi a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés
vagy megsemmisítés ellen, illetve archiválja a törvény által előírt
időtartamra. A jogszabály nem rögzíti, hogy milyen formátumban kell
előállítani a számlát, az adóhatóság viszont később meghatározza azt a
fájlformátumot, amelyben nekik elérhetővé kell tenni a számlát. A vélhetően
első elektronikus számlát az elektronikus aláírás hitelesítő cég, a NetLock
Kft. bocsátotta ki a Wizz Air fapados légitársaság részére. A .pdf formátumú
számlát aNetLock elektronikusan írta alá, ellátta időpecséttel is, majd egy
egyszerű levelezőprogram segítségével továbbította. A Wizz Air a
vállalatirányítási rendszerében dolgozza fel és egyenlíti ki a számlát. dr.
Kovács Ferenc, az APEH Jogi és Tájékoztatási Főosztály vezetője szerint az
elektronikus számlát nem kell kinyomtatni, hanem elektronikusan kell tárolni,
az adóhatóság is számítógépen ellenőrzi majd ezen számlákat. A
Számítástechnika kérdésére válaszolva az osztályvezető elismerte, egy ideig
lesznek még olyan könyvelők, akik kinyomtatják ezeket a számlákat, de erre
gyakorlatilag nincs szükség.
- F: máj. 7., http://computerworld.hu/hirek_hir.php?id=34492


Hét hónapig lakott a könyvtárban

Hét hónapon keresztül lakott a New York-i Egyetem legnagyobb könyvtárában egy
egyetemista, mivel nem volt pénze lakbérre a tandíj kifizetése után. Minderről
naplót is vezetett a saját honlapján, ez vezetett végül lebukásához. A
könyvtárosok megdöbbenve szembesültek a ténnyel, amikor valaki elküldte a
honlap linkjét nekik, és az intézmény igazgatója azonnal ingyenes szállást
biztosított az amúgy tehetségesen író fiúnak a szemeszter végéig, ahol
kényelmesebb körülmények között készülhet a vizsgákra.
- F: máj. 4., http://www.okorszem.hu/kulhon/1445


Ingyenes Internet-hozzáférés az A38 hajón

Az A38 hajó a zenei rendezvényeken kívül az A38 irodalmi, képzőművészeti és
filmes programoknak is otthont ad, valamint lehetőséget nyújt viták,
eszmecserék megrendezésére, illetve kísérletezésre és oktatásra is.
A XXI. század egyik fő technológiai kihívása a felhasználók helytől és időtől
független kiszolgálása megfelelő sebességű, vezeték nélküli kommunikációs
megoldásokkal. Hazánkban is növekszik azon helyeknek a száma, ahol Wifi képes
eszközzel bárki számára elérhető a Világháló. Az A38 hajó is egy ilyen
úgynevezett hotspottá vált a megfelelő technikai háttér kiépítése során. A
hajón lehetővé vált a vendégek számára az ingyenes, kötöttségek nélküli
Internet-csatlakozás; az étterem területén ugyanis kiépítették az ingyenesen
használható Wifi kapcsolatot, illetve az Orr Bárban található Internet-kávézó
használata is díjmentes.
- F: máj. 10., http://www.terminal.hu/newsread.php?id=10202105044211


A vérdíj program buktatta le a Sasser szerzőjét

A Microsoft jól számított: negyedmillió dollár nagyon sok pénz ahhoz, hogy
akinek van információja egy vírusíróról, azt megossza a céggel. Így került
rendőrkézre pénteken Németországban a Sasser 18 éves szerzője. Vasárnap új
Sasser variáns bukkant föl. Az alsó-szászországi Rotenburgban vették őrizetbe
a 18 éves ifjút, miután házkutatást tartottak szülei házában, közölte a helyi
rendőrség. A fiú be is vallotta, ő készítette a Sasser férget, amely egy hét
alatt számítógépek millióit fertőzte meg szerte a világon, és fennakadásokat
okozott az American Express, a Delta Airlines és több egyetem hálózatában. A
szakértők azt is vizsgálják, hogy a februárban felbukkant NetSky féreg mögött
is esetleg a fiú lehet, amire egyébként a féreg 28 verziójának egyik utolsó
példányában konkrét utalás is található.
- F: máj. 10., http://computerworld.hu/hirek_hir.php?id=34493


Kína 8600 internet kávézót zárt be az idén

Kínában teljes gőzzel folyik az országos kampány az internet kávézók ellen,
amelyek úgymond megsértik a kormányzat internet felhasználással kapcsolatos
rendelkezéseit, tette közzé hétvégi jelentésében az állami Xinhua
hírügynökség. A kávézókat azért kellett bezárni, mert törvényellenesen
fiatalkorúakat is beengedtek, idézi a jelentés Szun Csian-csing kulturális
minisztert, aki elmondta, hogy az eddig becsukott 8600 internet kávézón kívül
továbbiak bezárására is sor kerül, mert a kampányt augusztus végéig
folytatják. A bezárásra a fiatalkorúak kiszolgálásán kívül az is okot ad, ha
az üzemeltetőnek nincs engedélye, és ha engedik, hogy a
felhasználók "egészségtelen információkat" olvassanak vagy terjesszenek az
interneten. A jelentés egy március 31-én történt tragédiával illusztrálja a
kampány fontosságát, amikor Csunkingban két diákot elütött a vonat, akik hogy,
hogy nem a síneken hajtották álomra a fejüket, miután 48 órán keresztül
interneteztek egy illegális internet kávézóban. A Kínai Internet Hálózati
Információs Központ (CINIC) januári becslése szerint Kína 79,5 millió internet
felhasználója közül 20,3 százalék kizárólag az ilyen kávézókban tud a hálóhoz
férni. A párizsi székhelyű Újságírók Határok Nélkül szervezet már márciusban
hírt adott a kávézók elleni kampányról, de ők egyértelműen az akció politikai
indíttatásait, az úgynevezett másként gondolkodók elleni harcot hangsúlyozták,
bár konkrét részletekkel nem tudtak szolgálni.
- F: máj. 10., http://computerworld.hu/hirek_hir.php?id=34500


Hi-tech kormányzás Észtországban

Szélessávú internetre kapcsolt csúcsgépek, síkképernyős monitorokkal: ezek az
alapvető kellékei az észt kormány üléseinek. Meg is látszik az eredmény; és az
észtek abból sem csinálnak problémát, ha a kabinetülés alatt a miniszterek
letöltik a leveleiket vagy vicceket olvasnak.
Az üléseken résztvevő kormánytagok hatalmas kivetítőn követhetik nyomon a
napirendet. A távollevők, például a külföldön tartózkodó miniszterek az
azonnali üzenetküldés (instant messaging) segítségével kapcsolódhatnak be -
írja a BBC News.
A sajtótitkárok pedig, amint említésre méltó esemény történik, azonnal küldik
a friss anyagokat a kormányzati portálra, így egy-egy határozatot, annak
megszületése után mintegy fél perccel bármely internetkapcsolattal rendelkező
észt állampolgár elolvashat.
- F: máj. 10., http://index.hu/tech/net/eszt040410/::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Weboldal segíti a mozgáskorlátozottak életét

Az információs weboldal mozgásukban korlátozottak - babakocsit tolók, nehezen
vagy bottal közlekedők, mozgássérültek - részére Budapest természeti
környezetének akadálymentes használhatóságáról tájékoztat. A Budapesti
Művelődési Központ (BMK) honlapja speciális térképekkel ad tájékoztatást a
Budapest és környéki zöldkörnyezet 70 helyszínének látogathatóságáról,
terepviszonyairól, látnivalóiról a kirándulni vágyók, de mozgásukban
korlátozottak részére magyar és angol nyelven.
Az ingyenes CD-ROM-on és interneten elérhető "KORLÁT" támasszá válhat, hiszen
néha csak egy rövidke leírás hiányzik ahhoz a bottal közlekedőknek, a
kerekesszékhez kötötteknek, vagy éppen a babakocsit tolók számára, hogy el
merjenek indulni a zöldbe kikapcsolódni, feltöltődni, gyönyörködni. A honlap
készítői az ő erőfeszítéseiket szeretnék támogatni, segíteni abban, hogy a
természeti környezetnek az a része, amely elérhető számukra, az valóban
elérhetővé váljék. A természetvédelmi területekről, arborétumokról,
közparkokról, helyi védettséget élvező területekről, erdészeti pihenőkről
megtudható megközelíthetőségük, látogathatóságuk, a területet kezelő intézmény
elérhetőségei. A szöveges terepleírások mellett a részletes, precíz helyszíni
felmérések alapján rajzolt térképek segítségével virtuális kirándulás tehető a
kiválasztott területen. Fényképfelvételek segítségével a látnivalók
megtekinthetők, és az esetleges akadályok kinagyítása után biztonsággal
eldönthető, hogy mely terület felkeresésére lehet vállalkozni - akár segítő
nélkül is. A honlapról a területek leírásai és térképei ki is nyomtathatók, és
meglátogathatók a területekről szóló, az interneten található egyéb honlapok
is.
A "KORLÁT" címen megjelenő 500 db ingyenes CD-ROM többek között a Budapest-
Közép-Dunavidéki Tourinform irodák munkáját és a mozgáskorlátozottak
egyesületeinek tájékoztató tevékenységét segíti. Az online változat
megtekinthető a http://korlat.bmknet.hu internet címen.
- F: máj. 9., http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=88509


Újabb segítség az EU-pályázatokhoz
 
Az Országos Pályázati Központ új szolgáltatásaként jelenik meg a Magyar
Pályázati Szemle, mely az európai uniós támogatások iránt érdeklődőket segíti.
- F: máj. 6., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13770


WAP-on is elérhető ingyenes cégadatbázis

A KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó ingyenesen elérhető cégadatbázist hozott
létre, amit mindenki korlátozás nélkül használhat WAP böngészővel rendelkező
mobiltelefonnal - tudósított a társaság közleményben. A KJK-KERSZÖV
tájékoztatása szerint a szolgáltatás adatbázisát a kiadó CompLex CD Céghírek
kiadványa biztosítja, ami az összes Magyarországon bejegyzett cég hivatalos
cégadatát tartalmazza, s megegyezik az Igazságügyi Minisztérium által
szerkesztett Cégközlöny elektronikus verziójával. A WAP Céghírekben a cégek
neve, adószáma és cégjegyzékszáma alapján lehet kereséseket indítani. A
szolgáltatás alkalmas üzletfelek, partnerek adatainak gyors ellenőrzésére
mobil telefon segítségével bárhonnan és bármikor. Új cég alapításakor is
könnyen ellenőrizhető a segítségével, létezik-e a kiválasztott cégnév, vagy
sem. A szolgáltatás a következő címen érhető el: wap.ceghirek.hu.
- F: máj. 10., http://www.origo.hu/techbazis/mobil/20040510wapon.html


Újabb tematikus csatornát indít a Viasat
 
Viasat History néven tematikus történelmi televíziócsatorna kezdi el működését
Magyarországon május 3-án hétfőn. A Viasat History az első történelmi témájú
tematikus csatorna Magyarországon. A csatorna programkínálatában az ókortól a
modern időkig, politikai és kulturális, komolyabb hangvételű és könnyedebb
stílusú történelmi műsorok találhatók. A tágabb értelemben vett történelmi
csatorna beavatja a nézőt a zene, a sport, a tudományok, a háborús
konfliktusok és az üzleti élet múltjába, megmutatja a legfontosabb
eseményeket. A világtörténelem, a politika és a kultúra legfontosabb alakjai
Attilától Jelcinig, Handeltől Jimmy Hendrixig, Spartacustól Daliig helyet
kapnak a történelmi arcképcsarnokban.
- F: ápr. 30., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13764
 IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú
levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu .

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm