K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2003/43., november 26.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- "Ha az információ lenne a hatalom, akkor a könyvtárosok milliomosok
lennének"
- Az Év Könyvtára: a Würzburgi Városi Könyvtár
- Közpénzből csak akadálymentes beruházás finanszírozható --
akadálymentesítés a fejekben
- Leépítések a közszférában: negatív szelekció
- Elektronikus dokumentumok digitális archiválása: angol összegzések
- Együttmunkálkodás idősebb kollégákkal -- kihívások
- Leépítések a közszférában: negatív szelekció
- Marketing elektronikus közegben

KISSZÍNES
- A lapkiadók az olvasottság csökkenésére számítanak
- A családfakutatás technikai nehézségei

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Megjelent a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon
- Online japán-magyar szótár
- Japan Media ReviewTisztelt Olvasó,

e lapszámunkban egyebek mellett három cikket olvashatnak az elektronikus
marketingről. Ugyanis az innovatív könyvtárak nem riadnak vissza attól,
hogy használói csoportjaikkal email-alapú kapcsolatot tartsanak a
szegmensek igényeire szabott levelezőlisták, blogok, hírlevelek vagy
fórumok segítségével. Így a tájékoztató könyvtáros által hatékonyan
tudják elérni a kulináris élvezetek híveit, a műanyagipari céginformáció
után érdeklődőket, a legfrissebb jogszabályokat figyelőket, vagy a
település zenei elitjét. Ilyen módon a könyvtár -- kitartó munkával -- a
közösség avatott információs és tudásközpontjává válhat. A cikkek az
email-adatbázis építéséről, az online közösségekről és a
marketing-trendekről szólnak.

E lapszám szerkesztője: Mikulás GáborA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html


A Magyar Szociológiai Társaság közgyűlése

Helyszín: november 27-én a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088 Szabó
Ervin tér 1.), november 28-án a Budapesti Közgazdaságtudományi és
Államigazgatási Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8. 2001. terem)

A Magyar Szociológiai Társaság közel 600 tagot számláló civil szakmai
szervezet, amely feladatának tekinti a szociológia tudomány fejlődésének
szolgálatát, a pályakezdők támogatását, a társadalom és a tudomány
művelői közötti kapcsolat építését. A Társaság az évente esedékes
közgyűléséhez kapcsolódóan tudományos konferenciákat szervez valamely
aktuális témáról, idén az információs társadalom kérdéséről. A
rendezvényen neves külföldi és magyar előadók mondják el gondolataikat
az információs és kommunikációs technológia terjedésének
mechanizmusairól, társadalmi fogadtatásáról, társadalmi hatásairól.
Kerekasztal-beszélgetésre kerül sor a hazai kutató műhelyek vezetőivel,
bemutatkoznak a téma fiatal kutatói, a nagy informatikai szolgáltató
cégek és a felhasználók képviselői pedig vitafórum keretében cserélik ki
gondolataikat. A konferencia nyilvános, tehát várunk minden érdeklődőt.
A konferenciát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem támogatja.
A Közgyűlésre: regisztrációs díj felnőtteknek 2.000.-, hallgatóknak,
nyugdíjasoknak 1.000.-Ft.
Részletes program: http://www.ittk.hu/ITSZN


"Ha az információ lenne a hatalom, akkor a könyvtárosok milliomosok
lennének"

-- hangzott el az Értéknövelő üzleti hírszerzés a vállalati gyakorlatban
c. IIR-konferencián a múlt héten. A kijelentéssel ellentétben nehéz
lenne a milliomos könyvtárosok nevét sorolni, de természetesen nem ez a
lényeg. Hanem inkább az, hogy -- mivel a tudás a hatalom -- az inkább
divatszinten emlegetett tudásmenedzsment nem kap lábra a hazai
könyvtárakban, sem a szolgáltatásban, sem a szakmai menedzsmenten belül
(van ugyan könyvtári hazai tudásmenedzsment-projekt, de a
hatalomkultúrában gyakorlatilag fából vaskarika). A tudásmenedzsmentet a
könyvtári stratégia (2002-2007) és a MITS is inkább csak deklarációk
szintjén támogatja: bennük a fókusz a szépirodalom megőrzése és
reprezentálása, ami nem baj, hanem édeskevés, melynek jól látható
velejárója a könyvtárak folyamatos és stratégiai piacvesztése. S ez
azért szomorú, mert a környezetváltozások nem most kezdődtek:
- "...főleg informális csatornák igénybevétele a jellemző."
- "Információkat kérnek és nem könyveket. ... Sokkal többféle igénnyel
jönnek be, de nem tartózkodnak olyan hosszú ideig."
- "Szinte teljesen eltűnt a motívumok közül az olvasmányajánlás,
kultúraközvetítés, csökkent az emberi kapcsolatok jelentősége is."
Mivel mindezek hét évvel ezelőtt jelentek meg (A könyvtárhasználati
szokások változása az utóbbi tíz évben / Vidra Szabó Ferenc. In:
Könyvtári Figyelő 1997/1. http://www.ki.oszk.hu/kf/1997/1/vidra.html ),
-- és természetesen számos hasonló figyelmeztető forrást lehetne még
felsorolni -- a könyvtári--döntéshozói reakcióképesség szintje (a
NKÖM-ös sikerjelentések ellenére) alulmúlja a kívánatos szintet, ami a
felelősség megállípításán valamint a tanulságok levonásán túl
könyvtárügyi irányvonalváltást tesz szükségessé. (MG)


Az Év Könyvtára: a Würzburgi Városi Könyvtár

A legnagyobb német könyvtári elismerést, az Év Könyvtára címet 2002-es
teljesítményéért a Würzburgi Városi Könyvtár (Stadtbücherei Würzburg)
kapta. A könyvtár az elmúlt hét évben - műemlék épületének átépítése óta
- kölcsönzési teljesítményét négyszeresre emelve 2002-ben elérte az 1,25
milliós nagyságrendet (lakosonként náluk csaknem tíz kötet, a német
átlag 5,5, a magyar 3,5), olvasónként ez egy év alatt 48 kötetet jelent,
hússzal többet, mint két évvel korábban. A központi könyvtárban napi
átlagban 2200 ember fordul meg. A beiratkozott olvasók 78%-a 40 év
alatti, ezen belül 31% gyerek és fiatal (18 éves korig). A könyvtár
saját bevételeit három év alatt a teljes költségvetés arányában 8%-ról
21%-ra emelte. Kiváló honlapját 2002-ben csaknem 120 ezer látogató
kereste fel (előző évben csak 43 ezer). Az érdeklődést azzal is fokozni
tudják, hogy olvasóiknak külön jutalmakat ígérnek, ha azok új olvasót
verbuválnak (pl. három hónapig mindent ingyenesen használhatnak, az
internetet is beleértve). (SP)
- Forrás: http://www.wuerzburg.de/buerger/kultur/buecherei


Közpénzből csak akadálymentes beruházás finanszírozható --
akadálymentesítés a fejekben

Hatéves cselekvési programot fogadott el a Fogyatékossággal élő Emberek
Európai Parlamentje, melyen részt vett öt magyarországi fogyatékos
érdekképviseleti szervezet is. A parlament ajánlása szerint a
közbeszerzési pályázatokon jövőben csak akadálymentes pályázatok
juthatnának állami támogatásokhoz.
- Forrás: Magyarország.hu, nov. 18.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/fogyatekos20031117.html?h=1
-- Saját házunk táján söpörgetve: amíg lehet nívódíjat kapni olyan,
nyolc éven belül emelt könyvtári épületért, melyben az akadálymentes
közlekedés nem vonatkozik a belső udvarra, vagy olyan magasak a polcok,
hogy a felsőről csak könyvtárosi segítséggel lehet levenni a könyvet (ő
is dobogóra áll), vagy a gyerekek csak ágaskodva--nyújtózkodva éri fel a
kölcsönzőpultot, addig nem állítható, hogy az akadálymentesítés több,
mint divatos szólam. Kívánatos, hogy a címben jelzett nemes szándék a
helyi döntéshozók fejében is tisztázódjon. Erre egyik módszer, ha a
kerekesszékbe nem kényszerített ember e segédeszközbe ülve kísérel meg
közlekedni, olvasóként viselkedni az akadálymentesnek kikiáltott
könyvtárban. (MG)


Elektronikus dokumentumok digitális archiválása: angol összegzések

Az Egyesült Királyság felsőoktatási információs finanszírozási testülete
(Joint Information Systems Committe=JISC) megbízásából elkészült két
igen fontos anyag: a kutatási jelentések illetve az elektronikus
folyóiratok hosszú távú megőrzésének problémáiról és lehetőségeiről. A
két anyag (pdf formátumban 69 illetve 64 oldal terjedelemben)
közzétételre került a hálón. Mindkettő széleskörűen foglalkozik az
eddigi projektekkel és eredményekkel (JSTOR stb.). (SP)
- Forrás:
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/e-prints_report-final.pdf és
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/e-prints_report_final.pdf


Unesco állásfogalás a digitális örökség megőrzéséről

Az Unesco október közepén tartott közgyűlése jóváhagyta a digitális
örökség megőrzését célzó charta tervezetét, valamint a kapcsolódó
irányelveket (Draft Charter on the Preservation of the Digital Heritage,
guidelines for the preservation of digital heritage). A témáról kiváló
összefoglaló olvasható DPC/PADI (Digital Preservation
Coalition/Preserving Access to Digital Information) negyedéves
elektronikus híradó új számában is, továbbá az amerikai tudományos
könyvtári egyesület, a Research Library Group híradójában (RLG DigiNews)
C. Webb tollából. (SP)
- Forrás: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001311/131178e.pdf ,
http://www.rlg.org/preserv/diginews/diginews7-3.html#feature3


DAT 2003

A DAT konferencián -- hagyományosan -- ismét külön szekcióval
jelentkeznek a könyvtárak, 10-én, szerdén délelőtt a Lehár teremben. A
könyvtárakat emellett a 'Digitális tartalom tulajdonjogok' szekcióban
képviseli a Neumann ház, illetve a 'Tudásszabványok, a Digital Right
Management' szekcióban az OSZK MEK.
- Forrás és részletes program: MATISZ Hírlevél, 24. szám
http://www.matisz.hu/MAKHIR/2003/hirlevel2003_24.htm


Együttmunkálkodás idősebb kollégákkal -- kihívások

A mai vállalati szervezetekben sokszor fiatalabbak vezetnek időseket.
Annak érdekében, hogy a fiatalabb és az idősebb generáció harmonikusan
tudjon együttműködni számos tényezőt figyelembe kell vennie mind a
vezetőknek, mind a beosztottaknak.
- Forrás: Menedzsmentfórum, nov. 18.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2890&page=1
-- Az ALA a múlt évben riadtan kongatta a vészharangot a könyvtárosi
átlagéletkor növekedése miatt. Noha a munkavégzés szempontjából nem a
fizikai, hanem a mentális életkor számít, a hazai közalkalmazotti
elbocsátások -- a hierarchikus könyvtári kultúra miatt -- a címben
jelzett nemzedéki anomáliák terjedése várható. Ezért érdemes elolvasni a
Kiégett alkalmazottak ösztönzése (Inspiring the jaded employee / Stever
Robbins. In: Harvard Business School Working Knowledge Nov. 17, 2003,
http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/item.jhtml?id=3784&t=srobbins ) című
cikket is. A szerző a fiatal(abb) főnökök figyelmébe ajánlja:
- Akkor szeretünk változni, ha mások a mi életünk könnyebbé tételéért
fáradoznak.
- A változást az ő érdekeik szerint kell kezdeni. Pl.: a vállalati közös
érdekek szolgálatában csökkenteni a saját extra juttatásokat és előjogokat.
- Érzelmi kapcsolatokat kell építeni.
- Könnyebb feladatokat, mint attitűdöt váltani.
- Cselekvésre és nem szavakra van szükség.
A szerző e szlogenszerű szentenciák mellett gyakorlati tennivalókkal is
szolgál. (MG)


Leépítések a közszférában: negatív szelekció

A közszolgálati leépítések során megpróbálják megtartani azon
munkavállalókat, akiknek nem lenne sok esélyük a munkaerőpiacon.
- Forrás: Menedzsmentfórum, nov. 18.,
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=6826


Lesz-e információs társadalom Magyarországon

A fenti kérdés válaszára, valamint az információs társadalom
kiépítésének, segítésének feladatkörére vonatkozó elképzeléseiket
ütköztették a köz- és a magánszféra jeles képviselői a Piac és Profit
által szervezett E-Magyarország, e-kormányzat konferencia első napjának
délutáni fórumán.
- Forrás: Menedzsmentfórum, Piac & Profit, nov. 14.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2877&page=1


Az információ szerepe a döntéshozatalban (Menedzsmentfórum - Kontrolling)

Vállalati vezetőkkel, szakemberekkel találkozva lépten nyomon
tapasztaljuk, hogy sokan a tudást azonosítják az információval és
természetesen azt hiszik, hogy az információ menedzsment megoldja a
tudás, illetve az intangible vagyon menedzsmentjének problémáit. Ez
komoly tévedések forrása. Hogy miért, arra ráérezhetünk Hauszmann János
tanulmányából.
- Menedzsmentfórum - Kontrolling, nov. 19.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2894&page=1


Elinternetezzük a munkaidő negyedét

A magáncélú internetezés a hazai mérések szerint makrogazdasági szinten
a GDP 2-3 százalékának megfelelő összegű kárt jelent a munkaadóknak.
- Forrás: Menedzsmentfórum, nov. 14.,

http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2872&page=1


A világ digitális megosztottságáról

A világ digitálisan alaposan meg van osztva - derül ki egy a napokban
nyilvánosságra hozott tanulmányból, vagyis elmondható, hogy míg egyes
régiókban az élet minden egyes területét high-tech megoldások uralják,
addig más országok ettől még fényévekre vannak.
- Forrás: Prím Online, nov. 23., http://hirek.prim.hu/cikk/36402/


Tíz mód e-mail adatbázis építésére

Ha levelet szeretnénk küldeni (potenciális) ügyfeleinknek,
fogyasztóinknak, azt legolcsóbban e-mailben tehetjük meg. Az e-mail
marketing alapja, hogy rendelkezzünk egy adatbázissal, amelyben
nyilvántartjuk a címeket. Hazánkban az e-mail marketingnek csak az ún.
opt-in módszere engedélyezett (azaz csupán a fogyasztó kifejezett
kérésére küldhetünk neki levelet), míg az ún. opt-out módszer (azaz
kéretlen levelek küldése a leiratkozási lehetőség feltüntetésével)
spamnek minősül, és így tiltott. Cikkünkből megtudhatják, milyen
fogásokat érdemes alkalmazni, hogy kiépítsük megfelelő e-mail
adatbázisunkat.
- Forrás: Prím Online, nov. 18., http://hirek.prim.hu/cikk/36280/


Online közösségek

Az online marketing több tevékenységre, alterületre osztható. Olvasóink
megismerkedhettek már az e-mail marketing bizonyos fogásaival, de
mindeddig nem ejtettünk szót egy igen fontos kérdésről. Az online
közösségépítés meghatározó szerepet játszhat abban, hogy egy vállalatra
hogyan tekintenek ügyfelei, törzsvevői, partnerei. Kolma Kornél, a
Microsoft Magyarország online marketingmenedzsere, az
IT-szakemberprogramok koordinátora bemutatta lapunknak, hogy a világ
egyik legnagyobb cége milyen módon használja fel az online
közösségépítést a mindennapok gyakorlatában.
- Forrás: Prím Online, nov. 18., http://hirek.prim.hu/cikk/36279/


Kalandozások a marketing tengerén

Ma mindenki forradalmi változásokról, robbanásszerű fejlődésről beszél.
Úgy általában is, de az infokommunikációs szektorban különösen. Most
tegyünk így mi is, hiszen a Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület szeptember közepén tartott konferenciája újabb területen
bizonyította a fenti hangzatos kijelentések igazát. A sorrendben immár
hetedik Távközlési és Informatikai Marketing Fórumról van szó.
Emlékezzünk csak vissza: jó 10-15 évvel ezelőtt ki hallott még
marketingről a telefonpiacon?
- Forrás: Prím Online, nov. 18., http://hirek.prim.hu/cikk/36276/


Újabb magyar informatikai bravúr - gépi látás

Az MTA-SZTAKI-ban több mit tíz éve indult alapkutatás eredményeképpen
olyan speciális képfeldolgozó technológiát fejlesztettek ki, amely
lehetővé teszi akár több ezer kép felvételét és kiértékelését
másodpercenként. A technológia egy biológiailag motivált látó chipben
illetve az azt körülvevő számítástechnikai infrastruktúrában ölt testet.
A technológiát megtestesítő, ipari alkalmazásban is megjeleníthető
hardver és szoftver eszközöket az MTA-SZTAKI leányvállalata, az AnaLogic
Kft. fejlesztette ki. Az így elkészült Bi-i elnevezésű ipari kamera idén
megnyerte a Stuttgartban rendezett "VISION 2003" szakmai kiállításának -
Európa legjelentősebb nemzetközi gépi látással foglalkozó ipari
vásárának - első díját. A Bi-i önálló működésre képes intelligens ipari
kamera. Kifejlesztése során az volt a fő szempont, hogy a Bi-i ne csak
felvegye a képeket, hanem azokat értelmezni is tudja, tartalmuk alapján
döntéseket tudjon hozni.
- Forrás: FigyelőNet 2003. november 17. (
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=70163&id=8 )


Kétmilliárdos pluszforrás a kulturális intézményeknek

Az eredeti tervekhez képest kétmilliárd forinttal több jut a 2004-es
költségvetésben a kulturális intézményeknek, ha a parlament elfogadja a
kulturális és a pénzügyi tárca egyeztetett javaslatát - közölte a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/ketmilliard20031122.html?h=1::::: KISSZÍNES :::::


A lapkiadók az olvasottság csökkenésére számítanak

A Magyar Lapkiadók Egyesülete sajnálattal veszi tudomásul, hogy a
nyomtatott sajtótermékekre vonatkozó általános forgalmi adó az
országgyűlési végszavazás eredményeként a 15 százalékos kategóriába
került, ez az adószint ugyanis messze meghaladja az Európai Unióban
használatos mértéket - áll az egyesület által kiadott sajtóközleményben.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. november 20.,
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=70464&id=4


Diákigazolvánnyal lehetne fizetni a digitális tankönyvért

Az oktatási miniszter szerint néhány éven belül magántőkét is be lehetne
vonni a digitális könyvkiadás rendszerébe. Magyar Bálint erről a
Műegyetemen rendezett felsőoktatási könyvvásáron beszélt. A tárca tervei
szerint a hallgatók a diákigazolványukkal fizetnének a letöltött
kiadványokért.
- Forrás: Magyarország.hu, nov. 21.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/digit20031120.html?h=1


Ötszáz éves orvostudományi munkák a Semmelweis Egyetem könyvtárában

2003. november 20. csütörtök -- Közép-Európa legrégebbi és legnagyobb
orvostudományi könyvtára található Magyarországon, a Semmelweis Egyetem
központi épületében. Az idén 175 éves intézmény digitális gyűjteményét
két napig tekinthetik meg az érdeklődők.
- Forrás:
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/orvoskonyvek20031120.html


A családfakutatás technikai nehézségei

Az emberek elődeik iránti érdeklődése szerte a világon olyannyira
felerősödött, hogy az új népszámlálási adatokat közzétevő levéltári
webszájtok szinte bizonyosan nem tudnak rendszerösszeomlások nélkül
megbirkózni a beérkező lekérések tömkelegével - áll a brit Nemzeti
Számvevőszék minapi jelentésében.
A számvizsgálók szerint a brit Nemzeti Levéltár webhelyének két évvel
ezelőtti összeomlását is -- amely öt nappal az után következett be, hogy
az 1901-es népszámlálás adatait közzétették -- kizárólag csak feneketlen
költségvetési forrásból lehetett volna elkerülni. A szájt csaknem 150
millió találatot regisztrált.
- Forrás: Infinit Hírlevél No.228, nov. 23., http://www.infinit.hu/, Guardian,
http://media.guardian.co.uk/::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


MEK -- vakoknak is

Elkészült az új MEK vakok és gyengénlátók számára fejlesztett felülete a
https://vmek.oszk.hu/ címen. Az alkotók a felületet teszt jelleggel
tették nyilvánossá, a tesztelésben részt vesz továbbá a Vakok Országos
Szövetsége. Kérik továbbá vak- és csökkentlátó olvasóinkat is, hogy az
új felületről véleményüket, javaslataikat juttassák el az
info@mek.oszk.hu címre. A borítólapokon található "Online felolvasás"
egy másik, párhuzamos fejlesztés eredménye lesz, amelynek elindítását a
közeljövőben tervezik.
- Forrás: Moldován István, MEK könyvtáros, nov. 19.


Megjelent a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon

Először jelenik meg átfogó munka a magyarság művelődéstörténetéről. A
tízkötetesre tervezett Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, amelyet a
Balassi Kiadó gondoz, az államalapítástól a XVIII. század végéig tartó
időszakról ad útmutatót - hangzott el a sorozat első kötetének
csütörtöki bemutatóján.
- Forrás: Magyarország.hu, nov. 21.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/lexikon20031120.html?h=1


Online japán-magyar szótár

Elkészült az első, ingyenesen használható japán-magyar, magyar-japán
szótár http://www.cre-active.hu/tamino/ , amely jelenleg mintegy 2000
szót és szókapcsolatot tartalmaz.
- Forrás: Prím Online, nov. 22., http://hirek.prim.hu/cikk/36396/


Japan Media Review (Infinit-ajánlás)

Nem csak japánbarátoknak ajánlható figyelmébe az angol nyelvű anyagokat
közlő Japan Media Review http://www.japanmediareview.com/. A csak online
formában megjelenő "újság" a szerkesztők szándéka szerint az új
technológiák etikát, törvényeket, gazdaságot, politikát és újságírást
átalakító, specifikusan japán hatásait járja hétről-hétre körbe. A 2003
márciusa óta működő lap anyagi hátterét meglepő módon az USA Oktatási
Minisztériuma biztosítja, és amerikai egyetemek is részt vesznek az
elkészítésében. Néhány érdekesebb friss anyag az oldalról:
-- A mobilcégek az idősebb felhasználókat célozzák Japánban
-- A kisebb japán médiavállalkozások a konvergenciában bíznak
-- A kamerás telefonok szenzitívebbé teszik a fotóalanyokat
-- Miért szeretik annyian a mobil internetet, miközben mások a
létezéséről sem tudnak?
-- A magazinkiadók félelmei az új adatvédelmi törvény kapcsán
- Forrás: Infinit Hírlevél, No.228, nov. 23.


Képernyőn Európa

Europapa névre hallgat az a tizenévesek számára fejlesztett képzés, mely
az internet segítségével a tanterembe hozza az Európai Uniót,
kihasználva az e-learning adta lehetőségeket.
- Forrás: Prím Online, nov. 23., http://hirek.prim.hu/cikk/36398/


A Móra Kiadó újdonságai a téli könyvvásárra (sajtótájékoztató a FSZEK-ben)

A Móra Ferenc Könyvkiadó több mint húsz kötettel gazdagítja a téli
könyvvásár ajánlatainak a sorát, a kiadványok között egyaránt
szerepelnek a legkisebbeknek, a kisiskolásoknak, a tizenéveseknek,
illetve a felnőtteknek szánt olvasmányok - mondták el a könyves műhely
képviselői a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában
sajtótájékoztatón, szerdán.
- Forrás: FigyelőNet, MTI, nov. 19.,
http://www.fn.hu/cikk.php?id=3&cid=70396IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött
"cimcsere" tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT
uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf
_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm