K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2003/34., szeptember 24.)


      Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                             Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- A versenyképesség nem pénzügyi kérdés (könyvtár: eltartottból
értéktermelő?)
- Márkázás, azaz hogyan építik fel a vevők tudatában az erős márkákat?
- Hatékonyságnövelés nonprofit szervezetek pénzszerzési kampányaiban
- Tudásmenedzsment 16.
- Akár 25 százalékos megtakarítás is elérhető a távmunkával
- 34 OSZK-beli kódex az interneten
- Könyvtári internetkávézók -- árkörkép
- Létre nem jött hívások és létre nem jött válaszok

KISSZÍNES
- Humor Háza
- Könyvtár lesz a budapesti Ugocsa mozi helyén
- Kereset a Hotel Könyvtár ellen

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Könyvtári szervezetek és egyesületek
- Usability News
- Internetes adattár fogyatékkal élő fiataloknak
Tisztelt Olvasó,

16., befejező számmal véget ért a Davenport--Prussak-féle könyvre
alapuló tudásmenedzsment-sorozatunk. Ez azonban nem jelenti, hogy a
továbbiakban nem lesz szó e területről.
Ebben a számunkban kísérletképpen egy tudásmenedzsmenttel kapcsolatos
reklám is helyet kapott.

Mikulás Gábor, e lapszám szerkesztője
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.


A versenyképesség ma már nem pénzügyi kérdés (könyvtár: eltartottból
értéktermelő?)

Nem a fogyasztásnövelésnek, hanem a fejlesztésnek az időszakát kell,
kellene élnünk - hangzott el a közgazdászok szeptember 7-én kezdődött
vándorgyűlésén Sopronban. Ez a felszólítás egybecseng a kormányzat
gazdaságpolitikájával, mely a jövő évi büdzsében komoly mértékű
finanszírozás-növekedéssel számol. Mindeközben azonban a reálszféra
változatlanul versenyképtelennek tartja az adók mértékét, az
államigazgatási apparátus létszámát, a szakképzés állapotát, féknek a
magas irányadó kamatot.
- Forrás: Piac és Profit, Menedzsmentfórum, 2003. szept. 12.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?ter=1&article=2643&page=2
Hegedűs Miklós, a GKI Gazdaságkutató ügyvezető igazgatója úgy véli, a
magyar munkaerő a bérmunkához már túl képzett. A nagyobb tudást
igénylőhöz pedig még alulképzett. A kormányzati lépések pedig azért
késnek, mert a drága államot, a felduzzasztott államapparátust az üzleti
szféra csak akkor tudja eltartani, ha sok pénzt vonnak el tőle. Ezért
nem csökkennek a vállalkozók terhei, ezért nincsen járulék és
adócsökkentés.
- Forrás: Menedzsmentfórum, 2003. szept. 12.
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=6005
-- Képesek-e a könyvtárak eltartotti szerepükből aktív érték-előállítóvá
válni? Hogy a könyvtárak melyik kategóriába tartoznak most, azt a --
minőségirányítás szempontjából is -- a használók döntik el, leginkább
nonverbálisan: lábukkal és szavazatukkal. Válaszuk lemérhetővé válik az
elvonások más szektorokhoz viszonyított nagyságával. A nettó
értéktermelő ágazatoktól ugyanis a fenntartónak sem érdemes elvonni.
Amennyiben a könyvtár képes puszta információn túl a következetes
értékhozzáadásra, tudásszolgáltatásra, a fenntartó számára is --
forintban, erkölcsi javakban, hosszú távú befektetésben -- nyereséget
termel. (Korábban már említett példa:
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/111/index.html ) Természetesen nem
reális, hogy a könyvtár eltartsa magát. Az viszont reális elvárás lehet,
hogy fenntartóival képes tudatni: léte gazdaságilag is kifizetődőbb,
mint nemléte. Be tudjuk ezt bizonyítani? (MG)


Kurtítás központilag - ürül a hivatal

A kormány szerint 20 milliárdot spórol az állam a közszféra nyolcezer
fős leépítésétől. Az elbocsátottak többsége várhatóan az idősebb és a
fiatal munkavállalók közül kerül ki. (...)
A létszámleépítést az elbocsátásnál kevésbé fájdalmas módszerekkel --
korengedményes nyugdíj, illetve tevékenységek kiszervezése -- kezdik. A
nyugdíjazások a tízszázalékos kvótán belül nagyjából 2-3 százalékot
tesznek ki. Ezen felül kezdetben a viszonylag koros, nyelveket nem
ismerő közalkalmazottak kerülhetnek elbocsátásra, akik területüknek nem
kiemelkedő szakértői. Éppen az a munkavállalói réteg, amelyik csekély
eséllyel indul a multinacionális vállalatok álláspályázatain. A
magánszféra ugyanis kevéssé tolerálja a bürokratikus rendszerben
elsajátított munkastílust.
- Forrás: FigyelőNet, 2003. szept. 19.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=66728&id=4


Leépítések a közszférában: rettegés és tiltakozás

Összesen ötvenháromezer embert érint a kormány takarékoskodási
csomagjának keretében elrendelt elbocsátás. A hírek szerint nyolcezer
embertől a minisztériumok válnának meg, amely tíz százalékos
állománycsökkenést jelent. További negyvenötezer fő a közalkalmazotti
szférából kerülne ki, amely hat százalékos létszámcsökkentést jelent.
- Forrás: Menedzsmentfórum, 2003. szept. 22.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2674&page=1


Ismét divat lett könyvtárba járni a Dél-Dunántúlon

A városi könyvtárak némelyikének nőtt az olvasótábora, ám  községi
könyvtáraink közül mintegy száz szünetelteti működését.
A régió legnagyobb könyvtárát a Pécsi Tudományegyetem (PTE) birtokolja.
Az intézmény 17 karán másfél millió könyv sorakozik a polcokon. A
legnagyobb készlete az egyetem központi könyvtárának van, ott található
az állomány fele. A PTE-re 30 ezer hallgató jár, nagyjából ugyanennyi a
beiratkozott olvasó is. Az intézmény diákjainak ingyenes a beiratkozás,
idegeneknek - ők képviselik az olvasók tizedét - ezer forint évente. Az
egyetemi könyvtár tagjai alapvetően a szakirodalmat keresik, és persze
újságokat, folyóiratokat, szakmai lapokat olvasnak, amelyekből 2500 jár
a PTE-nek...
- Forrás: Népszabadság Online, 2003. 09. 18.,
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=132390&DocID=116895#116895


Egészségtelen táplálkozás -- közösségképzés hatására

A nagyvárosokban és főleg az iskoláskorú gyermekek esetében rendkívül
népszerűek a gyorséttermek, nem elsősorban az ott fogyasztott ételek
minősége, hanem a helyek nemzedéki találkahelye okán. A házon kívüli
étkezés elterjedése bizonyos korcsoportok esetében sokkal inkább a
divatkövetéssel, semmint a racionális gazdálkodással, vagy a korszerű
táplálkozással áll kapcsolatban, más esetekben a társadalmi kapcsolati
háló fenntartását szolgálja - derül ki a KSH kiadványából.
- Forrás:  Menedzsmentfórum: 2003. szept. 15.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2647&page=1
-- A táplálkozás és az egészség ügyén túl számomra arról is szól a cikk,
hogy a könyvtárak használói számára is fontos lehet a "nemzedéki
találkahely", és hogy melyik ez, azt nem racionális megfontolások mentén
döntik el. A könyvtárak egyre inkább kínálnak közösségi tereket a
találkozásra, többé-kevésbé elkülönítve az olvasói helyektől. A budai
várban lévő Litea könyvesbolt olvasásra és teázásra, uzsonnázásra
invitálja a betérőket ugyanazon a helyen. A könyvtár természetesen nem
étkezőhely, de ki sem zárható, hogy ott étkezni, találkozni,
projektmunkát végezni lehessen. Ha a könyvtárnak erre lehetősége adódik,
és jól menedzseli ebbéli adottságait, joggal számíthat használói
táborának növekedésére. (MG)


Márkázás, azaz hogyan építik fel a vevők tudatában az erős márkákat?

A márka sikere nem a termékminőségen múlik, hanem azon, ami a vevők
fejében történik. Pont ezért van jelentősége a márkázásnak, melynek
célja, hogy a kínálatot jól megkülönböztesse a versenytársak
kínálatától, méghozzá úgy, hogy saját választékuk jelentse az első
választást.
- Forrás:  Menedzsmentfórum, OMIKK, 2003. szept. 15.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2648&page=1


Moszkva oktatási portált indított -- szép könyvtárosi feladat ;-)

Az orosz főváros közoktatási hivatala szakportált indított, amely a
http://www.mosedu.ru/ címen érhető el.
Az Elektronikus Oroszország program keretében hozták létre a webkikötőt,
amelynek elsődleges célja a főváros közoktatásával kapcsolatos hatékony
információszolgáltatás. A portálon számos adatbázis található,
amelyekben szinte minden, az oktatás-neveléssel kapcsolatos lényeges
módszertani, statisztikai információ, gyakorlati tudnivaló megtalálható.
Az alkotók valamennyi, az oktatáshoz köthető célcsoportra gondoltak:
külön aloldalakon található a pedagógusok, a diákok, a szülők, illetve
az oktatás területén vezető pozíciókat betöltők számára szóló hírrovat,
fórum, adatbázis, stb.
A tapasztalatcsere, szakmai konzultáció érdekében a portál fórumaihoz a
moszkvai közoktatási hivatal szakemberei is hozzászólnak, emellett az
egyes témákban pszichológusok, tanárok és jogászok véleményei is
olvashatók. A portálon emellett megtalálható a fontos (normatív)
dokumentumok gyűjteménye, az oktatási-nevelési intézmények
linkgyűjteménye, valamint a főváros oktatásügyi információit tartalmazó
hírrovat is.
- Forrás: Infinit Hírlevél, No.218, http://www.e-commerce.ru/


Hatékonyságnövelés nonprofit szervezetek pénzszerzési kampányaiban

Továbbra is igaz, hogy a pénzcsináláshoz pénz kell. A nonprofit
szervezetek azonban -- eredményességükhöz és az üzleti szektorhoz képest
  -- túl sokat költenek a pénzszerzésre. Ráadásul ezt a költséget
gyakran nem mérik, vagy alábecsülik (1/3-nyira). Bevételeik kb. 18%-át
adják ki magáért a bevételszerzésért. Az üzleti szektorban ugyanakkor ez
a szám csak kb. 10%. Gyakori gond, hogy túlságosan elaprózódott
adományozói körrel "dolgoznak", ami túl sok adminisztrációval jár
(pályázás és elszámolás egyaránt). A határhaszonnak pozitívnak kell
lennie, hiszen csak ekkor van igazán bevétel.
Új, eredményes gyakorlat: a potenciális donorok online megkeresések, az
adományozók preferenciáinak figyelembe vétele, forrásmegosztás, illetve
nagyobb adományokra összpontosítás. (ref.: MG)
- Forrás: Nonprofits and the $100 billion opportunity / Bill Bradley,
Paul Jansen, Les Silverman. In: Harvard Business School Working
Knowledge Jun. 16, 2003
http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/item.jhtml?id=3535&t=organizations


Tudásmenedzsment 16. (Tudásmenedzsment a gyakorlatban)

A projektekben nagy szükség van a technikai és emberi összetevők
kombinációjára. Az emberi szempontok és problémák jelenléte azonban
sokkal erőteljesebb, és nagyon félreviheti a tudásmenedzsment-projektet,
ha a hangsúly a szoftverre ill. .hardverre esik.
A projektgazda felelőssége, hogy ne csináljon reklámot egy projektnek
addig, amíg nem történik valami említésre méltó -- hogy elkerülje a
kíváncsi kívülállók bizalomvesztését. A tudásmenedzsment úgy induljon,
hogy felfedezünk egy, a tudáshoz kapcsolódó üzleti problémát, tehát a
tudás nem önmagáért, hanem egy megvalósítandó cél érdekében a
leghasznosabb. A Texas Instrumentsnél a belső tudásáramlás
korlátozottsága volt a gyenge pont: "Nem fogadjuk el, hogy
világszínvonalú eljárásaink közvetlen szomszédságában középszerű
teljesítmények létezzenek, pusztán csak azért, mert nem rendelkezünk a
megfelelő módszerekkel a legjobb megoldások terjesztésére." (Jerry
Junkins) A cégnél létrehozták a legjobb gyakorlat irodáját (Office of
Best Practice), ahol munkatársaikat - akiknek feladata volt, hogy a
világ minden területén felkutassák és dokumentálják saját munkaterületük
legjobb eljárásait -  továbbképzéseken a tudásbróker-képességekre
tanították (kikérdezés, kategorizálás, dokumentálás, és keresés).
"A tudás értéke megegyezik a butaság árával." S az érték a ranglétrán
felfelé haladva egyre kritikusabbá válik. Paradoxon, hogy "Különösen
felsővezetők riadnának vissza attól az ötlettől, ha részletes vizsgálat
alá vetnénk döntéseiket, hogy megértsük, mi volt azok alapja és milyen
sikerrel jártak." Pedig "a tanulás legmagasabb szintje a hibák elismerése".
Lehetséges csapdák a tudásmenedzsment bevezetésekor:
- "Majd ha itt lesznek a számítógépek" -- nem, ugyanis nem azon múlik,
- "Legyen pl. a 'személyzeti kézikönyv' online is hozzáférhető  -- nem,
ugyanis a papír alapú dokumentumok puszta számítógépre vitele nem
tudásmenedzsment, és leértékeli terminológiánkat,
- Senki nem meri tudásnak hívni -- pedig határozottan ki kell tűnnie a
területnek, hogy kellő hatása legyen
- "Minden ember tudásmenedzser, tehát nem kell külön részleg" -- ilyen
logikával felszámolhatjuk a pénzügyet és a könyvelést is, mivel mindenki
felelős azért, hogy odafigyeljen a kiadásokra és növelje a bevételt
- "A hit mindent megold" -- legalábbis az első megszorításokig, éppen
ezért a hiten túl ki is kell mutatni a tudásmenedzsment hasznát
- "A hozzáférés mindent megold" -- nem, mert az emberek nem feltétlenül
olvasnak el mindent, holott hasznos lenne, s ha igen, nem feltétlenül
tanulják meg, s ha mégis, még nem garancia, hogy alkalmazzák.
- Nem kell feltétlenül a legfelső szinten koordinálni -- tévedés,
ugyanis a tudásmenedzsment nagymértékben hatalmi vállalkozás.
A szerzők utolsó szó jogán a könyvtárosok számára is intően szólnak:
"...vigyázni kell arra, ne vegyen el túlságosan sok időt az ismeretek
öncélú felkutatása és szervezése." (összeáll.: MG)
- Forrás: Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. -
Budapest : Kossuth, BKE Vezetőképző Intézet, 2001. - 195 p.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TUDÁSMENEDZSMENT ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIA
Tanulásra, ismeretbővítésre kiválóan alkalmas tudásmenedzsment témájú
annotált bibliográfia, eredeti tételekre mutató ellenőrzött linkekkel --
42 tétel, közte 8, könyvtárakban nem elérhető konferencia-anyag. Magyar
és angol cikkek magyar annotációval.
Spirálkötésben 1200 Ft.
Megrendelhető és a mintaoldal megtekinthető a
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/142/index.html oldalon.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Könyvtári internetkávézók -- árkörkép

Az IHM által kiadott "Internet abc -- Használati útmutató leendő
internetezők számára" egyebek mellett felsorolja a hazai nyilvános
internetező helyeket. A teleházakat máshol sorolva a 107 helyből 23 a
könyvtár. Ezek a következők (rövidítve): Békés MK, Bonyhád VK, KSH Kvt.,
ELTE Egyetemi K., Postai és Távközl. Műv. Alapítvány Klubkvt., FSZEK
Központi, Orsz Eü. Szakkvt., FSZEK III/8., Celldömölk VK, Dunaföldvár
VK, Eger MVK, Jászberény VK, Kaposvár MVK, Makó VK, Mindszent VK,
Nagykanizsa VK, Salgótarján MK, Szekszárd MK, Szentendre MK, Szentes VK,
Szolnok MK, Szombathely MK, Zalai Nonprofit Szakkönyvtár.
A könyvtárak a beiratkozáshoz kötött ingyenes és 600 Ft közötti áron
kínálják óránként a szolgáltatást. Jellemző ár a 300 Ft. A legmagasabb
közölt piaci ár a 780 Ft. A könyvtárak jellemzően konzultációs
lehetőséget is kínálnak a használóknak. A jegyzékből nem derül ki a
géppark minősége és mennyiségi mutatói, illetve a környezet milyensége.


Kifizetődik a munkatársak megbecsülése

A formális munkaszerződés mellett van egy "pszichológiai" szerződés is,
melynek keretében a szervezet a munkatárs lelkesedéséért,
kreativitásáért, lojalitásáért fejlődési lehetőséget, szociális
környezetet és karrierlehetőséget kínál -- legalábbis optimális esetben.
Egy átlagos szakember elvesztése, aki öt-tíz évet dolgozott egy
szervezetnél, az illető éves alapbérének 150-200 százalékába kerül. Ám
ha mégis elmegy, a felmérések szerint a cégek jelentős része hasznot tud
kovácsolni abból, hogy volt munkatársaitól harmonikusan búcsúzott el. (A
cikk feltételezi a tudatos munkaerő-kiválasztást, ugyanis nem
foglalkozik a feladatra alkalmatlan munkaerő kérdésével.)
- Forrás: Nem mindig az új a jobb : veszélyes és drága lehet a
munkatársak cseréje. In: BOSS (2003) szeptember p. 45


Akár 25 százalékos megtakarítás is elérhető a távmunkával

A vállalkozások 18-25 százalékos megtakarítást érhetnek el a személyi
jellegű kiadásoknál, amennyiben igénybe veszik a távmunka lehetőségeit -
közölte az NRC Piackutató Kft. és a TNS Gazdasági és Társadalmi
Marketing Tanácsadó Kft. szerdán az MTI-vel.
A két társaság, emlékeztetve az európai és az Amerikai Egyesült
Államokban végzett felmérésekre, közleményében kifejti: ami hasznos a
munkaadónak, az jó a távmunkásnak is, hiszen a távmunkások hatékonysága
nagyobb azokénál, mint akik naponta bejárnak munkahelyükre.
A cégek számára jelentős költségmegtakarítást hoz az is, hogy kevesebb
irodai helyre van szükség, s ezáltal kisebb lesz a vállalat rezsije.
Ezen túlmenően a távmunkás nem megy betegállományba, hanem önállóan
átcsoportosítja feladatát.
További üzleti hasznot jelent, hogy a vállalatok elektronikus
eszközeikkel elérhetik és magukhoz köthetik azokat a magasan kvalifikált
embereket, akiknek szakértelme a hagyományos módon, a távolságok miatt
eddig elérhetetlen volt számukra: például a kvalifikált, magas szakmai
képzettséggel és a számítástechnika készségszintű alkalmazásával
rendelkező munkavállalókat, illetve az egyszerűbb, egyéb szellemi
tevékenységet végzőket.
Újabb célcsoportokat jelentenek az elmaradt régiókban élő értelmiségiek,
illetve a csökkent munkaképességűek - mutat rá a kutatás. A két cég a
magyarországi gyakori internetezők körében felmérte a távmunkával
kapcsolatos lehetőségeket.  (...)
A gyakori internetezők szerint a távmunka legjellemzőbb előnye az
időmegtakarítás, a szabadságérzet, a kevesebb stressz és a mobilitás. A
távmunka legnagyobb hátrányait pedig a társadalmi kapcsolatok
leépülésében, a karrierkilátások csökkenésében, a jogi és munkaügyi
bizonytalanságban, illetve a visszaélés lehetőségében látják a kutatók.
- Forrás: FigyelőNet, MTI, 2003. szept. 17.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=66613&id=8


Létre nem jött hívások és létre nem jött válaszok

Új szolgáltatást kínál ügyfeleinek a Westel Hívásértesítő néven. Az
értesítő SMS-ben ad tájékoztatást a létre nem jött hívásokról.A
szolgáltatás a Westel havidíjas ügyfeleinek díjmentes, Domino kártyások
számára a szolgáltatás használata az aktiválástól kezdve bruttó 250
forint havonta. Mindeddig azokról a hívásokról, amelyek nem érték el a
hívott felet, nem kapott értesítést az ügyfél, vagyis a hívás
gyakorlatilag "elveszett".
- Forrás: FigyelőNet, 2003. szept. 16.,
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=66482&id=8
-- A könyvtárosnak erről eszébe juthat, hogy mi történik a használó meg
"nem válaszolt hívásaival", azaz, amikor a könyvtár vagy a tájékoztató
nem tudja a megfelelő elégedettséget kiváltani az olvasóban. A megfelelő
minőségirányítási rendszer feljegyzi ezeket az eseteket, és időről időre
elemzi, illetve lépéseket tesz ezek csökkentésére. Természetesen nem
várható, hogy a könyvtárak tanulási folyamatával az ilyen feljegyzések
egyszer majd megszűnnek. Az viszont megfelelő munkával elérhető, hogy a
fontos témakörökben cizelláltabbá váljanak. Pl.: nem mindegy, hogy egy
szakkönyvtár egy alap kézikönyvet nem tud adni, vagy pedig X szakíró
egyik munkájának valahanyadik kiadását. (MG)


Amikor a főnök Big Brothert játszik (Menedzsmentfórum)

Az alkalmazottak megfigyelése, lehallgatása, e-mailjeinek elolvasása, de
akár még az is, hogy milyen internetes oldalakat néz meg a munkavállaló,
mind-mind érdekelheti a kíváncsi munkaadókat, főnököket.
A technika jelenlegi fejlettségi szintjén ezekhez az informácókhoz
könnyedén hozzájuthatnak. A már lényegében mindenhol használt
beléptetőkártyával például könnyen nyomon követhető, hogy a dolgozó
mikor, hol és mit csinált. Ez a már-már orwelli világ csak az
adatvédelmi szervezetek tiltakozása miatt nem alakulhat ki.
Az adatvédelmi biztoshoz 1999 óta egyébként mind több beadvány érkezik a
munkáltatók adatkezelésével kapcsolatban. A legtöbb a képfelvevő
berendezések munkahelyi használatával kapcsolatos, ugyanakkor még
viszonylag kevés az informatikai eszközökkel végzett ellenőrzést
sérelmező beadvány.
- Forrás: Menedzsmentfórum, 2003. szept. 16.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2650&page=1


Adókedvezményt kapnak a K+F társaságok

A jövő évtől jelentős adókedvezményt kapnak azok a társaságok, amelyek
felsőoktatási intézményben végeznek K+F tevékenységet. Adómentes lesz a
Deák Ferenc Ösztöndíj és a pedagógusi díszoklevéllel járó jutalom, de a
munkavállaló hallgatók zsebében is több marad.
- Forrás: Magyarország.hu, 2003. szept. 23.,
http://www.magyarorszag.hu/hirek/tudomany/kpluszf20030922.html?h=1


A munkával való elégedettség megismerésének módszerei - 2. rész

A szervezet tagjainak hatékonyságát és motiváltságát döntően
befolyásolja, hogy a rájuk bízott feladatok mennyire elégíti ki az
igényeiket. Ezen kérdés megválaszolásához célszerű megismerni az
elégedettség mérésének elméleti és módszertani hátterét.
- Forrás: Menedzsmentfórum, 2003. szept. 16.,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2644&page=1


Szakmai nap a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról

Mintegy 110 résztvevővel szakmai vitanapot tartottak szeptember 18-án az
IHM-ben az elkészült Magyar Információs Társadalom Stratégiáról (MITS).
- Forrás: Prím Online, 2003. szept. 18., http://hirek.prim.hu/cikk/35090/


PiCi Kuckó: számítógépes környezet óvodásoknak és kisiskolásoknak

A Bluefish Computers Kft. új budapesti, Teréz körúti boltjában mutatta
be azt a számítógépes környezetet, amely az óvodások és a kisiskolások,
valamint a szülők és a pedagógusok számára nyújt lehetőséget a
kisgyermekeknek kifejlesztett terminálok és készségfejlesztő programok
kipróbálására.
- Forrás: Prím Online, 2003. szept. 17., http://hirek.prim.hu/cikk/35061/


Az interneten is tanulmányozhatóak az Országos Széchenyi Könyvtár
corvinái - összesen 34 kódex.

Ez a honlap -- http://www.corvina.oszk.hu/ -- az első eredménye a
Bibliotheca Corviniana Digitalis elnevezésű nemzetközi programnak. A
végső cél Mátyás király korabeli könyvtárának visszaállítása -
legalábbis virtuálisan.
- Forrás: Ma.hu, http://ma.hu/page/cikk/ac/0/57147/1 , Magyar Nemzet,
2003. szept. 20., http://www.mno.hu/index.mno?cikk=172035
A már elkészült honlapon sok még a kitöltetlen adathely. Amikor
összegyűlik a világ valamennyi Corvinája, nem csupán lapozni lehet
bennük, hanem olvasható majd a róluk készült valamennyi tanulmány,
részletek emelhetők ki és tölthetők le az egyéni számítógépekre. A
Budapesten található és már feldolgozott 35 Corvina 10500 képe található
a honlapon. Káldos János, a könyvtár elektronikus osztályának vezetője
szerint, mire teljessé válik a gyűjtemény, a világban ma ismert 216
Corvina kódex lapjai között tallózhatnak majd az érdeklődők.
- Forrás: Népszabadság, 2003. szept. 19.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=132578&DocID=117010#117010
-- Az impozáns projekt honlapja kevésbé felhasználóbarát, így inkább
kutató szakemberek érdeklődését vonzza. (MG)


Öreg PC-kkel dolgozni nem olcsó mulatság

A piackutató Gartner cég új felméréséből kiderül, hogy a régebbi típusú
asztali személyi számítógépek hosszú távú fenntartása nem kifizetődő a
vállalkozások számára.
Általában a vállalatok három évre tervezik egy-egy
'számítógép-garnitúra' használatát, de a költségmegfontolások arra
kényszerítik őket, hogy rendszerüket végül ennél hónapokkal, sőt évekkel
tovább fenntartsák. A Gartner szerint egy gép négy évnél további
működtetése során már az olyan típusú közvetlen költségek mellett, mint
a hardverre, szoftverre és az információs rendszer működésére fordított
összegek, egyre nagyobb súllyal esnek latba olyan közvetett költségek,
amelyeket a végfelhasználók elmaradó teljesítménye és a növekvő állásidő
eredményez.
"Az élettartamot illető döntések meghozatalához ezért a vállalkozásoknak
teljes mértékben fel kell mérniük a termelékenységi, a kihasználhatósági
és a cserélési költségeket, valamint azt, hogy ki viselje őket" --
jelentette ki Michael Silver, a Gartner kutatásvezetője.
- Forrás: Infinit Hírlevél No.219, www.infinit.hu  http://news.com.com/::::: KISSZÍNES :::::


Támogatókra vár a Humor Háza

Magyarországon létesülhet a világ első kabarémúzeuma. A Humor Háza
munkacímen futó javaslat, amely nagy nevettetőinknek állítana emléket,
Kalmár Tibortól származik. Az audiovizuális tárlat és archív gyűjtemény
a Vidám Színpad volt főrendezője szerint a Divatcsarnok egyik szintjén
kaphatna helyet. A főváros támogatja az ötletet, de egyedül nem vállalja
a finanszírozást.
- Forrás: Magyar Hírlap, 2003. szept. 19.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=72523&archiv=1&next=0


E-könyvek - a jövő zenéje

Az olvasókat könyvéhségük még a könyvesboltok és a könyvtárak felé
irányítja, de az olcsó számítógépek és a változó fogyasztói szokások azt
sugallják, hogy az elektronikus könyveknek van jövőjük.
Ez a jövő azonban még elég távolinak tűnik, amit az is tanúsít, hogy a
világ legnagyobb könyvkereskedője, a Barnes & Noble a múlt héten azzal
rázta meg a kialakuló piacot, hogy bezárta e-könyveket értékesítő
boltját. Daniel Blackman a B&N.com-tól úgy nyilatkozott, hogy a
letölthető könyvek "megelőzték a korukat". Bizonyos mértékig
értékesíthetők ugyan, de még nem térülnek meg annyira, hogy érdemes
volna ezzel az üzletággal foglalkozni - állította.
Ahogyan a digitális zene, a könyvsorozatok is - például Shakespeare
összegyűjtött művei - egy rágógumi-lapocska méretű memóriakártyán
tárolhatók, ami különösen népszerűvé teheti őket az utazók, a diákok és
a szakemberek körében. Ezek a memóriakártyák aztán különböző operációs
rendszerek által működtetett hordozható vagy asztali eszközökön olvashatók.
- Forrás: Infinit Hírlevél No.219, www.infinit.hu http://www.wired.com/


Könyvtár lesz a budapesti Ugocsa mozi helyén

A központi könyvtár felújítását követően a kerületi könyvtárak
korszerűsítésébe kezdett a Szabó Ervin Könyvtár. Tizenhat hónap alatt
tíz fiók újult meg, s megkezdődött az egykori Ugocsa mozi átalakítása
is. (...)
A főigazgató úgy vélekedik, hogy az olvasói megítélést megfelelően
jelzi: ebben az évben 4 millió 117 ezer forint érkezett a személyi
jövedelemadó felajánlható egy százalékából - csaknem egy millióval több,
mint egy évvel korábban - a Szabó Ervin Könyvtár számlájára.
- Forrás: Budapesti Nap, 2003. szept. 23.
http://www.bnap.hu/portal/index.php?r=9&d=9059


Kereset a Hotel Könyvtár ellen

A Dewey-féle egyetemes tizedes osztályozás jogait birtokló könyvtári
szervezet jogtalan márkanév-használat miatt indított eljárást egy
manhattani luxushotel ellen. A szóban forgó New York Public Library-val
szemben lévő, Könyvtár Hotel minden szintje az osztályozási rendszernek
megfelelően egy-egy decimális kategóriának felel meg. A 700.003-as számú
szoba például képzőművészeti könyveket őriz, míg a 800.001-esben
erotikus szépirodalmat olvashat a látogató.
Nemrégiben azonban az Online Számítógépes Könyvtári Központ (OCLC), mely
1988 óta birtokolja az osztályozási rendszer jogait, beperelte a hotelt,
arra hivatkozva, hogy minden könyvtár, mely használja az osztályozási
rendszert évente legalább 500 $ jogdíjat fizet ezért nekik. A könyvtári
szervezet azt is nehezményezi, hogy a hotel weboldalára látogató könnyen
azt hiheti, az osztályozási rendszer birtoklója is maga a hotel. Az OCLC
keresetében a hotel megnyitástól való profitjának háromszorosát, illetve
a szervezet kárának háromszorosát - a kettő közül a nagyobbat - követeli
(az OCLC pillanatnyilag még nem ismeri a hotel profitjának nagyságát). A
szálloda vezetősége egyelőre nem nyilatkozott az ügyben. (ref.: KE)
- Forrás: 2003. 09. 21.,
http://www.guardian.co.uk/uslatest/story/0,1282,-3172401,00.html


Ösztöndíjak az Unióba, a lehetőség adott

Az államközi egyezményeknek és programoknak köszönhetően sok lehetőség
adódik a diplomaszerzés utáni továbbképzésre az uniós tagországokban.
- Forrás: Menedzsmentfórum, 2003. szept. 23.
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=6017::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Internetes adattár fogyatékkal élő fiataloknak

Olyan webhely vált elérhetővé az Interneten, mely a fogyatékkal élő
magyar fiatalok számára készült.
Elkészült a budapesti Motiváció Alapítvány FFRISS ifjúsági szolgálatának
információs honlapja. A honlap többek között az integrált oktatási,
kulturális, turisztikai, szabadidős lehetőségekről nyújt információt a
mozgás-, látás- és hallássérült, illetve értelmi sérült fiatalok
számára. Ezen felül további, kifejezetten e társadalmi réteg igényeinek
figyelembe vételével elkészített szolgáltatások is az érdeklődők
rendelkezésére állnak. A webhely például honlapajánlót is tartalmaz,
elérhető rajta a látássérültek számára irodalomfigyelő szolgáltatás; s
Budapest-térképpel is rendelkezik, mely kifejezetten a
kerekesszékeseknek készült. A fenti szolgáltatásokat a sérült
fiataloknak szóló aktuális hírek egészítik ki, folyamatosan naprakészen
tartva a honlap információtartalmát.
- Forrás: 2003. 09. 22.,
http://www.terminal.hu/newsread.php?id=22203409034609


Tudományos portállá bővült a hazai National Geographic honlapja

Szeptember elejétől kibővült a National Geographic internetes
tartalomszolgáltatása (www.geographic.hu). A site-on amellett, hogy
megtalálható a havi magazin anyaga is, mindennap friss tudományos
információk, visszatekintések, érdekességek várják az olvasót. Az online
szerkesztőség célkitűzése: naponta, minden látogatónak legalább 15 perc
igényes szórakozást nyújtani.
- Forrás: Prím Online, 2003. szept. 17., http://hirek.prim.hu/cikk/35055/


Könyvtári szervezetek és egyesületek

Az angol nyelvű oldal amerikai szemszögből kínál linkeket
könyvtártípusonként, szakfeladatonként és földrajzi szempontból
kategorizálva. Sajnos magyar szervezetet -- e lapszám összeállításának
pillanatáig -- nem közöl.
- Forrás: http://www.libraryhq.com/orgs.html


Megújult a kormányzati portál

2003. szeptemberétől az ekormanyzat.hu kormányzati portál megújult, és a
továbbiakban egy nagyobb internetes kormányzati egység, a
Magyarország.hu szekciójaként működik tovább. A szekció a
http://www.magyarorszag.hu/ugyintezo oldalon érhető el. Az átállást az
tette lehetővé, hogy a kormány 2002 novemberében kormányhatározattal
szabályozta a portál működését. A Magyarország.hu 2003 februárjában már
ennek köszönhetően kezdhette meg munkáját. Az új portál sokoldalúbb, így
összetettebb is, mint a régi. Az ekormanyzat.hu-n megszokott információk
továbbra is megtalálhatók rajta, ám ezek mellett több újdonsággal is
találkozhatunk. A szolgáltatások továbbra is elérhetőek lesznek a
http://www.magyarorszag.hu/ugyintezo/szolgaltatasok oldalon.
- Forrás: Prím Online, 2003. szeptember 9,. http://hirek.prim.hu/cikk/34887/


Usability News

A (fel)használhatósággal (usability) foglalkozó kutatások az utóbbi
időben kezdenek különösen fontossá válni a számítástechnika/szoftveripar
terén is. A Wichita Állami Egyetemen kifejezetten erre a célra létesült
Software Usability Research Laboratory (SURL) önálló, negyedéves
hírlevelet is szentel a témának, illetve egy levelezőlistát is fenntart.
Néhány érdekesebb hír a legfrissebb, augusztusi számból:
- Az online tapasztalatok mérése: nem csak az időtényező meghatározó
- Két számítógépes betűkészlet összehasonlítása: a Serif és az Ornate
Sans-Serif
- A web, mint a diákok megoldásainak és hibáinak a megosztására alkalmas
eszköz
- A szemtől-szembeni és a számítógépen alapuló kommunikáción nyugvó
csoportos tanulási projektek összevetése
- Forrás: Infinit Hírlevél No.218, 2003. szept. 14.
http://psychology.wichita.edu/surl/usability_news.htmlIMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött  üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf
_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm