K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/8., febr. 25.)


     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Kontrolling -- segít(ene) érvelni a fenntartónál
- Több milliós könyvtári hatékonyságnövelés Nagykanizsán
- Kívánságra bővítendő digitális gyűjtemény: KlimoTheca
- Virtuális ókor
- Rádiós archívumok
- Könyvtárosrobot dolgozik egy amerikai egyetemen
- Itthon nem megy a távmunka
- Terjed a munkahelyi adatlopás
- CRI-szindróma: a számítógép előtt ülők betegsége


KISSZÍNES
- Könyvtárosok a hirdetésekben
- Az EU-csatlakozásra megszületik a magyar informatikai társadalom
- Nő az érdeklődés a mezőgazdasági szakkönyvek iránt
- FBI matricák a DVD-ken, CD-ken és a szoftvereken


INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Premierlap, az olvasóbarát könyvportál
- Neten a romániai magyar Sajtóbibliográfia 1989-1998
- Ausztrália képekben
- Journal of Digital Contents
- Megjelent az ITTK Infinit Kutatási Jelentés legújabb számaE lapszám szerkesztője: Káldi Emese


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A könyvtári bútorokat gyártó svéd Eurobib vállalkozás képviselőt /
képviseletet keres Magyarországon.

A könyvtári bútorok gyártásában szerzett hatvan éves tapasztalatával az
Eurobib a világ legnagyobb független specialistája. Szakterületei:
* Eurobib projektek: együttműködés könyvtárak és közösségi
terek tervezésében és berendezésében.
* Eurobib direct: iskolai és könyvtári bútorok, berendezések és fogyóeszközök
online értékesítése.

Az Eurobib AB a svéd Expanda Design Csoport tagja, mely számos vezető
skandináv design és bútoripari vállalkozást fog össze. A dán BCI
felvásárlásával a világ könyvtáribútor-piacának 20%-át mondhatja magáénak.
Éves forgalma 125 millió SEK. Az export 65%-át adja forgalmának.
http://www.eurobib.com/ érdeklődni lehet: mailto:mikulasg@axelero.hu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlKontrolling -- segít(ene) érvelni a fenntartónál

Kontrolling nélkül a vezetők a későn észlelt problémák felismerése után
gyakran általánosítva hoznak döntéseket, például fűnyíró elven csökkentik
a kiadásokat, ami általában nem megalapozott. A kontrolling sajátosan jelenik
meg a költségvetési szférában. Noha az alapelvek ugyanazok, mint a gazdálkodó
szervezeteknél, eltérések is tapasztalhatók. Ám mindkét típusú szervezetben
vannak költséghelyek (még ha ezeket pl. a könyvtárakban ritkán nevezik így),
költségviselő tevékenységek és szolgáltatások, melyekhez a bevételeket
rendelik. Ehhez meg kell határozni a költséghelyre jellemző teljesítési
egységet. Ez lehet beszédes mérőszám, vizsgálatszám, munkaóra stb. A fajlagos
költség egyben a belső elszámolási árat is jelenti. Költséghelyeken bevételt
nem értelmezünk, az csak költségviselőkön jelenik meg. A költségvetési
intézményre jellemző sajátos bevételek jelennek meg a költséghelyek
(osztályok) költségviselőin (tevékenységein), melyek az alábbiak lehetnek:
költségvetési támogatás, vállalkozási bevétel, pályázati bevétel stb. A
mennyiségi értékeléshez szükséges az adott intézmény tevékenységeire,
költségviselőire vonatkozó súlyszámrendszer, melynek tükröznie kell az adott
tevékenység reális ráfordításigényét. A költségviselő hatékonyságának
megítéléséhez, a 'generált' bevétel meghatározásához ki kell számolni a
költségviselőnél teljesített mennyiség és az átlagos költséget kifejező
súlyszám szorzatát, így megkapjuk a költségviselő súlyszám-mennyiségét.
A közintézményeknél gyakran nehéz elfogadtatni a kontrollingot. Gyakori, hogy
a próbaelszámolások eredményeivel szembesült dolgozók megkérdőjelezik ezek
hihetőségét arra hivatkozva, hogy ez náluk nem lehet reális. Természetes
azonban, hogy az első próbaelszámolások nem adnak alapot messzemenő
következtetéshez és vezetői döntésekhez. Itt kell kitűnnie annak, hogy mit
kell még finomítani a rendszeren, illetve az adatgyűjtési módon. A vezetés a
megfelelően működtetett kontrolling rendszer révén a költségvetési pénzek
meghatározójánál, minisztériumi szinten kerülhet érvelő helyzetbe.
- F: Controlling sajátosságai költségvetési intézményekben / Aranyosi
Imre, 2003. jan. 21.
http://www.menedzsmentforum.hu/cikkek/tanulmany.php?article=1621&page=1


Több milliós könyvtári hatékonyságnövelés Nagykanizsán

Csinálj jó könyvtári szolgáltatást, itt van néhány tízmillió!  Ilyen
felszólítás mellett nem nehéz eredményesnek lenni. Az eredményesség
(effectivity -- a kitűzött célok elérése) azonban nem azonos a hatékonysággal
(efficiency -- az eredmény és a befektetés hányadosa). Az utóbbi által a
könyvtár az adófizetők egységnyi pénzéből a korábbinál több értéket állít elő,
ami egészen más, mint a többletforrás bevonásának igénye egy majdani
lehetséges teljesítés fejében. A KIT előző számában a finn könyvtárak
hatékonyságára hoztunk néhány mutatót, most lássunk néhány magyar eredményt
Nagykanizsáról (Halis István Városi Könyvtár)!
-- A könyvtár állománya nulla növekedésű, azaz a hatékonyság érdekében a
szerzeményezéssel megközelítőleg azonos arányú a kivonás. (Ez az eljárás még
nem hatékonyságnövelés, mindössze a pazarlás kiküszöbölése.)
-- Az éves költségvetés nagyobb részét kitevő bérjellegű kiadásokkal való
takarékoskodás illetve hatékonyságnövelés érdekében a 2001-ben átadott új
könyvtárban az állományt összesorolták, igyekeztek minél kevesebb, de jól
felszerelt tájékoztatópultot létrehozni. Az olvasók ezáltal kevesebb
könyvtárosi segítséggel -- kisebb munkaráfordítás árán -- találják meg a
számukra fontos dokumentumokat.
-- Állománynövekedés nélkül oldották meg a kölcsönzés-növekedést: a
kölcsönzési tilalom alá vont dokumentumok számát jócskán csökkentették,
mellette bevezették a rövid határidejű kölcsönzést, amely természetesen
nagyobb olvasói hozzáférést eredményezett.
-- Az energiafelhasználás terén a 2002. évi 20.7 kilowattórát 2003-ra 18,1-re
sikerült leszorítani az ún. E-max rendszer segítségével. A villamosáram-
lekötést 31%-kal, a fogyasztást 12%-kal csökkentették, amely összesen 729 e Ft
megtakarítást jelentett az adófizetői pénzből. (Hogy a nyári légkondicionálás
mindezek mellett megfelelő volt, azt a vándorgyűlés résztvevői is
tapasztalhatták.)
-- Az outsourcingtól (munkakihelyezés) általában vagy eredményesebb, vagy
olcsóbb munkavégzést várnak el. A városi könyvtár a fénymásolást és a
takarítást bízta vállalkozóra, s a tapasztalat szerint a tisztaság nagyobb
lett, ráadásul a költségek is alacsonyabbak.
- F: 2004., Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa


Vadász János: Nem olcsóbb, hanem hatékony államra van szükség

A közszolgálati reform három alapfeladata: a jogszabályok egységesítése, a
megfelelő, szakmaiságot garantáló létszámstruktúra kialakítása és a közpénzek
felelős felhasználását biztosító finanszírozási rendszer kialakítása. Vadász
János közszolgálati reformért felelős kormánymegbízott a Kormányzati Portál
olvasóinak kérdéseire válaszolt.
- F: febr. 18.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/kozszolgalat20040217.html?h=1


Megszorítások a kultúra területén is - komoly viták várhatók

A Pénzügyminisztérium (PM) takarékossági terve a kultúra területét is érinti.
A Draskovics-csomag egyrészt az idei előirányzatok módosítását javasolja,
másrészt közép- és hosszú távú megszorítási intézkedéseket ajánl. A PM
indítványozza, hogy csökkentsék a World Folkloriada népművészeti
világtalálkozó költségeit. A középtávú tervek szerint a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma (NKÖM) gazdasági főigazgatóságát a minisztériumba
integrálnák, a kultusztárca felügyelete alá tartozó tizenöt múzeum, könyvtár
és levéltár gazdálkodási és egyéb háttértevékenységét összevonnák, illetve a
Nemzeti Színházat részvénytársaságból költségvetési intézménnyé alakítanák.
- F: febr. 17., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=204327


Kívánságra bővítendő digitális gyűjtemény: KlimoTheca

A Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának projektje, a KlimoTheca (
http://kt.lib.pte.hu/ ) indulásakor -- 2004. február 24-től -- 40 ezer
oldalnyi, 50 címet tartalmazó digitális gyűjteményt tár az érdeklődők elé. Az
IHM és a NKA pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően néhány hónap alatt a
könyvtár anyaga 200 ezer oldallal bővülhet. A június 30-ig tartó időszakban --
szem előtt tartva az oktatás és a kutatás elsődlegességét, valamint a szerzői
jogokat -- maguk a látogatók választhatják ki azokat a könyveket, amelyeket
viszont szeretnének látni az interneten. A könyvtár munkatársai az első magyar
nyilvános könyvtárat alapító pécsi püspök, Klimo György szellemét kívánják
követni, amikor a mai kor nyilvánosságához, az internet közönségéhez juttatják
el a nehezen hozzáférhető vagy a gyakori használat miatt gyorsan romló
állapotú dokumentumokat.
- F: Bogárdi János, KlimoTheca projektmenedzser, kt@lib.pte.hu


"Ante-equilibrium. Vitairat a fejlődő országok esélyegyenlőségéről"

... címmel megjelent Rózsa Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
nyugalmazott főigazgatójának új kötete. A febr. 17-i bemutatón (FSZEK Központi
Könyvtár) Fodor Péter főigazgató köszöntése után Láng József, az Argumentum
Kiadó vezetője beszélt a könyv születéséről, majd Vámos Tibor akadémikus
méltatta a szerző munkáját. Rózsa György beszámolt a könyv megírásának
indítékairól, az ENSZ és az UNESCO szakértőjeként tapasztalt személyes
élményeiről. Az "Ante-equilibrium" szerves folytatása Rózsa György 1995-ben
napvilágot látott "Kulturális örökség és információs
társadalom" című kötetének. Jelenlegi munkájában a világ elmaradott részeit
veszi górcső alá, és javaslatot tesz egy nemzetközi támogatási modell
megvalósítására, melynek alapja az olvasáskészség, a könyvtári rendszer
fejlesztése. A könyv központi eleme a szerző által megalkotott MAMA
(Multinfunkcionális Alkalmazott Munkakészségi Alap) modell ismertetése.
- F: Kiszl Péter közlése alapján


DigiCULT - örökség-különszám

A DigiCULT Hírlevél 5. különszáma a kulturális örökséggel foglalkozók
virtuális közösségeivel, együttműködésével foglalkozik.
http://www.digicult.info/pages/pubpop.php
- F: febr. 24., KultúrPont


Virtuális ókor - az egyiptomi kormány és az IBM közös projektje

Az egyiptomi kormány és az IBM között létrejött "Örök Egyiptom" nevű
különleges együttműködésnek köszönhetően az egész világ számára hozzáférhetővé
válnak az egyiptomi történelem 7000 évének emlékei. Az Örök Egyiptom honlap
(http://www.eternalegypt.org/) látogatói eddig példátlan módon meglátogathatják
Tutankhamon virtuálisan rekonstruált sírját, amely pontosan úgy néz ki, mint
amikor Howard Carter 1922-ben felfedezte a sírkamrát. A látogató eredeti
állapotában tekintheti meg az alexandriai világítótornyot annak XIV. századi
pusztulása előtt, de a Szfinx 2000 évvel ezelőtti arcát is megvizsgálhatja.
- F: febr. 24., http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=1774


Rádiós archívumok

Internetre kerül a rádió archívuma. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
130 millió forintos támogatásával digitalizálják és az interneten közzéteszik
a Magyar Rádió archívumának egy részét. Az első ötszáz hanganyag a holokauszt
és a Balassi-év témáit öleli fel.
- F: febr. 18.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/radio20040217.html?h=1

Nyílt rádiós archívumot üzemeltet az MTA SZTAKI. Az MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutató Intézete (MTA SZTAKI) 2003 októbere óta üzemeltet egy
nyílt rádiós archívumot ( http://radio.sztaki.hu/ ), amely rádióműsorokat,
sorozatokat tárol és rendszerez. E műsorokat bárki meg is hallgathatja az
interneten keresztül.
- F: febr. 19., http://hirek.prim.hu/cikk/37923/
-- Ezzel párhuzamosan a könyvtárosképző intézmények és továbbképzőhelyek új
tantárgyat vezethetnek be "Tájékoztatás rádióműsor-archívumokból" címmel, mely
a tájékoztatás stúdium hagyományos óraszámából hasíthat ki magának. ;-) (MG)


Száz év a főváros könyvtárában -- Hamvas Bélára néha panaszkodtak az olvasók

Valamikor a hatvanas évek közepén állítólag betotyogott a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárba egy csokornyakkendős bácsika, aki mindenáron a tulajdonossal akart
beszélni. Tulajdonossal? Milyen tulajdonossal? - kérdezték a könyvtárosok. A
régi vágású úriember is meglepődött: Hát a Szabó Ervin úrral! Érdekes jelenet
lehetett az is, amikor a panaszkönyvbe beírták, hogy Hamvas Béla könyvtáros a
tájékoztatópultnál annyira elmélyedt az olvasmányában, hogy nem vette észre az
asztal másik oldalán türelmetlenül várakozó információkérőt. A furcsaságok
azonban azzal kezdődnek, hogy maga a könyvtár létrejötte sem (csak) száz évvel
ezelőttre datálható. Legalább hat-hét dátum adódik, amikor szintén meg lehetne
ünnepelni a századik évfordulót -- mondja Katsányi Sándor, aki éppen most írja
a könyvtár történetét.
- F: febr. 20.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=160029&DocID=137388
Továbbá: Szabó Ervintől a "biblioplazáig" febr. 19.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=159773&DocID=137166


Könyvtárosrobot dolgozik egy amerikai egyetemen

Robotkönyvtárost állítanak szolgálatba egy amerikai egyetemi könyvtárban. Az
Indiana államban lévő Valparaiso Egyetemen debütál a könyvtárosrobot, amely
napi 24 órás szolgálatot teljesít majd, és feladata, hogy a megadott könyveket
kikeresgélje a fémpolcokon és leadja az emberi személyzetnek. A könyvtárnak
jelenleg 450 ezer könyve van, de az egyetem szeretné 600 ezresre bővíteni a
gyűjteményt.
- febr. 17., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2004.02.17.&166597


Itthon nem megy a távmunka -- pedig hatékonyabbak lennének

Európában és a tengerentúlon a távmunka egyre nagyobb teret hódít: a
GartnerGroup adatai szerint mára az ilyen formában foglalkoztatottak száma
elérte a 137 milliót. Tapasztalatok szerint a távmunkások hatékonyabban
dolgoznak, mint irodai társaik: a JDEdwardsnál 25, az American Expressnél 43
százalékkal eredményesebbek azok, akik távmunka keretében dolgoznak. Itthon
azonban még a megfelelő jogi háttér is hiányzik mindehhez. Erre talán a
születőben lévő, új távmunkatörvény megoldást jelenthet, ám ma még az sem
világos, mi számít távmunkának; ki dönti el, hogy az otthon dolgozó távmunkás
sérülése munkahelyi balesetnek számít-e; vagy hogy mit írjon a munkáltató a
munkaszerződés "munkavégzés helye" rovatába. Érthető hát, ha sok vezető inkább
kivárja az új szabályt.
- F: febr. 20. http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=75530&id=13
-- Mivel az információ- és tudásigény háttérforrását tekintve irreleváns a
használók számára, ezért a szerzeményező, feldolgozó mellett a részben
tájékoztató munka is végezhető távmunka keretében. Részleges példa erre a
LibInfO, vagy a chat-tájékoztatás (pl.: Érdemes-e bevezetni az online
referensz-szolgálatot? http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?
03/320*46335 ) A könyvtár tehát sok szempontból élhet a távmunka
lehetőségével. A felmérések szerint a távmunkások alkalmazásának egyik
legnagyobb akadálya a kontroll elvesztésétől való félelem. (MG)


Mi, a könyvtárhasználók(?)

A hét végén zajlott Partnering 2004 konferencián (az ügyfélkapcsolati szakma
tanácskozása) dr. Csányi Vilmos etológus professzor rendhagyó plenáris
előadásában rámutatott: az ember több szempontból még mindig az
a "csordaállat", amelyik több tízezer évvel ezelőtt volt. Mint minden jól
szerveződött közös csoportra, ezért rá is jellemzőek azok a hiedelmek, közös
akciók és közös konstrukciók, melyek a csoporthoz tartozás érzését
biztosítják, és amelyekért cserébe az egyed képes és hajlandó saját
pillanatnyi érdekeit a csoportérdekek alá rendelni. A modern idők nagy
problémája -- Csányi professzor szerint -- hogy természetes csoportszerkezet
ritkán alakul ki, nagy a versengés a csoportok között, és gyengék a kötőerők.
Ezeket az etológiai jellemzőket fel lehet használni a különböző
ügyfélszolgálati megoldások célkitűzéseiben, irányelveiben is. Hiszen az
ügyfél [legyen akár olvasó], ha egy szolgáltatóval [mondjuk, könyvtárral]
kapcsolatba kerül, ha nem is tudatosan, de csatlakozni szeretne a
szolgáltató "csoportjához". Keresi azokat a bíztató jeleket, melyek a
befogadás rítusát jelentik számára. Ha a kiszolgálás merev, szigorúan a
szabályokhoz ragaszkodó, az ügyfél elbizonytalanodik, talán el is fordul (hisz
annyi versengő csoport van), hátha máshol kedvesebben fogadják. Ezért
éreztetni kell vele, hogy itt befogadták, része a csoportnak, segítségére
vannak, kiváltságokat kap, de ugyanakkor számítanak is rá.
- F: febr. 23., http://hirek.prim.hu/cikk/38006/


K+F központ támogatja majd az autóipart

Jövő év végére valósulhat meg a K+F központ építésének első üteme, a
magyarországi autóipari beszállítók tevékenységének támogatására. A Dél-Budára
tervezett központ első ütemének felépítése mintegy 1,5 milliárdba kerülne, míg
a második ütem költsége 3,5-4 milliárd forint lehet. A szükséges pénz nagy
részét egy szakmai befektető biztosítaná a Kelen Park Kft.-n keresztül, másik
részét pedig európai uniós strukturális alapok felhasználására kiírt gvop-
pályázatok segítségével kívánják megszerezni.
- F: febr. 17., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12288


A Yahoo lecserélte a Google-t saját keresőjére

A Yahoo amerikai oldalain, tehát Yahoo.com főoldalán is lecserélte a Google-t
saját keresőrendszerére, ezzel beteljesedni látszik a Google abszolút piaci
elsőbbségének lassú feloldódása.
- F: febr. 19., http://hirek.prim.hu/cikk/37926/


Terjed a munkahelyi adatlopás

A korszerűsödő irodai technológia egyre inkább lehetővé teszi a dolgozóknak,
hogy információkat lopjanak munkaadóiktól, tudósít a BBC Online.
- F: febr. 19., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12270


Fényes jövő előtt állnak az elektronikus hírlevelek

A kéretlen levelekre érzékeny felhasználók mára megtanultak különbséget tenni
a hírlevelek és a nem kívánatos üzenetek között, ugyanakkor a hírleveleket is
hajlamosak könyörtelenül kitörölni, ha azok nem időszerűek és nem tartalmazzák
a keresett információkat - derült ki a Nielsen Norman Group elektronikus
hírlevelek használhatóságát vizsgáló új felméréséből. (...) A felmérést
készítő Nielsen és Amy Stover szerint a hírlevelek fényes jövő előtt állnak,
feltéve, ha képesek időszerű, naprakész információkat
szolgáltatni bizonyos témakörökben. Az egyik legsikeresebb hírlevél az
ausztrál Huntley's Morning Note nevű rendszeres napi elektronikus kiadványa,
amely minden reggel még az ausztrál tőzsde nyitása előtt szolgáltatja az
amerikai értékpapírpiac legfrissebb híreit. Kiemelt figyelmet kapott az a
hírlevél is, amely friss időjárás-jelentéssel jelentkezett minden reggel. Az
ilyen és ezekhez hasonló hírlevelek időszerű és naprakész specifikus
információikkal megragadják a felhasználók figyelmét. (...) A felmérés szerint
a hírlevél-előfizetőket négy dolog idegesíti a legjobban: a túl gyakori
levélértesítők, az érdektelen vagy irreleváns tartalmak, azok a hírlevelek,
amelyekre nem iratkoztak fel, és végül az olyan e-mailek, amelyek váratlanul
felbukkanó (pop-up) hirdetéseket tartalmazó weboldalakra vezetnek.
- F: Infinit Hírlevél No.239, febr. 20., http://www.internetnews.com/


CRI-szindróma: a számítógép előtt ülők betegsége

Összefoglalóan Computer Related Injuriesnek (CRI), számítógép által okozott
károsodásnak nevezik a nemzetközi egészségügyi gyakorlatban az
információtechnológia egyik sajátos következményét. A számítógép az eddigi
legbonyolultabb munkaeszköz, amellyel használója a legtöbb szálú,
legintenzívebb viszonyban van. Szinte hihetetlen kórképek alakulhatnak ki az
internetfüggőségtől az "egérvállig".
- F: jan. 18., http://hirek.prim.hu/cikk/37317


Kiégés a munkahelyen - Tesztelje önmagát! (Menedzsmentfórum)

A kiégés fogalma már az ötvenes években megjelent a munkapszichológiában. A 
kiégés (burnout) akkor következik be, ha hosszú időn keresztül nagyobb
terhelésnek vagyunk kitéve, mint amennyivel meg tudunk birkózni.
- F: febr. 12., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12174&page=1

::::: KISSZÍNES :::::


Könyvtárosok a hirdetésekben

Az 1950-es években egy hirdetési cég reklámjában a cég könyvtárosa "The answer
woman" (kb. A nő, aki mindenre tudja a választ...) felirattal jelent meg. Az
1990-es években az American Libraries c. szakfolyóirat már szükségesnek
találta, hogy illusztrátorai számára útmutatót készítsen, amely így
szólt: "könyvtárosként soha ne ábrázoljanak vénkisasszonyt vagy öreg hölgyet.
A férfi könyvtárosok általában nem viselnek csokornyakkendőt. Lapunkban nem
közlünk olyan fotóillusztrációkat vagy rajzokat, amelyeken extrém testméretek
vagy Csendet kérünk! feliratok szerepelnek." Az elmúlt években a
könyvtárosokat mindenféle árucikk, lehetőség és életérzés reklámozására
felhasználták. Egy szenátorjelölt hirdetésében azzal érzékeltette,
hogy "alulról indult" (!), hogy korábban hamburgert árult, majd könyvtáros is
volt.... A Wall Street Journal-ben egy befektető Házaspár így
nyilatkozott: "olyanok vagyunk, mint egy könyvtári  katalóguscédula: azok,
akiknél beruházunk, szükség szerint bármire használhatnak bennünket".
- F: Könyvtári Figyelő,
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?03/253*46107


Csepeli György: az EU-csatlakozásra megszületik az informatikai társadalom

A májusi EU-csatlakozás időpontja az informatikai társadalom megszületését is
jelenti Magyarországon - mondta Csepeli György, az informatikai tárca
politikai államtitkára.
- F: febr. 20., http://hirek.prim.hu/cikk/37958/


Nő az érdeklődés a mezőgazdasági szakkönyvek iránt

A földművelésügyi és az oktatási tárca évente több mint százmillió forinttal
támogatja az agrárszakkönyv-kiadást. Az idén a borral, a lótenyésztéssel és a
gombatermesztéssel kapcsolatos kiadványok a legnépszerűbbek.
- F: febr. 22.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/szakkonyv20040221.html?h=1


FBI matricák a DVD-ken, CD-ken és a szoftvereken

Az FBI bejelentette, hogy hozzájárulását adja nevének és logo-jának
használatához a hollywood-i filmstúdiók, kiadók és programfejlesztő vállalatok
részére, így a jövőben DVD-ken, CD-ken és a szoftvereken találkozhatunk majd a
bűnüldöző szerv emblémájával.
- F: febr. 22., http://hirek.prim.hu/cikk/37980/::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Premierlap, az olvasóbarát könyvportál

A http://www.premierlap.hu/ site-ot a könyvbarátok számára készítették a lap gazdái
azzal a céllal, hogy ezen az oldalon megismerkedhessenek a könyvújdonságokkal,
válogathassanak közülük, és sokszor még a megjelenés előtt tájékozódhassanak
az őket érdeklő kiadványokról.
- F: febr. 23., http://hirek.prim.hu/cikk/37992/


Neten a romániai magyar Sajtóbibliográfia 1989-1998

Kuszálik Péter sajtóbibliográfiája internetre fésülve mától elérhető a
Romániai Magyar Adatbankban ( http://kuszalik.transindex.ro/ ). A korszak a
romániai magyar sajtó nagy boom-jának ideje, már csak ezért is érdemes
belekattintani.
- F: http://lektur.transindex.ro/?cikk=2168


Ausztrália képekben

Az Ausztrál Nemzeti Könyvtár ingyenes kereshető képtárában
(http://www.pictureaustralia.org/) , a PictureAustralia-ban egyaránt találunk
az 1900-as évek első felében készült fotókat cápavadászatról vagy az operaház
építéséről, de könnyen rákereshetünk a napjainkban készült változatos
tematikájú képekre is, szinte bármilyen keresőszó segítségével. A virtuális
képtár anyagának összeállításában számos ausztrál fotóügynökség, múzeum,
könyvtár és magánszemély vett részt. A cél az volt, hogy a lehető legszínesebb
Ausztráliát bemutató anyag álljon össze. A szebbnél szebb fényképekről egy
kattintással minden lényeges információt megkaphatunk: ki készítette, mikor;
hol található meg stb.s ha elnyerte tetszésünket, akár meg is rendelhetjük a
kívánt képet.(KE)
- F: http://www.pictureaustralia.org/


Journal of Digital Contents

Nem klasszikus portál szerkezetű hírforrás oldallal lesz dolguk azoknak, akik
ellátogatnak a Journal of Digital Contents webkikötőjére. A negyedévente
megjelenő folyóirat inkább tudományos szempontú cikkeket közöl az információs
társadalom és oktatás témakörében. A folyóirat elfogad cikkeket külső
szerzőktől is. A 2004-es évben tervezett témái: A digitális tartalom védelme,
Digitális könyvtárak, Tanulási és tudásobjektumok
- F: Infinit Hírlevél No.239, febr. 20.,
http://www.formatex.org/jdc/content.htm


Megjelent a Kutatási Jelentés legújabb száma

Megjelent az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ Kutatási
Jelentésének legújabb száma. A kiadvány témái: távmunka; e-kereskedelem;
gyermekek és a számítógép; elektronikus jogalkotás; információs társadalom
Indiában.
- F: febr. 19., http://hirek.prim.hu/cikk/37922/


6,5 milliárd klikkelés a NASA honlapján

A NASA Mars expedíciójáról készült fotóit az elmúlt másfél hónapban több
kattintás érte az űrkutatási ügynökség honlapján, mint ahány ember a földön
él. A National Aeronautics and Space Administration ezzel a látogatottsággal
története legnagyobb mérhető népszerűségét érte el.
- F: febr. 23., http://hirek.prim.hu/cikk/37993/IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó)mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm