K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/6., febr. 11.)


     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- A machereket vagy a schmoosereket támogatják a könyvtárak?
- Emberierőforrás-számvitel a könyvtárban
- Állománynagyság mint fügefalevél -- Kell-e egyáltalán szabályozni az
apasztást?
- Könyvek az ausztrál gyerekeknek
- Számítógépes nyelvészet indexelés helyett
- A könyvtári portálok megújítása
- Hatékonyabbak lettek a finn közkönyvtárak
- A hálózati polgár legfrissebb portréja

KISSZÍNES
- Önkormányzatok nyomtatott és elektronikus lapjai
- Digitalizálják a Kínai Művészeti Akadémia tradicionális zenei felvételeit
- Könyvtáros kisasszonyok csábítása -- Ízorgia az Egyetemi és a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár körül

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Honlap az önkormányzatok EU-felkészítésére
- A British Council adattáraiE lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TUDÁSMENEDZSMENT ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIA
Tanulásra, ismeretbővítésre alkalmas tudásmenedzsment
témájú annotált bibliográfia, eredeti tételekre mutató
ellenőrzött linkekkel -- 48 tétel, közte 9, könyvtárakban nem
elérhető konferencia-anyag. Magyar és angol cikkek
magyar annotációval.
Spirálkötésben 1200 Ft.
Megrendelhető és a mintaoldal megtekinthető a
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/142/index.html oldalon.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Állománynagyság mint fügefalevél -- Kell-e egyáltalán szabályozni az apasztást?

Most válik el, hogy a 'munkatársak a legértékesebb erőforrás' szlogen mögött
mekkora a zsigeri ellentmondás. Mernek-e a könyvtárvezetők a munkatársak
tudásának mennyiségére, és nem az állományéra összpontosítani? Félve azt is
kérdezem: mernek-e az egyre értéktelenebb információ menedzsmentjéről a tudás
menedzsmentjére átállni? -- A nonverbális közlések eddig sajnos nem sok jóval
biztattak. A Könyv Könyvtár Könyvtáros januári számában Vajda Kornél tekinti
át az könyvtári állományapasztás kérdéskörét -- meglehetősen alaposan. Teszi
ezt azért, mert a közeljövőben várható az ezzel kapcsolatos 1975-ös rendelet
felülvizsgálata. A könyvtárak e szabályozás racionalizálásával, netán
megszüntetésével csak láncaikat veszíthetik. Felmerül tehát az esély arra,
hogy az elavulás tankönyvízű minősítései végképp a múlt relikviái maradjanak.
Az ellenállás persze nagy lehet. Mert gondoljuk csak el: hogyan 'nézhet ki'
sok könyvtár állománya, ha -- őszintén! -- kihajítjuk az oda nem kellő
köteteket. Mármint azokat, amelyeket a használó sok éven keresztül nem kívánt -
- tehát nem minőség. Merjük-e komolyan venni a minőségirányítást, főképpen
akkor, amikor arányaiban(!) csökken a nyomtatott dokumentumok iránti kereslet,
és ha lassan is, de egyre jobban működik a könyvtárközi kölcsönzés és a
dokumentumszolgáltatás? Megérett-e már a hazai könyvtári közgondolkodás, hogy
tiszta víz kerüljön a pohárba, s odavaló, optimálisan elegendő állomány a
polcokra? Maurice Line mondotta volt, hogy a könyvtárak állományát három
részre lehet osztani: 1. A nagyon értékes és jó dokumentumok -- ezeket már
ellopták. 2. A további még érdekes dokumentumok -- ezek nem találhatók a
polcon, mert kikölcsönözték őket. 3. A maradék, legkevésbé érdekes
dokumentumok, amelyeket bőszen őriznek és óvnak a könyvtárosok. Nyilván e 3.
csoportot érdemes -- minél kisebb bürokrácia bevonásával -- likvidálni ;-))
(MG)
- A Könyv Könyvtár Könyvtáros várja a témához kapcsolódó hozzászólásokat.


Emberierőforrás-számvitel a könyvtárban

A kiművelt emberfő mennyisége -- pláne, ha mentálisan képesek az egymással
való eszmecserére -- a szervezet első számú kritikus sikertényezője. Ennek
kihasználását célozza az emberi erőforrás számvitele (HRA), amely az emberi
erőforrásról szóló információ azonosítása, mérése, kommunikálása a szervezet
eredményes menedzselése érdekében. Történelmi példa, hogy az 1920-as években a
General Motors 33 millió dollárért vásárolta meg az Adam Opel AG-t, pedig
annak könyv szerinti értéke 18 millió volt. Az érték döntő hányada  főként
szellemi szolgáltatások esetében -- tehát nem a vagyontárgyakban (épület,
berendezések, könyvtári állomány stb.) van, hanem a
megfoghatatlan 'vagyontárgyakban'. Ilyenek a felhalmozott szürkeállomány, az
ügyféltőke (azaz használói tábor) és márkanév (ha tetszik: a könyvtár imázsa).
Mi a helyzet a könyvtárakkal? Amelyek részletesen szabályozzák, hogy mi
történjék akár a legkisebb értékű dokumentumegységgel 'életének' minden
szakában, de szó -- és különösebb adminisztráció -- nélkül tudomásul veszik,
ha az ígéretes munkatársak kilépnek a könyvtárból a velük szemben
megnyilvánuló érdektelenség, sőt, nem ritkán a kisebbrendűség hajtotta
intrikák hatására. Megjegyzendő, hogy az aktuális és még 2007-ig szóló(!)
könyvtári stratégia (http://www.ki.oszk.hu/dok/strat.rtf )nem mond semmit e
helyzet megváltoztatásának lehetőségéről; azaz mulasztásával a helyzet
konzerválását segíti elő.
A HRA-val foglalkozó cikk -- bár üzleti eredetű gyakorlatot mutat be  a New
Library World-ben, tehát a könyvtári szaksajtóban jelent meg. Talán nem
véletlenül. (MG)
- F: Information systems on human capital in service sector organizations /
Michael Gebauer. In: New Library World 104 (2003) p. 33-41


A machereket vagy a schmoosereket támogatják a könyvtárak?

A modern társadalmak egyik alapvető veszélye a polgári aktivitás hanyatlása,
az individualizáció erősödése. Molnár Szilárd cikke a Szociológiai Szemle
2003/3. számában a társadalmi tőke és az információs társadalom lehetséges
kapcsolatáról ír. Kimutatható, hogy ". a civil szerepvállalás, a reciprocitás
normái, és ennek hálózatai nagymértékben befolyásolják a demokrácia, a
kormányzatok és a gazdaság működését" -- idézi Putnamot. Márpedig -- egy
beszédes példával élve -- noha növekszik a kuglizók száma az USA-ban, a
kugliklubok száma csökken. E hanyatlás az ötvenes évektől mutatható ki. Putnam
kategóriái szerint a 'macher' típusú emberek formális szervezetekben vesznek
részt, szemben a 'schmooser' típusúakkal, akik inkább informális
kapcsolattartók. A helyzet azonban nem tűnik reménytelennek: a tévével
ellentétben az új infokommunikációs eszközök esetében remény van arra, hogy
használóik növelik a társadalmi tőkét. Az amerikai felhasználók online világát
ugyanis "vibráló" és "mély" társadalmi aktivitás jellemzi. A modern
információs és kommunikációs eszközökön belül elsősorban az internet
használata erősíti a macherek táborát, azaz gátolhatják - talán vissza is
fordíthatják - a civil társadalom, a demokrácia hanyatlásának folyamatát."
- F: Társadalmi tőke és információs társadalom : együtt kuglizni, együtt
szörfözni? / Molnár Szilárd. In: Szociológiai Szemle (2003) 3 p. 112-121 -- A
könyvtár, mint avatott információszolgáltató számára minden lehetőség adott,
hogy virtuális csoportokat hozzanak lérte azonos érdeklődésű használóik
számára. Kérdés, hogy mi tartja őket vissza ettől a lehetőségtől.
(MG)


Ingyenes drót nélküli internet a Szóda kávézó & mulatóban

A budapesti Wesselényi utcai Szóda az első olyan kocsma Magyarországon, ahol
ingyenes internetszolgáltatást vehetnek igénybe a vendégek.
- F: febr. 5., http://hirek.prim.hu/cikk/37687/


Könyvek az ausztrál gyerekeknek

Ausztrália munkáspártjának vezetője, Mark Lathan minden újszülött ausztrál
csecsemőnek 3 ingyenes könyvet juttatna, ezzel nagyjából 35 milliót költve a
közművelődésre. A nemrégiben előterjesztett program része a felnőttképzés,
valamint a hallás- és látáskárosultak művelődési lehetőségeinek kiterjesztése
is a tervek között szerepel. A 'BookStart' program, mely mintegy négy év alatt
35 millió dollárt emésztene föl, egyszersmind bújtatott módon a könyvtárakat
is népszerűsítené, hiszen a második ingyenes könyvet a szülők csak akkor
kapnák meg, ha beiratkoznak valamelyik nyilvános könyvtárba. Egyelőre mind a
program megvalósíthatósága, mind pedig eredményessége kapcsán folyik a vita.
- F: feb. 3.,
http://www.heraldsun.news.com.au/common/story_page/0,5478,85467


Számítógépes nyelvészet indexelés helyett

"A [német könyvtáros- és dokumentátor-] képzésbe fokozatosan beépül a
számítógépes nyelvészet is (mely fokozatosan fel fogja váltani az indexelés és
az osztályozórendszer-gondozás egyénileg végzett időigényes és drága
munkáját.)"
- F: Berufe im Informationswesen - Neue Entwicklungen in der Ausbildung /
Margrit Ebinger, Wilhelm Gaus. In: Information 54 (2003) 1 p. 5-8;
Referátum: Új fejlemények a könyvtártudományi képzésben. In: Könyvtári
Figyelő, 2003/3. p. 645-6, ref.: Katsányi S.
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?03/211*46068


Az év könyvtárosa

A Library Journal e havi címlapjáról Toni Garvey, a Phoenix Könyvtári
Tanszékének vezetője mosolyog az olvasóra. A könyvtárost idén mintegy 30
benevezett szakmabeli közül választotta az év könyvtárosának a Library Journal
szakmai zsűrije. Az 51 éves Toni Garvey a könyvtár építésének kezdetétől
dolgozik munkahelyén, s elsősorban az ő munkájának köszönhető, hogy a Phoenix
Könyvtár nyüzsgő kulturális központtá vált. Fő törekvése az volt, hogy a
fiatalokat is bevonzza a könyvtárakba, s ennek érdekében diák- központokat
alakított ki a fő- és a fiókkönyvtárakban egyaránt. Emellett az ő célkitűzése
volt az is, hogy az egyes könyvtárak a lehető legjobb technikai
felszereltségűek legyenek. Nem utolsó sorban pedig sikerült kiharcolnia, hogy
a költségvetést a duplájára, 2,5 millió dollárról 5 millió dollárra növeljék.
- F: feb.2.,
http://www.azcentral.com/arizonarepublic/centralphoenix/articles/0131phxlibraryA könyvtári portálok megújítása

- A könyvtárak tisztában vannak azzal, hogy "ott kell lenniük a weben", ha
versenyben akarnak maradni az elektronikus információk más "szállítóival".
Nyilvánvaló, hogy a könyvtárak részesei a web okozta forradalomnak, és
versenyben állnak a kereskedelmi keresőgépekkel és directory-szolgáltatókkal,
sőt, esetenként egymással is.
- A [finn közkönyvtárakban a] könyvtárhasználatok esetében a statisztika
megkülönbözteti a tényleges (fizikai) használatot és az ún. www-látogatást. Az
előbbinek az előző évhez mért emelkedése 2,19%, az utóbbié 49% (!). Ez azt
jelenti, hogy a www-látogatások száma (43,5 millió) kezdi megközelíteni a
tényleges használatok számát (66 millió)
- A végfelhasználók nemcsak hogy rosszul használják ezeket az [online
katalógus-] rendszereket, mivel nem elég jártasak a keresésben, hanem a kapott
eredmények is elég siralmasak, s ebben az adatbázisrendszerek a hibásak. Az
egyik megoldás a jobb keresési interfészek lennének, a másik pedig az lehetne,
ha a kutatók visszatérnének a korábbi irodalomkeresési módszerhez: amikor a
releváns bibliográfiai adatok felkutatása megelőzte a dokumentum-keresést, bár
aki az indexelő szolgáltatásokhoz való visszatérést szorgalmazná, irreális és
improduktív utat választ -- olvashatjuk a könyvtári portálok ügyében a
Könyvtári Figyelő 2003/3-as számában.
- F: Egy egyetemi könyvtár webhelyének elemzése
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?03/214*45947
A spanyol egyetemek honlapjainak elérhetőségi szintje
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?03/215*46128
Web-használat az amerikai közkönyvtárakban
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?03/216*45963
Finn közkönyvtári statisztika, 2002
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?03/218*46048


Február közepétől indul a számlaadás a kórházakban

Február közepétől hatvan kórházban számlát kérhetnek a betegek gyógykezelésük
költségéről. Az egyelőre csak kísérletnek szánt számlaadással a közpénzek
felhasználását szeretné átláthatóvá tenni az egészségügyi tárca, a kimutatás
ezen kívül a hálapénz visszaszorításában is segíthet.
- F: febr. 6.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/egeszseg/korhaz20040204.html?h=1


Hatékonyabbak lettek a finn közkönyvtárak

"A 2001. évhez képest 2%-ot javultak a könyvtárak hatékonysági mutatói. A
trendet a kölcsönzés és a könyvtárlátogatás árának csökkenése, a
gazdaságossági mutatószámok kisebbedése, valamint a használatnak mind a
nyitvatartási időre, mind a személyzetre vetített növekedése igazolja.
Ugyancsak hatékonyabb lett az állomány forgása."
- F: http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?03/218*46048
-- E fentebbi két hír közös mondanivalója lehet, hogy a szolgáltatások  a
könyvtári is -- ha nem is túl egyszerűen, de mérhetőek anyagi eszközökkel.
Annyira legalábbis mindenképpen, hogy a szolgáltató költségvetési szervezetek
megtanuljanak az adófizetők által 'rájuk bízott' pénzeszközökkel hatékonyabban
bánni. A hazai könyvtárak sikertörténetei az utóbbi évtizedekben szinte
kivétel nélkül többletforrások bevonásának hatására keletkeztek, ami a szakmai
gondolkodást aligha vezeti a tudatos gazdálkodáson alapuló tulajdonosi
szemlélet irányába. A finn példában a meglévő források jobb felhasználását
sikerült megvalósítani, ami felelős --  ha tetszik: polgári -- gondolkodásra
utal. A többletforrások bevonása árán elért eredményesség- (és nem hatékonyság-
) növekedés  viszont az állami tervgazdálkodás szemléletét élteti tovább.
Biztos vagyok abban, hogy a gyengélkedő könyvtári imázst tartósan csak az
előbbi képes javítani. (MG)


Microsoft tanácsok korosodó dolgozók és munkaadóik számára

A számítástechnika kisegítő lehetőségei, amelyek általában a fogyatékkal élők
kapcsán jutnak eszünkbe, az emberek egy jóval nagyobb csoportja számára is
hasznosak lehetnek, amint az a Microsoft Corporation megbízásából, a Forrester
Data nevű piackutató cég által nemrégiben elvégzett vizsgálatból kiderül.
- F: febr. 4., http://hirek.prim.hu/cikk/37633/


A hálózati polgár legfrissebb portréja

A World Internet Projekt (WIP) legfrissebb eredményei ellentmondanak annak az
átlagos hálózati polgárról kialakult sztereotip képnek, amely a tipikus
internetezőt egy olyan magányos "számítógép-örültnek" állítja be, aki
szabadidejének nagy részét a világhálón tölti, és csak alig-alig lép
érintkezésbe a való világgal. A tipikus internethasználó ezzel szemben
jellemzően lelkes könyvolvasó, és az internetet nem használóknál több időt
tölt társaságban. Az átlagos hálózati polgár ráadásul heti öt órával
kevesebbet néz televíziót, mint azok, akik nem használják az internetet  áll
a WIP 2004. januári beszámolójában.
- F: jan. 6., http://www.ittk.hu/infinit/2004/0205/indexst.html::::: KISSZÍNES :::::


Önkormányzatok nyomtatott és elektronikus lapjai

Minden második magyarországi településnek van már világhálós honlapja, viszont
saját újságja alig több mint 40 százalékának van -- állapította meg a Tárki
2003 őszén-telén készített felmérése, amelyet kedden ismertettek
sajtótájékoztatón Budapesten.
- F: febr. 4., http://hirek.prim.hu/cikk/37644/


Újfajta elektronikus könyv Japánban

A Matsushita bejelentette, hogy egy új elektronikus könyvet kíván forgalomba
hozni, Sigma Book néven. Az új készülékkel a vállalat nem sokkal a Sony
hasonló terméke után jelentkezik.
- F: febr. 5., http://hirek.prim.hu/cikk/37667/


Digitalizálják a Kínai Művészeti Akadémia tradicionális zenei felvételeit

A Kínai Művészeti Akadémia Zenekutató Intézetének tradicionális kínai zenei
felvételei nemsokára digitális formában is hozzáférhetők lesznek az
interneten. A kulturális világörökség részének tekintett gyűjtemény az 1950-es
évektől kezdődően összegyűjtött hangfelvételeket tartalmazza. A tradicionális
kínai zenével foglalkozó pekingi Zenekutató Intézet a maga nemében a
legjelentősebb kínai intézmény. Archívumaiban mintegy 40.000 hanglemez és több
ezer hangszalag található. Mindez összesen több mint 7.000 órányi zenei
anyagot jelent. A projektet az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális
Szervezete, az UNESCO is támogatja. A digitalizálásban jelentős tapasztalattal
rendelkező osztrák Phonogrammarchiv munkatársai pedig technikai segítséget
fognak nyújtani. A projekt keretében először megvásárolják, majd üzembe
állítják a szükséges berendezéseket (csúcsminőségű analóg-digitális átalakító,
nagyteljesítményű számítógép, audio munkaállomás, nagy kapacitású SCSI
merevlemez, HP SureStore 230 Ultrium meghajtó), ezt követően elvégzik a
digitalizálást, majd végül létrehoznak egy webhelyet, amelyen keresztül
hozzáférést biztosítanak a gyűjteményhez. A hangfelvételeket digitális
audioszalagokon fogják tárolni; minden anyagból két példányt is készítenek,
amelyeket más-más helyen helyeznek majd el. Az akadémiai könyvtár számára
további másolatokat is készítenek CD-lemezre, mielőtt még a zeneanyag a
nagysebességű hálózati összeköttetés révén az interneten is elérhetővé válik
- F: Infinit Hírlevél, febr. 6., http://www.unesco.org/


Emberi jogi dokumentumok online adatbázisa

Az UNESCO bangkoki irodája nemrégiben indította el azt az emberi jogi
dokumentumokat tartalmazó online adatbázist, amely az alapvető emberi jogok
biztosításáért küzdő UNESCO társszervezetek munkáját hivatott segíteni az
ázsiai-csendes-óceáni térségben. A szolgáltatás a tájékoztatás-hírközlés és a
telekommunikáció területén is tartalmaz az emberi jogokkal foglalkozó
referenciákat.  Az adatbázis fő célja, hogy gyors és egyszerű hozzáférést
biztosítson az UNESCO ázsiai és csendes-óceáni térségben található
tagállamainak emberi jogokkal kapcsolatos jogszabályaihoz, a nemzetközi emberi
jogi egyezményekhez, az egyes állami rendelkezésekhez, valamint az egyes
nemzetek emberi jogi bizottságainak és szervezeteinek adataihoz. Az adatbázis
elérhető: http://www.unescobkk.org/rushsap/HRDB/default.asp
- F: Infinit Hírlevél, febr. 6.


Könyvtáros kisasszonyok csábítása -- Ízorgia az Egyetemi és a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár körül

Aznap olyan hideg volt, hogy a hamvasszürke varjak hozzáfagytak a hóval
borított fákhoz, így idejük sem maradt megbánni, hogy nem álltak be a költöző
madarak népes táborába. Goldmann reggel kinézett az ablakon, és a hó borította
urbánus táj láttán a halál jutott eszébe, mert a hóról mindig ez jutott
eszébe, na és persze Vörösmarty Mihály. Ekkor depresszióba zuhant, úgy, ahogy
volt: pizsamában, hálósipkában, bajuszvédőben. Nekem Mohács kell, kiáltotta,
és elhatározta, a bitang fagy ellenére az utcára merészkedik, meglátogatja
kollégáját és barátját, Stoczeket.
- F: febr. 4.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=157149&DocID=135180


Kiállítás a tagállamok közötti kulturális kapcsolatokról Budapesten

Jelen és jövő - kulturális kapcsolatok az EU-tagállamok között címmel nyílt
kiállítás szerdán Budapesten, az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. A tárlat
immár tizedik eseménye a Határtalan Európa - Kultúrák találkozása mottóval
tavaly indított rendezvénysorozatnak. A mostani kiállítás az utóbbi négy évben
az Európa kulturális fővárosa rendezvényeknek helyszínt adó városok
történelmébe, irodalmi, zenei, képzőművészeti életébe ad betekintést.
- F: febr. 4., http://hirek.mti.hu/news.asp?newsid=166747


Új kor, új képzés: videojáték-egyetem

Videojátékok szerkesztésére alkalmas mérnökök képzése indul nem sokára
Franciaországban, az interaktív média nemzeti főiskoláján, amit maga a francia
miniszterelnök indított útjára a napokban.
- F: febr. 10., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12133::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Honlap az önkormányzatok EU-felkészítésére

Az önkormányzatok EU-jogharmonizációs feladataihoz, az uniós pályázatok
igénybevételéhez nyújt segítséget a Belügyminisztérium (BM) Önkormányzati
Információs Központjának internetes honlapja - közölte az információs központ
vezetője pénteken, Budapesten.
- F: febr. 9., http://hirek.prim.hu/cikk/37729/


A British Council adattárai

KnowUK: A British Council könyvtárában elérető KnowUK adatbázis az Egyesült
Királyság intézményéiről, szervezeteiről, vezetőiről nyújt információkat.
Ugyancsak a British Council könyvtárában kereshetnek a Literature Online
(LION) elnevezésű online könyvtárban: 350 ezer vers, dráma, irodalomkritikai
szöveg, életrajz, bibliográfia, referenciaforrás böngészhető végig. Az Oxford
University Press Journals Online weboldala 190, az Oxford University Press
által gondozott tudományos folyóiratot tesz elérhetővé elektronikus
formátumban. (Dialogue)
- Bővebb információ: British Council - Mayerné Lőrincz Henrietta,
henrietta.lorincz@britishcouncil.hu http://www.britishcouncil.hu/ (KultúrPont
Hírlevél)IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm


p> /BODY>