K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/3., január 21. )
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 
 
A TARTALOMBÓL:
- Cseh könyvtári törvény -- felelősség a kistelepülésekért
- Ékezetes domainek -- kié lesz a http://www.könyvtár.hu/?
- Buli a könyvtárban -- a bizalomkeltés eszköze
- Múzeumkönyvtárak sorsa: Batthyaneum, Sárospatak, Székesfehérvár
- Életképes-e a referátum- és indexkészítés?
- Szögletes könyvtári tájékoztatás?
 
KISSZÍNES
- A szegedi a leginnovatívabb magyar egyetem
- Hajrá munkahelyi pletykafazekak!
 
INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Világnapokról...
- Több mint 5 millió második világháborús légifelvétel az interneten
- Elindult az iSITE.hu
 
 
 
E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor
 
 
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 
 
 

Cseh könyvtári törvény -- felelősség a kistelepülésekért
 
Az IFLA honlapján olvasható a 2003. évi beszámoló -- egyebek mellett -- a Cseh
Köztársaság közkönyvtárairól. 2001-ben elfogadták a könyvtári törvénynek
nevezett jogszabályt (No. 257/2001 Coll. of June 29, 2001), mely 2002. január
1-én lépett hatályba. A törvény értelmében végzett könyvtári regisztráció
szerint 2003 közepén 5327 könyvtárat tartottak nyilván az országban: közülük
mintegy 4800 a közkönyvtár (utóbbi szám a 201-ben ismert közkönyvtárak 80%-át
jelenti).  Most készül egy végrehajtási utasítás a nyilvános könyvtárakkal
szemben támasztott minimális követelményekről. A Cseh Könyvtáros és
Információs Egyesület (cseh rövidítése: SKIP) részéről vitát váltott ki, nem
hat-e a minimális követelményrendszer épp az eddig jobban támogatott
könyvtárak érdekei ellenében. A könyvtári törvény fontos kötelezettségként
írja elő a regionális feladatkörű könyvtárak esetében a térségben lévő
kistelepülések lakosságának ellátását: ez megérdemelné a hazai felelősök
figyelmét is. (SP)
- F: jan.17. http://ifla.org/VII/s8/annual/cr03-cz.htm
 

Szögletes könyvtári tájékoztatás?
 
Amikor levesszük a polcról az árut, elvárjuk, hogy egy pillanat alatt
megtaláljuk a számunkra fontos adatokat: mondjuk márkanév, összetétel, ár,
egységár, stb. Mérgesek is vagyunk, ha az árcímke nem azonosítható, vagy
mondjuk letakarták a szavatossági időt. Hasonló érzés könyvtárban is
fogadhatja a használót. Egy könyvtár katalógusát az interneten keresve (már
megszoktam, hogy az olvasó számára legfontosabb link, a  katalógusé nem a
felső, legnézettebb részen található)  az ikonra kattintva csak zagyvaság
jelent meg -- többszöri próbálkozásra is. Beballagva és megkérdezve a
könyvtárost megtudtam, hogy éppen cserélik a rendszert. Hogy miért nem írták
ki? -- De kiírták: csakugyan ott volt, fekete kisbetűkkel, mint az oldal többi
szövege... Ekkor eszembe jutott a könyvtár fénymásológépe, ahol tizenöt
forintos tanulópénzen tanultam meg, hogy a masina alapbeállításon fekvő oldalt
másol. Persze, ki van ez is írva: egy méterre a használótól, szemmagasságban.
Csakhogy a használó fénymásolásnál lefelé, a gép felé néz... A bosszantó
nüanszok sajnos ritkán derülnek ki a könyvtárosok számára -- hogy a változást
nagy piros villogó stb. betűkkel érdemes kiírni, a használati utasítás
vonatkozó részét pedig a szembeötlő fedlapra ragasztani --, mert az olvasó
fizeti a téves másolatot, vagy dühöng a meg nem jelenő katalógus miatt. A
könyvtáros pedig leereszkedő mosollyal rázhatja le az okvetetlenkedőt: pedig
ki is van írva... (MG)
 

Német nemzeti bibliográfia 2004-ben
 
A Bibliotheksdienst 203. 12. számának közleménye szerint valamelyest változik
a német nemzeti bibliográfia (Deutsche Nationalbibliographie) szolgáltatási
rendje. A két német állam – és a két német nemzeti könyvtár – egyesítése, 1991
óta megjelenő nemzeti bibliográfia lényege: a németországi és külföldön német
nyelven megjelenő művek hiánytalan számbavétele, majd változatos formában
történő közzététele. Jelentős az ingyenes adatbázis – http://dnb.ddb.de/
igénybevétele. Emellett több formában a megrendelő igénye szerint is
összeállítanak válogatásokat. A füzet formájú kiadás változatlanul az MVB
Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH gondozásában lát
napvilágot. 2004-től új a szolgáltatásban, hogy – osztrák és svájci
partnereihez hasonlóan – a német nemzeti könyvtár is bevezeti a Dewey-féle
tizedes osztályozást (DDC), - s ezzel a DDC már 60 ország nemzeti
bibliográfiájának tárgyi feltárásában fog szerepelni. – Talán idehaza, az MNB
központjában is megfontolást érdemel a nemzetközi szintű hasznosítás igényét
megkönnyítő megoldás. (SP)
- F: jan.18. http://bibliotheksdienst.zlb.de/
 

Ékezetes domainek -- kié lesz a http://www.könyvtár.hu/?
 
2004. március 1-től öt lépcsőben kerül bevezetésre Magyarországon az ékezetes
domainek regisztrációja. Az SWI Kommunikációs Kft. 2004. január 16. óta
fogadja ezen domainekre az előregisztrációs igényt.
- F: jan. 19. http://hirek.prim.hu/cikk/37344/
-- A http://www.konyvtar.hu/ egy domainregisztráló cég tulajdona, amelynek
semmi köze a könyvtári szolgáltatásokhoz.
 

A Müncheni Városi Könyvtár: érdekes iskolai könyvtári szolgáltatás
 
Németország legnagyobb közkönyvtári hálózatának 30 egysége 3 milliós
állománnyal, a legnagyobb német közkönyvtári zenei gyűjteménnyel és öt
bibliobusszal látja el a bajor főváros lakóit. Három bibliobusz 75 iskolában
igyekszik kielégíteni a könyvtári igényeket egy-egy helyen heti 2-4 órás
megállók révén. A központi könyvtárban 200 ezer kötet van szabadpolcon, s
további egy millió raktárban. A könyvtár alapjait – még mint városi
szakkönyvtárét – 1843-ban rakták le, s fokozatosan nőtt át sokoldalú lakossági
szolgáltató intézménnyé (ahogy később a mai FSZEK is). (SP)
- F: jan.18., http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/
 

Életképes-e a referátum- és indexkészítés?
 
A napokban postázott 2004/1-es TMT-ben A jövő digitális könyvtára : CrossRef
Searc és QuestelPoint: új kihívások a hagyományos szolgáltatások számára
címmel referátum jelent meg. -- Úgy tűnik, hogy a teljes szövegben kereső
automaták komoly kihívást intéztek a hagyományos feltárókhoz. Ráadásul az
igazi kihívás (mint már többedszerre) nem is a könyvtár világából jön. "A
tudományos folyóiratoknak meg kell mérkőzniük a Google-lal, a .gov/.edu/.org
webhelyekkel, a preprint-szerverekkel, és azzal, hogy az egész tudományos
kommunikáció áttevődik a webre. A valódi veszélyt a Google jelenti." "A
könyvtárosok és beszállítóik is nehéz időket élnek át, mert ha nem újulnak
meg, elvesztik fontosságukat. A könyveket – korábbi munkaeszközeiket – fogják
csak szolgálni olvasóik helyett, miközben egyre gyakrabban megcsapja őket
annak a szele, hogy fal nélküli könyvtárak létesülnek."
- F: TMT 2004/1 (ref.: Hegyközi I.)
 

Buli a könyvtárban -- a bizalomkeltés eszköze
 
A Hollins Egyetem könyvtárában január második hetében zenés péntek esti
szórakozás várta az érdeklődőket. A fellépő együttes két könyvespolc között
helyezkedett el, míg a szórakozni vágyó fiatalok az olvasóteremben az asztalok
körül, a fotelekben foglaltak helyet. Az egyetemi könyvtár legnagyobb
olvasójában megrendezett mulatság egyik célja az volt, hogy a diákok ezentúl
ne csak a tanuláshoz, a vizsgaidőszakhoz kössék a könyvtárt, hanem hétköznapi
életük részének is tekintsék. A könyvtári táncos este egyébként az amúgy
unalmas januári diákéletet felpezsdítő programsorozat részeként sikeresnek
volt mondható. A résztvevők közül néhányan valóban táncra perdültek, de azok
is jól érezték magukat, akik csak beszélgettek. Abban mindenki egyet értett,
hogy a szokatlan ötlet elérte a célját, hiszen sokan a helyszín különlegessége
miatt mentek el a koncertet meghallgatni. (KE)
- F: jan. 19., http://www.roanoke.com/roatimes/news/story161349.html
 

Az erdélyi Batthyaneum gyűjtemény hányattatott sorsa
 
Az erdélyi római katolikus egyház nem mond le a kommunista rendszer idején
jogtalanul elkobzott ingó és ingatlan vagyonáról, így a gyulafehérvári
Batthyaneum könyvtár nagy értékű tudományos kincseiről sem - jelentette ki
kedden Potyó Ferenc pápai káplán, a gyulafehérvári érsekség általános
helynöke. Az egyházi méltóság az MTI érdeklődésére így reagált a román
sajtóban kedden megjelent, a Batthyaneum könyvtár sorsára vonatkozó hírekre.
Az Adevarul hasábjain a román kultuszminisztérium egyik illetékese a
könyvtárnak és kincseinek visszaszolgáltatásáról rendelkező, hatályos román
törvény ellenére úgy nyilatkozott: nem lehet szó arról, hogy a román
állam "természetben" visszaadja a katolikus egyháznak a gyűjteményt.
- F: jan 14., http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=1350
 

Sárospataki könyvtár: februári folytatás
 
Előrelépés történt az Oroszországban lévő magyar műkincsek hazahozatalának
évtizedes ügyében. Medgyessy Péter kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök
tavalyi találkozója nyomán februárban megalakul az a közös orosz–magyar
munkabizottság, amely a sárospataki református kollégium könyvtári
állományának visszaadásáról fog tárgyalni Moszkvában. A bizottság orosz elnöke
Pavel Horosilov kulturális miniszterhelyettes, magyar elnöke a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának (NKÖM) politikai államtitkára, Vass Lajos
lesz.
- F: jan. 16.  http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?
DocCollID=154030&DocID=132789
 

Évszázadok műtárgyai a székesfehérvári egyházmegyei gyűjteményben
 
Aligha van település Magyarországon, amely vetélkedhetne a műemlékek,
múzeumok, kiállítóhelyek gazdagságát tekintve Székesfehérvárral. Nem
véletlenül, hiszen a város a magyar államiság születésétől a legfontosabb
magyar szakrális központok egyike volt, középkori épületei, elsősorban
székesegyháza európai mércével mérve is kiemelkedő értéknek számított. (...)
Az újjászületés 1998-ban kezdődött. A könyvtár, levéltár, múzeum ismét
egységes irányítás alá került és Mózessy Gergely püspöki könyvtáros-levéltáros
személyében fiatal, energikus vezetőt kapott, ugyanakkor az egyházmegye a
millenniumra készülve új helyen, a püspöki palotával szemben, a hajdani
mariánus rendházban a nagyközönségnek ismét hozzáférhetővé tette a kiállítást.
- F: jan. 18., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=197312
 

Kovászna megyei könyvtár -- politikai központ?
 
A maratoni tanácskozásra, a Kovászna megyei könyvtár Gábor Áron termébe a
szervezők közlése szerint kétszáz településről érkeztek küldöttek. Székelyföld
autonómia-statútumának végleges tervezetét egyhangúlag szavazta meg a
testület, állami elfogadtatásáért hat RMDSZ-képviselő fog lobbizni a
parlamentben.
- F: jan. 19., http://politika.transindex.ro/?cikk=2081
 
 
 
::::: KISSZÍNES :::::
 

A szegedi a leginnovatívabb magyar egyetem
 
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) a leginnovatívabb Magyarországon -
állapította meg egy kétezer felsőoktatási intézményre kiterjedő nemzetközi
vizsgálat. A felmérés összesített listáján a SZTE a 201., míg az Eötvös Loránd
Tudományegyetem a 401. helyen áll.
Bővebben: http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/szte20040115.html?h=1
- F: jan. 15., http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/szte20040115.html?h=1
 

Hajrá munkahelyi pletykafazekak!
 
Pletykálkodásra ösztönzik a dolgozókat a brit munkahelyeken, mert egy
vizsgálat kimutatta, hogy a bizalmas „híráramoltatás" jobb teljesítményhez
vezet. Kathryn Waddington pszichológus – miután ápolónők körében behatóan
tanulmányozta a pletykálkodás hatásait – úgy találta, hogy a pletyka egyrészt
javítja az emberek közérzetét, másrészt segít fokozni kreativitásukat.
Elsősorban a stresszel terhelt munkahelyeken javasolt a pletykálkodás, mert
enyhíti a feszültséget. Waddington hozzáteszi azonban, hogy nem minden
susmorgás tesz jót, az úgynevezett negatív pletyka – a rossz híreket tudató –
rontja a morált, különösen a rosszmájú, alaptalan híresztelés. (AFP)
- F: jan. 14., HVG Online
 

Olaszországban az internet 'férfi dolog'
 
A fejlett országok közül Olaszországban van a legnagyobb különbség az
internetet használók nembéli megoszlásának tekintetében -- állapította meg az
UCLA (University of California, Los Angeles) Internet Projektjében. A 14
országot vizsgáló felmérés szerint Olaszországban mintegy 20,2 százalék az
eltérés az internetet használó nők és férfiak száma között. A második helyen
Spanyolország áll, ahol 19 százalékos a különbség. Általánosságban elmondható,
hogy a legtöbb országban kb. 8 százaléknyi eltérés mutatkozik a két nem
internethasználata között, ám Taiwanban csak 1,2, Svédországban pedig csupán 3
százalékos ez az arány. Az Amerikai Egyesült Államokban a férfiak 73,1, míg a
nők 69 százaléka használja az internetet. Ugyanez a felmérés azt a trendet is
megvilágította, hogy az internetezésre szánt időt világszerte az egykor
tévénézéssel töltött időből gazdálkodjuk ki. (KE)
- F: jan. 16., http://www.poynter.org/column.asp?id=31
 

A Google új utazási és szám szerinti kereső eszközei
 
A kereső cég új fegyverekkel gazdagította lekérdezési arzenálját, melyek révén
a felhasználó frissített menetrend információkhoz férhet hozzá, ill. sorszámuk
alapján kérhet információt postai küldeményekről vagy járművekről. Az ún.
ragszám szerinti kereső segítségével a felhasználó tájékoztatást kérhet arról,
merre jár a gyorspostával (UPS, FedEX), vagy hagyományos postai úton feladott
csomagja, de ugyanígy információkat kérhet a repülőgépek lajstromszáma, vagy
vonalkód szám és telefonos területi kódok alapján is.
- F: jan. 14. http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=73323&id=8
 
 
Öt év után fogadják el a munkavállalókat
 
Bizonyos előítéletek elkerüléséhez legalább öt évet kell egy adott helyen
dolgozni. Brit felmérés szerint amíg ezt az időt nem szolgálta le valaki, ott
többnyire tapasztalatlan munkaerőnek tekintik. Ha viszont túl van szolgálati
ideje az öt éven egyazon poszton, akkor esetleg már túl korosnak tartják.
- F: jan. 9., http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=11545
 
 

::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

Világnapokról...
 
" Napjainkban egyre nagyobb igény van a különböző évfordulókhoz, eseményekhez
kapcsolódó összeállítások iránt. Már többen is készítettek hasonló kiadványt,
legutóbb a Balmazújvárosi Városi Könyvtár "Az év jeles napjai és világnapjai"
című válogatott bibliográfiája látott napvilágot 1997-ben. Jelen kiadványunkat
pedagógusoknak, diákoknak, könyvtárosoknak állítottuk össze azzal a céllal,
hogy segítséget nyújtsunk műsorok elkészítéséhez, a világnapok magyarázatához.
A bibliográfia tartalmazza a világnapokat rövid annotációval, kialakulásukról
szóló információval és ajánlott irodalommal. Nem mindegyik világnaphoz
sikerült megfelelő ajánlott irodalmat találni, ezért néhol csak az annotáció
található. (...) Bibliográfiánk csak válogató jellegű. A könyvtárunk
állományában található művekből és más könyvtári katalógusokból válogattunk
verseket, novellákat, antológiákat és szakkönyveket. Reméljük, hogy
hiányosságai ellenére is haszonnal forgatják majd az érdeklődők szerény
kiadványunkat. -- Nagy Mária szerkesztő
- F: http://www.kkmk.hu/vilagnap/ Német forrás pl.:
http://www.uno.de/kalender/observ.htm
, angol: http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/db/days.shtml
 

Több mint 5 millió második világháborús légifelvétel az interneten
 
Ezeknek a képeknek a titkosságát már évekkel ezelőtt feloldották, de most
jutott odáig az archívum szándéka és a digitalizálás foka, hogy nyilvánosan
meg is jeleníthetik őket.
- F: jan. 19., http://hirek.prim.hu/cikk/37339/
 
 
Elindult az iSITE.hu: az interneten, az internetről

Az iSITE.hu Online Információs Internet Hírmagazin megkezdte működését. Az
oldal célja a szolgáltatósemleges információnyújtás a már meglévő internet-
felhasználók és az internet után érdeklődők számára.
-F: jan.20., http://hirek.prim.hu/cikk/37353/
 

IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet
nelkul. E műveletek elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-
bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A szerkesztők a megrendelők címét
kizárólag a KIT postázására használják fel. Emailcím-változást az
infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "cimcsere" tárgyú levél szövegrészébe
írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm