K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2003/44., december 3.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Egy éves a titkosított könyvtári felmérés
- Negyedszázados a magyar internet
- Ritka könyvek online értékesítése (British Library + Amazon.com)
- Az információkeresés szavai
- Üzleti információ könyvtárosoknak
- Blog -- érdemes megtanulni kihasználni

KISSZÍNES
- Online mozifilmek: 2005-től legálisan
- Az EU elfogadta a Páneurópai internetrendőrség tervét
- Elektronikus tananyagot készítő verseny diákoknak
- Virágzik a feketekereskedelem a felsőoktatásban

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- A magyar államiság összes törvénye a világhálón
- Magyarországi térképes útvonaltervező portál
- Lyukszalagtól az informatikáig

KULTÚRPONT HÍREK
- E-szolgáltatások a British CouncilnálE lapszám szerkesztője: Mészáros AnikóA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlEgy éves a titkosított könyvtári felmérés

Egy éves évfordulóját ünnepli az a közpénzen illetve könyvtárosi
tagdíjak felhasználásával, a Könyvtári Intézet és a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete megrendelésére készített Szonda-Ipsos felmérés, amely rámutat
az 1996 óta eltelt időszak könyvtári megítélésének sajnos nem kedvező
változásaira. (E felmérésről a KIT egyre sokasodó olvasói -- immár ezren
felül -- már többször is olvashattak.)
E nonverbális kommunikációnak köztudomásúan jobban hisznek az emberek,
mint a verbálisnak. A titkolózás ellentétes a
minőségmenedzsment-kurzusokon gyakran hangoztatott, könyvben is
rögzített elvvel is, ti. a tényeken alapuló döntéshozatal elvével.
Emellett rontja a szakmai morált és aláássa a bizalmat. A múlt heti
HVG-ben megjelent olvasói levél is e felmérés közzétételét hiányolja,
illetve puhatolja a titkolózás okát. (MG)
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/191/index.html


Negyedszázados a magyar internet

Éppen huszonöt éve, 1978 őszén létesült Budapest és Bécs között az első
közvetlen számítógépes összeköttetés, 64 kilobyte-os TPA 70-esek
segítségével. A magyar internet indulása persze nem volt zökkenőmentes:
a belügyminisztérium kissé idegesen figyelte a nyugatiakkal levelezgető
tudósokat, az osztrák sajtó pedig kémkedéssel vádolta őket. Később az
Egyesült Államok és Moszkva közötti kapcsolat is Magyarországon
keresztül épült ki. Az első kapcsolat létrehozásához TPA 70-es
számítógépeket használtak. 1979-ben a magyar kutatók már el tudták érni
ezen az úton a nyugat-európai és amerikai tudományos adatbázisokat,
illetve levelezhettek nyugati kollégáikkal. A rendszerben Arpanetet
használtak levelezésre, de számos más hálózaton (Telnet, GE MARK III)
keresztül is lehetett adatbázisokban böngészni. Idén ősszel ünneplik a
nemzetközi internet harmincadik születésnapját is, ugyanis 1973 őszén
létesítették az első teljes értékű, nemzetközi Arpanet-kapcsolatot a
londoni University College és a norvég Kjeller egyetem között.
- Forrás: 2003. nov. 30., http://index.hu/tech/net/hunint1128/


Ritka könyvek online értékesítése

A British Library az Amazon.co.uk internetes áruházzal együttműködve
ritka könyvek online értékesítését tervezi. A British Museumhoz tartozó
könyvtár mintegy 2,5 millió ritka vagy régi dokumentumhoz való
hozzájutást szeretne lehetővé tenni az Amazon weboldalán keresztül, mint
például regények első kiadásait vagy több évszázados kottákat. Ez a
fajta értékesítés egyébként a könyvtár nagyszabású online projektjei
közül csak az egyik, hiszen nemrégiben jelentette be a könyvtár
vezetősége azt is, hogy mintegy 100 000 ritka és értékes dokumentumot
tesznek hozzáférhetővé rövidesen az interneten keresztül az ún. Collect
Britain elnevezésű program keretében. A projektek között ezen kívül
találunk egyéb érdekességeket is: online lehet majd meghallgatni az
Egyesült Királyság vadvilágának hangjait, vagy különböző afrikai és
ázsiai dialektusok hangzásvilágát is. (KE)
- Forrás: 2003. nov. 24.,
http://news.zdnet.co.uk/internet/ecommerce/0,39020372,39118066,00.htm


Vállalati könyvtárból információs és tudásközpont

A december közepére megjelenő 2003/12-es TMT-ből: Sajó Andrea az
információ- és tudásmenedzsment
elemek könyvtári integrálásáról ír. A cikk egyik erőssége, hogy
ténylegesen az igényekből indul ki, s erre építi a szolgáltatásokat,
ellentétben azzal a gyakorlattal, amely a meglévő szolgáltatásokhoz
keresi a használókat. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a vállalati
könyvtárakat könnyen be lehet zárni, törvény nem ír elő vállalati
könyvtári szolgáltatást. Mintha a szakmából is kiszorultak volna: sem a
MITS, sem a 2002-2007-es könyvtárügyi stratégia nem számol velük, még
csak említés sincs róluk(!). A vállalati könyvtárak léte tehát
ténylegesen a használók által meghatározott minőségen múlik. (A
közkönyvtárakra a szolgáltatásfenntartási kényszer miatt is kisebb
fejlesztési kényszer hárul, s ennek ellenére csökken a számuk. Így
komoly kérdéseket vet fel a vonatkozó törvény haszna, minősége,
szakmaisága is.) A megmaradó vállalati könyvtárak a belső innováció
hatására maradnak meg, melyért döntően a könyvtárvezető személyes
képességei a "felelősek".
Érdemes vizsgálni tehát "best practice"-üket, azaz legjobb
gyakorlatukat. Az intranet vagy
tudásportál, illetve a speciális szolgáltatások szakaszcímei alatt a
közkönyvtári gyakorlat számára is figyelemre méltó példák olvashatók.
(ism.: MG)


Az információkeresés szavai

(Előzetes a 2003/12. sz. TMT-ből, Ungváry Rudolf és Vajda Erik
cikkéről.) A szerzők a teljesség igényével tekintik át az
információkeresésben szerepet játszó szavakat: osztályozási jelzetek,
tárgyszavak, szabadon választott szavak, tezaurusz deszkriptorai,
egységesített besorolási adatok, de akár az ISBN vagy ISSN, országnevek
kódszavai, nem könyvtári körülmények között pedig telefonszám, személyi
szám, tartalomjegyzék szövege, könyv mutatószava stb. Rámutatnak arra,
hogy a tezaurusz lexikai egységei és a tárgyszavak között nincs érdemi
különbség: mindkettő természetes nyelven alapuló, szabványosított
információkereső-nyelvi szó, továbbá hogy a szabadon választott szavakat
hibásan nevezik szabad tárgyszavaknak, mivel ezek -- ellentétben a
tárgyszavakkal -- nincsenek szabványosítva és ezért nem lehetnek
tárgyszavak. A velük végzett keresés a szabad szavas keresés. Tárgyalják
azoknak az adatmezőknek a szerepét is, melyekben az
információkereső-nyelvi szavak előfordulhatnak. Megkülönböztetik a
teljes dokumentumszövegben végzett szövegmezős keresést a kifejezetten
az információkereső-nyelvi szavak számára rendeltetett ismérvmezőkön
alapuló kereséstől. A laikus felhasználó majdnem kizárólagosan, a
professzionális felhasználó jelentős részben a kereséshez használt
szavakon keresztül kerül kapcsolatba az információs rendszerekkel,
melyek használati kultúráját -- praktikusan: a keresés eredményességét
-- meghatározza az e szavakkal való bánásmód, hozzáértés.
- Ungváry Rudolf közlése alapján


Tanulás saját hibákból

A társadalom üzenete: "ne valld be a tévedésedet, mert különben
megjárod". Éppen ezért gazdasági, politikai, vallási, közszolgálati --
köztük a könyvtári -- szervezetek működésében egyaránt tetten érhetők az
egyre nyilvánvalóbb tévedések mellett való körömszakadtig való
kiállások. E kedvezőtlen kultúra sugallatára az emberek igyekeznek a
kitaposott utakon maradni, ódzkodva az innovációtól, ám miközben a
bukást kívánják elkerülni, a rugalmatlanság miatt éppen azt segítik elő.
(MG)
- Forrás: Világgazdaság, (2003. nov. 21.) 226 p.13
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/192/index.html


Coaching: megsúgom, mit tegyél!

Manapság egyre több vezető fogad személyes tanácsadót maga mellé.
Kíváncsi rá, miért? A coach felkészíti Önt az új feladatokra és segít,
hogy megtalálja az ideális egyensúlyt a család és a munka között. Miben
tud még az Ön előnyére válni? Meddig mehet el?
- Forrás: Menedzsmentfórum, nov. 27.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2929&page=1


Üzleti információ könyvtárosoknak

Felismerve a könyvtáros és információs szakma előtt álló, tudásgazdaság
által indukált kihívásokat, az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszéke --
Kiszl Péter vezetésével -- üzleti információs projektet indított,
melynek célkitűzése és részletes ismertetése a
http://harleqin.elte.hu/businessinfo címen olvasható, ahonnan egyúttal a
business információ témaköréből számos munka (tanulmány és prezentáció)
is letölthető. Témakörök: céginformáció,
üzleti inf. Franciaországban, adózási inf., számviteli inf., banki inf.,
EU-inf., HR-inf., jogi inf., nonprofit inf., prognózisok és elemzések,
szabadalmak, szabványok és statisztika, tőzsdei inf.,
vállalkozásfejlesztési inf.
- Forrás: http://harleqin.elte.hu/businessinfo


IT biztonság: Elindult a Biztostű oktató portál

A nyilvánosság előtt is bemutatkozik a Biztostű informatikai biztonságot
oktató portál, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanárainak és hallgatóinak
segítségével, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, az Oktatási
Minisztérium és a Search-Lab Kft. támogatásával jött létre.
- Forrás: Prím Online, nov. 25., http://hirek.prim.hu/cikk/36448/


A magyar lakosság negyede internetezik

A magyar lakosság 25 százaléka szokott internetezni, míg a legalább havi
rendszerességgel internetezők aránya 22 százalék -- derült ki az
Információs Társadalom Szakmai Napok című rendezvénysorozat második
napján, az internettel kapcsolatos konferencián bemutatott
felmérésből. A tanulmány szerint az internetet használók száma
Magyarországon évente átlagosan 3 százalékkal nő, így a régió többi
országához képest is lemaradásban van.
- Forrás: Prím Online, nov. 26., http://hirek.prim.hu/cikk/36464/


Blog -- érdemes megtanulni kihasználni

41. számunkban szóltunk a könyvtári blogok által kínált lehetőségekről.
A blogok egyre nagyobb figyelmet kapnak az üzleti életben is. A HBR
esettenulmányt közöl, illetve kommentárokat egy blogger viselkedéséről.
Mivel a bloggerek véleményvezérek lehetnek, aktivitásukra fel kell
készülni. Amennyiben egy szervezeti munkatárs az illető, érdemes
szabályozni e tevékenységet: cél, hogy a bologger által kívánatos
szervezeti kompetenciák mutatkozzanak meg, ám a bizalmas információ
maradjon a cégen belül. (MG)
- Forrás: A blogger in their midst / Halley Suitt. In: Harvard Business
Review (2003) 9 p. 30


Adományáradat német nyelvű könyvekből

Nem kis fejtörést okoz a barcsi kisebbségi önkormányzatnak és a
könyveknek helyet adó könyvtár munkatársainak, hogy miként
rendszerezzenek és mutassanak be minél többet abból a mintegy 15 ezer
kötetnyi német nyelvű könyvből, amelyre a Dráva parti város német
testvérvárosa és más németországi települések lelkes adományozói révén
tettek szert.
- Forrás: Magyar Nemzet, nov. 30. http://www.mno.hu/index.mno?cikk=186286
::::: KISSZÍNES :::::


Online mozifilmek: 2005-től legálisan

Hamarosan megoldódnak azok a biztonságtechnikai kérdések, melyek akár
2005-re lehetővé teszik, hogy a legújabb mozifilmek, bemutatásukkal
egyidőben felkerüljenek az internetre - mondta az Amerikai Filmszövetség
elnöke, Jack Valentini. A zenével ellentétben a filmipar nem kíván
folyamatos harcban állni az internetes kalózokkal, ezért olyan cégekkel
dolgoznak együtt, mint a Microsoft vagy a Hewlett Packard, hogy
kifejlesszenek egy kellően biztonságos rendszert az interneten megjelenő
filmek számára. Az online filmkalózkodás korántsem annyira elterjedt,
mint a zeneiparban tapasztalható illegális terjesztés mértéke. Az
internetes kapcsolat sebességének növekedése folyamán azonban úgy vélik
Hollywoodban, hogy ha nincs kockázata, azaz büntetése a nemhivatalos
filmterjesztésnek, akkor egyre többen látnak majd jó üzletet benne.
Ezért múlt héten néhány amerikai szenátor beterjesztett egy
törvényjavaslatot, melyben öt év börtönbüntetést kérnek azokra, akik
illegálisan terjesztenek szerzői jog által védett terméket az interneten.
- Forrás: 2003. nov. 24.,
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=186009&rvt=126&redirect=false&PHPSESSID=0347c5cc893be60dcb6b8a45a1b93bba&pass=2


Az EU elfogadta a Páneurópai internetrendőrség tervét

Az Európai Bizottság zöld utat adott az egész Európai Uniót átfogó
hatáskörű kiberrendőrség létrehozásának, így megszülethet a European
Network and Information Security Agency, vagyis az ENISA.
- Forrás: Prím Online, nov. 25., http://hirek.prim.hu/cikk/36434/


Családi informatikai vetélkedőt hirdetett az Inforum

A különböző generációk informatikai tudását tesztelő vetélkedőt
hirdetett meg az Informatikai Érdekegyeztető Fórum. A legifjabbak és a
legidősebbek december 7-én tehetnek tanúbizonyságot számítógépes
jártasságukról.
- Forrás: Magyarország.hu, nov. 25.
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/inforum20031118.html?h=1


Folytatódik a szakiskolai fejlesztési program

Szakképesítéshez kell juttatni a hátrányos helyzetű fiatalokat, különben
adófogyasztókká válnak - véli az oktatási tárca helyettes államtitkára.
A szakképzés korszerűsítéséről januárban döntött a kormány, az
intézmények és a tantervek fejlesztésére 2005-ig több mint tízmilliárd
forintot költenek.
- Forrás: Magyarország.hu, nov. 26.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/szakiskola20031125.html?h=1


Elektronikus tananyagot készítő verseny diákoknak

Az Oktopusz Alapítvány és a Coedu Távoktatási Kft. Gyurcsány Ferenc
ifjúsági miniszter fővédnökségével elektronikus tananyagot készítő
versenyt hirdet, amelyre november 27-től lehet nevezni. A verseny
támogatja a különböző országokban, településéken, illetve iskolákban
tanuló, más-más technikai forrásokkal és hozzáférési lehetőségekkel
dolgozó diákok interneten keresztül megvalósuló együttműködését.
- Forrás: Magyarország.hu, nov. 26.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/coedu20031125.html?h=1


Megszűnt a legkisebb magyar könyvtár (már nem a legkisebb)

Az Izlandi-Magyar Kulturális Társaság lelke, Maurizio Tani (magyarul:
Tani Mór) egy apai ágon olasz, anyai ágon magyar fiatalember a magyar
nép hírét, nyelvét, kultúráját terjeszti Izlandon. Az izlandi magyar
könyvtár - eddig - a világ legkisebb magyar nyelvű könyvtárának
számított. Az egyik kereskedelmi televízió felhívására gyűjtés indult a
kicsiny könyvtár anyagának kibővítésére. Az adományokat, mintegy száz
kilogrammnyi könyvet, térítésmentes hozzájárulásként a FedEx
Magyarország szállította Izlandra.
- Forrás: Magyar Nemzet, nov. 30.,
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=187089&rvt=119&redirect=false


Virágzik a feketekereskedelem a felsőoktatásban

Egyre több felsőbb éves egyetemista foglalkozik házi dolgozatok
kereskedelmével. Az egyetemi tanárok tehetetlenek az
ösztöndíj-kiegészítés e formájával szemben. A "tömegoktatás" beindulása
óta az oktatóknak diákjaik többségével nincs személyes kapcsolata, ezért
szinte lehetetlen kiszűrni, ha valaki képességeit meghaladó minőségű
házi dolgozatot ad le.
Az egyetemi könyvtárak egy része korlátozza a régebbi szakdolgozatok
másolását. A házi dolgozatok és beadandó feladatok kereskedelme is
jellemző a felsőoktatási intézményekben. Ezeket a szolgáltatásokat
sokszor az egyetemi faliújságon hirdetik a vállalkozó kedvű diákok. Egy
kész diplomamunka minőségétől, terjedelmétől függően 30-80 ezer
forintért kapható.
- Forrás: Magyar Hírlap, nov. 22.,
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=75524


Esszé kapható!

A csalás, különösen az a típusa, amikor az internetről letöltött
tanulmányokat valaki a saját neve alatt "hasznosítja", már a tudományos
berkekbe is beférkőzött. Számos webhely kínál jelképes összegért jól
megírt esszéket, és a dolgozatokkal való kereskedelem virágzik. Más
szájtok nemcsak ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, hanem úgy el is
tüntetik őket a virtuális világból, hogy senki se tudja lenyomozni a
forrásukat. Az egyetemek többek között az alábbi okokkal magyarázzák
azt, hogy a diákok miért vetemednek csalásra: "lustaság", "a megfelelő
felkészülés hiánya", "vizsgadrukk és a jó jegy igényéből fakadó nyomás".
A diákok azonban azzal védekeznek, hogy az internetes módszer
egyszerűbb, mint a könyvtárazás, amikor vagy nem találják meg a
szükséges könyvet, vagy sokat kell olvasni. Az óvatosság kedvéért néha
egybeolvasztják a könyvtári és az internetes anyagokat.Az ilyen típusú
csalások elleni kampány vezetője szerint a brit egyetemek még csak most
kezdik felfogni a helyzet komolyságát. Susan Bassnett professzor, a
Warwick University rektor-helyettese úgy véli, hogy a plagizálás
pestisként terjed el a felsőoktatásban, amit az is bizonyít, hogy évente
egyre több ügy kerül napvilágra. "A "kivágás-beillesztés" módszerét
nehéz lenyomozni és jóval elterjedtebb a bölcsészettudományokban, mint a
természettudományokban, vagy a laboratóriumi munkát, gyakorlati
vizsgafeladatot igénylő tantárgyakban.

http://news.bbc.co.uk/
- Forrás: INFINIT Hírlevél, 2003. 228. szám http://www.infinit.hu/


Színház, múzeum, opera kiadó

Egyre gyakoribb, különösen az év vége előtt, hogy magánpartik,
cégrendezvények céljából kibérelnek reprezentatív kulturális
intézményeket. Bár az épületek gazdái aggódnak az értékeikért, mégis
egyre inkább rászorulnak az effajta összegekre. A keszthelyi
kastélymúzeum bevételének csaknem negyedét bérleti díjak adják.
- Forrás: Magyar Hírlap, nov. 28.,
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=75806


Énekesnőből könyvtáros

Mint azt Tori Amos legfrissebb albumának címe - "Tales of a Librarian" -
is jelzi, a világhírű amerikai énekesnő ezúttal új szerepkörben próbálja
ki magát, és "könyvtárosként" egy "kötetben" kiadja az eddigi legjobb
dalait.
- Forrás: Uno.hu, nov. 30., http://www.uno.hu/news/story/97200


Rákkeltő anyagot távolítanak el a Széchenyi Könyvtárban

Eltávolítják a mérgező azbesztet a Széchenyi Könyvtárból. A munka hat
hétig tart, és belekerülhet 70 millió forintba is, de nem lehetett
tovább várni. A fehér porszerű orosz azbesztet szigetelőanyagnak
használták, azóta bebizonyosodott, hogy rákkeltő. Hatalmas mennyiségről
van szó, 120 zsákban viszik majd el, de Magyarországon különböző
épületekben ennek 300-szorosa található. A Széchenyi Könyvtár hetedik
emeleti olvasótermében naponta több ezren fordulnak meg.
- Forrás: Korridor, nov. 27. http://www.tv2.hu/cikk.php?cikk=100000078597::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


A magyar államiság összes törvénye a világhálón

A tízéves CompLex CD Jogtár kiadója ingyenesen és mindenki számára
hozzáférhetővé tette honlapján az összes eddigi magyar törvényt. Az
egyedi grafikákkal illusztrált tudásbázis alapján bárki áttekintheti
természetesen a mai jogszabályokat is, de érdekesebb, hogy a történelmi
események tényleges törvényi hátterét kutathatjuk, nevezetes korszakok
szerint, uralkodókra bontva. A KJK-KERSZÖV Jogi- és Üzleti Kiadó Kft. a
kor követelményeinek megfelelően, immár CD-lemezen jelentette meg az
ezeréves törvénytárat. Ennek a tudásbázisnak a nagy részét tette most a
2003-ban tizedik születésnapját ünneplő CompLex CD Jogtár bárki számára
szabadon hozzáférhetővé a kiadó honlapján (http://www.complex.hu/). A közel
tízezer törvény -- a Szent István által alkotottaktól a most elfogadott
adócsomagig -- magáncélú, tudományos, kutatási, oktatási és
ismeretterjesztő célokra szabadon felhasználható. Ez hathatós segítséget
nyújt diákoknak, tanároknak és az érdeklődő közönségnek a múlt
megismeréséhez.
- Forrás: 2003. nov. 24., http://www.tv2.hu/cikk.php?cikk=100000078187


Magyarországi térképes útvonaltervező portál

UTAK.HU címen 2840 magyar település utcaszintű térképét, címkeresőt és
útvonaltervezőt is tartalmazó internetes oldal indult. A térképes
rendszer alkalmas arra, hogy a közlekedés aktuális állapotát is
figyelembe vevő útvonalajánlatot adjon, ezzel segítve a dugókat
elkerülni kívánó autósokat.
- Forrás: Prím Online, nov. 25., http://hirek.prim.hu/cikk/36444/


Lyukszalagtól az informatikáig

Egy meglehetősen érdekes időszakot, a magyar számítástechnika hőskorát
dolgozta fel egy most megjelent könyv.
- Forrás: Menedzsmentfórum, nov. 27.,
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=6999


Szlovákiai MEK

Hosszas előkészítés után az OSZK, az NIIF és a somorjai Fórum
Kisebbségkutató Intézet együttműködése nyomán a http://www.mek.sk/ címen
elindult a MEK szlovákiai tükrözése is. Az erdélyi együttműködésünkhöz
hasonlóan a szlovákiai magyar kutatóintézet is aktívan segít az ottani
kiadványok digitális beszerzésében. Saját kiadványai jelentős részét már
el is juttatta elektronikus formában a MEK számára.
- Forrás: Moldován István, MEK-könyvtáros, nov. 27.,
http://hirek.prim.hu/cikk/36521/::::: KULTÚRPONT HÍREK :::::


Műfordító műhely

A British Council Műfordító Műhelyének ezévi utolsó foglalkozása 2003.
december 9-én lesz. A
résztvevők a kortárs brit költészet alkotásainak magyarra fordításával
kísérletezhetnek a British
Council könyvtárában. (Dialogue) Bővebb információ: British Council
Könyvtára; 1068
Budapest, Benczúr u. 26. - Gulyás Gabriella
gabriella.gulyas@britishcouncil.hu


E-szolgáltatások a British Councilnál

A British Council Könyvtára online hozzáférést biztosít ezernél több
brit és nemzetközi folyóirat adatbázisához, enciklopédiákhoz, jogi
információs adattárakhoz, illetve a felhasználók rendelkezésére áll a
KnowEurope, az Európai Unióval kapcsolatos témákkal foglalkozó
referenciaforrás is. (Dialogue)
Bővebb információ: The British Council - Mayerné Lőrinc
Henrietta henrietta.lorincz@britishcouncil.hu


IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött
"cimcsere" tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT
uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf
_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm