K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/31., szeptember 3.)Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Az IFLA leleplezi az amerikai hazafias törvényt
- Útvonaltervezés mobiltelefonnal -- ténylegesen kurrens és praktikus
tájékoztatás
- Indul a közháló
- A könyvtári szakácskönyvek lehetséges piaca
- Kétnyelvűség és erdélyi MOKKA
- Tudásmenedzsment 12. -- A könyvtáros imázsa és attitűdje
- Tudásmenedzsment 13. -- A tudásmenedzser
- Egész könyvtár egy könyvben

KISSZÍNES
- A láma könyvtáros volt
- Vasas-könyvtár; Budapest, Baross u.
- Feljelentés a diákközpont ügyében

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Hírlevél az információbrókerségről
Tisztelt Olvasó,

Előző lapszámunkból figyelmetlenségből kimaradt a
tudásmenedzsment-sorozat 12. része. Most pótoljuk. A július--augusztusi
kéthetes megjelenési időszak után mostantól ismét minden szerdán
megjelenik a KIT.

Mikulás Gábor, e lapszám szerkesztője
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.Az IFLA leleplezi az amerikai hazafias törvényt

Az IFLA által szervezett 69. Könyvtári és Információs Vilkágkonferencián
a résztvevők Berlinben megvitatták az információhoz való hozzáférés
aktuális kérdéseit. Az Egyesült Államok terrorizmusra hivatkozó
korlátozó intézkedéseire reagálva a szervezet két nyilatkozatot fogadott
el. Egyik a lerombolt iraki információs infrastruktúra felállítását
szorgalmazza az érdekelt kormányzatok által, a másik nyilatkozat
sajnálatosnak tart minden olyan rendelkezést, amely "a nemzeti biztonság
nevében megsérti az emberi személyiségi jogokat és az információhoz való
akadálytalan hozzáférést."
- Forrás: World Library Congress Denounces USA PATRIOT Act. In:
Information Today 20 (2003) 8 http://www.infotoday.com/it/sep03/kaser1.shtml
-- A lapban az olvasás szabadságával másik cikk foglalkozik: Sound Off
for the Freedom to Read
/ Dick Kase. http://www.infotoday.com/it/sep03/kaser2.shtml


Munkatársaink megtartása -- értékelés és megelégedettség

Hogyan lehet megtartani azon munkatársainkat, akik nehezen pótolhatóak,
akik speciális ismereteik, tapasztalatuk, személyiségük vagy valamilyen
más tulajdonságuk miatt különösen fontosak a szervezet számára? A
munkaerő-gazdálkodás egyik legfontosabb feladata a vállalati célokhoz
illeszkedő kompetenciákkal rendelkező szakemberek megtartása a belső
munkaerőpiacon. Leginkább azok esetében kulcskérdés ez, akikből kevés
van a piacon, akiknek helyettesítése költséges és nehezen kivitelezhető
vállalkozás. Ezért célszerű a frissen érkezett munkatársak első
napjaiban tájékozódni elvárásaikról, motivációikról, véleményükről,
beállítottságukról. Ugyanezen információkat pedig naprakészen kell
tartani a már régóta foglalkoztatott munkatársakról.
- Forrás: Consultation Magazin, 2003/8.,
http://www.cons.hu/magazin/cikk?id=306


Innovációsközpont-avatás Gödöllőn

Magyarország legnagyobb természeti kincsének a nemzet szürkeállományát
és az ebből gondos, előrelátó munkával kinyerhető tudást, a piac és
versenyképes szaktudást nevezte Medgyessy Péter hétfőn Gödöllőn, az új
innovációsközpont avatóünnepségén. A miniszterelnök hangsúlyozta: az
országnak nem az olcsó munkaerőre épülő tömegtermelés idevonzásában kell
élen járnia, hanem a magasabb hozzáadott érték előállításában, az
innovációban, a geopolitikai adottságok kihasználásában. Hozzátette:
nincs versenyképesség piacképes tudás, innováció, kutatás és fejlesztés
nélkül. Ezért fogadta el a kormány nemrégiben a kutatás-fejlesztésről és
a technológiai innovációról szóló törvény koncepcióját. Az a cél, hogy
az elkövetkező években már olyan biztosítékokat építsünk be a
kutatás-fejlesztés finanszírozásába, amelyek tervezhetővé,
kiszámíthatóvá teszik az ehhez szükséges forrásokat - emelte ki a
miniszterelnök. Fontosnak nevezte, hogy 2006-ig a kutatás-fejlesztési
ráfordítások elérjék a GDP 1,8-1,9 százalékát. A Gödöllői Innovációs
Szolgáltató Központ a Szent István Egyetem, a Regionális Fejlesztési
Holding Rt., valamint a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Kft.
összefogásával 106 millió forintos beruházással jött létre és a
Mezőgazdasági Gépfejlődéstörténeti Gyűjtemény épületében kapott helyet.
A központ fő feladata - ahogy szóvivője az MTI-nek elmondta - az
alkalmazott kutatások vállalkozássá fejlesztése.
- Forrás: Prím Online, MTI, 2003. augusztus 26.
http://hirek.prim.hu/cikk/34670/


A könyvtári szakácskönyvek lehetséges piaca (felmérés)

A magyar felnőttek döntő többsége, négyötöd része tud főzni. Ugyanakkor
a férfiak egyharmada, a nőknek pedig kétharmada kedveli is a főzést --
többek között ezt állapította meg a GfK Piackutató Intézet Étkezési
szokások 1989-2003 című felmérése.
- Forrás: Menedzsmentfórum 2003. 08. 26.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2588&page=1


Útvonaltervezés mobiltelefonnal -- ténylegesen kurrens és praktikus
tájékoztatás

A forgalmi dugók elkerülésére internetes, és SMS-ben is lekérhető
útvonalajánló rendszert dolgoz ki a BME a fővárosi önkormányzat
megbízásából, adta hírül az InfoRádió. A majdani szolgáltatást
igénybevevők megtudhatják, hogy budapesti célpontjukat az adott időben
milyen utakon és milyen hamar érhetik el.
- Forrás: Index, 2003. augusztus 28., http://index.hu/tech/mobil/forg0828/


IHM: a Közháló program meghirdetése

Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter augusztus 27-én
bejelentette, hogy a minisztérium ma öt, a jövő héten pedig további két
közbeszerzési eljárást indít a Közháló első fázisának megvalósítására.
- Forrás: Prím Online, 2003. aug. 28., http://hirek.prim.hu/cikk/34708/


Átadták az önkormányzati portálrendszer első részét

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) átvette és ki is
fizette az önkormányzati portálrendszer site-jainak első csomagját, mely
az econet.hu által a rendszerben fejlesztendő közel 150 önkormányzati
portál csaknem felét érinti.
- Forrás: Prím Online, 2003. szept. 2., http://hirek.prim.hu/cikk/34782/


Több IKEA katalógus mint Biblia -- mesteri pr

A svéd IKEA bútoráruház katalógusaiból világszerte több példányt
nyomtattak, mint a Bibliából valaha. Sem Shakespeare művei, sem pedig a
Harry Potter könyvek nem jelentek meg annyi példányban, mint a különböző
lámpákról, bútorokról, ágyakról szóló katalógus- adta hírül a Dagbladet
felmérése. Szerte a világban 28 nyelven 130 millió darab IKEA katalógus
készült, s az idén is 36 ország lakói várják az új termékeket bemutató
füzetet. Talán a katalógusnak is köszönhető, hogy a tavalyi évben 286
millió ember látogatott el a 175 IKEA áruház valamelyikébe világszerte.
- Forrás: 2003. 09. 01.,
http://pub.tv2.no/nettavisen/english/article129082.ece
-- Vannak olyan témák, amelyeket kedvel a sajtó, vannak, amelyeket az
olvasók fogadnak szívesen. Az autók mindkét szempontból előnyös
helyzetben vannak. Az egészséges életmód témáját inkább csak a sajtó
kedveli. A margarinok gyártói vagy például a könyvtárak mindkét
szempontból előnytelen helyzetben vannak. A bútorok sem tartoznak a
sajtó kedvenc témáihoz. A sajtó tehát "önként" nem tudósít arról, hogy
új IKEA-katalógus jelent meg. Az áruház ilyen esetben vagy a pr-nél
alacsonyabb hatású reklámhoz fordulhat, vagy -- mivel "egyenesben" nem
adható el a hír -- nekilát a hírgenerálásnak. A példában egy közhely
megkérdőjelezésével ér el figyelmet, melyre már vevő a sajtó. A
költségek így sem elhanyagolhatóak (ld. felmérés készíttetése), de az
üzenetet nem kíséri a reklámmal járó gyakori befogadói elutasítás. A
pr-t alkalmazó kereskedő üzenete -- hogy ti. rövidesen megjelenik a
katalógusunk -- így egy másik, egyébként számára kevésbé fontos üzenet
által jut el a kívánt célcsoporthoz. (MG)


IT: csak a mediterrán országok vannak látótávolságon belül
(Menedzsmentfórum)

Az Uniós régiók közül csak a spanyolok, illetve portugálok vannak az
informatika helyzetét tekintve látótávolságban. Az EU fejlettebb részei
és hazánk között komoly informatikai szakadék húzódik - állapította meg
a GKI Gazdaságkutató Rt részvételével zajlott összehasonlító kutatás.
- Forrás: Menedzsmentfórum,
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2585&page=1


Kétnyelvűség és erdélyi MOKKA -- Gondolatok a Romániai Magyar
Könyvtárosok Egyesületének 2003-as évi illyefalvi tanácskozásáról

- Tavaszi Hajnal tapasztalatai szerint a Bihar megyei községi könyvtárak
helyzetét jelentősen befolyásolja, hogy a községekből kivonult az
értelmiség; sok tanár ingázik, gyakran a show-business hatása érződik a
falunapok rendezvényein. A nagyváradi magyarság nem látogatja a megyei
könyvtárat. Hangsúlyozta a kétnyelvűség fontosságát a szórványvidéken,
ti. hogy a könyvtáros román fórumon is hiteles lehessen.
-- Kiss Jenő tapasztalata szerint a Kovászna megyei községi könyvtárak
helyzete nagyban hasonlít a Bihar megyeiekre. A helyzet azonban még
siralmasabb a regáti könyvtárakban. Magyarországi könyvtárakkal való
testvérkönyvtári kapcsolatok alakítására ösztönözte a résztvevőket.
-- Hermann Gusztáv: A Székelyudvarhelyi Municípiumi Könyvtár 1,8
milliárd lejből gazdálkodott 2002-ben, amelyből 15% jutott
szerzeményezésre. A beiratkozott olvasók száma 4728 (13,5%), a
kölcsönzött kötetek száma meghaladta a 80 ezret. Internetes szolgáltatás
bevezetését tervezik. A könyvtári kutatómunka eredményeit az Areopolis
tanulmánykötetben jelentetik meg.
-- Kálóczy Katalin hangsúlyozta, hogy a NKÖM Nemzeti Etnikai és
Kisebbségek Főosztálya az állománygyarapítás helyett a regionális
könyvtárügy egészét megmozgató tevékenységek támogatására helyezi a
hangsúlyt (internet, szoftverek, szakmai képzések, stb.)
-- Monok István szerint noha a Nemzeti Könyvtár feladata a határon túli
könyvtárak támogatása, a 16 helyett 6-ra csökkent kötelespéldány
adományozásra nem ad lehetőséget. A határon túli hungarikákért viszont
cserét kínál az OSZK. A MEK gazdagítása érdekében az erdélyi kiadók
elektronikus anyagainak begyűjtésére biztatott. Javasolta továbbá egy
közös erdélyi katalógus megépítését (a MOKKA mintájára).
- Forrás: Bákai Magdolna, könyvtárfelelős, Gyergyószentmiklós


Tudásmenedzsment 12. (A könyvtáros imázsa és attitűdje)

"Egy nagy gyógyszergyártó cég vezérigazgatója információkat gyűjtött a
malajziai piaci kondíciókról, és ezért beszámolókat kért a vállalati
könyvtárostól, a marketingigazgatótól, és a stratégiai tervezésért
felelős egyik idősebb elnökhelyettestől. A könyvtáros által
összegyűjtött információk messze a legjobbak voltak. Gondosan
összeállított feljegyzésében a Világbank és más alapvető források
legfrissebb adatait is figyelembe vette. Az elnökhelyettes néhány üzleti
hetilapból származó cikket ollózott össze. Mivel a vezérigazgató úgy
gondolta, hogy bizonyára az elnökhelyettesé a legértékesebb munka, a
könyvtáros jelentését értékelte a legalacsonyabbra. Az információt
nyújtó rangja (és valószínűleg a stratégiai tervező szerepének
megítélése) elfogulttá tette a döntést. Amikor a vállalat többi
vezetőjének - a forrásra vonatkozó bárminemű jelzés feltüntetése nélkül
- megmutatták a konkrét anyagokat, mindenki a könyvtáros összeállítását
tartotta a legmagasabb szintűnek."
A tudásmenedzsment minden munkatárs feladata, tehát az ideális állapot
az, ha a tudással foglalkozók technikai tudással és intuitív
képességekkel is bírnak. Ám kevesen képesek saját ismereteik
megfogalmazására, megszerkesztésére. S még kevesebb, akiknek van idejük
leülni és rendszerezni tudásukat. E feladattal legközelebbi rokonságban
a könyvtárosság és újságírás áll. E két szakma képviselői lehetnek tehát
legnagyobb eséllyel a tudásmenedzsment katalizátorai.
Könyvtári példa: "Az Owens-Corning vállalati könyvtára
"tudás-forrásközpont" lett. De nem kizárólag a név változott. A korábbi
könyvtárosok szakítottak azzal a gyakorlattal, hogy ne tegyenek mást,
csak "elővarázsolják" azokat az információkat, amelyek létezéséről a
felhasználók is tudnak, csak éppen nem találják meg azokat. Inkább arra
ösztönzik a felhasználókat, hogy maguktól keresgéljenek az
adatbázisokban vagy a könyvtári tranzakciók révén találjanak rá a
szükséges ismeretekre. A régi könyvtári dolgozók tehát arra
összpontosítanak, hogy navigációs eszközöket -- tudástérképeket [...] --
hozzanak létre, s általuk megismertessék megbízóikat a megfelelő
ismeretforrásokkal, illetve tanácsokat adjanak, hogyan használhatók
leginkább a külső és belső erőforrások. Amennyiben a könyvtárosok a
tudásmenedzsment új világában boldogulni akarnak, változtatniuk kell
céljaikon, feladataikon és kulturális érzékenységükön."
(összeáll.: MG)
- Forrás: Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. -
Budapest : Kossuth, BKE Vezetőképző Intézet, 2001. - 195 p.


Tudásmenedzsment 13.

Ha pl. a könyvtáros tudásmenedzsment-katalizátorként kíván működni [pl.
el kívánja kerülni, hogy leépítsék] érdemes áttekintenie a szükséges
tudásprojekt-vezetői képességeket. Ezek a projektmenedzsment, technika,
pszichológia, üzlet [sajnos ezek "kevéssé" szerepelnek a könyvtárosképző
tantervekben]. Ezek mellett célravezető attitűd az alázat és a szerénység.
A tudásmenedzser titulusai az alábbiak lehetnek: tudásigazgató (CKO --
chief knowledge officer), tanulásért felelős vezető (CLO -- chief
learning officer), szellemi tőke igazgató (pl. a Skandia cég esetében),
tudástranszfer-igazgató (pl. Buckman Laboratories), intellektuális javak
globális igazgatója, szellemitőke-menedzsment vezetője (Dow Chemical).
Megjegyzendő, hogy természetesen nem az elnevezés a kritikus
sikertényező, hanem a mögötte lévő hatáskör és teljesítmény. Lehet
független (ez a legelőnyösebb) de tevékenysége ötvöződhet HR- vagy
IT-funkciókkal is.
A CKO feladatai:
- hirdeti és népszerűsíti a tanulást,
- menedzseli a tudásinfrastruktúrát,
- kapcsolatot tart külső információ- és tudásforrásokkal, megszerzi a
belső tudástermelés inputjait,
- tervezi ás irányítja a vállalati tudás kodifikációját,
- felméri a tudás értékét,
- irányítja a vállalat tudásmenedzsereit,
- megteremti számukra a közösség érzetét,
- szakmai normákat alakít ki és törődik karrierjükkel,
- vezeti a tudás stratégiák kidolgozását.
A CKO-lét feltételei: a KM valamely területén [pl. könyvtárosság]
szerzett alapos gyakorlat, tudásorientált szervezetek és technológiák
alapos ismerete, szakmai ismereteihez kapcsolódó tudáskezelési
képességek, az alapvető üzleti folyamatok ismerete.
Rövid távon a szervezeti tudáskultúra fejlődését leginkább az oktatás,
az ösztönzőrendszerek és a vezetőség példamutatása segítheti elő. A
Skandia cég például éves beszámolókat készít a cég
tudástőke-felhalmozásáról; a könyvvizsgálat eszközeivel mérik fel a
szellemi tőkét. Ez azt is jelenti, hogy egy munkaerő érkezésénél vagy
távozásánál fontos szempont, hogy a változás hogyan befolyásolja a
szervezet összvagyonát. (összeáll.: MG)
- Forrás: Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. -
Budapest : Kossuth, BKE Vezetőképző Intézet, 2001. - 195 p.


Egész könyvtár egy könyvben

Újabb lépésként a hagyományos könyvek uralmának megdöntése felé vezető
úton a Hewlett Packard kutatómérnökei kifejlesztették egy olyan
elektronikus könyv prototípusát, amely könyvtárnyi anyagot tárol
zsebkönyv méretű hordozóban. A körülbelül egy centiméter vastag
fémszerkezet úgy néz ki, mint egy túlméretezett hordozható számítógép.
Az elektronikus kötet egy képernyőn keresztül, néhány érintésérzékelő
sávval irányítható, amelyek segítségével az olvasó navigálhat a
könyvben. Az e-könyvek egy szabványos számítógépes USB porton keresztül
tölthetők le az eszközre. (...)
"A könyv legfőbb előnyének az információsűrítést tekintjük" - állítja
Huw Robson a Hewlett Packard-tól. - "Azért használjuk oly régóta, mivel
nagyon kényelmes átlapozni őket és megtalálni bennük valamit". (...) Az
oldalakat egy ujj lapozza az egyik sáv mentén. A sáv különböző sebességű
görgetésével az olvasó felgyorsíthatja az olvasás sebességét, vagy
alkalomszerűen átböngészheti a könyvet.
A kijelző segítségével egylapos újság is olvasható. Az olvasó
átszkennelheti az oldalt, ha valami érdekeset talál, s az érintőpadokkal
felnagyíthatja azt. Bizonyos oldalak megjelölhetők könyvjelzővel vagy az
elektronikus ujjal váltani lehet két fejezet között.
Az elektronikus könyvek piaca még kicsi. A legfőbb problémát az jelenti,
hogy a képernyőik a számítógép monitorához hasonlóan túlzottan
megerőltetik az emberi szemet. Az elektronikuspapír-kijelzők új
fejlesztései megoldhatják ezt a problémát, s a prototípust vékonyabbá és
még hatékonyabbá teszik. "Radikálisan új kijelző-technológiák
kifejlesztése előtt állunk, amelyek segítségével 'papírízűbbé' válik a
dolog" - jelentette ki Robson. - "Ki kell kutatnunk és fejlesztenünk egy
valamennyi szempontból új típusú kijelzőt."
- Forrás: http://news.bbc.co.uk/, Infinit Hírlevél No.116


De a Vasas-könyvtár megvan, érintetlenül (Budapest, Baross u.)

"A rendszerváltásnak voltak vesztesei alighanem. De a könyvtárak azok
voltak, biztosan. Százszámra, ezerszámra szűntek meg munkahelyi,
szakszervezeti és mindenféle más bibliotékák. Magam is vagy fél tucat
helyen jártam, ahol a folyosón halmozódtak a kidobott könyvek. És
naponta látom igazolódni a tételt: akik könyvek kidobálásával kezdik,
azok emberek kidobálásával folytatják. De az 1903-ban alapított
Vasas-könyvtár megmaradt. Túlélte a fehérterrort, túlélte az ostromot,
és ami a legnagyobb csoda: túl a rendszerváltást."
- Forrás: Népszabadság, 2003. aug. 30.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=128940&DocID=114364#114364::::: KISSZÍNES :::::


Megyehét Tolnában

Szeptember 1. és 6. között ötödik alkalommal rendezik meg a megyehetet
Tolnában annak emlékére, hogy a vármegye 1699. szeptember 1-jén
pecséthasználati jogot nyert I. Lipót császártól. A szekszárdi megyei
könyvtár a Palackposta Európából címmel sorozatot indít, bemutatva az EU
tagországainak kulturális örökségét, ezúttal a görögök és az olaszok
hagyományait.
- Forrás: Népszabadság, 2003. augusztus 28.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=128633&DocID=114131#114131


Feljelentés a diákközpont ügyében

Visszaéléseket gyanít az Oktatási Minisztérium (OM) a budapesti
Hallgatói Információs Központ tavalyi beruházásánál, ezért hűtlen
kezelés és más bűncselekmények miatt feljelentést tett.
- Forrás: Magyar Hírlap, 2003. 08. 26.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=71328&archiv=1&next=0


Krúdy-vetélkedő II.

"Mint már hírül adtuk, Krúdy Gyula születésének 125. és halálának
hetvenedik évfordulója alkalmából háromfordulós műveltségi vetélkedőt
rendez a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár óbudai könyvtára."
- Forrás: Népszabadság, 2003. szept. 1.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=129220&DocID=114598#114598


A láma könyvtáros volt

Tarab Tulku Rinpocse tibeti Láma, Tarab XI. újjászületése. Rinpocse, aki
most kapta meg a Lharampa Geshe / Ph.D. fokozatot a Drepung
Kolostoregyetemen a tibeti Lhászában, korábban a Koppenhágai Királyi
Könyvtár és Egyetem tibeti részlegének vezetője volt. Stanislav Groffal
indította el a hatvanas években a Transzperszonális Pszichológiai
Szövetséget. Kifejlesztette az "Egység a kettősségben" tibeti
pszichológia, pszichoterápia és önfejlesztés rendszerét.
- Forrás: HarmoNet, 2003. szept. 1.
http://www.harmonet.hu/cikk.php3?rovat=0&alrovat=87&cikkid=4093&dire=szabadido&rovatnev=Szabadid?::::: INFORMÁCIÓFORRÁS :::::


Hírlevél az információbrókerségről

A héten jelenik meg a Magyar Információbrókerek Egyesületének Hírlevele.
A Bíró Szabolcs főszerkesztésében megjelenő, tagoknak járó elektronikus
folyóirat referátumokat és híreket közöl. Az első szám tartalma tallózva:
- Peer-to-peer -- belső információáramláshoz is, CI túlélés: kifizetődő
CI (SCIP.online)
- A technológiabrókerek tevékenysége (Andrew Hargadon, Harvard Business
School Working Knowledge
- The British Library - The world's knowledge (http://www.bl.uk)
- Blog-szolgáltatás, mint üzleti modell (Napi Gazdaság)IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendelés.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondás tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják fel.

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm