K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/11., márc. 17.)


     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- 452 milliós karcsúsítás és "némely döntéshozó személyi alkalmatlansága"
- Tanulmányok a könyvtárosok megítéléséről
- Manchester előzi Oxfordot, Chambridge-et és a British Múzeumot digitalizálásban
- Amerikai Internet-használati statisztika
- Friss "szabóervines" portál
- Szempontok a coach kiválasztásához
- Könyvtári program tizenéves anyukáknak és gyermekeiknek
- Arany Érdemkereszt...
- Információs központ a nők egészségéért

KISSZÍNES
- Laptopprogram pedagógusoknak
- George Michael ingyenesen terjeszti dalait a neten

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Megújult zöld weblap
- Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának pályázata
- African Review of BooksE lapszám szerkesztője: Mikulás GáborA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlTanulmányok a könyvtárosok megítéléséről

Tavalyi 45. számunkban közreadtuk a MKE elnökségének ígéretét, mely szerint
nyilvánossá teszik a 2002. decemberben a Szonda Ipsos által készített felmérés
eredményét. Nos, negyed év elteltével teljesült az ígéret; a múlt héten meg is
jelent az anyag a MKE honlapján:
http://www.mke.oszk.hu/docs/tanulmanyok/mke_szonda/mke_tan_szonda.doc
(http://www.mke.oszk.hu / Megítélésünkről), két másik érdekes és tanulságos
tanulmánnyal együtt: Vélemények a közszolgálatról : a magyar lakosság és a
közszolgálati dolgozók körében készült közvélemény-kutatások legfontosabb
eredményei (a 'Vadász-féle anyag'; melyből a KIT-ben már többször idéztünk),
illetve: A könyvtáros szerepe a változó társadalmi környezetben : regionális
fórumok tapasztalatainak összegzése (erre következő számunkban térünk ki).
Megállapítások a 2002-es felmérésből (és -ről):
-- A felmérést kis mintán végezték (torzító hatás +-6%), emellett telefonos
módszerrel, ami az eredményeket pozitív irányba torzítja. Ugyanis a magasabb
végzettségűek -- akik inkább könyvtárba járók -- nagyobb arányban rendelkeznek
vezetékes telefonnal. Vélhetően ennek hatása a közölt irreálisan magasnak tűnő
41%-os könyvtárlátogatási / kölcsönzési arány.
-- 'A fiatalok (18-29 évesek) valamint a diplomával rendelkezők az átlagosnál
jóval 'intenzívebb' könyvtárlátogatóknak tekinthetők, így körükben 66%-os -
szemben az átlagos 72%-kal - a könyvtárba alkalmanként járók tábora.
Ugyanakkor a középkorúak, az alapfokú iskolázottságúak és a nyugdíjasok
körében a rendszeresen könyvtárba látogatók aránya az átlagtól jóval elmarad.'
-- 'A kutatás eredményei azt tükrözik, hogy az emberek szerint a könyvtáraknak
nagy, de nem a legnagyobb szerepet kell kapniuk a kultúra közvetítésében.'
-- 'Az 1996-os adatokhoz képest a könyvtárak és a művelődési házak jelentős
presztízs veszteséget értek el, míg a mozikat és a múzeumokat presztízs
emelkedés érte.'
-- A könyvtárosok megbecsültsége 1996 óta a 100 pontos skálán 6 pontot esett
vissza, mely eredménnyel a felsoroltak között a leggyengébb. (A közelmúltbeli
közszolgálati felmérés során a hivatások más sorát vették alapul, ezért a két
felmérés egymással nemigen vethető egybe.)
-- 'A megkérdezettek több mint harmada (37%-a) az első vagy a második
leginkább támogatandó intézményként említette a könyvtárakat, de meg kell
jegyeznünk, hogy ez az adat 6 évvel ezelőtt 46% volt.'
- Mindenképpen örömteli, hogy több mint egy évnyi halogatás után a szakma
megismerheti e felmérés eredményét.  Érdemes átgondolni, hogy az 1996 és 2002
közötti romlás milyen politika következménye, és levonni azokat a
következtetéseket, amelyek megakadályozhatják a tévedések megismétlődését.
(MG)


452 milliós karcsúsítás és "némely döntéshozó személyi alkalmatlansága"

