K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/10., márc.10.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- XML bibliográfiai leírások készítésére -- Debrecenből
- Informatikai érdekvédelmi iroda alakult
- Angol közkönyvtári eredmények és célok 2013-ra
- Jelentés az internetgazdaságról: vállalatok az interneten
- A keresőgépek 2003-ban
- Google kereső--Könyvtárosok: 1:0
- Egyazon szoftver katalogizálásra, olvasói használatra, központi katalógusra stb.
- SAPARD-központ a NKÖM-ben -- pl. műemléki könyvtárfelújítás
- Az erdélyi magyar
könyvtáraknak is kevesebb jut
- 2,5 Euro a kölcsönzés sikerkötetenként
- EU-munkavállalás - ki marad itthon? És a könyvtárban?

KISSZÍNES
- Bill Gates: bélyeget minden e-mailre
- Az it-vezetők félelmei
- Egy évtizedes a spam
- Ötvenéves Szob könyvtára

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Megkezte működését az iSITE.hu Információs Internet Hírmagazin
- On-line aradi Szabadság-szobor
- EU-rovatot indított a StartlapE lapszám szerkesztője: Káldi Emese

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak
, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén
található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlEgyazon szoftver katalogizálásra, olvasói használatra, központi katalógusra stb.

No, nem idehaza, hanem Szlovéniában. Neve: COBISS (Co-operative Online
Bibliographic
System and Services). A szlovén könyvtárak többségét lefedi,
segíti
a könyvtári munkafolyamatokat a katalogizálástól a kölcsönzésig, egyben
szlovén központi katalógus. Könyvtárosok és használók egyaránt hozzáférnek
otthonról
, munkahelyről, és még a könyvtárakból is. (No comment. -- MG)
- F: Könyvtári Figyelő, 2003/3. p. 584


XML bibliográfiai leírások készítésére -- Debrecenből

A könyvtár-automatizálással a hagyományos bibliográfiai feltárási eszközök
újabb és hatékonyabb eszközökkel cserélődnek le. A nagy könyvtárakban a
munkafolyamatokat
integrált rendszerekkel automatizálták, ám kisebb
könyvtárakban is felmerült a számítógépes könyvtári nyilvántartások
kialakításának igénye, az anyagi lehetőségek azonban a megvalósításnak még sok
helyen határt szabnak -- olvasható a TMT  2004/2-es számában. Erre jelenthet
megoldást
a Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtár-informatikai
Tanszékének fejlesztése, melynek célja a bibliográfiai leírás formalizálása az
XML jelölőnyelv segítségével, szabványos DTD alapján. A cikk -- amellett, hogy
az
XML kialakulásával és lehetőségeivel is foglalkozik --, rávilágít arra is,
hogy miként kaphatunk általa rugalmas, könnyen értelmezhető strukturált
bibliográfiai adatszerkezeteket, szinte ingyen. A kifejlesztett bibliográfiai
leírás
DTD komoly segítség olyan könyvtáraknak, amelyek gyorsan és magas
szakmai színvonalon kívánnak bibliográfiai leírásokat készíteni. Más kérdés,
hogy
az elsődlegesen megcélzott alkalmazói kör mennyire ismeri az XML-t és az
azok köré „épült" technológiákat. Hiába mondjuk ugyanis, hogy az XML egyszerű
és
könnyen elsajátítható, mivel „csak" a strukturált tartalommal foglalkozik
és a megjelenítéssel nem, érezhető, hogy a fejlesztésnek a jövőben kész
megoldásokat kínálva, formai megjelenítéssel is foglalkoznia kell. Egy CSS-el
kombinált XSLT  adatelemekre optimalizált template-jeinek programozása (melyek
a DTD belső logikáját figyelembe véve elvégzik a transzformációt és
kimenetként mondjuk egy XHTML lapot adnak) nem olyan egyszerű, mint a
bibliográfiai leírás elkészítése XML-ben. A projekt előremutató kezdeményezés,
ám
a DTD elkészültét követően tovább érdemes vinni és kész alkalmazási
lehetőségeket kínálni a megcélzott könyvtáraknak.
(ref.: Bíró Szabolcs)
- F: Salgáné Medveczki Marianna: Az XML: új perspektívák a könyvtár-
informatikában. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004/2.


Angol közkönyvtári eredmények és célok 2013-ra

A Framework for the future címet viselő közkönyvtári stratégia szerint a
kisbabákra már egy éves koruk előtt számítanak szüleikkel együtt a
könyvtárban; mindenkinek garantálják, hogy a számára szükséges kiadványt
haladéktalanul megszerzik; bármely polgár tanulmányozhatja a kormányzati
anyagokat saját közkönyvtárában, hogy részt vegyen azok megvitatásában; a
közkönyvtár megszerzi a felsőoktatási könyvtárak bármely állományegységét
olvasója számára stb. A Resource új nevén: MLA, Múzeumi, Könyvtári és
Levéltári Igazgatóság -, az angol kulturális
minisztérium szerve közzétette a
2002/0-3as évről készített beszámolóját. 12 ezer könyvtárról beszélnek az
anyagban
. Felmérések szerint a lakosság 96%-a szerint a könyvtárak értékes
szolgáltatásokat
nyújtanak a helyi közönségnek, s az iskolás gyerekek 70%-
vélekedik úgy, hogy az iskolán kívüli tanulás legkiválóbb helye a könyvtár. 
Az ighazgatóság a People’s Network keretében 120 millió font felhasználását
irányítja. Négyezer közkönyvtárba 31 ezer számítógép került (ezek egy év alatt
összesen
60 millió óra Internet-használatot biztosítanak). A köz- és
felsőoktatási könyvtárak együttesen egy év alatt 500 millió dokumentum
kölcsönzését teljesítik olvasóiknak (lakosonként több, mint nyolc kötet), s a
közkönyvtárak 59 millió tájékoztatási kérdésre válaszolnak. A felsőoktatási
könyvtárakban 39 ezer számítógép áll a felhasználók rendelkezésére: a
közkönyvtáréval együtt tehát 70 ezer (vagyis átlag 900 lakosra jut egy
könyvtári számítógép).(SP)
- Forrás: 2004.03.07., 
http://www.resource.gov.uk/documents/annualreview02.pdf
http://www.resource.gov.uk/documents/wilip_sum.doc


Jelentés az internetgazdaságról: vállalatok az interneten

A GKI Gazdaságkutató Rt.
és a Westel Mobil Távközlési Rt. - a Sun Microsystems
Magyarországgal
együttműködve - a 2003. III. negyedévi felmérésének vállalati
honlapokra
vonatkozó legfontosabb eredményei: A felmérés szerint a hazai,
legalább 5 főt foglalkoztató cégek 32%-ának (az internetcsatlakozással
rendelkező cégek 45%-ának) van saját céges honlapja. A kisvállalkozások (10-49
) körében a honlappenetráció átlagosnak mondható, az 5-9 fős
mikrovállalkozások körében ugyanakkor átlag alatti (39%), míg a közép- és
nagyvállalatoknál átlag feletti (58% és 80%) a weboldalak elterjedtsége. Az
átlagosnál
kedvezőbb a cégek helyzete a honlappal való ellátottság
szempontjából a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás; a pénzügyi
tevékenység; az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás; valamint a
feldolgozóipar, villamos energia, gáz-, gőz-, vízellátás szektorokban. A
mezőgazdaság
és halászat ágazatban, az építőiparban, a szállítás, raktározás,
posta, távközlés területén, illetve az oktatás, egészségügy és egyéb
szolgáltatások területén viszont e tekintetben lemaradás tapasztalható. A
honlapok jelentős többsége (70%) viszonylag alacsony fejlettségi szinten áll:
kizárólag a vállalat és a termékek, szolgáltatások bemutatására szorítkozik. A
saját
céges honlappal bíró cégek site-jainak fele (49%) kizárólag magyar
nyelven érhető el, kétötödük (39%) viszont a magyar mellett angol nyelven is
olvasható. Magyar és német nyelvű honlappal az érintett vállalkozások
egytizede
(9%) rendelkezik. (A cégek 2%-ának a magyar mellett valamilyen egyéb
idegen nyelven érhető el a weboldala.)
- F:2004.03.07., http://hirek.prim.hu/cikk/38284/?sr=agstl


Az erdélyi magyar könyvtáraknak is kevesebb jut

53 millió forinttal kevesebből gazdálkodhat az IKA romániai alkuratóriuma, ám
Pomogáts Béla elnök ígéri: előnyben részesítik az erdélyi beruházásokat. Az elnök

közölte: a megszorítás ellen nem tudtak hatékonyan
lobbizni. (...) Pomogáts közlése szerint összesen 40 millió forintos kerettel szeretnék a
határon túli magyar könyvtárakat kiadványokhoz juttatni, ezért, ennek
érdekében más szervezetekkel, minisztériumokkal, alapítványokkal fognak össze.
Az IKA elnöke úgy látja: az összeg tekintélyes része Erdélybe fog kerülni,
mivel
itt sokkal több támogatható könyvtár működik.
- F:2004.03. 05., http://penz.transindex.ro/?cikk=2201


A Yahoo gazdagabb tartalmat kínál saját keresőprogramjával

A Yahoo internetes médiavállalat bejelentette, hogy bővíteni készül
keresőszolgáltatásának kínálatát, főként zenével, mozgóképpel és kapcsolódó
információkkal. A cég, amely valószínűleg elsősorban a Google-lal és a
Microsoft
MSN-nel éleződő verseny hatására tette meg ezt a lépést, még
februárban jelezte, hogy fokozatosan saját kereső-technológiájának
használatára tér át.
- F:2004.03. 03., http://hirek.prim.hu/cikk/38204/


EU-munkavállalás - ki marad itthon? És a könyvtárban?

A csatlakozó országok a munkaerő szabad áramlásáért lobbiznak, de ki gondol a
versenyképes
itthoni munkaerő megtartására? Pedig az uniós agyelszívás
visszavetheti
a magyar gazdaságot.
- F:2004.03. 02., http://fn.netrix.hu/cikk.php?id=24&cid=76117
-- Közszolgálati berkekben az agyelszívás szinonimája a kontraszelekció, mely
szerint a piacosítható képességekkel rendelkező munkaerő hajlamos a magasabb
erkölcsi és anyagi elismerést nyújtó munkaadóhoz szegődni. A cikkben leírt
jelentségeket
érdemes a könyvtárak szövegkörnyezetére lefordítani: melyek
lehetnek a könyvtárak mellett szóló érvek -- a külső körülményként jelentkező
alacsony fizetésen kívül. Mennyiben képes a szakma vonzó szellemi környezetet,
inspiráló kapcsolatokat nyújtani illetve, ami szintén fontos: képes-e
vérfrissítés céljából más szakmákból, illetve egykorvolt, de menekültté lett
könyvtárosokból toborozni új (vagy régi-új) munkaerőt? (MG)


Vírustámadáskor a munkavállalók jelentik az igazi veszélyt

A cégeknek világszerte több mint 20 milliárd font kárt okozó MyDoom vírus
megjelenése után egy, az üzleti biztonsági specialista Novell által megrendelt
új független jelentés felfedi, hogy az elfoglalt vagy nemtörődöm alkalmazottak
hogyan gyorsítják a vírusok terjedését, és okozhatnak több milliós kárt a
cégeknek és intézményeknek. Az Egyesült Királyságban működő cégek körében
készült felmérésben a válaszadók kétharmada elismerte, hogy még a
legalapvetőbb vírus-megelőzési eljárásokkal sincs tisztában, egyharmaduk pedig
túl elfoglalt ahhoz, hogy ellenőrizze az email üzeneteket a megnyitás előtt. A
munkavállalók
90 százaléka úgy gondolja, hogy nincs szerepe a vírusok
terjedésének megakadályozásában, inkább az informatikai osztályra, a
Microsoftra vagy a kormányra hagyja a felelősséget.
- F:2004.03. 03, http://hirek.prim.hu/cikk/38213/


2
,5 Euro a kölcsönzés sikerkötetenként

Előző számunkban az új hamburgi városi könyvtárral kapcsolatos hír URL-je és
egy adata tévesen jelent meg (az URL-t javítva ld. alább). A cikkben továbbá
említés esett a könyvtári bevételről is, melynek jelentős eleme a sikerkönyvek
kölcsönzéséért szedett címben jelzett 2,5 Euro, melyet a  hazai vásárlóerőhöz
arányítva kb. 150 Ft-ra fordíthatunk. (SP)
- F: 2004.02. 29.,
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/pm/pm260104.html


VilágHalló vakoknak

VilágHalló névre keresztelték el azt az internetes on-line felolvasórendszert,
amelyet tegnap mutattak be az Országos Széchényi Könyvtárban. A
www.vilaghallo.hu weboldalról ingyen letölthető szoftver az interneten lévő
szövegeket
mesterségesen generált emberi beszéd formájában teszi hallgathatóvá
a vakok és gyengén látók számára.
- F:2004.03. 05.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=162801&DocID=139454
A MEK Egyesület, átérezve látássérült olvasóinak helyzetét, az elektronikus
könyvtárhoz vakbarát belépési oldalt hozott létre. A dokumentumok letöltéséhez
egyszerű text formátumot, az erre alkalmas dokumentumokhoz pedig online
felolvasási lehetőséget biztosít. Az online felolvasás és a szövegformátum
kiinduló
pontja az XML, a mára már nemzetközileg elfogadott szövegábrázolási
szabvány. Tekintve, hogy előállításuk nagy munka, a szakemberek igyekeztek a
lehető
legszabványosabb formában, a Text Encoding Initiative (TEI) alapján
elkészíteni, hogy később már gépi átalakítással kinyerhető legyen az
elektronikus könyv (e-book) vagy más, később igényként felmerülő egyéb
formátum.
- F:2004.03. 04., http://www.sg.hu/cikk.php?cid=31319 ,
http://www.terminal.hu/newsread.php?id=04202003044916 ,
http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=9100 ,
http://hirek.prim.hu/cikk/38256/?sr=agstl ,
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20040304vakbarat.html


A közkönyvtárak szűkítik a digitális szakadékot

...
hangzott el az amerikai Public Library Association 25. országos
konferenciáján. A Bill & Melinda Gates Alapítvány jelentősen hozzájárult az
amerikai
közkönyvtárak számítógépekkel való ellátásához. Felmérések szerint
ezzel
az alacsonyabb jövedelmű családokon segítenek. A szabad használatú
könyvtári gépeken a használati prioritásban első a gyerekeknek szóló olvasási
programok, harmadik pedig a házifeladat-írás segítése.
- F: http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/8046531.htm


Az információs társadalom találkozik az ifjúságpolitikával

A Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) háttérmunkálatainak részeként
megszületett egy Ifjúsági rész-stratégia, amelynek elvi és távlati része
megegyezik az itt bemutatott szemléleti kiindulópontokkal és
feladatkötegekkel, ám kiegészült egy rövidtávú cselekvési tervvel, amely három-
és egyéves időtartamban tartalmaz feladatokat és költségtervet. Az ifjúság
azonban
nem került a 18 kiemelt program közé (kellett volna) így a figyelem
legalábbis a következő egy-másfél évben az információs társadalom a
politikaformálás felől nem fog ebbe az irányba fordulni. Kérdés, hogy a sport-
ügyekkel ezidáig többet és sikeresebben foglalkozó GyISM szekerének rúdja
vajon
elkezd-e ebbe az irányba mutatni? Komolyan veszi-e saját rész-
stratégiáját?
- F: Z. Karvalics László és Molnár Szilárd cikke. In: Új Ifjúsági Szemle
2004/1. http://www.uisz.hu


SAPARD-központ a NKÖM-ban -- pl. műemléki könyvtárfelújítás

Információs
központot hoztak létre a kulturális tárcánál, ahol a SAPARD-
pályázatok elkészítéséhez kaphatnak segítséget az érdeklődők. A miniszter
reméli
, hogy az idén uniós forrásokból több milliárd forintot sikerül elnyerni
örökségvédelmi célokra és a közművelődés fejlesztésére.
- F:2004.03. 09.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/nkomsapard20040308.html?h=1


Segítség vezetőknek (ti. a siker 80%-ban rajtuk múlik)

A vezetőkkel folytatott megbeszélés azért áll hozzám közelebb, mert ez az a
csoport, akinek ha problémája van, a leginkább kiszolgáltatott. Ha problémáját
feletteséhez
viszi, felmerülhet az alkalmatlansága, ha beosztottjaival beszél,
a tekintélye csorbulhat. Ez persze az esetek többségében nem igaz, de az
effajta
érzés mindig ott lappang a vezetőben. Ha tartósan nem tud „tanácsot
kérni
", elbizonytalanodik, bizonytalansága önmagára is kiterjed, saját vezetői
alkalmasságát kezdi megkérdőjelezni."
A coach soha nem ad direkt tanácsot, partnerét a saját megoldásaihoz segíti
hozzá. A coach figyel, facilitál, feltárja és megerősíti azokat a belső erőket
kliensében
, amelyeket a problémáitól nem lát. Problémák elemzése helyett a
megoldásra
irányítja partnere figyelmét. Segít másként látni dolgokat. Sajátos
kérdezéstechnika
segítségével kimutatja, hogy a rosszul működő folyamatokban,
nehéz időszakokban is tehet valami jót és jól, amiből profitálhat, egyszóval
segít megtenni az első lépéseket a kliensének céljai felé."
- F: A megoldás nem probléma: Beszélgetés Tukora Gáborral, az Első Magyar
Coaching Intézet kiképző coachával, a Magyar Coach Társaság elnökével /
Nuridsány Judit. In: BOSS, 2004. 3.


Nem állunk jól az országok k+f versenyében

Beletartozunk
a kutatás-fejlesztés tekintetében a világ harminc országából
álló tágabb élmezőnybe, írja a Világgazdaság. A világ országainak
feltételezett
k+f-rangsorában Magyarország helyét a kutató-fejlesztő
tevékenységek vizsgálatával érdemes meghatározni, állítja Török Ádám, a VE és
a BMGE tanárának kutatása. A 2000-es k+f-versenyképességi vizsgálat némileg
rosszabb
képet mutatott, mint az 1997-es országjelentés: Magyarországot a 27-
28. helyre tette. A következtetés is indokoltnak látszott, hogy még ez a
pozíció
sem tartható sokáig, mivel a k+f szektor krónikusan
alulfinanszírozott, ami a teljesítmények további romlásához vezet.
- F: márc. 1., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12546
Bár az Európai Unió tagállamai az elmúlt két évben növelték a kutatás-
fejlesztési
ráfordításaikat, az Egyesült Államokkal szemben fennálló különbség
tovább nőtt - derül ki az Eurostat legújabb elemzéséből. A felmérés szerint az
EU tagállamaiban a 2000. évi átlagos 1,95 százalékos GDP-arányos K+F
ráfordítás 2002 végére elérte az 1,99 százalékot, és tavaly év végére
alighanem meghaladta a 2 százalékot (2003-as adatok még nem állnak
rendelkezésre). Ez a növekedés ugyan számottevő, ám üteme aligha lesz elég a
lisszaboni
szerződésben rögzített 3 százalékos álomhatár eléréséhez 2010-
re.Ami pedig már csak azért is sürgető lenne, mert az említett kétéves
periódus alatt az Egyesült Államok az unióét meghaladó mértékben növelte GDP-
arányos kutatás-fejlesztési ráfordításait: 2,72 százalékról 2,8 százalékra.
(...) Az EU országai főként az alapkutatást finanszíroznák, mert az
alkalmazott fejlesztésekhez szükséges tőkét elsősorban vállalkozásoktól
várják. Példás, és évek óta következetesen növekvő, jelenleg 4,27 százalékos
K+F támogatásával Svédország pedig abszolút világelső. Az új tagállamok
listáját
Szlovénia (1,52 százalék) vezeti, a sorban Csehország (1,32) és
Magyarország (1 százalék) következik. A lengyel-cseh-magyar hármas összesen
2
,6 milliárd euróval támogatott kutatási tevékenységeket 2002-ben.
- F:2004.03. 04., http://fn.netrix.hu/cikk.php?id=64&cid=76087# (Csak
Figyelő-jelszóval olvasható!)


Posta, könyvtár és internet-hozzáférési hely

A Győr megyei soboriak -- más településektől eltérően -- nem fogadják el a
nemrégiben bevezetett mobil postát. Nemes László polgármester abban bízik,
hogy
az úgynevezett e-Magyarország program keretében kiírt pályázaton
támogatáshoz jutnak, amelynek segítségével a 350 lelkes faluban kialakíthatnak
egy olyan közösségi intézményt, amely egyszerre lenne posta, könyvtár és
internet-hozzáférési hely.
- F:2004.03. 02.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=161935&DocID=138750


A keresőgépek 2003-ban

Ph. Bradley internetes szakember az ARIADNE című elektronikus folyóirat idei
januári
számában adta közre legújabb elemzését. Manapság napi 200 millió
kérdés érkezik a Google-hoz (18 hó alatt négyszeresre nőtt a kérdésállomány,
az adatbázis 3,3 milliárd oldallal bővült, a bevétel pedig hatszorosra nőtt),
ami az összes ilyen jellegű kérés 75%-a(!). Ennek ellenére erős a verseny, s
mindegyre
új és új keresőmotorokat indítanak útjukra. Néhány ezek közül:
Gigablast (http://www.gigablast.com), Mooter (grafikus kereső:
http://www.mooter.com), a Zampeta (http://www.zampeta.com), és a
Fazzle (http://www.fazzle.com) (SP)
F: 2004.03.07. www.ariadne.ac.uk/issue38/search-engines/


Google kereső--Könyvtárosok: 1:0

A könyvtári keresések száma az internetes keresőrendszerek eltejedése óta
csaknem 20 százalékkal visszaesett.
Pedig csupán egyetlen generációval ezelőtt
is
még a könyvtárosok számítottak a legeredményesebb keresőknek a világon, ám
a '90-es évek közepe óta ez megváltozott. Igaz, a könyvtárosok sokszor
kételkednek
a világhálóról szerzett információk pontosságában és
hitelességében, ám a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy elsősorban a fiatalok
szívesebben böngészik az internetet, mintsem hogy egy könyvtáros segítségét
vegyék igénybe. Annak ellenére van ez így, hogy a legtöbb felhasználó még csak
nem
is sejti, hogy milyen nagy mennyiségű információ van az interneten, amely
csak adatbázisokon, vagy speciális kereséseken keresztül érhető el. Úgy tűnik,
hogy
a könyvtárosok és a keresőrendszerek csatájában egyelőre a Google vezet.
(KE)
- F:2004.03.06., http://www.dfw.com/mld/dfw/living/8093801.htm


Informatikai érdekvédelmi iroda alakult

Infomediátor néven az informatikai eszközöket használók jogait és érdekeit
védő irodát működtet május 1-jétől az Informatikai Érdekegyeztető Fórum
(Inforum) - közölte Dombi Gábor főtitkár hétfőn sajtótájékoztatón. Az
Infomediátor iroda a nyugat-európai példákat alapul véve internetes portálján
keresztül
ad a  felhasználók részére az információs társadalommal kapcsolatos
szolgáltatásokról tájékoztatást és felvilágosítást. Ezen túlmenően segíti
azokat is, akik a különböző informatikai szolgáltatások igénybe vétele,
illetve termékek megvásárlása során valamilyen méltánytalanságot szenvedtek.
Számukra az Infomediátor az elérhető jogorvoslatokkal kapcsolatban ad
tanácsot
, valamint segíti a feleket a bíróságon kívüli vita gyors és hatékony
rendezésében. Az iroda az év végére a tervek szerint két jogászt, két
informatikust
és egy adminisztratív alkalmazottat foglalkoztat majd, s a
létszámot a szolgáltatásokkal párhuzamosan bővítik. Az iroda a tanácsadást
ingyen
adja a hozzá fordulóknak.
- F: 2004.03.09.,
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20040308informatikai.html::::: KISSZÍNES :::::


Bill Gates: bélyeget minden e-mailre

Bill Gates a davosi világgazdasági fórumon (WEF) egy évek óta vitatott
elképzelés mellett tette le a voksát, mely szerint „bélyeg”-rendszert kellene
bevezetni az e-mailek világában is a spamözön megállítására.
Bár a januárban
megtartott
WEF-en történtek részletei csak most szivárogtak ki, a CNN
információi szerint a Microsoft Research kutatórészlegnél már 2001 óta
foglalkoznak egy ilyen elképzelés megvalósíthatóságával. Az ötlet logikája
arra
épül, hogy a hagyományos postai forgalom azért nem bénul meg, és azért
nem áraszt el mindent egy bizonyos szint fölött a marketingküldemények sora,
mert ez a levélküldési forma pénzbe kerül. Ez elviselhetetlen összeg lenne a
spamelők
számára, akik egyszerre levelek millióit küldik szét. A fizetőssé
válás
elkerülésére, de a kedvező hatások megtartására a „bélyeg" 10 másodperc
gépidő lenne, amit a felhasználó valamilyen matematikai probléma megoldására
adna át. Ilyen módon a spamelőknek rendkívüli mennyiségű hardverfelszerelést
kellene
vásárolniuk, ami vélhetően komoly szűrőt jelentene. A kérdés egyelőre
marad pusztán az elméleti szinten, a két szempont hosszú vitája várható; az
egyik a spamot akarja megállítani, a másik az e-mail igen demokratikus
intézményét védi, mely mellesleg hozzájárult ahhoz, hogy az internet mára azzá
válhatott, ami.
- F:2004.03.07., http://hirek.prim.hu/cikk/38293/?sr=agstl


Egy évtizedes a spam

Az első kéretlen reklámleveleket a Canter and Siegel ügyvédi iroda küldte el
1994. március 5-én az Usenet hírcsoportjaira. A hirdetésben egy amerikai
zöldkártya
sorsolásra hívták fel a figyelmet. Mivel a reklámot senki sem
akadályozta
meg hatékonyan, a technika hamarosan elterjedt, és a szinte
ingyenes hirdetések teljesen elárasztották a fórumokat. A spamelők csak később
kezdtek
emailben üzengetni, de a Brightmail felmérése szerint ma már az összes
levél több mint hatvan százaléka kéretlen reklámlevél.
- F:2004.03.09., http://tech.transindex.ro/?hir=2677


Budapest múzeumi nagyhatalom lehet -- kiállításelőzetes

Március végén három nagy kiállítás is nyílik Budapesten a kulturális tárca
támogatásával. A tárlatok a holokauszt elhallgatott emlékeit, a békeévek
művészetét
és Alberto Giacometti szobrászművész életművét mutatják be. Március
20-án „A tegnap világa" mottóval az Országos Széchényi Könyvtárban nyíló
tárlat a két főváros -- Bécs és Budapest -- egykori irodalmi, színházi, zenei
és kávéházi életét idézi fel.
- F: http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/kiallitas20040302.html?h=1


Rengeteg energiát emésztenek fel az új PC-k

A tokiói United Nations University (UNU) vizsgálata a PC-k környezeti
hatásaival kapcsolatban megállapította, hogy közel 1,8 tonna nyersanyagra van
szükség egy átlagos asztali PC és monitor előállításához, és hogy
élettartamának meghosszabbítása sokkal energiatakarékosabb megoldás, mint a
reciklálás.
- F:2004.03. 08., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=76393&id=8


Könyvadomány Moszkvából

Értékes könyvadományt kapott egy moszkvai alapítványtól az Országos
Idegennyelvű Könyvtár (OIK) és a Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI). Az orosz
irodalmi
klasszikusok mellett kortárs írók műveiből és nyelvkönyvekből,
szakkönyvekből álló 1300 kötetes gyűjteményt tegnap adták át jelképesen az MTA
székházában.
- F:2004.03. 03.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=162256&DocID=139015


Ötvenéves Szob könyvtára

Ötvenéves a szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ. Az ünnepség
keretében
avatták fel az évfordulóra készült emléktáblát, Ziman Lajos
szobrászművész alkotását. A népkönyvtárból alakult járási, majd nagyközségi-
körzeti könyvtárnak mintegy harmincezres állománya van és mintegy négyszáz
beiratkozott
tagja. Jelenlegi épületében három évtizede működik, a kilencvenes
évek végén felújították és gyermekrészleggel bővítették. A könyvtár 1991-ben
vette
fel Érdy János nevét. A település történetében nagy szerepet játszó
Luczenbacher család leszármazottja -- aki III. Béla székesfehérvári sírjának
feltárását
vezette -- 1848-ban változtatta nevét Érdyre.
- F:2004.03. 02.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=161952&DocID=138767


Kibővítenék a Digitális középiskola programot

A roma és büntetés-végrehajtási évfolyamban 264 hallgató végezte el az első
félévet a Digitális Középiskolában. A tervek szerint a nemzetközileg
egyedülálló
programot még három megyében bevezetnék, és elindulna a Digitális
Általános Iskola is.
- F:2004.03. 09.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/digitisk20040308.html?h=1


Az it-vezetők félelmei

2003-ban az informatikai vezetők számára a legtöbb gondot a biztonság okozta.
A Standish Group felmérése szerint 2003-ban az informatikai vezetők számára a
legtöbb
gondot a biztonság okozta. Második és harmadik helyen a fejlesztés és
a
költségvetés szerepelt. Érdekes a negyedik és az ötödik hely is: a spam és
az
it-személyzet túlterheltsége. Az elemzések szerint ezért valószínűleg a
biztonság
lesz az a terület, amelyre a következő években jelentős összegeket
fordítanak a vállalatok. A költségek nagy része azonban nem közvetlenül a
biztonságra
fordítódik, hanem olyan projektekre, mint fejlesztés,
kockázatcsökkentés vagy modernizálás. Ez természetesen áttételes módon a
biztonság
javítását is szolgálja. A második helyen szereplő fejlesztések
összefüggésben
vannak a felgyorsult technológiai ciklusokkal, mivel a legtöbb
szervezet utoljára 2000-ben hajtott végre nagyobb szabású fejlesztéseket, így
2004 ismét ezek éve lesz. A spamtől való félelem valószínűsíti, hogy a
különböző
tartalomszűrési megoldásokkal együttjáró antivírus-, tűzfal- és IDS-
technológiák bevezetése, valamint a biztonság általános kérdése javítja a
vállalati rendszerek biztonságát is. Az személyzet túlterheltsége az utóbbi
évek szektorbeli visszaeséséből és a növekvő elvárásokból adódik. A félelmek
tízes listáját az integráció, az együttműködés, a megfelelőség, a
konszolidálás és az outsourcing zárja.
- F: 2004.03.07., http://prohardver.hu/rios3_content.php?mod=10&id=5753::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Megkezdte működését az iSITE.hu Információs Internet Hírmagazin

Az iSITE.hu Online Információs Internet Hírmagazin megkezdte működését. Az
oldal
célja a szolgáltatósemleges információnyújtás a már meglévő internet-
felhasználók és az internet után érdeklődők számára. Az iSITE olyan portál,
melynek
segítségével az érdeklődő naprakész információkat kaphat az internet
hazai viszonyaival, lehetőségeivel kapcsolatban. Részletes adatokat találhat a
hazai internetszolgáltatókról, árak és szerződési feltétetlek közül válogathat
egy helyen. Technikai segítséget kérhet és kaphat az internet és internetezés
témakörében, publikus fórumunk segítségével pedig akár általános témákról is
beszélgethet. A kommunikációs igények további lefedésére pedig chat és egy
NetMail levelező csomag szolgál. Az iSITE.hu online Internet Információs
Hírmagazin egy az interneten jelenleg még hiányzó űr szerepét kívánja
betölteni. Nem titkolt szándékuk egy korábban indult kezdeményezés, az isz.hu
folytatása más alapokról, más szerkesztőkkel, de ugyanolyan korrekt
eszközökkel. Az iSITE létrehozásának fő oka, hogy az érdeklődők hosszú
keresgélés
helyett egy felületen juthassanak minden fontos információhoz a
hazai internetes élettel kapcsolatban. Összehasonlíthatja a fontosabb honi
szolgáltatók
termékeit és árait, így könnyebben juthatunk egy költséghatékony
szolgáltatáshoz.
- F:2004.03.06., http://www.prog.hu/hirek/?qnid=2180&ri=hst


On-line aradi Szabadság-szobor

Élőben nézhető lesz az interneten az aradi Szabadság-szobor felállítása. A
Szabadság-szobor
Egyesület tagjai és történészek által létrehozott internetes
oldal technikai és grafikai kivitelezését a város első internet-szolgáltatója,
az Internext biztosítja. A Nótáros Lajos vezette cég hamarosan felszerel egy
webkamerát a Tűzoltó téren, és a www.statuialibertatii-arad.ro címen
megtekinthető lesz a munka előrehaladása.
- F: 2004. 03. 09., http://tech.transindex.ro/?hir=2675


EU-rovatot indított a Startlap

Új rovatot indított Magyarország egyik leglátogatottabb internetes portálja, a
Startlap. A tizenöt kategóriába csoportosított linkek naponta
frissülnek, és egyebek közt olyan témakörökben kínálnak bőséges
ismeretanyagot mint az oktatás, szervezeti felépítés, gazdaság, munkavállalás,
pályázatok, Magyarország és az EU. A közvetlenül http://eu.startlap.hu/ vagy a
Startlap főoldaláról elérhető linkgyűjtemény az Európai Unióval kapcsolatos
interneten fellelhető nagy mennyiségű információ összegyűjtésével és
rendszerezésével kívánja segíteni a témával kapcsolatban érdeklődők
tájékozódását
- F: 2004.03.03., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=76187&id=28


Folyamatosan bővül a kormányzati pályázatkereső

Az europaterv.hu és nfh.hu oldalakon elérhető összetett kormányzati
pályázatkereső jelenleg mintegy ötszáz milliárd forintnyi megpályázható
forráslehetőséget tartalmaz, az uniós és kormányzati kiírások adatbázisát

folyamatosan frissítik. A kombinált keresés segítségével a pályázók
igényeiknek
megfelelően leszűkíthetik a pályázati adatbázist és
kiválaszthatják a számukra megfelelő kiírást.
- F: 2004.03.04.,
http://www.magyarorszag.hu/eu/hirek/palyazatkereso20040303.html?h=1
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya
(subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható
ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot
ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők
a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

-
-
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm