K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/29., augusztus 13.)Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- A tájékoztató munka lelke: könyvtári honlap fejlesztése és karbantartása
- Olvasók azonosítása pupilla alapján
- Elvándorol a munka (most a Reuters Indiába...)
- Tudásmenedzsment 11.
- A tudomány szerepe az információs társadalom fejlodésében
- K+F-nél nem szempont az alacsony munkaköltség

KISSZÍNES

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Journal of Digital Information / a digitális könyvtárak gazdasági tényezoi
- Global E-qualityTisztelt Olvasó!

Az ötven éves TMT kapcsán három, néhány évvel ezelott benne megjelent,
ma is éppenúgy aktuális  cikkre hívjuk fel a figyelmet. Új rovatot is
indítunk: KISSZÍNES; ide gyujtjük a napisajtóban megjeleno általunk
megtalált rövidhíreket. Az itteni anyagok sokszor szórakoztatóak, de
joggal hívhatják fel a figyelmet mélyen szakmai dolgokra, pl.: miért
lehet a mobilszolgáltatók fontos információs ügyfele a British Library?

Mészáros Anikó, e lapszám szerkesztoje


A hírlevél változatlan formában szabadon terjesztheto. Adja tovább
kollégáinak, ismeroseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.A tájékoztató munka lelke: könyvtári honlap fejlesztése és karbantartása

A hibrid könyvtárban (ti. amely olvasói igényeit követve papíralapú és
elektronikus dokumentumokat egyaránt szolgáltat) átrendezodnek a belso
tevékenységek. Roitberg tapasztalatai szerint a könyvkatalogizáló
részleg végzi az elektronikus folyóiratok könyvtári honlapra való
felvitelét, a szerzeményezés felelose foglalkozik a licenckérdésekkel,
az olvasószolgálat, a feldolgozás és a szerzeményezés szakértoi látják
el a könyvtári honlap szerkesztoi feladatát is, az informatikai
munkatárs osztályozza az elektronikus folyóiratokat, a tájékoztató
könyvtárosok pedig részt vesznek a különbözo fejlesztési munkákban. Még
a titkárság is részt vállal az elektronikus könyvtárral kapcsolatos
információk aktualizálásában. Az új helyzet megnövekedett rugalmasságot
vár el, tehát az egységek között folyamatos egyeztetés (és ennek
megfelelo légkör) szükséges. A hatás kívülre is sugárzik; megnövekszik
az ilyen könyvtár presztízse: "A könyvtárak ma olyan szakmai ismeretek
birtokában vannak, hogy gyorsan követni tudják a fejlodés trendjeit,
figyelembe véve saját igényeiket. Az egyetemi könyvtárak rangja
megnövekedett nemcsak az egyetemen belül, hanem az információforgalmazók
szemében is. Sok könyvtáros pozíciót szerzett a vezetésben, ami azt
jelenti, hogy sokkal többet tehet a könyvtár jövendo céljainak
megvalósításáért. Ez ösztönzi a munkatársakat, hogy aktívan
kezdeményezok legyenek."  A megnövekedett technikai feladatok üzembiztos
kezelésére saját technikai szakértogárda is szükséges -- írja a szerzo.
- Forrás: The influence of the electronic library on library management:
A technological university library experience / Roitberg, Nurit. In:
IFLA Journal 27 (2001) 1 p. 14-18. Referálva: Az elektronikus könyvtár
hatása a könyvtári menedzsmentre / ref. Klein Ágnes. In: TMT 48 (2001)
11 p. 452-456
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?sid=c180cbaf251675859edc0d6075c2481a&id=886&issue_id=32Könyvtári webgazdák tapasztalatai

A cikk a könyvtári honlapok karbantartóinak tapasztalatait tárja fel.
"Érdekes, hogy csak a vizsgált minta 40 százalékánál képviseltette magát
a bizottságokban a könyvtár vezetosége, pedig ez nagyban segíthetné a
meghozott döntések gyors és hatékony végrehajtását." "Csaknem
ugyanennyien a tartalmi építésben és állományfejlesztésben, speciálisan
elektronikus források kiválasztásában határozzák meg kollégáik
feladatát. A többség szerint a könyvtárosoknak részt kellene venniük a
technikai fejlesztésekben is, egyesek szerint pedig minden könyvtárosnak
képesnek kellene lennie weblapok szerkesztésére." A tapasztalatok
alapján megfogalmazott javaslatok:
-- anyagi és személyi áldozatok szükségesek a weboldak karbantartásához,
-- a könyvtári rendszergazdák oktassák a személyzetet,
-- folyamatos karbantartás szükséges
-- a kisebb, tartalmi és anyagi döntési joggal felhatalmazott személlyel
is bíró szakmai munkacsoportok szükségesek a nagy bizottságok helyett.
- Forrás: Library webmasters: satisfactions, dissatisfactions, and
expectations / Mary K Taylor. In: Information Technology and Libraries
19 (2000) 3 p. 116-124
Referálva: Könyvtári webgazdák - sikerek, csalódások, elvárások / ref.
Lengyel Monika. In: TMT 49 (2000) 1 p. 29-32
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?sid=c180cbaf251675859edc0d6075c2481a&id=529&issue_id=31EU-ügyfélszolgálattá alakul az EUKK infovonala

Az EU Kommunikációs Közalapítvány meglévo telefonos információs
szolgálata és honlapja EU-ügyfélszolgálattá fejlodik - közölte a
közalapítvány. Az osszel induló, mindenki számára könnyen elérheto
tájékoztatási rendszer célja, hogy tanácsadó partnerként segítse a
csatlakozás mindennapjaival és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó
társadalmi csoportokat és személyeket.
- Forrás: FigyeloNet, 2003. aug. 7.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=64358&id=112


Hírriasztás a Google-tol

A Google olyan rendszert tesztel, mely a fontos hírekrol küldene
értesítést, ezzel a cég már komolyan keresztezi az online kiadók útjait.
- Forrás: Prím Online, 2003. aug. 7. http://hirek.prim.hu/cikk/34376/


Indiába költözik a Reuters

A Reuters hír- és pénzügyi információs szolgáltató cég központi
tevékenységének jelentos részét Indiába költözteti - írja a BBC Online.
A cég Indiába készülo pénzügyi tartalomszolgáltatója állítja össze a
befektetok által képernyon követheto adatokat. Ebbol származik a Reuters
bevételeinek jelentos része. A társaság jelentos megtakarítást remél a
tervezett költözéstol, amelynek következtében körülbelül 1000 állás
kerül veszélybe Nagy-Britanniában, az USA-ban és a Távol-Keleten.
- Forrás: FigyeloNet, 2003. aug. 5.
-- Az információs munkákra is jellemzo, hogy az olcsóbb, jobb
feltételeket kínáló területekre költöznek. A jelenség Magyarország
számára lehetoséget és veszélyt egyaránt jelenthet. Hogy a ketto közül
melyiket inkább, azt a könyvtárakban meglévo szellemi potenciál
kihasználásának minosége -- gyakorlatilag az illetékes menedzserek
rátermettsége, képességei -- határozzák meg. Képesek lesznek-e a
könytárosok átlátni és legalább követoen igazodni az információs
társadalom kihívásaihoz? (MG)
-- Ezzel kapcsolatban ld. pl.: Kis információs társadalmi körkép /
Mészáros Anikó. In: TMT 48 (2001) 5 p. 208-212
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?sid=96b5ecc5f6bce53aa9072982944f7ca4&id=1623&issue_id=35


A kormány lendületbe hozta az MTA-t - hat stratégiai kutatás indul

Hat témakörben végez stratégiai kutatásokat a kormány 300 millió
forintos anyagi támogatásával a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) azon
egyezmény keretében, amelyet Szekeres Imre, a Miniszterelnöki Hivatal
politikai államtitkára és Kroó Norbert, a tudóstestület fotitkára írt
alá Budapesten. A kutatási témák között szerepel napjaink magyar
társadalmának értékrendje, a mezogazdasági termelésszerkezet javítása, a
gazdasági versenyképesség erosítésére irányuló tevékenység, a tudás és
technológiatranszfer lehetoségeinek jobb kihasználása, valamint az
élettudományok, továbbá a nanotechnológiák és nanotudományok területe.
- Forrás: FigyeloNet, MTI  2003. július 30.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=63911&id=4


Tudásmenedzsment 11. (Akadályok a tudásátadásban)

Tekintsük át a jellegzetes akadályokat, illetve -- kettospontok után --
a kapcsolódó lehetséges megoldásokat:
1. Bizalomhiány: kapcsolatok fejlesztése, személyes találkozások.
2. Eltéro kultúrák, szókincs és vonatkoztatási rendszer: Oktatás,
eszmecsere, publikációk, csapatszervezés, rotáció a munkában.
3. Ido és találkozóhely hiánya; korlátolt gondolkodás a produktív
munkáról: Vásárok, társalgók konferencia-beszámolók.
4. A tudás kizárólagos birtokosának státus és jutalom jár: A
teljesítményértékelés és az ösztönzo rendszer a tudásmegosztáson alapul.
5. A befogadók abszorpciós képességének hiánya: Példamutatás a
rugalmasságban, elegendo ido a tanulásra, a munkaszerzodés lényegi
elvárása az ötletekre való nyitottság.
6. Hit abban, hogy a tudás bizonyos csoportok elojoga; a "nem mi
találtuk ki" szindróma: A nem hierarchikus megközelítések ösztönzése, a
gondolatok minosége fontosabb az ismeretforrás rangjánál.
7. Intolerancia a hibákkal és a segítségkéréssel szemben: A kreatív
hibák és az együttmuködés elfogadása és jutalmazása; nincs
státusvesztés, ha valaki nem tud mindent. További akadály, hogy a
szakemberek -- pl. az orvosok -- csak akkor változtatnak bevett
szokásaikon, ha nem látják a terápia eredményét. Pedig lehet, hogy
létezik a beváltnál jobb terápia (hiszen minden megoldásnál létezik jobb
is!). A "hiszem, ha látom"-elv a csekélyebb képzeloero mellett gyakran a
változástól való félelmet is tükrözi.
(összeállította: MG)
- Forrás: Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. -
Budapest : Kossuth, BKE Vezetoképzo Intézet, 2001. - 195 p.


A tévén keresztül is elérheto az internet

Magyarországon kereskedelmi forgalomba került az elso magyarított
televíziós internetszolgáltatás, a Freedomland Netbox, amellyel egy
egyszeru televíziókészüléken is elérhetové válnak az internetes
tartalmak, emellett képes email, fax, sms küldésére-fogadására, és
hangrögzíto is található benne. A technológia lehetové teszi, hogy a
tévére és egy telefonvonalra csatlakozva az ügyfelek PC megvásárlása
nélkül érhessék el az internetet.
-Forrás: 2003. 08. 12.,
http://index.hu/tech/ihirek/?main:2003.08.12.&143226


Együttmuködés az internet biztonsága érdekében

Az internet biztonságának növelésére együttmuködési megállapodást kötött
a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató
Intézete (MTA-SZTAKI), az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület
(ISZT), az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központja,
valamint a Hírközlési Felügyelet (HíF). A HíF közleménye szerint a
szervezetek közösen támogatják a magyarországi internet biztonságosságát
növelo kezdeményezéseket. Az együttmuködés elsodleges célja, hogy az
internethasználat biztonságának elosegítése érdekében a szervezetek összehangolják
tevékenységüket. Az aláírók szerint ugyanis az internethasználat, az
elektronikus kereskedelem és ügyintézés terjedésének egyik jelentos
gátja az, hogy a világháló biztonsága még nincs olyan szinten, amely
elvárható volna egy, a társadalom által széles körben használt
eszköztol. Az aláírók szerint az internet csak akkor lesz
biztonságosabb, ha az összes érintett szereplo tesz érte. A közlemény
szerint az utóbbi években folyamatosan nott az internetszolgáltatásokkal
kapcsolatos panaszok száma: 2003 elso negyedévében 123
internethasználattal kapcsolatos bejelentés érkezett a HíF területi
hivatalának irodáiba.
- Forrás: 2003. 08. 12.,
http://index.hu/tech/ihirek/?main:2003.08.12&143215


Feltörtek egy hatalmas vásárlói adatbázist

Egy elektronikus támadó a múlt héten behatolt a világ egyik legnagyobb
vásárlói adatbázisába, és sok felhasználó adatait le tudta tölteni. A
SecurityNewsPortal szerint a behatoló elérte az Acxiom Corp védett
fájlait. A cég ügyfelei közé tartozik a Microsoft, az IBM, a Sears
Roebuck, az AT&T, a General Electric és a Bank of America. Az Acxiom a
weboldala szerint többek közt a 15 vezeto hitelkártya kibocsátó közül
14-gyel, a legnagyobb 10 autógyártó és médiacég közül pedig egyaránt
7-tel állnak kapcsolatban. A vállalat addig nem figyelt fel a
behatolásra, míg egy Ohio állambeli nyomozóhivatal nem értesítette oket.
Az Acxiom nem részletezte, hogy milyen adatokat másolt le a támadó.
- Forrás: 2003. 08. 11.,
http://index.hu/tech/ihirek/?main:2003.08.11.&143100


A tudomány szerepe az információs társadalom fejlodésében

A Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU) a tudomány információs
társadalomban betöltött szerepe kapcsán kialakított egy cselekvési
tervet, amelyet a kormányok jóváhagyásával a decemberi genfi információs
társadalom csúcstalálkozón kíván hivatalosan eloterjeszteni. A csoport
szerint egyértelmuen fel- és el kellene ismerni a tudománynak az
információs társadalomban betöltött kulcsfontosságú szerepét. A
cselekvési terv központi eleme a tudományos ismeretekhez való általános
hozzáférés biztosítása, amely a tanács meglátása szerint életbevágó
fontossággal bír annak érdekében, hogy a legfejletlenebb nemzeteket se
hagyjuk lemaradni a tudásra épülo gazdaságban.
-Forrás: INFINIT Hírlevél, 212.sz. 2003. júl. 24. http://www.infinit.hu


Távmunka: az adatbiztonsági problémák ellenére is sikertörténet

A legújabb felmérések szerint a távmunka egyre jelentosebb szerepet tölt
be a modern munkaviszonyok között, hiszen a cégek dönto többsége
szeretne hivatalosan átállni rá a következo két évben.
-Forrás: INFINIT Hírlevél, 212.sz. 2003. júl. 24. http://www.infinit.hu


Postaládák tolókocsival közlekedok számára is

Új postaládákra cseréli és a mozgáskorlátozottak, a kerekesszékkel
közlekedok számára is elérheto magasságban helyezi el az ország több
mint 15 ezer levélgyujtojét 2005 végére a Magyar Posta Rt. - közölte a
társaság vezérigazgatója Budapesten.
- Forrás: FigyeloNet, MTI, 2003. aug. 8.,
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=64411&id=4
-- Több, az utóbbi években épült könyvtár büszkélkedik azzal, hogy
gondja van a mozgáskorlátozottakra. Ahhoz, hogy a kijelentés mögé is
lássunk, érdemes a rámpán túl azt is megnézni, hogy mennyire érhetok el
a polcok a kerekes székkel közlekedok (vagy éppen az alacsonyabb
termetuek) számára. (MG)


K+F-nél nem szempont az alacsony munkaköltség (Cikk a NOKIA
kutatásfejlesztésérol) (Mozsik Tibor)

A Nokia hazai kutatási-fejlesztési tevékenységére jellemzo, hogy a
konszern különbözo cégei külön K+F központokat tartanak fenn, amelyek
azonban közvetlenül a központi szervezet részeiként muködnek (...)
Amikor kezdetben Budapest mellett döntöttek, természetesen az alacsony
munkaköltség is sokat számított, hosszabb távon azonban ez a szempont
nem játszik szerepet a kutatás-fejlesztés területén - véli a kutatási
igazgató. Hogy a magasabb munkabér nem feltétlenül vonzó, azt az is
mutatja, hogy az informatikusok akkor sem távoztak tömegesen külföldre,
amikor Németország megnyitotta elottük munkaeropiacát.
- Forrás: FigyeloNet, Számítástechnika, 2003. aug. 11.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=64470&id=29


::::: KISSZÍNES :::::


Pénztárca helyett diákigazolvány - mindent egy kártyára (könyvtárban
még(?) nem használható)

Buszjegyet, könyvet, újságot és üdítot is lehet vele vásárolni - de egy
ideig csak Szegeden. A próbaév után az egész országot meghódíthatja a
multifunkciós diákigazolvány.
- Forrás: FigyeloNet, 2003. júl. 31.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=63916&id=26


Ingyen ebéd és könyvtár - szemvizsgálat után -- Olvasók azonosítása
pupilla alapján

Pupillavizsgálat után juthatnak ingyenes ebédhez az arra rászoruló
diákok az angliai Sunderland egyik iskolájában. A készpénzmentes
rendszer segítségével a szegényebb és gazdagabb tanulók közti
különbséget igyekszik csökkenteni az iskola vezetosége. Az új eljárást
késobb könyvtári kölcsönzéseknél is bevezethetik. Azért a pupilla
alapján azonosítják a tanulókat, mert ez az emberi szerv határozza meg a
legbiztosabban a személyazonosságot, ráadásul egyéves kortól nem
változik egész életen át.
- Forrás: Uno, 2003. júl. 7., (Ananova)
http://www.uno.hu/news/story/77193


Bovül a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Az osz folyamán 50 új PC-hellyel bovül a januárban megnyitott budapesti
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, amely felsooktatásban
részt vevo hallgatók és oktatók számára biztosít internetes-, könyvtári-
és adatbázis-szolgáltatásokat.
- Forrás: Computerworld, 2003. júl. 17.,
http://computerworld.hu/hirek_hir.php?id=32181


Bárki lehet majomápoló Angliában vagy könyvtáros Haitin

Bárki jelentkezhet mindenesnek egy mexikói teknostelepre vagy
könyvtárosnak Haitira, ha a külföldi tapasztalatért cserébe megelégszik
azzal, hogy csak szállást és alapellátást kap a munkáért. Sokan
érdeklodnek az önkéntes munkák iránt Magyarországon, de csak töredékük
indul valóban útnak. A nonprofit munkákra specializálódott klub
szervezésében augusztusban öten-hatan indulnak dolgozni többek között
Mongóliába és Hollandiába.
- Forrás: Origo, 2003. jún. 14..
http://www.origo.hu/itthon/20030714barki.html


Kiadatlan Piaf-dalok

Negyven évvel halála után a párizsi Nemzeti Könyvtár archívumából
elokerült hat olyan eddig kiadatlan Edith Piaf-sanzon, amelyet a 40-es
években vett fel a Polydor. A dalokat Eric Didi és Marc Monneray, két
francia dalgyujto találta meg.
- Forrás: Magyer Nemzet Online, 2003. júl. 14.
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=158685&rvt=119&redirect=false&PHPSESSID=e9ac2da7e3b78bb72b241f26cb59fbe1&pass=2


Mérgek a keszthelyi könyvtár alatt

Veszélyes építési hulladékot tartalmazó fémhordókra bukkantak Keszthely
belvárosában, az önkormányzat által muködtetett könyvtár egyik
befalazott pincéjében. A bitumenszármazékot tartalmazó tartályokat hat
évvel ezelott az épület felújítását végzo vállalkozó hagyhatta hátra -
írja a Magyar Hírlap.
- Forrás: RTL Klub Online, 2003. júl. 11.
http://www.online.rtlklub.hu/hirek/belfold/?id=030790828


A szerzo nemét megállapítani képes számítógépes program

Egy egyszeru algoritmust használó új izraeli számítógépes program 80%-os
pontossággal képes megállapítani egy írásos mu szerzojének a nemét. A
szerzo nemének kulcsszavak és jellemzo mondattani ismertetojegyek utáni
keresés alapján történo megállapítására képes rendszer sikerrel igazolta
azt a sztereotip megfigyelést, amely szerint a férfiak és nok
nyelvhasználatára bizonyos nem-specifikus jegyek jellemzoek. A férfiak
általában tárgyakról, a nok inkább viszonyokról beszélnek. A nok több
névmást, a férfiak több fonevet, mennyiségre vonatkozó szót, szófajt
használnak.
-Forrás: INFINIT Hírlevél 213. szám, 2003. júl. 31.


Vérfagyasztó csengohangok

Eladott 40 állathangot két brit mobiltársaságnak a brit nemzeti
könyvtár. A szolgáltatók azt ígérik, hogy szeptembertol letölthetok
lesznek az állathangok az internetrol. A brit nemzeti könyvtár kurátora
ízelítot adott abból a 40 állathangból, amelyet szeptembertol le lehet
tölteni az internetrol a mobilra: pingvin-rikoltozás, vadkacsa-hápogás,
víziló-bömbölés. Az állathangokat a világ minden részébol gyujtötte a
könyvtár a 100 ezres kollekcióba. A londoni állatkert megkérdezett
látogatói nincsenek túlságosan feldobva az ötlettol.
- Forrás: RTL Klub Híradó - Lantos István, 2003. júl. 08.
http://www.online.rtlklub.hu/hirek/tudomany/?id=030790579::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::


Journal of Digital Information

Nemrégiben jelent meg a Journal of Digital Information legfrissebb
száma, amely a digitális könyvtárak gazdasági tényezoit veszi górcso
alá. Az elsosorban a digitális környezetben található információk
használatával, megjelenítésével és menedzselésével foglalkozó webes
lapot a brit számítástechnikai társaság és a nagy híru Oxford University
Press kiadó támogatja. Néhány érdekesebb írás az említett számból:
- A digitális tartalom kezelésének gazdasági faktorai
- A nyílt hozzáférésu publikálás megvalósíthatóságának gazdasági kérdései
- A digitalizáció gazdasági kihatásai a tudományos könyvtárak
pozicionálásának tükrében http://jodi.ecs.soton.ac.uk/
-Forrás: INFINIT Hírlevél, 212.sz. 2003. júl. 24.


Global E-quality

A "globális e-gyenloség" hálózata olyan virtuális tematikus
kezdeményezés, amely a tudástermeléssel kapcsolatos és IKT vonatkozású
kutatásokat illetve gyakorlatokat támogatja mind lokális, mind globális
szinten. Középpontjában az online tudástranszfer optimalizálása áll.
Ennek érdekében terjeszt különbözo kutatási anyagokat, tart fenn
elektronikus hírlevelet és közöl friss híreket.
http://www.globalequality.info/
-Forrás: INFINIT Hírlevél 213. szám, 2003. július 31.


IMPRESSZUM

A szerkesztok -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezeto igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (foiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezobe
írja be: ekezet nelkul. E muveletek elvégezhetok a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztok a megrendelok címét kizárólag a KIT postázására használják fel.

A szerkesztok a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak
felelosséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm