K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/12., márc. 24.)


     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- A könyvtáros szerepe a változó társadalmi környezetben
- Menesztik az év könyvtárának vezetőjét?
- Az állam vásároljon a könyvtáraknak!
- A könyvtári honlap használhatósága
- Cebit és német IT-hírek
- SGML-tanfolyam a Neumann-házban
- 60 millió lábnyi filmanyag katalogizálása
- Készül a Web of Science riválisa
- Az országgyűlés könyvtárát is digitalizálják
- Krasznahorkai László a Digitális Irodalmi Akadémia új tagja
- Magyar-amerikai K+F workshop az információs társadalomért
- Adatbázis készül a befektetési lehetőségekről
- Megújult az Európai Bizottság e-learning weblapja
- Ahol öröm dolgozni
- Az autokrata főnökök korszakának vége
- Környezettudatosságra nevelnek
- 'Küldeményforgalmi díjszabás', meg a többiek
- Folyamatosan újul meg a filmarchívum
- Mitől lesz egy webszájt hiteles és megbízható?
- Tizenegy tipikus női karrierhiba
- Megkezdődött a parlamenti vita a kistérségi társulásokról

KISSZÍNES
- Személyre szabott rádió a mobiltelefonba
- Adatmentés
- Ölbemozi, avagy a mobil dvd
- Elindult a N@gyi Klub
- Internetezzünk! -- idősebbek is elkezdhetik ;-)
- Otthon, mérges otthon!
- Irodai berendezéseink mint bacilustenyészetek
- A tévénézés nehezíti az elhelyezkedést

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Húsznyelvű Európa-portál
- Nemzetismereti honlapot indított a Balassi IntézetE lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
A könyvtáros szerepe a változó társadalmi környezetben

A közelmúltban került fel a MKE honlapjára "A könyvtáros szerepe a változó
társadalmi környezetben : regionális fórumok tapasztalatainak összegzése" című
dokumentum. (A dokumentumot az MKE Elnöksége megbízásából 2003-ban Bartos Éva
állította össze.) A műfajból eredően az anyag sokféle, olykor ellentmondásokra
is utaló véleményeket egybefoglaló dokumentum. Egy meglepő mondat például
a "Vélemények a pályára kerülésről" szakaszból: "ambiciózus, karrierista
hajlamú fiatalok ezen a pályán lehetőséget látnak a gyors előrejutásra,
vezetővé válásra" -- áll a szakmai kiválasztódási szempontok között. Egy másik
kijelentés a képzéssel kapcsolatban utal a kontraszelekció első lépésére: "E
kiválasztódási indítékok nyomán az eredmény az, hogy agyoniskolázott, de
alulképzett emberek jönnek le a képzési 'futószalagról', hogy diplomával a
zsebükben inkább pénzes állást keresnek, mintsem könyvtárban helyezkedjenek
el, a kontraszelekció következtében csak a 'maradék' megy a könyvtárakba
dolgozni." A minőségirányítási erőfeszítések eredményességi szintjére utal,
hogy "sürgetik a teljesítménymérés, az összemérhetőség mielőbbi kidolgozását,
a mérési normák kialakítását. Jobban lehetne már ma is élni a minősítések
nyújtotta lehetőséggel, ez gyakorlatilag formálisan működik, ha egyáltalán
működik." A közönségkapcsolatok terén láthatóan fogalmi káosz (is) uralkodik;
a propaganda, a pr, a marketing fogalmai tisztázást
érdemelnének. "Tapasztalatok szerint a könyvtárak propaganda munkája eléggé
gyenge. Legalább a nagy intézmények foglalkoztassanak reklámszakembert." A
modernisták és a hagyományőrzők egyaránt megkaphatják saját igazolásukat az
alábbi gondolattal: "Történetiségünkben kell látnunk magunkat, a szakmánkat.
Más volt régen a könyvtárak jellege, funkciója és más ma. A változásnak
megfelelő képet kell magunkról mutatni kifelé." E kijelentésből aligha lehet
világos pr-útmutatást kihámozni. Örvendetes, hogy a szakma mentális állapota,
identitása is megemlíttetik: "A profizmus erősítése mellett van egy lélektani
oldala is a dolognak [ti. propaganda]: önértékelési problémáinkat,
kisebbrendűségi érzéseinket ne vigyük ki a nyilvánosság elé (főleg, mielőtt
megvizsgálnánk, hogy indokolt-e egyáltalán!) ... Sokat jelent a
könyvtárosoknak a 'valahová tartozás érzése' is, amit a szakmai szervezetekben
élhetnek át. Bátorítaná a könyvtárosokat, ha fontosságuk tudatában
megerősítést kapnának, ha valóban indokoltnak tűnne az a szakmai büszkeség,
amit nyíltan alig mernek vállalni." -- e mondatok magukért beszélnek. Tetten
érhető a centralizálásban való gondolkodás, mely az atyáskodó központi hatalom
képzetét élteti tovább: "Központi pénzalapokat kell szereznünk,
központi 'kampányokat' kell szerveznünk a könyvtárak jobb megismertetésére."
Vagy: "Jólesne a szakmai elismerés is, az állami, de főként a legmagasabb
szintű szakmai (miniszteri) kitüntetésre kevés a lehetőség, szűk a keret, a
helyi kitüntetések lehetősége egyenetlen."
- F: http://www.mke.oszk.hu/docs/tanulmanyok/mke_szonda/mke_forum_sum.doc
(Megjegyzendő, hogy az e felméréssel együtt feltett közszolgálati felmérésnek
nem az egésze /24+28 oldal/ érhető el a MKE honlapján, a fent lévő anyag
sajnos forrás- és kiadásjelzés nélküli. Azaz korrekt bibliográfiai leírása
hosszas utánajárást igényelhet ;-) (MG)


Menesztik az év könyvtárának vezetőjét?

A nagykanizsai Halis István Könyvtár jelenlegi igazgatója, Czupi Gyula fél éve
vehette át Hiller István kulturális minisztertől "Az év könyvtára" címet,
valamint a díjhoz járó 500 ezer forintot, amellyel a tárca minden évben a
korszerű működési formákat alkalmazó, magas szintű szolgáltatást nyújtó
bibliotékákat jutalmazza. Mivel Czupi Gyula kinevezése lejárt, a nagykanizsai
önkormányzat pályázatot írt ki az intézményvezetői posztra. A három hónappal
ezelőtti pályázatra egyedül a jelenlegi igazgató jelentkezett, a szocialista-
szabad demokrata többségű képviselőtestület azonban nem fogadta el a
pályázatát, amelyből a könyvtár részletes gazdálkodási tervének a kidolgozását
hiányolta. A megismételt pályázatra Czupi mellett Bogár Imre zalaegerszegi
iskolaigazgató - a zalai megyeszékhely 1990-1994 közötti szabad demokrata
polgármestere – is jelentkezett.
- F: márc. 23.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=165782&DocID=141610


Az állam vásároljon a könyvtáraknak! -- javasolja egy könyvkiadó

Interjú Csordás Gáborral (Jelenkor kiadó):
Erősödnek a hangok: piacgazdaságban boldoguljunk a saját pénztárcánkból! --
Ezt már sokszor hallottam az elmúlt évtizedben. Furcsa, hogy ez csak a
könyvkiadásra érvényes. Miért nem mondják például a színházaknak: éljetek a
saját lábatokon, vagy miért nem érvényes ez a filmesekre? A könyvkiadás minden
egyes részterületén bajok vannak. Megoldás persze, ha nem is mindegyikre, de
azért lenne. Sokat segítene például, ha az állam a könyvtáraknak vásárolna, ez
ugyanis a Lajtán túl bevett gyakorlatnak számít. Ezt tapasztaltam a skandináv
országokban, de hasonló a helyzet Szlovéniában is, ahol az állam minden
értékesebb irodalmi kiadványból 200-300 darabot egyszerűen megvesz az ország
könyvtárainak. Ha csak ennyi segítséget kaphatnánk, már elegendő lenne az
egyensúlyunk megőrzéséhez.
- F: márc. 20., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=80637


A könyvtári honlap használhatósága

A referált dokumentum ugyan nem a legfrissebb cikk, de ma is megfontolandó,
alapos módszertani eljárást mutat be (egyetemi) könyvtári honlap
használhatóságának vizsgálatára. Az elméleti megalapozás és a vonatkozó
irodalom áttekintése után a University of Buffalo példáját ismerteti. Szinte
élvezetes látni, hogy a különféle előre meghatározott célok szerint hogyan áll
össze a kérdőív, hogyan vigyáznak az objektivitás fenntartására illetve a
kiértékelés pontosságára. Olyan felmérésre adnak példát, ahol a cél valóban a
tanulás, fejlesztés, a használói igények minél jobb szolgálata. (MG)
- F: Usability testing of an academic library web site : a case study / Brenda
Battelson, Austin Booth, Jane Weintrop. In: Journal of Academic Librarianship
27 (2001) May p. 188-198


Cebit és német IT-hírek

A kölni gazdaságkutató intézet (IDW Köln) a világ legnagyobb IKT-kiállítása, a
Cebit megnyitása kapcsán adatokat tett közzé a legújabb tendenciákról. 2004-
ben az ágazat Nyugat-Európában várhatóan 3%-kal növeli forgalmát, majd a
következő évre már 4%-os növekedés várható. A világgazdaság szintjén pedig még
kb. egy százalékkal nagyobb lehet a bővülés. Németországban a GDP 6%-át éri el
az ágazat, lemaradva ezzel a svédek 9, illetve az amerikaiak, a japánok, a
britek és a svájciak 8%-ától. 2003-ban a német lakosság és vállalatok egy
lakosra számítva 1530 eurót költöttek IKT-re. Előttük vannak a svájciak 2675,
az amerikaiak 2300, valamint a dánok és a svédek a maguk 2-2000 eurójával. A
németek kétötödének vannak gondjai a számítógép-használati ismeretek terén (a
svédeknél az arány csupán egyötöd). 2002-ben a német iskolákban átlag 15
tanulóra jutott egy-egy gép. A dánok és norvégok esetében ötre jut egy.
Németországban gyorsan terjed a szélessávú hozzáférés: 2001-ben minden
huszadik, 2003-ban már minden nyolcadik háztartás így érte el a hálót. Ezzel a
12 legfejlettebb ország összehasonlító mezőnyében a 10. helyre kerülnek (ez
4,4 millió lakást jelent, s 2006 végére duplájára nőhet számuk). A németek
négyötöde mobillal jár-kel, de itt is elmaradnak a svédektől (95%), az
olaszoktól (94%), sőt a spanyoloktól (91%) is. (SP)
- F: 2004.03.18. http://www.iw-koeln.de


Kulcs az SGML-hez -- tanfolyam a Neumann-házban

A nyomtatott dokumentumállomány megőrzése a könyvtárak alapfeladatainak
egyike. Ma már korszerű eszközök állnak rendelkezésünkre, ha digitalizálási
projekt keretében szeretnénk megőrizni a nyomtatott gyűjtemény egy részét, ám
nagyon fontos, hogy a digitalizált anyagot milyen "időtálló" formátumban
tároljuk. Az SGML/XML nyelvek lehetőséget biztosítanak korszerű
szövegtárolásra: biztonságos, könnyen kezelhető és újra feldolgozható szöveges
fájlokat állíthatunk elő segítségükkel. A 2004 őszétől induló akkreditált
tanfolyam fő célja, hogy megismertesse a könyvtári
informatikusokat/informatikus könyvtárosokat és a szövegek számítógépes
feldolgozását végző szakembereket az SGML/XML szemléletmóddal: olyan
szabványos jelölőrendszer alkalmazásával, amely az elektronikus környezetben
való több szempontú és célú szöveghozzáférést biztosítja. A tanfolyam és a
hozzá készült tankönyv külön kitér a kódolás alapjául szolgáló DTD-k
értelmezésére és készítésére, majd ezekre építve betekint a stíluslapok
világába és az XML nyelvbe, végül az említett technológián alapuló
szoftvercsomagokat is ismerteti. A tanfolyam 120 órás, 6-8 fővel indul -- a
Neumann-ház oktatóterme maximum 8 fő befogadására képes --, ára 8 fő esetén:
134.500 Ft. További információ kérhető a 212-9220/220-as telefonszámon, vagy a
biro.szabolcs@neumann-haz.hu e-mail címen.


60 millió lábnyi (több mint 20 millió méter!) filmanyag katalogizálása

Befejeződött Nagy-Britanniában a Nemzeti Film és Televíziós Archívum öt éve
megkezdett projektje, melynek során több mint száz év brit filmanyagát
dolgozta fel és konzerválta 80 szakértő. A 12 millió fontot felemésztő
kezdeményezésnek köszönhetően mintegy 60 millió láb hosszú filmszalagot
rendeztek katalógusba, köztük olyan anyagokat is, mint Charlie Chaplin
filmjeinek eddig nem látott képsorai, vagy háborús beszámolók, interjúk,
gyermekműsorok. A katalógus anyagához 1500 könyvtárban, iskolákban,
egyetemeken lehet majd hozzáférni jelképes díjazás fejében. Több értékes
anyagot pedig a következő idényben műsorára tűz majd a londoni Nemzeti
Filmszínház és a Brit Filmintézet is. A vállalkozás -- mely több adományozó
segítségével jöhetett létre --  eredménye az áttekinthető katalógus
elkészültén túl az anyagok minőségének megtartása, digitális formába öntése
volt. (KE)
- F: 2004. 03. 18.,
http://news.independent.co.uk/uk/media/story.jsp?story=502345


Készül a Web of Science riválisa

Az Elsevier által fejlesztett Scopus nevű online bibliográfiai adatbázis a
Thomson által birtokolt ISI-féle Web of Science versenytársa kíván lenni.
Bemutató-változata már e hónapban elérhető lesz. Scopust több hónapig
bétatesztelték egy sor egyetemi könyvtárban, például Pepperdine-ban,
Torontóban és Oxfordban. Elsevier a szájtot májusig ingyen kereshetővé teszi,
hogy használhatóságával kapcsolatban visszajelzéseket kapjon. A Scopus 13,000
nemzetközi folyóiratot dolgoz fel 4,000 kiadótól, négy évre visszamenően.
- F: márc. 8., http://www.iwr.co.uk/IWR/1153303


Az országgyűlés könyvtárát is digitalizálják

Tapasztalatokkal segíti egymás munkáját az információs társadalom építésében
az Országgyűlés Hivatala és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium. Az
erről szóló megállapodást csütörtökön írta alá a Parlamentben Mandur László,
az Országgyűlés alelnöke és Kovács Kálmán informatikai miniszter.
- F: márc. 19.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/egovkonferencia20040318.html?h=1


Digitális Irodalmi Akadémia - Krasznahorkai László az új tag

Krasznahorkai László írót választotta a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) új
tagjává a kortárs magyar irodalmat népszerűsítő virtuális intézmény közgyűlése
hétfőn a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
- F: márc. 23., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/38628/


Magyar-amerikai K+F workshop az információs társadalomért

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), a National Science
Foundation (USA), valamint az ELTE Információs Társadalom- és Hálózatkutató
Központja (ELTE-ITHAKA) 2004. március 22-24-én rendezi meg Budapesten
az "Információs társadalom technológiák és kutatási kihívások a XXI.
században" című konferenciát.
- F: márc. 22., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/38612/


Adatbázis készül a befektetési lehetőségekről

Rövidesen a kormány asztalára kerül egy adatbázis-építési javaslat, amelyben
az elgondolások szerint szerepelnek a 2006-ig előirányzott infrastruktúra-
fejlesztések és egy helyről lehívható információk az ipari parkokról,
befektetési lehetőségekről. A várhatóan fél éven belül elkészülő adatbázis a
befektetés ösztönzését szolgálja. Csillag István gazdasági miniszter szerint
Magyarország elsősorban a magasabb hozzáadott értéket előállító, jobban
megfizetett munkát nyújtó befektetőkre számít - F: márc. 19.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/versenykepesseg20040319.html?h=1


Megújult az Európai Bizottság e-learning weblapja

A www.elearningeuropa.info weblapon az elektronikus úton történő tanulás (és
tanítás) szabályairól, lehetőségeiről, szervezetekről, az Európai Bizottság
projektjeiről tájékozódhatunk általában 5 nyelven (angol, francia, német,
spanyol, olasz). Az áttekinthető honlapra látogatók cikkeket olvashatnak,
böngészhetnek a már működő vagy éppen most induló projektek között, fórumon
oszthatják meg véleményüket, vagy éppen a témához kapcsolódó programok között
válogathatnak.
- F: márc. 21., www.elearningeuropa.info


Ahol öröm dolgozni -- a legkedveltebb cégek

A Fortune magazin az idén is összeállította azoknak a cégeknek a listáját,
akiknél leginkább szeretnek dolgozni a munkavállalók. Az elégedettséget növelő
szolgáltatások között szerepel például a munkaidőben is használható uszoda, de
nyilván nem ez az, amiben a könyvtárak tanulhatnak e vállalatoktól. Lássunk
néhány példát!
- ASDA: az új munkatársak körbevezetése, részletes karrierterv, tréningek,
a "Tell Tony" (a vezérigazgató keresztneve Tony) program keretében évente
legalább háromezer új ötlettel állnak elő az alkalmazottak
- TPG: több országból alkalmaz embereket, a munkatársak önkéntes alapon
segítik a World Food Program munkáját. A vállalkozó szellemű munkatársak
óriási energiával feltöltődve térnek innen haza.
- Novartis: a vezérigazgató száműzte a bürokráciát és a titoktartást, a
menedzserek fizetése 50, a beosztottaké 10 százalékban teljesítményfüggő, a
lapos szervezetben nincs különbség a kutatók és a más hierarchiaszinten
elhelyezkedők között, további fizetett szabadnapok.
- Siemens: a bevétel kétharmada öt évnél fiatalabb fejlesztésű termékekből
származik; hagyományos elkötelezettség szociális értékek mellett, figyelem a
beosztottak karriercéljaira, évente kétszer ülnek le a munkatársakkal
beszélgetni, kulturális sokszínűség.
- Microsoft: változatos munkafeladatok, nyitottság a rotációra, megemelt számú
szabadnap, egészségügyi szolgáltatások, alulról kezdeményezett változások.
- Cloetta Fazer: kávézók, óvoda, az új munkatársakat virággal fogadják,
tréningek
- Agora (lengyel médiacég): a tulajdonos Adam Michniket nem magázza senki,
nagy családként dolgoznak, közös értékekben hisznek.
A munkatársak magas teljesítménye tehát nagyban függ a szociális
elkötelezettség mellett a munkahelyi hangulattól is. A legjobb munkahelyek
közös vonása volt az is, hogy szinte mindegyiknek az alkalmazottai több
országból származtak. A kulturális sokszínűség emelte a dolgozók
teljesítményét.
- F: febr. 23., http://fn.netrix.hu/cikk.php?id=25&cid=75823


Az autokrata főnökök korszakának vége

Mint a generációjába tartozó vezetők jelentős része, a 61 éves Michael Eisner
is gyakran hangsúlyozta autoritását beosztottjai előtt.
- F: márc. 18., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12769&page=1
-- A hierarchikus szakmakultúrában az átlagosnál gyakoribb az autokratikus
vezetés. A cikk ugyan az üzleti szféráról szól, ám az összetettebb és nem
nyereségérdekelt szférákban -- pl. közszolgálat -- szintén nagyobb a kockázati
tényező. Az autokratikus vezetőre utaló külső jel például: beosztottainak
nyilvános szereplése erősen visszafogott, maga leginkább olyan emberek előtt
nyilvánul meg, akik tőle függésben vannak, vagy beszédében az átlagot
meghaladó mértékben szerepel a "kell" szó. (MG)


Környezettudatosságra nevelnek

A szelektív hulladékgyűjtés helyes módszerére tanítja a rendszeréhez
csatlakozott városok gyermek és felnőtt lakosságát az ÖKO-Pannon Kht., amely a
tavalyi 8 után az idén már várhatóan 14 városra terjeszti ki és új elemekkel
bővíti átfogó iskolai oktató-, és lakossági tájékoztató programját.
- F: márc. 12., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12785
 

'Küldeményforgalmi díjszabás' (meg a többiek)

... az új változat letölthető a www.posta.hu oldalról – három formátumban is
(!). Közérthetőbben: az olvasható a megadott helyen, hogy mennyi bélyeget is
kell nyalnunk a levélre. S hogy miért ilyen bikkfanyelven fogalmaznak? – Mert
a szakmai igényesség megköveteli. Más kérdés, hogy az átlaghasználó nemigen
érti, és csak hosszas keresés után találja meg, ha ezt keresi. Éppen úgy, mint
ahogyan könyvtári honlapok előtt eltűnődik: mi lehet a különbség a tárgyszó és
a kulcsszó között. S ha egynél több sikertelensége támad ilyen "barátságos" --
de szakmailag feddhetetlen --  honlapon, akkor gyorsan otthagyja azt az
oldalt, s átkapcsol pl. a barátságosabb Google-ra. A posta volt az utolsó,
amelyik annó a távbeszélőközpont helyett telefonközpontot kezdett mondani.
Hogy milyen az intézmény imázsa, azon máig is sokat fáj a postai pr-esek feje.
És meddig riogatjuk mi, könyvtárosok szakszavainkkal használóinkat -- akár már
az ártatlan óvodásokat, kisiskolásokat is? De a felnőttek is megilletődnek
például az "annotált bibliográfiától" vagy a "faktografikus adatbázistól", és
könnyen minősíthetnek bennünket (magukban!) fennhéjázónak. Véleményüket
nemigen mondják ki, mert ezzel elárulnák tudatlanságukat. A mostani NKÖM-
felmérés azoknak az olvasóknak a véleményét méri, akiknek sikerült túltenni
magukat az említett küszöbökön (is). Akiknek ez nem sikerült -- mármint a
túlnyomó többségnek(!) -- azoknak a véleményét e felmérés nem kutatja. Talán
majd egy következő. (MG)


Folyamatosan újul meg a filmarchívum

Nyílt napon mutatta be a raktárában található filmeket és az archiváláshoz, a
felújításhoz használt eszközöket a Magyar Nemzeti Filmarchívum. Az intézet
mintegy 26 ezer tekercset tartalmazó filmtára 1991 óta közgyűjtemény.
- F: márc. 17.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/filmarchivum20040316.html?h=1


Mitől lesz egy webszájt hiteles és megbízható?

Noha a honlap a szervezet virtuális arca, a böngésző látogató megtartása
érdekében bizalomerősítő eszközöket szükséges alkalmazni. Ilyenek lehetnek:
1. Gondoskodjunk arról, hogy a felhasználó könnyen megbizonyosodhasson a
webhelyünkön közzétett információk helyességéről, hitelességéről!
2. Mutassuk meg, hogy a szájt mögött egy valós szervezet áll!
3. Mutassunk rá szervezetünk szakértelmére, valamint a kínált tartalmak
és szolgáltatások mögött álló szakmai tudásra!
4. Mutassuk meg, hogy szájtunk mögött szavahihető, hitelt érdemlő emberek
állnak!
5. Adjuk meg elérhetőségünket!
6. Szájtunkat úgy kell megtervezni, hogy professzionális külsővel rendelkezzen
(és céljainknak megfeleljen). A kutatások azt mutatják, hogy az emberek
hajlamosak arra, hogy egy webhelyet rögtön annak külső vizuális megjelenéséből
ítéljenek meg.
7. Gondoskodjunk arról, hogy szájtunk könnyen használható és hasznos legyen!
8. Rendszeresen frissítsük szájtunk tartalmát (vagy legalább tüntessük fel,
hogy nemrég került sor a tartalmak áttekintésére)! Az emberek hitelesebbnek
tekintik azokat a szájtokat, amelyek feltüntetik, hogy nemrég lettek frissítve
vagy áttekintve.
9. Bánjunk csínján a promóciós tartalmakkal! Ha egy mód van rá, ne használjunk
hirdetéseket!
10. Kerüljük a hibákat, legyen szó a legapróbb hibáról is! A tipográfiai bakik
és a nem működő hivatkozások nagyobb csorbát ejthetnek szájtunk hitelességén,
mint azt sokan gondolnák. Nagyon fontos, hogy webhelyünk életképességet,
működőképességet sugározzon.
- F: A kutatás összefoglalója: www.webcredibility.org/guidelines .
Forrás: www.econtentinstitute.org/ Mitől lesz egy webszájt hiteles és
megbízható?
In: Infinit Hírlevél No.242 (2004. márc. 13.)


Tizenegy tipikus női karrierhiba

Az iVillage internetes újság cikkírója összegyűjtötte mindazokat a klasszikus
hibákat, amiket a nők elkövetnek, mikor megpróbálják eladni magukat a
munkaerőpiacon.
- F: márc. 12., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12803&page=1
-- A Katalisten gyakran jelennek meg álláskereső levelek, melyek változó
minősége változó eredményt vetít előre. Az esélyek növelése érdekében nem árt
néhány alapvető fogást rutinná fejleszteni, főként abban az esetben, ha a
megpályázott állás elvárásai -- és kínálata -- magasabb az átlagnál, az addig
megszokottnál. (MG)


Megkezdődött a parlamenti vita a kistérségi társulásokról

Az Országgyűlés szerdán megkezdte a többcélú kistérségi társulások
létrehozásáról szóló jogszabályok általános vitáját. Az alkotmányt és az
önkormányzati törvényt is módosító előterjesztések szerint a kormány által
kijelölt 168 kistérség közszolgáltatási és területfejlesztési feladatokat
venne át az önkormányzatoktól.
- F: márc. 20.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/kistelepules20040317.html?h=1::::: KISSZÍNES :::::


Személyre szabott rádió a mobiltelefonba -- modell könyvtáraknak is

A Sony Corp bejelentette, hogy kifejlesztette a világ első "személyre szabott"
mobiltelefonnal hallgatható rádióadását, ahol a hallgató ízlése szerint
alakíthatja a zenei kínálatot. (...) A hallgató az éppen futó zeneszám alatt
jelezheti, hogy az tetszik-e neki vagy sem; az öntanuló rendszer lassanként
alkalmazkodik ízléséhez: egyre inkább neki tetsző zenéket kínál majd fel.
- F: márc. 18., http://hirek.prim.hu/cikk/38498/
-- Az eljárás kísértetiesen hasonlíthatna arra a könyvtáros eljárásra, amely
szerint a korábbi kölcsönzési adatok felhasználásával – megfelelő adatvédelmi
szabályozással -- proaktív módon kínálna olvasni-, kölcsönöznivaló könyvet,
cikket, hanganyagot stb. az olvasóknak. Az integrált könyvtári szoftverek
részben alkalmasak arra, hogy ilyen feladat hátterét biztosítsák. Az olvasónak
szóló értesítések sms-ben, online; manuálisan vagy automatizálva is
működhetnének -- innovatív könyvtár / könyvtáros megléte esetén. A
megvalósításra a technika adott; hazai példák kis könyvtárakban, 'offline'
módon vannak. (MG)


Könyvtárakon is segíthetnek

Tizenöt éve annak, hogy az ügyészségen egy számítógépes adathordozó egység
leesett, és az esemény minden érdekeltnek (a gyanúsítottak kivételével) komoly
fejfájást okozott. A Kürti Sándor nevével fémjelzett, egy budai patyolatban
létesült vállalkozás negyven napig dolgozott az adatok mentésén, és
igyekezetét végül siker koronázta. Azóta a Kürt nemzetközi csoporttá
fejlődött. Leányvállalattal rendelkezik Németországban, a napokban nyitja meg
üzletét Ausztriában, és talán egy ázsiai ország lesz a következő helyszín.
- F: márc. 20., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/38570/


Ölbemozi, avagy a mobil dvd

Az autó fejtámlájára csatolható vagy éppenséggel az ebédlőasztalon a vasárnapi
leves mellett fényképtartószerűen kitámasztható, akkumulátorról, hálózatról és
szivargyújtóról egyaránt működtethető DVD-lejátszó jelent meg februárban a
magyar piacon, amely a gyári DVD-k mellett az MP3-fájloktól az újraírt CD-kig
szinte minden inputot elfogad, és lejátszik.
- F: márc. 20., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/38565/


Elindult a N@gyi Klub

A nagyszülő korosztály számára szervezett ingyenes internetes klubot a WIFI
Hungária Oktató és Továbbképző Intézet.
- F: márc. 20., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/38542/


Internetezzünk! -- idősebbek is elkezdhetik ;-)

Fülöp Hajnalka nevét a teleházasok jól ismerik. Napi- és szaklapok információs
társadalom tematikájú szakírója, aki belülről ismeri a teleházak világát,
elszánt harcosa a digitális esélyegyenlőségnek. Munkáit az internetes
hivatkozások sokasága tükrözi. Most a Panem Kiadónál Az "Idősebbek is
elkezdhetik" sorozatban megjelent első saját könyve Internetezzünk! címmel. Az
50-en túliakra hangolt mű bevezeti őket mindabba, amivel az internet révén
érdekesebbé, élvezetesebbé tehetik életüket. Az előszót mindannyiunk "teleház
nagymamája", Piroska néni -- Markoth Imréné -- írta, aki az interneten és a
teleházasok körében is új, szerető, érdekes és korántsem csak virtuális
közösségekre talált, saját bevallása szerint internetfüggővé vált, de nem
bánja. Egyszerűen nem fogadja el, hogy miért nem követi minden idős ember az
ő, és sok hozzá hasonló idős ember példáját, különösen olyan segítőkkel, mint
Fülöp Hajnalka, aki - az új világba lépésről lépésre bevezető -- könyvet írt
nekik a kínálkozó lehetőségekről.
- F: márc. 19., Minők Hírlevél,
http://www.telefalu.hu/service.php?act=irattar&did=9&fv=532


Otthon, mérges otthon!

A mérgezések, ezen belül is a gyermekmérgezések hatalmas aránya történik az
otthonunkban. A helyzet tragikuma, hogy éppen a tisztítószerek járnak élen a
méregforrások terén. Vannak, akik harcba akarnak szállni ezzel a végzettel.
Készítettek egy weboldalt ToxicFreeHomes névvel. A rajta található bemutató
egy virtuális házban mutatja meg a veszélyzónákat.
- F: márc. 21., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/38593/
-- Hasonló magyar nyelvű oldal még nincs (tudtommal). Testhezálló feladat
lehet egy vegyipari szakkönyvtárnak vagy egy ambiciózus közkönyvtárnak. Az
ilyen (és persze sok hasonló) projekt jól menedzselve igen jelentős
publicitást, imázsnövekedést jelenthet a portáltulajdonosnak. (MG)


Irodai berendezéseink mint bacilustenyészetek

A számítógépes billentyűzetek, egerek felületén, valamint a telefonkészülékek
számgombjain sokkal több mikroba tenyészik, mint a vécéülőkéken – derül ki az
Arizonai Egyetem új kutatásából.
- F: http://www.ittk.hu/infinit/2004/0318/index5.html


A tévénézés nehezíti az elhelyezkedést

Egy nemzetközi felmérés szerint a fiatalok munkaerőpiaci esélyeit rontja a túl
sok tévénézés. Az onnan elsajátított viselkedési formák, illetve nyelvi
fordulatok az üzleti életben komoly hátrányt jelentenek. A tömegkultúra
negatív következményei Európa-szerte több százezer fiatalt sújtanak. A tévé
előtt szocializálódott nemzedék ugyanis nem a munkahelyeken elfogadott
viselkedésmintákat sajátítja el, hanem a deviáns formákkal találkozik nap mint
nap. Emellett a műsorokban használt nyelvezet is olyan, amellyel szemben a
munkahelyek többségénél komoly ellenérzést táplálnak.
F: márc. 12., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12789::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Húsznyelvű Európa-portál - új bizottsági tagok

2004. március 16-a óta magyarul is olvasható az Európai Unió hivatalos
weblapja, az Európa-szerver. A tíz most csatlakozó ország nyelvén írott
oldalakat a tíz új biztosjelölt brüsszeli látogatása kapcsán mutatták be a
sajtónak és a nagyközönségnek. Jelenleg az EU történelméről, működéséről,
tevékenységéről, intézményeiről és a döntéshozatali eljárásról olvashatnak a
kilenc új hivatalos nyelven; májusban és júniusban további általános
információs oldalakat tesznek közzé az új nyelveken. Az Európa-portál
tartalmilag is bővült: most tették közzé az új biztosjelölteket bemutató
honlapot is. (Midday Express)
- F: KultúrPont, http://europa.eu.int/index_hu.htm,
http://europa.eu.int/comm/commissioners/10comm_en.htm


Nemzetismereti honlapot indított a Balassi Intézet

Elkészült a Haza a magasban című nemzetismereti tankönyv internetes változata.
A weboldal elsősorban a szórványmagyarság számára nyújthat hasznos ismereteket
hazánk történelméről és kultúrájáról.
- F: márc. 17.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/nemzetismeret20040316.html?h=1

IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm