K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom
(2003/22., június 4.)Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
Szemlék, hírek, kommentárok

+ VÉLEMÉNYKÉRŐ LAPA TARTALOMBÓL:
- Szonda-felmérés a könyvtárakról és könyvtárosokról
- Web-csomópont a tudás megosztására könyvtárosoknak és információs
ügynökségeknek
- Hordozók és technológiák kilátásai (OCLC)
- Felso"fokú tartalomfejlesztési képzés
- A matrica helye
- Tudásmenedzsment 4. (Tudáspiac: érdekek és ellenérdekek)
- Kinevelni a jövo" menedzsereit
- Sajtófigyelés igen, bibliográfia nem...
- Európa könyvtári adatai


Tisztelt Olvasó,

mai hírlevelünk melléklete egy VÉLEMÉNYKÉRO" LAP, melynek kitöltéséhez 2
perc türelmét és segítségét kérjük. Az u"rlap kitöltése anonim.
Véleményének rögzítése után küldje vissza a lapot a megadott címre. Az
u"rlap a http://www.ittk.hu/cgi-bin/vote/vote.php honlapon is
kitöltheto". -- Köszönjük segítségét!

Fél éve késik annak a könyvtárakról, könyvtárosokról szóló Szonda-Ipsos
felmérésnek közzététele, amelyet az MKE rendelt meg. A felelo"s
gondolkodáshoz és tervezéshez mindenképpen szükség van a feltárt jelen
helyzet ismeretére. Erro"l szól elso" hírünk. Hogy a világ és Európa
könyvtárügye merre tart, arról OCLC- és Pulman-adatokat közlünk.
Általános, hogy az információ -- amit a könyvtárak dönto"en nyújtanak --
értéktelenedik. A tudás értéke azonban töretlenül növekszik. Ehhez
köto"dik a tudásmenedzsment, (cikkünk a tudáspiacok kérdéséro"l szól).
Fontosnak tartja-e könyvtári rendszerünk a tudás menedzsmentjét -- a
rendszeren kívül mint szolgáltatást, a rendszeren belül, mint kritikus
ero"forrást? A válasz nem a verbális, hanem a nonverbális közlésben,
tettekben, intézkedésekben mutatkozik meg.

Mikulás Gábor, e lapszám szerkeszto"jeA hírlevél változatlan formában szabadon terjesztheto". Adja tovább
kollégáinak, ismero"seinek! A megrendelési és lemondási információ a
hírlevél végén található.


Szonda-felmérés a könyvtárakról és könyvtárosokról

1996 után 2002. decemberében is elvégezte a Szonda-Ipsos azt a
felmérést, mely a könyvtárosok és könyvtárak társadalmi elfogadottságát
is vizsgálja. 1996-ban a könyvtár még a legelfogadottabb közintézmény
volt, a könyvtáros azonban az óvóno"kkel "vetekedett" a presztízsrangsor
utolsó helyén (ld. pl.: Magyar Nemzet, 1996. aug. 12. p. 1,4.). Az újabb
felmérés anyag 2002-ben jutott el a megrendelo" MKE-hez, s e
szervezetnek van joga a közzétételhez. Amennyiben érdemesnek találja
arra saját szakmabeli, könyvtáros közvéleményét, bizonyára közre is
bocsátja azt. Meg nem ero"sített hírek alapján a helyzet romlott;
azonban a helyzet ennél nyilván bonyolultabb: felteheto"en alapos
elemzést és stratégiát igényel.


Web-csomópont a tudás megosztására könyvtárosoknak és információs
ügynökségeknek

A tudásmenedzsment szép példája az a portál http://www.webjunction.org/
, amelyet a Bill és Melinda Gates Alapítvány hathatós (9 millió USD)
támogatásával építettek három év alatt az OCLC szervezésében. A portál
számos területen kínál praktikus információt szakcikkek, fórumok
formájában. Pl.: irányelvek (policies) készítése számítógép-használat,
humánero"forrás-menedzsment terén. Van szoftverbeszerzési tanácsadás
árengedményekkel és adományokkal, számítógép-használati tapasztalatok,
tanfolyamok tára letöltheto" leckékkel. A portál "lelke" a Community
Center, amely moderált fórumok gyu"jteményét kínálja.
- Forrás: http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb030519-2.shtml


Sajtófigyelés igen, bibliográfia nem...

A Szombathelyi Fo"iskolán szakdolgozatot írt Bíró Szabolcs jutott többek
között erre a következtetésre, amikor a vállalkozások információs
igényeit vizsgálta. Felmérése szerint a cégek az információszerzést
leginkább saját munkatársaikra bízzák. 5-5 %-ban gondolnak külso"
forrásra, mint könyvtár, vagy információbróker. A szakdolgozat
eredményei rövidesen az üzleti szaksajtóban is megjelennek.
- Forrás: birszab@freemail.hu


Hordozók és technológiák kilátásai (OCLC)

Az OCLC ötéves fejlo"dési prognózist készített, négy irányt vizsgálva
(népszeru" anyagok, tudományos publikálás, digitalizációs projektek és
hálózati források). Összefoglalóan megállapítható, hogy a könyvtáraknak
soha nem látott változatosságban kell küzdeniük a fontos tartalmak
gyu"jtésében, miközben a fejlett világban a felhasználók hihetetlenül
gyorsan alkalmazkodnak a technológiai változásokhoz. A tíz éve még nem
is létezo" eljárások fogják egyre inkább uralni a közeljövo"t. A
hagyományos hordozók (nyomtatott könyv stb.) nem tu"nnek el, de
versenyben lesznek az új változatokkal (e-könyv stb.). A nyomtatott
könyv terén egyre inkább a megrendelésre készített példány (print on
demand) fog elo"térbe kerülni. Az amerikai könyvkereskedelem jelentése
szerint az elmúlt években a könyvtári rendelés évi 3-6%-ban csökkent.
Újabban ezt a tendenciát mutatják a nyomtatott lapok is. Az
audio-vizuális eszközök rohamosan terjednek: például a DVD már az
amerikai családok felénél, az angliaiak negyedénél megtalálható. A
bekötött tudományos könyvek vásárlása negyedével, a papírkötésu"eké
tizedével csökkent (a könyvtári vásárlás mintegy nyolcadával esett
vissza). Igazi elektronikus folyóirat-forradalom bontakozik ki: 1994-ben
mindössze 74 ilyen folyóirat létezett, 2002-ben a Science Citation Index
folyóiratainak háromnegyede online (is) elérheto" volt. Még inkább áll
ez a tudományos közleményekre, melyek egyre inkább hálózati
dokumentumként jutnak el a felhasználóhoz. A Cornwell University
elektronikus archívuma évi 35 ezer tanulmánnyal bo"vül (csak a fizika
területén). A British Library szerint 2007-ben a doktori értekezések
fele csak elektronikus formában fog készülni. A digitalizáció terén a
tudományos könyvtári projektek (Library of Congress, British Library
stb.) mellett hatalmas kereskedelmi szolgáltatások bontakoznak ki. A
Gale csoporthoz tartozó vállalatok megcsinálják a Times (20 millió
újságoldal) és a XVIII. századi angol nyelvu" kiadványok teljes
archívumát. A ProQuest már elkészült 4,4 millió újságoldal
digitalizálásával (New York Times, Wall Street Journal, Washington
Post). A web terén az IDC prognózisa szerint a mai 2 milliárd oldal
néhány év alatt 13 milliárdra fog növekedni. Az amerikai fo"iskolai
hallgatók többsége már ma szinte kizárólag a hálózatról nyeri a
tanulmányokhoz szükséges forrásokat. A Google 1999-ben napi 3, 2000-ben
napi 20, 2001-ben napi 100, 2002-ben napi 150 millió kérdést dolgozott
fel. Negyvenezer webopacot számlál a világ könyvtárainak kínálata. A
látható és láthatatlan web közti arány kb. 1:20, 1:50 lehet.
- Forrás: http://www.oclc.org/info/trends (szemlézte: SP)


Az információs túltelíto"dés nyomában

Egy irodában eltöltött átlagos napja során a dolgozó 46 telefonhívást
illetve 9 mobilhívást fogad, továbbá mintegy 25 e-mailt, 16
hangposta-üzenetet, 23 levélpostai küldeményt, 8 irodai emlékezteto"
üzenetet valamint 16 faxot kap. Az iménti számadatok annál is inkább
rémiszto"ek, mivel a Pitney Bowes és az Institute for the Future közös
felmérése, amely a 100-nál több, 499-nél kevesebb dolgozót foglalkoztató
cégek munkatársainak válaszait tükrözi, még 2000-ben készült. Szakérto"k
szerint az információs túltelítés sok vállalatnak okoz komoly problémát,
mivel következtében no" a stressz és csökken a termelékenység. A
Proudfoot Consulting tavalyi felmérése szerint az ido"veszteségek
8%-áért az információs jellegu" problémák (mint például az információs
túltelítés) felelo"sek. A témával kapcsolatos leginkább meghatározó
gondolatokat a Sunday Morning Herald (hírforrásportrénk e heti
szereplo"je) hasábjain David Adams gyu"jtötte csokorba.
- Forrás: Infinit Hírlevél, No.204, www.infinit.hu


Európa könyvtári adatai

A közkönyvtárakkal foglalkozó PULMAN adatokat közöl Európa -
valószínu"leg Oroszország nélkül számított - könyvtári adatairól. A
lakosság 24%-a, 119 millió ember használja a közkönyvtárakat (nálunk
14%). A kölcsönzött dokumentumok száma elérte a 2,3 milliárdos
nagyságrendet, ami 4,6 kölcsönzés/lakost jelent (nálunk 3,4/lakos).
Összesen 6,5 milliárd euro könyvtári kiadást számoltak 2000-ben, ami kb.
14 euro/lakos (nálunk kb. 4,5 euro/lakos), - ez a mutató Amerikában 21
euro/lakos, Japánban 9,3 euro/lakos. Összesen - teljes munkaideju"
alkalmazásra átszámolva - 171 ember dolgozott a csaknem 74 ezer
közkönyvtárban. A számítógépes park 132 ezer munkaállomás (az olvasók
számára), ebbo"l 68 ezer hálózatba kötve mu"ködött. Az egyes országok
könyvtári szervezetei - önálló könyvtárak - igen eltéro" nagyságrendet
láttak el: az Egyesült Királyságban 286 ezer, míg Szlovákiában 2031
lakosra jut egy könyvtár (nálunk hajszál híján négyezerre).
- Forrás: http://www.pulmanweb.org/pulmanexpress/pulmanexpress_May.htm
(szemlézte: SP)


Román közkönyvtárak

Románia friss adatokat juttatott el a Libeconnak, az európai könyvtári
statisztikáért felelo"s szervezetnek. Ebbo"l idézünk néhány adatot. 2814
önálló könyvtár volt 2002-ben, kissé csökken a számuk (szolgáltató
helyek száma összesen: 3190). Átlagban nyolcezer lakost lát el egy
könyvtár (megyeiek átlagban 33 ezret, városiak 15 ezret, falusiak
négyezer alatt). Egy millió dokumentummal gyarapodtak a könyvtárak -
több mint húsz lakosra jutott egy -, az állomány csaknem eléri az 50
milliót (így 50 év kellene a teljes megújuláshoz). Ötezer háromszáz
könyvtári dolgozó közül négyezer ötszáz könyvtárosi munkakörben, 66
informatikai feladatokon dolgozott. Összesen 288 számítógéppel
rendelkeztek, ebbo"l 114 volt hálózatba kötve. A beiratkozott olvasók
száma meghaladta a 2 milliót, a lakossághoz viszonyított arány 9,1%.
36,3 millió dokumentumot kölcsönöztek (ez kb. másfél dokumentum
lakosonként). A teljes közkönyvtári ráfordítás euróban kifejezve 15
milliót ért el (nálunk kb. 45 milliót): ebbo"l a gyarapításra jutó
hányad 10% (nálunk 14%).
- Forrás: http://www.libecon.org (szemlézte: SP)


Felso"fokú tartalomfejlesztési képzés

Az Informatikai Vállalkozók Szövetsége, a Magyar Tartalomipari Szövetség
Elearning Szabványosítási Bizottsága és a Magyar Távoktatási Alapítvány
tartalomfejleszto"i akkreditált iskolarendszeru" felso"fokú szakképzést
tervez. A kétéves képzésen szerzett kreditpontokat a tervek szerint több
hazai felso"oktatási intézmény elfogadja. A képzés a tervek szerint a
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, annak támogatásával valósul meg.


Számítógépes programmal a múlt feltárásáért

Német számítógépes szakemberek olyan egyedi programot dolgoztak ki,
amelynek segítségével rekonstruálhatók lesznek az egykori NDK
állambiztonsági szervezet, közkeletu" nevén a Stazi megsemmisített
dokumentumai. Angelika Steger, a Müncheni Mu"szaki Egyetem informatika
professzora elmondta, hogy a projekt elso" próbája rendkívül sikeresnek
mondható. Tájékoztatása szerint egy hét leforgása alatt a kutatóknak egy
teljes "zsáknyi" titkos dokumentumot sikerült helyreállítaniuk;
olvashatóvá tenni annak ellenére, hogy azokat korábban
iratmegsemmisíto"vel mintegy 20 ezer apró darabra vágták. Steger szerint
az állambiztonsági szolgálat múltját feltárni hivatott, Berlinben
mu"ködo" állami intézménynek egy teljes évre lett volna szüksége ekkora
mennyiségu" irat helyreállítására. A professzor asszony úgy tudja, hogy
17 ezer olyan zsák van a német titkosszolgálat tulajdonában, amely a
Stazi megsemmisítésre ítélt dokumentumainak darabjait tartalmazza.
- Forrás: Infinit Hírlevél, No.204, www.infinit.hu http://www.itar-tass.ru/
http://www.internet.ru/


Útban a fájlcsere hálózatok új generációja

A következo" generációs fájlcsere hálózatok, illetve fájlcsere
szoftverek népszeru"sége rendkívül gyorsan no", és a megoldások
hamarosan megelo"zik a jelenleg legelterjedtebb hálózatokat.
- Forrás: Prím Online, 2003. máj. 28., http://hirek.prim.hu/cikk/33062/


Napi Online - friss cégbírósági adatok

Magyarország összes bejelentett társaságának friss cégbírósági adatai
érheto"k el a Napi Online Cégadattár új szolgáltatásával. A szolgáltatás
elo"nye, hogy a cégkivonatok és mérlegek gyorsan, sorban állás nélkül
megszerezheto"ek és a letöltött adatokért is a leheto" legegyszeru"bb és
legbiztonságosabb módon lehet fizetni. Az említett adatok a Cégtaláló
adatbázisban kaptak helyet a www.napi.hu/cegradar gazdasági portálon
másfél éve mu"ködo" Cégradar szolgáltatás keretében. A felhasználóknak a
keresett vállalkozást az oldalon kell kiválasztaniuk. A kért adatokat a
megrendelo"k az oldalakról is letölthetik, de e-mailen is
megrendelhetik. Mindez - köszönheto"en a Voxinfo közremu"ködésének - nem
igényel külön regisztrációt és hosszadalmas ügyintézést: az érdeklo"do"k
egy emeltdíjas telefonszám feltárcsázásával fizetnek, és ezt követo"en
kapják meg azt a kódot, amelynek megadásával végül hozzájutnak a
számukra fontos céginformációkhoz.
- Forrás: Kreatív Online, http://www.kreativ.hu/cikk.php?id=8894


Tudás(orientált) menedzsment

A szervezeteknek csak körülbelül 16 százaléka tudja egyáltalán, kik a
legfo"bb know-how hordozóik. A szervezetet nagy veszély érheti, ha
legfontosabb to"kéje, kritikus tudást hordozó munkatársa feláll. és
elhagyja a céget. [Vö.: a könyvtár informatikusa nagyobb megbecsülést
kap máshol.] A tudásorientált fluktuációmenedzsment célja, hogy feltárja
a személyzeti tudással járó kockázatokat és kiszámíthatóvá tegye
lehetséges következményeiket, hogy megfelelo" intézkedések segítségével
ilyen módon idejében megakadályozhassa vagy korlátozhassa azokat a nem
kívánt veszteségeket, amelyek a fo" tudáshordozók kilépésével érhetik a
vállalatot.
- Forrás: A dolgozók fluktuációjának tudásorientált menedzsmentje. In:
HR hírlevél 2
(2003) 22 http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2235&page=1


Tudásmenedzsment 3. (Tudáspiac: érdekek és ellenérdekek)

Ido"t kell adni a tudás megszerzésére. Ha tehát ma fektetünk a tudásba,
annak gyümölcse nem holnap, hanem csak holnapután élvezheto". A
"rádöbbenés" azonban rövid távon is lehetséges: nagyon gyakori, hogy ha
a dolgozókat és a vezeto"ket "összekeverjük" a régóta irányítással
foglalkozó fo"nökök leggyakoribb megjegyzése: nem is tudtam, hogy vannak
embereink, akik ezzel foglalkoznak. A "rádöbbenésen" átesett Texas
Instruments-vezeto"k ilyen célra hozták létre a cégen belüli
"tudásmegosztási vásárt" (Share Fair). Így az egymástól távolabb dolgozó
munkacsoportok megismerhetik egymást. Ugyanis a még nem ismert
"tudásügynökkel" szemben az intranetes környezetben is bizalmatlanság
él. Természetesen e tevékenység is vezeto"i elkötelezettséget igényel.
Ha ugyanis a szervezet véleményvezéreinek nincs ideje tudásvásárokra és
fórumokra, nem lesz eredményes a tudáspiac. A piac azonban még nem elég,
a tudásmegosztást ösztönözni szükséges: a következetes tudásmegosztó
munkát -- írja Davenport -- honorálni kell - pénzzel, elo"léptetéssel,
újabb tudással. S hogy a természetes akadályokból minél kevesebb legyen,
a japán Kao gyár minden vállalati összejövetelt nyilvánossá tett minden
munkatársa számára(!). E szemlélet azonban veszélyt is rejt magában --
legalábbis azok számára, akik félnek tudásuk szintjének napvilágra
kerüléséto"l, illetve ebbo"l adódóan pozíciójuk és szakmai imázsuk
elvesztéséto"l. A tudáspiacok ugyanis a tudással rendelkezo"k hálózatát
követik, nem pedig a hivatalos beszámolási rendszer struktúráját.
Kontraszelekció nélküli szervezetekben hangozhat el az, amit Steve
Jobbs, Apple Computer mondott: "Nincs értelme annak, hogy okos embereket
szerzo"dtessünk, és azután mondjuk meg nekik, hogy mit kell csinálni; mi
úgy alkalmazunk okos embereket, hogy o"k mondják meg nekünk, mi a
feladat." (összeállította: MG)
- Forrás: Tudásmenedzsment / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. -
Budapest : Kossuth, BKE Vezeto"képzo" Intézet, 2001. - 195 p.


Kinevelni a jövo" menedzsereit

Tanulságos, hogy a pénzügyileg legeredményesebb cégek az átlagosnál
lényegesen többet töro"dnek a tehetséggondozással. Ezen cégek 83%-a
rendelkezik tehetségfejleszto" programmal az átlagos 30%-kal szemben.
Szintén az átlagos 33%-ot messzemeno"en felülmúló arányban, a
legeredményesebb cégek 88%-a követi nyomon rendszerezett formában a
tehetséges munkatársak fejlo"dését. A tehetséggondozás két alapveto"
eleme a strukturált, proaktív fejlesztés, illetve a kiemelt módon
történo" javadalmazás [ami nem feltétlenül jelenti a közvetlen anyagi
elismerést!].
Tehetséghiány esetén alkalmazott megoldások:
o Kommunikációs kampány a szervezet munkáltatói hírnevének támogatására
o Tehetségek toborzása az ország egyéb régióiból, illetve külföldro"l
o A szervezetbo"l korábban kilépett munkatársak megkeresése
o Szervezeti képzések/oktatási programok
o Együttmu"ködés oktatási intézményekkel
o Tudásmenedzsment
o Utánpótlás-tervezés
o Személyre szabott részido"s megoldások
o Új szerepek, feladatok az ido"sebb munkatársaknak (pl.
projektmenedzser, a fiatal
munkatársak segítése, coaching, mentoring)
- Forrás: Kinevelni a jövo" menedzsereit. In: HR hírlevél 2 (2003) 22
http://www.mfor.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2198&page=1


A matrica helye...

Sok könyvtár van, amely még az elektronikus (pl. vonalkódos) kölcsönzés
bevezetése elo"tt áll. Ezért talán érdemes átgondolkodni, hogy mennyibe
kerül az, ha a könyv külso" borítójára, belso" borítójára, vagy pl. a
szennycímlapra kerül a matrica. Amennyiben forrásaink a könyvtárban
korlátozottak (ilyen bizonyára néhol elo"fordul ;-), érdemes a
hatékonyabb módszert megkeresni. Amennyiben a vonalkódos matrica a könyv
belsejébe kerül, akkor a könyvet a kölcsönzéskor ki kell nyitni, amely
kézbevételenként kb. 1 plussz másodpercet jelent. A külso" borítón
azonos helyen (pl. az alsó élto"l 0,5 cm-re) elhelyezett matrica
kódjának leolvasása nem igényli a plusz 1 másodpercet, so"t, az
ido"ráfordítás tovább csökkentheto", ha a dokumentumot egy arra
megfelelo" sín mentén lökjük tovább a vonalkód-olvasó elo"tt. A
dokumentumonként megtakarítható tranzakciónkénti egy másodpercek egy
évben akár egy hétnyi munkaido"t is kitehetnek. A matrica kopása
gyakorlatilag elhanyagolható; és ritka az a dokumentum, amely "élete"
során 10-15-nél többször esik át kölcsönzésen. (MG)


Az IKT (információs és kommunikációs technológia) a fogyatékkal élo"kért

'Az IKT és a fogyatékkal élo"k' elnevezéssel május 20-án az UNESCO új
kezdeményezést indított útjára, amelyet egy, az UNESCO párizsi
központjában megtartott kétnapos tanácskozás vezetett be. 'Az IKT a
fogyatékkal élo"k szolgálatában' elnevezésu" szakérto"i tanácskozáson a
magán- és a közszféra illetve a civiltársadalom szakérto"i és
intézményei gyu"ltek össze azzal a céllal, hogy kidolgozzák a részletes
koncepciót és a szükséges intézkedések munkatervét. Ezek a dokumentumok
hivatottak arra, hogy tartalmazzák a kezdeményezés irányelveit és a
próbaterveket, amelyeket az UNESCO és legfontosabb partnerei közösen
támogatnak majd. A záró rendelkezésekro"l az UNESCO hozzászólásában szó
esik majd a közelgo" Információs Világtalálkozón is (WSIS), amelyet
Genfben tartanak 2003 decemberében.
- Forrás: Infinit Hírlevél, No.204, www.infinit.hu


Haldoklik az internet?

Lawrence Lessig jogprofesszor arra hívta fel a figyelmet, hogy a
médiafelügyeletnek az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság
hozzáállása miatti fellazulása következtében az Egyesült Államok
professzionális médiacsatornái egyto"l-egyig egy szu"k tulajdonosi réteg
kezébe kerülnek. Andrew Orlowski a The Register oldalain e
figyelmeztetés kapcsán fejti ki nézeteit...
- Forrás: Infinit Hírlevél, No.204, www.infinit.hu


Visszautasították egy francia könyvtáros Irakba szóló vízumkérelmét

E hónapban az UNESCO egyik Irakba utazó egysége kénytelen volt egyik
hivatalosan meghívott könyvtárosát otthon hagyni, mert a megbízott U.S
ero"k visszautasították vízumkérelmét. A Francia Nemzeti Könyvtár
könyvtárosától, Jean-Marie Arnoult-tól francia nemzetisége miatt
tagadták meg a beutazást, arra hivatkozva, hogy Franciaország annak
idején az iraki háború ellen tette le a voksát. Így a kiutazó szakmai
csoportnak könyvtáros szakérto" nélkül kellett Bagdadba utaznia. Az IFLA
képviselo"je példátlan és botrányos esetként értékelte az eseményt, mert
mint mondta: az UNESCO kezdeményezése, mely Irak újjáépítését célozza
meg globális ügy, s nem lehet a politikai ero"k csatározásának
célpontja. A francia könyvtáros, Jean-Marie Arnoult azonban úgy
vélekedik, jelen pillanatban a legfontosabb az, hogy a szakérto"i
csoport elkezdhesse munkáját, hiszen például csak a bagdadi Nemzeti
Múzeumból több mint 3000 tárgy hiányzik, s a szemtanúk szerint a nemzeti
könyvtár gyu"jteményének állapota is katasztrofális.
- Forrás: 2003. 05. 28., http://ipsnews.net/interna.asp?idnews=18427
(szemlézte: KE)


Mindent Einsteinro"l

A világ egyik leginkább lenyu"gözo" elméjének gondolatait és érzelmeit
feltáró több mint 900 tudományos dokumentumhoz és személyes íráshoz
mostantól az Einstein Archives Online-on férhetünk hozzá. Albert
Einstein írásainak terjedelmes gyu"jteményén kívül megtalálható még itt
számos, korábban soha nem publikált és mindeddig online el nem érheto"
anyag. A webszájton hozzáférheto" egy átfogó, 40 ezer dokumentumból és
képbo"l, továbbá Einstein életéro"l és munkásságáról szóló kutatásokból
álló adattár, valamint a zseniális tudós szakmai és személyes
levelezésének, jegyzetfüzetei és útinaplói részleteinek digitalizált
másolatai. Einstein Archives Online: http://www.alberteinstein.info/
- Forrás: Infinit Hírlevél No.204 www.infinit.hu
-- Van-e fizikai könyvtár az Einstein-archívum mögött? -- Felteheto"en
nem fontos kérdés, legalábbis a használó szemszögébo"l nem. (Mellesleg
van, levéltár és könyvtár is.) A használók dönto" többségét azonban csak
a kimenet érdekli; csak elenyészo" hányaduk kattint a készíto"k
oldalára. A kimenet a fontos számukra, mint a szolgáltatások esetén. A
kimenet mino"sége teremti meg azt az imázst, amely viszavetülhet a
bemenetre (könyvtárra, levéltárra). Korábbi megfogalmazásban: a
gyümölcséro"l ismerszik meg a fa. A fordított imázsátvitel csak akkor
fordul elo", ha a kimenetek mino"sége ezt hosszú távon alapozza
meg. (MG)


Szelektív a hulladékgyu"jtés a Xeroxnál

2003 áprilisától a Xerox Magyarország Kft. irodáiban bevezették a
szelektív hulladékgyu"jtést. Ezzel a lépéssel a vállalat csatlakozott a
Xerox Inc. által meghirdetett zöld programhoz, melynek célja a környezet
megóvása, a környezetbarát munkahely megteremtése, valamint a természeti
ero"források védelme a hosszú távú vállalati stratégia részeként.
- Forrás: Prím Online, 2003. máj. 30., http://hirek.prim.hu/cikk/33094/
-- A cikkben nem az adott szervezet, hanem az általa használt elvek és
felsorolt tevékenységek a fontosak. Ezek dönto" többsége megvalósítható
könyvtárakban is. S mivel e szemlélet korántsem elterjedt, következetes
könyvtári alkalmazása és kommunikálása pr-értékkel is bírhat. (MG)


Sony: önmegsemmisíto" letöltheto" mozifilmek

A Sony egyik részlege olyan mozifilmfájlokat kíván áruba bocsátani,
melyek adott ido" után képesek önmaguk megsemmisítésére.
- Forrás: Prím Online, 2003. jún. 1., http://hirek.prim.hu/cikk/33133/


ITTK-KLUB: Gyermekkor, mese és internet

Az ITTK (Információs Társadalom- és Trendkutató Központ) minden
érdeklodot meghív következo kötetlen klubbeszélgetésére, június 4-e,
szerda koraeste, 18 órás kezdettel. A rendezvényen vitaindítót mondanak:
Ranschburg Jeno gyermekpszichológus Pintér Róbert, az egyszervolt.hu
oldalt fejleszto cég vezetoje. A beszélgetést az Információs Társadalom-
és Trendkutató Központ kistermében tartjuk, amely a Muegyetem R
épületének második emeletén található (210-es szoba). Az R épület a
Petofi híd budai hídfojétol gyalog 2 perc, a Duna-parton az elso épület.
A témához minden elozetes felvetést-hozzászólást, elorebocsátó
megjegyzést szívesen várunk. Kérjük, a rendezvény elott feltétlenül
látogasson el a www.egyszervolt.hu oldalára, miután ez jelenti majd a
beszélgetés egyik fókuszpontját. Tisztelettel: Pintér Róbert házigazda;
pinter.robert@ittk.hu
Ehhez kapcsolódó hír: Arany Titán díjat kapott az egyszervolt.hu
A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) az idén
tavasszal immáron harmadszor hirdette meg az Arany Titán Díjat.
- Forrás: Prím Online, 2003. jún. 1., http://hirek.prim.hu/cikk/33124/


Informatikai fejlettség - Magyarország 82 ország között a harmincadik

A Világbank által a World Economic Fórummal együttmu"ködésben készített
legutóbbi, az informatikai technológiára vonatkozó jelentés (Global
Information Technology Report) szerint Magyarország a 30., Bulgária a
68., Románia a 72. helyen van azon 82 ország közül, melyeket az
informatikai és távközlési technika felhasználásának képessége
szempontjából vizsgáltak - írja a bukaresti Adevarul. Az elso" két
helyen Finnország és az Egyesült Államok van, melyeket Szingapúr,
Svédország és Izland követ. Az utolsó helyeken Zimbabwe, Honduras és
Haiti találhatók. Közép- és Kelet-Európában a legjobb helyezést
Észtország érte el (24. hely), melyet Csehország (28.), Magyarország
(30.) és Szlovénia (33.) követ. Ugyancsak a rangsor elso" felében
található Lettország (38.), Lengyelország (39.) és Szlovákia (40.).
Bulgária, Oroszország és Ukrajna a 68., 69. és 70. helyen állnak.
- Forrás: Figyelo"Net, 2003. május 21., www.fn.hu


Megtalálták a világ legrégebbi többoldalas könyvét

Egy ókori etruszk könyvet - amelyet 24-karátos aranyból készítettek -
mutattak be Bulgária fo"városában, Szófiában. Az "aranykönyvet" egy
anonimitását mego"rizni kívánó, Macedóniában élo" bolgár állampolgár
adományozta a szófiai Nemzeti Történeti Múzeumnak.
- Forrás: Figyelo"Net, 2003. május 30.
http://fn.netrix.hu/cikk.php?cid=60633&id=3


Az InfoPark Alapítvány pályázati felhívása

Az InfoPark Alapítvány pályázatot hirdet Ötletto"l a megvalósításig
címmel informatikai és kapcsolódó kutatási-fejlesztési tevékenység
támogatására.
- Forrás: Prím Online, 2003. jún. 2., http://hirek.prim.hu/cikk/33135/


A hazai tartalomipar fejlesztése

A MATISZ tagja az IHM Információs Társadalom Fejlesztéspolitikai
Albizottságnak, amely 2003. május 5-ei ülésén elhangzottak
figyelembevételével a szövetség Stratégiai és Tanácsadói Szakosztálya
átdolgozta a MATISZ "A hazai tartalomipar fejlesztése"
http://www.matisz.hu/MAKHIR/csatolmany/2003/matisztartipprog12v.doc
tárgyú tervezetét. A MATISZ Elnöksége és május 28-i közgyulése is
egyhangúlag támogatta a tervezetben foglalt feladatok megvalósítását.
Amennyiben a hazai tartalomipar fejlesztését érinto javaslata,
észrevétele van folyamatosan június 30-ig küldje meg az info@matisz.hu
címre.
- Forrás: MATISZ Hírlevél, 2003. jún. 3.


Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése - Pályázati felhívás

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium az Oktatási Minisztériummal
együttmuködésben pályázatot hirdet "Digitális oktatási segédanyagok
fejlesztése" címmel. (kódszám: IHM-ITP-11)
- Forrás: MATISZ Hírlevél, 2003. jún. 3.
http://www.matisz.hu/MAKHIR/2003/hirlevel2003_12.htm#digitalissegedanyagokIMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (ügyvezető igazgató, ITTK) mailto:meszaros.aniko@ittk.hu
Sonnevend Péter (főiskolai docens, Kaposvári Egyetem)
mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu
A térítésmentes hírlevelet megrendelheti a infinit.regisztracio@ittk.hu
címre küldött üres levéllel, melynek tárgya (subject): KIT-megrendeles.
A hírlevél lemondható ugyanezen a címen KIT-lemondas tárgy
megjelölésével. Amennyiben a lapot ékezet nélkül kéri, a szövegmezőbe
írja be: ekezet nelkul. E műveletek elvégezhetők a
http://www.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm oldalon is. A
szerkesztők a megrendelők címét kizárólag a KIT postázására használják
fel. A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak 
felelősséget, mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására. 
Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf

_______________________________________________
Kit-gm mailing list
Kit-gm@mail.ittk.hu
http://mail.ittk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/kit-gm