K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/4., január 28. )


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok
 

A TARTALOMBÓL:
- Megújult könyvtár a VII. kerületben
- Február 6. az EU-ban a biztonságosabb internet napja lesz
- Nyilvános könyvtárak az EU-ban
- A nemzeti könyvtár anyagi gondjai
- Kanada a világelső internethasználatban
- Vakok is böngészhetik a GYISM honlapját
- Vélemények a könyvtárosokról (a közszolgálati felmérés kapcsán)
- Ritka a hatékony dokumentumkezelés az európai vállalatoknál


KISSZÍNES
- Kulturális kincsestár mobiltelefonok képernyőjén
- Legalább félmillióan estek áldozatul az internetes csalásoknak
- Szövegbányászat, mint új üzleti szolgáltatás
- Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról
- Lovaggá ütik Bill Gatest


INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Megújul az EU honlapja
- Szervizek az internetről
- Irodalmi hangképtár az internetenE lapszám szerkesztője: Káldi Emese


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.Kereshető KIT-archívum:
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlVélemények a könyvtárosokról (a közszolgálati felmérés kapcsán)
 
A könyvtárosok a közszolgálati munkavállalók csoportjai között az ötödik
legelfogadottabbak; iskolai osztályozás szerint mérve 3,8-at kaptak a
megkérdezettektől, akiknek 11%-a ismeri 'elég jól' a könyvtárosok munkáját.
Előttük a tűzoltó, mentős, ápolónő és orvos áll. Az összesített elégedettségi
mutató: 3,6.
A közszolgálatban dolgozók a felmérés szerint jó erkölcsi, közepes anyagi
elismerést éreznek, ezen belül legkevésbé az állami megbecsülést tapasztalják.
Azt mondják, hogy amennyiben lesz fizetésemelés, akkor 'minden közszolgálati
dolgozó fizetését fel kell emelni' (50%), 'csak az érdemi munkát végző
közszolgálati dolgozók fizetését kell felemelni' (42%).
Számukra a legfontosabb 'a biztonság, ne kelljen attól tartania, hogy az
utcára kerül' (56%), a megfelelő fizetés (19%), megfelelő eszközök a
munkavégzéshez (12%), a köz hasznára végezheti munkáját (9%), nem tudja (4%).
A kérdésre: 'Ön szükségesnek látja-e a közszolgálat átfogó reformját?'
következő válaszokat válaszolták: 'szükségesnek látja, mert az uniós
csatlakozás megköveteli az előrelépést' (50%), 'szükségesnek látja, mert
elavult a magyar közszolgálat' (23%), nem tudja (8%).
- F: a Közszolgálati Reform Kormánymegbízotti Hivatal szívességéből a Szonda-
Ipsos jelentése
-- A közszolgálati dolgozóknak magas a biztonságigényük, erős a kollektivitás-
tudatuk, s ezt fontosabbnak tartják, mint a minőségi munka egyéni elismerését
(vajon a rossz tapasztalatok miatt?). Az előrelépés kényszerét inkább kívülről
(EU), mint belülről (saját munka szintje) látják. Meglepő a 'köz-szolgálati
tudat' alacsony mutatója -- ahogyan e sorok írója az adatokból vélelmezi. (MG)
 

Sajtóhírek ugyanerről: Erős közepes osztályzatot kapott a közszolgálat  
 
Sokkal jobban is dolgozhatnának, egy részük többet is keres, mint amennyit
megérdemel – gondoljuk a közszolgákról, pedig csak kevéssé ismerjük őket, akik
inkább erkölcsi megbecsülést éreznek, mint anyagit, s azt sem az államtól. A
társadalmi haszon miatt választották a munkájukat, de ma már a biztos állást
többre tartják. (...) Az 1500 fő személyes megkérdezésével készülő
vizsgálatból kiderül, hogy legnagyobb társadalmi presztízse a tűzoltóknak, az
egészségügyi dolgozóknak, valamint a könyvtárosoknak van. (...) Érdekes
momentum ugyanakkor, hogy a közszféra dolgozóinak több mint a fele az uniós
csatlakozás miatt tartja szükségesnek a reformot, s csupán 23 százalékuk
tekinti elavultnak az aktuális rendszert.
- F: jan. 23., http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=78228
A lakosság a jelenleginél hatékonyabb, jobb színvonalon, stabilan és a
politikától függetlenül működő közszolgálatot szeretne.
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=198803
 

Nyilvános könyvtárak az EU-ban
 
A huszadik század 90-es éveitől kezdve mindinkább hódít az a meggyőződés, hogy
a nyilvános könyvtárak feladatrendszerét ki kell bővíteni, azaz: míg meg kell
tartani, sőt magasabb szintre kell emelni e könyvtárak hagyományos
szolgáltatásait (a számítógépi és távközlési forradalom ebben is segíti őket),
addig a megváltozott igényű lakosságra tekintettel mind határozottabban lépni
kell az információs funkciók vállalása felé.
A nyilvános könyvtárak fejlődése ennek ellenére még az EU-ban sem egyenletes:
vannak országai (pl. a skandinávok), ahol -- kis túlzással mondva --
közkönyvtárilag már-már “tejjel-mézzel folyó Kánaán” van, más országai
viszont, noha ők is igyekeznek felzárkózni, még sok kívánnivalóval adósak az
ellátásban. (...) A cikk országonként írja le a nyilvános könyvtárak helyzetét
(az ország területe, az intézmények száma, állománya, használata, a személyzet
száma, ráfordítások, szervezeti megoldások. (...) Eltérő mértékű a
beiratkozott olvasók aránya: az EU-átlag a lakosság 20%-a, miközben
Finnországban és más skandináv országokban 50%. (Folytatás a Könyvtári Figyelő
egy hónap múlva megjelenő következő számában. Ref.: Futala T. (J. Kacprzak:
Biblioteki publiczne w krajach Unii Europskiej = Poradnik Bibl.  2003. 5.no. 
4-8.p.)
 

Hiller: idejétmúlttá vált a kultúra és az üzlet szembeállítása
 
A magyar kulturális értékek külföldi bemutatását és a közművelődés
fejlesztését nevezte legfontosabb feladatának a szaktárca vezetője. Hiller
István a magyar kultúra napján rendezett díjátadó ünnepségen úgy fogalmazott,
aktív és kezdeményező államra van szükség, mely lehetőséget biztosít, és
esélyt teremt.
- F: jan. 23.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/kulturanapja20040122.html?h=1
 

Nagy dobások helyett aprómunka  
 
Budapesti kulturális víziók címmel a közelmúltban részletesen foglalkoztunk a
főváros kulturális stratégiájával, fejlesztési terveivel. Ezúttal Körmendy
Ferenc, a Fővárosi Közgyűlés kulturális bizottságának elnöke mondja el
véleményét. Szerinte elsősorban nem látványos, egyedi „nagy dobásokra", hanem
a mélyebb folyamatok hatékony menedzselésére van szükség. (...) Jó példa erre
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókhálózatának felújítása és fejlesztése vagy
az ország leglátogatottabb kulturális intézményének, az állatkertnek a
rekonstrukciója.
- F: jan. 26. http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=78110
 

Ritka a hatékony dokumentumkezelés az európai vállalatoknál
 
Az európai vállalatok árbevételeinek 5-15%-át, vezetőik értékes idejének pedig
45%-át dokumentumok előállítása és karbantartása emészti fel. Mindezek
ellenére ritkán találkozunk hatékony dokumentumkezelési stratégiával, ráadásul
kevés vezető van tisztában a dokumentumokkal kapcsolatban felmerülő valóságos
és jelentős költségekkel. Többek között ezek a tanulságai az International
Data Corporation (IDC) független elemző cég új kutatásának, amelyet a Xerox
megbízásából végzett 2003 második felében.
- F: jan.22., http://hirek.prim.hu/cikk/37392/
-- A felmérés szorgalmazza, hogy a vállalatok a terület racionalizálásával
törekedjenek költségeik csökkentésére és hatékonyságuk növelésére. Bizonyos
szempontból a könyvtárosok tudását hiányolja. A könyvtáros ezért joggal
kopogtathat a vállalkozások kapuján, felajánlva, hogy annak információs és
dokumentációs rendszerét karbantartsa. A felmérést végeztető vállalkozás
feltehetően a probléma megoldására szolgáló rendszer fejlesztésén dolgozik,
amelyben viszont nem feltétlenül könyvtárosokból fog kiindulni. (MG)
 

Auschwitz-album a holokauszt múzeumban  
 
A vészkorszak legfontosabb képi dokumentumának számító Auschwitz-albumot
feldolgozó fotókiállítással nyílik meg a Páva utcai Holokauszt Dokumentációs
Központ és Emlékgyűjtemény április 15-én. A koncentrációs táborban készített
százötven fénykép a jeruzsálemi Jad Vasem Intézetből érkezik. (...) A most
átadott közel háromezer négyzetméteres épületkomplexum a zsinagógán, valamint
a kiállítótermen kívül magában foglal egy 80 fős imatermet, oktatási
központot, kutatószobákat és egy könyvtárat is.
- F: jan. 26. http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=78205
 

Életveszélyes a Széchenyi Könyvtár
 
A nemzeti bibliotékában omló homlokzat mögött dolgoznak a kutatók és a
könyvtárosok. További nehézséget jelent az is, hogy az idén megemelt bérleti
díjat nem tudja kifizetni az intézmény. Kőtömb-darabok estek le az elmúlt
években a Széchenyi Könyvtár homlokzatáról. A gyakran 4-5 kilós kövek
szerencsére nem okoztak tragédiát, viszont kiderült: az épület olyan rossz
állapotban van, hogy lassan lehetetlenné válik benne a kutatómunka,
mindamellett életveszélyes is. Monok István főigazgató, Országos Széchényi
Könyvtár: - A nagyobb tételek a tető teljes rekonstrukciója, hiszen beázik, a
homlokzat omlik, teljes felújításra szorul és a házon belül pedig egy elavult
elektromos hálózattal kell együtt élnünk, amelyik most már az állomány  és a
dolgozók biztonságát is veszélyezteti.
- F: jan. 26., http://ma.hu/page/cikk/aa/0/74091/1
 
 
A nemzeti könyvtár anyagi gondjai -- Szakmailag sikeresek, csak a nagy
dolgokkal vannak bajok
 
Az Országos Széchényi Könyvtár nem csupán az ország legnagyobb könyvtára, de
írott nemzeti kincseink őrzője is. Ez az intézmény gyűjt minden megjelent
írásművet, és rendszerez minden régebbi kiadványt. Könyveket jelentet meg, és
folyamatosan bővíti a Magyar Elektronikus Könyvtárat. A sokrétű szakmai munka
kulisszái azonban egyre nehezebben rejtik el az anyagi gondokat: a várbeli
épületben lyukas tető alatt, omló homlokzat mögött, életveszélyes elektromos
hálózattal dolgoznak a könyvtárosok és kutatók, a Hold utcai bázisa megemelt
bérleti díját pedig nem tudja fizetni az intézmény. A nemzeti könyvtár
főigazgatójával, Monok Istvánnal szakmai eredményeikről és anyagi gondjaikról
beszélgettünk...
- F: jan. 19., http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=197735
 

Megújult könyvtár a VII. kerületben

Deák Ferenc nevét viseli ezentúl a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Rottenbiller
utcai tagkönyvtára, amelynek felújított épületét tegnap adta át ünnepélyesen
Fodor Péter főigazgató, Schiffer János főpolgármester-helyettes és Hunvald
György, a kerület polgármestere.
Fodor Péter a megnyitón elmondta: a Rottenbiller utcai a 12. fiókkönyvtár,
amelyet a 2002-ben kezdődött rekonstrukciós program keretében teljesen
felújítottak, modernizáltak. Tapasztalataik szerint a megújult könyvtárakban
jelentősen nőtt a beiratkozott olvasók és a kölcsönzések száma, hiszen
mindenhol arra törekednek, hogy olvasóbarát, kényelmes, a könyvtárakkal
szemben támasztott új követeléseknek megfelelő intézményeket alakítsanak ki. A
felújítási program ebben az évben is folytatódik, többek között a XII., a
XIII. és a XX. kerületben.
A Rottenbiller utcai intézmény tavaly június végén zárt be, és a főváros,
illetve a Szabó Ervin Könyvtár anyagi támogatásával megkezdődtek a munkálatok.
A raktárat megnyitották, így az összes könyv szabadpolcos lesz, valamint több
mint tíz négyzetméterrel kibővítették a galériát. Kicserélték a fűtési
rendszert, szigetelték a vizesedő falakat, és természetesen megújult a belső
tér, a bútorok, a falak is. A legnagyobb újdonság azonban mégis az, hogy
áttérnek a számítógépes katalogizálásra és kölcsönzésre: ennek segítségével
nemcsak saját állományukhoz lehet hozzáférni, hanem meg lehet nézni a Szabó
Ervin Könyvtár teljes dokumentumállományát és – az internet segítségével – az
ország valamennyi nagy könyvtárának adatbázisait is.
- F: jan.21., http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=154749&DocID=133406#133406


Üzenet a Magyar Kultúra napjára
 
A Magyar Szocialista Párt Művelődési Tagozata azt javasolja, hogy 2004-ben a
kormány tekintse az EU-csatlakozás egyik fontos hajtóerejének a magyar
könyvtárak, művelődési házak, múzeumok és levéltárak által nyújtott kulturális
alapszolgáltatásokat. Ezekben ugyanis Magyarország olyan magas színvonalú
tevékenységet végez, amellyel példát mutathat, mintát adhat Európának.
- F: jan. 21. http://hirek.mti.hu/news.asp?newsid=162793
 
 
A Fidesz-MPSz Kulturális Tagozata Országos Tanácsának állásfoglalása (2. rész)
 
A művészetpolitika alapelve az alkotás szabadsága, de nem szabadossága.
Szükség van olyan állami alapítványok által kezelt pályázati rendszerre, amely
nemzeti kultúránk őrzését, gazdagítását szolgálja. Az állami mecenatúra
részesítse fokozottabb anyagi támogatásban a művészeteket, csökkentse a
művészeti tevékenység adóterheit. A fővárossal azonos esélyt kell adni a
vidéknek, nagyobb esélyt a határon túli magyarságnak. A közszolgálati
televíziók tegyenek többek a magyar művészet bemutatásáért. Az irodalomban az
új magyar irodalmi alkotások (könyvek és folyóiratok) állami költségvetésből
finanszírozott, megfelelő példányszámú rendszeres könyvtári beszerzésével
növelendő a könyvtárak vásárlóereje, s ezzel az írók, kiadók és olvasók
támogatása. (...)
- F: jan. 24., http://hirek.mti.hu/news.asp?newsid=161816


Február 6. az EU-ban a biztonságosabb internet napja lesz

Az Európai Unióban február 6. kiemelt dátum lesz biztonságosabb internet nap
néven, a cél a gyermekek internetes jogainak védelme és hangsúlyozása.
A legtöbb uniós tagállamban külön ünnepségeket szerveznek az internetnap
alkalmából. Az eseményeket a biztonságosabb internet tudatosítására
létrehozott kampányszervezet támogatja, mely a hasonló nevű EU-program
részeként került létrehozásra. Az ünnepségeken várhatóan több mint 150
szervezet képviselteti magát.
- F: jan. 15., http://hirek.prim.hu/cikk_print/37456


Kuba: drasztikusan szigorítják a net-hozzáférést

Kubában új törvény szabályozza az Internet használatát, mely tiltja a modemes
hozzáférést, helyette dollárban fizetendő hozzáférési pontokat állít fel. A
törvény szerint az eddigi telefonos hozzáférések illegálisnak minősülnek, és
a „közösség érdekeire", illetve a „szűkös anyagi forrásokra" hivatkozva csak
dollárban fizethető rendszert állít fel.
Az Amnesty International emberjogi szervezet szerint a lépés a szigorú
kormánykontroll alatt álló médiával rendelkező országban elszigeteli a
lakosságot az alternatív nézetektől. A kubai kormány határozottan cáfolta
ezeket a feltételezéseket, kijelentve, hogy az iskolákban és a munkahelyeken
továbbra is hozzáférhető az internet.
- F: jan. 15., http://www.mno.hu/index.mno


Vakok is böngészhetik a GYISM honlapját

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium honlapját - az [origo]-hoz
hasonlóan -immáron vakok és gyengénlátók is böngészhetik egy speciális
internetböngészővel, amely felolvassa az oldalak tartalmát
A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM) a hazai minisztériumok 
közül elsőként tette hozzáférhetővé vakok és gyengénlátók számára is
honlapját - derül ki a szaktárca közleményéből. A honlapot egy Hírmondó nevű
speciális internetböngésző segítségével érhetik el a látássérült felhasználók.
A hangos böngésző képes a tartalomszolgáltatók oldalain található, a program
számára speciálisan megformázott magyar nyelvű szövegeket felolvasni.
Ezt a szoftvert az Axelero és a Speech Technology Kft. fejlesztette ki az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával. A böngésző ingyenesen
letölthető az [origo] Szoftverbázisából és a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium honlapjáról is. Használatához egy hangkártyával és
internetkapcsolattal rendelkező PC-re van szükség . A látássérült
felhasználókat már telepítésekor segíti az alkalmazás: a szoftver gerincét
képező beszédszintetizátor az installáció során felbukkanó képernyők tartalmát
is felolvassa, így könnyítve a telepítés folyamatát.
- F: jan.26., http://www.origo.hu/techbazis/internet/20040126vakok.html


Kanada a világelső internethasználatban

Az Ipsos-Insight januári felméréséből az derül ki, hogy a világ egyes
országaiban a felnőtt lakosság hány százaléka internetezik. Eszerint a
világelső Kanada, ahol a megkérdezés előtti 30 napban a válaszadók 71%-a
internetezett valamilyen módon.
Kanadát Dél-Korea követi, mely országban a válaszadók 70%-a csatlakozott a
világhálóra a megkérdezés előtti egy hónap során. Az Egyesült Államokban ez az
arány 68%, így az USA a lista harmadik helyén áll. Őt követi Japán, ahol az
internetező felnőttek a felnőtt lakosság 65%-át teszik ki, majd Németország
következik a rangsorban 60%-os aránnyal. Az Egyesült Királyságban az
internetező felnőttek aránya 54%, míg Franciaországban 43%. Kína városi
területein a felnőtt lakosság 41%-a használja az internetet, míg Mexikó városi
részein 37%-uk. A lista vége felé közeledve találhatjuk Brazília városi
lakosságát, akik közül 21% internetfelhasználó, illetve India városban élő
felnőtt internetezőit - 19%-os arányban. Dél-Afrika városban élő felnőtt
lakosságának 15%-a csatlakozik az internetre, míg Oroszországban - szintén a
városi lakosok között - ez az arány 10%-os.
Az Ipsos-Insight felmérése 13 régióból, 7100 felnőtt megkérdezésével készült.
A felnőtt lakosság körében történő internethasználatot illetően Németország
40%-os növekedést mutatott föl 2003-ban. Figyelemreméltó a változás Japánban
és Kínában is: a 38%-os, illetve 37%-os éves növekedésnek köszönhetően.
A Nielsen/NetRatings tavaly novemberi statisztikái szerint Európában az
internetpenetráció 24%, míg az Amerikai Egyesült Államokban ugyanez az arány
29%. Latin-Amerikában a világháló elterjedtségének rátája 2%, Ázsiában ezzel
szemben 12%-os. A világ többi részén 33%-os az internet térhódítása.
- F: jan.26., http://www.sg.hu/cikk.php?cid=30773


::::: KISSZÍNES :::::


Kulturális kincsestár mobiltelefonok képernyőjén

Tegnaptól csaknem 300 kép és a hozzájuk tartozó, egyenként 600 karakternyi
szöveg érhető el mobiltelefonon. A WAP-on lekérhető tár a legismertebb hazai
művészeti alkotásokat tartalmazza, valamint magyar írók művei alapján
készített rövid videofilmek és a teljes magyar színházi program is
megtalálható rajta. A 14 témakörre osztott kincsestár naponta fotó kíséretében
egy aktuális kulturális hírrel bővül. A tartalmat a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma és társintézményei szolgáltatják. Az Országos Széchényi Könyvtár
közreműködésével például a Corvinák című rovatban Mátyás kódexeiről készült
fényképes összeállítás található.
- F: jan.24., http://www.nol.hu/Default.asp
-- A KIT több alkalommal mutatott már rá a wap-on elérhető könyvtári
katalógusok lehetőségére. (MG)


Informatikai lomtalanításra buzdít a KJK-KERSZÖV
 
Bár nem áll rendelkezésre adat arról, hogy évente ténylegesen mennyi e
forrásból származó veszélyes hulladék keletkezik, a hazánkban évente
potenciális hulladékként jelentkező CD-k és DVD-k mennyisége tonnában
kifejezve is ezres nagyságrendű.
- F: jan. 26., http://hirek.prim.hu/cikk/37464/
 

Lovaggá ütik Bill Gatest

Nagy-Britannia tiszteletbeli lovagi címet adományoz Bill Gatesnek, a Microsoft
elnökének, az ország vállalkozásainak fejlődésében betöltött kiemelkedő
szerepéért. A világ leggazdagabb embere egy későbbi, „mindkét félnek alkalmas"
időpontban kapja meg a címet, írta a BBC. Mivel Gates nem brit állampolgár,
nem használhatja majd a „Sir" előtagot nevében, de a végére odacsaphatja a KBE
betűket, ami a „Knight Commander of the British Empire", azaz a „Brit
Birodalom Lovagparancsnoka" kifejezés rövidítése. A brit külügyminisztérium
közleménye szerint Gatest a vállalkozások, a foglalkoztatás, az oktatás és a
non-profit szektor fejlődésében betöltött kiemelkedő szerepéért tüntetik ki a
díjjal. „Jelentős részt vállalt a szegénység csökkentésében a Brit
Nemzetközösségben és a fejlődő világ egyéb területein is" - teszi hozzá a
közlemény. A külföldieknek a tiszteletbeli címeket II. Erzsébet királynő
adományozza, Jack Straw külügyminiszter javaslatára.
- F: jan. 26., http://index.hu/tech/jog/gates0126/


Szövegbányászat, mint új üzleti szolgáltatás
 
Elég a túláradó információból! Csak testreszabottra, az adott kérdésre
megoldást kínálóra van szükség, és akkor, amikor az aktuális. Egyébként káros.
E kimondott—kimondatlan elvárásra építenek azok a szolgáltatók, amelyek nagy
tömegű adatból, információból a döntéshozáshoz szükséges néhány sort,
diagramot vagy képet állítanak elő. A vállalati dokumentumtárban, elektronikus
könyvtárban, interneten és adatbázisokban lévő, főként szöveges információt
tehát tudássá kell formálni. A gyakran emlegetett adatbányászat mellett a
szövegbányászat technikái kezdenek előretörni. Ám a szövegbányászat nem
gyökeresen új dolog. A szövegpragmatika, diskurzuskutatás számos helyen
szerepel a bölcsészkarokon, de e tudás és az üzleti alkalmazások közötti
kölcsönösen előnyös kapcsolat kiépítése még várat magára.
- F: Világgazdaság, 36 (2004. jan. 23.) p. 9, 11.
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/194/index.html
 

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról
 
Csillag István, gazdasági és közlekedési miniszter sajtótájékoztató keretében
bemutatja, majd a budapesti könyvtári hálózatnak átadja a
szaktárca "Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról" címmel, második, bővített
kiadásban megjelentett könyvét január 27-én kedden a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárban. A kiadványokat Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
főigazgatója veszi át. A közel 420 oldalas, praktikus ismereteket tartalmazó
kötet elsősorban a kis- és közepes vállalkozók uniós felkészítését, önálló
felkészülését segíti 31 szerző gyakorlati tapasztalatai, a vállalkozók napi
munkájához szükséges igények alapján.
- F: jan. 24., http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=7502


Legalább félmillióan estek áldozatul az internetes csalásoknak
 
A tavalyi évben az Egyesült Államokban minimum félmillió embert csaptak be a
hiszékenységet, figyelmetlenséget kihasználó csalók az Interneten. Ez közel
félmilliárd dolláros kárt okozott az USA lakosságának.
Az internetes csalások, a bizalmas adatokkal való visszaélések, a mások
nevében elkövetett bűntettek az amerikaiaknak 437 millió dollár kárt okoztak -
csak a tavalyi évben. A Federal Trade Comission (Szövetségi Kereskedelmi
Bizottság - FTC) által közzétett értékelés szerint az USA-ban több mint
félmillióan fordultak a szervezethez internetes problémákról szóló
panaszokkal; s a 2002-es évhez képest 33 százalékkal emelkedett az ismertté
vált, fent említett típusú esetek száma. Ezzel továbbra is őrzi az első helyét
az összes panasz között az identity theft: tavaly hozzávetőleg 215 ezer
jelentést kapott az FTC mások nevében véghezvitt bűncselekményekről. Az
internetezők átlagosan 1868 dollárt vesztettek egy-egy ilyen ügyön (ez hazai
fizetőeszközben kifejezve körülbelül 400.000 forintnak felel meg), bár ezen az
átlagon nagyban lendített az a néhány eset, amelyben több mint 1 millió
dollárt csaltak ki az áldozattól vagy károsították meg a pórul járt embert,
céget. Akik panasszal éltek az FTC felé, azoknak a fele 228 dollárnál kisebb
összegű veszteségről számolt be.
Nem kevés a fent említett szám sem, ami az áldozatok mennyiségére vonatkozik,
de a bizottság úgy véli, hogy ennél jóval nagyobb lehet a szerencsétlenül járt
amerikaiak száma, hiszen az FTC csak azokról az esetekről tud tájékoztatást
adni, melyekről ő is információt kap. Sokan azonban nem élnek ezzel a
lehetőséggel. Az emberek többsége ráadásul nem is bízik (e tekintetben) a
hatóságokban: a panaszt tevők 60 százaléka, tehát majdnem kétharmaduk nem is
értesítette a történtekről a helyi rendőrséget.
- F: jan.26., http://www.terminal.hu/newsread.php?id=26202101043613


::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Megújul az EU honlapja

Az EU „EUROPA" néven fenntartott weboldala alapvető változásokon fog átesni
március végéig, a változás nem pusztán esztétikai jellegű, az Európai
Bizottság szeretne közelebb kerülni a lakossághoz, különösen a fiatalok
nagyobb érdeklődésére számít.
A felmérések szerint az EU lakosságának 45 százaléka, vagyis több mint 150
millió ember rendelkezik internet-hozzáféréssel, és ez a szám további 10
millióval növekszik az új tagállamok május 1-jei csatlakozásával. Az internet
tehát valóban képes információforrásként működni, ám az EU polgárainak 72
százaléka szinte semmit sem tud az életét alapvetően befolyásoló szervezet
működéséről. Novemberben az EUROPA napi látogatottsága 300 ezer körül volt, az
oldal 1995-ös létrehozása óta évente 20 százalékkal növelte látogatói számát.
A megújult, interaktív, animációkkal ellátott és továbbra is többnyelvű
weboldal fokozatosan az új tagországok nyelvén is elkezdi megjelentetni
információit, ez a folyamat 2004 nyarára fejeződik be.
 - F: jan. 14., http://hirek.prim.hu/cikk/37457/?sr=agstl


Sloan Publications (Infinit-ajánlat)
 
A minőségi online tanulással foglalkozó, jól csengő névvel rendelkező The
Sloan Consortium közel hatszáz tagot tömörít az oktatás világából, egyetemeket-
főiskolákat és piaci szereplőket. A szervezet négy kiadványt jelentet meg
rendszeresen:
- Sloan-C View: hírek-információk az online learningről és a Sloan Consortium
tevékenységéről;
- JALN: az aszinkron tanulással foglalkozó periodika;
- Sloan-C Series: könyvsorozat, amely az online tanulással kapcsolatos
workshopok és egyéb aktivitások eredményeit foglalja össze;
- ALN Magazine: kevésbé formális újság, az aszinkron tanulás körüli olyan
hírekkel foglalkozik, amelyek nem tartoznak a hagyományos újságformátum
kedvelt témái közé.
- F.: Infinit Hírlevél, No.235, http://www.aln.org/publications/


Szervizek az internetről

Decemberben létrejött egy merőben új internetes weboldal, amelyen szervizek
után kereshetünk. Eddig lakóhelynek és pénztárcának megfelelő szerelőt nehéz
volt találni. Ugyanez a probléma a nagyobb cégadatbázisokkal is. A
http://www.szervizajanlo.hu/, http://www.szervizek.com/, http://www.szervizek.hu/ domaieken is
megtekinthető oldal lényegében az elérhető szolgáltatásokra koncentrálódik. Ha
szervizre van szükségünk, a kezdőlapról választhatjuk ki lakóhelyünknek
megfelelő területet. Ha ezt megtettük, több mint 30 kategória közül
választhatunk, akár a mosógépünk, televíziónk, autónk, klímánk romlott el vagy
az ablakunk tört be. Ezen az oldalon nem csak az interneten megjelenést
választott szervizeket regisztrálták be a készítők, hanem azon vállalkozásokat
is, melyek még nem is tervezték az internetre történő felkerülést. Egy
kategóriában több szerelő, szerviz is megjelenik, függetlenül bevételének
nagyságától.
- F: jan.26., http://www.terminal.hu/newsread.php?id=26203301043012


Irodalmi hangképtár az interneten
 
Saját előadásban több mint tíz kortárs író műve került fel a Petőfi Irodalmi
Múzeum által indított internetes oldalra. Az irodalmi hangképtár
megvalósítását az informatikai minisztérium is támogatta.
- F: jan. 22.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/hangkeptar20040121.html?h=1
 

Együttműködik a Ringier és a Házipatika.com
 
Új egészségügyi honlap indul a Ringier Kiadó online divíziója és a
Hazipatika.com együttműködésében.
- F: jan. 22., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=11703
 

Kutatható a teljes szlovákiai Bartók-gyűjtemény
 
Várhatóan májusban jelenik meg a szlovákiai Bartók-gyűjtemény hazánkban eddig
ismeretlen része. Az anyagot a szlovák kulturális miniszter személyesen hozta
el magyar kollégájának Budapestre.
- F: jan.24., http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/bartok20040123.html?h=1


Felvételi Katalógus az interneten
 
Mivel minden felvételire készülő diák nem tudott részt venni a Központi
Felvételi Nyílt Napon, ezért a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ)
ingyenesen biztosítja a nyílt napon elhangzottakat tartalmazó Felvételi
Katalógust.
- F: jan. 26., http://hirek.prim.hu/cikk/37460/IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezető) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "címcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu .

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu 
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm