K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/5., febr. 4.)

Százmillió forint kulturális alkotások digitalizálására

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- OCLC-tanulmány a könyvtári-információs szakma környezetéről
- A lakosság kétötöde támogatja a közszolgálati béremelést
- Vitairatok a tudásmenedzsmentről -- Az érték nem a tárolt információban van!
- Együttműködés: a legnehezebb könyvtárosi "tudomány"
- A Finn Elektronikus Könyvtár folyóirat-kínálatának használata 2002-ben
- A kutatásmódszertan a könyvtárosképzésben -- visszaszorulóban?
- Levizsgáztak az egyetemek a diákok előtt -- a könyvtár viszonylag jó
- Százmillió forint kulturális alkotások digitalizálására
- Megtalálták Pázmány Péter könyvtárát
- Wiki online enciklopédia -- példa az olcsó és organikus szervezetre


KISSZÍNES
- Minden tizedik alkalmazott valójában alkalmatlan
- Tudósok amerikai exodusa -- elrettentő az itteni centralizáció és bürokrácia
is

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Kéthetente megjelenő online folyóirat az EU-bővítésről
- A csatlakozástól magyarul is olvasható az uniós közlöny
- Album a legjavából: Plihál-Hapák: Európa térképei 1520-2001
- Nemzeti Filharmonikus KottatárE lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TUDÁSMENEDZSMENT ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIA
Tanulásra, ismeretbővítésre alkalmas tudásmenedzsment annotált bibliográfia,
eredeti tételekre mutató ellenőrzött linkekkel -- 48 tétel, közte 9,
könyvtárakban nem elérhető konferencia-anyag. Magyar és angol cikkek magyar
annotációval. Spirálkötésben 1200 Ft.
Megrendelhető és a mintaoldal megtekinthető a
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/142/index.html oldalon.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html


OCLC-tanulmány a könyvtári-információs szakma környezetéről

Az OCLC újabb tanulmánya ezúttal a társadalmi, gazdasági, technikai, kutatási
és tanulmányi, valamint könyvtári környezet elemzését adja: vagyis átfogó PEST-
elemzést. Fontosabb megállapításaiból itt ízelítőt kínálunk.
- Amerikában 2002-ben 1,3 milliárd dollárért vásároltak online tartalmat (43%-
os emelkedés az előző évihez képest), míg Nyugat-Európában 360 millió euróért
(itt a piac 2007-ben elérheti a 2,4 milliárd eurót).
- A Google a vezető keresőmotor: 2003. szeptember 7-én elérte a napi (!) 200
millió kérdés nagyságrendet, ezzel az összes kérdésnek
háromnegyedét "tarolták".
- Világszerte már közel 200 ezer weboldalon lehet "Ask a librarian" (Fordulj a
könyvtároshoz, Kérdezz a könyvtárostól, itthon LibInfO) típusú szolgáltatáshoz
jutni.
- A mai Internet-használók egyre fiatalodnak, már az 5-8 évesek ötöde is
kalandozik a hálón, miközben a 16-18 éves korosztály egésze él lehetőségeivel.
Az interaktív életmód egyre inkább általános jellemzője a fiatal nemzedéknek.
- Egy felmérés szerint a főiskolai diákok háromnegyede többet használja a
világhálót, mint könyvárát. Ugyanakkor a könyvtárak hatalmas forgalomnak
örvendenek.
- Világszerte a könyvtári kiadások meghaladják a 30 milliárd dolláros szintet.
Ebből mintegy háromnegyedet képviselnek a gazdagabb és fejlett könyvtárüggyel
rendelkező államok (USA, Japán, Egyesült Királyság, Franciaország,
Olaszország). A könyvtári kiadások GDP-arányában Dél-Korea vezet (0,31%),
mögötte az Egyesült Királyság áll (0,21%), -- Magyarország 0,10%-os GDP-
arányával a középmezőny végén található (a fejlődő országok esetében az arány
0,002%). Ennél talán még kifejezőbb az egy főre jutó könyvtári költés, ami a
vezető államok esetében eléri a 40-50 dolláros szintet (Magyarország: 6-7
dollár/fő).
- Hatalmas piacra tesz szert az e-tanulás: például az arizonai Phoenix
Egyetemnek világszerte 170 ezer (táv)hallgatója van. A Fortune magazinban
közölt rangsor, mely a száz leggyorsabban növekvő vállalkozást fogja át,
negyedik és hatodik helyen e-tanulásra specializált vállalatot szerepeltet.
- A könyvtári szakértőknek növekvő szerepe lehet a digitális állományok
feltérképezésében, értékelésében és közvetítésében. E szerep megvalósítása
érdekében a könyvtári lehetőségeknek mindinkább állandóan és bárhonnan
elérhető megoldásokat kell nyújtaniuk. Ezen kívül hallatlan nagy fontossága
van a tudományos közlésmechanizmus új rendszerének kialakulásában: különösen a
fontos tartalmak megőrzésében (repository).
- Hallatlan az angol nyelv dominanciája: személyi oldalról a világnépességen
belül 5%-ot, a hálózatot használók közt 36%-ot képvisel e nyelv, viszont a
hálózaton lévő tartalmak esetében aránya 68%-os). (SP)
- F: febr. 1. http://www.oclc.org/membership/escan/default.htm


A lakosság kétötöde támogatja a közszolgálati béremelést

"A felnőtt lakosság kétötöde helyesli, hogy az állam felemelje a közszolgálati
dolgozók fizetését a hasonló munkakörök piaci bérszínvonalára..." "A helyeslők
azok körében felülreprezentáltak, akik személyesen érintettek e kérdésben,
valamint azok körében, akik a társadalmi hierarchia felső harmadában
helyezkednek el." A válaszok okait vizsgálva a felmérést végző feltételezi,
hogy 1. az átlagember számára nehezen értelmezhető a közszolgálat fogalma, 2.
nem feltétlenül világos a válaszadóknak, hogy bizonyos foglalkozások
képviselője a közösséget szolgálja, hogy munkája közérdekű, "például a
könyvtáros vagy az adóhivatali tisztviselő esetében ez nem magától értetődő",
3. "az emberek nem látják valószínűnek, hogy a közszolgálati béremelés
számukra közvetlen haszonnal járna."
- F: Ismeretek és vélemények a közszolgálatban dolgozókról -- Közvélemény-
kutatás a magyar lakosság körében, Szonda Ipsos, 2003. szeptember (közlés a
Közszolgálati Reform Kormánymegbízotti Hivatal szívességéből)
-- Hogy egy vélemény megfelel-e a valóságnak vagy az érintettek vélelmeinek,
lehet kérdés. Egyet érteni nem szükséges, ám nem is mérvadó. De mindenképpen
botorság a célcsoport artikulált véleményét figyelmen kívül hagyni. Optimális
esetben e vélemény alapos megismerése cselekvésre, és a meglévő stratégia
átgondolására ösztönző hatású -- innovatív, jövőre figyelő szerveződések
esetén. (MG)


Vitairatok a tudásmenedzsmentről -- Az érték nem a tárolt információban van!

A Könyvtári Figyelő most megjelent 2003/3-as számában Koltay Tibor szemléje --
Vitairatok a tudásmenedzsment lehetetlenségéről -- amely a tudásmenedzsmentről
alkotott közkeletű vélekedések átgondolására késztet. Két provokatív írásról
számol be, Tom Wilson és F. J. Miller cikkeiről. A szerzők óvnak a
tudásmenedzsmenttől, mint divatjelenségtől, vagy mint az információmenedzsment
szinonimájától. Megfogalmazzák kételyüket, hogy az információs folyamatok
hatékonyan menedzselhetők-e. Ám nem azt vonják kétségbe, hogy az emberek nem
tudnának hatékonyan hozzájárulni a szervezetek vezetéséhez, hanem úgy látják,
nem célszerű  túlságosan leegyszerűsítve kezelni a kérdést. Inkább az a
fontos, hogy  olyan feltételeket teremtsenek és kezeljenek, amelyek a tudás
átvételét és használatát támogatják. "Az információ és a tudás jellemzőinek
összevetése azt mutatja, hogy az információ -- a már említett statikus jelleg
mellett  személyektől független, explicit, digitális, könnyen
sokszorosítható, könnyen szétsugározható, nincsen belső lényegéből fakadó
jelentése. A tudás ezzel szemben dinamikus, személyfüggő, rejtett (tacit),
analóg, létre kell hozni (nem sokszorosítható), főként szemtől szemben
terjeszthető (nem szétsugározható), jelentését személyesen kell meghatározni.
Az információból az emberi interpretáció pillanatában lesz tudás" -- írja
Miller.
- F: Könyvtári Figyelő, 2003/3.


Együttműködés: a legnehezebb könyvtárosi "tudomány"

Úgy tűnik, nem csak hazai probléma a könyvtárak közötti együttműködés. Erre
utal Richter cikke, amelyben a hazaihoz hasonló cseh tapasztalatokat fogalmaz
meg. Miközben felveti, hogy az internetes információterjesztés kikerüli a
hierarchikus irányítási struktúrákat, cikkében olyan szemléletet mutat be,
amely zsigereiben tartja fenn a kifogásolt rendszert. Egyik ilyen megjegyzése,
hogy "Belkönyvtári viszonylatban nem kell együttműködésről beszélni, minthogy
itt a kapcsolatok és a hierarchiák szabályozva vannak." Az együttműködés
gátjai között viszont ilyen elemeket említ: akadozik az információáramlás, nem
demokratikus a döntéshozatal, sok a klikk, alkalmatlan vezetők, eluralkodik a
hazudozás és az őszintétlenség, nem kell megfogadni a legmegalapozottabb
kritikát sem. A szerző felhozza az Open Society Institute programjainak
hatását, mely a könyvtárakat --  szégyenszemre -- kívülről  szorítja rá az
együttműködésre. (MG)
- F: Vít Richter: Spolupráce : Nejobtížnější knihovnická disciplína. In:
Čtenář.  55 (2003) 6 p. 162-167; Könyvtári Figyelő, 2003/4. -- a következő
szám! (ref.: Futala T.)


A Finn Elektronikus Könyvtár folyóirat-kínálatának használata 2002-ben

A Finn Elektronikus Könyvtár (FinELib) 2002-ben 8400 elektronikus folyóiratot
és 120 adatbázist kínált a finn tudományos közösség mintegy 110 ezer tagjának
(felsőoktatási oktatók és diákok, kutatók). Ennek használatát elemzi az
Information Research című elektronikus folyóirat 2004. januári számában T.
Kortelaien. A vizsgált évben a 8400 folyóiratban 13 millió keresést hajtottak
végre és 2 millió cikket töltöttek le (nyomtattak ki). Előző évben e számok:
7200 folyóirat, 1,4 millió kiíratás. (SP)
- F: jan. 31. http://informationr.net/ir/9-2/paper168.html


Közösségszervező Google -- a könyvtárak megint lemaradnak?

Az Orkut.com elindításával a Google is belépett a közösségszervező hálózati
szolgáltatások felkapott piacára. Az információkereső rendszeréről híres cég
új szolgáltatástípusok bevezetésével folyamatosan bővíteni igyekszik amúgy is
népes felhasználói táborát. Az összehasonlító vásárlás és a hírek közti
keresés után most elindított közösségszervező hálózat egyértelmű jelét adja
annak, hogy a Google tervei túlmutatnak az információkeresést elősegítő
rendszerek biztosításán. Az Orkut baráti kapcsolatok kialakítására szolgáló
bizalmas közösségi webszájt. A közösségszervező hálózat bevezetése elemzők
szerint arra utal, hogy a Google a Yahoo-hoz hasonló portállá kíván válni -
noha ezt a cég mindig is cáfolta. A Google eddigi szolgáltatásai lehetővé
teszik a felhasználók számára, hogy vásároljanak, a hírek közt keressenek,
megakadályozzák a felbukkanó hirdetéseket, tőzsdei információkhoz jussanak,
vagy hogy információkat tegyenek közzé a hálón. A közösségszervező hálózat
szolgáltatási komponense pénzügyi elemzők szerint nagy valószínűséggel kellő
befektetői vonzerőt jelent majd ahhoz, hogy a cég a közeljövőben nyilvános
részvénykibocsátásba fogjon.
- F: Infinit Hírlevél, febr.1.; http://news.com.com/
-- Az információforrás köré szerveződő közösség a könyvtárak számára is vonzó
lehetőség lehet. A különböző érdeklődésű könyvtári használók hírcsoportokba,
levelezőlistákba szervezése nem új gondolat, mégsem válik jellemzővé. Lehet,
hogy a könyvtárak tudatosan maradnak az információszolgáltatás mellett,
kerülve a tudásgazdálkodást? A Google által követett modell azon túl, hogy
eredményes a figyelemgazdálkodás szempontjából, befektetőket is vonz. A
könyvtárak számára szintén hasznos lehetne a figyelem és a 'befektetői'
érdeklődés. (MG)


A kutatásmódszertan a könyvtárosképzésben -- visszaszorulóban?

Az Amerikai Könyvtáros Egyesület (ALA) által akkreditált 56 program közül 52
tantervét vizsgálták. Ezek közül húszban nem kötelező a kutatásmódszertan, sőt
nem is szerepel ilyen jellegű tárgy a kínálatban. A U.S. News & World Report
c. napilap listája alapján a legjobbak közé tartozó 11 tanszék közül csak
ötben kötelező e tárgy felvétele. Egy utóvizsgálat szerint kettővel nőtt a
kutatásmódszertant nem oktató tanszékek száma. A felmérő következtetése: a
könyvtártudomány e tekintetben a humán tudományokhoz (pl. pedagógia) közelít,
nem pedig a társadalomtudományokhoz, amelyek oktatásában -- az üzleti
tanulmányokhoz és a szociális munkások képzéséhez hasonlóan -- jóval nagyobb
szerepet kap a kutatásmódszertan. Pedig a könyvtárosok a kutatásnak nemcsak
fogyasztói, hanem termelői is, azaz tudományos kutatást folytatnak és
publikálnak. Nem helyeselhető tehát, ha nincsenek erre felkészítve. A
kutatásmódszertan ilyen mértékű elhanyagolása pedig azt teheti esetleg
szükségessé, hogy az ALA az akkreditáció feltételéül szabja ennek a tárgynak a
kötelező felvételét. - F: Soyeon Spark: Research methods as a core competency.
In: Journal of Educ.Libr.Inf.Sci. 44 (2003) 1 p.17-25; Könyvtári Figyelő,
2003/4. (ref.: Koltay T.)


Könyvtári szolgáltatás hajléktalanoknak -- eredményes hallgatói projekt

Az amerikai felsőfokú oktatásban az elméleti képzés mellett jelentős
hagyománya van a szolgáltatásnyújtás gyakorlati oktatásának. A Buffalói
Egyetem könyvtári és információs szakán büszkék arra, hogy két ilyen jellegű
kurzus is szerepet kapott az oktatásban. Az egyik ezek közül a könyvtári
ellátás megtervezése a hajléktalanok közössége (Menedék) számára. A munka
során a hallgatók naplót vezettek, melyben értékelték nemcsak a feladat
alakulását, hanem társaik eredményét és a csoport egészének tevékenységét is,
figyelembe véve a közösségi szellemet, a megnyilvánulás szabadságát, az egymás
iránti bizalmat, a nyitottságot, a döntéshozó képességet és az időbeosztás is.
Feltérképezték erősségeiket és gyengeségeiket egyaránt (jó problémamegoldó
képesség, önállótlanságra való hajlam, humorérzék, becsületesség, nyíltság
stb.). A hallgatók egész idő alatt szoros kapcsolatot tartottak egymással,
főként e-mail útján és az egyetemi órákon tartott megbeszélések során. A
hallgatók munkájának sikerét jelzi, hogy az általuk lefektetett tervet a
Buffalo és Erie Megyei Közkönyvtár felkarolta, beterjesztették az
igazgatótestületnek, melynek tagjai egyértelműen kiválónak ítélték meg a
hallgatók munkáját. Köszönőlevelük szerint nem kaphattak volna tökéletesebb
munkát akkor sem, ha egy vállalkozással kötöttek volna szerződést a feladat
végrehajtására. A könyvtár létrehozását megszavazták, a hallgatók és tanáruk
pedig méltán lehettek büszkék munkájukra.
- F: Lorna Peterson: Using a homeless shelter as a library education learning
laboratory. Incorporating service-learning in a graduate-level information
sources and services in the social sciences course. In: Ref.User Serv.Q. 42
(2003) 4 p. 307-310. A hajléktalanszálló mint a könyvtári képzés terepe. In:
Könyvtári Figyelő, 2003/4. (megjelenik febr. végén), ref.: Fazokas E.


Levizsgáztak az egyetemek a diákok előtt -- a könyvtár viszonylag jó

... Régen és most is az egyik legfontosabb mérőszám egy egyetemnél a könyvtár
nagysága. Ma ehhez természetesen már hozzátartozik a számítógépek száma és a
tantermek felszereltsége is. A hallgatók átlagos megítélése mindhárom szempont
szerint a "közepes", illetve a "jó" kategória közé esik. ... A diákok
leginkább a könyvtárak színvonalával voltak megelégedve. A számítógéppel való
ellátottságról azonban csak 47 százalékuk vélekedett pozitívan.
- F: febr. 2., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=78659


Százmillió forint kulturális alkotások digitalizálására

Százmillió forinttal támogatja a kultusz- és az informatikai tárca a
kulturális értékek digitalizálását, az összeg 62 elképzelés megvalósítására
elegendő - hangzott el szerdán a Digitális kultúra című pályázat
eredményhirdetésén. Az alkotásokat honlapokon és a jövőre megnyíló Jövő
Házában állítják ki.
- F: jan. 29., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/nka20040128.html?h=1


Megtalálták Pázmány Péter könyvtárát

Háromszázhetven év után Pozsonyban előkerült Pázmány Péter könyvtárának
félszáz darabja: az 52 kötetet Dr. Mészáros Klára, a pozsonyi egyetemi
könyvtár régi nyomtatványok és kéziratok osztályának vezetője fedezte fel a
könyvtár két és fél milliós állományának rengetegében.
- F: jan. 26.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=155619&DocID=134059


Mérföldkőhöz érkező Wiki online enciklopédia -- példa az olcsó és organikus
szervezetre

Korábban szóltunk már a Wikipédiáról, mely most jelentős mérföldkőhöz érkezik:
várhatóan megszületik ugyanis a Wikipedia enciklopédia 200.000-dik cikke. Az
internethasználók által önkéntes alapon épített és működtetett általános
enciklopédia a digitális kor legelképesztőbb fejlesztéseinek egyike. A
Wikipedia eddigi létezésének három éve alatt értékes információforrássá vált,
bizonyítva, hogy napjaink hálózatok által összekapcsolt világában a hétköznapi
ember is nagy dolgokat vihet véghez. Szerte a világon több ezren járultak már
hozzá szakértelmükkel a referencia-webhely építéséhez, és szinte nap mint nap
bukkannak fel új önkéntesek. A Wikipedia cikkei jellemzően semleges
hangvételűek, az ellentmondásos témák esetében pedig az alapvető tények
mellett általában az eltérő nézetek taglalása is megtörténik. A Wiki erejét is
azok az önkéntes felhasználók adják, akik rögvest tetten érnek és rendbe
hoznak minden kártékony megnyilvánulást, kirekesztve az online vandalizmus
minden formáját. Miután ugyanis a garázdálkodók észreveszik, hogy az okozott
kárt perceken belül helyreállítják, felhagynak tevékenységükkel, és esetleg
más, sokkal sebezhetőbb célpontokat szemelnek ki maguknak.
Kapcsolódó linkek: Wikipedia enciklopédia: http://www.wikipedia.org/ Wiki
szoftver: www.c2.com/cgi/wiki
- F: Infinit Hírlevél, febr. 1.,  http://www.siliconvalley.com/::::: KISSZÍNES :::::


Minden tizedik alkalmazott valójában alkalmatlan

Egy 72 ezer dolgozóra kiterjedő felmérés szerint minden tizedik munkavállaló
alkalmatlan arra a munkára, amit végez. A brit Learning and Skills Council
(LSC) által megkérdezett munkaadók szerint a dolgozók inkompetenciájának fő
oka a munkatapasztalat hiánya. Csaknem ugyanennyi problémát okoz a motiváció
hiánya, illetve a főnökök vezetési képességeivel kapcsolatos gondok is.
- F: febr. 2. http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=12000


Feltekerhető képernyő a Philipstől

A talán leginkább egy vastag kartonra hasonlító képernyőt az újságok és
folyóiratok alternatívájának szánják. A polimer alapra integrált TFT
elektronika segítségével megoldott a megjelenítés, és a tartalom letölthető
mobiltelefonról vagy más alkalmas eszközről az elektronikus papírra. Elolvasás
után az összecsavart képernyőt egy vastagabb töltőtollszerű csőbe, majd az
egészet a zsebünkbe csúsztathatjuk.
- F: jan. 27., http://hirek.prim.hu/cikk/37481/


Tudósok amerikai exodusa -- elrettentő az itteni centralizáció és bürokrácia
is

Évente több ezer - tudományos és technológiai szektorban dolgozó  európai
vándorol ki az Egyesült Államokba. Az amerikai Time magazin szerint a jelenség
Európában eurómilliárdok és állások tízezreit teszi kockára. (...) ...
amerikai viszonyokhoz képest jóval kisebb pénzügyi támogatások mellett a
centralizált struktúra és a bürokrácia is nehezíti [a helyzetet Európában].
Miközben Európában szinte kizárólag a tudományos hierarchia számít, s a
tudósokat életkoruk és publikációik mennyisége alapján rangsorolják, addig az
Egyesült Államokban piaci alapokon, egymással versenyezve küzdenek a
tudományban dolgozók azért, hogy pénzzé tegyék tudásukat. Az Egyesült
Államokban tehetséges fiatal tudósok - eredményesség esetén  olyan
lehetőségeket kaphatnak, melyekhez Európában csak tíz éves kutatási
tevékenység árán, őszülő hajjal jutnának hozzá. A tengerentúlon például
egyáltalán nem ritka, hogy ügyes tudósok harmincévesen már saját
laboratóriumukat menedzselhetik.
- F: jan. 28.,
http://hvg.hu/szemle/cikk.asp?oID=EEF2D27B-64C4-4886-93AE-5A0B24615D30::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Kéthetente megjelenő online folyóirat az EU-bővítésről

Magyarul is megjelenik a térítésmentes Revue Elargissement. A pdf-formátumban
érkező lap legutóbbi, négyoldalas számának címei: Szegénység és társadalmi
különbségek, Termelékenység és növekedés: összefüggések, A fejlődő gazdaság
egyik fejlődő iparága, Nincs 'digitális törésvonal' Közép-Kelet-Európában.
Megrendeléséhez mindössze egy emailcímet kell küldeni a
revueelargissement@dree.org címre. A korábbi számok franciául, angolul,
németül és magyarul a http://www.dree.org/elargissement oldalon olvashatók.
(MG)


A csatlakozástól magyarul is olvasható az uniós közlöny

Májustól a csatlakozó országok nyelvein is olvasható az Official Journal, az
unió közlönye. Erről állapodott meg kedden a kiadványt gondozó hivatal hét
kiadóval egy 140 millió eurós, öt évre szóló szerződésben. Az éves szinten is
több százezer oldalnyi közösségi joganyag fordítását az érintett országokban
végzik. Uniós jogszabály csak akkortól kezdve tekinthető hatályosnak, ha az
Official Journalban megjelent.
- F: jan. 30., http://www.magyarorszag.hu/eu/hirek/kozlony20040130.html?h=1


Közlekedés-meteorológia a rendőrség honlapján

Az autósok hétfőtől 24 órás közlekedés- és orvosmeteorológiai előrejelzést
olvashatnak az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján. Az elmúlt hetekben
több halálos baleset is történt, mert az autóvezetők nem tudtak alkalmazkodni
az időjárás miatt megváltozott útviszonyokhoz.
- F: febr. 3.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/kozlekedes20040202.html?h=1


Album a legjavából: Plihál-Hapák: Európa térképei 1520-2001

Káprázatosan szép albummal örvendeztette meg az Országos Széchényi Könyvtár, a
Helikon Kiadó és az Alföldi Nyomda Rt. a térképek és a könyvek barátait. Az
OSZK térképgyűjteményéből Plihál Katalin avatott kézzel válogatta az anyagot,
és a lapokat szakszerű magyarázó szöveggel látta el. A remek reprodukciókat és
pompás kódexfotókat Hapák József készítette.
- F: jan. 30.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=156359&DocID=134636


Nemzeti Filharmonikus Kottatár

A kottatár egyik legérdekesebb darabja (kép: Népszabadság - Szabó
Bernadett),
Bach János-passiójának kottájáért több mint 600 ezer forintot adtak. Ez a 13
ezer darabos Nemzeti Filharmonikus Kottatár legdrágább darabja. Az archívum
vezetője, Szekrényi Ágnes szerint azonban a kottatár legértékesebb anyagai
azok, amelyek eredetiek, és amelyeken a zeneszerző kézírása is fellelhető.
Ilyenek Kodály Zoltán Fölszállott a páva című népdalra írt variációinak,
Dohnányi Ernő Rurália Hungarica című művének eredeti, kezük írásával is
ellátott kottái. Mellettük Bach, Haydn, Mozart, Verdi, vagyis világklasszis
komponisták zongorakivonatai, partitúrái, kórus- és zenekari műveinek új és
megsárgult kottái sorakoznak.
- F: jan. 27.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=155668&DocID=134103IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti az infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött
üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "címcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

p>