K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/2., január 14. )
 

     Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok
 
 
A TARTALOMBÓL:
- Írás- és olvasási készség - óvodától kezdve?
- A könyvtáros szakma szerepváltása a digitális korban
- Emberi erőforrás-menedzsment és halál
- Csökkenő könyvtárhasználat - remote librarian szükséges
- Brit könyvtári statisztika (2001-2002) + analóg hazai adatok (2002) (II.) --
elaprózódott a hazai könyvtári rendszer?
 
KISSZÍNES
- Hírözön - húsz százalékkal több hír az interneten
- Innovációs járulékot fizetnek a cégek januártól
- Kisebbségek az Európai Unió tagállamaiban
- Jókai-regény beás nyelven
- Gépi tanulást segítő szoftver

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Elindult az első magyar online petíciós oldal
- MINok/NoTárs hírlevél
- Elkészült a Budapest Portál vakbarát felülete
 
 
 
E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
 
 
 
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
 


Írás- és olvasási készség - óvodától kezdve?
 
Preschool literacy (iskoláskor előtti írás-olvasás) volt a témája a múlt heti
krétai Nemzetközi Olvasástársaság (IRA) európai szemináriumának. Ezen többek
között elhangzott, hogy Európa országaiban nagyon eltérő eszközökkel készítik
fel a gyerekeket az írás-olvasás majdani iskolai elsajátítására. Ennek elemei
pl. a literacy corner (írás-olvasás "sarok" az óvodai szobában), vagy
a 'partnerség a könyvtárral'. Nagy érdeklődésre tarthat számot a vezetői
szekcióban elhangzott 'Mitől sikeresek a finnek az olvasásban?' kérdésre adott
13 pontos válasz, mely -- bármilyen furcsa is -- az olvasás háttérkörülményeit
taglalja, pl. hogy a finn gyerekek tizenhat évet járnak egy iskolába, vagy
hogy rendszeresen meleg ebédet kapnak. A konferencia és szeminárium
tapasztalatairól a könyvtáros közvéleményt (is) Steklács János, az IRA Európai
Egyeztető Tanácsának tagja fogja tájékoztatni a szaksajtóban. (MG)  
 

A könyvtáros szakma szerepváltása a digitális korban – Trendek a hazai és
nemzetközi könyvtárügyben
 
(Ismertető a TMT 2004/1-es számából: Tóth Máté: A könyvtáros szakma
szerepváltása a digitális korban -- Trendek a hazai és nemzetközi
könyvtárügyben) A könyvtáros szakmának a digitális korban új szerepeket kell
felvállalnia. Három globális trend határozza meg az új szerepeket: a tudás
szerepének felértékelődése, az informatikai infrastruktúra fejlődése és az
esélyegyenlőség biztosításának kívánalma a könyvtári szolgáltatásokban. A
vonatkozó hazai és külföldi cikkek alapján megállapítható, hogy a szakma
tovább differenciálódik a foglalkozás űzéséhez szükséges készségek mentén. A
valódi szakadást azonban nem ez okozza, hanem az információközvetítésben
mindinkább előretörő forprofit irány. A nonprofit szektorban dolgozó
információs szakemberek számára két szerepkör kerül előtérbe: a szociális
munkásé és a professzionális információs szakemberé. Az új szerepek
betöltésének egyik legkomolyabb gátja a folyamatosan romló presztízs, így
ennek emelése stratégiai fontosságú feladat lesz a jövőben.
- F.: Tóth Máté közlése
 

Csökkenő könyvtárhasználat -- remote librarian szükséges
 
Noha a könyvtárak kényelmes és jól berendezett helyek hallgatók és
információkeresők számára -- írja a New Library World cikke -- a naprakész
könyvtárosok visszaesést tapasztalnak a könyvtárhasználók számában. Ezzel
ellentétes irány, hogy drámaian megnő a könyvtári távhozzáférések száma. E két
trendből ered a diszintermediáció, mely szerint a használók egyre inkább a
könyvtáros kikerülésével keresik az információt, továbbá az is, hogy a
könyvtárosok nincsenek jelen, amikor a használónak segítségre van szüksége a
megfelelő keresési stratégia kialakításában, és a talált információ
értékelésében. A diszintermediáció hatásainak kivédése érdekében a
könyvtárosoknak értékelniük kell szolgáltatásaikat és innovatív módon
újjáalakítani instrukciós stratégiájukat, hogy az információkeresők elérhessék
őket, bárhol is tartózkodnak éppen.  
- F: Stone buildings, cyberspace, and the library user / Jim Agee; Patricia
Antrim. In: New Library World 104 (2001) 11 p. 474-480


Házikönyvtár minden Illinoisban született gyereknek

Illinois állam kormányzója, Blagojevich a 2005-ös költségvetés tárgyalásakor
új ötlettel állt elő, miszerint minden egyes, az államban született gyermeknek
öt éves koráig bezárólag havi rendszerességgel ingyenes könyvet
biztosítanának. A kormányzó szerint így biztosítani lehetne, hogy minden
gyermekes családban a szülők olvasni tudjanak gyerekeiknek. A tervezet szerint
ez az államnak az első évben 26 millió dollárjába kerülne. Az elképzelések
szerint az első könyvet még a kórházban megkapnák a gyerekek, s ekkor egyúttal
egy regisztrációra is sor kerülne, mely a későbbiekben biztosítaná, hogy
minden gyermek az életkorának megfelelő könyvet kapjon. A havonta járó
könyveket egyébként a szülők egy listáról választhatnák ki, amelyet
szakemberek állítanak majd össze. (KE)
- F: 2004. 01. 12., http://www.suntimes.com/output/news/cst-nws-
gov12.html


Összefogás egy könyvtárért

Az Egyesült Államokban két település, Macomb és Clinton lakói ezelőtt öt évvel
úgy döntöttek, szeretnének egy állandó könyvtárat létrehozni, s ezért készek
is voltak áldozatokat hozni. Különböző állami támogatások formájában a
kezdeményezők 4,5 millió dollárt kaptak, s a cél érdekében a lakosok is
beleegyeztek abba, hogy adóterheiket folyamatosan növeljék. Emellett nagy
segítséget jelentett az is, hogy a város az építési telek adományozásával
hozzájárult a ma már 133 000 dokumentumot őrző könyvtár létrejöttéhez.
Mindezeknek köszönhetően a nemrég megnyitott, a legújabb technológiával, 48
számítógéppel működő könyvtár az egyik legkedveltebb célpontja lett a
kikapcsolódni vágyó lakosságnak. Az igazgató azt tervezi, hogy - mivel a
lehetőség és az igény is megvan - éjjel-nappal nyitva tartó könyvtárrá
fejleszti intézményét. A statisztikák szerint a környékbeli települések között
több olyan is van, ahol a lakosság 85 százaléka beiratkozott olvasója az új
könyvtárnak, s az olvasói létszám folyamatosan bővül.(KE)
- F: 2004. 01. 12.,
http://www.detnews.com/2004/macomb/0401/06/d05-28131.htm
 
 
Rögös úton az arab tudásalapú társadalom

Az ENSZ fejlesztési szervezete, a UNDP elkészítette és közzétette az arab
világ humán erőforrásait áttekintő 2003. évi elemzését (Arab Human Development
Report 2003, - a teljes anyag térítésért hozzáférhető elektronikus és
nyomtatott változatban). Néhány fontosabb adalék a UNDP honlapja és a Die Welt
című német napilap január 3-i száma alapján. Negyven év alatt az ún. ázsiai
tigris-államokban az átlagos iskoláztatás 4-ről 10 évre nőtt, addig az arab
országok (összesen 22 van) átlagában csupán egyről négyre (a gazdag államokban
2-ről hétre, míg a szegényekben egyről kettőre). 2001-ben a lakosság internet-
hozzáférése a fejlettebb és/vagy gazdagabb országokban elérte a 10 (Libanon),
12 (Kuvait), 13 (Katar), 20 (Bahrein) ill. 30%-ot (Arab Emirátusok). A népes
Egyiptomban 1-2%-os, a szegény és/vagy diktatórikus államokban – Irak, Szudán,
Jemen, Szíria, Libanon – a fél százalékot sem éri el. A nemzetgazdasági
mutatók szerint a 270 milliós arab népességnek még mindig több mint fele a
mezőgazdaságban tevékenykedik. A kutatás-fejlesztés terén dolgozók aránya
(ezer lakosra vetítve) alig éri el a világátlag harmadát. A felsőfokú képzést
elnyerők tetemes része elvándorol (1998-2000 közt 15 ezer orvos távozott
hazájából). A világ egyik leggazdagabb országában, Szaúd-Arábiában 1980 óta az
egy főre jutó GDP 17 ezerről 9 ezer dollárra csökkent, a lakosság 30%-a
munkanélküli. (SP)
- F: 2004.01.11.  http://www.undp.org/, http://www.welt.de/


A Francia Nemzeti Könyvtárról

Christine Creff, a Bibliothéque Nationale de France (BNF) munkatársa -
jelenleg a budapesti Francia Intézet könyvtárvezetője - előadást tartott
január 9-én a FSZEK vendégeként a BNF-ről. A közel hetedfélszáz éves múltra
visszatekintő világkönyvtár – a föld öt legnagyobb könyvtára közt tartva
számon magát – 12 millió könyvvel és folyóiratkötettel, s további 15 millió
egyéb dokumentummal (metszetek, hangzó anyagok stb.) rendelkezik. Néhány
fontosabb adat: 2800 munkatárs, 146 millió euro (közel 40 milliárd forint,
több, mint az összes hazai könyvtár költségvetése együttvéve) költségvetési
keret (plusz számos funkció kihelyezése szerződéses alapon további
költségekért, melyet a minisztérium fizet), a hatalmas új (Tolbiac) és a
különgyűjteményeknek meghagyott régi (Richelieu) épületben napi 4 ezer
látogató, illetve csaknem ennyi olvasói hely (csak az újban 1900 kutatói és
1700 „általános” olvasói hely, kb. harmaduk számítógéppel ellátva). A Gallica
elnevezésű elektronikus könyvtárban (http://gallica.bnf.fr/) ma mintegy 50 ezer
mű digitális változata olvasható. Igen kiterjedt – országos és nemzetközi –
együttműködés (kötelespéldány-megőrzés, nemzeti bibliográfia, közös
katalogizálás, K+F stb.). Egyik legaktuálisabb feladatuk a hálózati
dokumentumok gyűjtése, megőrzése és hozzáférhetővé tétele. (SP)
- F: 2004.01.11.  http://www.bnf.fr/ ill. Christine Creff előadása


Öt év könyvtárstatisztikája lemezen

A Könyvtári Intézet – a NKÖM támogatásával – megjelentette az Öt év települési
és szakkönyvtári ellátása a statisztika tükrében (1998-2002) című CD-ROM-ot
(megkapta a kaposvári Könyvtár Tanszék is). A kiadvány táblázatokat –
adatszolgáltató és szerkesztő Somogyi József - és Vidra Szabó Ferenc értékelő
tanulmányát (pdf: 2o oldal) tartalmazza. A kitűnő összeállítás nagyban
elősegítheti a könyvtárosi tisztánlátást és a további teendők józan
mérlegelését. A friss adatokból és nagyságrendekből ízelítőül: 2002-ben 2853
települési és 632 munkahelyi és szakkönyvtár 5090 szolgáltatóhellyel 714 ezer
m2 alapterületen 6128 főfoglalkozású könyvtáros munkája révén 6,5 milliárd
forint gyarapítási keretből 2,5 millió dokumentummal gyarapodott. Halk
kívánság a tisztelt összeállítókhoz: talán nem okozna nagy gondot az iskolai
könyvtárak legfontosabb adatait is átvenni, hogy valóban (elvben) teljes
könyvtári statisztikát tanulmányozhasson az érdeklődő. – Részletes elemzés
talán máskor és máshol. (SP)


Nem olvas, elégedetlen önmagával – szegény  
 
A gyermekek szegénységének "látványosabb" formáival lépten-nyomon találkozik a
tehetősebb polgár is. Ha erről esik szó, akkor a médiumok automatikusan veszik
elő a hajléktalanokról, nyomortelepeken élő romákról készült anyagaikat.
Darvas Ágnes és Tausz Katalin kutatásai bepillantást engednek a "tisztes
szegénység" nyomorúságaiba is. 
- F: jan. 10., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=77703
 

Brit könyvtári statisztika (2001-2002) + analóg hazai adatok (2002) (II.)
 
A brit közkönyvtári szolgáltatóhelyek száma öt év alatt 350 körüli számban
csökkent, főként az alacsony nyitva tartásúak körében (max. 10 órás nyitva
tartás: 1997-ben 452, 2002-ben 195), míg a legalább 54 órán át nyitva tartók
száma kissé növekedett (733-ról 770-re). Egy szolgáltatóhely átlagban csaknem
13 ezer lakost lát el. Itthonról nincs nyitva tartási időt felmutató adatunk.
Egy közkönyvtári szolgáltató hely nálunk átlag háromezer(!) lakost lát el.
Az 58 millió lakosból több mint 34 millió (csaknem 60%) rendelkezik
közkönyvtári olvasójeggyel. Itthon 15%. A látogatók közt a nő-férfi arány 6:4-
hez. Erről nincs hazai adat.
Összesen közel 40 ezer ember dolgozik a könyvtárakban, ebből 26 ezer a köz- és
11 ezer a felsőoktatási könyvtárakban. Közülük szakember 11 ezer (a
szakemberek az összesből átlagosan a nemzeti és felsőoktatási könyvtárakban
minden harmadik, míg közkönyvtárakban minden negyedik állást töltik be). A
közkönyvtári dolgozók átlag 2500 lakost látnak el. Itthon teljes munkaidejű
átszámítás alapján 6233 könyvtári dolgozóról tudunk, ebből 3853 a
közkönyvtárakban dolgozik - az egy közkönyvtári dolgozóra jutó lakosszám
kicsivel a brit fölött van. (SP)
- F: 2003.12. 27.
http://www.info.lut.ac.uk/departments/dils/lisu/list03/gen03.html , Könyvtári
statisztika 2002. Bp. : Könyvtári Intézet, 2003., illetve
http://istar.nkom.hu/kiadvany/librpubl.xls
 

Folytatódnak a tárgyalások a közszférában dolgozók béremeléséről
 
A hét közepén kapják kézhez a sztrájkbizottság képviselői a harmadik
érdekegyeztető tanácskozás alapjául szolgáló dokumentumot, és várhatóan
csütörtökön ülnek újra tárgyalóasztalhoz a kormánnyal. A találkozón eldőlhet,
érdemes-e egyáltalán tovább tárgyalni a megállapodásról vagy figyelmeztető
sztrájkot hirdetnek-e. Vadász János, a közszolgálati reformért felelős
kormánymegbízott korábban elmondta, hogy a parlament 45 milliárd forintos
többlettámogatást szavazott meg a munkaadók részére. Míg tehát a kormány a
munkaadókon keresztül kívánja biztosítani a 6 százalékos növekmény fedezetét,
addig a szakszervezetek központilag garantált, a bérrendszerbe beépített
állami forrásokat tartanának szükségesnek.
- F: jan. 5., http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/bertargy20040105.html?
h=1
 

Emberi erőforrás-menedzsment és halál
 
Határozott korreláció található a kórházi intenzív osztályokon tapasztalható
vezetési stílus és a betegek halálozási aránya között: jobb vezetés, kisebb
halálozás - fejtegeti egy angol tanulmány (The link between the management of
employees and patient mortality in acute hospitals / Michael A. West et al.
In: International Journal of Human Resource Management, 13 (2002) 8 p. 1299-
1311)
-- A könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatban nagyon durva lenne ilyen
párhuzamot említeni. Az viszont okkal feltételezhető, hogy a rossz vezetési
stílus miatti folyamatos stresszállapotban a beosztottak csak alacsonyabb
minőségű munkára képesek, s ennek kárát a szolgáltatást igénybevevők is
látják. A hazai könyvtárakban uralkodó vezetési stílus mindenképpen javítható.
A munkát nehezítő tényezők - írja a bűnösen kisszámú, hazai közkönyvtári
viszonyokat feltáró tanulmány egyike: rossz hangulat, bizonytalan jövő,
szakmai gondok közös megvitatásának hiánya, érdektelenség, aránytalan
leterhelés, mások munkájának nem ismerése, az ellenőrzés, jutalmazás,
értékelés és együttműködés hiánya (ld.: Szervezetfejlesztési lehetőségek a
megyei könyvtárakban / Barlai Róbert, Csapó Edit. In: Könyvtári Figyelő 42
(1996) 4 p. 611-622) A probléma idültségére is utal a tanulmány: "A beosztott
munkatársak a dolgok változtathatatlanságát érzik, maguk sem kezdeményeznek,
nehogy szembekerüljenek közvetlen felettesükkel vagy a szomszéd asztalnál ülő
kollégával. Az érintett vezetők pedig védik szerzett jogaikat, a kialakult
beosztotti létszámot és a munkakört. (...) Egyik könyvtárban sem jellemző,
hogy a reformokat a munkatársak vagy a középvezetők kezdeményeznék. A
beosztottak az igazgatói szerephez tartozónak vélik a változtatási kockázatot,
ugyanakkor kiszámítható reakcióktól tartva maguk a felső vezetők csak
kivételes esetben merészkednek el a saját döntésük alapján akár a legapróbb
változtatásokig is. / Sehol sem jellemző az önkéntes feladatvállalási szellem,
a nyílt kezdeményezés, a személyes képességek megmutatására irányuló
törekvés."
 

Könyvek vidéki olvasóknak
 
A Nem Library World cikke a tanyák könyvellátásának alternatíváit vizsgálja
Dél-Lincolnshire-ben. A szakirodalom kevés friss költséghatékonyság-
vizsgálatot kínál e téren. A cikk négy lehetőséget mérlegel: 1. postai út, 2.
falusibolt-könyvtárak, 3. házhozszállítás, 4. az ügyfelek könyvtárhoz
szállítása. Mindezek éves költségét összehasonlították a mobilkönyvtári
ellátás árával, és persze a könyvtári alkalmazottak és a használók véleményét
is felmérték. A költségek szempontjából az ügyfelek könyvtárhoz szállítása
volt a legjobb, ám ezt nem kedvelték a használók. A mérlegelésnél további
szempontokat jelentenek a szociális megfontolások, a "legjobb
szolgáltatásérték" és a közkönyvtári szabványelőírások.
- F: Books to rural users: public library provision for remote communities /
Sarah Haggis; Anne Goulding. In: New Library World  104 (2003) 3 p. 80-93 
 
 

::::: KISSZÍNES :::::
 

Hírözön - húsz százalékkal több hír az interneten
 
A magyar internetezők tavaly mintegy félmillió hírből válogathattak – derül ki
a Hírkereső online hírgyűjtő oldal statisztikáiból. Ez bő húsz százalékkal
több, mint tavaly - olvasható a Magyar Hírlapban.
- F: jan. 8. http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=72988&id=8


Költözik a könyvtár
 
A Békásmegyeri Közösségi Házba, pontosabban az ottani önkormányzati
fenntartású Platán közművelődési könyvtárba költözik a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) tavaly év végén bezárt Ezüsthegy utcai bibliotékája.
Az áthurcolkodás a FSZEK koncepciójának része: az intézmény kevesebb, de
korszerűbb könyvtárral biztosítaná az ellátást; az Ezüsthegy utcai fióknak is
ezért pecsételődött meg a sorsa. A tizenháromezer kötetes bibliotéka – amelyet
a Szabó Ervin Könyvtár az utóbbi három évben nem gyarapított – a III. kerületi
önkormányzat idei költségvetéséből több mint 3,6 millió forintot kap
fejlesztésre – adta hírül az Óbuda című helyi lap.
- F: jan 12. http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?
DocCollID=153092&DocID=132192
 
 
Innovációs járulékot fizetnek a cégek januártól
 
Innovációs járulékot kell fizetni januártól a gazdasági társaságoknak, a
befizetések az állam által is támogatott kutatási és technológiai alapot
gyarapítják. 2004-ben több mint 40 milliárd forint juthat az innovációra.
- F: jan. 10.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/innovacio20040109.html?h=1


A perek elijesztették a zeneletöltőket
 
A Pew Internet and American Life Project vasárnap közzétett vizsgálati
eredményei azt mutatják, hogy november-december folyamán 18 millióra esett
vissza a zeneletöltők száma a március, április és május során mért 35
millióról. Az internetfelhasználók körében végzett közvéleménykutatás azt
mutatja, hogy a RIAA szeptemberben indított és nagy visszhangot kapott akciója
ráijesztett a letöltőkre, akiknek csak a 20 százaléka nyilatkozta azt, hogy
folytatja a letöltést, csak talán kevésbé rendszeresen, mint korábban.
- F: jan. 6., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=72820&id=8
 
 
Trükkös játék (élethű számítógépes játék)
 
Klikk a Startra. Teljesen élethű a grafika, térhatású a hang. Választom
a „görkori” menüpontot, a legördülő menüben rákattintok Szegedre. És hopp,
lenézek a lábamra, rajta a kori, előttem a Dóm, mögöttem a könyvtár. A játék
lényege, hogy trükköket kell csinálni a könyvtár márványlépcsőjén meg a padon.
Az irányítás elég egyszerű, csak gyakorolni kell egy kicsit. A márvány jól
csúszik, be van gyertyázva. Hibapontokat lehet összeszedni, ha nem sikerül jól
a figura. Időnként emberek mennek el a könyvtár előtt, ha nekik megyek, az is
hibapont, ha meg elesek, fogy az életerőm. Ha gyereket ütök el, az nagyot
kiabál, a szülők meg agresszívek lesznek. Ilyenkor több hibapontot kapok, és
iszonyú sokat vesztek az életerőmből, ha nem tudom lerázni a szülőket.
- F: jan. 8., http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?
DocCollID=152491&DocID=131774
 

Móra Ferencre emlékeznek Kiskunfélegyházán
 
Móra Ferencre emlékeznek szülővárosában halálának 70. évfordulóján, január 21-
én, szerdán 18 órakor a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban – tudatta az OBJEKTÍV
Hírügynökség. A Móra-emlékév jegyében szervezett „A szeretet az élet”
rendezvényt Endre Sándor országgyűlési képviselő nyitja meg, majd Juhász
István, a Móra Ferenc Gimnázium tanára emlékezik Móra Ferencre.
- F: jan. 12., http://objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=7020
 

Kisebbségek az Európai Unió tagállamaiban
 
Az Európa Tanács Budapesti Információs és Dokumentációs Központja, valamint az
Országos Idegennyelvű Könyvtár Határtalan Európa - Kultúrák találkozása című,
egy évre tervezett rendezvénysorozata immáron kilencedik tárlatához érkezett.
Kisebbségek Európában címmel február végéig látható kiállítás a könyvtár
kiállítótermében, január 14-én pedig a témával kapcsolatban tudományos
konferenciát szerveznek.
- F: jan. 8., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=195071 ,
http://www.uno.hu/news/story/101831
 

Jókai-regény beás nyelven
 
Magyarországon először jelent meg beás nyelven Jókai Mór: Cigánybáró című
regénye, Kalányos Terézia szociálpedagógus fordításában és a nagykanizsai
Czupi Kiadó gondozásában - tudatta az MTI-vel a kiadó tulajdonosa. Czupi Gyula
elmondta: messze "nem az üzleti siker reményében, sokkal inkább kulturális
küldetés szándékával, a térség roma kisebbsége által leggyakrabban használt
beás nyelv irodalmi értékhordozóként való felhasználására" vállalkozott a 160
oldalas Jókai-regény 1.000 példányos megjelentetésére. 
- F: jan. 9., http://hirek.mti.hu/news.asp?newsid=159817&pub=10&words=k%F6nyvt%25
E1r


Gépi tanulást segítő szoftver
 
Az Intel új, decemberben közzétett nyitott forráskódú szoftvere
tapasztalataikból tanuló számítógépek létrehozására ad lehetőséget a
fejlesztőknek. A programmal felerősített computer Bayes-féle statisztikai
módszerrel, a múltbeli előfordulás alapján értékeli ki egy adott esemény
jövőbeli valószínűségét. 
Minél több adat áll a rendelkezésünkre, annál hatékonyabbak, pontosabbak a
Bayes-féle matematikai elveken alapuló modellek. Amennyiben az adatok
megváltoznak, a rendszer automatikusan korrigálja az eredményeket.
- F: Agens portal jan. 2., http://agent.aitia.ai/main.php?
folderID=118&articleID=679&ctag=articlelist&iid=1
 
 
Shakespeare vagy Christopher Marlowe?
 
Statisztikai és MI-módszerek a stíluselemzésben 
A statisztikai elemzéstől a neurális hálókig, vagy a genetikus algoritmusokig,
egyre több számítástudományi módszert alkalmaznak vitatott művek szerzőinek
azonosítására. Az adatbázisok és a számítógépes kapacitás drasztikus
növekedésével aranykorába lép a szépirodalmi stílus „mérésének” tudománya
(stylometry). 
Az eljárások nem érvényesek minden szövegre: a nagyon rövid (ezernél kevesebb
szót tartalmazó), a permanensen átalakított (nem „tiszta”), vagy a
szájhagyomány útján fennmaradt művek esetében hasznavehetetlenek. Csak
olyankor vethetők be, amikor megfelelő hosszúság mellett a szerző stílusa
egyértelműen azonosítható.
- F: jan. 5., http://agent.aitia.ai/main.php?
folderID=118&articleID=680&ctag=articlelist&iid=1
 
 
 
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::
 

Elindult az első magyar online petíciós oldal
 
Egyéves előkészítő munka eredményeként elindult Magyarország első nonprofit
online petíciós oldala, a peticio.hu. Ugyan a honlap még béta üzemmódban
működik, de petíciók már élesben indíthatók és aláírhatók.
- F: jan. 13., http://hirek.prim.hu/cikk/37223/


MINok/NoTárs hírlevél
 
Több mint két éve heti rendszerességgel jelenik meg a MINok-hírlevél. Célja
kettős: egyrészt a MINok, a Magyar Internetező Nők honlapjára
(http://www.minok.hu/) felkerült friss tartalmakról ad tájékoztatást nők és
net, nők és ITC témakörökben, másrészt a magyar interneten található, nemek
esélyegyenlőségével foglalkozó, a kérdést valamiképpen érintő híradásokból,
információkból szemléz. Ez utóbbi jelenti voltaképpen a MINok hírlevél Notárs
külön kiadását. A hírlevél állandó rovatai: Programajánló, Webtallózó, EU és a
nők, NőTárs, KINCS, NetNők, Könyvkuckó, Férfisarok, NőNapTár. A hírlevélnek
jelenleg 1030 megrendelője van. Az érdeklődők a hírlevélre a MINok honlapjáról
http://www.minok.hu/ tudnak feljelentkezni: a bal oldalt Hírlevél cimszó alatt.
 

Elkészült a Budapest Portál vakbarát felülete
 
Elkészült a Budapest Portál vakbarát felülete. A fővárosi önkormányzat
honlapja látássérülteknek készült változatát szerdán mutatta be Demszky Gábor
főpolgármester, valamint a szoftver kifejlesztője, Szuhaj Mihály, aki a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) informatikai
csoportvezetője.
- F: jan 7., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=72962&id=9
 
 
 
IMPRESSZUM
 
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezető) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
 
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu címre
küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles. A hírlevél
lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy megjelölésével. Amennyiben a
lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe írja be: ekezet nelkul. E műveletek
elvégezhetők a http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is.
A szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött "címcsere"
tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.
 
A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.
 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm