K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2004/1., január 7.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- British Library: egy fontért négyet kínál
- Brit könyvtári statisztika (2001-2002) + analóg hazai adatok (2002) (I.)
- Felülvizsgálják a közszféra bérrendszerét
- Mindennapi hálózataink - a társadalmi tőke reneszánsza
- Infokommunikációs technológiák az iskolában
- Coach, a szakmai barát
- A nyílt forrás elve: innováció, nem csak szoftverek világában
- Célegyenesben - informatika az olimpián
- Sulinet Expresszes gépeket kaptak az erdélyi magyar iskolák


KISSZÍNES
- Luxushajó-könyvtár
- Kigyulladt a volt nagykanizsai könyvtár
- Lovaggá ütötték a WWW feltalálóját
- 2003 a Google tükrében


INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Bőgel György az elektronikus oktatásról
- Digitális könyvkereskedést nyitott az Adobe


Tisztelt Olvasó,
az új év első számában többek között egy brit--magyar könyvtári
statisztikai összehasonlítás első részével indítunk. Szó esik a
közvetlen szakmai segítő lehetőségéről, a coachról is. Szívesen
beszámolnánk a már sokszor sokak által emlegetett
Szonda-Ipsos-felmérésről, de az ígéret ellenére a szerkesztés
időpontjában még nem látjuk a http://www.mke.oszk.hu/ oldalon. Reméljük, minél
előbb szólhatunk megjelenéséről.

E lapszám szerkesztője: Káldi EmeseA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlBritish Library: egy fontért négyet kínál

Elkészült a British Library tevékenységének gazdasági hatását elemző
tanulmány. Ennek legfőbb megállapításai következzenek. Az angol nemzeti
könyvtár minden beléje fektetett fontból négyszeres hasznot nyújt
felhasználóinak. A gazdaság vonatkozásában az elemzés évi 363 millió
font pozitív értéket állapított meg, ebből 59 millió közvetlen, a
fennmaradó rész pedig közvetett haszonként jelenik meg. Másik oldalról:
ha a könyvtár nem létezne, a brit gazdaság 280 millió font veszteséget
szenvedne el. Az elemzést a Spectrum Strategy Consultans tanácsadó cég
végezte, mely egyebek mellett az Oktatási Minisztérium számára
tanulmányozta a 23 ezer angol iskola szélessávú Internet-kapcsolattal
való ellátásának hatását, honlapot tervezett az angol első osztályú
focibajnokságnak, a Premierleague-nek stb. (ref.: SP)
- F: 200312.29., http://www.bl.uk/cgi-bin/news.cgi?strory=1398


Brit könyvtári statisztika (2001-2002) + analóg hazai adatok (2002) (I.)

Az iskolai könyvtárakat leszámítva (egyébként a 23 ezer iskola
tanulóinak háromnegyede lehet könyvtárilag ellátva) az Egyesült
Királyságban csaknem 5500 könyvtári szolgáltató hely működik 380(!)
szervezet részeként. Ebből három nemzeti könyvtár (6 szolgáltató hely),
208 közkönyvtár (4614) és 170 felsőoktatási (875). Itthon a nemzeti, az
országos szak-, a felsőoktatási és a közkönyvtárak összesen több mint
háromezer önálló könyvtárat jelentenek, ezek pedig összesen 4128
szolgáltató hellyel rendelkeznek.
A szigetországban a teljes ráfordítás elérte az 1500 millió fontot (555
milliárd forint), egy lakosra számítva 25 font (bő 9 ezer Ft). (Az
1550-ból kb. 200 millió -- kb. 13% -- a saját bevétel.) Ebből 930 millió
(62%) a közkönyvtáraké, 447 millió a felsőoktatási (29%) és 133 millió
(9%) a nemzeti könyvtáraké. A hazai ráfordítás a jelzett
könyvtártípusokban összesen megközelítette a 25 milliárd forintot, egy
lakosra számítva 2500 Ft. Az összesből 13,56 milliárd a közkönyvtáraké
(54%), 6,3 milliárd a felsőoktatásiaké (25%) és 5 (21%) milliárd a
nemzeti és az országos szakkönyvtáraké.
A brit könyvtári beszerzések száma csaknem 17 millió egység, ebből 11 és
fél millió jutott a közkönyvtárakba (átlag öt lakosra egy új beszerzés),
4,3 millió a felsőoktatási és 1,35 millió a nemzeti könyvtárakba.
Idehaza az új beszerzések száma közel 1,9 millió egység, ebből 1,24
millió a közkönyvtáraké (nyolc lakosra egy új beszerzés). (SP)
- F: 2003.12. 27.,
http://www.info.lut.ac.uk/departments/dils/lisu/list03/gen03.html ,
Könyvtári statisztika 2002. Bp. : Könyvtári Intézet, 2003., illetve
http://istar.nkom.hu/kiadvany/librpubl.xls


@ - az új észt közlekedési tábla
E-government, ezt a nevet viseli az internetes ügyintézésre átállt
államirányítás. A modern technika egyik éllovasa pedig éppen az
EU-csatlakozásra váró Észtország. A balti államban alanyi jogon jár az
internet-hozzáférés. Az észtek a világhálón követhetik politikusaik
tevékenységét, és már a földhivatalban is csak addig várakozik az
ügyfél, amíg a modem tárcsáz. A legtöbb kelet-európai országnál
radikálisabb lépésre szánta el magát Észtország, mikor a Szovjetunió
bukásával 1991-ben elnyerte függetlenségét. A legkisebb balti állam a
kommunista tisztviselők teljes generációját nyugdíjba küldte, így ma
többségében harmincas éveikben járó politikusok és hivatalnokok vezetik
az országot.
A radikális lépés meghozta gyümölcsét. Észtország gazdasága felkészült,
hogy május 1-jén az Európai Unió egyenrangú tagjává válhasson. Ráadásul,
ahogy a német közszolgálati televízió hírműsora megállapította, van egy
terület, amelyben az EU jelenlegi államai csak tanulhatnak a balti
államtól. Észtország évek óta tudatosan állt át az internetes
ügyintézésre és kormányzásra. Az e-government, ahogy azt az észt példa
mutatja, nem pusztán hangzatos jelszó, rengeteg pénzt is megspórol az
alig másfélmilliós lakosságnak.
- F: 2004. 01. 06.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=152095&DocID=131465


Felülvizsgálják a közszféra bérrendszerét

Az idén is folytatódik az államháztartás reformja, melynek részeként
beindítják a közigazgatás reformját, s felülvizsgálják a közszféra
bérrendszerét - nyilatkozta többek közt László Csaba pénzügyminiszter.
[A cikk sajnos ennél többet nem ír a témában.]
- F: 2004. 01. 05., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=72736&id=4


Uniós szabványok októbertől magyar nyelven is

Tizenkét szakmának biztosít az európai uniós piacon esélyegyenlőséget és
versenyképességet az, hogy 212 EU-szabványt adnak ki magyar nyelven
jövőre. Erről Csillag István gazdasági miniszter hétfőn írt alá
szerződést Pónyai Györggyel, a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető
igazgatójával.
- F: 2003. 12. 23.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/szabvany20031222.html?h=1


Mindennapi hálózataink - a társadalmi tőke reneszánsza

Az emberek a számukra legfontosabb információt leginkább nem leírt
formában, dokumentumba ágyazva, hanem közvetlenül másik emberektől,
szóban kapják, főleg a számukra fontos hálózatokból. Ezért is érdekes az
alábbi cikk. (MG)
Magyarországon az álláslehetőségek közel háromnegyedét informális úton
nyerik el. A közbeszédben a kapcsolati tőke gyakran a klientúra
fogalmához tapad. Sokszor csak azért, mert a hiányával egyszerűbb
magyarázni a személyes kudarcot. Sokakat a szemérmesség, másokat
zárkózottságuk tart vissza, de korántsem tudatosan végzik a
tevékenységet, s így a hatékonyság is messze elmarad a lehetőségektől.
Kiváltképpen a 40 év fölöttiek esetén: ők ugyanis ez ügyben duplán
érintettek. Álláskilátásaik nem igazán rózsásak, ellenben ők azok, akik
az idő múlásával biztosan kiterjedt kapcsolati hálóra tettek szert --
legfeljebb nem tudnak róla. "Normális körülmények között ugyanakkor a
kapcsolati tőke hozama kimerül abban, hogy az információszerzés költsége
alacsonyabb lesz, a piaci folyamatok időigénye lerövidül" - mondja Sík
Endre szociológus. A kapcsolati hálók bizonyos szituációkban militáns
módon alakítják egy közösség életét, a politikai-gazdasági elit úgy
formálja az állami szerepvállalást, a jogi és a piaci feltételrendszert,
hogy az a saját kapcsolati hálóinak kedvezzen.
- F: 2003. 12. 24., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=72509&id=4


Könyvtár a Millenárison...

Az európai metropolisok között Budapest csak akkor őrizheti meg
versenyképességét, ha a közeljövőben új, izgalmas kulturális színterek
létesülnek. Schiffer János főpolgármester-helyettes és munkatársai
nemrégiben készítettek egy középtávú fejlesztési koncepciót.
Megvizsgáltuk, mennyire reálisak az elképzelések, és mit szólnak
mindezekhez az érintett intézmények.
A fővárosi víziók között szerepel - s már korábban is többször
felvetődött -, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár új budai központi
könyvtára is a Millenárison jöhetne létre. Fodor Péter főigazgató úgy
véli, az új budai könyvtárat mindenképpen egy tömegközlekedési
csomópontban kellene kialakítani. Ennek a szempontnak megfelel a
Millenáris, ráadásul a főigazgató szerint egy látványos interaktív
tárlathoz jól illeszkedne egy "jövőbe néző", számítógépes adatbázisra
épülő új könyvtár.
- F: 2004. 01.3., http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=77432


Coach, a szakmai barát

Bevallja-e, vagy sem, a legtöbb vezetőnek időnként szüksége lenne olyan
külső, a szervezettől független segítőre, akivel meg tudja beszélni
szakmai nehézségeit. A coach nem tanácsot ad, hanem abban támogatja a
vezetőt, hogy tudatosítsa magában az őt foglalkoztató problémákat, és
rátaláljon az általa legjobbnak ítélt megoldásokra. A coaching speciális
munkaforma, amely felkészíti a vezető szakembereket a kritikus,
kihívásokkal teli helyzetekre.
- F: 2003, 12. 30.,
http://www.vilaggazdasag.hu/index3.php?app=cikk&datum=2003-12-30&d=2003-12-
12&r=24&c=35
-- Magyarországon egyelőre nem jellemző a coach-kapcsolat a könyvtárak
világában. A hazai üzleti életben és a külföldi könyvtári gyakorlatban
viszont számos példa található erre, és a mentorálásra is. (MG)


Sulinet Expresszes gépeket kaptak az erdélyi magyar iskolák

Tizenkét újabb erdélyi magyar közoktatási intézmény kapcsolódott be a
Sulinet Expressz programba - mondta kedden Lászlófy Pál, a program
erdélyi lebonyolító szervezetének, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének (RMPSZ) elnöke.
Lászlófy az MTI érdeklődésére emlékeztetett: ezzel a programban részt
vevő magyar tannyelvű erdélyi iskolák száma elérte a harmincat (2001-ben
tizennyolc tanintézmény részesült belőle). Az érintett iskolák
novemberben és decemberben vehették át a támogatást az RMPSZ
közvetítésével: a magyar oktatási tárca programja keretében 27 millió
forint értékben a tizenkét magyar tannyelvű iskola mindegyike tíz gépből
álló számítógép-hálózatot és perifériákat - nyomtatót, szkennert stb. -
kapott.
A magyar oktatási minisztérium ezen kívül összesen 7 millió forint
értékben internetbérleti díjat folyósított a program keretében 23
oktatási egység számára - mondta Lászlófy.
- F: 2004. 01. 06., http://index.hu/tech/ihirek/?main:2004.01.06.&160756


A nyílt forrás elve: innováció, nem csak szoftverek világában

A tudásgazdálkodás talán egyik legpozitívabb és demokratikusabb példája
a nyílt forrás alkalmazása. A szabad fejlesztés során igénybe vett
hálózat kollektív intelligenciája ugyanis messze felülmúlja az egyes
résztvevők tudáskészségét. Legismertebb példája a Linux szoftver, de a
"Woochi" borkedvelők enciklopédiája, vagy a NASA Mars-kutatása is
használ ilyen elvet. Sőt! A Prentice Hall kiadó olyan könyveket ad ki,
amelyek bármilyen célra felhasználhatók, módosíthatók, terjeszthetők, a
későbbi kiadások esetében pedig az olvasók javításait is felhasználják.
Léteznek könyvtári kísérletek: a Gutenberg-projekt során önkéntesek
százai gépelik be a klasszikusok mesterműveit. Léteznek nyílt forráskódú
könyvek a jog, vallás terén is, és van ilyen szakácskönyv is.
- F: Infinit Hírlevél, No.226 (2003)
-- "Nyílt forráskódú" hazai könyvtári szakkönyv is készült, de ez az
elképzelés gyakorlatilag megbukott. Érdekes lenne átgondolni, miért (MG)


Alacsony szintű telítődés...

Ugyan fél évvel ezelőtt hangzott el ("XXI. század vállalata"
konferencia, Piac és Profit, június 3-4): -- "Magyarországon a vezetékes
telefónia alacsony szinten telítődött" -- mégis érdemes rá egy gondolat
erejéig visszatérni, és a könyvtári szolgáltatásokra alkalmazni.
Elképzelhető, hogy a hazai, Észak- és Nyugat-Európára jellemző
könyvtár-látogatási statisztikák hazai könyvtáraink számára hosszú távon
sem elérhetők. És lehet, hogy nem is ez a cél, annál is inkább, mert az
elektronikus hálózati információ érezhetően csökkenti Nyugaton a
könyvtárhasználatot. Lehet, hogy az erőket idehaza a hálózaton elérhető
kínálat szintjének fejlesztésére (a mennyiségi mellett a minőségi)
érdemes fordítani. Ahogyan a telepített-telefonok vagy a csekkfüzetek,
mint eszközök elterjedtsége is jóval alulmarad a nyugatinak, úgy a
"fizikai" könyvtárhasználat is jóval alacsonyabb. Ám mindezek csak
eszközök, nem célok. A fizikai könyvtárlátogatásnak jelentős hányadát
kiválthatja a virtuális hozzáférés. A kihívók a mobiltelefon, a
bankkártya és a virtuális könyvtár. A célok ugyanazok. A folyamattal
csökken a könyvtárak fizikai terheltsége, illetve még fontosabbá válik a
könyvtári portálok kínálata, és azok használhatósága, minősége.
Kívánatos ezek tudatos fejlesztése. (MG)


Infokommunikációs technológiák az iskolában

Magyar Bálint oktatási miniszter Londonba utazott kedden az "ICT in
schools" (Infokommunikációs technológiák az iskolában) konferenciára,
valamint a BETT 2004 kiállításhoz kapcsolódó, az EU tagállamok és a
csatlakozó országok oktatási minisztereinek találkozójára - tudatta az
OBJEKTÍV hírügynökséggel az OM Sajtóirodája.
A Londonban évente megrendezésre kerülő BETT kiállítás egyike az
Egyesült Királyság legrangosabb oktatási rendezvényeinek. A kiállítás
célja az információs és kommunikációs technológiaoktatásban használatos
termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása. A bemutatónak 2003-ban 500
kiállítója és 24000 látogatója volt. Charles Clarke brit oktatási és
képzési miniszter a kiállítás kapcsán oktatási miniszterek részére
megrendezésre kerülő szemináriumra hívta meg Magyar Bálint oktatási
minisztert. Az "ICT in school" című konferencia lehetőséget nyújt a
résztvevő minisztereknek az egyes országok gyakorlatának megismerésére,
valamint az e területen megvalósuló együttműködések megalapozására és
fejlesztésére. A magyar oktatási miniszter az eredményes nemzetközi
együttműködés elősegítése céljából az oktatási szoftverek díjmentes
cseréjével foglalkozó klíringintézet-hálózat létrehozását javasolja
partnereinek.
- F: 2004. 01. 06.,
http://hiros.index.hu/objektiv/display/hir.php?hirid=6793


A közintézmények sokszor alulmaradnak az aukciókon

A legutóbbi keretnél is kevesebbet, ötmillió forintot fordíthat 2004-ben
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) a védett műtárgyak állami
elővásárlására. 2000-ben 20 millió, 2002-2003-ban 10 millió forinttal
tudta az állam hozzásegíteni a közgyűjteményeket a kiemelt jelentőségű
műtárgyak megvételéhez. (...) Az Országos Széchényi Könyvtár 18 könyvet,
illetve kéziratot vásárolhatott meg aukciókon az állami keret terhére,
összesen több mint hétmillió forint értékben. A nemzeti könyvtár
vásárlásait teljes mértékben az állam állta, a levéltár viszont jórészt
saját pénzéből vette meg Weiss Manfréd irategyüttesét: a vételi ár hat
százalékát, 64 ezer forintot fizetett ki a hivatal.
- F: 2003. 12. 29.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=150884&DocID=130553


Célegyenesben - informatika az olimpián

Rekordsebességgel halad az augusztus 13-án kezdődő athéni olimpiai
játékok informatikai infrastruktúrájának kiépítése. Gépek ezreinek kell
biztonságosan működő, kifinomult rendszert alkotnia. Az olimpiai játékok
informatikai kivitelezője, a SchlumbergerSema máris rekordot döntött; a
Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal közösen szeptemberben bejelentették,
hogy a játékok történetében először, már egy évvel a megnyitó előtt
minden fontos IT-rendszer tesztelésre kész. "A hátralévő hónapokat arra
használjuk, hogy folytassuk a teszteléseket, kipróbáljunk mi-lenne-ha
forgatókönyveket, és újra teszteljünk" - mondta Claude Phillips, a
SchlumbergerSema olimpiáért felelős technológiai vezetője. A tesztelés
és integrálás 2002 novemberétől zajlik egy athéni
számítógép-laboratóriumban.
Az IT-műveletek Athénban jóval átfogóbbak lesznek, mint Salt Lake
Cityben. Kétszer annyi kiszolgálóval, nyomtatóval és PC-vel, és közel
háromszor annyi IT-szakemberrel készülnek a szervezők. 200 ezer
sportoló, edző, szervező és újságíró regisztráltatta magát az eseményre.
Az athéni olimpián nyilvántartott tíz és fél ezer atléta adatai többek
között útlevél- és orvosi információkat tartalmaznak. Jean Chevalier, a
SchlumbergerSema alelnöke szerint a cég feladata, "hogy védje az
információ- és adatforrásokat, s ebbe beletartozik a versenyzők listája
és az őket kísérő családtagok adatai".
- F: 2004.01.05., FigyelőNet, http://www.fn.hu/cikk.php?id=27&cid=72775


::::: KISSZÍNES :::::


A brit háztartások közel fele internetezik

2003 harmadik negyedében a brit lakások 48%-át elérte az Internet, - ez
csaknem 12 millió háztartást jelent. Öt éve kilenc százalékon álltak, a
"nagy ugrás" 2000-ben következett be, mikor egy év alatt a lefedettség
18-ról 32%-ra ugrott. A brit felnőtt lakosság 58%-a internetezett az
utóbbi három hónapban az októberi adatok szerint (időnként pedig 64%).
Az utóbbi három hónapban internezetők közt 84% levelezett a hálón, 80%
tájékozódott árucikkek vagy szolgáltatások kérdéskörében, 68% keresett
információt utazási vagy szálláskeresési céllal illetve 53% vásárolt a
hálón valamit. Problémáikat firtatva kiderült, hogy 34% találkozott
vírustámadással, 23% kapott nem kért leveleket (spam). (SP)
- F: 2003.12.29., http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=8


2003 a Google tükrében

55 milliárd megkeresés érkezett a Google rendszerébe 2003-ban. A webes
kereső szerint ennek alapján bizton állíthatjuk: Britney-nél, Harry
Potternél és a Mátrixnál senki és semmi nem volt népszerűbb a tavalyi évben.
Az elmúlt években új típusú éves összefoglalók jelentek meg az
interneten. A nagy webes keresőszolgáltatások statisztikáiból igen jól
kirajzolódik a hús-vér világ egy-egy adott időszaka, az internetezők
által begépelt sokmilliárdnyi keresési kifejezés elemzése, rendszerezése
egyértelműen kimutatja, hogy egy-egy esemény, személyiség, témakör az év
mely szakában milyen mértékben volt az internethasználók érdeklődésének
középpontjában. Ilyen összesítés a Google Zeitgeist is, melyet
hagyományosan az elmúlt évre is elkészített a vállalat. A Google
statisztikái szerint az idei év abszolút győztese Britney Spears lett:
legtöbben a legutóbb Madonnával közösen szereplő énekesnőre kerestek rá.
Tették ezt nem hiába, hiszen a Google "britney-s" találati listája több
mint 4 millió weboldalból áll. A tízes toplistára rajta kívül ketten
tudták beverekedni magukat a könnyűzenéből: Shakira a negyedik, míg 50
Cent a hatodik helyre került.
A sztárok mellett az év három nagy filmsikere uralja a listát: a Harry
Potter-Mátrix-Gyűrük Ura trió tagjai a második, harmadik, illetve a
nyolcadik helyet foglalják el. Hetedik helyre került az Irak keresőszó
angol megfelelője, a részletes összesítések szerint az ország nevére
egész évben gyakran kerestek rá a Google-használók, a tavaszi katonai
akció idején pedig hosszú ideig az elsők között szerepelt.
- F: 2004. 01.06., http://www.origo.hu/techbazis/internet/200401062003.html


Novemberben jönnek az .eu domainnevek

2004. november elsejétől lesz lehetséges bejegyeztetni az .eu végződésű
domainnneveket Az új TLD bevezetésének menetrendjét az európai
internetcímek kiadásával megbízott EURid hozta nyilvánosságra.
A november elején kezdődő éles regisztráció kezdetével minden EU-polgár
kezdeményezheti a domainnevek kiadását, természetesen az egyébként
szokásos bejegyzési feltételek és korlátozások mellett. Vigyázni kell
azonban a költségtérítéses "előre regisztrálási" szolgáltatásokkal.
Jelenleg ugyanis senki nem garantálhatja, hogy az előjegyzéseket valóban
érvényesíteni tudja.
Szeptembertől viszont a vállalatoknak és márkanévtulajdonosoknak
lépéseket kell tenniük, hogy ne szalasszák el a határidőket. Az Európai
Bizottság együttműködik a tagállamokkal, hogy kidolgozzák a névkiosztást
szabályzó Public-Policy-Rules (PPR) feltételeit.
- F: 2003. 01. 05., http://ma.hu/page/cikk/ac/0/71193/1


Lovaggá ütötték a WWW feltalálóját

II. Erzsébet angol királynő lovaggá ütötte Tim Berners-Lee-t, a World
Wide Web (WWW) "atyját", aki egyben a World Wide Web Consortium, tehát a
W3C nevű szervezet igazgatója is. E mellé a brit birodalom második
legmagasabb rangú kitüntetését is megkapta. A Londonban született, de
napjainkban már az Egyesült Államokban élő 48 éves szakember "az
Internet globális fejlődésére gyakorolt szerepéért", illetve a World
Wide Web (WWW) feltalálásáért kapta a nem mindennapi elismerést.
Berners-Lee mindenesetre megjegyezte: ez a megtiszteltetés nem csak
neki, személy szerint szól, hanem azoknak a webfejlesztőkből, az
internet feltalálóiból és fejlesztőiből álló közösségnek is, amelynek
munkája lehetővé tette a mai internet megszületését. Berners-Lee a
svájci CERN-nél hozta nyilvánosságra 1989-ben azt a javaslatát, amely
szerint létre kell hozni egy "globális Hypertext Projektet". Ez később
World Wide Webként vált ismertté. 1990 októberében megalkotta az első
webszervert, amelynek neve "httpd" volt, az első internetes böngészőt, a
"World Wide Web"-et, valamint a HTML első verzióját. A szakember később
Michael Dertouzos, a Massachusettsi Technológiai Intézet (MIT)
Informatikai Laboratóriumának vezetőjének a támogatásával 1994-ben
megalapította a World Wide Web Consortium-ot, a W3C-t, amelynek mind a
mai napig ő az igazgatója.
- F: 2004. 01. 04., http://www.sg.hu/cikk.php?cid=30447


Olcsóbb lehet az internet: hatályba lépett az elektronikus hírközlési
törvény

A január 1-jén hatályba lépett jogszabály lerakja az információs
társadalom fejlesztési alapjait és lebontja a távközlési verseny
korlátait, megvalósítva az európai uniós jogharmonizációt, s előtérbe
helyezi a fogyasztói szempontokat. Az európai uniós jogharmonizáció
jegyében készült törvény lehetővé teszi, hogy olcsóbb legyen az
internet: az információs társadalom kiépítéséhez ugyanis alapvető
fontosságú a világháló.
- F: 2004. 01. 02., http://hirek.prim.hu/cikk/37058/


Kigyulladt a volt nagykanizsai könyvtár

A zalai nagyváros központjában lévő épületben a hírügynökség információi
szerint nincsenek könyvek illetve könyvtári eszközök. Azt egyelőre nem
tudni mitől gyulladt ki az épület. A tűzben nem sérült meg senki. A
tűzoltóság három járművel vonult a helyszínre.
- F: 2004. 01. 04., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=194482 ,
http://www.online.rtlklub.hu/hirek/belfold/?hirid=0401101800


Új bűnözési üzletág - a kiberzsarolás

A bűnüldözők szerint egy éve új módszerrel jelentkeztek a rossz szándékú
hackerek, akik azzal fenyegetik meg kiszemelt áldozataikat - legtöbbször
technológiához mit sem értő, alacsony beosztású irodai dolgozókat -,
hogy ha nem fizetnek, letörlik PC-jük fontos fájljait, vagy telepakolják
a gépet pornó képekkel.
- F: 2004. 01. 05., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=72749&id=8


Luxushajó-könyvtár

Megérkezett állandó nagy-britanniai anyakikötőjébe, a dél-angliai
Southamptonba minden idők legnagyobb és legdrágább luxus óceánjárója,
amelyet a jövő év első napjaiban avat fel hivatalosan is a királynő. Az
utasok szórakoztatására egyebek mellett planetáriumot, bál- és
színháztermet, öt uszodát, egy nagy könyvtárat, télikertet, művészeti
galériát és ezer négyzetméter alapterületű fitness-központot építettek be.
- F: 2003. 12. 30., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=193296::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Cikkajánló: Bőgel György az elektronikus oktatásról

A KFKI honlapján rendszeresen jelennek meg cikkek, tanulmányok a cég
munkatársainak tollából. A legfrissebb írás címe 'Innováció és üzlet az
elektronikus oktatásban', és benne a szerző, Bőgel György kifejti, hogy
miért is használta az e-learning (vagyis elektronikus tanulás) helyett a
nem pontosan ugyanazt jelentő elektronikus oktatást.
- F: 2004. 01. 04., http://hirek.prim.hu/cikk/37061/


Digitális könyvkereskedést nyitott az Adobe

Digital Media Store néven internetes könyvkereskedést nyitott az Adobe.
A vásárlók a http://www.digitalmediastore.adobe.com/ oldalon többezer PDF
formátumú könyvet, újságot, magazint, térképet, vagy tudományos tartalmú
kiadványt találnak.
A könyvkereskedés szintén elérhető az Adobe Reader vagy Adobe 6.0
programok "Get eBooks Online" ikonján keresztül. Az Adobe és
technológiai partnere, az OverDrive vezető kiadókkal és független
szerzőkkel működik együtt. Céljuk egy olyan internetes bolt kialakítása,
amely online hozzáférést biztosít az összes olyan eszközről, amely
támogatja az ingyenes Adobe Readert. A Digital Media Store az Adobe
Reader legújabb, hatodik változatának lehetőségeire épít. Az Adobe
Reader egy könnyen kezelhető, hozzáférési jogokat ellenőrző rendszert
tartalmaz, amellyel a digitális dokumentumok több számítógépen vagy
PDA-n tekinthetők meg. A PDF formátumú oldalak pontosan betartják a
nyomtatott publikációk jellemzőit, beleértve a betűtípusokat, ábrákat és
az oldalak megjelenítését.
- F: 2003. 01. 05., http://computerworld.hu/hirek_hir.php?id=33488


IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (BME ITTK programvezeto) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (tanszékvezető főiskolai tanár, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel. Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött
"cimcsere" tárgyú
levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm