K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/15., ápr. 14.)
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 

A TARTALOMBÓL:
- Az Egyetemi Könyvtár nem zár be – csak átalakul
- Egyetemi Könyvtár és egyetemi könyvtárak
- Gondolatok telekárról és könyvtári szolgáltatásról
- Információs társadalom a tények tükrében - Megjelent az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ Kutatási Jelentése
- Kisegyházak és gyülekezetek is csatlakozhatnak az eMagyarország pontok hálózatához
- Adatbázisszolgáltató Google-módon is
- McGuire gyűjteménye Budapesten
- A széles sáv ellopja a tévénézőket
- Katalógus és az elektronikus források
- Egy 'sima' pályázat
- A RealNetworks európai online zenei szolgáltatás bevezetésére készül
- 2003-ban világszerte tovább csökkentek a lemezeladások
 
KISSZÍNES
- Adatvédelmi gondok a Google levelezőjével
- A Google trónol a csúcson a keresőfronton
- A tanárok többet interneteznek diákjaiknál
- Nagy jövő előtt áll az európai fordítóipar
- Rongálás megakadályozása intelligenciával
- Könyvtári információs konferencia
- Munkahelyi közérzet – kacagtatók

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Romániai magyar társadalomtudományi bibliográfia a weben
- Könyv jelent meg nemzeti évfordulóinkról
- Virtuális postamúzeum
 
 
 
E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
 
 

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 
 
Az Egyetemi Könyvtár nem zár be – csak átalakul
 
Elterjedt a hír, hogy megszűnik az ELTE központi könyvtára. Valójában csupán
az átalakítás és a megújulás szándékával zárták be ideiglenesen
a „nagyolvasót”. A modernizációs törekvések hátterében azonban nemcsak a
látogatói szokások és igények változása, hanem a pénzhiány is áll: elsősorban
a kevesebb intézményi és állami támogatás tette szükségessé a kreatív
átszervezést. A könyvtár főigazgatója, Szögi László cáfolta azokat a híreket,
miszerint véglegesen bezárnák az olvasótermet, és báltermet alakítanának ki a
helyén, de hozzátette, hogy az átalakítási tervek részben valóban az egyetem
idei költségvetési megszorításainak ellensúlyozását szolgálják. A vezetőség
kényszerű döntésének legfájóbb pontja a könyvtár dolgozói létszámának
csökkentése mellett az, hogy az intézmény – és a többi, a karoktól független
szervezeti egység – folyóirat-rendelését bizonytalan időre meg kellett
szüntetni. A könyvtárat ez súlyosan érinti, hiszen Magyarországon
egyedülállónak nevezhető folyóirat-állományából 309-et csak itt olvashattak a
látogatók, kétszáznál is több volt az olyan lapok száma, amelyeket legalább
ötven éve rendel a könyvtár, és közülük néhány majd kétszáz éve járt
folyamatosan.
- F: ápr. 17., http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=169063&DocID=144067
 

Egyetemi Könyvtár és egyetemi könyvtárak
 
Sokan sokfélét gondolhatnak az ELTE Egyetemi Könyvtárával történtek kapcsán.
Akár így, akár úgy, a legfőbb kérdés talán: kell-e könyvtár az információs kor
egyetemének? Több válasz adható: 
1) nem, mert elég lesz sok számítógépet hálózatra fűzni;
2) nem, mert a mai fiatalok nem járnak könyvtárba;
3) kell, mert az információhordozók jó része nyomtatott dokumentumként lát
napvilágot (még a tudományos lap- és könyvkiadásban is legalább 90%-ban), de
azért is, mert a hálózati információforrások megtalálása és értékelése is
korszerű felkészültséget (informatikus könyvtárost) igényel, s az igényes
olvasó e támogatást nem nélkülözheti. Egy hírlevél nem alkalmas hely részletes
okfejtésre. Nézzünk inkább olyan adatokat, mely egy európai ország
felsőoktatásának könyvtárellátását a magyartól eltérő minta szerint
biztosítja. A „magyar modell”: a korábbinál legyen háromszor több hallgató, de
próbáljuk ki, s ne építsünk hozzá könyvtárat. A német modellről (közelebbről a
volt NDK területéről) szóljanak a német könyvtárépítési adattár számai –
csupán az 1998-2003. közötti évekből - a berlini Senatsbibliothek által
gondozott Bibliotheksbauarchiv szerint:
- Universitätsbibliothek Erfurt (2000-ben átadva, 1 milliós állomány, 9,5e m2
alapterület, 73 millió DM összköltség),
- Universitätsbibliothek Greifswald (2001, 1,3 milliós állomány, 8,75e m2,
50,3 millió DM),
- Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (2001, 1,9 milliós
állomány, 13,3e m2, 97millió DM),
- Hochschule für Musik und Theater Rostock, Bibliothek (2001, 36e állomány,
450 hallgató, 414 m2, 60 millió DM),
- Universitätsbibliothek Leipzig „Bibliotheca Albertina” (2002, 3,6 milliós
állomány, ebből 400e szabadpocon, 31,3e m2, 65 millió euro),
- Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(2002, 4,35 milliós állomány, 29e m2, 101 millió euro),
- Universitätsbibliothek Magdeburg (1,13 milliós állomány, 12,9e m2).
Magdeburg nélkül hat könyvtárépítés összesen kb. 300 millió euro, azaz 80
milliárd forint a volt 15 milliós NDK területén (közkönyvtárak nélkül). Hét
építés (bővítés): 100e m2 fölötti könyvtári területgyarapodás. Egy
takarékosságáról nevezetes kultúra országrészében.
Nálunk? Esetleg privatizáljuk a meglevőket? (SP)
- F: ápr. 11., http://senatsbibliothek.de/
 
 
Gondolatok telekárról és könyvtári szolgáltatásról
 
Mezőgazdasági áruházat általában a település szélén érdemes működtetni, ott,
ahol az emberek járnak ki a gazdaságba, hobbikertbe. Elvileg lehetne a
városközpontban is, hiszen éppenséggel oda is be tudnak menni az emberek, de
feltételezhető, hogy a parkolási gondok, és főleg az eladási árak olyan
többletköltséget jelentenének, hogy azt a gazdálkodók nem tudnák megfizetni. A
belvárosban ugyanis ki kell termelni a telekárat is. Ezt leginkább bankok,
hotelek, drága éttermek, biztosítótársaságok, irodaházak tudják. Bárki más is
tudja, aki számára ezt a költséget valaki kifizeti. Legyen ez akár úgynevezett
haszonáldozat vagy elmaradt haszon is. Amennyiben a fenntartó egy drága
belvárosi telken múzeumot /könyvtárat/ stb. kíván látni, megteheti; számolva
az erre szolgáló folyamatos költséggel is. A fenntartó időnként
elgondolkodhat -- főként szorult anyagi helyzetben --, hogy megér-e egy
könyvtárlátogatás vagy -kölcsönzés ennyit vagy annyit (könyvtáros munkabére,
rezsi, elmaradt haszon stb.) A válasz lehet igen vagy nem. Van, hogy az adott
miliő megéri a befektetést. És az is megfontolandó, hogy egy belvárosi,
illetve egy kevésbé frekventált helyen végzett kölcsönzés (egyébként
ugyanolyan paraméterek között) közül -- ugyanolyan olvasói hasznot
feltételezve -- az első lényegesen drágább. S vigyázzunk; mindezek csupán
szempontok, nem értékítéletek. Kívánatos lenne elmélázni azon, hogy a rajtunk
kívülálló közgazdasági összefüggések miatt gyorsan emelkedő árú teleken lévő
könyvtárak milyen előre programozható(!) konfliktusoknak vannak kitéve a
közeljövőben, és milyen megelőző hozzáállással lehet e feszültségeket a
használók javára megoldani. (A könyvtári szolgáltatás imázsának radikális
emelése, vagy a meglévő épület magas árából kevésbé drága telken kacsalábon
forgó könyvtár építése?) Érdemes átgondolni, hogy a használói érdek hol és
mennyi közpénzből szeretne leginkább könyvtárat látni. (MG)
 

Információs társadalom a tények tükrében - e-gazdaság, online kormányzat,
Sulinet - Megjelent az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ Kutatási
Jelentése

25. kiadását érte meg április elején az ITTK Kutatási Jelentése, amely immár 5
éve színesíti az információs társadalommal foglalkozó hazai kiadványok
palettáját. A legújabb Jelentés az információgazdaság, az IKT közoktatásba
való integrációja, az e-kormányzat és a számítógépes játékpiac gazdaságtana
témáiban válogatott és tett közzé elemzéseket. A lap hasábjain olvasható a GKI
negyedéves gyorsjelentése az internet és a kapcsolódó üzleti alkalmazások
elterjedéséről és jövőjéről, melynek fókuszában ezúttal a pénzügyi szektor
áll.  A kiadvány bemutat egy, az ITTK műhelyében frissen elkészült tanulmányt,
mely a 2003-as, több mint 4000 oktatási intézményt érintő, Országos
Közoktatási Informatikai Felmérés tanulságait összegzi. A folyóirat
rendszeresen foglalkozik az online kormányzat kérdéskörével, mely témában
ezúttal ismertetésre kerül a TNS 2003-as nemzetközi kutatásának beszámolója.
Az elektronikus kormányzáshoz kapcsolódik az Infonia Alapítvány tanulmánya is,
amely a tudásmenedzsment használatának jelentőségét hangsúlyozza, és főbb
feladatait mutatja be a kormányzati munkában. Az internet egyre tekintélyesebb
helyet foglal el a szabadidő-eltöltésben és szórakozásban, amire egy
mindinkább erősödő, komplex iparág épült. A lap két elemzésnek is
nyilvánosságot ad, melyek a közelmúltban készültek a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem E-business Kutatóközpontjában
a hálózati számítógépes játékok fejlődéséről, a játékgyártás és -értékesítés
üzleti modelljeiről és szereplőiről. A kéthavonta megjelenő periodika
alkalmanként 6-8 tanulmánya többségében frissen végzett empirikus kutatások
eredményeit közvetíti az információs társadalom, az internet, az információ-
és tudástechnológia és az informatikai-távközlési ipar különböző kurrens
részkérdéseiről – valamint mindezek üzleti, politikai, társadalmi
mozgásirányairól és hatáskövetkezményeiről.
További információ kérhető a szeli.katalin@ittk.hu email címen.


Kisegyházak és gyülekezetek is csatlakozhatnak az eMagyarország pontok
hálózatához
 
Az informatikai együttműködés lehetőségeiről tárgyalt Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter kisegyházak és gyülekezetek képviselőivel.
- F: ápr. 9., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/38981/
-- A könyvtárak vitalitásának egyik mutatója, hogy mennyire képes kapcsolatot
teremteni a helyi civil és egyéb csoportosulásokkal. Amennyiben az
információszerzés terén mások megelőzik, pozíciójának romlását nehezebben
akadályozhatja meg. Más persze a helyzet, ha a címben említett eMagyarország-
pont könyvtárban található ;-) (MG)
 

Adatbázisszolgáltató Google-módon is
 
Az új kísérlet a nem-szakember kutatók igényeinek kielégítésére készült Google-
típusú keresést építi be információs szakemberek számára. A Factiva
radikálisan megváltoztatta online szolgáltatását március végén, kétféle
interfészt ajánlva fel a felhasználók két különböző típusa számára. A nem-
szakemberek számára, akik gyorsan akarnak hozzáférni az információhoz, új
kezdőlapot (Start Page) ajánl, míg az információs szakértők és tudományos
kutatók, akik mélyebben akarnak beleásni a Factiva adatbázisaiba, most egy
fejlettebb keresési (Advanced Search) interfészt választhatnak, ami a meglévő
Factiva.com interfész módosított változata. A Factiva felmérése kimutatta,
hogy a felhasználók bizonyos típusai „fogd és vidd” módon közelítenek az
információhoz, míg mások kifinomult kereséseket és testreszabást akarnak. A
cég szembekerült a ténnyel, hogy sok felhasználó egyre inkább a szabad
webkereső oldalak – mint a Google és a Yahoo – által nyújtott szolgáltatásokat
várja el. Így megadják ezt nekik, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy
a Google az információelérésnek nem az a helye, amelyre bizalommal lehet
üzleti döntéseket alapozni. A felhasználókat az első bejelentkezéskor felkérik
országuk, iparáguk és funkciójuk megadására, és ennek felhasználásával a
megfelelő híreket és legolvasottabb cikkeket teszik számukra a Start Page-re.
Az Advanced Search képernyő jelentős fejlődés a jelenlegi Factiva.com
interfészhez képest. Érthetőbbek az utasítások, a fő kereső szövegdoboz a
képernyő tetejére került, és javult a keresési funkcionalitás. A Factiva az
Alta Vista keresőmotort használja, amivel meg van elégedve.
- F: MIBE Hírlevél, Factiva in bold revamp. http://www.iwr.co.uk/IWR/1153323
(ref.: Nattánné Szamosi M.)
 

McGuire gyűjteménye Budapesten
 
Óriási ajándékcsomag hajózott Amerikából Budapestre tavaly ősszel; az ELTE
Pszichológiai és Pedagógiai Kara egyedülálló könyvgyűjteménynek adhat otthont,
amely nevét adományozójáról, William S. McGuire amerikai
szociálpszichológusról kapta. A professzor a Yale Egyetem emeritus oktatója, a
tudomány kiemelkedő képviselője. Neve világszerte ismert a szakemberek körében.
- F: ápr. 7., http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=168929&DocID=144068
 

A széles sáv ellopja a tévénézőket
 
Az angol Strategy Analytics cég erre a következtetésre jutott egy nagyszabású
európai felmérés során.
- F: Prím Online, ápr. 11., http://hirek.prim.hu/cikk/39024/
 

Katalógus és az elektronikus források
 
Az elektronikus információforrások folyamatos fejlődése és növekvő fontosságuk
a könyvtári gyűjteményekben mind igazolhatatlanabbá teszik a katalógusokból
való kihagyásukat. A katalogizálásukat elhatározó döntés pedig két lényeges
problémát hoz magával. Egyrészt bizonyos mértékű változás áll be magának a
katalógusnak a természetében, mely eddig azokról a dokumentumokról
tájékoztatott, amelyek a könyvtár állományában, tulajdonában, fizikailag is a
könyvtárban vannak, ezután pedig azokról, amelyekhez a könyvtár hozzáférést
biztosít. Másrészt pedig egy sereg új kérdés merül fel: hogyan válasszuk ki a
katalogizálandó forrásokat, hogyan katalogizáljuk azokat, milyen lesz a
viszony, a kapcsolat a katalógus és az ilyen publikációk hozzáférését
biztosító más eszközök között.
- F: A katalógus és a könyvtár elektronikus forrásai: egy lehetséges
integráció / Manzi -- Martellini. Referátum a
Könyvtári Figyelő 2004/1-es számában. Ref.: Mohor J.
 

Egy 'sima' pályázat
 
Néhány nappal ezelőtt a nagykanizsai képviselő-testület ellenszavazat és
tartózkodás nélkül újabb öt évre Czupi Gyulát, az eddigi igazgatót bízta meg a
városi könyvtár vezetésével. Akikhez csupán ez a szűkszavú hír jutott el,
joggal gondolhatták, ennél simább kinevezés nem is történhetett volna.
Valójában azonban még a közgyűlés reggelén is igen rosszul állt Czupi szénája,
akkor még nem sokan fogadtak volna a sikerére.
- F: ápr. 6., http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=168481&DocID=143683
 

A RealNetworks európai online zenei szolgáltatás bevezetésére készül
 
A RealNetworks internetes médiatársaság azt készíti elő, hogy egy éven belül
elindítsa Európában is online zenei szolgáltatását, a 'Rhapsody'-t - közölte
Rob Glasersaid, a cég vezérigazgatója. A társaság két hete nyert pert a
Microsofttal szemben, ami jelentős mértékben felgyorsíthatja
médialejátszójának alkalmazását.
- F: ápr. 9., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/38994/
 

2003-ban világszerte tovább csökkentek a lemezeladások
 
A zenei iparág nemzetközi szervezetének, az IFPI-nek a felmérése szerint a
zenei hanghordozók forgalma 2003-ban világszerte 7%-kal volt alacsonyabb az
előző évinél. Ez három év alatt összesen 20%-os csökkenést jelent.
- F: ápr. 8., http://hirek.prim.hu/cikk/38968/
 
 
 
::::: KISSZÍNES :::::
 

Adatvédelmi gondok a Google levelezőjével
 
A Gmail, a Google kereső tervezett új levelezési programja amerikai
adatvédelmi szakértők szerint alighanem sérti majd a magánszférát, mert minden
egyes mailt elolvas egy automata, hogy a tartalomhoz illő reklámot mellékeljen
hozzá.
- F: ápr. 8., http://hirek.prim.hu/cikk/38973/
 

A Google trónol a csúcson a keresőfronton
 
A minap a Yahoo! éppen tőzsdés ügyleteivel hívta föl magára a figyelmet, de
lényegesebb információ, hogy komolyan csúszik lefelé a látogatottsági
statisztikában, míg a Google kereső, az újabb rivális támadások ellenére,
tartja magát az első helyen.
- F: ápr. 11., http://hirek.prim.hu/cikk/38987/
 

A tanárok többet interneteznek diákjaiknál
 
A felvételire készülő diákok 88 százaléka, a középiskolai tanárok 94 százaléka
használja az internetet - derül ki a Felvételi Információs Szolgálat
vizsgálataiból. A diákok 62 százaléka, a tanárok háromnegyede látogat
rendszeresen legalább egy oktatási portált.
- F: ápr. 9. http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/nettanar20040408.html?h=1
 

Nagy jövő előtt áll az európai fordítóipar
 
A 10 új csatlakozó állammal – a korábbi 11 helyett – már 20 nyelven kell az
Európai Unió dokumentumait, közérdekű anyagait közzétenni. Számos hír
beszámolt az eddigi elmaradásokról, a BBC azonban a jövőre vonatkozóan is
bábeli zűrzavart sejt.
- F: ápr. 8., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=78301&id=112
 

Rongálás megakadályozása intelligenciával
 
A New York állambeli Poughkeepsie-ben, a Vassar College könyvtárában szellemes
megoldást találtak egy notórius rongáló megfékezésére. Az illető sebészi
pontosságú műtétet hajtott végre nap mint nap az egyik közkedvelt napilapon. Ő
az első oldalon rendszeresen megjelenő keresztrejtvényre utazott. Mivel a
könyvtárosoknak sem kedvük, sem idejük nem volt naphosszat a cserepes páfrány
mögött bujdokolva kémkedni az olvasók után, - ráadásul nem is volt cserepes
páfrányuk - mást találtak ki. Szövegszerkesztő segítségével készítettek egy
saját keresztrejtvényt, melynek meghatározásai és a megfejtések is egy dolgot
sugalltak: a rejtvényrablás rossz dolog! A függőleges 9 meghatározása például:
kiszakít, a megfejtés: kitép. A függőleges 14-nél azt kellett kitalálni,
melyik az a nap, mikor a rejtvény már nem lesz kiborotválva az újságból. A
megfejtés: ma. A rejtvényt az újságba illesztették, az eredeti rejtvény fölé,
és kíváncsian várták, mi történik. És láss csodát! A házi keresztrejtvény
eltűnt, ám az eredeti a helyén volt. És attól kezdve mindig ott is maradt. Ez
pedig egy valódi könyvtári "sikersztori", mely arra indíthat bennünket, hogy
hasonlóan szellemes, lélektani megoldásokat is alkalmazhatunk az olvasókkal
való kapcsolattartásban.
- F: Egy amerikai főiskolai könyvtár válasza az állomány rongálására / Van
Ornum. Referátum a Könyvtári Figyelő 2004/1. számából. Ref.: Fazokas E.
 

Könyvtári információs konferencia
 
A 70. IFLA (könyvtári információs világkongresszus) tanácskozás alcíme:
Könyvtárak – az oktatás és a haladás eszközei. A konferenciát 2004. augusztus
22. és 27. között tartják Buenos Airesben (Argentína). (KultúrPont) Inf.:
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina; Tucumán
1424, 8  piso Of. D C1050AAB, Buenos Aires, Argentina ifla2004secr@el-libro.com.ar
http://www.ifla.org
, tel.: +(54)(11)4371-5269, fax: +(54)(11) 4371-5269
 

Munkahelyi közérzet – kacagtatók
 
A humor a vállalati hétköznapokban is hasznos lehet: összekovácsol, javítja a
kommunikációt, és csökkenti a stresszt. A nagy multik közül némelyik már
kacagtató trénereket is alkalmaz.
- F: ápr. 7., http://www.fn.hu/cikk.php?id=26&cid=78237
 
 
 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

Romániai magyar társadalomtudományi bibliográfia a weben
 
Meister Róbert mindent elolvasott helyettünk. 15 folyóiratból válogatta össze
mindazt, ami a társadalomtudományi szövegek közül lényeges: az 1989-1999
közötti termés több mint 10 500 címre rúg. Az Erdélyi Magyar Adatbank újabb
digitalizált fejezete Meister Róbert kolozsvári könyvtáros-bibliográfus
munkája: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-
1999 között. http://meister2.adatbank.transindex.ro/
- F: ápr. 6., Transindex, http://lektur.transindex.ro/?cikk=2274
 

Könyv jelent meg nemzeti évfordulóinkról
 
Nemzeti évfordulóink címmel kötetsorozatot indított a kulturális tárca. Az
idei legfontosabb jubileumokat tartalmazó könyv tízezer példányban készült el,
az iskolák, a könyvtárak, a múzeumok és a művelődési házak ingyen megkapják.
- F: ápr. 10.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/evfordulok20040409.html?h=1
 

Virtuális postamúzeum
 
A Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány az interneten jeleníti meg a
Postamúzeum több mint 5800 darabból álló történeti fényképgyűjteményét,
valamint a Telefónia Múzeum 'A Lármafától a világhálóig' című állandó
kiállításának anyagát.
- F: ápr. 12., http://hirek.prim.hu/cikk/39007/
 
 
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.