K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/9., márc. 3.)


     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Európa keveset költ kutatás-fejlesztésre
- Kevesebb jut közkönyvtárra -- hajrá, hatékonyság
- Hatalmas siker az új hamburgi városi könyvtár
- Megszületett a német könyvtári intézet pótlásáról szóló döntés
- Lemaradt a magyar tartalomipar
- Országvizsga: informatikából közepes
- Belterjes szektorok
- Közháló - rajt az infosztrádán

KISSZÍNES
- Szűkített tartalommal jelenik meg az MTI Rt. Honlapja
- Felvételi verseny a világhálón

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Time-archívum: 80 év történelme az interneten
- Négynyelvű hírportál


Tisztelt Olvasó!

Bizonyára szokott a KIT-ben hasznos híreket találni, és mások számára is
hasznosnak tartja virtuális hetilapunkat. Kérjük, hogy nyomtassa ki a
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html webhelyen található A4-es KIT-
plakátot, és helyezze ki könyvtára, tanszéke faliújságára.
Köszönettel, e lapszám szerkesztője:

Mészáros Anikó


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Á  L  L  Á  S  H  I  R  D  E  T  É  S

A könyvtári bútorokat gyártó svéd Eurobib vállalkozás képviselőt /
képviseletet keres Magyarországon

A könyvtári bútorok gyártásában szerzett hatvanéves tapasztalatával az Eurobib
a világ legnagyobb független specialistája. Szakterületei:
* Eurobib projektek: együttműködés könyvtárak és közösségi terek tervezésében
és  berendezésében.
* Eurobib direct: iskolai és könyvtári bútorok, berendezések és fogyóeszközök
online értékesítése.
Az Eurobib AB a svéd Expanda Design Csoport tagja, a világ könyvtáribútor-
piacának 20%-át birtokolja.

http://www.eurobib.com/
érdeklődni lehet: mailto:mikulasg@axelero.hu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html


Európa keveset költ kutatás-fejlesztésre -- a könyvtárak szintén lemaradva

A jelenlegi tizenöt tagállam jelentősen, a csatlakozó országok pedig
fényévekkel el vannak maradva Amerikától és Japántól a kutatás-fejlesztésre
fordított kiadások tekintetében. Pedig az európai gazdaságmodernizáló
programnak központi részét képezi az új technológiák fejlesztésének támogatása.
- F: febr. 27., http://www.magyarorszag.hu/eu/hirek/kf20040227.html?h=1
-- A kutatásra szolgáló keret a könyvtárak számára túlontúl külső körülmény.
Az viszont, hogy  a könyvtárakban lecsapódó kutatási eredmények mennyi időn
belül és milyen hatékonysággal jutnak el a használókhoz, már jelentős részben
a könyvtárosokon múlik, illetve múlhat. Éppen úgy, mint a könyvtárak
fejlődésével kapcsolatos információ. E téren közvetlenül alkalmazhatnák a
könyvtárak az egyre divatosabb tudásmenedzsment elveket és gyakorlatot: a
könyvtárosi és kapcsolódó tudás feltérképezése, a kommunikációs gátak tudatos
lebontása (pl. bizonyos vezetők ne nézzék ferde szemmel a Katalist
használatát), szakértői kérdésekben a jobb minőségű döntés érdekében ne csak
a "kedvenc" szakértők véleményét kérjék ki, vagy a felső szintű döntéshozók
szólaljanak meg olyan fórumokon is, amelyeken nem csak tőlük függő emberek
vannak jelen. Ez után kezdődhet a tudásmenedzsmentből a vélemények tudatos
generálása és a tudásmegosztás ösztönzése. (MG)


Kevesebb jut közkönyvtárra -- hajrá, hatékonyság

A kulturális tárca idén 68,37 milliárd forintból gazdálkodhat - ez az összeg
az eredeti terveknél több mint tízmilliárddal kevesebb. (...) A közművelődési
és könyvtárhálózat fejlesztésére idén az NKÖM 800 millió forintot tervezett,
ebből a mostani takarékosság miatt 550 milliót vonnak el. A tárcánál azzal
kalkulálnak, hogy különböző európai uniós pályázatokon a hiányzó összeget
pótolni tudják.
- F: febr. 27., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=79773


Hatalmas siker az új hamburgi városi könyvtár

A hatezer m2 alapterületű új központi könyvtár a megnyitás utáni első két
napon 9-9 ezer látogatót vonzott, illetve összesen 20 500 kölcsönzést
könyvelhetett el. A 2003-as esztendő egészében komoly előrelépést hozott: a
10,3 millió kölcsönzés az előző évinél csaknem 3%-kal nagyobb számot
eredményezett. A könyvtár honlapján (http://www.buecherhallen.de/) keresztül csaknem
hatszázezer meghosszabbítást végeztek az olvasók. A 2004-re ígért fenntartói
támogatás ugyan nominálisan 400 ezer euro növekedést jelent, ám ez nem fedi a
kiadások növekedését. Szerencsére a "sikerkönyvtár" - 25,50 euro kölcsönzési
díj kötetenként - jócskán hoz a konyhára. (SP)
- F: febr. 29., http://www.bibliotheksverband.de/dvb/pm/pm260104.html


Megszületett a német könyvtári intézet pótlásáról szóló döntés

A német könyvtáros szövetség (Deutscher Bibliotheksverband, DBV) többéves
küzdelme végre nyugvópontra jutott: mégis működni fog a Kompetenzwerk für
Bibliotheken (KNB), mely a hajdani DBI néhány fontos elemének továbbélését
jelenti. A KB keretében adatokat és tényeket akarnak gyűjteni és elemezni a
tartományi és szövetségi szintű könyvtárpolitikai döntések előkészítésére,
stratégiai prioritásokat kívánnak meghatározni, erősíteni kívánják a
nemzetközi kapcsolatokat, továbbá fokozni kívánják a német könyvtárak
innovációs hajlamát. A KB elemei: könyvtárstatisztika (az Északrajna-
Veszfáliai Egyetemi Számítóközpontra alapozva), nemzetközi kapcsolatszervezés
(DBV), szabványok gondozása (Die Deutsche Bibliothek), a KNB koordinálása
(DBV). A munka központi irányítását egy hat tagú bizottságra bízták, melyben
helyet kaptak a DVB, az országos feladatkörű (nemzeti) könyvtárak, a
közkönyvtári koordináló irodák (Büchereistelle), a könyvtárellátó (Ekz
bibliotheksservice Gmbh) és a tartományok állandó művelődési miniszteri
tanácskozásának (Kultusministerkonferenz) képviselői. A KNB céljaira a KMK évi
423 ezer eurot biztosít 2004-ben. (SP)
- F: febr. 29., http://www.bibliotheksverband.de/dbv/pm/pm20022004.html


Elhunyt D. Boorstin, a Kongresszusi Könyvtár korábbi igazgatója

A USA Today online kiadása jelenti, hogy 89 éves korában elhunyt a népszerű
történész Daniel Boorstin, aki a Library of Congress-t Ford kinevezése után
1975-től 1989-ig vezette. Boorstin 1974-ben Pulitzer-díjat kapott The
Americans: the Democratic Experience című művéért. Könyvtári kinevezése előtt -
 1969-től - a mai nevén Museum of American History élén állt. Műveit legalább
húsz nyelvre fordították le. (SP)
- F: febr. 29.,
http://www.usatoday.com/life/books/news/2004-02-29-boorstin_x.htm


Online kapcsolattartás

Az ügyfélszolgálathoz beérkező telefonos hívások kezelése a Forrester Research
felmérése szerint átlagosan 33 dollárba kerül. Ugyanez emailen beérkezve 10
dollár, a chat-en keresztül pedig 8 dollár.
- F: How knowledge bases can help achieve multiple corporate goals /
Alex Kazerani. In: Destination CRM, February 11, 2004
http://www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=3783


Hitelesség, autoritás, objektivitás, aktualitás, elérhetőség? -- honlapon

A TMT 2004/2. számában Meskó Eszter cikkében az interneten található
információk értékeléséről szól. A Hallgatói Információs Központ példáján
mutatja be a címben említett kritikai értékelési szempontokat. Ami azt illeti,
a tapasztalatok nem tartják követendőnek az intézmény virtuális tájékoztatási
gyakorlatát. Érdemes tanulni a felsorolt negatív példákból (is), hiszen a
hazai könyvtári portálok nagyobbik hányada több sebből vérzik -- már
amennyiben komolyan vesszük a minőségi ügyfélszolgálatot. (MG)
- F: Aranyrög vagy csillogó szemét : Az internetes források kritikai
értékelése / Meskó Eszter. TMT, 2004/2.


Lemaradt a magyar tartalomipar

Még több minőségi digitális tartalomra, a rendelkezésre álló források
maximális kihasználására és tudatos tartalomfejlesztésre van szüksége a magyar
tartalomiparnak ahhoz, hogy megállja a helyét a jövő tudás alapú gazdaságában.
A magyar nyelvű digitális tartalmakra jellemző, hogy erős lemaradásban vannak
a technológiához képest. Márpedig a technika üresen mit sem ér. Ahhoz, hogy
minél több ember csatlakozzon például az internetezők táborához, önmagában a
hozzáférés nem elég, szükség van arra, hogy legyenek olyan tartalmak, amelyek
megragadják az újonnan a hálózatra kapcsolódót, ugyanakkor értéket vagy
értékhez közvetítenek.
- F: febr. 5., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=78775


Országvizsga: informatikából közepes

Közepesre teljesített Magyarország az unióhoz csatlakozó, illetve a
csatlakozásra váró országok mezőnyében az információs társadalomra való
felkészülés, a tudásalapú gazdaság kiépítése terén - derül ki az eEurope+
program összegzéséből, amelyet az Európai miniszteri konferencián ismertettek
Budapesten.
- F: febr. 27., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=75970&id=112


Belterjes szektorok

A közgazdász hallgatók és jogászok legkevésbé szeretnének a nonprofit
szektorban (illetve kis magáncégeknél ) elhelyezkedni. A bölcsészeknek viszont
a közalkalmazotti és a nonprofit szféra a nyerő -- olvasható az Országos
Felsőoktatási Felvételi Iroda 2004-es kiadványában. A műszakiak csak akkor
helyezkednek el a bölcsészek által kedvelt helyeken, ha minden kötél szakad.
(F: HVG, 2003/8. p. 62) A magyarországi könyvtárosképzésben a szakkombinációk
évtizedek óta szinte kizárólag bölcsész szemléletet engednek kiteljesedni,
aminek következménye, hogy belterjessé válik  illetve marad -- a könyvtáros
pálya. Pedig a változatosabb szemléletek új lehetőséget kínálhatnának a szakma
megújulására. A romániai magyar könyvtárosok tapasztalati köre egészségesebb
képet mutat. Az alig több mint öt éve beindult könyvtárosképzés időszaka
előttről szép számmal akadnak műszaki, természettudományi alapműveltséggel
rendelkező könyvtárosok. A hazai közszféra karcsúsítására irányuló törekvések
felvetik a bölcsész könyvtárosok tapasztalataitól nem messze eső tevékenységek
felkutatását. A KIT-ben már idézett amerikai Opening new doors című könyv 
egyebek mellett az alábbi (nem közalkalmazotti) lehetőségekből mutat be
példákat: hipermédia-fejlesztés, online kereső, indexelő, fordító,
információbróker, könyvtári marketing-információs szolgáltató, könyvtári és
információs tanácsadás és személyi szolgáltató, bibliográfiaiszoftver-készítő,
könyvtári szolgáltató kiadványok kiadója, szerződéskötési tanácsadó, könyvtári
és információs oktató, szótárkiadó, lexikográfus, egyetemi szakértő, rendszer-
, hipertext- és multimédia-fejlesztő, nemzeti bibliográfiai adatbázis
készítésének irányítója (ott ugyanis a nemzeti bibliográfia készítése
magánkézben van), CD-ROM-terjesztő marketingmenedzser, nemzetközi könyv- és
folyóirat-ügynökség üzletkötője, jogi tanácsadó, vállalat menedzsment
információs rendszerének igazgatója, K+F laboratórium fejlesztési és
információs szakértője, elektronikus információs szolgáltatásokat kiadó
vállalat vezetője, könyvtári hálózati menedzser, hírmagazin kutatási
szolgáltatásainak igazgatója, levéltáros, főiskolai könyvtár kurátora,
könyvtári rendszermérnök, könyvtárak számára számítástechnikai
szolgáltatásokat nyújtó vállalat képviselője, vállalati irattáros. (MG)
- F: Opening new doors : alternative carreers for librarians. / ed. By Ellis
Mount. Washington ; Special Libraries Association, 1993. - 271 p.)


Uniós alapból 191 milliárd forint a humánerőforrás-fejlesztésre

Indulnak a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program pályázatai. A program
teljes költségvetése összesen 191 milliárd forint, ami 750 millió eurót
jelent.  Ennek részeként szerdán már négy pályázatot hirdet az Oktatási
Minisztérium.
- F: febr. 25.,
http://www.magyarorszag.hu/europaterv/hirek/hefop20040224.html?h=1


MTE-kerekasztal a felhasználói tartalmakról

Az érvényben lévő magyar jogszabályok alkalmasak az interneten előforduló
jogsértésekkel szembeni fellépésre, így nincs szükség a mainál szigorúbb
szabályozásra sem a szerkesztett, sem pedig a felhasználói tartalmak (fórumok,
chat, blogok) esetében - hangzott el a Magyarországi Tartalomszolgáltatók
Egyesülete (MTE) által a felhasználói tartalmakról rendezett kerekasztal-
beszélgetésen.
- F: febr. 26., http://hirek.prim.hu/cikk/38072/


Közháló - rajt az infosztrádán

A magyarországi internetes alapközmű-fejlesztés dinamizmusát jól jellemzi,
hogy a tervezők mindössze 10 év alatt szeretnék Európa egyik legfejlettebb
hálózatát létrehozni.
- F: febr. 26., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=75873&id=28


Kiadták a távoktatásban használható tananyagok brit szabványkönyvét

Az oktatástechnológiával foglalkozó idei brit BETT konferencián bemutatták azt
a fontos új referenciadokumentumot, amely az e-tanulást elősegítő fejlesztések
szabványkövetelményeit határozza meg. A 'Paving the way to excellence in e-
learning' (A minőségi távoktatás alapjai) című dokumentumot az Országos
Tanulási Hálózat (NLN) tartalomfejlesztési programját igazgató Brit
Oktatástechnológiai Hivatal (Becta) berkein belül működő Tartalomszolgáltató
Csoport készítette, amelynek feladata, hogy az oktatási szektor számára
térítésmentesen biztosítandó elektronikus tananyagok előállítását felügyelje.
A most kiadott dokumentum azokat a szabványelőírásokat tartalmazza, amelyeket
az NLN megbízásából készülő tananyagok készítőinek a megjelölt minőségi
szempontok érvényesítése érdekében be kell tartaniuk. A nemzetközi technikai
követelményekkel összhangban álló szabványkönyv a távoktatási tananyagok
kereskedelmi célú előállítói és helyi fejlesztői számára egyaránt hasznos
segédanyagot biztosít. http://www.edinfo-centre.net/
- F: febr. 26., http://www.infinit.hu/


Törvény készül az önkéntes tevékenységről

Gyakori, de alig észrevehető ma Magyarországon az önkéntes tevékenység. Az
ellenszolgáltatás nélküli önkéntességről szóló törvényről az év második
felében tárgyal a kormány.
- F: febr. 25.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/onkentes20040223.html?h=1


Jelek, amelyek a közelgő leépítésre utalnak

Az összes iparágban gyakorivá váltak a leépítések az elmúlt pár évben, így a
kirúgástól való félelem az alkalmazottak körében erősebb, mint valaha. Lehet,
hogy a cégénél éppen Ön a következő jelölt? Miből lehet következtetni arra,
hogy hamarosan elérkezik a pillanat, mikor behívják egy rövid megbeszélésre,
mely egyben az Ön karrierje egy fejezetének a végét jelenti?
- F: febr. 19., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12327&page=1::::: KISSZÍNES :::::


Szűkített tartalommal jelenik meg az MTI Rt. Honlapja

A Magyar Távirati Iroda, a magyar média fő hírellátója, ezentúl erősen
szűkített hírtartalommal jelenteti meg a http://www.mti.hu/ címen elérhető internetes
honlapját, hogy gátat vessen hírei eltulajdonításának.
- F: febr. 26., http://hirek.prim.hu/cikk/38047/


Két millió forint értékű könyvritkaságot loptak el a Keleti Károly utca egyik
könyvtárából

Február 17-én 13 óra és 14 óra közötti időben a II. kerületben, a Keleti
Károly utca egyik könyvtárából ellopták Abrahamus Ortelius: Ausszug auss des
Abrahami Ortely Theatro Orbis Deutsch beschriben durch Levinum Hulsium című,
1604-es kiadású művét. A könyvritkaság értéke megközelíti a 2 millió forintot.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a személyt felismeri, vagy a
könyvet látta, hollétéről tud, vagy számára azt megvételre ajánlották,
jelentkezzen a 346-18-33 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést az
ingyenesen hívható 06-80-555-111 "Telefontanú" zöld
Számán vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
- F: márc. 1., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=206815
-- Melyik lehet a nevenincs, "egyik" könyvtár a Keleti Károly utcában? A
könyvtár a pr segítségével az ilyen, nem túl szívderítő helyzetben is némi
ismertséget, részvétet szerezhet(ne) be magának. Amennyiben van neve... (MG)


Születésnapra könyvet!

A 2000 óta működő Southpointe Academy Iskolai Könyvtára különös módon vette rá
az ott tanulók szüleit a könyvadományozásra. A "Születésnapra könyvet!"
elnevezésű program keretében a könyvtár minden tanév kezdetekor levélben
keresi meg a szülőket, és megkérdezi őket, hogy részt kívánnak-e vennni a
programban. Ha igenlő válasz érkezik, s a szülők egyúttal azt is megjelölik,
hogy milyen összeggel támogatnák a könyvtárat (10-25 $), akkor gyermekük
születésnapjára a könyvtár egy új könyvet szerzeményez a felajánlásból. Ezek a
könyvek természetesen a könyvtár tulajdonát képezik, ugyanakkor témájuk
igyekszik a gyermek érdeklődési köréhez igazodni, melyet ugyancsak a szülők
jelölhetnek meg a kérdőíven. Optimális esetben sikerül olyan könyvet találni,
melyre a könyvtárnak is szüksége van, s a gyerekek számára is kedves. Aztán a
tanuló születésnapján a kérdéses könyv bemutatásra kerül, korosztálytól
függően felolvasnak belőle,vagy a tartalmát összefoglalják, s persze a
szülinapos diák viheti haza elsőként, hogy aztán bekerüljön a kölcsönzés
körforgásába. Az évek tapasztalata azt mutatja, hogy ez a módszer egyszerre
kedvez a könyvtárnak és a szülőknek is. Előbbinek azért, mert az adományozott
összeget szerzeményezésre fordíthatja, s egyúttal a diákokkal és a szülőkkel
is folyamatosan kapcsolatot tarthat, utóbbinak pedig azért, mert nem kell a
könyv beszerzésével foglalkoznia, az pedig külön öröm számára, hogy
csemetéjével íly módon külön foglalkoznak születésnapja alkalmából. (KE)
- F: márc. 1., http://www.infotoday.com/MLS/mar04/howto.shtml


Felvételi verseny a világhálón

A http://www.felvetelizo.hu/ oldalon március 16-tól induló versenyen bárki
bebizonyíthatja, hogy mennyire ért a történelemhez vagy az irodalomhoz.
- F: febr. 29., http://hirek.prim.hu/cikk/38150/::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Tízezer európai cég környezeti adataiban böngészhetünk

Elkészült az uniós tagállamok ipari üzemeinek környezeti adatait bemutató
internetes adatbázis. Az EPER névre hallgató gyűjteményben mostanáig mintegy
tízezer céget regisztráltak, márciustól pedig a magyar vállalatokkal
kapcsolatos információk is megjelennek a világhálón.
- F: febr. 27.,
http://www.magyarorszag.hu/eu/hirek/eper20040225.html?h=1


Time-archívum: 80 év történelme az interneten

A HP és a Time magazin digitális archívumot hoznak létre a magazin elindítása
óta megjelent valamennyi lapszámból. Az online hírarchívumban az érdeklődő
olvasók, tanárok és történészek részletesen olvashatnak az elmúlt 80 év
világtörténelmét alakító valamennyi eseményről.
- F: febr. 28., http://hirek.prim.hu/cikk/38138/


Négynyelvű hírportál indult

Magyarul, románul és szerbül, továbbá angolul olvasható internetes portál
indult, mely a dél-magyarországi területet is magába foglaló nemzetközi régió
híreinek közlését tűzte ki célul. A portál elérhető a http://www.triplexregio.net/
címen
- F: márc. 1.,
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20040301negynyelvu.htmlIMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezető) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "címcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm