K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2003/36., október 8.)


      Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                              Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Ha 10%-ot kell leépíteni... (tapasztalatok hasznos dán döntésekről)
- Mit tanulhatnak egymástól a Google és a könyvtárosok?
- Tanulószoba -- személyre szabott gyors információ könyvtáros nélkül
- Amerikai olvasókörök, olvasásra ösztönző programok
- Ragtime a könyvtárban
- Nagykanizsa kapta az Év Könyvtára díjat
- Könyvtárosok a P2P mellett
- Önmegvalósító fogyasztó
- Irodalomtörténész a veszprémi Eötvös könyvtár élén

KISSZÍNES
- "Egy könyvtáros meséi" -- a slágerlistán
-  Tovább szűkül a zenei világpiac
-  J. M. Coetzee az irodalmi Nobel-díjas

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Diplomás munkanélkülieken segít a FIT
- Megújult országos programadatbázis az est.hu-nE lapszám szerkesztője: Mikulás GáborA hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html


Ha 10%-ot kell leépíteni...

A cím meglehetősen aktuálisnak hat. Irene Wormell, magyar származású
skandináv információs szakember magyarországi előadásain gyakran
említette a hasonló dán példát. Ott a 10%-os leépítés kb. 15 évvel
ezelőtt történt meg, tehát a középtávú eredmények magyar szempontból is
figyelemre méltóak. A nadrágszíj-meghúzás előtt a könyvtáros
munkavállalók azzal a választási lehetőséggel szembesültek, hogy
megtizedelik őket, vagy kitermelik saját bérköltségüket. Nos, a többség
az utóbbit választotta, minek hatására erőre kapott a testreszabott
információ térítéses szolgáltatása a nagyobb köz- illetve
szakkönyvtárakban; elszaporodtak az információbróker-részlegek. A
választási lehetőség idehaza eddig is adott volt. Most megvan hozzá a
kellő 10% körüli lökés is. Képesek vagyunk-e értékeinket új formában
továbbvinni, vagy inkább jöjjön a lassú sorvadás? (MG)


Nagykanizsa kapta az Év Könyvtára díjat

A Nagykanizsai Városi Könyvtár kapta az Év Könyvtára díjat, melyet a
fennállásának 120.évfordulóját ünneplő szegedi Somogyi-könyvtárban adott
át Hiller István kulturális miniszter.
- Forrás: Magyar Nemzet, Uno, Ma, Magyarország.hu, okt. 6.,

http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/konyvtar20031006.html?h=1

http://www.mno.hu/index.mno?cikk=175775


Mit tanulhatnak egymástól a Google és a könyvtárosok?

2002 áprilisában a Google megjelent a "Google Answers" térítéses
információs szolgáltatás bétaverziójával, amely 800 független
információs tanácsadót foglalkoztat. Az érdeklődő ötven centért kérdést
tehet fel a rendszernek, majd az Ebay árverőszolgáltatáshoz hasonló
módon meghatározhatja, hogy a minimális 2 dollár felett mekkora
összeget, illetve mekkora válaszadási időt vár el. A kérdést bárki
regisztrált használó kommentálhatja, de csak a Google-lal szerződött
kutató adhat választ. Ha egy felhatalmazott válaszadó "lestopolja" és
kielégítően megválaszolja a kérdést, a megnevezett összeg 75%-át zsebre
teheti. Ha az érdeklődő elégedetlen, akkor pontosítást kérhet, illetve a
kérdés továbbra is nyitottá válik újabb szerződött válaszadók számára. A
rendszer használói minősíthetik a válaszadókat, a Google pedig
visszahívja a gyengéket. A szolgáltatás folyamatosan növekszik, miközben
a könyvtári referenszkérdések száma máshol rendre csökken (az Egyesült
Államokban rendszeresen mérik és közzé is teszik a köz- és
szakkönyvtárak teljesítményét).
A Cornell Egyetem már több hasonló szolgáltatással kísérletezett.
Munkatársai összevetették a Google Answers szolgáltatását az általuk
nyújtott email-alapú referensz-szolgáltatásukkal. Az eredmény:
-- A könyvtárosok döntően jobb válaszokat adtak, ám a különbség nem volt
szignifikáns, ráadásul mindezt magasabb költségvonzattal tették.
-- Figyelemreméltó, hogy a Google szolgáltatása biztatja használóit az
értékelésre.
-- Megfontolandó, hogy a könyvtár bizonyos esetekben helyezze-e ki
(kvázi privatizálja-e) valamely hányadban e szolgáltatását.
-- A szakkönyvtáraknak folyamatosan figyelniük kell információs
környezetüket, és versenytársaik (pl.: Google, Amazon.com "katalógusa"
stb.) módszereit, figyelve, hogy mely gyakorlatot érdemes átvenniük.
A Google felelős részlegvezetője hízelgőnek nevezte, hogy szolgáltatásuk
a felmérés tárgya lett. (ref.: MG)
- Forrás: Google meets eBay : what academic librarians can learn from
alternative information providers. In:
D-Lib Magazine, 9 (June 2003) 6,
http://www.dlib.org/dlib/june03/kenney/06kenney.html ; Librarians Do
Slightly Better Than Google. In: Yahoo News, szept. 25.
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/20030925/ap_on_hi_te/google_librarians_1


Könyvtárosok a P2P mellett

Egy, az amerikai szövetségi fellebbviteli bíróságon zajló, heves vitákat
kavaró per során két P2P cég erős szövetségesre talált az amerikai
könyvtárak szervezeteiben. Az öt legnagyobb amerikai könyvtárszövetség
közösen szólalt meg a védelem oldalán, a Streamcast Networks és a
Grokster mellett egy kaliforniai perben, amelyet a vezető
lemeztársaságok és a hollywoodi stúdiók indítottak. Az új fejlemény
akadályozhatja az Amerikai Lemezipari Szövetség azon törekvését, hogy a
fájlcserélő szolgáltatásokat úgy állítsa be, mintha a spam és az
illegális pornográfia melegágyai volnának. A könyvtárosok amellett
érvelnek, hogy a Streamcast - a Morpheus szoftverek forgalmazója - és a
Grokster a vádak alapján nem megszüntethető. Arra kérik a fellebbviteli
bíróságot, hogy hagyja jóvá egy Los Angeles-i bíróság áprilisi döntését,
amely már elutasította a szórakoztatóipar keresetét a két P2P cég ellen.
(...)
A könyvtárosok beleszólása az arról szóló politikai vitába, hogy a
fájlcserélő hálózatokat meg kell-e szüntetni vagy sem, felboríthatja a
RIAA (Recording Industry Association of America) ügyfélkapcsolati
stratégiáját. A zeneipari csoport egyre erőszakosabb jogi lépéseket tesz
az állítólagos jogsértők ellen, és azt állítja a Kongresszusnak, hogy "a
havi 13 millió új felhasználó számára elérhető fájlok jelentős része
pornográf anyag, beleértve a gyermekpornót is.". (...)
- Forrás: Infinit Hírlevél, No. 221., okt. 4. http://www.infinit.hu/ ,
http://news.com.com/


Amerikai olvasókörök, olvasásra ösztönző programok

Az okt. második felében megjelenő Könyvtári Figyelőből szemléztük: Az
amerikai Oprah Winfrey sikeres talk-show-ja nyomán számos tévéadó
indított hasonló könyvklub-programokat. Mindezek azonban nem szorították
háttérbe a közkönyvtárakat, mint a könyvvitáknak, megbeszéléseknek
elsődlegesen helyet adó intézményeket. Valójában a könyvklub-mozgalom
megelőzte időben a közkönyvtárakat, ám tagjaik inkább a könyvek
megvásárlására egyesültek, semmint megbeszélésükre. Vannak
magánkezdeményezésre, személyes ismeretségi körben létrejött
könyvklubok, s vannak a könyvtárak szervezésében működők. A legismertebb
talán az American Library Association által indított könyvprogram, a
"Let's Talk About It (Beszéljük meg!), amely már harmadik évtizedében
tart. Ennek alapgondolata, hogy az emberek szeretnek foglalkozni azokkal
a témákkal, amelyek közvetlenül érintik életüket, s egy hozzáértő
szakember vezetésével szívesen beszélik meg az ilyen könyveket. Országos
és helyi forrásokból komoly anyagi segítséget kap a program. Léteznek
emellett helyi programok is, amelyek igen nagy változatosságot mutatnak
mind szervezetükben, mind témáikban, résztvevőik összetételében. A
legfrissebb fejlemény az "egy város egy könyv" mozgalom, amelynek célja,
hogy az adott közösség minden tagja elolvassa ugyanazt a könyvet. A
hajtókán viselt jelvény arra biztat idegeneket is, hogy beszélgetést
kezdeményezzenek egymással. A program tetőpontját jelentik a
lezárásaként rendezett médiaesemények, a szerzővel szervezett
találkozások, fogadások, rendezvények. Egész régiók, sőt
államok tervezik a bekapcsolódást. A könyvtárosok ideális helyzetben
vannak a megvitatandó könyvek ajánlásában és a színhely nyújtásában.
- Forrás: Deb Robertson: Oprah and out: libraries keep book clubs
flourishing / Deb Robertson. In: American Libraries  33 (2002) 8 p.
52-53. Ref: Papp I., Könyvtári Figyelő (2003) 2


"Önmegvalósító fogyasztó"

Ha egy szervezet eredményesen kíván szolgáltatni, elengedhetetlen
számára valós és lehetséges ügyfeleinek folyamatos figyelése, igényeinek
monitorozása. Törőcsik Mária közeljövőben megjelenő könyvében a
fogyasztói igények változási irányait térképezi fel. Ezek között
lehetnek emberileg szimpatikus és visszatetsző elmozdulások, ám érdemes
fejben tartani: a fogyasztó ellenében nem lehet őt meggyőzni. Ezek a
változások külső körülményt jelentenek a szolgáltató -- így a
könyvtárosok -- számára. (Ennek alapján az alábbiak joggal kerülhetnek
be a könyvtári SWOT elemzések lehetőség és veszély rubrikáiba.) A
marketing-szakember megállapítása szerint a fogyasztók között "komoly
választóvonal van annál a tudásnál, hogy valaki az információs
társadalomban elterjedt eszközök működtetéséhez szükséges ismeretek
birtokában van-e, tudja-e értelmezni a kapott információkat, és az új
ismeretek, lehetőségek beépülnek-e élete mindennapjaiba." "Az új igények
alapja általában már nem a hiány, a nélkülözés." Ezért például meglepő
lehet számára, ha a könyvtárban valami nincs meg; és szinte biztos, hogy
a könyvtárak konkurenseihez fordul. "Amíg a régi fogyasztó inkább
kényelemre törekedett, addig az új fogyasztó hitelesség-orientált, mivel
szinte állandó bizalomvesztésben van." -- ami a testreszabott
szolgáltatások kínálóinak kedvez. "A régi fogyasztót követő magatartás
jellemzi, és saját álláspontját nemigen alakítja ki, míg az új fogyasztó
egyéni értékítéletre, önálló vélemény alkotására törekszik." Ezért
aligha tartható például sokáig, hogy a könyvtárosok például saját maguk
által kedvelt szabályok, szabványok szerint rendezik, alakítják az
állományt. "Miközben a régi fogyasztó kevéssé időérzékeny, vele
ellentétben az új fogyasztó szinte állandóan időhiánnyal küzd." -- ami
felfoghatatlanná teszi számukra például a könyvtárközi kölcsönzések több
hetes átfutási idejét. (MG)
- Forrás: Önmegvalósító fogyasztó. In: Menedzsmentfórum, szept. 25.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2699&page=1


A sikeres teljesítmény vezet elégedettséghez

Az elégedettség szintje nem korrelál a hiányzással, a fluktuációval,
teljesítménnyel. Inkább: "a sikeres teljesítmény vezet elégedettséghez.
Ha ez így van, akkor ahelyett, hogy a dolgozó attitűdbeli változtatását
céloznánk, sokkal eredményesebb, ha közvetlenül a teljesítést
támogatjuk, tréningeket szervezünk a növekvő teljesítmény érdekében."
- Forrás: A munkával való elégedettség megismerésének módszerei - 3.
rész / Testman. In: Menedzsmentfórum, szept. 17.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2657&page=1


Álláspályázatok tipikus hibái; Kísérőlevél a pályázathoz

Az álláspályázatok, bár mindegyik más, bizonyos hasonlóságok fellelhetők
közöttük. Éppen ezért fontos odafigyelni azokra a tipikus hibákra,
amelyek elüthetik a jelöltet az áhított állás megszerzésétől. Az
álláspályázatok során számtalan olyan típus hiba van, amely az
elbírálóknak rögtön feltűnik, míg a karrierjét építő embernek esetleg
eszébe sem jut. Az alábbiakban öt, igen gyakran elkövetett hibát
kívánunk olvasóinkkal megosztani.
- Forrás: Menedzsmentfórum, szept. 30.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2264&page=1
A kísérőlevél - melyet csatolni kell az önéletrajzhoz - is azt a célt
szolgálja, hogy elérjük: hívjanak be minket meghallgatásra. Ezek a
bemutatkozó sorok, melyet motivációs levélnek is szoktak nevezni,
szintén nagymértékben hozzájárul személyünk megítéléséhez.
- Forrás: Menedzsmentfórum, szept. 30.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=810&page=1


5 tipp a nyugodt állásinterjúhoz

Aki volt már állásinterjún, az valószínűleg megélte, milyen érzés
várakozásteljesen ücsörögni egyedül, figyelve, mikor nyílik előttünk az
ajtó és szólítanak minket. A várakozás alatt idegesen tördeljük a
kezünk, amely közben alaposan megizzad. A szívünk gyorsabban ver és
kiszárad a szánk. Mikor végre behívnak minket bizonytalan léptekkel
indulunk az interjúztató felé, és kezünket meg kell hogy töröljük a
ruhánk szárába, mielőtt kézfogásra nyújtanánk.
- Forrás: Menedzsmentfórum, okt. 7.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2717&page=1


Ragtime a könyvtárban

A Bohém Ragtime Jazzband vezetője néhány hete kissé bizonytalanul
emailezte ragtime-szerető barátainak, hogy okt. 5-én, vasárnap 11 és 12
között ők ugyan zenélni fognak a kecskeméti megyei könyvtárban, de hogy
ki fog bemenni vasárnap a könyvtárba, azt nemigen tudja. Aggodalma
alaptalan volt. Amellett, hogy a könyvtárba gyerekeket szerveztek a
könyvtárosok, a koncertet a Magyar Rádió is közvetítette, s az
interneten is lehetett hallgatni real audioban. A zene valóban nem
mindennapos esemény a könyvtárban. A könyvtári író--olvasó-találkozóra
nem kapja fel fejét az ember. Zene, pláne ragtime, jazz, vagy hasonló --
már inkább, az ugyanis kilóg a könyvtárak által önként
(kényelmességből?) vállalt könyv -- irodalom -- olvasás sztereotípiából.
(Persze, a diplomás könyvtárosok másik szakja szinte kizárólag magyar,
ami akaratlanul is túlhangsúlyozza az irodalom- és történelemközpontú
gondolkodást.) Lehet, hogy egy-egy arra alkalmas belső térrel és
kezdeményező munkatárssal rendelkező könyvtárban sportmérkőzés, virág-
vagy főzési bemutató is lesz egyszer? (MG)


Húsz százalékkal több pénz kultúrára

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az ideinél mintegy 20
százalékkal több pénzből gazdálkodhat jövőre. Ez lehetővé teszi az aktív
kulturális diplomáciát és biztosítja, hogy 2004 a kultúra területén is
az építkezés éve legyen.
- Forrás: Magyarország.hu, okt. 4.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/20031003.html?h=1


Elismerés a közművelődést támogató önkormányzatoknak

Negyvenöt könyvtár- és múzeumpártoló önkormányzatot díjazott idén a
kulturális tárca. A kitüntetettek 300 ezer és másfélmillió forint
közötti pénzjutalmat kaptak, amit a támogatott intézmény céljaira kell
fordítaniuk.
- Forrás: Magyarország.hu, okt. 2.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/kultura/kozmuvelodes20031001.html?h=1


Ingyenes internet-hozzáférés Győr közterületein -- a könyvtárak akár
környékükön is nyújthatnák

Győr közterületein meg akarják teremteni az ingyenes internetezés
feltételeit. Aprojekt első lépéseként kedden az önkormányzat és a győri
székhelyű Int-air.net Számítástechnikai Szolgáltató Kft. együttműködési
megállapodást kötött, és szerdától a városház előtti téren már igénybe
vehető az internetes csatlakozás.
- Forrás: FigyelőNet, MTI-Eco, http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=67815&id=8


Irodalomtörténész a veszprémi Eötvös könyvtár élén

Irodalmárként óriási öröm töltötte el, amikor kinevezték
könyvtárigazgatónak, hogy egy valóságos könyvrengeteget bíztak a
gondjaira, mivel hivatásánál fogva állandóan könyvek között él és
dolgozik. Mégis más érzés, amikor az ember csak úgy beül egy könyvtárba
kutatni, mint egy könyvtárat elvezetni, az ugyanis az általános
könyvkapcsolaton túl komoly felelősséget jelent - mondta el lapunknak
Praznovszky Mihály irodalomtörténész, aki júliustól a Veszprém megyei
Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója, mellette továbbra is a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság főtitkára, korábban a Petőfi Irodalmi Múzeum
főigazgatója.
Felelősséget érez a könyvtárat használó tízezer olvasó iránt, illetve
azok iránt a fiatalok iránt, akik jövőjüket a könyvekben keresik. (...)
A megyei könyvtár beiratkozott olvasói mégis egyre kevesebben vannak,
amit az irodalomkutató részben azzal magyaráz, hogy az emberek ma
praktikumokat olvasnak (szakács, számítógépes és útikönyveket). Mint
mondja, a megváltozott olvasói igényt megpróbálja a megyei könyvtár is
kielégíteni, de bizonyos szint alá már nem akarnak menni.
- Forrás: Népszabadság, okt. 6.,
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=134530&DocID=118503


Adómentes internet - új dolgozói juttatás

A változó adótörvények zuhatagában sok vállalat észre sem vette, hogy új
lehetőség nyílt számára a juttatásoknál: adómentes
internet-hozzáféréssel támogathatja dolgozóit.
- Forrás: FigyelőNet, okt .2., http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=67509&id=28


Tanulószoba -- személyre szabott gyors információ könyvtáros nélkül

A Gyalogló Chat ismét egy újdonsággal lép a hazai internetes közösség
elé: megnyitotta a Tanulószobát. A 17 tanárból álló virtuális
tantestület tagjai több tucat tantárgy házi feladatainak megoldásában
segítenek a matematikától az újságírásig. A szolgáltatás népszerűségére
jellemző, hogy már az első napon 800 látogatója volt a chates
Tanulószobának. Az egyszerűbb kérdésekre azonnal a chaten, az
összetettebb kérdésekre e-mailben válaszolnak a tanárok. A virtuális
órarend, és a tanári kar névsora megtalálható a
http://chat.gyaloglo.hu/tanuloszoba címen.
- Forrás: Prím Online, okt. 3., http://hirek.prim.hu/cikk/35427/


Gyermekek milliói használják a világhálót zeneletöltéshez, házi feladathoz

Európai gyermekek millió keresik fel a világhálót napi rendszerességgel
zeneszámok letöltése, és a házi feladat megoldásához szükséges
információk megszerzése reményében, és ezzel az internet
legdinamikusabban fejlődő szegmensét alkotják.
- Forrás: Prím Online, okt. 1., http://hirek.prim.hu/cikk/35385/


A Google megvásárolt egy kereső céget

A Google kedden jelentette be, hogy megvásárolta a kereső technológiát
fejlesztő Kaltix céget, de pénzügyi részletekkel nem szolgált. A cég
idén júniusban alakult, és egy kontextus-érzékeny és személyre szabható kereső program kifejlesztésén
dolgozik. A Google közleményében csak annyit említ, hogy tovább kívánják fejleszteni a
Kaltix technológiát. A cég a webes keresők piacán egyre erősödő verseny
miatt erősíti kínálatát. A rivális Yahoo éppen most olvasztja magába a
fizetett kereső szolgáltató Overture-t. A Microsoft pedig erőteljesen
invesztál egy házi fejlesztésű keresőmotorba, amellyel a Google
babérjaira kíván törni. A jelenlegi MSN Search az Inktomi technológiáját
használja, e céget azonban a Yahoo már az év elején magába olvasztotta.
- Forrás: Számítástechnika, okt. 1.,
http://www.szamitastechnika.hu/hirek_hir.php?id=32771


MEK-fejlesztések

A 2002-2003- évi MEK-fejlesztéseket sorolja fel a Könyv Könyvtár
Könyvtáros szeptemberi számában Moldován István. A cikk egyben beszámoló
a 2002-ben az IKB-tól kapott összeg elköltéséről.
- Forrás: Könyv Könyvtár Könyvtáros, szept., p. 24-29;
https://mek.oszk.hu/html/irattar/ikb2003.htm


Október végén Internet Hungary 2003

Október 28-29-én rendezik az idei Internet Hungary konferenciát a Club
Tihanyban. A találkozón, amelyen a kormányzati, civil és gazdasági
szféra internettel és hírközléssel foglalkozó képviselői vesznek részt,
a központi téma az információs társadalom és a tudásalapú gazdaság
kialakítása lesz.
- Forrás: Magyarország.hu, okt. 2.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/inethun20031001.html?h=1::::: KISSZÍNES :::::


"Egy könyvtáros meséi" -- a slágerlistán

A világhírű amerikai énekesnő, Tori Amos könyvtárosként
tekint magára, és novemberben egy "kötetben" adja ki a legjobb dalait.
Az énekesnő dalait arra használja, hogy elmeséljen velük egy-egy történetet, majd egy
gyűjteményben kiadja őket mások szórakoztatására. Nem véletlen, hogy
Tori Amos novemberben megjelenő új albuma is a Tales of a Librarian (Egy
könyvtáros meséi) címet viseli.  A dalok nagy részét már világszerte jól
ismerik a rajongók, hiszen egyfajta best of válogatáslemezről van szó,
így megtalálható lesz rajta a Cornflake Girl ( A kukoricapehely lány) és
a Professional Widow (A professzionális özvegy) is. A dalok új
feldolgozásban kerülnek a lemezre, és két új felvétel is várja a
közönséget. Az albumhoz egy bónusz DVD jár, amelyen Tori Amos idei
észak-amerikai turnéjáról három dal koncertfelvétele és két remix is
szerepel.
- Forrás: Uno.hu, okt. 6., http://www.uno.hu/news/story/89067


J. M. Coetzee az irodalmi Nobel-díjas

J. M. Coetzee-nak, a hatvanhárom éves dél-afrikai regényírónak ítélte a
Svéd Akadémia az idei irodalmi Nobel-díjat, aki ugyan Magyarországon nem
tartozik az ismert külföldi írók közé, de A barbárokra várva című
regényét az Európa Kiadó 1987-ben a Modern Könyvtár sorozatban
megjelentette.
- Forrás: Magyar Hírlap, okt. 2.,
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=73142


Tovább szűkül a zenei világpiac

Újabb hat kiábrándító hónapot tudhat maga mögött a zenei világpiac: az
eladások összértéke 10,9 százalékkal lett alacsonyabb - tovább növelve a
túlélésért küzdő zenei vállalatok terheit. (...) Öt százalékot hasított
ki a DVD-s zenei lemezeladások értéke, és növelte részesedését a
jogtiszta online zene is. Ezek az adatok valószínűleg felgyorsítják a
vezető társaságok közötti tárgyalásokat, mert három év visszaesés után
elkerülhetetlen a költségek csökkentése.
- Forrás: FigyelőNet, MTI-Eco, okt. 1.,
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=67421&id=6


Kezdeményezés a vállalati és az akadémiai közösségek együttműködésére

Az SAP és az IDS Scheer globális kezdeményezést jelentett be, amelynek
célja, hogy a vállalati és az akadémiai közösségek közötti együttműködés
erősítésével az üzleti folyamatok innovációjának új szintjét alakítsa ki.
- Forrás: Prím Online, okt. 3., http://hirek.prim.hu/cikk/35442/::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Új országos programadatbázis alapján működik az est.hu

Megújultak az Est Média portáloldalai, az est.hu, sugo.hu és junior.hu.A
cég olyan országos rendszerre helyezte információs adatbázisát, mely
egyszerre szolgálja ki a cégcsoport rendszeres kiadványainak (PestiEst,
Est Lapok, Pesti Est Súgó, Junior) szerkesztőségeit és az internetes
oldalakat.
- Forrás: Prím Online, szept. 30., http://hirek.prim.hu/cikk/35356/


Megújult a Világgazdaság Online

A Világgazdaság szeptember közepi megújulása után okt. 1-től a lap
internetes változata, a VG Online is új formában jelenik meg. A
látványelemek korszerűsítése mellett tartalmi változtatásokat is
bevezetett a lap. A cím maradt a régi: http://www.vg.hu/


Diplomás munkanélkülieken segít a FIT

Tanácstalan fiatalok számára segítséget nyújthat a Foglalkozási
Információs Tanácsadó (FIT) hálózat, amelynek két budapesti és 18 vidéki
irodája működik. A FIT-ek a könyvtárakhoz hasonlatosak, ahol az
érdeklődők adatbázisban böngészve tájékozódhatnak a helyi munkaerő-piaci
feltételekről, az egyes szakmák pályakövetelményeiről és piaci
pozíciójáról, a képzési lehetőségekről, az álláskeresés technikáiról. (A
FIT-ek pontos helyéről a megyei és a fővárosi munkaügyi központok adnak
felvilágosítást.)
- Forrás: Csúcson a diplomás munkanélküliség, Magyar Hírlap, szept. 30.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=73064&archiv=1&next=0


Borisszáknak bor.kul.túra Bornemissza vidékén

Először tavaly decemberben és a sok webcím okán ismertettünk egy
bor.kul.túra címszerkezettel kiadott könyvet, most, hogy megjelent
aBor.kul.túra útikönyvsorozat újabb tagja, az Eger és a Bükk című
kötet,ugyanezen okból tesszük meg másodszor is: az egyes pincészetektől
(pl.www.tothbor.hu) a szállásajánlókon keresztül (http://www.kakasfogado.fw.hu/)
a kirándulóhelyekig (http://www.egerszalok.hu/) az olvasottakat a web illusztrálja.
- Forrás: Prím Online, okt. 7., http://hirek.prim.hu/cikk/35490/IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel. Emailcím-változást az infinit.regisztracio@ittk.hu -ra küldött
"cimcsere" tárgyú levél szövegrészébe írják be: regi@cim.hu HELYETT
uj@cim.hu.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm