K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2003/38., október 22.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Könyvtáros kell az üzleti hírszerzők csapatába
- EU-átlag alatt a magyar könyvtárhasználat -- Titkosak a hazai használói megítélés adatai?
- A hazai könyvtárak elmaradottsága fokozza az agyelszívás veszélyét
- Térítéses könyvtári szolgáltatások a krasznodari könyvtárban is
- Tej, párizsi, sör -- + tudás, információ, könyv?
- Konferencia az iskolai könyvtárakról
- Egyetem az interneten - a tudás mindenkié?
- A termelékenység növelése nem elsősorban anyagi kérdés
- Főhajtás az '56-os mártír könyvtároshallgató és társai előtt

KISSZÍNES
- Két könyvtár is lesz a Milleniumi Városközpontban?
- Gyermekmagazint indít a National GeographicTisztelt Olvasó,

megrendelőink száma meghaladta az 500-at; köszönjük eddigi bizalmukat!

E lapszám szerkesztője: Mészáros AnikóFőhajtás az '56-os mártír könyvtároshallgató és társai előtt

November 6-án 9 órakor a Jogi Kar Szerb utcai bejáratánál az 56-os
egyetemisták emlékére emléktábla avatás lesz. Külön főhajtással
emlékezünk Füzéky Istvánra, aki mártírhalált halt könyvtárszakos
hallgató volt.
Aki az ügyet magáénak érzi, szeretettel várjuk.
-- Horváth Tibor


Könyvtáros kell az üzleti hírszerzők csapatába

Az üzleti hírszerzés -- definitíve -- modern vezetői, döntéshozói
gondolkodás. Célja a vállalat rugalmasságának növelése és a
meglepetések, kockázati tényezők iránti érzékenység csökkentése. E
tevékenységhez többféle képességre van szükség: jó hallgatási képesség,
kreativitás, kitartás, stratégia, gyakorlat. Az ideális hírszerző csapat
tagjai: elemző (interjúkat készít, publikálatlan adatokat gyűjt és
elemzéssel növeli az információ értékét), projektmenedzser (irányítja a
csapatot és kapcsolatot tart az ügyfelekkel) és könyvtáros
(adatbázisokban keres, összegyűjti a publikált anyagokat, és rendezi az
adatokat). Az üzleti információ 1%-a található meg nyomtatott formában.
Ezek az anyagok segítenek az igazán fontos, ki nem nyomtatott információ
megkeresésében.
- Forrás: The New Competitor Intelligence: The Complete Resource for
Finding, Analyzing, and Using Information about Your Competitors /
Leonard M. Fuld. - John Wiley & Sons, 1995, - 512 p.
http://www.fuld.com/Tindex/CIbook.html


Tej, párizsi, sör -- + tudás, információ, könyv?

Tejre költik a legtöbb pénzt a magyar háztartások, majd az egyes
termékkategóriák közül felvágott, sör, sajt és szénsavas üdítőital
következik, a GfK Piackutató Intézet adatai szerint.
- Forrás: Menedzsmentfórum, okt. 15.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2770&page=1
-- Az ember irigykedve nézi e felmérés eredményeit, és várakozással
tekint az információszolgáltató szervezetek hasonló felméréseire: honnan
szerzik be a célcsoportok az információt, olvasnivalót, tudást,
adatokat? Kik veszik igénybe az egyes szolgáltatók kínálatát? A kereslet
a szolgáltatáscsokor mely részeire összpontosul? (MG)


EU-átlag alatt a magyar könyvtárhasználat -- Titkosak a hazai használói
megítélés adatai?

A tagországok háztartásainak kiadásaiból a művelődésre fordított hányad
6 százalék fölötti Svédországban, és Dániában, 5,5 százalék körüli
Finnországban, Hollandiában, Németországban, és jóval az átlag alatti
Luxemburgban, Olaszországban, Görögországban. A magyar háztartások
kulturális kiadásainak aránya hasonló a német, a holland és a finn
mutatóhoz. (...) A lakosságot a házon kívül igénybe vehető művelődési
formák közül leginkább a mozi, a könyvtár, a történelmi emlékhelyek, a
sportesemények, legkevésbé a balett, táncszínház és a régészeti
gyűjtemények vonzották. (...) Az unióban a lakosság kevesebb mint 30
százaléka volt könyvtárban. A finnek, a svédek és a dánok fele
könyvtárlátogató, míg a görögöknél ez a tevékenység jóval átlag alatti
gyakoriságú. A kölcsönözhető kötetek száma 666 millió volt, 1,3
százalékkal kevesebb mint 1990-ben. (...) Az unió nyolc országának
könyvtáraiban a kilencvenes évek utolsó harmadára nőtt, a többiben
csökkent a könyvtári állomány. Míg a növekedés Finnországban 2,5-szeres,
az olasz könyvtárakban felére csökkent a kölcsönözhető könyvek száma.
Egy uniós polgár évente átlagosan több mint 4 könyvet vesz kölcsön. A
mutató értéke a finneknél eléri a 20-at, Dániában és Hollandiában a
16-ot, míg Luxemburgban, Portugáliában, Görögországban és
Spanyolországban kevesebb mint 0,5. Magyarországon az egy lakosra jutó
kölcsönzött könyvek száma mintegy 3,5.
- Forrás: MTI, Népszabadság, okt. 16.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=138092&DocID=121122
-- A hazai könyvtári szolgáltatás megítélését feltáró 2002. decemberi
Szonda-Ipsos felmérés továbbra is csak szűk körben érhető el, a szakma
számára nem publikus. Kérdés, hogy meddig és miért a titkolózás? (MG)


A könyvtárosok ünnepe

Október 15-én zárva tartott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, ahová több
száz könyvtáros érkezett az ország különféle pontjairól: a jövő
októberben századik születésnapját ünneplő intézményben tartották a
könyvtárosok napját. Skaliczki Judit, a kulturális tárca könyvtári
osztályának vezetője elmondta: a legfőbb cél a hatékony könyvtári
rendszer létrehozása, a könyvtárhasználók megfelelő ellátásának
biztosítása és az esélyegyenlőség megteremtése azáltal, hogy a kis
vidéki könyvtárakban is hozzáférhetővé váljanak az információk, az
adatok. Szeifert Dezső, az informatikai tárca szakértője az adatok
megfelelő tárolására kidolgozott MDT-ről (Magyar Digitális
Tudáskincstár) tartott előadást.
- Forrás: Népszabadság, okt. 16.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=138243&DocID=121018


A hazai könyvtárak elmaradottsága fokozza az agyelszívás veszélyét

A tudásalapú társadalom megteremtését célul kitűző Magyarország számára
komoly kihívást jelenthet az EU-csatlakozást követően az agyelszívás
jelenségének felerősödése. A "braindrain" egyik kiemelt területe lehet
az információtechnológiai szektor. Az itt dolgozó, magasan képzett
kutatók, szakemberek itthon tartása hazánk számára stratégiai kérdés. Az
agyelszívás elleni védekezés követendő sratégiájáról, lehetséges
módozatairól a Budapesti Műszaki Egyetemen hangzottak el előadások.
(...) "Magyarország a könyvtárak tekintetében is erősen el van maradva,
míg az európai, amerikai könyvtárak nagyon jók, azokban minden szükséges
információ könnyen fellelhető."
- Forrás: Magyar Nemzet, okt. 15., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=177657


Digitális könyvtár Pakisztánban

Pakisztánban a következő év januárjában hozzák létre az első digitális
könyvtárat, mely lehetővé teszi majd az egyetemek hallgatói és a
kutatóintézetek dolgozói számára, hogy mintegy 5000 nemzetközi
folyóiratot tanulmányozhassanak. Emellett a digitális technológiának
köszönhetően a tanárok számára is lehetőség nyílik majd webkonferenciák
keretében arra, hogy megvitassák egymással szakmai problémáikat,
bemutassák eredményeiket vagy éppen csak egyeztessék az óravázlatokat. A
Felsőoktatási Bizottság által kidolgozott terv szerint a digitális
könyvtáron keresztül további 30.000 nemzetközi folyóirat kivonata is
elérhetővé válna. A készülő könyvtárra többek között azért is nagyon
nagy a szükség, mert az országban tanító 7000 egyetemi tanár közül
mindössze 1500 PhD-zett, s az oktatási színvonal emelésének érdekében
ezt a számot mindenképpen növelni szeretnék.
- Forrás: 2003. okt. 17., http://www.oneworld.net/article/view/70708/1/


Megújul a Startlap -- Példás tartalomszolgáltatói munkák

Október 1-jétől új főszerkesztő, a korábban fejlesztési
csoportvezetőként dolgozó Vidó Viktor gondoskodik a Startlap további
fejlődéséről, megújításáról.
- Forrás: Prím Online, okt. 15., http://hirek.prim.hu/cikk/35644/
-- Vidó Viktor nevéhez fűződik a Lap.hu család szerkesztői rendszerének
kidolgozása, melyet a könyvtárosok is megirigyelhetnek... No és persze
eredménnyel is használhatnak. (MG)


Térítéses könyvtári szolgáltatások a krasznodari könyvtárban

A Könyvtári Figyelő 2003/3. számában olvastuk: ... A kanyevszki
könyvtári hálózat tagjainak alapító okiratai és könyvtárhasználati
szabályzatai az ingyenes és térítéses szolgáltatások sorrendjében
sorolják fel azokat a jogokat és kötelességeket, amelyek a célként
megjelölt feladatellátáshoz feltétlenül szükségesek. Az árak
megállapítása a ráfordított könyvtári munkaerő és az anyagi-dologi
költségek arányában történik. A könyvtárosok eleinte kételkedtek a
térítéses szolgáltatások bevezetésének sikerében, mondván, az
ingyenességhez szokott olvasó nehezen fogadja majd el, hogy a
könyvtárban bizonyos szolgáltatásokért fizetnie kell. Eleinte valóban
kevesen vették igénybe a térítéses szolgáltatásokat, a későbbiekben
azonban megváltozott a helyzet. Az olvasók rájöttek, hogy a térítéses
szolgáltatások bevételeit a könyvtárak saját gyűjteményük fejlesztésére
fordítják: többek között a dokumentumállományt gazdagítják, méghozzá a
kurrens, legfrissebb szak- és szépirodalommal. Bár nem tartozik a
térítéses szolgáltatások közé, mégis bevételt jelent a könyvtárak
számára a beiratkozási díj bevezetése. Cserébe a könyvtár beiratkozott
olvasóit folyamatosan tájékoztatja a körzetben bevezetett legújabb
szolgáltatásokról...
- Forrás: Mif ili real'nost? / Tat'ana Vladislavovna Ivanova. In:
Biblioteka. (2002) 9 p. 24-25. Ref.: Mítosz vagy realitás? A térítéses
szolgáltatásokról / ref.: Hangodi Á. In: Könyvtári Figyelő (2003) 3


Bővülhet a Digitális Akadémia

Noha a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) működése az év végéig garantált
csak, szóbeli minisztériumi ígéret már van arra, hogy lesz folytatás.
Sőt az is felmerült, hogy önálló költségvetési tétel legyen a DIA,
jelenleg ugyanis a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozza, az idén 150
millió forinttal.
- Forrás: Magyar Hírlap, okt. 14.,
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=73721


Magyar Szilícium-völgy - a völgy már megvan...

Komoly ingatlanbiznisz is az eljövendő évek magyar
tudományos-technológiai központjának szánt tudáspark. A Zsámbéki-medence
hasznosítására a Talentis nevű projekt keretében kerülhet sor.
- Forrás: FigyelőNet, okt. 17. http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=68475&id=30


1,2 milliárd euró kutatásfejlesztésre

Az Európai Unió gazdasági versenyképességi operatív programja által
Magyarország 2004-2006. között 1,2 milliárd euró támogatáshoz juthat
hozzá - mondta Pongorné Csákvári Marianne, a GKM helyettes államtitkára
szerdán Budapesten. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakértője
elmondta: a magyar költségvetés ezt az összeget további 50 százalékos
önrésszel egészíti ki, amelynek jövő évi hányadát már figyelembe vették
a 2004. évi büdzsé tervezésekor. Hozzátette: a támogatást
befektetésösztönzésre, innovációs és kutatásfejlesztési tevékenységre,
valamint kis- és középvállalkozások információtechnológiai fejlesztésére
fordíthatják.
- Forrás: FigyelőNet, MTI-Eco, okt. 15.


"Tudásalapú társadalom - információs műveltség" -- konferencia

Németországban az iskolák 10-20%-ában van könyvtár (a PISA-felmérésben a
németek valamivel előrébb állnak, mint a magyarok. Magyarország e
helyezését GDP-arányosan nagyobb összegből vívja ki; a németek ebben a
vizsgált országok között a legköltséghatékonyabbak.) -- hangzott el az
OPKM által okt. 16-17-ére szervezett konferencián, mely túlnyomó részben
az iskolai könyvtárosok képzésének hazai kínálatát mutatta be. Mivel e
kérdéskörnél az információs társadalom ügye jóval szélesebb ívű,
terítékre került az információs műveltség fogalma és tanítási gyakorlata
is, amerikai, német és francia példákkal. Néhány gondolat ez utóbbiból:
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szövetségének elnöke saját
iskolájában arra törekszik, hogy a tanári kar számítógépes ismereteit az
odajáró 9. osztályosok szintjére emelje. Iskolai könyvtáruk honlapján
tanulási linkajánló található. Horst Dichanz igen szemléletesen vázolta
fel az iskolai könyvtár modelljeinek lehetséges változását: mai
"elszigetelt" (szervezeten kívül álló), "csatolt" (mint az egyik iskolai
egység), integrált (szervezetben lévő, eseti kapcsolatokkal) és "vezető"
modell (az iskola számára információs infrastruktúrát kínáló), melyek
alapján a hazai iskolai könyvtárak is meghatározhatják jelenlegi és
elérni kívánt helyüket. Bazin úr Rheimsből hangsúlyozta, hogy az iskolai
könyvtár információs--kommunikációs mediátor az iskola és az azt
körülvevő társadalom között. (A prezentációk remélhetőleg elérhetőek
lesznek az OPKM portáljáról.)
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szövetségének tavalyi malajziai
konferenciájának témái pl. az alábbiak voltak (Genco úr által körbeadott
konferencia-kiadványból szemlézve):
- projektalapú tanulás az iskolai könyvtárban
- küzdelem a HIV ellen: frontvonal az iskolai könyvtárban?
- digitális könyvtárak és helyismereti források
- az iskolai könyvtár, mint az iskolai tudásközösség dinamója
- stratégiai irányok és újabb dilemmák
- információban művelt iskolai közösség építése
- a gyerekek információszerzési szokásainak felmérése
- tudásgazdag környezet építése gyerekek számára
- kutatás az iskolai könyvtárban. (MG)


EU-információ

A BOSS Magazin októberi számában, a harmadik
információbróker-mellékletben található Kovácsné Koreny Ágnes cikke, az
Információ az Európai Unióról, a csatlakozásról (az anyag
elérhető:http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/187/index.html ).
A Magyar Információbrókerek Egyesületének konferenciáján e témakörben
elhangzott két előadás:
- Az európai uniós joganyag elérhetősége magyar nyelven (Somssich Réka,
osztályvezető, Igazságügyi Minisztérium)
- Integráció és információ; információforrások az EU-ról (Madari Ákos,
ügyvezető igazgató, Euro Info Service)
Az előadások a http://www.mibe.info/ oldalról tölthetőek le PowerPoint formában.


Szövegbányászat

A döntéshozatalhoz nem egyszerűen információ (weboldalak, cikkek,
könyvek, fájlok) kell -- amelyekből Dunát lehet rekeszteni. Csakis a
problémára röviden és gyorsan választ adó tudáselemek a megfelelőek.
Ezek előállításának egyik, automatizált módja a szövegbányászat;
szövegek gyors automatikus szelektálása és értelmezése előre beállított
paraméterek szerint. A BOSS Magazin információbróker-mellékletében három
cikk is szól a szövegek boncolásáról:
- Szövegbányászat : Tudásmenedzsment szoftvertechnológiák az üzleti
információszerzésben és konkurenciaelemzésben (Aszalós Péter)
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/185/index.html
- Mire jó a NewsPro? -- Rövidhírek automatikus elemzése -- magyarul!
(Kis Balázs és Prószéky Gábor)
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/186/index.html
- Gondolatvadászat; rejtett információk írott szövegekben (Galuska
László Pál) http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/183/index.html .


Egyetem az interneten - a tudás mindenkié?

A világ egyik leghíresebb egyeteme, a Massachusetts Institute of
Technology (MIT) félezer kurzusának tananyagát tette elérhetővé mindenki
számára az interneten. Immár 500 MIT-tantárgy található a világhálón, a
maradék 1500 kurzus a következő három év során lesz fokozatosan
elérhető. Az egyetem még 2001 áprilisában döntött úgy, hogy él az
e-learning által kínált, egyre népszerűbb lehetőséggel - méghozzá a
felhasználók számára ingyenes formában. A döntést nagyban befolyásolta
az egyetem nyílt forráskódú szoftverekhez kapcsolódó filozófiája,
amelynek keretében az intézmény kurzusainak anyagai szabadon
hozzáférhetőek és felhasználhatóak nem profitorientált célokra. Az
OpenCourseWare névre hallgató projekt 2002. szeptember végén indult el
32 kurzus tananyagaival, a vállalkozás első fázisa pedig a napokban
fejeződött be.
- Forrás: 2003. okt. 19., http://www.fn.hu/cikk.php?id=28&cid=68513


Frankfurti könyvvásár információs háttérrel


Az 55. Frankfurti Könyvvásár sok tekintetben újabb rekordokat hozott.
336 ezer kiállított könyv (ennek 20%-a vadonatúj), hétezer kiadó
(nagyok: németek - 2735, angolok - 867, amerikaiak - 716, kis-közepesek:
csehek - 23, magyarok -21), ezernél több szerző. Mindez 170 ezer
négyzetméteren. Naponta 50-60 ezer látogatót számlálnak, végül bizonyára
meghaladják a tavalyi 266 ezres összes látogatói számot. Különösen
sikeres a tavaly ősszel átszerkesztett weboldal, melyet augusztusban
közel 700 ezer látogató keresett fel. Az idei kiemelt vendégek, az
oroszok pályázatot hirdettek olyan kérdésekre, amelyeket a 270 kilométer
magasan keringő űrhajósoknak lehet feltenni. A frankfurti könyvvásár
köztudottan az újkor elején élte első virágkorát (1574-től 1750-ig
megjelenő katalógus sajátos nemzeti bibliográfiaként is felfogható).
Mostani virágzását sokak szerint az elektronikus eszközök is jelentősen
fokozzák. Érdemes a híradójukra feliratkozni. (SP)
- Forrás: http://www.buchmesse.de/


Látáskárosultak az interneten?

A vakok idei világnapja (október 15.) a következő címmel hirdeti magát:
"Olvasni, tévézni és szörfözni az interneten - vak embereknek is!" A
német szövetség október 13-14-én ingyenes tájékoztató tanfolyamokat
biztosít az érdeklődőknek, hogy elsajátíthassák a nélkülözhetetlen
tudnivalókat. (SP)
- Forrás: http://www.digitale-chancen.de/content/news/printit.cfm?key=666


Egyre több gyerek és fiatal az interneten

Egy év alatt mintegy hárommillióval nőtt a 18 év alatti szörfözők száma
Európában, s ezzel elérte a 13 milliós nagyságrendet. Vezetnek az
angolok 4,5 millió fiatal használóval (58%-os növekedés egy év alatt),
mögöttük a németek három, míg a franciák 1,5 millióval állnak. A
családban élők sokkal nagyobb arányban élnek e lehetőséggel, állapítja
meg a Nielsen//Netratings. Jóllehet sok felnőtt weboldalt is kedvelnek a
gyerekek, mégis körükben a vezető cím a Neopets.com, mely ezernyi
játékot és sok más kellemest-hasznost kínál. (SP)
- Forrás: http://www.digitale-chancen.de/content/news/printit.cfm?key=673


Ingyenes internet az Inviteltől

Kibővítette korábbi ADSL akcióját az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt.
Októbertől kezdve 0 forintos belépési díjért lehet ADSL-hez jutni a
szolgáltatótól. Október 13-tól azonban nemcsak a belépési díj, de az év
végéig a havi díj is 0 forint a most szerződőknek. A belépési díjat
(egyes internetszolgáltatókkal ellentétben) a későbbiekben sem kell
megfizetni, így valóban ingyen lehet ADSL-hez jutni az idén, amennyiben
az Invitelre esik a választás. Az akció az Invitelnél minden csomagra
vonatkozik, tehát mind az üzleti, mind pedig a lakossági ügyfelek
részére nyújtott szolgáltatások esetében alkalmazásra kerül.
- Forrás: FigyelőNet, okt. 14., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=68259&id=8


Az álláskeresés buktatói

Az álláspályázatok, bár mindegyik más, hasonlítanak egymásra. Éppen
ezért fontos odafigyelni azokra a tipikus hibákra, amelyek elüthetik a
jelöltet az áhított állás megszerzésétől. Tekintsük át az önéletrajzok
és a felvételi beszélgetések kapcsán felmerülő gyakori hibákat!
- Forrás: Menedzsmentfórum, okt. 12.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2749&page=1


Állásajánlat - mitől kelendő, mitől nem?

Mi riaszt el egy munkavállalót egy állás elfogadásától, és melyek azok a
tényezők, amelyekkel vonzóvá lehet tenni egy állást és egy céget?
- Forrás: FigyelőNet, okt. 18. http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=68490&id=25


A termelékenység növelése nem elsősorban anyagi kérdés

Két százalékkal javult a magyarországi vállalatok termelékenysége a
tavalyi adatokhoz viszonyítva, ennek ellenére megfigyelhető a
termelékenység növekedését gátló problémastruktúra konzerválódása, sőt
legmeghatározóbb elemeinek erősödése - állapítja meg a Czipin and
Proudfoot Consulting felmérése. A magyarországi adatok folyamatosan, ám
lassan javuló tendenciát mutatnak. A 2001-es 47 százalékhoz, valamint a
2002-es 45 százalékhoz képest az elvesztegetett idő 43 százalékra
mérséklődött hazánkban. A Czipin and Proudfoot Consulting kutatásai
szerint nemzetközi szinten a termelékenységfejlesztés első számú
akadálya a nem megfelelő tervezés és irányítás, amely 36 munkanappal
csökkenti a hasznos munkaidőt. A vezetési és felügyeleti problémák 23
nap, a nem megfelelő munkamorál 10 nap veszteséggel befolyásolják
negatívan a termelékenységet. A hiányos kommunikáció 5 napnyi, az IT
problémák 6 napnyi, a nem megfelelő képesítések pedig 8 napnyi
veszteséget okoznak évente, dolgozónként.
- Forrás: Menedzsmentfórum, okt. 10.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2751&page=1::::: KISSZÍNES :::::


Két könyvtár is lesz a Milleniumi Városközpontban?

Néray Katalin, a Ludwig Múzeum igazgatójának reményei szerint az új
Duna-parti Modern Magyar Művészeti Múzeumban helyet kap könyvtár,
médiatár, gyermekfoglalkoztató, előadóterem, könyvesbolt és kávézó is. A
tervek szerint a Hagyományok Háza médiatárában és könyvtárában helyezik
majd el a Martin György- és a Lajtha László-hagyatékot.
- Forrás: Magyar Hírlap, okt. 4.,
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=73211


Megkezdődött a tanév a vírusíróknál is

A Trend Micro szerint megkezdődött a tanév a vírusíróknál is, amit
jelez, hogy a szeptember nyugodt hónap volt.
- Forrás: Prím Online, okt. 15., http://hirek.prim.hu/cikk/35649/


Gyermekmagazint indít a National Geographic

A National Geographic Deutschland gyermekeknek szóló kiadványt jelentet
meg: A National Geographic World november 21-étől kerül az újságos
standokra. A National Geographic kétnyelvű (német és angol) füzetet
jelentet meg, ami egyidejűleg a fiatalok nyelvismeretét is fejlesztheti,
különféle riportokat tartalmaz az állatvilágról, idegen tájakon végzett
kísérleteket mutat be, és érdekes történeteket dolgoz fel az
emberiségről. Az elsősorban 8-12 éves korosztálynak szóló magazin 180
ezer példányban jelenik meg és 2,2 euróért lesz kapható. A kiadvánnyal
párhuzamosan, november 23-ától egy szintén kétnyelvű gyermekcsatorna is
megkezdi működését.
- Forrás: FigyelőNet, Médiainfo, okt. 16.


Hírfelolvasó böngésző az [origo]-n

Az [origo] új, Hírmondó nevű szolgáltatása vakok és gyengénlátók számára
biztosít hozzáférést a portál híreihez és egyéb szerkesztett
tartalmaihoz egy ingyenesen letölthető, hírolvasó webböngésző alkalmazás
segítségével.
- Forrás: Origó, okt. 16.
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20031016hirolvaso.html


Krúdyra emlékeznek

Krúdy Gyula születésének 125. évfordulójáról emlékezik meg hétfőn (okt.
20.) a fővárosi önkormányzat kulturális bizottsága, a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár és az Óbudai Társaskör - közölte pénteken Harsányi Mária,
a társaskör kulturális munkatársa. Krúdynak nagyon sok az óbudai
vonatkozású írása; a társaskör irodája pedig az író 1930 és 1933 közötti
lakhelye és korábbi törzshelye, a Kéhli vendéglő között található. (MTI)
Várpalotán, a "Radics nagymama" és a "Palotai álmok" városában október
20-án, a könyvtárban mutatják be a Praznovszky Mihály szerkesztette
Krúdy Kiskönyvtár újabb darabját.
- Forrás: Népszabadság, okt. 16, 18.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=137943&DocID=121030


Egyre többen tanulnak ismét oroszul

Az egyetemi és főiskolai hallgatók közül egyre többen érdeklődnek az
orosz nyelv iránt. Ráadásul az orosz piac is egyre jobban fejlődik, a
magyar üzletembereknek érdekük, hogy ne maradjanak ki belőle.
- Forrás: Népszava, okt. 18.,
http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=622733IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.
Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött
"cimcsere" tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT
uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf


_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm