K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/23., június 11.)


Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok


A TARTALOMBÓL:
- Tervez a Kongresszusi Könyvtár
- Üzleti információs ismeretek könyvtáros hallgatóknak
- A könyvtár csönget egy picit...
- Könyvtáros attitűd -- Gyerek, vagy Felnőtt?
- Tudásmenedzsment 5.
- Hangulatok és -változások szoftverbeszerzés kapcsán
- A szakdolgozatok utóélete
- INFORMÁCIÓFORRÁSOK, KULTÚRPONT HÍREK


Tisztelt Olvasó,

Köszönjük, hogy sokan voltak olvasóink között, akik kitöltötték az előző
heti számban küldött kérdőívet. A lezárás néhány nap múlva történik,
következő számunkban tesszük közzé az eredményeket. Mivel az eddigi
adatok szerint is nagyra becsülik olvasóink az információforrások
ismertetését, ennek megfelelő rovatot indítottunk a lap végén, most a
KultúrPont Hírek előtt.
Lapunk elmúlt egy éves; tavaly június 6-án indultunk, és több mint ezer
hírt továbbítottunk Önöknek. Eddigi bizalmukat köszönjük; melyet a
jövőben is igyekszünk megszolgálni.

Káldi Emese, e lapszám szerkesztője


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.Könyvtáros attitűd -- Gyerek, vagy Felnőtt?

Számos könyvtárakkal kapcsolatos jobbító gondolatra kezdődik úgy a
válasz: igen, de... pl.: a finnek, angolok stb. ezt vagy azt megtehetik,
de hát ott egészen más a helyzet, mint nálunk. Amiben persze van
igazság, ám esetünkben nem ritkán a mélyben lapuló valamilyen tanult
tehetetlenség rejlik, a felelősség elhárítása, az énkép védelme. S ezek
gyakran visszaköszönnek szakmai előadásokban és döntéshozatalban,
hozzájárulva a könyvtárosi kép és énkép alakulásához, pontosabban
változatlanságához. Ezek az attitűdök állnak a játszmaelmélet
középpontjában is. (MG)
A nagyobb könyvtárakban szinte mindenhol fellelhető Berne- és F.
Várkonyi-könyveket eleveníti fel az alábbi cikk:
"Az elmúlt fél évszázad nagy hatású személyiségelmélete, a
tranzakció-analízis egy amerikai pszichiáter, Eric Berne nevéhez
fűződik. A modell lényege, hogy az emberek az egymás közötti társas
kapcsolatok során személyiségük eltérően érett részeivel fordulnak
egymás felé....
- Forrás: Consultation Magazin 2003/5.
http://www.cons.hu/magazin/cikk?id=284


Tudásmenedzsment 5. (Tudásteremtés)

Tudást többféleképpen szerezhet a szervezet. A módszerek: felvásárlás,
bérlés, célorientált erőforrások, adaptáció, hálózatok. Most az első
háromra vetünk pillantást.
1. Felvásárlás. A gondolatok eredetisége - a szervezeti tudás
szempontjából - kevésbé fontos, mint a hasznosságuk. Erre utal Texas
Instrumentsnél a "Nem mi találtuk ki, de azért mi csináltuk meg" díj,
amelyet a cégen belüli sikeres adaptációkért adnak. A tudás nagyon
kényes jószág; sokkal nehezebben helyezhető át, mint a többi erőforrás.
Cégfelvásárlásoknál a legtöbb, ami tehető, hogy szerződésekkel és
kifizetési megállapodásokkal megpróbálják a kulcsszemélyzetet néhány
évre a szervezethez kötni. Másik jellegzetesség, hogy a tudás csak az őt
létrehozó környezetben virágzik. Ha a tudás megtartására nincsenek
hathatós lépések, akkor a tudás egyszerűen kisétálhat az ajtón [vö.:
kontraszelekció a könyvtárak esetén]!
2. Tudásbérlés, amely pl. tanácsadók fogadásakor merül fel. Ám ez a
fogadó félben sokszor nem tudatosul. Az élvonalbeli tanácsadók ugyanis
sokszor meglepődnek, hogy milyen kevés megbízójuk érdeklődik a
tudástranszfer iránt.
3. Célorientált erőforrások. A könyv írja: "Néhány vállalati könyvtár is
a K+F-részlegek egy változata, hiszen ezektől is a vállalat számára új
ismeretek beszerzését várják el. Különösen érvényes ez olyan könyvtárak
esetében, amelyek egy speciális tudással kapcsolatos folyamathoz vagy
funkcióhoz kötődnek, ahogyan ez sok tanácsadó cégről elmondható." Hogy
az ilyen belső erőforrások mennyire kihasználtak, az a könyvtárosok
potenciálján, pr- és marketingmunkáján, valamint fenntartó tudatosságán
múlik. (összeállította: MG)
- Forrás: Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. -
Budapest : Kossuth, BKE Vezetőképző Intézet, 2001. - 195 p.


Hogyan érjük el levelünkkel a "C-szintet"?

Kívánjuk e célunk érdekében a vállalati csúcsdöntéshozókat (c-szint:
CEO, CIO, CFO, CMO stb.) közvetlenül elérni? Nagy az esély ugyanis, hogy
levelünk át sem jut a kapuőrökön, és a szemetesben landol. Ezt
elkerülendő néhány praktika: megfelelő boríték-formátum: nagy alakú és
három dimenziós; azaz csomag. Használunk expressz szolgáltatást. A
feladó legyen a címzettel egyező szintű, azaz pl. gazdasági vezető a
gazdasági vezetőnek. És használjunk hatásos, figyelemfelkeltő
levélkezdést (amelyet a cikk szerzője más írásaiban taglal :-). Az így
küldött küldemény nem olcsó, tömegméretben tehát nem javallott, az
költség tehát az elérendő haszonnal van arányban.
- Forrás: Reaching c-level : how to get top executives to read your mail
/ Ivan Levison, In: The Levison Letter, 18 (June, 2003) Number 6


Könyvtáros és rendszergazda -- két kultúra

Két, egymástól eltérő kultúra ismerete számos előnnyel kecsegtet, főként
akkor, ha a felek együttműködésre vannak kényszerítve. A könyvtárban
dolgozó könyvtárosok és IT-szakemberek között nemritkán feszül ellentét,
meg nem értés, státuszbeli különbség, amely a közös célok megvalósítása
ellen hatnak. A cikk leírja személyiségeik portfoliójuk különbözőségét,
meghatározza közös alapjaikat és céljaikat, illetve együttműködési
lehetőségeiket.
- Forrás: The two cultures? Librarians and Technologists / Mark Cain.
In: The Journal of Academic Librarianship 29 (2003) 3 p. 177-81


Tervez a Kongresszusi Könyvtár

A földkerekség egyetlen reális világkönyvtára, a washingtoni
Kongresszusi Könyvtár (KK) összefoglalta jövő évi terveit és kéréseit a
szenátus illetékes albizottsága előtt ((2003. április 10.).
A könyvtár az orvostudomány és a mezőgazdaság kivételével (minthogy e
területeket országos szakkönyvtárak fedik le) lényegében minden érdemi
dokumentumot igyekszik beszerezni a világ minden országából és nyelvén.
Ez napi tízezer új dokumentum állományba vételét jelenti. J. Billington
igazgató a 2003-ban érvényes csaknem 500 millió dolláros költségvetést
8,4%-kal javasolja emelni, miközben a 4365 FTE (teljes idejű
foglalkoztatott) létszámot kb. 3%-kal, azaz 124 fővel kívánja növelni. A
könyvtár weboldalait 2002-ben 2 milliárd (!) alkalommal keresték fel, -
2004-ben várhatóan a szám eléri a 3 milliárdot.
A főbb prioritások: erősíteni a digitális dokumentumok vonatkozásában az
országos kooperációt, előtérbe helyezve a megőrzés feladatát. Megépíteni
az audio-vizuális dokumentumok (állomány: 12 millió fénykép, 2,6 millió
hangfelvétel, 900 ezer mozgófilm stb.) restaurálását és archiválását
elősegítő központot (enélkül a jelenlegi ütemben 2015-re csak a
szükséges restaurálás 5%-kát, míg  a beruházás révén 50%-át tudják
elvégezni). Jelentős személyi fejlesztés, hisz a munkatársak közel 40%-a
hamarosan nyugállományba vonul. Fokozni a hálózati dokumentumözön mély,
tudományos igényű feltárását és elemzését, hogy a felhasználónak
minősített dokumentumokkal tudjanak szolgálni.
A KK keretében működő országos könyvtári szolgálat a vakok és fizikailag
fogyatékosok számára (National Library Service for the Blind and
Phisically Handicapped) évente az országos hálózat révén 23 millió
dokumentumot (Braille-írású illetve hangos könyvet stb.) juttat el az
érdekelteknek.
- Forrás: 2003., 06. 10.,
http://www.loc.gov/about/welcome/speeches/budget/request2003.html


Üzleti információs ismeretek könyvtáros hallgatóknak

Az ELTE BTK Könyvtártudományi - Informatikai Tanszékén az idei
szemeszterben is mind a nappali, mind a kiegészítő (esti) tagozaton
egy-egy tantárgy keretein belül vállalkozói ismeretekkel, üzleti
információforrásokkal és -szolgáltatásokkal foglalkoztak, illetve ezek
menedzselési lehetőségeiről tájékozódtak - kötelező jelleggel - az
egyetemi könyvtáros hallgatók. A kurzusok követelményrendszerét mintegy
70 hallgató sikeresen teljesítette. Legnagyobb érdeklődés a kiegészítő
képzésben részt vevő, az ország számos településéről érkezett, közel 30
fő gyakorló könyvtáros részéről mutatkozott, hiszen elmondásuk szerint a
mindennapi munkájukban is egyre jobban érzik az ilyen jellegű készségek
hiányát. Ezt azzal magyarázták, hogy tapasztalataik alapján minden
tizedik könyvtárba látogató igényli a business típusú információkat és a
könyvtáros minimális szintű gazdasági tájékozottságát. A tanegységek a
következő tanévben ismét indulnak.
- Forrás: Kiszl Péter, e-mail: pkiszl@ludens.elte.hu


A könyvtár csönget egy picit...

...című cikket olvashattunk a Népszabadságban N. Kósa Judit tollából. A
szerző a háború után a villamosokra telepített mozgókönyvtárakat idézi
meg hangulatos cikkében, melyek annak idején sokak számára a háború
utáni újjáéledést is jelentették. A Szabó Ervin Könyvtár precízen
vezetett statisztikái szerint az első mozgókönyvtár 1052, a második 938
kölcsönzőt fogadott 1945-ben. Észak- és Dél-Pesten is a háztartásbeliek,
a köztisztviselők, a magántisztviselők, valamint a bérmunkások és
kereskedelmi alkalmazottak jeleskedtek a beiratkozásban. A
villamosonként csaknem háromezer kötet közül a szépirodalmi műveket
jócskán többet forgatták, mint az ismeretterjesztő köteteket.
Bár a könyvtári hálózat az elkövetkező években megerősödött,
Nagy-Budapest megszületése továbbra is nélkülözhetetlenné tette a
mozgókönyvtárakat...
- Forrás: 2003. 06. 06. ,
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=114498&DocID=103513#103513


Újra nyitva a pekingi könyvtár

Hétfőn Pekingben újból megnyitotta kapuit a nemzeti könyvtár. Az
atipusos tüdőgyulladás-járvány miatt egy hónapja bezárt intézményben
minden újságot és könyvet lefertőtlenítettek, így az olvasók ismét
kockázatmentesen vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait.
- Forrás: 2003. 06. 10.,
http://www.lisnews.com/article.php3?sid=20030609101518


Az ügyfél hangulatváltozásai a szoftverfejlesztési projektek életciklusa
során (PMSZ) (Langer Tamás)

Az ügyfél-vállalkozó kapcsolat a szoftverfejlesztési projektek sikerének
talán legfontosabb tényezője Hiába készül el műszaki értelemben a
legkiválóbb rendszer, ha a felhasználóval nem megfelelően kialakított
kapcsolat miatt az nem jut el a felhasználókhoz. Az alábbi összefoglaló
nemcsak a vállalkozó, de a megbízói oldal szempontjából is tanulságos
lehet.
- Forrás: IT és E-business Hírlevél, 2 (2003) 23.
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2280&page=1


A munkavállalók ellensége a stressz és a mozgásszegény életmód

A Dimenzió Csoport Egészségpénztárának csaknem 9 000 tagja jellemzően az
IT szektorban dolgozik, így a tagság számára évente elvégzett
egészségügyi szűrések eredményei az iparág egészéről jellemző képet
adhat. A saját, nem reprezentatív felmérése szerint a gyomor- és
érrendszeri betegségek megelőzését szolgáló szűrések eredményei szerint
a dolgozók 53%-a túlsúlyos, több mint 40%-ának magas a
koleszterinszintje, és 20%-ot meghaladó részüknél magas vércukorszint
mérhető. Minden tizedik dolgozónál gyomorégés, minden huszadiknál pedig
rendszeres hasi fájdalom tapasztalható. Szintén 10% körül mozog azok
aránya, akiknél egyéb rendszeres emésztési zavarokat tapasztaltak. Ezek
oka elsősorban a pergő, mozgásszegény életmód, amely a munkavállalók
mintegy 40%-ára jellemző, illetve az egészségtelen táplálkozás, amely
több mint 15%-ukat érinti. Mindez elsősorban az irodai munkával függ
össze, amely az IT szektoron belüli munkavégzés egyik jellemző ismérve.
E gyorsan fejlődő és "rohanó" iparág másik jellegzetessége a stressz,
amelyet a dolgozók egynegyede próbál dohányzással enyhíteni. Az IT
szektorban az alkalmazottak 38%-ánál mutattak ki a szűrések magas
vérnyomást, amely a fenti tényezők együttes hatásának eredménye. A
vizsgálatok szerint összességében a munkavállalók közel 10%-a szorul
szív- és érrendszeri orvosi szakellátásra, és több mint 23%-uknál
emésztőszervi orvosi szakellátás javasolt.
- Forrás: 2003. 06. 03., http://www.korridor.hu/cikk.php?cikk=100000061375


Újítana az Amazon

A világ elsőszámú online kiskereskedő vállalata az Amazon.com még az
idén több új boltot nyit az oldalon. A cég tervei között szerepel
továbbá letölthető zeneszámok értékesítése is.
- Forrás: IT és E-business Hírlevél, 2 (2003) 23.
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=4768


Az Apple megadta az irányt

Az Apple zeneboltján felbuzdulva több cég is fontolgatja, hogy a PC
piacon letölthető zenei anyagokkal álljon versenybe.
- Forrás: IT és E-business Hírlevél, 2 (2003) 23.
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=4805


Veszélyes cetlik

Az informatika biztonság szempontjából az egyik legnagyobb veszély nem a
hackerek, hanem a gépek mellett hagyok, illetve azokra ragasztott cetlik
- áll egy nemrég közzétett tanulmányban.
- Forrás: IT és E-business Hírlevél, 2 (2003) 23.
http://www.mfor.hu/Hirek/hiradatok.php?id=4789


A szakdolgozatok utóélete

Az egyetemi-főiskolai könyvtárak gyűjtik a végzettek szakdolgozatait
(záródolgozatait, diplomamunkáit). A dolgozatokkal demonstrálják, hogy
az adott intézményben színvonalas képzés folyik - az anyagok minőségéből
az iskola színvonalára is lehet következtetni -, másrészt a hallgatók
munkái között valóban rengeteg tartalmas, forrásértékű összeállítás van,
amit hiba lenne veszni hagyni. A szakdolgozat azonban a nem
kölcsönözhető és nem másolható állományhoz tartozik. A cikk néhány
egyetemi könyvtár gyakorlatáról tudósít; vajon mely intézmény hogyan jár
el a másolások, kölcsönzések tekintetében.
- Forrás: 2003. 06. 04.,
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=113961&DocID=103089#103089


::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK :::::

First Monday

A webes folyóirat májusi számában több könyvtárakkal kapcsolatos cikk
jelent meg. A tartalomjegyzék:
- Digitális források fenntartása: Web-Wise 2003" - "A Könyvtárak és
Múzeumok a digitális világban" negyedik éves konferencia válogatott
előadásai (2003. febr. 26-28., Washington, D.C.)
- A digitális jövő megalkotása
- A Nemzetközi Digitális Gyerekkönyvtár: bemutatás és első tapasztalatok
- Egyáltalán; micsoda is a könyvtár
- Üzleti modellek digitális kulturális tartalmakhoz.
Forrás: http://firstmonday.org/issues/issue8_5/


QuickLinks

Mint a neve is mutatja, a QuickLinks célja, hogy gyorsan és jó linkeket
adjon különböző hírekhez. Ha ellátogatunk a lentebb megadott oldalra,
hamar feltűnhet, hogy egy puritán megjelenésű híradatbázisról van szó,
amely tematikusan csoportosított formában foglalja össze az infovilág
főbb friss eseményeit. Rovatstruktúrájában helyet kapnak például a
következő témák: konvergencia, szerzői jogok, privacy, digitális
szakadék, e-kormányzat, e-learning, elektronikus kereskedelem,
internet-hozzáférés és -használat. Néhány friss anyag:
- Vita az internetes szavazásról az Oxford Internet Institute-ban
- 'Persze, hogy igaz, az interneten láttam!' A kritikai gondolkodás
lehetőségei az internetkorszakban
- A jövő keresőmotorjai: beszámoló a budapesti W3 konferenciáról
A QuickLinks heti rendszerességgel elektronikus hírlevelet is megjelentet.
http://www.qlinks.net/
Feliratkozás a HTML hírlevélre: quicklinkshtml-subscribe@yahoogroups.com
- Forrás: Infinit Hírlevél No.205 www.infinit.hu


Kárpátinfo: Legbővebb, legfrissebb információk Kárpátaljáról

A Kárpátinfo ; Kárpátalja információs portálja múlt év novemberében
indult, s elődjét, a Bereginfo.com-ot váltotta fel. A honlapon nem csak
napi frissítésű hírek, de kárpátaljai híres emberek életrajzai,
falucsúfolók, kárpátaljai mondák, pályázatok is helyet kapnak.
- Forrás: Prím Online, 2003. jún. 8. http://hirek.prim.hu/cikk/33250/


Honlapajánló: zetoc

A zetoc a brit könyvtárak elektronikus tartalomjegyzékéhez ad
hozzáférést: a gyűjtemény körülbelül 20 millió újságcikket illetve
konferencia-előadást tartalmaz különféle tudományos témákban. Szintén
elérhető a legkeresettebb 20 ezer szakmai folyóirat. E-mailes
figyelőszolgálata segítségével pedig a felhasználók napra készen
követhetik kutatási területük fejleményeit. (el.pub 242)
Bővebb információ: http://zetoc.mimas.ac.uk (Forrás: KultúrPont)


Cikkajánló: D-Lib Magazine

A digitális könyvtárakkal foglalkozó D-Lib Magazine legutóbbi számában
egyebek között a digitális állagmegóvásról, a tudományos kutatók
folyóirat-használati szokásairól és az európai digitális örökség változó
modelljeiről olvashatnak az érdeklődők. (El.pb 245)
Bővebb információ: http://www.dlib.org/ (Forrás: KultúrPont)


Library Link Newsletter

A Library Link Newsletter legutóbbi számában egyebek között az
információ világában megvalósítható együttműködésekről, a könyvtári
szolgáltatások mátrix-alapú átszervezéséről, a közkönyvtárak nyújtotta
szolgáltatások és az olvasók elvárásainak átfedéséről illetve
eltéréseiről olvashatnak az érdeklődők. (El.pub 245)
Bővebb információ: http://www.emeraldinsight.com/librarylink


:::::: (további) KultúrPont Hírek ::::::


Európai digitális könyvtárak - konferencia-sorozat

Kutatás és új technológiák digitális könyvtárak részére címmel rendezik
2003. augusztus 17. és 22. között a norvégiai Trondheimben az Európai
digitális könyvtárak konferencia-sorozat hetedik gyűlését. (Dice Diary 7)
Bővebb információ: Trond Aalberg, Roger Midtstraum,
Trond.Aalberg@idi.ntnu.no , Roger.Midtstraum@idi.ntnu.no , T: +47 73 597
952, +47 73 593 675


Kulturális örökség és informatika

2003. szeptember 8. és 12. között Párizsban tartják a kulturális örökség
és az informatika kapcsolatával foglalkozó nemzetközi konferenciát.
(Dice Diary 7)
Bővebb információ: L'Ecole de Louvre info@archimuse.com
http://www.archimuse.com


Egy hasznos link: Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján on-line kézikönyv
található kis- és középvállalkozásoknak összeállítva, az Európai Unióval
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról. (MATISZ Hírlevél)
Bővebb információ: http://www.gkm.hu/eu/uj_020527/a_index.htm


Online folyóiratok

A svédországi Lund Egyetem létrehozta a szabadon elérhető folyóiratok
jegyzékét (Directory of Open Access Journals - DOAJ). A gyűjteményben,
melyet létrehozói folyamatosan bővíteni szeretnének, jelenleg kb. 350,
az interneten szabadon elérhető folyóirat adatai találhatóak. A DOAJ
célja ismertebbé, ezáltal befolyásosabbá tenni e folyóiratokat. (El.pub
245)
Bővebb információ: I: http://www.doaj.org, http://www.osi.hu/infoprogram/


Segítség a CORDIStól

Az Európai Bizottság online kutatási és fejlesztési információs
szolgálata, a CORDIS most "súgó-oldallal" egészült ki: a súgó segít
eligazodni a honlapon, a gyakorlati információk gyors elérését teszi
lehetővé, illetve interaktív problémamegoldásra is lehetőséget teremt. A
másik újdonság, hogy a 6. Keretprogramban pályázók segítséget kaphatnak
a részvételhez, jelentésük elkészítéséhez, illetve eredményeik
ismertetéséhez. (El.pub 245)
Bővebb információ: http://www.cordis.lu/helpdesk/home.html,
http://www.cordis.lu/wire


El.pub: frissült az e-újságok oldala

Az elektronikus kiadványokkal foglalkozó el.pub webhelyen található, az
elektronikus újságokhoz és hírcsoportokhoz vezető linkgyűjtemény az
utóbbi hetekben jelentősen megújult. A belinkelt kiadványok jelentős
része költségmentesen elérhető, illetve e-mail/hírlevél szolgáltatást is
üzemeltet. (El.pub 244)
Bővebb információ: http://www.elpub.org/base11.htmIMPRESSZUM
A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel. A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak 
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására. 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm