K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2003/41., november 12.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Ajtó előtt vannak a könyvtári blogok -- eresszük be őket?
- A könyvtári tudásmenedzsment szoftverháttere
- Könyv- és könyvtárpiaci kutatás -- 217 oldalon
- Magasabb könyvtári költségvetés a recesszióban (10 nyomós érv)
- Több könyvtárfejlesztés -- Program készül a határon túli magyar
kultúra támogatására
- Versenytársaink figyelése
- Irányítói gondolkodásváltással elkerülhetnénk a könyvtárhálózat
további sorvadását (György Péter)
- Eco a könyvek jövőjéről
- Az irodalomdigitalizálás útjai
- Rövidesen költözik a Szegedi Egyetemi Könyvtár
- Napi egy óra játék szükséges a munkahelyen

KISSZÍNES
- Mégis az internetre megy a zeneipar
- Könyvtár az új képzőközpontban (Hanns Seidel Alapítvány)
- A brit és ír kultúra rajongóit várja az Idegennyelvű Könyvtár

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Könyvtár + média és prE lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.htmlAjtó előtt vannak a könyvtári blogok -- eresszük be őket?

Képzeljük el, hogy egy könyvtár kétnaponta elektronikusan tájékoztatja
használóit az újdonságokról, programjairól, recenziókat és jó linkeket
közöl. Vagy egy könyvtári szakember kiteszi a gondolatait tartalmazó
naplóját a webre. Én például meg tudnék nevezni néhány olyan szakembert,
akinek ilyen módon nyilvánossá tett naplójába hetente többször is
belekukkantanék szellemi építkezés céljából. Az ilyen és ehhez hasonló
webes alkalmazásokat hívják blognak. Az Information Todaly friss száma a
blogok könyvtári alkalmazásáról közöl javaslatokat, lehetséges
stratégiát, letölthető célszoftvereket, és természetesen gyakorlati
példákat.
Van-e pillanatnyilag tere hazai könyvtári blognak? Közéletről,
magánügyekről szólók, öncélúnak tűnő magamutogatósak bőven vannak, ám a
hazai könyvtári, szakmai önkifejezésre nem tudok példát. Ha lenne,
feltehetően egyik indikátora lenne a szakmai eszmecserék szabadságának,
a rejtett félelmek nélküli véleménynyilvánításnak. Ha pillanatnyilag ez
nem is aktuális, attól még a könyvtár és célcsoportjai közötti
kommunikáció egyik hasznos eleme lehetne. (MG)
Forrás: Why and How to Use Blogs to Promote Your Library's Services /
Darlene Fichter. In: Information Today 17 (2003) Nov/Dec.
http://www.infotoday.com/mls/nov03/fichter.shtml


Magasabb könyvtári költségvetés a recesszióban (10 nyomós érv)

-- A könyvtárhasználat növekszik gazdasági visszaesés idején.
-- A könyvtári munkaerő időt és pénzt takarít meg a használóknak.
-- A könyvtárosok "alapvető keresőmotorok" (utalás az internetre)
-- A könyvtárosok mindenkinek segítenek, és a könyvtárhasználók a
legjobbat érdemlik.
-- A használóknak nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak
megfelelő keresetet biztosíthatnak alkalmazottaiknak.
-- Jobb fizetések = jobb munkaerő = jobb szolgáltatás.
-- Mindenki szereti a könyvtárakat, de a könyvtárosok nem élhetnek meg a
puszta szeretetből.
-- A rossz gazdasági helyzet nem mentség a méltánytalan és aránytalan
fizetésekre.
-- Nem értékelhetjük a könyvtárakat anélkül, hogy könyvtárosait is
értékeljük.
-- Most legyen jobb fizetés, hogy hajtóerő lehessen a jobb időkben.
- Forrás: Library Journal, 4/1/2003
http://libraryjournal.reviewsnews.com/index.asp?layout=articlePrint&articleID=CA284798&


Több könyvtárfejlesztés -- Program készül a határon túli magyar kultúra
támogatására

Tavaszig elkészül a határon túli magyar kultúra átfogó finanszírozási
programja - derült ki a Magyar Állandó Értekezlet szakbizottságának
csütörtöki ülése után. A testület tagjai ezentúl rendszeresen, évente
kétszer konzultálnak. Az államtitkár felsorolta azokat a területeket,
melyekre a jövőben kiemelt figyelmet szentel a szaktárca: egyebek
mellett bővítik a kulturális ösztöndíj-rendszert, fejlesztik a színházak
infrastruktúráját és a könyvtárak informatikai rendszerét. Támogatják
továbbá közművelődési szakemberek továbbképzését és a veszélyeztetett
csángó magyar kultúra értékeinek megőrzését. Tavaszig elkészül egy
átfogó finanszírozási program, melyet a következő ülésen vitatnak meg a
bizottság tagjai - mondta Vass Lajos.
- Forrás: Magyarország.hu, HírTv nov. 6.
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/maert20031106.html?h=1
http://hirtv.hu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11631


Pakolja ki a zsebeit! Díjat nyert a BRFK -- következik a könyvtár?

Idén is díjat osztottak a magánéletünkbe durván beavatkozó szervek,
cégek, magánszemélyek számára; az egyik győztes - indokolhatatlannak
tűnő motozás miatt - a BRFK.
- Forrás: FigyelőNet, nov. 10., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=69752&id=13
-- Ezévi 32. számunkban felhívtuk a figyelmet a könyvtári adatkezelés
gyakorlatának ellentmondásosságára és szabályozatlanságára. A helyzetért
felelős szervezetek egyelőre nem látszanak megfontolni e bizonytalan
helyzetet lehetséges következményeit. Esetleg időzített bombát? (MG)


Könyv- és könyvtárpiaci kutatás -- 217 oldalon

Az OSZK és a Gondolat Kiadó közös gondozásában megjelent Nagy Attila:
Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai
vizsgálata, melyben az Olvasás éve alkalmából végzett empirikus kutatás
legfontosabb eredményeiről (az olvasási kultúra jellemzői, számítógép-
és könyvtárhasználati szokások, a történelmi- és magyarságtudat,
valamint az értékrend aktuális állapota) tájékozódhat az érdeklődő,
részben szikár adatok, illetve azok értelmezése, részben pedig a
kötetlen interjúszövegek válogatott csokrának segítségével.
A kiadványt haszonnal forgathatják a gyakorló pedagógusok, könyvtárosok
mellett az oktatás- és művelődéspolitikusok, valamint a kutatók. Már
beszerezhető, megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtárban, de
remélhetőleg rövidesen a könyvesboltok polcain ugyancsak hozzáférhetővé
válik.
- Forrás: Nagy Attila


Böngészőn kívüli kereső a Google-től

A közismert internetes keresőt működtető cég olyan szoftvert mutatott
be, amellyel a felhasználó könnyen, és gyorsan kutathat a weben,
anélkül, hogy elindítaná a böngészőt.
- Forrás: Prím Online, nov. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/36097/


A könyvtári tudásmenedzsment szoftverháttere

Érdekfeszítő cikket olvashat az ember a rövidesen megjelenő 11. sz.
TMT-ben. A cikk a könyvtári portálok fejlesztési trendjéről szól. Az
integrált könyvtári rendszerek (Integrated Library Systems = ILS)
második nemzedéke, a könyvtári irányítórendszerek (Library Management
Systems = LMS) után már nyakunkon a még újabb ciklus, a könyvtári
portálrendszerek (Library Portal Solutions = LPS) A cikk azért
érdekfeszítő e sorok írója számára, mert a könyvtár, az új
portál-megoldás erőteljesen támaszkodik külső és nem könyvtári
forrásokra, igyekszik kitörni saját keretei közül -- a használók
információs és tudásigényeit követve. Kétségtelen, hogy ez alapvető
szemléletbeli, kulturális megújulást feltételez. A portál-rendszer céljai:
1. A digitalizálási eljárás kezelése, közzététel és tárolás.
2. Bibliográfiai adatgazdagítás, linkelés tartalomjegyzékhez,
recenziókhoz, borító/címlap illusztrációhoz.
3. Különféle források integrált szolgáltatása.
A tipikus modell osztott keresést, más szervezetekkel közös interfészt,
keresztlinkeléseket tartalmaz és interoperabilitásra (más rendszerekkel
való együttműködésre) épít. A rendszer ezekből adódóan jóval "súlyosabb"
és komplikáltabb a konfigurálása és üzemeltetése a hagyományos könyvtári
irányítórendszerekhez képest. És nem olcsó. Életciklus-költsége azonban
csökkenthető pontos igényfelméréssel és együttműködéssel. Közművelődési
könyvtári válfaja egyelőre fejletlenebb. A cikk felsorolja a LMS
gyártókat linkekkel. (MG)
- Forrás: Library portal solutions / Andrew Cox, Robin Yeates. In: Aslib
Proceedings 55 (2003) 3 p. 155-165. Ref.: Könyvtári portálok fejlesztése
/ ref. Bánhegyi Zs. In: TMT (2003)


A brit nyilvános vállalatok 67%-a nem teljesíti határidőre jelentési
kötelezettségeit

Egy felmérés szerint az Egyesült Királyság nyilvános vállalatainak (PLC
- Public Liability Companies) 115 tételes mintájának 67,8%-a nem
jelenteti meg éves jelentését a vállalat webhelyén, a közzétételtől
számított két héten belül. Ez megnehezíti a cég pénzügyi adatainak
elérését időben. A PLC-knek mindössze 13,9%-a teszi online elérhetővé
adatait a megjelenés napján. A minta 30,4%-a 2003 áprilisáig nem
jelentette meg weblapján a 2002 szeptemberében vagy korábban publikált
cégjelentését. A Perfect Information kutatóintézet, amely a felmérést
végezte, a 115-ös mintát különféle gazdasági ágazatokban működő
vállalatokból állította össze. Ezek a vállalatok cégjelentéseiket
előfizetőiknek küldik meg.
- További információ: http://www.perfect-info.com/ , ASLIB Managing Information
10 (2003) 4 p.10


Eco a könyvek jövőjéről

Umberto Eco nemrégiben az újjáépült Alexandriai Könyvtárban tartott
előadást a könyv jövőjéről egyiptomi és külföldi hallgatóságának. Az író
-- aki egyébként maga is egyiptomi születésű, s a könyvtárat alapító
tanács tagja és tanácsadója -- előadásában felvázolta a könyv és a
könyvtárak történetét, egészen napjainkig. A prezentáció kulcskérdése
azonban a sokakat foglalkoztató kérdés volt: mi lesz a könyvek sorsa a
számítógép térhódításának idején. Az író szerint amellett, hogy a
számítógép-használat, az internet valóban visszavetette -- főleg a
fiatalok körében -- a könyvolvasás gyakoriságát, nem szabad
megfeledkezni a komputerek adta lehetőségekről sem, mint például a
hipertext vagy az e-könyvek tárolásának szinte végtelen kapacitása. Eco
szerint ha az emberek tisztában vannak a számítógépek állította
korlátokkal, illetve az általuk kihasználható lehetőségekkel, akkor azok
jól megférnek majd a papír alapú könyvek mellett. (KE)
- Forrás: 2003. nov. 09., http://weekly.ahram.org.eg/2003/663/cu4.htm


Versenytársaink figyelése

A versenytárs-figyelés és a benchmarking nem áll messze egymástól. A
cikk tíz pontban sorolja fel, hogy miként érdemes szisztematikusan
ellesni és alkalmazni versenytársaink jó gyakorlatát (best practice).
Egyben bemutatja, hogy a versenytársfigyelés alapjai nem állnak távol a
könyvtárosi lelkivilágtól, s arra enged következtetni, hogy mint
könyvtári szolgáltatás -- vagy legalábbis munkakiajánlás -- szintén
elképzelhető.
- Forrás: Competitive intelligence for the information center / Barbie
E. Keiser. In: Information Outlook 6 (2002) 12 p.32-35. Ref.: A
versenytársfigyelés a vállalati könyvtárak gyakorlatában / ref. Tóth M.
In: Könyvtári Figyelő (2003) 3,
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?03/150*45909


Indul az eMagyarország Program

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium meghirdette az eMagyarország
Pontok programot, amelynek első pályázatát ma bocsátja útjára. A
pályázat - amelynek megvalósítására 2003-2004-ben összesen 1,6 milliárd
forint áll rendelkezésre - támogatni kívánja azon szervezeteket és
intézményeket (például: könyvtárakat, közművelődési intézményeket,
teleházakat, önkormányzatokat, egyházi intézményeket, kórházakat,
szanatóriumokat, az idősek otthonait, klubjait, alapítványokat), amelyek
már működtetnek közösségi internet-hozzáférési helyeket vagy vállalják
új közösségi internet-hozzáférést biztosító pontok létrehozását és
eMagyarország Pontként történő működtetését.
- Forrás: Prím Online, Magyar Hírlap, nov. 6.,
http://hirek.prim.hu/cikk/36033/
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=74738


Nemzetközi színvonalú biotechnológiai kutatások

Magyarországon rendelkezésre áll az a szellemi bázis, amely a
biotechnológia alkalmazásában nemzetközi színvonalú tevékenységet
folytat - hangzott el a biotechnológia jelentőségéről rendezett szakmai
konferencián. A tanácskozás megnyitóján Német Imre agrárminiszter az
ágazat fejlődéséről és a jelenlegi kutatásokról beszélt.
- Forrás: Magyarország.hu, nov. 6.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/biotechnologia20031106.html?h=1


Rövidesen költözik a Szegedi Egyetemi Könyvtár

Szegeden nem lesz jó vizsgát szeptemberre hagyni. Nyáron bezár az
egyetemi bibliotéka, csak a Somogyi-könyvtárban lehet majd tanulni. A
szegedi Ady téren épülő komplexum átadásának határideje hivatalosan
június utolsó napja, jóval korábban elkezdhetik az egyetemi intézmények
belakni az épületet. A központi, valamint a kari könyvtárak gyűjteményét
már május elején elkezdik áthordani új helyükre. A tanulmányi,
információs és kongresszusi központban Európa egyik legmodernebb
könyvtárát alakítják ki. Mader Béla: (...) Az új könyvtárba kerülő több
mint másfél milliós könyv- és folyóirat-állományból mintegy 400 ezer
kötet érhető el majd szabadpolcról, emellett csaknem 400 számítógépes
munkaállomást alakítanak ki, ahol az internet egyéb lehetőségei mellett
elektronikus szövegek és adatbázisok is elérhetőek lesznek. (...)
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet igazgató tájékoztatása szerint a könyvtár már
most készül megnövekedő feladataira. Konkrét együttműködési megállapodás
még nincs a két bibliotéka között, az már biztos: meg kell hosszabbítani
a nyitvatartást, és új asztalokat kell beállítani az olvasóterembe.
Arról még nincs döntés, honnan csoportosítják át a Somogyi
többletköltségeit fedező pénzt.
- Forrás: Népszabadság, nov. 5.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=141317&DocID=123518


Per helyett pr (New York, Hotel Library)

Ezévi 34. számunkban beszámoltunk a New York Public Libraryval szemben
működő "Könyvtár Hotel" esetéről, mely a Devey-rendszer használatában a
könyvtárosok szerint sérti az OCLC érdekeit. A Searcher magazin
legfrissebb számának vezércikkében Barbara Quint szerkesztő a hangsúlyt
egészen máshová helyezné. Mint írja: védjegybitorlás miatti pereskedés
helyett az OCLC foglalkozna inkább saját maga és a könyvtárosok
internetes pr-jével.
- Forrás: The Searcher, nov/dec.,
http://www.infotoday.com/searcher/nov03/voice.shtml


Az irodalomdigitalizálás útjai: állományvédelem és megőrzés

A Digitális irodalmi Akadémia http://www.irodalmiakademia.hu/ , az Arcanum
http://www.arcanum.hu/ , a Petőfi Irodalmi Múzeum http://www.pim.hu/ , az OSZK
http://www.corvina.oszk.hu/ , a Neumann-ház http://www.neumann-haz.hu/ és a MEK
http://www.mek.hu/ digitalizálási gyakorlatáról ír a HVG nov. 1-jei száma
(p.65-67). A két kulcsszó: az állományvédelem és közkinccsé tétel.
Néhány lappal később (p.75-77) Mű és tárgy : hagyatéksorsok címmel más
szempontból folytatódik a téma. A szerző megállapítja, hogy a
közgyűjtemények egyre nagyobb hátrányba kerülnek a kéziratgyűjtő
magánvásárlókkal szemben. (példák: MTA, OSZK, PIM).


Rákóczi-relikviák az MTA könyvtárában

Különleges látnivalókat kínál a történelem ínyenceinek a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtára és Kézirattára. A rendezők a
Vasarely-terem kamara-kiállításán seregnyi, a Rákóczi-szabadságharc
éveiben született - II. Rákóczi Ferenc által aláírt - és a heroikus
küzdelemmel kapcsolatos eredeti dokumentumot mutatnak be. Három
példányban készült "az Szécsenyi Mezőben... Szent Mihály Havának
huszadik napján Ezerhétszáz eötödik Esztendőben" kelt nyolclapos
pergamen oklevél, amelyben az oda hívottak esküvel, aláírásukkal és
piros viaszpecsétjükkel megerősítve kijelentik, hogy "a Méltóságos
Fejedelmet Rákóczi Ferencz Uramat eő Nagyságát... a Szabadságért öszve
szövetkezett Magyarságh választott Vezérlő Fejedelmének" ismerik el. Az
egyik példányt Párizsba, a másikat Lengyelországba küldette Rákóczi - ez
utóbbi sorsáról a hazai szakemberek nem tudnak. A harmadik példányt az
MTA könyvtára őrzi, és teszi most először közszemlére.
- Forrás: Népszabadság, nov. 8.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=142123&DocID=124093


Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny

Egy informatikai rendezvény lehet családi program is. Főként ahol a
legtávolabbi generációk közösen, egymást segítve vetélkedhetnek. Ezt
javasolja minden családnak az Informatikai Érdekegyeztető Fórum
(Inforum), amelynek elsődleges célja az információs társadalom
magyarországi megvalósítása.
- Forrás: Prím Online, nov. 5., http://hirek.prim.hu/cikk/36016/


Küzdelem a végvárakért -- Nemzeti kultúra a globális hálózatok korában
(György Péter)

"Az új média fekete lyuka, amely lassan magába nyelheti a társadalmi tér
kitüntetett végpontjait, mint a könyvtárak, múzeumok, művelődési házak.
A könyvtár esetében az történt, hogy a könyvgyártás és a
könyvkereskedelem mára önfenntartó rendszer lett - bizonyos állami
korrekciókkal, viszont ezek hasznából, ennek a piacnak a létéből a
hálózati végpontok, azaz a könyvtári fiókok semmit sem kaptak. Azaz az
államnál maradt egy finanszírozhatatlan rendszer, amely akaratlanul is
hozzájárul egy piaci hálózat létéhez, anélkül, hogy részesedhetne annak
esetleges hasznából. Miközben a piaci könyvkiadás rendszere igencsak
támaszkodik az általa ingyen használt könyvtárakra. Holott egyébként a
hálózatok egymásra gyakorolt gyógyító hatása ismert. (...) Azaz a
rendszerek közti kooperáció mindig újabb haszonnal kecsegtet, kivéve az
állami rendszereket, amelyekre nem vonatkozik a piaci logika, és így
bizonyosan vesztesek lesznek."
"Amennyiben a még rendelkezésre álló végpontokat nem egy-egy
minisztérium nyűgeként, hanem a kulturális önidentitásunk
újrateremtéséhez szükséges stratégiai
intézményrendszereinkvégpontjaiként látjuk, akkor van értelme például
információs társadalomról beszélni. (...) Az információs társadalom
kommunikációs és médiastruktúrái azonban anélkül is kiépülnek és
összezárnak, hogy abban nekünk - saját tartalmunkkal - részünk lehetne.
(...) A ritka végpontok drága, tehát merev kommunikációra vezetnek. A
józan belátás szerint azért is érdemes tehát fenntartani, illetve
növelni a végpontok számát, hogy a kulturális sokszínűség ne puszta
ábránd, hanem valóság legyen, s ne nemzeti kultúránk múzeumizálódjék,
hanem a nemzet múzeumai (könyvtárai stb.) legyenek élő kultúránk
megkerülhetetlen intézményeivé."
- Forrás: Népszabadság, nov. 8.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=142146&DocID=123987


Kevés a pénz a vakok könyvtárára

Folyamatos bővítésre lenne szüksége a vakok könyvtárának, erre azonban
pénzhiány miatt alig van remény. A nyomtatásban megjelenő könyvek
felolvasására - és ennek rögzítésére - nehéz embert találni, mert
összesen bruttó 650 forint óradíjat tudnak fizetni az általában
nyugdíjas színészek közül kikerülő felolvasóknak. Az ország egyetlen,
kizárólag vakok és gyengén látók által látogatható könyvtára a vakok
szövetségének épületében található, Budapesten.
- Forrás: Origo, Magyar Nemzet, nov. 7.,
http://www.origo.hu/itthon/20031107keves.html ,
http://www.origo.hu/itthon/20031107keves.html


Könyvtárban is eredményes lehet a McDonald's-promóció

A McDonald's már szervezi az évente karácsony előtt megrendezett
akcióját, mely ötletet adhat a közkönyvtárak számára is: az éttermekben
híres emberek - polgármesterek, humoristák, színészek vagy éppen
politikusok - szolgálják ki a vendégeket. Az alkalom minden esetben
esemény a sajtó számára is, kérés nélkül is jönnek. A forgalom megugrik,
s ezalatt az étteremben még pénzt is gyűjtenek a McDonald's
Gyermeksegély Alapítvány számára. A könyvtár számára további lehetőség:
egy a pultnál kölcsönző politikus, polgármester, közgyűlési elnök - ha
rövid időre is - belehelyezkedik a könyvtárosok nézőpontjába,
helyzetébe, miközben saját szociális, közéleti szerepét demonstrálhatja.
(A politikust tájékoztatópulthoz azért inkább ne küldjük.)
- Forrás: A szponzorálás, mint lehetőség -- szempontok mindkét oldalról.
In: Könyv Könyvtár Könyvtáros, 11 (2002) 5 p. 20-25
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/028/index.html


Infokommunikációs kutatócsoport alakult az Akadémián

A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében Infokommunikációs
Jogi Centrum néven új kutatócsoport alakult, amely az informatika, a
média és a távközlés jogi hátterének vizsgálatával foglalkozik.
- Forrás: Magyarország.hu, nov. 7.
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/ijc20031107.html?h=1::::: KISSZÍNES :::::


Mégis az internetre megy a zeneipar

A zenei kiadók és érdekvédelmi szervezeteik az elmúlt években
keresztes-hadjáratot folytattak az Internet ellen. A sikertelen akciók
után most a hatékony üzleti modell kidolgozása kerülhet napirendre.
- Forrás: Menedzsmentfórum, nov. 6.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2846&page=1


A brit és ír kultúra rajongóit várja az Idegennyelvű Könyvtár

"Ahány ház, annyi szokás!" - Nagy-Britannia, Írország címmel nyílik
kiállítás szerdán Budapesten, az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. A
tárlat a Határtalan Európa - Kultúrák találkozása mottóval ez év
tavaszán indított sorozat eseményeinek újabb rendezvénye - mondta Takács
Anna, a kiállítás rendezője kedden az MTI-nek. A tárlaton ezúttal a
magyar-angol és a magyar-ír irodalmi kapcsolatokat áttekintő kötetek, a
könyvtár e témában beszerzett újdonságai, valamint az angol
formatervezést bemutató plakátok és kiadványok kaptak helyet - mondta
Takács Anna. Az egy hónapig nyitva tartó tárlathoz a hagyományok szerint
előadások is kapcsolódnak.
- Forrás: Geographic.hu, nov. 5.,
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=709


Weöres Sándor-emléktábla a Baranya Megyei Könyvtáron

Emléktáblát avattak Weöres Sándor Kossuth-díjas költő, műfordító
születésének 90. évfordulója alkalmából szerdán Pécsett. A Csorba
Győzőről elnevezett Baranya Megyei Könyvtár falán látható gránit-táblát
Pécs önkormányzata állíttatta, arra emlékezve, hogy Weöres Sándor 1933
és 1943 között a baranyai megyeszékhelyen élt.
- Forrás: Magyar Nemzet, nov. 5., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=181851


Atlaszritkaságok Budapesten

Tihanyi-félsziget a déli parton, részlet egy XVI. századi térképről.
Különlegesség, kivételesen nagy érték - jellemzi a Központi
Antikváriumban értékesítésre váró atlaszritkaságokból álló gyűjteményt
Márffy György, az antikvárium vezetője. Az úgynevezett Szántai-kollekció
a világ antikváriumaiban forgó, összesen legföljebb kétszázféle XVI-XIX.
századi Magyarország-térképet tartalmazza. A kollekcióban harminc olyan
lap is található, amely az Országos Széchényi Könyvtár térképtárában
sincsen meg.
- Forrás: Népszabadság, nov. 10.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=142455&DocID=124241


Könyvtár az új képzőközpontban (Hanns Seidel Alapítvány)

Egy évtizede kezdte meg működését Pécsett a Hanns Seidel Alapítvány, s
honosította meg a térségben a duális és az üzemek feletti képzést. Az
alapítvány képzőközpontjának alapkövét egy évtizede helyezték el az
egykori Nagy Sándor laktanya területén, a Batthyány utcában. A környék
azóta átalakult, az átépítés ez év szeptemberében fejeződött be. Az új
szárny átadásával létrejött Dél-Dunántúl legkorszerűbb építőipari
képzőközpontja. Az új épületrészben húsz tanterem kapott helyet, s
október végéig az alapítványi épület műhelycsarnokának tetőterében
elkészül a 40000 kötetes könyvtár is.
- Forrás: Népszabadság, nov. 6.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=141633&DocID=123753
::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Könyvtár + média és pr

A http://www.ssdesign.com/librarypr/ webhelyen található szolgáltatás a
könyvtár és a média, pr világából közöl híreket. Noha a pr több, mint
amit az oldal sugall, mégis jól használható friss ötletek merítéséhez. A
Tool boxban többek között imázselemeket tartalmazó képek, könyvjelzők,
bannerek tölthetők le, a Little black book fül alatt további hasznos
forrásokra hívják fel a figyelmet. A korábban megjelent cikkek szintén
elérhetők. Térítésmentes hírlevél is rendelhető a témában. A
pillanatnyilag elérhető cikkek közül lássunk egyet:

Könnyen rongálódó DVD-k

A DVD általános térhódításával párhuzamosan megfigyelhető, hogy az
olvasók egyre gyakrabban egy-egy DVD kikölcsönzése miatt keresik fel a
könyvtárakat. Azok a könyvtárak azonban, ahol széles kínálat van ebből a
típusú adathordozóból bizony gyakorta szembesülnek a ténnyel: a DVD-k
sokkal könnyebben megrongálódnak, mint a CD-lemezek. Ezért aztán egy-egy
DVD jóval rövidebb ideig marad a kölcsönzés körforgásában, s az
utánpótláshoz a megfelelő anyagi forrást nehéz előteremteni. A probléma
megoldására számos fórumon folyt párbeszéd, s úgy tűnik, hogy az olvasók
megfelelő tanításával, oktatásával lehet a leginkább csökkenteni a
megrongálódások számát. S hogyan lehet a helyes DVD-használatra
felkészíteni a könyvtárhasználókat? Például figyelemfelkeltő jelzésekkel
a borítón, a helyes használatot és karbantartást bemutató leírással.
Letölthető jelzéseket, tájékoztatókat, a problémával foglalkozó írásokat
találhatunk a Library & Pr honlapján. : http://www.ssdesign.com/ .
- Forrás: 2003. nov. 08., http://www.ssdesign.com/librarypr/index.html
Hasonlóképpen óvhatjuk meg a rongálódástól könyvtárunk CD, video- vagy
lemezgyűjteményét is. (KE)
IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel. Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött
"cimcsere" tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT
uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf
_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm