K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/7., febr. 18.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Törvénymódosítás készül a távmunka jogi szabályozásáról
- Mitől olvasnak a finnek, a magyarok mitől nem?
- Módszertan kérdőíves könyvtári igényvizsgálathoz
- Automatikus indexelés -- könyvtártudományi PhD-k Dániában
- Ne legyen különálló használóképzés
- Beszélgetés a munkatársakkal (üzleti gyakorlat már könyvtárra vonatkozó
jogszabályban is!)


KISSZÍNES
- Uj internetes fizetőeszköz
- Online kereskedelmet tanítanak a német iskolákban
- Átszervezés a kulturális tárcánál
- Üzemben Európa leggyorsabb számítógépe


INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Hároméves a Borsod Online
- Megújult a fővárosi gyógyfürdők honlapja
- Virtuális pénzügyi egyetem a neten
E lapszám szerkesztője: Káldi Emese


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TUDÁSMENEDZSMENT ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIA
Tanulásra, ismeretbővítésre alkalmas tudásmenedzsment témájú annotált
bibliográfia, eredeti tételekre mutató ellenőrzött linkekkel -- 48 tétel,
közte 9, könyvtárakban nem elérhető konferencia-anyag. Magyar és angol cikkek
magyar annotációval. Spirálkötésben 1200 Ft.
Megrendelhető és a mintaoldal megtekinthető a
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/142/index.html oldalon.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlAutomatikus indexelés -- könyvtártudományi PhD-k Dániában

A koppenhágai Könyvtár- és Információtudományi Egyetemen (Royal School of
Library and Information Science) két védésre kerül sor. B. Larsen február 20-
án -- az intézmény történetében elsőként -- védi a hivatkozásoknak az
automatikus indexelésben való felhasználását (eredeti cím: References and
citations in automatic indexing and retrieval systems -- experiments with
boomerang effect) vizsgáló dolgozatát. A munka már olvasható a hálón:
http://www.db.dk/dbi/samling/phd/birgerlarsen-phd.htm.
L. Björneborn március 5-én véd (hamarosan az ő dolgozatát is felteszik a
webre). A bíráló bizottság nemzetközi összetételű (mindkét dolgozat angolul
íródott).
Számunkra különösen fontos adalék, hogy a teljes dolgozat tanulmányozható
bárki számára: ez talán idehaza is megoldható lenne, -- például a MEK révén.
Az MNB pedig regisztrálhatná a doktori értekezéseket, annál is inkább, mert a
rendkívül fontos dokumentumtípus országos kezelése mindmáig megoldatlan (mióta
az MTA központi szerepe megszűnt). (SP)
- F: febr. 14., http://www.db.dk/instinf/ph.d/forsvar_bl_20.2.04_UK.htm ,
http://www.db.dk/instinf/ph.d/forsvar_lb_5.3.04_UK.htm


Mitől olvasnak a finnek, a magyarok mitől nem?

Hogy Magyarország átlagon aluli teljesítményt mutatott a PISA 2000 felmérés
mindhárom szegmensében (szövegértés, matematika és természettudományok), az
önmagában még nem nagy baj. A kérdés inkább az, hogy sikerül-e magunkhoz és
másokhoz képes is javulást elérni. Éppen ezért nem érdektelen tanulmányozni a
sikeres teljesítők módszereit. Steklács János cikke közli azt a tizenhárom
pontot, mely felsorolja, hogy a finnek saját nézőpontjuk szerint miért érték
el a legjobb eredményt a szövegértésben.
- F: Magyar Hírlap, febr. 14-15., p. 23;
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/200/index.htm


Módszertan kérdőíves könyvtári igényvizsgálathoz

A Könyvtári Figyelő rövidesen megjelenő 2003/4. számában olvasható Vidra Szabó
Ferenc módszertani útmutatója, mely bevezet a szakma elméletébe, és
gyakorlatába. Tárgyalja a célok tisztázását, a mintavételt, konceptualizálást
és mérést, operacionalizálást, a vizsgálat lebonyolítását, az eredmények
feldolgozását. Kitér olyan nüansznyi, de az eredményt befolyásoló részletekre
is, mint a kérdések sorrendje, vagy hogy adott esetben a kézzel címzett
válaszborítékra lehetőség szerint nagy színes bélyeget ragasszunk.
- F: Könyvtári Figyelő, 2003/4.


Ne legyen különálló használóképzés

... hanem építsék be azt a szakmai szemináriumok keretébe. A német egyetemi
példát bemutató referátum arra is kitér, hogy a képzés során végeztetett
gyakorlati feladatok ugyan nagyobb befektetést kívánnak a könyvtárosoktól, de
nagyobb a megtérülés is. Emellett az oktatókat is rávezeti az információs
kompetencia fontosságára.
- F: Könyvtári Figyelő, 2003/3. p. 679 (Oktató könyvtár a gyakorlatban  a
Kasseli Egyetemi Könyvtár tapasztalatai)


Beszélgetés a munkatársakkal (üzleti gyakorlat már könyvtárra vonatkozó
jogszabályban is!)

A magyar könyvtári törvény nem teszi kötelezővé a munkatársakkal való
beszélgetést. Persze, nyilván nem a törvény betűje lehet itt a fontos, hanem
hogy a könyvtárvezető a formális mellett rendszeres informális kapcsolatot is
tartson munkatársaival a nagyobb motiváció, illetve ezáltal a hatékonyabb
szolgáltatás érdekében. Egy hazai megyei könyvtár volt munkatársa mondta: az
igazgatóval a néhány év alatt kétszer találkozott: amikor felvételizni jött,
és amikor távozása előtt egy belső összejövetelen megkérdezte tőle, hogy miért
távozik... A munkatársak személyes kapcsolat fenntartásával ösztönzése a hazai
stratégiai tervben sem található. Németországban a közigazgatási reform
kötelezővé teszi a vezetők számára, hogy évente szervezett, programszerű
beszélgetést folytassanak minden beosztottjukkal. Ez jellegében különbözik az
értékelő, a kritikai és a mindennapi beszélgetésektől, célja a dolgozók
aktivizálása, a kooperatív vezetés megalapozása. Üzemekben és vállalatoknál
már korábban is alkalmazták, a közigazgatásban a 90-es évek közepén vezették
be, a könyvtárakban való alkalmazása most van soron.
- F: Könyvtári Figyelő, 2003/3 p. 669 http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/
[in=ref1.in]/?03/246*46074


Növelik a washingtoni IMLS költségvetését 2005-re

Az amerikai szövetségi kormányzat könyvtár- és múzeumügyi intézetének
(Institute of Museum and Library Services) - mely egyben jelentős pályázati
forrást is gondoz -- költségvetési támogatása Bush elnök előterjesztése
szerint 2005-ben elérheti a 170 millió dolláros szintet (12,8 millióval
meghaladva az ideit). Különösen erős prioritást élvez mindkét szakterületen a
jövő szakembereinek felkészítése. Az ALA számítása szerint ugyanis 2019-re az
ország 122 ezer könyvtárában jelenleg működő összes könyvtáros 58%-a (!)
nyugállományba vonul. E célra a könyvtári világ 23, míg a múzeumi 1 millió
dollárt kaphat a javaslat szerint, -- olvasható az intézet friss elektronikus
hírlevelében. (SP)
- F: febr.14.,http://www.imls.gov./scrips/text.cgi?whatsnew/current/020504.htm


Törvénymódosítás készül a távmunka jogi szabályozásáról

A tervek szerint május 1-jétől lépne hatályba a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium törvénymódosítása, ami meghatározná, hogy a távmunkában
foglalkoztatottak milyen jellegű és mértékű költségtérítésre jogosultak.
- F: febr. 11.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/tavmunka20040206.html?h=1


A nemzeti információstratégia-alkotás eszközei

A tudomány és politika szféráját napjainkban leginkább megosztó diskurzus a
szemünk előtt kibontakozó új világ, az információs társadalom kialakulását
kíséri. Az érzelmi alapú, az információs- és kommunikációs technológiák
terjedését a gonosz uralomra jutásaként felfogó és az IKT-hoz világmegváltó
reményeket fűző elméletek között helyezkedik el középúton a Markle Foundation
2003 decemberében napvilágot látott tanulmánya (Global Digital Opportunities.
National Strategies of ICT for Development"). A kiadvány célja elsősorban az
ismertetés: a fejlődő és átmenet állapotában lévő országok információstratégia
körében tett kezdeményezéseinek (legjobb gyakorlatok és elbukott kísérletek)
bemutatása azzal a nem titkolt szándékkal, hogy valamennyi, az információs
társadalom építésében elkötelezett ország nemzeti stratégiájának,
fejlesztésének részévé tegye jövőjének alakításakor. A tanulmány üzenete:
egyetlen ország sem térhet ki a fejlődés elől és saját erőforrásaihoz,
fejlettségéhez mérten kell kialakítania és konzekvensen végrehajtani
stratégiáját.
- F: Infinit Hírlevél No.238, febr. 13. Eredeti dok.:
http://www.markle.org/gdoi_1223.pdf
-- Elgondolkodtató, hogy a tanulmányban a teleház, internetkávézó, kioszk,
mobiltelefon, PDA mellett a könyvtár kifejezés nem szerepel.


Kovács Kálmán: a XXI. század alap-közműve az informatikai háló

Olyan elektronikai közmű-hálózat épül ki 2008-ig Magyarországon, amely
valamennyi közintézményben megteremti a szélessávú internet-hozzáférés
lehetőségét - közölte tájékoztatóján Zalaegerszegen Kovács Kálmán. Az
informatikai és hírközlési miniszter elmondta: a közháló-program három
lépcsőben valósul meg. Az állam 14 informatikai céget versenyeztetett a
tartalomszolgáltatásért, a hálózat működtetéséért, illetve a szerviz-
munkákért. A költségek 60 százalékát a szaktárca finanszírozza, míg 40
százalékot a felhasználók fizetnek. A következő három évben ez 20 milliárd
forintos kormányzati kiadást jelent. A program első látványos eseménye 2004
május elsején lesz, amikor az ország 2004 pontján, az úgynevezett e-
Magyarország pontokon indul meg a közösségi internet-szolgáltatás,
könyvtárakban, teleházakban, oktatási intézményekben és kispostákon.
- F: febr. 16., http://hirek.mti.hu/news.asp?newsid=169076::::: KISSZÍNES :::::


Investor in People díjat kapott a Pannon GSM

A Pannon GSM Távközlési Rt. Közép-Kelet-Európában elsőként nyerte el az
Investor in People díjat, amelyet az emberi erőforrás-gazdálkodásban elért
eredményekért ítélnek oda. Az Investor in People díjat világszerte olyan
szervezeteknek adományozzák, amelyek megfelelnek az üzleti teljesítményt és a
versenyképességet javító magas szintű gyakorlati, a munkaerő gazdálkodással és
fejlesztéssel összefüggő követelményeknek. A felmérések szerint azon
vállalatok körében, amelyek teljesítik a követelményeket javulnak a működés
feltételei: a cégek 80 százalékánál megnőtt az ügyfelek elégedettsége, 70
százalékuk pedig sikeresen növelte hatékonyságát.
- F: febr. 13., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=75054&id=6


Online tartalomban erősít a Ringier

Erősíti és összehangolja, a nyomtatott kiadványaiban megjelentekkel is
harmonizálja online tartalmát a Ringier Kiadói Kft. - közölte Lakatos Tamás, a
társaság egy héttel korábban kinevezett ágazati igazgatója szerdán az MTI-
vel. Lapjaink révén ingyen áll a rendelkezésünkre az a tartalom, amiért a
csak az interneten szolgáltatóknak jelentős összeget kell fizetniük a
szerkesztőknek és az újságíróknak - mondta. Véleményük szerint a világhálón
is elérhető kiadványaik olvasottsága oly módon is növelhető, hogy azok a
jelenleginél több egymás oldalára mutató kereszthivatkozást tartalmaznak.
- F: febr. 11. http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=75043&id=8

Elektronikus kereskedelmet tanulnak a német diákok

A jövőben az elektronikus kereskedelem fortélyaira is megtanítják a német
nebulókat. A programot a DVV, vagyis a német, úgynevezett Volkshochschule-k
szövetsége és az elismert Ebay internetes aukciósház közösen indította el.
Az iskolai kezdeményezés az életre hívóktól az Eredményesen kereskedni a
világhálón fantázianevet kapta. A projekt keretében több mint ezer
Volkshochschule-ban, azaz iskolában ismertetik meg a diákokat az online
kereskedelemmel, annak minden csínjával-bínjával és buktatóival. A tanítás
minden szövetségi tartományra ki fog terjedni a jövőben, a tankönyveket és az
ismeretek elsajátításához szükséges kiegészítőket a DVV biztosítja az iskolák
számára, de a szövetség arra is fog ügyelni, hogy mindenhol ugyanazt a
tananyagot sajátíthassák el a hallgatók.
- F: febr. 17., http://www.sg.hu/cikk.php?cid=31079


Virágzik az IT szektor Romániában

Romániában évente negyven-ötven százalékkal növekszik a számítógép-
kereskedelem forgalom, de a románok még így is hatszor kevesebbet költenek
információs technikai (IT) eszközökre, mint Magyarország IT-vásárlói -
közölték román hírforrások szerdán. Mint illetékesek rámutattak, a romániai
személyi számítógép (PC) piac gyors növekedését és forgalmának felpörgését
jelentős mértékben befolyásolja a lízing-rendszer és a fogyasztási hitelek
meghonosodása, valamint a nevelési célú számítógép-vásárlásra költött
összegeknek az adóalapból történő levonásának a lehetővé tétele. A román
szoftver-ipari és szolgáltatási szövetség (ANIS) vezetőinek várakozása szerint
az idén Romániában 35 euróra emelkedik az egy főre jutó IT-kiadások összege,
miközben Magyarországon ez az összeg 210 euróra, az Európai Unió tagállamaiban
több mint 500 euróra rúg.
- F: febr. 11., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=75029&id=8


Üzemben Európa leggyorsabb számítógépe

Európa legnagyobb teljesítményű szuperszámítógépét helyezték üzembe hétfőn a 
németországi Jülich egyik kutatási központjában. Az IBM által kiépített
szuperszámítógép másodpercenként 8,9 billió számtani művelet elvégzésére
képes. Segítségével kutatók olyan bonyolult tudományos kérdésekre keresik majd
a választ, mind például a földrétegek mozgása vagy káros anyagok terjedése a
talajban. A jülichi szuperszámítógép kiépítését megelőzően egy, a francia
atomenergia-hivatalnál működő HP AlphaServer volt a legerősebb szuperkomputer
a kontinensen, melynek számítási kapacitása feleakkora, mint a most debütált
IBM-szupergépé. A világ legerősebb komputereit rangsoroló Top500.org webhely
információi szerint a legnagyobb teljesítményű szuperszámítógép jelenleg a
japán Earth Simulator. E rendszer összesen 5120 processzort és 10 terabájt,
azaz 10 ezer gigabájt memóriát tartalmaz, számítási teljesítménye 40 teraflop,
azaz 40 billió lebegőpontos számítási műveletet végez egy másodperc alatt. A
gépet többek közt klimatikus változások modellezésére és szeizmológiai
kutatásokra használják.
- F: febr. 17., http://www.origo.hu/techbazis/hardver/20040216uzemben.html


Új internetes fizetőeszköz

Az SWI Kommunikációs Kft. és a Private Tel Kft. között létrejött
együttműködési megállapodásnak köszönhetően egy új internetes fizetőeszköz
bevezetése kezdődött el. A Telecard néven már ismert távhívó kártya nagy
előnye, hogy teljes mértékben személytelen, így személyes adataink teljes
biztonsága mellett fizethetők vele kisebb értékű szolgáltatások. A jövőben
várhatóan megfelelő alternatívát biztosít a jelenleg emelt díjas SMS-ben
történő fizetésekkel szemben mivel a GSM szolgáltatókénál jelentősen magasabb
az az összeg, melyet a szolgáltatást nyújtó cég kézhez kap. A rendszer
tervezésénél elsődleges szempont volt az adatok és a tranzakciók biztonsága,
így akár egy gépfeltörés esetén sem kerülhet ki értékes információ, mellyel
bárki visszaélhetne. A kommunikáció biztonságáról a Comodo Class 3 SSL
titkosítás és tanusítvány gondoskodik. Elsőként a FreeWeb.hu egyes
szolgáltatásainál lehet kipróbálni ezt a lehetőséget, amelyek esetén a vásárló
akár az eredeti ár feléért is hozzájuthat a szolgáltatáshoz.
- F: febr. 17., http://hirek.prim.hu/cikk/37885/?sr=agstl
 

Te jó ég, vírusos a gépem, mit tegyek?

Amikor leültem írni, megfogadtam, hogy nem veszek el az elméletben, ... hanem
elindítok egy olyan sorozatot, mely gyakorlati tanácsokból áll, és lehetőleg
minden vírusleírás után szerepel majd. Szeretném, ha a felhasználó
folyamatosan segítséget, tanácsot kapna arra a kétségbeesett kérdésére: Te jó
ég, vírusos a gépem, mit tegyek? Célom, hogy ez az ismert felkiáltás, a
leírásokban található javaslatok, tanácsok, javasolt programok segítsége miatt
ritkuljon.
- F: febr. 11., http://hirek.prim.hu/cikk/37787/


Átszervezés a kulturális tárcánál

Átalakul a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának struktúrája: egyebek
mellett elveszíti önállóságát egy helyettes államtitkárság, új uniós főosztály
jön létre, és a pályázati rendszert is megreformálják. Március elsején
tizenkilenc dolgozói státusz is megszűnik.
- F: febr. 14.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/atszervezes20040213.html?h=1


Irodalmi pályázat a vasútról

Országos irodalmi és fotópályázatot hirdet Pillanatképek a vasútról címmel a
nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár - tájékoztatta Mester Zoltán,
az intézmény igazgatója az MTI-t.
- F: febr. 10., http://index.hu/kultur/khirek/?main:2004.02.10&165634::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Virtuális pénzügyi egyetem a neten

Jövő héten új, interaktív, 20 részes pénzügyi egyetem indul világhálón a
http://www.pénzportal.hu/ oldalon - jelentette be Kerekes György, a http://www.penzportal.hu/ -
t létrehozó TAS Kft. ügyvezetője csütörtökön.
- F: febr. 12., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=75129&id=26


Hogyan számítógépeznek a vakok?

A számítógép a vakok számára korábban soha nem tapasztalt fantasztikus
lehetőségeket nyit meg, és a látókkal azonos esélyt biztosít a munkavégzés,
tanulás, információszerzés és kommunikáció területén. A fogyatékos fiatalok
információs honlapja, a FFRISS ismeretterjesztő írásából mindenki megtudhatja,
hogy hogyan számítógépeznek a vakok.
- F: febr. 14., http://hirek.prim.hu/cikk/37835/


Hároméves a Borsod Online

A leglátogatottabb helyi magyar portáltrió borsodi és szabolcsi tagja vasárnap
ünnepelte harmadik születésnapját. A két, 2001. február 15-én indult
internetes újság célul tűzte ki, hogy a megye vezető hírportáljává váljon.
Látogatottsági eredménye alapján mára alapító portáljával, a Hajdú Online-nal
együttesen Magyarország legnagyobb helyi internetes kikötői, mely eredmény
nagymértékben köszönhető a jól átgondolt és kialakított tartalomnak és
struktúrának. http://www.boon.hu/, http://www.szon.hu/
- F: febr. 16., http://hirek.prim.hu/cikk/37857/


Megújult a fővárosi gyógyfürdők honlapja

Uj arculatot és tartalmi elemeket kapott a budapesti gyógyfürdőket bemutató
weboldal. Emellett az internetes portál tartalma mostantól angol és németül is
hozzáférhető.
A 2002 óta működő weblap legfőbb tartalmi eleme továbbra is az egyes fürdők
teljes körű bemutatása, mely tartalmazza a fürdők történetét, fürdőegységei
paramétereit (hőfok, felület, mélység), a vízösszetételt és gyógyjavallatokat,
az elérhető szolgáltatásokat, a nyitva tartást és a pontos árlistát - áll a
weboldal fejlesztőjének közleményében.  A kissé nyakatekert elérésű -
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/ weboldalon a fürdők közötti kiválasztást egy
speciális kereső is segíti, ahol orvosi és egyéb szolgáltatások meglétére,
orvosi javallatokra, sportolási lehetőségekre vagy éppen a víz jellemzőire
lehet keresni. A tartalmat többek között a Budapest Gyógyürdői és Hévizei Rt-
ről, Budapest fürdővárosi múltjáról és érdekes kúrákról szóló információk
egészítik ki. Az egyes fürdőkkel kapcsolatos információk önálló domain-neveken
(pl. gellertfurdo.hu, rudasfurdo.hu) is elérhetők.
A felújított weblap már teljes körű német és angol nyelvű változattal is
rendelkezik.
- F: febr. 17., http://www.origo.hu/techbazis/internet/20040217megujult.html


IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével.Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.