"Hiller István gondolkodó és cselekedni akaró miniszter. A kulturális szféra
és az üzleti, illetve nemzeti tőke összefogását célzó "kísérlete" példamutató.
A gondolat kiváló a megvalósítás sikerétől függetlenül is. E sorok írója immár
másfél évtizede próbálja hasonlóképpen "kísérteni" a kulturális döntéshozók
különféle, magas és becses köreit, hogy a rendszerváltás utánra várt (és
sajnálatosan elmaradt) "szponzorálási robbanást" a maguk eszközeivel
igyekezzenek előmozdítani, de ez eddig -- néhány bátortalan és hamvába holt
kísérlettől eltekintve -- nem történt meg. A hazai kultúraközvetítés
feladatának meghatározása, jövőképének konzekvens és átgondolt megtervezése --
 "hála" a kormányváltásoknak és némely döntéshozó személyi alkalmatlanságának -
- szintén nem történt meg.  (...) A megyei, akadémiai, egyetemi és NKÖM-
könyvtárak 452 milliós, a területi művelődési intézmények negyvenötmilliós, az
állatkertek kilencvenhétmilliós, az országos közművelődési intézmények
kilencvenötmilliós, az állami pénzeket is felhasználó "közszolgálati"
fesztiválok százhúszmilliós "elvonási tünete" katasztrofálisan érinti a fenti
területek működését, fenntartását." – írja Márta István.
- F: márc. 9., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=80198


Tartalomfejlesztő KKV-k részvételi lehetőségei az EU 6. K+F Keretprogramban

A következő MATISZ Pályázói akadémia VII. helyszíne: 1012 Bp. Kuny Domokos u.
13., VI. emeleti előadó (Déli pályaudvarnál) időpont:  2004. március 24.
Előadások: EU és hazai pályázati körkép, EU 6. Kutatás-fejlesztési
Keretprogram és III. Információs Társadalom Technológia (IST) felhívás,
Belföldi kutatás-fejlesztési pályázatok, PATENT EU projekt feladata és
kapcsolódása a KKV-k uniós (pályázati) részvételéhez. A rendezvény részvétele
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az online regisztrációs
űrlap kitöltésével és elküldésével lehet. További információ a MATISZ
Titkárságon: Darabont Csilla (telefon: 213-5089, telefax: 375-9722, e-mail:
info@matisz.hu www.matisz.hu) A meghívottak tervezett köre: multimédia
tartalom- és technológia-fejlesztő kis- és középvállalkozások.
- F: MATISZ Hírlevél, márc. 16.


Az amerikai közkönyvtárak és a digitális szakadék

A washingtoni Könyvtári és Múzeumi Intézet (IMLS) legújabb híradója beszámol
arról, hogy a Közkönyvtári Egyesület kétéves vándorgyűlése alkalmából B. Gates
beszédet tett közzé a közkönyvtárak szerepéről a digitális szakadék
áthidalásában. 1996-ban az amerikai közkönyvtárak 26%-a biztosított hálózati
elérést olvasóinak, majd ez az arány 2004 elejére 95%-ra nőtt. Egy könyvtárra
átlag 7,5 olvasói gép jut. 14 millió amerikai - az összes Internet-használó
10%-a a könyvtári gépeken jut ki a hálózatra. Ezzel a közkönyvtárak a
hozzáférés negyedik legnagyobb forrását jelentik (a munkahely, az iskola és az
otthon után). Az évi 15 ezer dollár alatti éves jövedelmű családok kétszer-
háromszor jobban rá vannak utalva a közkönyvtári hozzáférésre, mint az évi 75
ezer dollárral rendelkezők. Gates anyaga letölthető a
http://www.imls.gov/pubs/pdf/Equality.pdf címről. Az IMLS pedig a könyvtári
szolgáltatások fejlesztéséről intézkedő törvény (Library services and
Technology Act) értelmében 1998 óta kb. 1 milliárd dollárt nyújtott a
távközlési költségek fedezésére. (ref: SP)
- F: márc.14. http://www.imls.gov/text.cgi?whatsnew/current/022504.htm
???????????


Amerikai Internet-használati statisztika

A Pew Internet & American Life projekt legújabb felmérése szerint a lakosság
63%-a internetezik, s ezen belül különösen sokat erősödött az
információkeresés funkciója (három év alatt 50%-kal), ezt követi a pénzügyi
műveletekre történő felhasználás dinamikája. Az internetezők kilenc-tizede
levelezik a hálón. Nem meglepő, hogy a gyakorlottabb és otthoni széles sávú
hozzáférést élvezők a legaktívabbak a hálón. A felnőtt internetezők 23%-a lép
a hálóra nem a munkahelyről és nem otthonról. A hálón élő amerikaiak negyede
él az új technikával valamely könyvtárnak köszönhetően. (ref.: SP)
- F: márc. 15. http://www.pewinternet.org/reports/toc.asp?Report=115


Friss "szabóervines" portál

A FSZEK informatikai fejlesztési koncepciójával összhangban – a könyvtár
centenáriumára -- minden tagkönyvtárban elérhető lesz a világháló,
korszerűsítve az információszolgáltatás. E munka eleme volt a portál
informatívabbá tétele, amely széles utat nyit a könyvtár távkommunikációs
szolgáltatásainak használatára, valamint az olvasók és könyvtárosok, olvasók
és könyvtár még közvetlenebb kapcsolatépítésére. Az IHM ITP-2B pályázati
támogatást saját forrással kiegészítve választották  portálprogramnak az
Instantweb Supportál-t (http://www.instantweb.hu/ ), a választásnál a
modularitást, az árat és az online szerkeszthetőség szintjét vették
figyelembe; cél volt, hogy könyvtárosok aktualizálják a tartalmat. E munkát
beépített html-tagek segítik, a dátumkezelési lehetőség alkalmas az elavult
információk eltüntetésére, azaz automatizált archiválásra. A 15 fős
munkabizottság tagjai informatikai ismeretekkel rendelkező lelkes könyvtárosok
és web-programozói tudással felvértezett kollégák. A szeptemberi első
megbeszéléskor gondolták át a szerkezetet, alakították ki a menürendszert az
InstantWeb munkatársaival együtt. Mivel a menürendszernek a FSZEK tagkönyvtári
hálózatát kellett tükröznie, a térképes megjelenítés mellett döntöttek. A
könyvtárakról online frissíthető adatbázis készült. A szerkesztőségi rendszer
szerint különböző szintű felhasználói hozzáférés adható, ami alapján ún.
klubokba sorolják a szerkesztőket (pl. adminisztrátor, szerkesztő,
cikkfeltöltő; az utóbbi menüszinten szabályozható). A tapasztalatok szerint a
könyvtárosok és informatikusok szoros együttműködése elegendő a portál-program
bevezetéséhez. Az adatfeltöltést jelenleg tízen végzik, a cikkek végső
publikálása a főszerkesztő és két olvasó-szerkesztő feladata. Az
informatikusok a működéséért felelősek. A honlap elkészítése, az adatok
feltöltése a napi munka része. A portál alkalmas intranetes alkalmazásra is,
melyen most dolgoznak. Az új honlap – közel fél éves munka eredményeképpen --
március eleje óta látható. A megjelenést és a tartalmat folyamatosan bővítik.
- F: Béniné Virág Mária, Grnák Márta; http://www.fszek.hu/


Szempontok a coach kiválasztásához

Előző számunkban ismertettük Nuridsány Judit cikkét a coachinggal
kapcsolatban. A menedzsmentfórum cikke viszont abban ad tanácsot, hogy milyen
szempontok szerint érdemes kiválasztani a menedzser fejlődését segítő ún.
coach-ot. A cikk szól továbbá a coach díjának nagyságáról is.
- F: jan. 10., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=11543


XI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál - sajtótájékoztató

Németország lesz az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége -
számoltak be a német bemutatkozás szervezői szerdán a budapesti Goethe
Intézetben. Az április 22-től 25-ig tartó könyvünnepet Mádl Ferenc magyar és
Johannes Rau német államfő jelenlétében Hiller István, a nemzeti kulturális
örökség minisztere nyitja meg - ismertették.
- F: febr. 25., http://www.nkom.hu/ossztart/bnk11_st.shtml


Manchester előzi Oxfordot, Cambridge-et és a British Múzeumot digitalizálásban

Minden 1453 és 1800 között kiadott könyv elérhető a Manchesteri Egyetem
hallgatói számára. Ez több, mint 120.000 elektronikus kötetet jelent, köztük
sok olyan kiadványt, melyek fizikailag nincsenek is meg a szigetországban.
Európa legnagyobb elektronikuskönyv-állományát a Manchesteri Egyetem több
északnyugati egyetemmel együtt finanszírozza; költségvetésük 500.000 font.
(ref. MG) - F: febr. 20.,
http://www.manchesteronline.co.uk/news/stories/Detail_LinkStory=81813.html


Könyvtári program tizenéves anyukáknak és gyermekeiknek

Egy észak-kansas-i középiskola egy speciális program keretében 4000 dollárt
juttatott egy nyilvános könyvtárnak, hogy létrehozza és fejlessze a
kifejezetten tini korú anyukák és gyermekeik számára összeállított könyvtári
gyűjteményt. A nyilvános könyvtárban havonta egy délután megrendezésre kerülő
könyvtári órák során a fiatal anyukák vagy leendő szülők és a gyerekek egy
könyv egy példányát kapják meg, s annak feldolgozása során megtanulják, hogy
hogyan kell gyerekeiknek meséket, történeteket olvasni. A történetek kapcsán
aztán olyan kérdések megbeszélésére is sor kerülhet, mint, hogy milyen egyéb
játékot lehet kisgyerekekkel játszani. A programban 15-25 fő vesz részt, s a
könyvtár havonta 25 példányt vásárol a feldolgozandó könyvből. A kezdeményezés
célja kettős. Egyrészt a fiatal anyukák számára nyújt segítséget, hiszen
útmutatót ad, hogy a koruknak megfelelő könyvtárt állíthassanak össze
gyermekeik számára, illetve lehetőséget kínál problémáik megbeszélésére.
Másrészt viszont a program hatására nő a könyvtárba járók köre, és
remélhetőleg az anyukák után később a gyerekek is visszatérő olvasói lesznek a
könyvtáraknak. (KE)
- F: márc. 4.,
http://www.zwire.com/site/news.asp?brd=1452&dept_id=155077&newsid=11053337


Arany Érdemkereszt...

Az államfő Hiller István kulturális miniszter megbízásából mintegy ötven, a
kulturális és művészeti életben maradandót alkotó személynek ad át
kitüntetést. A nemzeti kulturális örökség minisztere március 15-e alkalmából
szombaton, az Iparművészeti Múzeumban adta át az elismeréseket. A Magyar
Köztársasági Arany Érdemkeresztjét vehette át Gaál Sándor, a tiszafüredi
Városi Könyvtár igazgatója, és dr. Környey Lászlóné a miskolci II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója.
- F: márc. 12.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/marc15nkom20040312.html


Könyvadomány a Bukaresti Magyar Kulturális Központnak

Február végétől már használják is a bukaresti magyar könyvtárban azt az 1343
kötetet, amit a Magyar Könyvterjesztők és Könyvkiadók Egyesülésének (MKKE)
tagjai adományoztak a Bukaresti Magyar Kulturális Központ eddig szinte
teljesen üres könyvtárának.
- márc. 2., http://index.hu/kultur/khirek/?main:2004.03.02&168332


Memóriából katedrálist

Bár nem most jelent meg a HVG februári Háló mellékletének cikke, tartalma
miatt azonban érdemes fellapozni. A Nemzeti Digitális Adattár (NDA)
ernyőprogramja alatt megvalósuló Nemzeti Audiovizuális Archívumról (NAVA)
Kovács András Bálint programvezető, továbbá Tószegi Zsuzsanna és György Péter
nyilatkozik. Az archívum nem az interneten lesz elérhető (mert az nem tartozik
a szabad felhasználás körébe), hanem köz- és felsőoktatási könyvtárak adnak
majd helyet a kutatóhelyeknek.
- F: HVG Háló melléklet,
http://hvg.hu/halo/?oID=ef7b498c-d678-4227-aeb6-0d14c8c3c22d


Honlap van, elektronikus ügyintézés még nincs az önkormányzatoknál

Az elektronikus ügyintézés várhatóan 2010-től az önkormányzatok kötelező
feladatai közé fog tartozni, az informatikai miniszter ezért központi normatív
támogatás bevezetését sürgeti. A magyar települések mintegy fele tart fenn
honlapot, ezek azonban az e-aláírás és a belső ügyvitel hiányosságai miatt még
nem alkalmasak a papírmentes munkavégzésre.
- F: márc. 11.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/eonkormanyzat20040310.html?h=1


The European Library -- TEL, www.europeanlibrary.org/

Az új projekt januárban kezdődött és a nemzeti könyvtárak digitális és nem
digitális tartalmaihoz kíván hozzáférést nyújtani, részben térítés fejében.
Mivel integrálja a 43 európai nemzeti könyvtár webes szolgáltatását jelentő
Gabriel programot, a TEL a gyűjtemények gyűjteménye lesz.
- F: febr. 12., http://www.ariadne.ac.uk/issue38/woldering


Információs központ a nők egészségéért

A nők egészségének megőrzéséhez, a különféle betegségek megelőzéséhez nyújt
segítséget az az információs és módszertani központ, amelyet az amerikai
Pittsburgh és Győr város közötti partnerprogram keretében adtak át a Rába-
parti településen. A program célja a nők egészségének javítása, a koraszülések
és az abortuszok számának csökkentése, a családtervezési ismeretek bővítése, a
dohányzásról való leszokás elősegítése és a szexuális felvilágosítás. Az
információs központban valamennyi érdeklődő ingyen kölcsönözhet könyveket,
videofilmeket és információs anyagokat, és megtalálhatók azok a technikai
eszközök, modellek, makettek, dia- és fóliasorozatok is, amelyek segíthetik a
nők egészségével kapcsolatos oktatást, ismeretterjesztést.
- F: márc. 11., Minők Hírlevél, kapcsolódó link:
http://velvet.hu/velvet/onleany/onleanyhirek/?main&169129


Májustól elektronikus pénztárcával is fizethetünk

A csatlakozás után új fizetési forma jelenhet meg Magyarországon. A
bankkártyához hasonló elektronikus pénztárca elsősorban kisösszegű vásárlások
gyors és olcsó lebonyolítására lesz alkalmas. A feltölthető plasztiklapok a
parkolási díjak rendezését vagy a buszjegy vételárának kiegyenlítését
gyorsíthatják fel.
- F: márc. 12.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/epenz20040311.html?h=1


Munkakörszobrászat

A jó munkatársakat nem csak felvenni, de megtartani is nehéz. Utóbbiban döntő
szerepe van annak, hogy a beosztottakat olyan feladatokkal bízzuk meg, amelyek
megfelelnek érdeklődésüknek.
- F: március, http://magazin.pbert.hu/index.php?menu=cikk&id=355


Alacsony a hatékonyság!

Az uniós átlag 18 százalékát keressük. Hazánkban a munkaerőköltség csaknem
hatoda az uniós átlagnak, Bulgáriában és Romániában pedig még fele ennyi sem.
A jelölt országokban mégis 8-10 órával dolgoznak többet havonta, teszik
mindezt az uniós átlagbér töredékéért.
- F: márc. 10., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12732&page=1::::: KISSZÍNES :::::


Növekszik az e-pontok száma

A Dél-Dunántúl számos településén, így a tolnai megyeszékhelyen például négy E-
Magyarország pont létesül az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól
pályázati úton elnyert támogatással.
- F: márc. 11., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12649


Sikerrel debütált a felsőoktatási e-jelentkezési rendszer

Az oktatási tárca szerint várhatóan 2005-től lehet az interneten jelentkezni a
felsőoktatási intézményekbe, a rendszer próbájaként az idén hetvenegy diák már
elektronikusan adta be a felvételi lapját.
- F: márc. 12.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/efelveteli20040312.html?h=1


Laptopprogram pedagógusoknak

Az Oktatási Minisztérium (OM) még idén olyan program elindítását tervezi,
amelynek révén 2006-ig a pedagógusok harmada, de legalább negyede hordozható
számítógépeket kaphatna - jelentette be Magyar Bálint csütörtökön Siklóson.
- F: márc.12., http://hirek.prim.hu/cikk/38398/


George Michael ingyenesen terjeszti dalait a neten

A multimilliomos énekes bejelentette, hogy felhagy a lemezkészítéssel és
ezentúl ingyenesen, az interneten fogja terjeszteni dalait. A rajongók a
letöltésért cserébe adakozhatnak majd különféle jótékonysági szervezetek
javára.
- F: márc. 12., http://hirek.prim.hu/cikk/38413/


Hárommillióért mobiloztak a kulturális tárcánál

Míg az egyik legnagyobb apparátussal rendelkező Belügyminisztériumban 37-en
rendelkeznek korlátlan használatú mobiltelefonnal, addig a kulturális tárcánál
mind a 99 hivatali készülék számláját teljes egészében kifizetik, de a
magánbeszélgetések díját vissza kell fizetni. Eddig mindössze öt minisztérium
és a Miniszterelnöki Hivatal tett közzé a mobilhasználatra vonatkozó adatokat.
A tárcáktól kapott válaszokból kiderül, gyakorlatilag a jogosultakon múlik,
hogy valóban csak hivatali célra használják-e a telefont.
- F: márc. 10., http://www.origo.hu/itthon/20040309korlatlanul.html


Gates a személyi számítógépek fejlesztéséről

B. Gates az MIT, a legnevesebb amerikai műszaki egyetem hallgatóinak előadást
tartott a Microsoft terveiről és szándékairól. Kiemelte, hogy cége évente 6,8
milliárd dollárt fordít fejlesztésre, ami egyedülálló a világban. Egyben úgy
vélekedett, hogy a mai PC-k eléggé kezdetleges termékek (rough draft), s
szerinte tíz éven belül kábelmentesen  és kiváló képfelbontás mellett lehet
majd internetezni. (ref.: SP)
- F: márc.10., Http://web.mit.edu/newsoffice/nr/2004/gates.html


Hungarica Cambridge-ben

Javában zajlik Nagy-Britanniában a Magyar Magic, félúton járnak az őszi
hollandiai kulturális évad előkészületei, és hamarosan válogatja a zsűri az
oroszországi magyar kulturális évad programjait is. A kulturális tárca az idei
költségvetéséből több mint 900 millió forintot szán a rendezvényekre. (...)
Szintén még tavasszal Cambridge-ben az egyetemi könyvtárban tartanak egy
nagyszabású Hungarica-kiállítást.
- F: márc. 12., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=80354


Pályázat ifjú meseíróknak

"Az úgy volt." címmel Janikovszky Éváról elnevezett meseíró-pályázatot indít a
százéves Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK). A tegnap meghirdetett verseny
budapesti iskolás korú gyerekeknek szól. A jelentkezők bármilyen szabadon
választott témát földolgozhatnak, és terjedelmi megkötés sincs, egyetlen
követelményként a nyomtatott formát kérik a szervezők.
- F: márc. 11., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=80310


Könyvtári mesék

A századik születésnapját ünneplő Szabó Ervin Könyvtár budai könyvtárai az
idén is számos hétvégi családi programmal, az Európai Unióval kapcsolatos
előadásokkal és beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A XII. kerületi
könyvtár pedig Lázár Ervinnel együttműködve meseíró-pályázatot hirdetett a
gyerekeknek a centenárium alkalmából.
- F: márc. 16., http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=164610 ,
http://index.hu/kultur/khirek/?main:2004.03.10.&169436::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Megújult zöld weblap

Megújult formában fogadja a www.greenfo.hu weblap a környezet- és
természetvédelem iránt érdeklődőket. A zöld oldal célja, hogy friss
információkkal szolgáljon, elősegítse a tudomány, a környezetvédelmi ipar, a
civil szervezetek, az állami intézmények, az újságírók, a zöld ügyek iránt
érdeklődők közötti kommunikációt - írja a célokról a weblap-bemutatójában
Sarkadi Péter főszerkesztő.
- F: márc. 8., http://hirek.prim.hu/cikk/38306/


Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának pályázata

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázatot
hirdet 2004-ben megkezdendő és legkésőbb 2005. június 30-ig megvalósuló
programok támogatására, egyebek mellett nemzetközi kapcsolatok témakörben.
Kiemelten támogatják az európai uniós csatlakozással kapcsolatos programokat.
Beadási határidő: 2004. március 24.
- F: NKA Könyvtári Szakmai Kollégium; H-1388 Budapest, Postafiók 82.
http://www.nka.hu
tel.: (06 1) 351-5461/141


Olasz partnerkeresés

Olasz kulturális szervezet társszervezőként vagy partnerként csatlakozna
Kultúra 2000-es pályázathoz a következő témák valamelyikében: könyvek,
örökség, kiállítások, fesztiválok, könyvtárak, zene (klasszikus és népzene),
színház. (KultúrPont) inf.: 52 Via XX Settembre, 00044 Frascati, Italy -
Vitale Rosa formazione@eurogroup-online.it http://www.eurogroup.it
tel.: +39-06/9422170, fax: +39-069417701


Honlapajánló: African Review of Books

Az African Review of Books (Afrikai könyvszemle) oldal fórum az Afrika-
könyvek, -irodalom, -tanulmányok megvitatására, olyan hely, ahol az
afrikai könyvkiadással kapcsolatos legtöbb hír, információ, vélemény
megtalálható. (OCPA News 100)
- F: KultúrPont, http://www.africanreviewofbooks.com/
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm