K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/18., máj. 5.)


     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Zárkózzunk fel saját használóinkhoz!
- Tanulás-támogatás az Európai Bizottságnál
- Marketingkampány a könyvtárhasználatért
- Nemzetközi konferencia a folyóirat-kultúra jövőjéről
- Erőteljes ütemben folyik az Osztrák Nemzeti Könyvtár hírlap-digitalizáló programja
- Prognózis a természet- és alkalmazott tudományi folyóiratok hordozóiról
- Apróhirdetés SMS-ben
- Nem mindenhol jelentkezik az infokommunikációs beruházások haszna
- Minden iskolában lesz internet 2005 végéig
- Megjelent az MTI konkurenciája
- Ingyenes uniós képzéssorozat civil szervezeteknek és könyvtárosoknak
- Tanulás az interneten
- Vezetői elgondolkodás helyett... Vagy tán éppen azért?

KISSZÍNES
- Az OM piaci hitelből építtet könyvtárakat is
- Terjed a munkavállalók internettel történő javadalmazása
- Online "tükörintézmények" a felsőoktatásban
- Háromdimenziós keresés az interneten
- Multimédiás szerzői jogi szoftver a Microsoft -tól
- Celestial Harmonies -- Kiadták angolul a Harmonia Caelestist

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Honlap kirándulni vágyó mozgáskorlátozottaknak Budapestről
- IT Director.com
- Digitális kultúra hírlevél
- Információkeresés az egyetemek tudományos archívumaibanE lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Zárkózzunk fel saját használóinkhoz!

A hivatalos könyvtári tervekben előszeretettel szerepelnek az EU
könyvtárügyéhez való felzárkózás aktuális szlogenjei. Mondván: az 'ottani'
elveket, technológiákat stb. szükséges átvennünk. Ami nyilván lehet jó
gondolat, amennyiben a helyi használói igényekből indulnak ki a fejlesztések.
Ehhez pedig felmérésekre és visszacsatolásokra van szükség. Ezek azonban a
tervekben jóval kisebb szerepet kapnak -- ha egyáltalán kapnak. Példának
nézzünk néhány kívánalmat:
-- A helyi könyvtár hozzon létre adatbázist, amelyből az emberek
tájékozódhatnak az önkormányzatok munkájáról, a helyi közösség ügyeiről. (53%)
-- A könyvtár tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az emberek megértsék az
önkormányzattól és a helyi közösség szervezeteitől érkező információkat. (41%)
-- A könyvtár keresse a lehetőségeket azon készségek fejlesztésére, amelyek
segítségével az emberek ki tudják használni az infokommunikációs technológiát
a közösésségi információk megtalálására és a helyi önkormányzattal, valamint a
polgártársakkal való konmmunikációra. (43%) (F: Közkönyvtár, információs
jártasság és a helyi közélet / Nagy Attila, Ragnar Audunson.
In: Könyvtári Figyelő, 2003/2. http://www.ki.oszk.hu/kf/2003/1/nagy.html ) A
kívánalmak utáni százalékok a velük egyetértő budapesti válaszadók arányát
fejezik ki. (A tanulmány egyébként a kvázi-EU-s Norvégia egy nagy
közkönyvtárának teljesítményét is bemutatja indirekt módon, használói
vélemények által.) A helyi, magyar használói igény tehát adott. Zárkózzunk fel
hozzájuk! Mint ahogy Nyugaton is teszik. (MG)


Tanulás-támogatás az Európai Bizottságnál

A Bizottság tagjai méltán érezhetik, hogy értékes tagjai a szervezetnek. E
következtetésre nem abból jutnak, hogy rendszeresen mondogatják nekik: ők a
legértékesebb erőforrás. Egyszerűen a nonverbális kommunikációból juthatnak
ilyen következtetésre. Például a képzési rendszerből, mely az angolul és
franciául 'tudó' Syslog nevű intranet-alrendszer szerves része (vö.:
tudástérkép ill. tudásmenedzsment). Ebben egyéni azonosítóval ki-ki eljuthat
saját személyes profiljába, ahol saját addigi képzettségei, feljegyzett
képességei sorakoznak. A munkatársaknak szinte naponta kínálnak valamilyen
hosszabb-rövidebb képzési lehetőséget (több ezer belső és külső van a
kínálatban), melyekre online lehet jelentkezni. Vannak kötelező (pl. nyelv,
köztisztviselői vizsga), munkahelyi elváráson alapuló (pl. tárgyalási készség
fejlesztése, szoftverek új verzióinak megtanulása) és egyéni érdekű képzések
(felkészítés a nyugdíjra, francia konyha, műúszás), mindezek típustól függően
személyes részvétellel vagy elektronikus távoktatással. A felettesek jónéven
veszik a részvételt, fajtától függően támogatják idővel, tandíjjal. A felettes
az automatikusan hozzá is elérkező kérelmet elektronikusan hagyja jóvá. A
képzéskínálatnak van informális része is: napi tippeket kaphat az ember az
irodai munka végzésére (buzdítás a használt borítékok használatára,
munkabiztonság otthon és munkahelyen), vagy szabadidős programokról -- az
elmúlt hetekben például az új csatlakozók kulturális bemutatkozásával
kapcsolatban. E képzési rendszer 10-15 éven belül feltehetően a hazai
könyvtári rendszerre is jellemző lesz. Minél hamarabb kezdjük szervezését,
annál nagyobb haszonnal fog működni. (MG)


Marketingkampány a könyvtárhasználatért

A Londoni Könyvtári Vezetők Szövetsége a Londoni Könyvtárfejlesztő
Ügynökséggel közösen olyan új könyvtári marketingkampányt kezdeményezett, mely
a 18-35 éves korúak körében népszerűsíti a könyvtárakban elérhető ingyenes
internetezési lehetőséget. A négyhetes kampány során a londoni metrókon,
buszokon és gyorsvasutakon egységes plakátok hirdetik majd a nyilvános
könyvtárak szolgáltatásainak sokszínűségét - beleértve az ingyenes
internetelérési pontokat-, de egyúttal elirányítanak a londoni nyilvános
könyvtárak hivatalos honlapjára is, ahol további információkhoz juthatnak az
érdeklődők. A szervezők a kezdeményezéstől az olvasói létszám növekedését
várják a célcsoport körében. (KE)
- F: ápr. 26.,
http://www.managinginformation.com/news/content_show_full.php?id=2618


Nemzetközi konferencia a folyóiratkultúra jövőjéről

Szétfolyóirat: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből címmel
a folyóiratkultúra múltjáról és jövőjéről rendez nemzetközi konferenciát a BME
Média Oktató és Kutató központja május 21-22-én a Matáv Krisztina körúti
székházában. A Hap Béla és Ajtony Árpád underground kiadványát idéző cím
mögött az időszakos publikációk huszonegyedik századi formáinak vizsgálata
rejlik. A konferencia célja a hétköznapjainkat és a tudományos tevékenység
összetételét is oly nagy mértékben befolyásoló folyóiratfogyasztási
szokásainkban észlelhető változások értelmezése.
- F: ápr. 30.,
http://www.origo.hu/tudomany/tarsadalom/20040430nemzetkozi.html


Prognózis a természet- és alkalmazott tudományi folyóiratok hordozóiról

A márciusban Firenzében megtartott szakértői konferencián a British Libraryt
képviselő Boulderstone táblázatban adott prognózist a természet-, a műszaki és
az orvostudományi területek folyóiratairól. Eszerint már ma mintegy 50%-uk
rendelkezik a papír mellett elektronikus változattal. 2015-re ezek aránya
eléri a 95%-ot, miközben a csak papíron megjelenő időszaki kiadványok aránya
néhány százalékra fog csökkenni. Csaknem az egész időszakon keresztül
a „hibrid”, vagyis a mind papíron, mind pedig elektronikus formában
hozzáférhető kiadványok lesznek többségben - miközben a csak elektronikus
változat 2015 után dominánssá válik, s 2020-ra már kétharmados arányt érhet
el. (SP)
- F: május 1. http://digital-casalini.it/retrat/2004_docs/Boulderstone.pdf


Erőteljes ütemben folyik az Osztrák Nemzeti Könyvtár hírlap-digitalizáló programja

Az ÖNB – a bécsi Parlamenti és az Innsbrucki Egyetemi Könyvtárral
együttműködve – már mintegy 1,2 millió oldalnyi hírlapanyagot kínál az elmúlt
közel 150 évből az ANNO (Austrian Newspaper Online) projekt keretében. Az 1
milliós határt február 20-án érték el, s a hálóra vitel azóta is lendületesen
folytatódik. Csak április utolsó hetében ezek kerültek fel: a Wiener Zeitung
1896-1902, illetve – pár nappal később – 1903-1909 közötti anyaga, az
Allgemeine Bauernzeitung 1836-1855, valamint 1901-1905 és 1914-1918 közti
évfolyamai. Magyar vonatkozású, hogy a fővárosunkban napvilágot látott hosszú
életű Pester Lloyd bizonyos évfolyamai is elérhetők már. A jelenlegi technikai
szint a lapok, majd azok évfolyamainak, hónapjainak, napjainak és oldalainak
kiválasztását teszi lehetővé, de már tervezik a szövegben történő keresés
megvalósítását is. Az ANNO bárki számára ingyenesen használható, élvezhető.
Magyar olvasó számára különösen az jelenthet élményt, hogy 1848-1849
időszakáról több forrás is rendelkezésre áll. Egyébként a különösen
veszélyeztetett állományrészek ilyen módon való megőrzése és hozzáférhetővé
tétele a program során prioritást élvez. (SP)
- F: május 2. http://anno.onb.ac.at


Westel: Népszabadság-apróhirdetés SMS-ben

Egy apróhirdetés feladásához ezentúl nem kell elfáradni a hirdetési irodába,
vagy a csekk befizetésekor sorban állni a postán, hiszen mobiltelefonon a nap
24 órájában bárhonnan és bármikor feladhatjuk és egyben ki is fizethetjük a
Népszabadságban megjelenő hirdetést.
- F: ápr. 28., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/39358/
-- Ilyenkor az ember elgondolkodhat: lehet-e SMS-ben könyvtári könyvet
meghosszabbítani, a könyvtári internetes gépeken gépidőt rendelni, raktárból
dokumentumt kikérni? A hazai és nyugati szakirodalom -- tudtommal -- nem írt
ilyen példákról, ám ez nem jelenthet akadályt a hazai innovátoroknak. (MG)


Nem mindenhol jelentkezik az infokommunikációs beruházások haszna

A gazdaság növekedéséhez és a termelékenység fokozásához több figyelmet kell
fordítani az infokommunikációs ismeretekre, az innovációra és a kutatás-
fejlesztésre. Az Egyesült Államok minden más országot felülmúl ugyan az IT és
telekommunikációs infrastruktúra minősége tekintetében, a működési
feltételeket megteremtő tényezők szempontjából azonban Norvégia és Nagy-
Britannia vele azonos szintet ér el, sőt Svédország, Dánia és Finnország meg
is előzi. Ennek eredményeképpen az 1996-2002 közötti időszakban Európán belül
a legnagyobb mértékben a skandináv országokban járult hozzá az
infokommunikációs technológia a munkaerő termelékenységének növekedéséhez. Ki
kell emelni még Írországot, amely virágzó informatikai és kommunikációs
technológiai termelőágazatot alakított ki, ez pedig kimagasló GDP-növekedéshez
vezetett. A jelentés szerint öt sürgető feladatot kell megoldani ahhoz, hogy
végre kiaknázható legyen az európai beruházásoknak a gazdasági növekedésre és
a termelékenységre kifejtett kedvező hatása:
-- El kell terjeszteni az infokommunikációhoz kapcsolódó vezetői ismereteket a
dolgozók körében.
-- Ösztönözni kell az innovációt és a vállalkozást.
-- Hatványozott erővel kell küzdeni a versenykorlátok ledöntéséért.
-- Az állami szerveknél teljes mértékben ki kell használni az
infokommunikációs megoldások előnyeit, és erre kell ösztönözni a
vállalkozásokat is.
-- Elő kell segíteni a kutatás-fejlesztés hatékonyságának növelését.
- F: ápr. 28., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13695&page=1


Magyar Bálint: minden iskolában lesz internet 2005 végéig

A Sulinet-program keretében 2005 végéig minden iskolában lesz internet --
mondta az oktatási miniszter csütörtökön Nyíregyházán. -- Az oktatási
intézményekben megkezdődik a belső számítógépes hálózat kiépítése, minden
osztályteremben adott lesz a lehetőség az informatikai tudás elsajátításához.
- F: ápr. 30., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/39426/


Megjelent az MTI konkurenciája

Független Hírügynökség Kft. néven új hírügynökség kezdi meg működését. Az
április 5-én bejegyzett cég az RTL Klub korábbi munkatársaira épül.
- F: ápr. 30., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13620


Ingyenes uniós képzéssorozat civil szervezeteknek és könyvtárosoknak
 
A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Kommunikációs Központjának megbízásából
tavasszal uniós képzést indít a Budapesti Kommunikációs Főiskola civil
szervezetek és könyvtárosok számára. Az ingyenes felkészítő célja, hogy
bemutassa az Unióban feltáruló lehetőségek széles tárházát. A képzések
tematikájáról, valamint a helyszínekről és időpontokról további információt a
www.bkf.hu/eukepzes oldalon kaphat minden érdeklődő. A képzések helyszínei:
Budapest, Eger, Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Pécs, Szeged.
További információ a 06 1 266-7601-es telefonszámon kapható.
- F: máj. 4., http://www.magyarorszag.hu/eu/hirek/kepzes20040503.html?h=1
 

Tanulás az interneten
 
A cím által keltett asszociációkkal ellentétben most nem a távoktatásról lesz
szó, hanem arról, hogy hogyan segítheti a diákokat az internet a tanulásban.
- F: máj. 3., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/39457/

 
Vezetői elgondolkodás helyett... Vagy tán éppen azért?
 
Amikor a morális problémák miatt a szervezet tagjai között összeütközés alakul
ki, a vezetők gyakran állítják be magukat áldozatnak. Más főnökök egyszerűen
összeomlanak, miközben a csökkenő munkahelyi etikát okolják, vagy éppen a
jóléti állam elkényelmesedett munkavállalóit kiáltják ki bűnösnek, de gyakran
hallunk más társadalmi jelenségek káros hatásáról is ahelyett, hogy a vezetők
magukba néznének.
- F: márc. 11., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12763
-- A cikk a hazai könyvtári szakirodalomban nem vagy alig ismert menedzsment-
és leadership elmélet alapján íródott. Eszerint a menedzser (jó esetben)
motiválni próbál. A vezető ezzel szemben igyekszik beosztottja motivációját
gátló akadályokat megszüntetni, mely megnövekedett szervezeti hatékonyságot
eredményez. (MG)::::: KISSZÍNES :::::


Az OM piaci hitelből építtet könyvtárakat is

A Kaposvári Egyetem könyvtára és a szegedi információs központ fedezete is
piaci alapon teremtődik meg. A minisztérium 'megoldása', a piaci hitelből
történő beruházás aggodalomra is ad okot.
- F: ápr. 29.
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2004-04-29&d=2004-04-29&r=&c=53


Terjed a munkavállalók internettel történő javadalmazása

2003 áprilisától az Albacomp Rt. az Axelero Internet Flotta szolgáltatásával
bővítette humán erőforrás rendszerét, amelynek köszönhetően a székesfehérvári
vállalat 100 dolgozója béren kívüli juttatás formájában kap otthoni -
jellemzően szélessávú ADSL - internet-hozzáférést.
- F: ápr. 29., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=13700


Online "tükörintézmények" a felsőoktatásban

A springfieldi Illinois Egyetem tisztviselői egy olyan online "tükörintézmény"
kialakításán munkálkodnak, amely az egyetem által hagyományos tantermi oktatás
keretében kínált diplomát adó képzési programokat a számítógépes hálózat
segítségével is elérhetővé tenné hallgatói számára. Forrás:
http://chronicle.com/
- F: ápr. 29. http://www.infinit.hu


Háromdimenziós keresés az inteneten

Az internetes keresőrendszereknek elképesztő sebességük és képességeik
ellenére is van egy komoly hiányosságuk: kizárólag kulcsszavak alapján
működnek, holott a világhálón a szöveges tartalmakon kívül számos tárgy és
mintázat is fellelhető. Az internetes keresések szűk keresztmetszetét
felismerő számítástechnikai kutatók ezért olyan rendszerek kifejlesztésén
fáradoznak, amelyek háromdimenziós tárgyak, például repülőgép-alkatrészek vagy
(épület)szerkezeti elemek katalógusaiból is képesek kikeresni a kívánt tárgyi
objektumokat. Forrás: http://www.wired.com/
- F: ápr. 29. http://www.infinit.hu


Multimédiás szerzői jogi szoftver a Microsoft -tól
 
A Microsoft olyan szerzői jogokat védő szoftvert jelentetett meg, amelynek
segítségével ezentúl korlátozott időtartamon belül lejátszható, hordozható
készülékekre is letölthető zenei- vagy mozgóképes tartalmakat kínálhatnak a
szolgáltatók.
- F: máj. 4., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/39476/


Celestial Harmonies -- Kiadták angolul a Harmonia Caelestist
 
Megjelent Nagy-Britanniában Esterházy Péter Európa több országában is nagy
sikert aratott családregénye, a Harmonia Caelestis, adta hírül a Magyar
Távirati Iroda. Az angol fordítás elkészülte alkalmából a könyvet maga az író
mutatta be az angol közönség előtt a londoni Magyar Kulturális Központ
dísztermében. A megjelenés kapcsán Fischer Tibor, a Nagy-Britanniában élő brit-
magyar író beszélgetett Esterházy Péterrel, és ő olvasott fel részleteket a
hamarosan boltokba kerülő könyvből. A könyvet az egyik legnevesebb nemzetközi
kiadó, a HarperCollins nagy-britanniai részlege, a Flaminco adta ki. A
családregényt Judith Sollosy fordította, ő végezte egyébként korábban
Esterházy több könyvének angol nyelvű fordítását is (Hrabal könyve, Kis Magyar
Pornográfia, Egy nő). Az MTI tájékoztatása szerint a kiadó nem látja
kockázatosnak, hogy egy ennyire tipikusan magyar és egyben kelet-európai
témájú könyvet jelentessen meg, noha tény, hogy a szöveg alapos térségi és
történelmi ismereteket kíván az olvasótól, hiszen az Esterházy család
történetét meséli el három generációra visszamenőleg.
- F: ápr. 7. http://www.origo.hu/szorakozas/konyv/20040407kiadjak.html


 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Honlap kirándulni vágyó mozgáskorlátozottaknak Budapestről

Korlát néven honlap segíti a babakocsit tolók, nehezen vagy bottal közlekedők,
mozgássérültek tájékozódását a kirándulóhelyekről és zöldövezetekről
Budapesten és környékén.
- F: ápr. 30., http://www.magyarorszag.hu/hirek/egeszseg/korlat20040429.html?h=1


IT Director.com

Az IT szektor döntéshozóit célozza ez a hírforrás. Az IT Director.com oldala
egy helyen kínálja a legfrissebb szektorbeli híreket, információkat,
elemzéseket és jó tanácsokat. A Bloor Research által működtetett szájt 1999
márciusa óta érhető el. Megtalálhatók rajta a kutatóintézet technológiai
jelentései és egyéb anyagai, igaz, csak a 12 ezer előfizetőjük számára. A
hírek azonban szabadon hozzáférhetők, több mint egy tucat témakörbe sorolva,
köztük az informatikai biztonság, az infrastruktúra és menedzsment, mobil és
vezeték nélküli technológia...
Az oldal címe: http://www.it-director.com/
- F: ápr. 29. http://www.infinit.hu


Digitális kultúra hírlevél - Kulturális és tudományos örökség az információs
korban

Új elektronikus hírlevél jelent meg a hazai palettán, amely az elektronikus
kultúrával, azon belül is elsősorban a kulturális örökség digitalizálásával
kapcsolatos nemzetközi hírekkel igyekszik kielégíteni a téma iránt érdeklődők
kíváncsiságát. A tervek szerint havonta olvasható - e-mailben díjmentesen
megrendelhető és az interneten is elérhető - kiadványt, amelyet az INFINIT
Intelligence gondoz, a Nemzeti Digitális Adattár jelenteti meg.
Feliratkozás: http://www.nda.hu/engine.aspx?page=registration
A hírlevél az interneten: http://www.nda.hu/engine.aspx?page=hirlevel_public
címen érhető el.
- F: ápr. 29. http://www.infinit.hu


Információkeresés az egyetemek tudományos archívumaiban

A keresőrendszeréről népszerű Google a Massachusettsi Technológiai Intézettel
(MIT) és 16 másik egyetemmel karöltve egy olyan módszer kidolgozásán
munkálkodik, amely a felsőoktatási intézmények tudományos munkáit tartalmazó
szakirodalmi gyűjteményekben hivatott elősegíteni a kereséseket.
A teljes cikk: http://www.ittk.hu/infinit/2004/0429/indextech2.html
- F: ápr. 29. http://www.infinit.hu


IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm